Poslovne Financije Skripta (1)

 • View
  212

 • Download
  30

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Poslovne Financije Skripta (1)

Text of Poslovne Financije Skripta (1)

 • 1

  Meimursko veleuilite u akovcu

  Ivana Bujan, univ.spec.philol.

  POSLOVNE FINANCIJE

  - skripta -

  akovec, sijeanj 2014.

 • 2

  Autor: Ivana Bujan, univ.spec.philol.

  Recenzenti: dr. sc. Damira Miroslav

  Anita Prelas Kovaevid, dipl.oec.

  Lektor: Ruica Bujan, mag.oec.

  Nakladnik: Meimursko veleuilite u akovcu

  Za nakladnika: dr. sc. Nevenka Breslauer

  ISBN: 978-953-56303-6-4

  Copyright Meimursko veleuilite u akovcu

 • 3

  SADRAJ 1. Financije temeljni pojmovi ........................................................................................................ 7

  1.1. Tradicionalni i moderni koncept poslovnih finacija............................................................... 8

  1.2. Financijski menadment i financijski menader .................................................................... 8

  1.3. Financijsko okruenje poduzeda - financijski sustav ............................................................ 10

  2. Naini i izvori financiranja poduzeda .......................................................................................... 13

  2.1. Razlike i specifinosti financiranja malih u odnosu na velika poduzeda ............................... 17

  2.2. Naela financiranja poduzeda ............................................................................................ 18

  2.3. Pravila financiranja ............................................................................................................ 19

  2.4. Financijski sustav ............................................................................................................... 20

  3. Financijski izvjetaji kao temelj za izradu analiza u poslovnim financijama ................................. 23

  3.1. Definiranje osnovnih prihodovnih i trokovnih kategorija korelacija raunovodstva i

  financija ........................................................................................................................................ 24

  3.2. Rauni dobiti i gubitka i odreivanje dobiti ........................................................................ 25

  3.3. Izvjetaj o novanom toku ................................................................................................. 27

  4. Vremenska preferencija novca .................................................................................................. 29

  4.1. Bududa vrijednost novca .................................................................................................... 29

  4.2. Sadanja vrijednost novca.................................................................................................. 32

  4.3. Vremenska vrijednost viestrukih gotovinskih tijekova ...................................................... 34

  5. Financijska analiza i planiranje................................................................................................... 35

  5.1. Pokazatelji likvidnosti ........................................................................................................ 36

  5.2. Pokazatelji zaduenosti ...................................................................................................... 37

  5.3. Pokazatelji aktivnosti ili koeficijenti obrtaja ....................................................................... 39

  5.4. Pokazatelji profitabilnosti ili rentabilnosti .......................................................................... 40

  5.5. Pokazatelji ekonominosti ................................................................................................. 41

  5.6. Pokazatelji investiranja (trini pokazatelji) ........................................................................ 41

  5.7. Novani tokovi kao dio financijske analize ......................................................................... 42

  6. Prijelomne toke u financijama i poslovanju .............................................................................. 44

  7. Pojam poluga u financijama ...................................................................................................... 47

  7.1. Operativna poluga DOL ................................................................................................... 47

  7.2. Financijska poluga - DFL ..................................................................................................... 49

  7.3. Kombinirana poluga - DTL .................................................................................................. 51

 • 4

  8. Struktura kapitala ...................................................................................................................... 53

  8.1. Odluke o strukturi kapitala ................................................................................................ 57

  8.2. Porezni zaklon - T .............................................................................................................. 58

  9. PE/VC fondovi fondovi rizinog kapitala .................................................................................. 60

  9.1. Rizini fondovi u RH ........................................................................................................... 60

  9.2. Poslovni aneli .................................................................................................................. 61

  10. Budetiranje kapitala planiranje kapitalnih ulaganja ........................................................... 63

  10.1. Tipovi investicijskih projekata ........................................................................................ 64

  10.2. Metode financijskog odluivanja kod budetiranja kapitala............................................ 64

  10.2.1. Metoda neto sadanje vrijednosti .............................................................................. 66

  10.2.2. Metoda interne stope profitabilnosti (IRR) ................................................................. 67

  10.2.3. Raunovodstvena stopa povrata ARR ...................................................................... 69

  10.2.4. Metoda razdoblja povrata PBP - Po .......................................................................... 69

  10.2.5. Metoda dikontiranog razdoblja povrata ..................................................................... 70

  10.2.6. Metoda indeksa profitabilnosti IP - Pi ...................................................................... 70

  10.2.7. Tipovi i kriteriji za donoenje investicijskih odluka ...................................................... 71

  11. Rizici i statistike mjere odreivanja rizika ............................................................................. 72

  11.1. Normalna distribucija vjerojatnosti ................................................................................ 72

  11.2. BETA () dio CAPM modela ......................................................................................... 74

  11.3. Obiljeje Z................................................................................................................... 74

  11.4. Inflacija i rizik ................................................................................................................. 74

  11.5. Rizik i diverzifikacija ....................................................................................................... 75

  12. Troak kapitala ...................................................................................................................... 76

  12.1. Eksplicitni trokovi i implicitni trokovi ........................................................................... 77

  12.2. Koncepti procjene vrijednosti poduzeda vani za odreivanje vrijednosti trokova ........ 78

  12.3. Trokovi emisije ............................................................................................................. 79

  12.4. Pojedinani troak kapitala ............................................................................................ 79

  12.4.1. Pojedinani troak kapitala troak duga................................................................... 80

  12.4.2. Pojedinani troak kapitala troak povlatenog kapitala .......................................... 80

  12.4.3. Pojedinani troak kapitala troak obinog kapitala ................................................. 81

  12.5. Ponderirani prosjeni troak kapitala ukupni troak kapitala WACC .......................... 84

  13. Vrijednosni papiri i financijski instrumenti ............................................................................. 85

  13.1. Komercijalni zapisi ......................................................................................................... 85

  13.2. Trezorski zapisi .............................................................................................................. 86

 • 5

  13.3. Blagajniki zapisi ............................................................................................................ 86

  13.4. Rizici vezani uz ulaganje u financijske instrumente ......................................................... 86

  14. Dionice .................................................................................................................................. 88

  14.1. Emisija dionica u RH ....................................................................................................... 90

  14.2. Vrednovanje dionica .....................................................................................