of 9 /9
a) Apakah faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan penyelidikan:- masa ketepatan maklumat kaedah membuat keputusan keuntungan vs kos (perbandingan Sensitiviti/kebolehpercayaan maklumat b) Ciri-ciri penyelidikan santifik [ !" #u$uan - mpunyai tu$uan yg ingin dicapai %b$ektif &bebas dr bias #estability-'oleh diu$i- eralibility - kebolehterimaan etepatan &dptn ka$ian yg setepat mungkin dgn anggaran epastian/ketelitian - di sokong % ltrblg pengka$i *arstimony (cermat) &pembolehubah yg sederhana +a, $er *eniruan &kl. sama gan ka$ian lain tu baik c) langkah dlm proses penyelidikan [ to " enalpasti +asalah +ereka'entuk penyelidikan +0gumpulkan data penyelidikan +0Analisis 1 2nterpreting data penyelidikan +enulis 3aporan akhir gan pembentangan d) esahan (validity) kesahan merupakan ukuran ketepatan sesuatu ukuran4 kesahan digunakan bertu$uan b memastikan semua ciri yang harus ada dalam konsep diukur esahan mempunyai dua $enis iaitu [5- 67" i4kesahan dalaman ii4 esahan 3uaran e) ebolehpercayaan ebolehpercayaan merupakan suatu ukuran keupayaan sesuatu instrumen penyelidikan dalam mengukur permasalahan (pemboleh ubah) secara konsisten setiap kali ia digunakan4 #u$uannya-adalah untuk mengetahui sama ada ukuran itu memberi $a.aoan yang sama ataupun tidak apabila ia digunakan untuk mengukur konsep yang sama pd populasi y sama 8enis kebolehpercayaan [5- 67" i4 kebolehpercayaan luaran ii4kebolehpercayaan da

kaedah penyelidikan 2.doc

Embed Size (px)

Text of kaedah penyelidikan 2.doc

a) Apakah faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan penyelidikan:-

a) Apakah faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan penyelidikan:-

masa

ketepatan maklumat

kaedah membuat keputusan

keuntungan vs kos (perbandingan

Sensitiviti/kebolehpercayaan maklumat

b) Ciri-ciri penyelidikan santifik [ 4+4]

Tujuan - mpunyai tujuan yg ingin dicapai

Objektif *bebas dr bias

Testability-Boleh diuji-

Geralibility - kebolehterimaan

Ketepatan *dptn kajian yg setepat mungkin dgn anggaran

Kepastian/ketelitian - di sokong O ltrblg pengkaji

Parstimony (cermat) *pembolehubah yg sederhana Max 5 jer

Peniruan *klw sama gan kajian lain tu baik

c) langkah dlm proses penyelidikan [1 to 5]Kenalpasti Masalah

MerekaBentuk penyelidikan

M'gumpulkan data penyelidikan

M'Analisis & Enterpreting data penyelidikan

Menulis Laporan akhir gan pembentangan

d) Kesahan (validity)kesahan merupakan ukuran ketepatan sesuatu ukuran. kesahan digunakan bertujuan bagi memastikan semua ciri yang harus ada dalam konsep diukurKesahan mempunyai dua jenis iaitu [3-1=2] i.kesahan dalaman ii. Kesahan Luaran

e) Kebolehpercayaan

Kebolehpercayaan merupakan suatu ukuran keupayaan sesuatu instrumen penyelidikan dalam mengukur permasalahan (pemboleh ubah) secara konsisten setiap kali ia digunakan.

Tujuannya-adalah untuk mengetahui sama ada ukuran itu memberi jawaoan yang sama ataupun tidak apabila ia digunakan untuk mengukur konsep yang sama pd populasi yg sama

Jenis kebolehpercayaan [3-1=2] i. kebolehpercayaan luaran ii.kebolehpercayaan dalaman

f) Kenapa Kajian Literature penting dalam kajian.[1 to 5]M'Bantu menentukan P'bolehUbah yg relevan dlm kajian

M'nentukan adakah kajian seterusnya perlu dijlnkan @ x

Mewujudkan Ranga teoritikal daripada kajian lepas.

Bo dijadikan rujukan dlm membuat Objektif, Hipotesis, analisis data & kptsn kajian

Mengenalpasti isu-isu terkini dengan lebih mudah.

g) Ciri-ciri Sorotan kajian yang baikterkini_yakni 5 tahn dan keatas sahaja

mempunyai ukuran instrumen

mempunyai soal selidik

mempunyai konsep dan istilah yang tepat

berbentuk impirikal

menggunakan kaedh analisis data yang lepas.

h) Bab 9 - Persampelan

Konsep - sampel=satu kump kecil yg dipilih mewakili satu kelompok peduduk yg lebih ramai yang digunakan dlm membuat keputusan bagi keseluruhan penduduk, digunakan dgn tepat/diuji terlebih dahulu.

Kategori persampelan persampelan Rawak

persampelan BUKAN rawak

Persampelan RAWAKPersampelan BUKAN Rawak

1. Persampelan RAWAK Mudah

Sampel dipilih dpd populasi secara rawak sehingga setiap ahli dlm 1 kump mempunyai peluang yg sama untuk dipilih.

Kelebihan_Jika sampel saiz besar-kaedah ini kaedah yg terbaik bg mndtpkn sampel yg representif semakin besar sampe semakin besar kemungkinan mewakili penduduk.

Kekurangan._sukar menjalankan sampling, kaedah ini x menjamin bhw subkelompok yg djadikan sampel dlm populasi yg sama.

1.Persampelan Mudah

Sampel diambil daripada pihak ke2 yang dekat dan boleh dipercayai.

Cth_pemberitahuan maklumat dari teman dan jiran tetangga._tanggapan masalah umum spt siaran berita.

Kelebihan_Mungkin yg paling murah @ terpantas utk mendapatkan sejumlah besar tanggapan.

Kelemahan_mudah salah maklumat

2.Pesampelan Berstrata

Sampel dipilih sehingga mengikut karakteristik tertentu sampel dlm 1 populasi yg sama. Cth mengikut jantina sampel

Kelebihan_ meningkatkan kemungkinan perwakilan, terutamanya apabila jika saiz sampel kecil

Kelemahan_ memerlukan lebih usaha semasa menjalankan penyelidikan a.k.a Leceh.

2. Persampelan Bola Sajli (snow Ball)

Persampelan ini melibatkan pelbagai prosedur. Responden dipilih dengan kaedah kebarangkalian. Manakala respondenn tambahan diperoleh melalui maklumat yg diberikan oleh responden yg tadi(sebelum ini)

3. Persampelan sistematik

Dlm pendekatan ini setiap elemen penduduk adalah sampel [bermula dari 1-N]

Elemen dibahagikan mengikut saiz penduduk bg mndptkan pola dlm persampelan kajian.

3. Persampelan Pertimbangan Nilai.

Berlaku apabila penyelidik memilih ahli sampel untuk memnuhi beberapa criteria. eg, dlm mengenalpasti masalah tenaga kerja-kita ingin berbicara hanya dengan mereka yg mengalami diskriminasi tentang masalah mereka.

penyelidik akan memilih sampel berdasrkan penilaian tentang beberapa ciri yg diperlukan.

4. Persampelan Kawasan

Sampel dipilih berdasarkan kawasan dan kedudukan geografi penduduk(sampel)

Lebih berkesan untuk sampel yg besar(cth banci penduduk) lebih mudah dan efisien digunakan di sekolah.

Kelemahan_Ada kemungkinan sampel yg dipilih x mewakili penduduk (buat sakit hati jer)

4. Persampelan Kuota.

Persampelan ini digunakan untuk meningkatkan perwakilan sempurna. Logic merupakan asas kepada kajian ini dijalankan.

Kuota disediakan awal oleh penyelidik tentang sampel yg dipilih.

5.PersampelanMultistage berperingkat )

Merupakan kombinasi 2 @ > teknik persampelan rawak.

Melibatkan penggunaan kombinasi teknik teknik persampelan rawak yg lain.

Kadang2 lebih mudah dan lebih ekonomi bagi digunakan & diaplikasikan.

BUKU KAEDAH PENYELIDIKAN

JUALAN BUKU ONLINE

No kod buku - CYP 01Harga sebuah - RM 45Saiz dan bil m.surat - saiz A4, bil m.surat 325Stok - stok ada Kos Pos Laju : RM 8

Buku ini harus dimiliki oleh semua pelajar ijazah dan pasca ijazah untuk menulis tesis. Antara tajuk-tajuk dalam buku ini, pengenalan penyelidikan, kajian literatur, reka bentuk penyelidikan, huraian jenis-jenis penyelidikan, persampelan, penilaian dan pengukuran, intrumentasi dan format penulisan laporan, proposal dan tesis.

Sekiranya berminat, sila SMS ke 019-4433708 atau email ke [email protected]. Sila lihat tatacara pesanan di atas.

Kaedah penyelidikan pendidikan

Mohd. Majid KontingDewan Bahasa dan Pustaka, 1990 - 599 pages

HYPERLINK "http://books.google.com.pe/books?id=0bNgNwAACAAJ&sitesec=reviews"0 ReviewsMenguasai penyelidikan dalam pendidikan: teori, analisis & interpretasi data

PTS Professional, 2006 - 357 pages

HYPERLINK "http://books.google.com.pe/books?id=cc8sKAeER5YC&sitesec=reviews"3 Reviews

Guru Sebagai Penyelidik

Abdul Rahman Abdul MajidPTS Professional, 2007 - 122 pages

HYPERLINK "http://books.google.com.pe/books?id=m72qeviNNrwC&sitesec=reviews"0 Reviews