of 133 /133
Bengkel Kaedah Penyelidikan 2008 Perpustakaan Universiti Malaysia Perlis

Bengkel Kaedah Penyelidikan 2008

 • Upload
  dard

 • View
  80

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bengkel Kaedah Penyelidikan 2008. Perpustakaan Universiti Malaysia Perlis. Pengenalan Kepada Bahan Perpustakaan. BKP ‘ 08. AKTIVITI PENYELIDIKAN. Koleksi Rujukan Kursus. Bermula pada Disember 2006 - PowerPoint PPT Presentation

Text of Bengkel Kaedah Penyelidikan 2008

Page 1: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008

Bengkel Kaedah Penyelidikan

2008

Perpustakaan Universiti Malaysia Perlis

Page 2: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008

AKTIVITI PENYELIDIKAN

Koleksi Rujukan Kursus

Perpustakaan@UniMAP

BKP ‘08

Bermula pada Disember 2006

Koleksi ini menempatkan buku-buku teks dan rujukan utama kursus yang dicadangkan oleh pensyarah.

Tempoh pinjaman dihadkan kepada 7 hari sahaja.

Kadar denda RM1 sehari untuk setiap buku yang lewat dipulangkan dikuatkuasakan.

Pencarian bahan dipermudahkan melalui modul Reserve yang dipautkan pada laman WebOPAC.

.

.

.

.

.

Perpustakaan@UniMAP

Pengenalan Kepada Bahan Perpustakaan

Page 3: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008

AKTIVITI PENYELIDIKAN

Perpustakaan@UniMAP

BKP ‘08

.

Perpustakaan@UniMAP

OPAC. Kaedah mengesan Koleksi Rujukan Kursus

Dengan menggunakan OPAC pengguna boleh mengesan Koleksi Rujukan Kursus dengan membuat pencarian melalui:

i. Nama Pensyarah

ii. ID Kursus

Pengenalan Kepada Bahan Perpustakaan

Page 4: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 5: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 6: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 7: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008

suhardy

Page 8: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 9: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 10: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 11: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 12: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 13: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008

AKTIVITI PENYELIDIKAN

Inter Library Loan

Perpustakaan@UniMAP

BKP ‘08

Perpustakaan@UniMAP

Pengenalan Kepada Bahan Perpustakaan

http://mylib.unimap.edu.my/

Page 14: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 15: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 16: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008

AKTIVITI PENYELIDIKANSumber Elektronik

Perpustakaan@UniMAP

BKP ‘08

.

Perpustakaan@UniMAP

Remote Access EZ-Proxy

EZ-Proxy membolehkan pengguna perpustakaan mencapai maklumat teks penuh daripada pelbagai lokasi di dalam dan luar negara tanpa batasan masa.

Capaian maklumat dibuat melalui pelayan EZ-Proxy dan para pengguna hanya perlu memperkenalkan diri melalui kata nama dan kata laluan.

Page 17: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 18: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008

************

nizam

Page 19: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 20: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 21: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008

business

Page 22: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 23: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008

communication

Page 24: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 25: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 26: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 27: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 28: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008

AKTIVITI PENYELIDIKANSumber Elektronik

(E-Resources)

Perpustakaan@UniMAP

BKP ‘08

Perpustakaan@UniMAP

LIVE!

Page 29: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 30: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 31: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 32: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008

management

Page 33: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 34: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008

accounting

Page 35: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 36: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 37: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 38: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 39: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 40: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008

AKTIVITI PENYELIDIKANSumber Elektronik

(E-Resources)

Perpustakaan@UniMAP

BKP ‘08

Perpustakaan@UniMAP

LIVE!

Page 41: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 42: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 43: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 44: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 45: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008

(information technology)

Page 46: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 47: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 48: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 49: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008

(communication)

Page 50: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 51: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 52: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 53: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008

AKTIVITI PENYELIDIKANSumber Elektronik

(E-Resources)

Perpustakaan@UniMAP

BKP ‘07

Perpustakaan@UniMAP

LIVE!

Page 54: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 55: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008

http://info.emeraldinsight.com/products/xtra/

Page 56: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 57: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008

critical thinking

Page 58: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 59: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008

education

Page 60: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 61: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 62: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 63: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 64: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 65: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 66: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 67: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008

AKTIVITI PENYELIDIKANSumber Elektronik

(E-Resources)

Perpustakaan@UniMAP

BKP ‘08

Perpustakaan@UniMAP

LIVE!

Page 68: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008

AKTIVITI PENYELIDIKANSumber Elektronik

(E-Resources)

Perpustakaan@UniMAP

BKP ‘08

Perpustakaan@UniMAP

Page 69: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008

http://mylib.unimap.edu.my/

Page 70: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 71: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008

ump_108

******

Page 72: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 73: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 74: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 75: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 76: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008

unimap

Page 77: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 78: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 79: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008

AKTIVITI PENYELIDIKANSumber Elektronik

(E-Resources)

Perpustakaan@UniMAP

BKP ‘08

Perpustakaan@UniMAP

http://www.perpun.net.my/portal/index.php

Page 80: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 81: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 82: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 83: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 84: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 85: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 86: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008

AKTIVITI PENYELIDIKANAlat Penemuan

(Discovery Tool)

Perpustakaan@UniMAP

BKP ‘08

Perpustakaan@UniMAP

•Index Abstract

•Citation Database

•Enjin Pencari Internet

•Federated Search Engine

Page 87: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008

AKTIVITI PENYELIDIKANIndex Abstract

Perpustakaan@UniMAP

BKP ‘08

Perpustakaan@UniMAP

Page 88: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008

AKTIVITI PENYELIDIKANIndex Abstract

Perpustakaan@UniMAP

BKP ‘08

Perpustakaan@UniMAP

Page 89: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008

AKTIVITI PENYELIDIKANCitation Database

Perpustakaan@UniMAP

BKP ‘08

Perpustakaan@UniMAP

http://www.scopus.com

Page 90: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 91: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 92: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 93: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 94: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 95: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 96: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 97: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 98: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 99: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008

AKTIVITI PENYELIDIKAN

Kaedah pencarian mudah Mengandungi artikel, kertas kerja, tesis laporan, masnuskrip dan sebagainya Indeks kepada maklumat ilmiah dalam pelbagai bidang Membekalkan maklumat cited references

Perpustakaan@UniMAP

BKP ‘07

Perpustakaan@UniMAP

Enjin Pencari Internet

FAKTA TENTANG

Page 100: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008

http://scholar.google.com

Page 101: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 102: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 103: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 104: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 105: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 106: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008

AKTIVITI PENYELIDIKANFederated Search Engines

Perpustakaan@UniMAP

BKP ‘08

Perpustakaan@UniMAP

“Federated searching (also known as meta-searching or cross-database searching) is a

technology that allows users to search many networked information resources

from one interface”

Brian Surratt, 2007

Page 107: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 108: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 109: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 110: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 111: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008

sensor networks

Page 112: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 113: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 114: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 115: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 116: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 117: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 118: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 119: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 120: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 121: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 122: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 123: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 124: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 125: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008

antennas

Page 126: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 127: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 128: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008

nizam

************

Page 129: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 130: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 131: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 132: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008
Page 133: Bengkel Kaedah Penyelidikan             2008

Terima Kasih

Perpustakaan Universiti Malaysia Perlis