Thesis Kaedah Penyelidikan

Embed Size (px)

Text of Thesis Kaedah Penyelidikan

PENGLIBATAN MAHASISWA-MAHASISWI DALAM AKTIVITI FIZIKAL & BERSUKAN

KAEDAH PENYELIDIKAN

PENGLIBATAN MAHASISWA-MAHASISWI DALAM AKTIVITI FIZIKAL & BERSUKAN

DISEDIAKAN OLEH: NURFADHILAH BINTI DAHNIAR AFANDI

DISELIA OLEH: ENCIK LIM BOON HOOI

PENGHARGAAN Salam sejahtera kami ucapkan kepada semua. Bersyukur kami kepada yang Maha Kuasa kerana dengan limpah rahmat dan keizinan-Nya dapat kami menyiapkan tugasan ini dengan jayanya. Sekalung ucapan terima kasih yang tidak terhingga kami ucapkan kepada pensyarah subjek Kaedah Penyelidikan kami, Mr. Lim Boon Hoi yang banyak memberi tunjuk ajar, idea dan kritikan yang membina serta memberangsangkan sehingga mampu memberi impak kepada kami untuk menyiapkan tugasan ini dari mula penulisan kajian ini ditulis sehingga ianya berjaya disiapkan dengan baiknya. Penghargaan yang tidak terhingga juga kami ucapkan kepada ahli keluarga dan rakanrakan seperjuangan yang secara langsung mahupun tidak langsung kerana banyak membantu memberikan idea dan komen yang membina sehingga tugasan yang kami jalankan selesai disempurnakan. Semoga segala jasa baik di atas bantuan dan tunjuk ajar yang diberikan oleh semua pihak mendapat balasan yang setimpalnya dari Tuhan. Sekian, terima kasih.

BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pengenalan Aktiviti fizikal dan bersukan ialah aktiviti yang mengunakan anggota badan dan dilakukan pada masa lapang. Secara teori, manusia manusia melakukan aktiviti fizikal dan sukan kerana lebihan tenaga, untuk berekeasi dan sebagainya. Aktiviti fizikal dan sukan wujud dalam pelbagai bentuk termasuklah sukan berpasukan seperti bola sepak, bola tampar dan hoki, manakala sukan individu pula seperti berbasikal, jogging, malah berjalan juga termasuk dalam aktiviti fizikal. Kebanyakan dari kita tidak mengambil berat soal melakukan aktiviti fizikal. Ada yang keluar bekerja pada awal pagi dan balik pada waktu malam. Ada juga yang duduk di rumah sahaja setelah tamat kuliah, chatting atau tidur. Aktiviti fizikal dan bersukan akan membuatkan badan kita cergas kerana apabila melakukan aktivit fizikal, jantung akan mengepam darah dengan cepat, dengan ini darah dan oksigen yang sampai ke otak lebih banyak dan seseorang akan lebih bersedia untuk bekerja. Melalui aktiviti fizikal atau bersukan juga, kesihatan tubuh badan lebih terjamin dan dapat menghindarkan diri daripada wabak-wabak penyakit seperti demam, batuk, selesema dan lain-lain lagi. Tahap kecergasan atau ketahanan

kardiovaskular juga dapat ditingkatkan dengan melakukan senaman seperti berjalan, berjoging, berenang dan aktiviti-aktiviti fizikal yang lain. Dalam kajian yang dijalankan, ia adalah untuk mengkaji sekerap mana mahasiswa dan mahasiswi Universiti Malaya dalam melakukan aktiviti fizikal dan bersukan di samping ingin mengetahui faktor-faktor yang menghalang mereka daripada melakukan aktiviti fizikal dan bersukan.

1.2

Permasalahan1.2.1 Mahasiswa dan mahasiswi Universiti Malaya memperuntukan bilangan

hari yang berbeza dalam seminggu untuk menjalankan aktiviti fizikal dan bersukan. 2.2.1 Mahasiswa dan mahasiswi Universiti Malaya memperuntukkan masa yang berbeza dalam menjalankan aktiviti fizikal dan bersukan.3.2.1 Mahasiswa

dan

mahasiswi

Universiti

Malaya

mempunyai

halangan/kekurangan/gangguan yang berbeza bagi mereka melibatkan diri dalam aktiviti fizikal dan bersukan.

1.3 Persoalan kajian

Bilangan hari dalam seminggu anda melibatkan diri dalam aktiviti fizikal dan bersukan?

Jumlah masa yang diambil untuk aktiviti fizikal dan bersukan setiap sesi?

Pada pendapat anda, apakah halangan/kekurangan/gangguan yang menyebabkan anda tidak dapat melibatkan diri dalam aktiviti fizikal dan bersukan.

1.4 Objektif Kajian 1.4.1 Untuk mengetahui jumlah kekerapan bilangan hari dalam seminggu

mahasiswa dan mahasiswi Universiti Malaya melakukan aktiviti fizikal dan bersukan. 1.4.2 Untuk mengetahui jumlah masa yang diambil oleh mahasiswa dan mahasiswi Universiti Malaya melakukan aktiviti fizikal dan bersukan bagi setiap sesi.1.4.2 Untuk

mengetahui

halangan/kekurangan/gangguan

yang

menyekat

mahasiswa

dan Mahasiswi Universiti Malaya daripada melibatkan diri

dalam aktiviti fizikal dan bersukan.

1.5 Hipotesis Kajian

1.5.1

Mahasiswa dan mahasiswi Universiti Malaya memperuntukkan 5 hari seminggu untuk melibatkan diri dalam aktiviti fizikal dan bersukan.

1.5.2

Mahasiswa dan mahasiswi Universiti Malaya mengambil masa lebih daripada 40 minit/sesi aktiviti fizikal dan bersukan.

1.5.3

Mahasiswa dan mahasiswi Universiti Malaya menjadikan alasan tidak ada masa sebagai halangan/kekurangan/gangguan utama untuk tidak melakukan aktiviti fizikal dan bersukan.

1.6 DEFINISI OPERATIONAL

1.6.1 Aktiviti Fizikal Aktiviti fizikal didefinisikan sebagai sebarang pergerakkan anggota badan yang menggunakan tenaga. Aktiviti fizikal penting bagi mengekalkan dan

meningkakan tahap kecergasan diri serta dapat mengurangkan risiko pelbagai penyakit. Sentiasa aktif untuk 30-60 minit dalam kebanyakan hari dapat mambantu kita membina kekuatan dan kecergasan, beristirehat dan

memgurangkan stress, memperoleh lebih banyak tenaga dan meningkatkan kualiti tidur. Secara amnya, aktiviti fizikal dapat dibahagikan kepada 3 jenis bergantung kepada kesan keseluruhan sesuatu aktiviti terhadap badan manusia:

Senaman

kefleksibelan

seperti

regangan

meningkatkan

lindungan

pergerakan otot-otot dan sendi-sendi badan. Senaman aerobik seperti berbasikal, berjalan, berlari, dan bermain tenis focus kepada peningkatan dalam ketahanan kardiovaskular.

Senaman

anaerobik

seperti

latihan

bebanan

atau

larian

pecut

meningkatkan kekuatan otot dalam jangka masa pendek.

1.6.2 Sukan

Umumnya

definisi

sukan

mengambil

kira

komponen

aktiviti

fizikal,

pertandingan, main dan permainan. Menurut Loy (1969), sukan sentiasa berhubung langsung dengan alam semula jadi, mempunyai unsur pertandingan, berdasarkan kehandalan dan kebolehan, menggabungkan komponen

kemahiran, strategi dan peluang serta melibatkan keazaman. Spreittzer (1989) mendefinisikan sukan sebagai aktiviti fizikal manusia yang mempunyai peraturan dan persaingan. Bagi Mull et al. (1997), sukan adalah aktiviti yang dimainkan secara koperatif / kompetitif dalam bentuk permainan. Ia adalah aktiviti permainan yang berasaskan fizikal untuk pertandingan, latihan dan keseronokan dengan mengikut peraturan tertentu. Istilah sukan berasal dari perkataan Latin desporto yang bermaksud to carry away. Idea asal sukan adalah untuk melari-indahkan fikiran daripada masalah seharian. Contohnya, sukan adalah seperti bola sepak, bola keranjang, sepak takraw, badminton dan olahraga.

1.6.3 Mahasiswa dan mahasiswi

Mahasiswa dan mahasiswi bermaksud keseluruhan pelajar yang menuntut di institusi pengajian tinggi iaitu lelaki dan perempuan. Mahasiswa dan mahasiswi merupakan sekumpulan orang yang terdiri daripada mereka yang menuntut kearah suatu ijazah pengajian. Panggilan mahasiswa diberikan kepada pelajar lelaki manakala mahasiswi diberikan kepada pelajar perempuan yang menuntut di institusi pengajian tinggi. Dalam kajian ini, mahasiswa dan mahasiswi Universiti Malaya merupakan responden kajian.

1.6.4 Universiti Malaya

Universiti Malaya, atau UM merupakan sebuah universiti tertua di Malaysia, terletak di sebuah kampus yang berkeluasan 750 hektar (309 hektar) di selatan barat Kuala Lumpur, ibu negara Malaysia. Universiti Malaya ditubuhkan pada April 1949 di Singapura berikutan penggabungan Kolej Perubatan King Edward VII (ditubuhkan pada 1905) dengan Kolej Reffles (ditubuhkan pada 1928).

Universiti Malaya mendapat namanya dari istilah Malaya yang kemudiannya menjadi nama Negara. Suruhanjaya Carr-Saunders, yang mengesyorkan penubuhan universiti ini, dalam laporannya pada 1948 menyatakan : Universiti Malaya buat pertama kalinya akan menyediakan sebuah pusat umum dimana pelbagai kaum, agama dan ekonomi dapat bercampur gaul dalam usaha untuk manyatupadukan masyarakat.

BAB 2 ULASAN KARYA

2.1 Ulasan karya Gejala tidak bersukan sebenarnya merupakan punca kepada berlaku pelbagai penyakit yang serius[22% penyakit jantung, 22% cancer, 18% penyakit tulang, 12% diabetis dan 5% cancer payudara (Colditz, 1999)]. Kerajaan Amerika Syarikat telah membelanjakan sebanyak $24 bilion setahun untuk menangani masalah ini (Colditz, 1999). Cadangan untuk meningkatkan penglibatan masyarakat dalam aktiviti sukan atau aktiviti fizikal sudah dibuat bertahun-tahun lamanya. Akan tetapi disebabkan sikap dan perangai yang merendah-rendahkan tentang kepentingannya kepada mereka (Centers for Disease Control and Prevention, 2003). Pada tahun 1995, American College of Sport Medicine dan Centers for Disease Control and Prevention(CDC) mencadangkan bahawa setiap orang dewasa di Amerika

Syarikat seharusnya meluangkan sekurang-kurangnya 30 minit atau lebih setiap sesi aktiviti fizikal melakukannya 3 kali seminggu (Pate, 1995) The Task Force telah mengemukakan bukti kepada keberkesanannya dalam melakukan aktiviti fizikal kepada 11 jenis yang dibezakankan melaui 3 bentuk strategi iaitu pendekatan infomasi, pendekatan sikap dan sosial dan pendekatan persekitaran dan polisi. Maklumat yang terperinci boleh diperolehi dalam kerja Kahn et al. in 2002. Soal selidik mengenai pertambahan mengenai keberkesanannya aktiviti fizikal seperti

perubahan pembangunan urban dan

pendekatan perancangan kegunanaan tapak

sekitaran, dan perubahan dalam pengangkutan seharian serta infrastruktur perjalanan. Pendekatan informasi menfokuskan kepada meningkatkan aktiviti fizikal masyarakat dapat menggalakkan masyarakat untuk mengubah sikap mereka untuk mengekal cara hidup yang sihat.Kaedah psikologi digunakan untuk mengubah permikiran masyarakat. Untuk menggalakkan masyarakat bersenam pendekatan dari segi sikap sosial adalah penting mengetahui masalah masyarakat. Melalui kaunseling dan sebagai merupakan satu cara yang sangat berkesan dari rakan dan keluarga dapat mengubah perspektif seseorang individu. Selain itu melalui pendekatan dari akar umbi juga dapat membantu masyarakat untuk melakukan aktiviti sukan. Dengan memberikan informasi dan skills related dalam membuat keputusan bisanya dalam dwi-komponen dengan kurikulum dalam

menerangkan kepentingan nutrisi, pengunaan tembakau dan alkohol serta penggunaan dadah. Kelas pembelajaran kesihatan, diajar di semua peringkat pendidikan dibuat untuk mengubah permikiran individu. The Task Force telah mengenal pasti 6 jenis kelayakan pengajian yang menilai akibat daripada kelas kesihatan pada pelajar mengenai pentingnya tahap aktiviti fizikal. Keputusan yang telah diterima tidak konsisten daripada bukti yang telah diterima. Bukti yang kukuh perlu ada untuk membuat kesimpulan tentang keberkesanan mengenai pengajaran kesihatan di dalam kelas. Ini penting untuk memberikan info-info mengenai kesihatan , tentang kebaikan bersukan/aktiviti bersukan, dapat meningkatkan ilmu-ilmu

kesihatan, dapat membina permikiran yang positif dalam seseorang individu dan membuat perubahan mentaliti seseorang individu. Membantu menyokong masyarakat sosial dalam mempergiatkan aktiviti

bersukan/fizikal. Terdapat fokus yang berlainan dalam mengubah sikap tidak bersukan ini melaui pembangunan sosial, menguatkan dan mengekalkan perhubungan sosial yang membantu kepada dalam menyokong dalam perhubungan untuk mengubah sikap atau perangi untuk bersukan. Ini dapat dilaksanakan melalui pembentukan kalangan sosial yang baru dalam perhubungan atau bekerja dalam zon/kawasan yang mempunyai sosial yang baru dan lain iaitu semasa berjauhan dengan keluarga contohnya di pejabat. Proses ini bermula dengan membentuk satu pasangan kawan atau mereka perhubungan baru dengan seorang kawan tersebut orang lain untuk melaksanakan tahap tertentu dalam aktiviti fizikal/sukan atau mereka suasana yang berbeza dalam kehidupan seharian mereka. Program ini disokong kuat dalm menjayakan matlamat misi mereka iaitu meningkatkan aktiviti fizikal/bersukan di kalangan masyarakat (spesifik dalam masa yang diluangkan dan kekerapan bersukan). Dalam sebab positif yang lain adalah menrangkumi iaitu meningkatkan kekuatan otot dan fleksibiliti dan mengurangkan dalam obesiti. Tiada ada unsur keganasan dibuat dalam melakukan penyelidikan ini. Individu membiasakan diri aktiviti bersukan/fizikal dengan sikap atau perangai melaui program-program telah dibuat untuk memberi minat kepada individu untuk berudah dari permikiran negative kepada positif.Sikap dapat diubah melalui (contoh , aktiviti berjalan seharian)atau yang tidak dirancang (contoh, menaiki tangga).Ini dapat membantu

dalam meningkatkan kesihatan seseorang individu(contohnya, Social Cognitive Theory[Bandura,1986].the Health Belief Model[Rosenstock,1990].or the

Transtheotretical Model of Change[Prochaska & DiClemente,1984]). Semua program yang telah dilihat dalam pelbagai aspek kemahiran (1) membuat misi untuk membuat aktiviti fizikal dan menilai diri untuk mencapai matlamat, (2) membangun penyokongan sosial untuk mereka satu sikap yang baru (3) membantu dalam perkembangan diri melalui memberikan ganjaran kepada diri untuk bersukan. (4) mengstruktur untuk mengatasi masalah selain mengekalkan sikap yang positif (5) mengatasi masalah yang terpaku dalam permikiran(negatif). Semua kemahiran dapat disebarkan melalui kumpulan iaitu melalui media (mel, telefon atau media terus). Semakin besar kesedaran publik dalam mengetahui kebaikan aktiviti bersukan ialah satu keputusan meningkatkan taraf hidup positif dalam seseorang individu dari meningkatkan individu yang telah aktif sejak sekian lama. Oleh itu, usaha yang berterusan perlu ada untuk menjayakan misi tersebur(Gregory W. Heath(DHSc,MPH), Division of Nutrition and Physiacal Activity, Centers for Disease Control and Prevention).

2.2 Ulasan karya Kos tenaga aktiviti fizikal adalah hasil langsung bagi frekuensi, tempoh, dan keamatan pergerakan manusia mempersembahkan dalam satu kepelbagaian keadaan. Sering diucapkan sebagai kilocalories (atau kalori), tenaga digunakan dalam aktiviti fizikal adalah berkaitan untuk pencegahan pelbagai penyakit-penyakit kronik, meningkat

kesihatan mental, dan mengurangkan risiko-risiko untuk kegemukan dan berkaitan disabilities1. Untuk hampir 50 tahun, ahli-ahli sains ahli-ahli epidemiologi dan latihan pernah mengukur penyertaan dalam aktiviti fizikal secara langsung menggunakan (pemerhatian, ukuran-ukuran makmal) dan tidak langsung (soal selidik) kaedah-kaedah. Menggunakan soal selidik adalah kaedah tantang keamatan aktiviti fizikal. Secara tradisi, keamatan aktiviti fizikal unit-unit telah ditentukan secara terus ukuranukuran dalam makmal-makmal atau oleh penggunaan carta-carta begitu senarai kilokalori atau keamatan berkaitan tingkat untuk aktiviti-aktiviti khusus. Bagaimanapun, dengan kesukaran berukuran semua aktiviti mempersembahkan dalam mengklasifikasi bidang dan penerbitan paparan carta-carta berbilang kos tenaga aktiviti fizikal dengan berbeza keamatan unit-unit untuk aktiviti-aktiviti serupa, kekeliruan yang dibangunkan tentang cara paling konsisten untuk mengenal pasti keamatan aktiviti fizikal dalam pengajian kependudukan. terbaik mencerminkan untuk mengetahui

Oleh itu, satu Compendium Aktiviti Fizikal telah.dibangunkan untuk mempiawaikan dikodkan untuk keamatan peringkat bagi aktiviti fizikal sudah biasa mengira tenaga digunakan dalam mengklasifikasikan aktiviti fizikal. Dua versi-versi Compendium Aktiviti Fizikal telah diterbitkan: versi pertama itu telah dicetak di Medicine dan Sains di Sports dan Exercise dalam 1993 dan satu mengemaskini versi telah dicetak di Medicine dan Sains di Sports dan Latihan Pada 2003. Satu dalam talian penjejakan" versi Compendium Physical Aktiviti menyediakan kesinambungan antara 1993 dan 2000 versi. Compendium Aktiviti Fizikal telah dibangunkan untuk memudahkan pengekodan aktiviti fizikal diperolehi dari aktiviti fizikal rekod-rekod, balak, dan kajian-kajian dan untuk menggalakkan perbandingan peringkat aktiviti fizikal berkod di seberang pencerapan kajian-kajian. Ia telah difikirkan pada 1987 oleh Dr William Haskell untuk menyediakan ketekalan dalam mendapat mata aktiviti fizikal soal selidik dalam satu multi tapak kajian bagi aktiviti fizikal taksiran 4-6. Compendium telah 21 kategori untuk jenis-jenis utama bagi aktiviti fizikal dan menyediakan contoh-contoh khusus aktiviti fizikal dalam tempoh kategori setiap (melihat Table 1). Kategori-kategori itu termasuk aktiviti terlangsung di rumah (selfcare, pembaikan rumah, isi rumah raya dan tugas-tugas keluarga, aktiviti-aktiviti halaman rumput dan taman), sepanjang pekerjaan, pengangkutan, dan dalam masa lapang (sukan, berlari, aktiviti-aktiviti air dan musim sejuk, memburu dan memancing, menunggang basikal, penyesuaian, berjalan, menari, bermain muzik, ketidakaktifan, dan kegiatan seks), dan dalam seting lain (keagamaan, sukarela, dan aktiviti-aktiviti pelbagai).

Keupayaan untuk menganggar tenaga digunakan semasa satu kepelbagaian aktiviti fizikal mempunyai kepentingan kesihatan awam. Pada 1996, Ketua Pakar Bedah itu melepaskan satu laporan untuk negara tentang aktiviti fizikal dan health1. Laporan itu mengandungi satu cadangan untuk orang dewasa semua untuk merimbunkan sekurang-kurangnya 150 kilocalories sehari atau 1,000 kilocalories setiap minggu dalam kesederhanaan dan aktiviti fizikal keamatan bertenaga. Matthews et al.12 menggunakan ringkasan bagi Aktiviti Fizikal untuk mengenal pasti aktiviti harian polapola antara orang dewasa didaftarkan dalam satu yearlong kajian variasi bermusim dalam aktiviti fizikal dan tahap kolesterol darah. Mereka menggunakan satu siri telefon 24 jam mengingati untuk mengenal pasti jenis, frekuensi, dan tempoh bagi aktiviti fizikal terlangsung semasa satu hari sebelumnya dan kemudian berkod mengingati dengan Compendium Physical Aktiviti-aktiviti.

2.3 Ulasan karya Gejala tidak bersukan sebenarnya merupakan punca kepada berlaku pelbagai penyakit yang serius[22% penyakit jantung, 22% cancer, 18% penyakit tulang, 12% diabetis dan 5% cancer payudara (Colditz, 1999)]. Kerajaan Amerika Syarikat telah membelanjakan sebanyak $24 bilion setahun untuk menangani masalah ini (Colditz, 1999). Cadangan untuk meningkatkan penglibatan masyarakat dalam aktiviti sukan atau aktiviti fizikal sudah dibuat bertahun-tahun lamanya. Akan tetapi disebabkan sikap dan perangai yang menendah-endahkan tentang kepentingannya kepada mereka (Centers for Disease Control and Prevention, 2003). Pada tahun 1995, American College of Sport Medicine dan Centers for Disease Control and Prevention(CDC) mencadangkan bahawa setiap orang dewasa di Amerika

Syarikat seharusnya meluangkan sekurang-kurangnya 30 minit atau lebih setiap sesi aktiviti fizikal melakukannya 3 kali seminggu (Pate, 1995) The Task Force telah mengemukakan bukti kepada keberkesanannya dalam melakukan aktiviti fizikal kepada 11 jenis yang dibezakankan melaui 3 bentuk strategi iaitu pendekatan infomasi, pendekatan sikap dan sosial dan pendekatan persekitaran dan polisi. Maklumat yang terperinci boleh diperolehi dalam kerja Kahn et al. in 2002. Soal selidik mengenai pertambahan mengenai keberkesanannya aktiviti fizikal seperti perubahan pembangunan urban dan pendekatan perancangan kegunanaan tapak sekitaran, dan perubahan dalam pengangkutan seharian serta infrastruktur perjalanan. Pendekatan

informasi menfokuskan kepada meningkatkan aktiviti fizikal masyarakat dapat menggalakkan masyarakat untuk mengubah sikap mereka untuk mengekal cara hidup yang sihat.Kaedah psikologi digunakan untuk mengubah permikiran masyarakat. Untuk menggalakkan masyarakat bersenam pendekatan dari segi sikap sosial adalah penting mengetahui masalah masyarakat. Melalui kaunseling dan sebagai merupakan satu cara yang sangat berkesan dari rakan dan keluarga dapat mengubah perspektif seseorang individu. Selain itu melalui pendekatan dari akar umbi juga dapat membantu masyarakat untuk melakukan aktiviti sukan. Dengan memberikan informasi dan skills related dalam membuat keputusan bisanya dalam dwi-komponen dengan kurikulum dalam

menerangkan kepentingan nutrisi, pengunaan tembakau dan alkohol serta penggunaan dadah. Kelas pembelajaran kesihatan, diajar di semua peringkat pendidikan dibuat untuk mengubah permikiran individu. The Task Force telah mengenal pasti 6 jenis kelayakan pengajian yang menilai akibat daripada kelas kesihatan pada pelajar mengenai pentingnya tahap aktiviti fizikal. Keputusan yang telah diterima tidak konsisten daripada bukti yang telah diterima. Bukti yang kukuh perlu ada untuk membuat kesimpulan tentang keberkesanan mengenai pengajaran kesihatan di dalam kelas. Ini penting untuk memberikan info-info mengenai kesihatan , tentang kebaikan bersukan/aktiviti bersukan, dapat meningkatkan ilmu-ilmu kesihatan, dapat membina permikiran yang positif dalam seseorang individu dan membuat perubahan mentaliti seseorang individu.

Membantu

menyokong

masyarakat

sosial

dalam

mempergiatkan

aktiviti

bersukan/fizikal. Terdapat fokus yang berlainan dalam mengubah sikap tidak bersukan ini melaui pembangunan sosial, menguatkan dan mengekalkan perhubungan sosial yang membantu kepada dalam menyokong dalam perhubungan untuk mengubah sikap atau perangi untuk bersukan. Ini dapat dilaksanakan melalui pembentukan kalangan sosial yang baru dalam perhubungan atau bekerja dalam zon/kawasan yang mempunyai sosial yang baru dan lain iaitu semasa berjauhan dengan keluarga contohnya di pejabat. Proses ini bermula dengan membentuk satu pasangan kawan atau mereka

perhubungan baru dengan seorang kawan tersebut orang lain untuk melaksanakan tahap tertentu dalam aktiviti fizikal/sukan atau mereka suasana yang berbeza dalam kehidupan seharian mereka. Program ini disokong kuat dalam menjayakan matlamat misi mereka iaitu meningkatkan aktiviti fizikal/bersukan di kalangan masyarakat (spesifik dalam masa yang diluangkan dan kekerapan bersukan). Dalam sebab positif yang lain adalah menrangkumi iaitu meningkatkan kekuatan otot dan fleksibiliti dan mengurangkan dalam obesiti. Tiada ada unsur keganasan dibuat dalam melakukan penyelidikan ini. Individu membiasakan diri aktiviti bersukan/fizikal dengan sikap atau perangai melaui program-program telah dibuat untuk memberi minat kepada individu untuk berubah dari permikiran negative kepada positif.Sikap dapat diubah melalui (contoh , aktiviti berjalan seharian)atau yang tidak dirancang (contoh, menaiki tangga).Ini dapat membantu dalam meningkatkan kesihatan seseorang individu(contohnya, Social Cognitive

Theory(Bandura,19).the Health Belief Model (Rosenstock,1990).or the Transtheotretical Model of Change(Prochaska & DiClemente,1984)). Semua program yang telah dilihat dalam pelbagai aspek kemahiran (1) membuat misi untuk membuat aktiviti fizikal dan menilai diri untuk mencapai matlamat, (2) membangun penyokongan sosial untuk mereka satu sikap yang baru (3) membantu dalam perkembangan diri melalui memberikan ganjaran kepada diri untuk bersukan. (4) mengstruktur untuk mengatasi masalah selain mengekalkan sikap yang positif (5) mengatasi masalah yang terpaku dalam permikiran(negatif). Semua kemahiran dapat disebarkan melalui kumpulan iaitu melalui media (mel, telefon atau media terus) Semakin besar kesedaran publik dalam mengetahui kebaikan aktiviti bersukan ialah satu keputusan meningkatkan taraf hidup positif dalam seseorang individu dari meningkatkan individu yang telah aktif sejak sekian lama. Oleh itu, usaha yang berterusan perlu ada untuk menjayakan misi tersebut (Gregory W. Heath(DHSc,MPH), Division of Nutrition and Physiacal Activity, Centers for Disease Control and Prevention).

2.4 Ulasan karya Penilaian jenis aktiviti fizikal dengan jenis aktiviti dalam kehidupan harian amat penting untuk mengkategorikan dan membentuk aktiviti bersesuaian kesihatan remaja. Merujuk teknik soal selidik kajian di Amerika, ia jelas menunjukkan bahawa kebanyakan kanak-kanak melibatkan diri dalam aktiviti masa terluang (free-time activity), dan lebih suku jumlah kanak-kanak di Amerika terlibat dalam aktiviti sukan yang diurus (Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Duke et al; 2003). Vigorous (20 minit senaman yang boleh menyebabkan pernafasan kuat dan berpeluh), Moderate (30 minit senaman yang melibatkan gerakan seperti berjalan pantas), dan Strength exercise (latihan bebanan 3 kali seminggu) merupakan kaedah senaman yang diterima pakai dalam kajian (Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Grunbaum et al., 2002). Kesimpulannya dari peringkat umur dan tahap (level) penglibatan mendapati lelaki adalah lebih aktif berbanding perempuan. Nisbah yang memberangsangkan untuk

lelaki dapat dibandingkan dalam aktiviti vigorous. Begitu juga dalam aktiviti Strength, lelaki masih mendominasi peratusan penglibatan yang tinggi. Terdapat perbezaan

ketara dalam kekurangan melibatkan diri bagi golongan perempuan dan lelaki (Youth Risk Behavior Surveillance Survey (YRBSS),Grunbaum et al., 2002). Perbezaan nyata dalam data soal selidik dikalangan remaja yang menunjukkan kanakkanak lebih aktif berbanding remaja. Merujuk kajian YRBSS, data berkurangan

melebihi tahap ditentukan dan peratus penglibatan dalam aktiviti fizikal bagi remaja adalah rendah berbanding kanak-kanak. Terdapat perbezaan tahap aktiviti bagi sekolah rendah apabila pengukuran

menggunaan pedometers, begitu juga pada penggunaan alat ukur berlainan untuk menilai pergerakan kanak-kanak secara fizikal. Pedometers adalah produk popular untuk mengukur aktiviti fizikal dengan ketepatan yang jitu (Le Masurier & Tudor-Locke, 2003; Schneider et al,2003). Keputusan menunjukkan kanak-kanak adalah lebih mengikut garis panduan aktiviti yang dibuat berbanding remaja. Walaupan aktiviti mencapai tahap, soal selidik

menunjukkan 20 ke 50% remaja tidak mengamalkan aktiviti fizikal mencukupi dan 6 ke 12% tidak mengamalkan sebarang aktiviti seperti dinyatakan (Vigorous, Moderate, Strength exercise). Ini menunjukkan remaja tidak memenuhi panduan aktiviti fizikal dan menyokong pendebatan Rowland yang menyatakan risk factor bagi remaja hidup tidak aktif (Rowland,1999) Nisbah remaja tidak aktif kurang berbanding nisbah remaja bekerja dalam keadan duduk (sedentary). Ini merupakan fakta perubahan pada peringkat kedewasaan

individu. Tahap aktiviti fizikal merosot apabila kanak-kanak meningkat remaja (Janz et al.,200; Kimm et al., 200; Pate et al.,1999). Ini menunjukkan keadaan fizikal tidak aktif berubah mengikut peredaran masa, dimana kanak-kanak yang tidak aktif berpotensi untuk kekal tidak aktif dalam proses mendewasa. Penjagaan kesihatan sebenar perlu mengelakan kehidupan bekerja tanpa pergerakan (sedentary) dikalagan kanak-kanak dan remaja. Mengesan ketidakgiatan mereka perlu dilakukan segera sebelum

berlarutan kedewasaan dan ini perlu menjadi pengutamaan kepada tenaga pengasuh untuk menbentuk kehidupan mereka (Malina,1999;Corbin,2001) Pengurangan keaktifan kanak-kanak adalah bermula dalam pendidikan fizikal disekolah terutamanya peringkat menengah kerana disebabkan kemerosotan penetapan aktiviti mereka. Penggurangan penglibatan remaja menyumbang kepada kemerosotan aktiviti fizikal remaja berusia berbanding remaja muda. Ini menunjukan kanak-kanak yang menerima pendidikan fizikal adalah lebih aktif dari mereka yang tidak pernah bergiat (perubahan dari segi peringkat umur)(Dale et al,2000). Ini menunjukan matlamat Healthy People 2010 (Spain & Franks, 2001) untuk meningkatkan pendidikan fizikal disekolah perlu menjadi keutamaan negara, lebih lagi apabila kita ingin menyesuaikan keperluan kepelbagaian masa beraktiviti setiap hari dan membantu remaja mengelakkan diri dari perilaku tidak aktif. Jika panduan aktiviti fizikal remaja mencapai matlamat, ini penting pada individu yang berminat

memperomosikan aktiviti fizikal supaya merujuk panduan khas untuk kanak-kanak (NASPE,2004) dan remaja (Sallis et al,1994), beserta langkah sewajarnya untuk menarik minat remaja memahami garis panduan ini.

2.5 Ulasan karya Dalam ulasan ini, perbezaan dalam tidak melakukan aktiviti fizikal di antara penduduk minoriti adalah disebabkan oleh halangan-halangan khusus yang mempengaruhi dari aspek perkauman dan minoriti etnik itu sendiri. Tidak melakukan aktiviti fizikal adalah salah satu faktor risiko berlakunya penyakit koronari jantung, kanser kolorektal, kanser payudara, strok, diabetes, tekanan darah tinggi, dyslipidemia dan kegemukan. (Pusat Perangkaan Kesihatan Negara, bahagian Pusat Kawalan Dan Pencegahan Penyakit). Beberapa faktor penduduk minoriti tidak melakukan aktiviti fizikal telah dikenal pasti terutamanya berlaku di kalangan kanak-kanak seperti menonton televisyen, bermain komputer, keselamatan kawasan sekeliling dan kekurangan kemudahan serta kawasan untuk melakukan aktiviti fizikal. Hampir 40 peratus kanak-kanak Amerika dan Afrika menghabiskan masa 4 jam atau lebih dalam satu hari untuk menonton televisyen sama ada lelaki atau perempuan. (Crespo, Smit, Troiano, Bartlett, Macera & Andersen, 2001). Strategi-strategi untuk meningkatkan penyertaan dalam aktiviti fizikal kanak-kanak dan remaja yang berpopulasi minoriti adalah seperti memperuntukkan masa menonton televisyen, menyediakan persekitaran yang selamat untuk bermain dan meningkatkan pengajaran kurikumum tentang kemahiran hayat untuk menceburi sebarang aktiviti fizikal. (Bungum & Vincent, 1997). Selain itu, ia juga dikaitkan dengan gaya hidup yang tidak gemar untuk melakukan aktiviti fizikal dan masalah kegemukan.

Robert Wood Johnson, 2004, telah membuat kajian tentang halangan-halangan utama yang menyebabkan seseorang tidak melakukan aktiviti fizikal antaranya ialah masa tidak mencukupi, bukan satu keutamaan, tahap keselamatan sesuatu kawasan, tidak mempunyai wang, tiada penjagaan dan pengawalan kanak-kanak, meletihkan atau tidak seronok, orang lain akan berfikir saya pentingkan diri sendiri, bukan program yang baik dan tidak mahu badan berpeluh. Berdasarkan statistik yang dibuat, 49.6 peratus lelaki dan 42.9 peratus wanita telah menyertai aktiviti fizikal (Laporan Mingguan Kadar Penyakit Dan Kematian, 2000). Justeru itu, kita memerlukan lebih banyak penyelidikan untuk memahami halanganhalangan sosial dan alam sekitar yang turut campur tangan dengan wujudnya sifat perkauman dan minoriti etnik mereka. Penyelidikan dijalankan untuk meningkatkan penyertaan populasi minoriti dalam aktiviti fizikal sama ada lelaki atau pun perempuan termasuk akses untuk kemudahan kesihatan seterusnya untuk memahami apakah komponen bagi akulturasi yang paling berkaitan untuk tidak melakukan aktiviti fizikal. Oleh yang demikian, kita mestilah memahami bagaimanakah cara untuk mempengaruhi masyarakat sekeliling khususnya penduduk minoriti untuk menyertai dalam aktiviti fizikal. Usaha-usaha penyelidikan yang linguistik dan bersesuaian dari segi budaya adalah diperlukan untuk memudahkan pembelajaran dan penerimaan sepanjang hayat tentang cara hidup aktif. Dalam satu era di mana kegemukan dan tidak melakukan aktiviti fizikal telah dikenal pasti sebagai masalah kesihatan yang utama dalam masyarakat umum.

2.6 Ulasan karya Jurnal ditulis oleh Bouchard,PHD, dan Tuomo Rankinen, PHD, Human Genomics laboratory, Pennington Biomedical Research Center,Baton Rouge,LA. Co-edited by Dr Deboran Young, University Of Maryland, Dr Robert P. Pangrazi,Arizona State University dan Dr Barbara Ainsworth,San Diego State University. Jurnal yang dihasilkan menerangkan dengan tidak melakukan aktiviti fizikal

merupakan salah satu aspek penting yang memungkinkan manusia berisiko untuk mendapat penyakit dan menyebabkan kematian pramatang. Konsep penting yang disentuh menyebut bahawa tahap untuk aktiviti fizikal dari kegiatan yang minimum seperti senaman ringan yang dilakukan sekali sekala kepada jumlah yang lebih tinggi dilakukan setiap hari. Perbezaan individu yang tidak melakukan aktiviti fizikal dan mereka yang aktif dilihat sangat ketara. Misalnya. Individu yang tidak aktif dalam aktiviti fizikal dikenali sebagai quadriplegic, ia adalah merujuk kepada individu yang terlantar dan telah kehilangan beberapa mobility disebabkan penyakit tua atau tidak aktif dalam melakukan aktiviti fizikal. Jurnal ini juga menjelaskan bagaimana kajian menunjukkan kecenderungan individu yang aktif dan tidak aktif mempunyai satu asas biologi. Kajian juga menunjukkan aktiviti fizikal individu berkaitrapat dan dipengaruhi oleh factor genetik. Keputusan ini diperohi berdasarkan kajian yang telah dijalankan keatas haiwan dan mendapati genetic-genetik

induk dengan jelas boleh mempengaruhi kegiatan fizikal yang berkaitan tingkahlaku. Kajian pertama yang dilakukan ke atas molekul genetic terhadap aktiviti manusia telah dikeluarkan beberapa tahun yang lepas.

BAB 3 METODOLOGI KAJIAN 3.1 Metodologi kajian

Bagi menjalankan kajian mengenai penglibatan mahasiswa-mahasiswi Universiti Malaya dalam aktiviti fizikal dan bersukan ini, kaedah yang digunakan ialah dengan menggunakan borang kaji selidik (questionnaire) iaitu dengan menggunakan kaedah tinjauan(survey). Borang kaji selidik yang digunakan mengandungi beberapa soalan mengenai nama, jantina, kaum, semesta dan tahun pengajian, kursus pengajian, fakulti, kekerapan subjek melakukan aktiviti fizikal ataupun sukan dalam masa

seminggu,jumlah peruntukan masa yang diambil setiap sesi serta halangan, kekurangan atau gangguan subjek dalam melibatkan diri dalam aktiviti fizikal dan bersukan. Borang ini digunakan bertujuan untuk memudahkan lagi proses

pengumpulan data daripada setiap subjek dan memudahkan pengkaji untuk membuat analisis mengenai kajian yang telah dijalankan.

3.2

Populasi kajian

Melalui kajian yang dijalankan ini, populasi yang digunakan adalah melibatkan semua mahasiswa- mahasiswi yang mengikuti pengajian di Universiti Malaya.

3.3

Sampel kajian

Sampel kajian terdiri daripada 300 orang mahasiswa-mahasiswi Universiti Malaya. Sampel merupakan pelajar yang terdiri daripada pelbagai latar belakang tidak mengira kaum, fakulti, kursus yang diambil dan sebagainya. Sampel juga dipilih secara rawak daripada mereka yang dikenali mahupun tidak yang terdiri dari pelajar Universiti Malaya sahaja.

3.4

Alat ukur kajian

Bagi menjalankan kajian ini, alat ukur kajian yang digunakan adalah dengan menggunakan borang kaji selidik (questionnaire).

3.5

Pengumpulan data

Data dikumpulkan dengan cara memilih secara rawak daripada subjek yang berada di sekitar kawasan Universiti Malaya tidak kira samaada di fakulti, kolej, perpustakaan mahupun kafetaria. Subjek seterusnya diminta untuk mengisi borang kaji selidik yang telah disediakan. Borang kaji selidik yang disediakan telah digubal berdasarkan objektif kajian. Subjek mengisi dan menjawab sendiri borang kaji selidik tersebut dengan menggunakan pen yang telah disediakan oleh pengkaji. Pengkaji juga berada disamping subjek sepanjang borang tersebut diisi. Keadaan ini bertujuan untuk memudahkan subjek sekiranya terdapat keraguan terhadap soalan yang diutarakan

menerusi borang soal selidik tersebut. Setelah selesai, subjek menyerahkan borang kaji selidik yang telah diisi kepada pengkaji.

BAB 4 DAPATAN KAJIAN

Jadual 4.1 Penglibatan Mahasiswa-mahasiswi Universiti Malaya Dalam Aktiviti Fizikal Dan Bersukan Berdasarkan Jantina. Jantina Lelaki Perempuan Jumlah Kekerapan (Orang) 145 155 300 Jadual 4.1 Jadual 4.1 menunjukkan penglibatan mahasiswa-mahasiswi Universiti Malaya dalam aktiviti fizikal dan bersukan berdasarkan jantina. Berdasarkan analisis yang diterima, didapati bahawa perempuan mencatatkan kekerapan dalam aktiviti sukan dan bersukan yang tinggi berbanding lelaki iaitu seramai 155 orang subjek bersamaan 51.7% manakala lelaki pula mencatat seramai 145 orang subjek iaitu bersamaan 48.3%. Peratus (%) 48.3 51.7 100.0

Jadual 4.2 Penglibatan Mahasiswa-mahasiswi Universiti Malaya Dalam Aktiviti Fizikal Dan Bersukan Berdasarkan Suku Kaum. Kaum Melayu Cina India Lain-lain Jumlah Kekerapan (Orang) 220 48 16 16 300 Jadual 4.2 Jadual 4.2menunjukkan penglibatan mahasiswa-mahasiswi Universiti Malaya dalam aktiviti fizikal dan bersukan berdasarkan suku kaum. Kaum Melayu mencatatkan kekerapan tertinggi berbanding dengan kaum lain iaitu seramai 220 orang subjek bersamaan 73.3%. Kaum Cina pula, mencatatkan seramai 48 orang subjek iaitu Peratus (%) 73.3 16.0 5.3 5.3 100.0

16.0%, manakala kaum India dan lain-lain kaum mencatatkan kekerapan yang sama iaitu seramai 16 orang subjek bersamaan 5.3%.

Jadual 4.3 Penglibatan Mahasiswa-mahasiswi Universiti Malaya Dalam Aktiviti Fizikal Dan Bersukan Berdasarkan Peringkat Umur.

Umur 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 Jumlah

Kekerapan (Orang) 1 33 89 83 58 20 8 6 1 1 300 Jadual 4.3

Peratus (%) 0.3 11.0 29.7 27.7 19.3 6.7 2.7 2.0 0.3 0.3 100.0

Jadual 4.3 menunjukkan penglibatan mahasiswa-mahasiswi Universiti Malaya dalam aktiviti fizikal dan bersukan berdasarkan peringkat umur. Berdasarkan maklumat yang diterima, subjek yang berumur 20 tahun mencatatkan kekerapan yang tertinggi iaitu seramai 89 orang subjek bersamaan 29.7% diikuti dengan subjek yang berumur 21 iaitu seramai 83 orang subjek bersamaan 27.7%. Subjek yang berumur 18, 26 dan 28 tahun mencatat jumlah subjek yang paling rendah iaitu masing-masing seramai seorang bersamaan 0.3%. Selain itu, subjek yang berumur 19 seramai 33 orang subjek (11.0%), 22 tahun seramai 58 orang subjek (19.3%), 23 tahun seramai 20 tahun (6.7%), 24 tahun seramai 8 orang subjek (2.7%) dan 25 tahun seramai 6 orang subjek (2.0%). Jadual 4.4 Penglibatan Mahasiswa-mahasiswi Universiti Malaya Dalam Aktiviti Fizikal Dan Bersukan Berdasarkan Bilangan Hari Dalam Seminggu. Bilangan hari 0 Kekerapan (Orang) 15 Peratus (%) 5.0

1 2 3 4 5 6 7 Jumlah

83 85 59 20 26 3 9 300 Jadual 4.4

27.7 28.3 19.7 6.7 8.7 1.0 3.0 100

Jadual 4.4 menunjukkan penglibatan mahasiswa-mahasiswi Universiti Malaya dalam akiviti fizikal dan bersukan berdasarkan bilangan hari dalam seminggu. Berdasarkan analisis yang diperolehi, dapat dilihat bahawa kebanyakan mahasiswa-mahasiswi memperuntukkan 1 dan 2 hari dalam seminggu melibatkan diri dalam aktiviti fizikal dan bersukan iaitu masing-masing seramai 83 dan 85 orang subjek bersamaan 27.7% dan 28.3%. Ini merupakan jumlah tertinggi berdasarkan jumlah keseluruhan subjek. Manakala jumlah terendah yang dicatatkan ialah 6 hari seminggu iaitu seramai 3 orang subjek sahaja bersamaan 1.0%. Selebihnya, seramai 15 orang subjek tidak memperuntukkan masa untuk bersukan bersamaan 5.0%, 59 orang subjek

memperuntukkan 3 hari seminggu (19.7%), 20 orang subjek memperuntukan 4 hari seminggu (6.7%), 26 orang subjek memperuntukkan 5 hari seminggu (8.7%) dan 9 orang subjek memperuntukkan 7 hari seminggu (3.0%)

Jadual 4.5 Penglibatan Mahasiswa-mahasiswi Universiti Malaya Dalam Aktiviti Fizikal Dan Bersukan Berdasarkan Jumlah Masa Yang Diperuntukan Setiap Sesi. Jumlah Masa (Minit) Kurang 20 minit/sesi 21 40 minit/sesi Lebih 40 minit/sesi Data hilang Jumlah Kekerapan(Orang) 101 125 71 3 300 Jadual 4.5 Peratus (%) 33.7 41.7 23.7 1.0 100

Jadual 4.5 menunjukkan penglibatan mahasiswa-mahasiswi Universiti Malaya dalam aktiviti fizikal dan bersukan berdasarkan jumlah masa yang diperuntukkan setiap sesi. Seramai 125 subjek iaitu 41.7% memperuntukkan 21-40 minit setiap sesi iaitu merupakan nilai tertinggi yang dicatatkan oleh keseluruhan subjek. Nilai terendah pula ialah seramai 3 orang subjek yang tidak memperuntukkan masa untuk melakukkan aktiviti sukan iaitu 1.0%. Manakala kurang 20 minit setiap sesi adalah seramai 101 orang subjek iaitu 33.7% dan lebih 40 minit setiap sesi pula mencatatkan 71 orang subjek bersamaan 23.7%.

Jadual 4.6 Penglibatan Mahasiswa-mahasiswi Universiti Malaya Berdasarkan Halangan, Kekurangan Atau Gangguan Bagi Melakukan Aktiviti Fizikal Dan Bersukan. Halangan/kekurangan/ gangguan Tidak ada masa Kurang pengetahuan tentang 37 Aktiviti fizikal/bersukan Kurang kemudahan Tidak ada teman Tidak ada pengangkutan 88 144 56 364 508 564 276 Kekerapan (Orang) 239 Kumulatif 239

Tidak ada peralatan Tidak ada dorongan/galakan Cuaca tidak mengizinkan Sikap malas Masalah kesihatan Jumlah

95 99 144 150 46 1098 Jadual 4.6

659 758 902 1052 1098 1098

Jadual 4.6 menunjukkan penglibatan mahasiswa-mahasiswi Universiti Malaya dalam aktiviti fizikal dan bersukan berdasarkan halangan, kekurangan atau gangguan bagi melakukan aktiviti fizikal dan bersukan. Tidak ada masa mencatatkan bilangan tertinggi iaitu seramai 239 orang subjek.daripada keseluruhan subjek. Catatan yang paling rendah adalah kekurangan pengetahuan dalm aktiviti fizikal dan bersukan iaitu seramai 37 orang subjek. Manakala faktor kekurangan kemudahan mencatatkan 88 orang subjek dan faktor tidak ada teman mencatatkan 144 orang subjek. Selain itu, faktor lain seperti tidak ada pengangkutan, tidak ada peralatan dan tidak ada dorongan masingmasing mencatatkan seramai 56. 95 dan 99 orang subjek. Faktor cuaca yang tidak mengizinkan, sikap malas dan masalah penyakit pula masing-masing mencatatkan 144, 150 dan 46 orang subjek.

BAB 5 PERBINCANGAN KAJIAN 5.1 Perbincangan penglibatan mahasiswa-mahasiswi Universiti Malaya dalam

Jadual 1 menunjukkan

aktiviti fizikal dan bersukan berdasarkan jantina. Berdasarkan analisis yang diterima, didapati bahawa perempuan mencatatkan kekerapan dalam aktiviti sukan dan bersukan yang tinggi berbanding lelaki iaitu seramai 155 orang subjek bersamaan 51.7%

manakala lelaki pula mencatat seramai 145 orang subjek iaitu bersamaan 48.3%. Keadaan ini menunjukkan percanggahan berdasarkan hasil kajian yang dikeluarkan oleh Youth Risk Behavior Surveilance Survey(YRBSS), Grunbaum et al, 2002, factor berlakunya keadaan sedemikian mungkin juga disebabkan persekitaran dan budaya tempatan yang berbeza. Jadual 2 pula menunjukkan bahawa penglibatan mahasiswa-mahasiswi Universiti

Malaya dalam aktiviti fizikal dan bersukan berdasarkan suku kaum. Kaum Melayu mencatatkan kekerapan tertinggi berbanding dengan kaum lain iaitu seramai 220 orang subjek bersamaan 73.3%. Kaum Cina pula, mencatatkan seramai 48 orang subjek iaitu 16.0%, manakala kaum India dan lain-lain kaum mencatatkan kekerapan yang sama iaitu seramai 16 orang subjek bersamaan 5.3%. Jadual 3 menunjukkan penglibatan mahasiswa-mahasiswi Universiti Malaya dalam aktiviti fizikal dan bersukan berdasarkan peringkat umur. Berdasarkan maklumat yang diterima, subjek yang berumur 20 tahun mencatatkan kekerapan yang tertinggi iaitu seramai 89 orang subjek bersamaan 29.7% diikuti dengan subjek yang berumur 21 iaitu seramai 83 orang subjek bersamaan 27.7%. Subjek yang berumur 18, 26 dan 28 tahun mencatat jumlah subjek yang paling rendah iaitu masing-masing seramai seorang bersamaan 0.3%. Selain itu, subjek yang berumur 19 seramai 33 orang subjek (11.0%), 22 tahun seramai 58 orang subjek (19.3%), 23 tahun seramai 20 tahun (6.7%), 24 tahun seramai 8 orang subjek (2.7%) dan 25 tahun seramai 6 orang subjek (2.0%). Dapatan kajian 1 berdasarkan jadual 4.4 pula menunjukkan penglibatan mahasiswamahasiswi Universiti Malaya dalam akiviti fizikal dan bersukan berdasarkan bilangan

hari dalam seminggu. Berdasarkan analisis yang diperolehi, dapat dilihat bahawa kebanyakan mahasiswa-mahasiswi memperuntukkan 1 dan 2 hari dalam seminggu melibatkan diri dalam aktiviti fizikal dan bersukan iaitu masing-masing seramai 83 dan 85 orang subjek bersamaan 27.7% dan 28.3%. Ini merupakan jumlah tertinggi berdasarkan jumlah keseluruhan subjek. Manakala jumlah terendah yang dicatatkan ialah 6 hari seminggu iaitu seramai 3 orang subjek sahaja bersamaan 1.0%. Selebihnya, seramai 15 orang subjek tidak memperuntukkan masa untuk bersukan bersamaan 5.0%, 59 orang subjek memperuntukkan 3 hari seminggu (19.7%), 20 orang subjek memperuntukan 4 hari seminggu (6.7%), 26 orang subjek memperuntukkan 5 hari seminggu (8.7%) dan 9 orang subjek memperuntukkan 7 hari seminggu (3.0%) Dapatan kajian 2 berdasarkan jadual 4.5 menunjukkan penglibatan mahasiswa-

mahasiswi Universiti Malaya dalam aktiviti fizikal dan bersukan berdasarkan jumlah masa yang diperuntukkan setiap sesi. Seramai 125 subjek iaitu 41.7%

memperuntukkan 21-40 minit setiap sesi iaitu merupakan nilai tertinggi yang dicatatkan oleh keseluruhan subjek. Nilai terendah pula ialah seramai 3 orang subjek yang tidak memperuntukkan masa untuk melakukan aktiviti sukan iaitu 1.0%. Manakala kurang 20 minit setiap sesi adalah seramai 101 orang subjek iaitu 33.7% dan lebih 40 minit setiap sesi pula mencatatkan 71 orang subjek bersamaan 23.7%. Faktor penyebab berlakunya perbezaan masa yang diambil oleh mahasiswamahasisiwi Universiti Malaya ini mungkin disebabkan oleh peruntukkan masa lapang yang berbeza daripada individu itu sendiri dan kenyataan ini juga bertetapan seperti yang dikeluarkan oleh Center For Disease Control and Prevention(CDC), Duke et al; 2003.

Kajian dapatan 3 berdasarkan jadual 4.6 pula menunjukkan bahawa penglibatan mahasiswa-mahasiswi Universiti Malaya dalam aktiviti fizikal dan bersukan berdasarkan halangan, kekurangan atau gangguan bagi melakukan aktiviti fizikal dan bersukan. Tidak ada masa mencatatkan bilangan tertinggi iaitu seramai 239 orang

subjek.daripada keseluruhan subjek. Catatan yang paling rendah adalah kekurangan pengetahuan dalm aktiviti fizikal dan bersukan iaitu seramai 37 orang subjek. Manakala faktor kekurangan kemudahan mencatatkan 88 orang subjek dan faktor tidak ada teman mencatatkan 144 orang subjek. Selain itu, faktor lain seperti tidak ada pengangkutan, tidak ada peralatan dan tidak ada dorongan masing-masing

mencatatkan seramai 56. 95 dan 99 orang subjek. Faktor cuaca yang tidak mengizinkan, sikap malas dan masalah penyakit pula masing-masing mencatatkan 144, 150 dan 46 orang subjek.

BAB 6 CADANGAN DAN KESIMPULAN KAJIAN 6.1 Cadangan

Melalui kajian yang telah dibuat, jumlah halangan paling banyak penglibatan mahasiswa dan mahasiswi Universiti Malaya tidak dapat menjalankan aktiviti fizikal dan bersukan adalah disebabkan oleh tiada masa. Oleh yang demikian, salah satu

cadangan yang boleh digunakan agar mahasiswa dan mahasiswi dapat menjalankan aktiviti fizikal dan bersukan adalah dengan mewajibkan mereka mengikuti kursus pengurusan masa. Melalui kursus itu, mereka perlu diajar cara pembahagian masa yang betul agar waktu belajar dengan waktu melakukan aktiviti fizikal dan bersukan mereka dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan. Cadangan seterusnya adalah dengan menyediakan atau menetapkan waktu khas untuk mahasiswa dan mahasiswi menjalankan aktiviti fizikal dan bersukan disetiap fakulti yang mereka ambil. Kaedah ini dapat membantu mahasiswa dan mahasiswi menjalankan aktiviti dengan lebih terancang dan tersusun. Dengan cara ini, mahasiswa dan mahasiswi dapat meningkatkan tahap kecergasan dan kecerdasan tubuh badan dan minda serta menjamin kesihatan mereka. Mahasiswa dan mahasiswi perlu memotivasikan diri mereka dan mengutamakan kesihatan tubuh badan dengan cara bersukan dan melakukan aktiviti fizikal yang sesuai. Pihak yang berwajib perlu memberi kesedaran kepada semua pelajar Universiti dengan mengadakan Kempen Kesedaran tentang keutamaan kesihatan tubuh badan dan kepentingan bersukan dalam kehidupan. Kesihatan yang baik dapat diperolehi daripada aktiviti yang kita lakukan. Bersukan dan menjalankan aktiviti fizikal pada kadar yang sepatutnya merupakan satu aspek yang penting untuk memperoleh tahap kesihatan tubuh badan yang baik. Selain itu, cadangan yang boleh membantu mahasiswa dan mahasiswi menjalankan aktiviti fizikal dan bersukan adalah dengan menyediakan kelengkapan peralatan sukan yang sewajarnya disetiap kolej-kolej kediaman dan fakulti-fakulti yang terdapat di

universiti. Kemudahan dan peralatan yang lengkap memudahkan mahasiswa dan mahasiswi menjalankan aktiviti fizikal dan sukan tanpa ada sebarang alasan. Mereka akan lebih bersemangat dan bersungguh-sungguh kerana kelengkapan telah tersedia dan tidak perlu risau tentang masalah kekurangan atau ketiadaan kelengkapan untuk melakukan aktiviti fizikal dan sukan. Bagi meningkatkan kemahiran dalam melakukan aktiviti fizikal dan bersukan dengan lebih baik, pusat sukan perlu menjadi nadi penggerak utama dalam memperluaskan lagi pengetahuan tentang cara-cara dan teknik untuk menjalankan aktiviti fizikal dan bersukan dengan lebih baik. Apabila ada ilmu untuk melakukan aktiviti fizikal dan bersukan, pelajar akan lebih bersemangat untuk mempraktikkan apa yang telah dipelajari. Dengan cara menghantar pelajar-pelajar daripada pusat sukan yang terlatih ke setiap fakulti dan kolej, pemyebaran cara-cara dan teknik menjalankan aktiviti fizikal dan sukan dapat disampaikan dengan lebih cepat dan berkesan. Dengan cara ini, mahasiswa dan mahasiswi dapat menjalankan aktiviti fizikal dan bersukan dengan betul tanpa menyebabkan kecederaan. Kemudahan seperti gelanggang dan padang perlu diselenggara dengan baik agar mahasiswa dan mahasiswi dapat menggunakan kemudahan tanpa ada sebarang masalah dan gangguan sewaktu mereka melakukan aktiviti fizikal dan bersukan. Masalah cuaca yang tidak menentu dapat diatasi dengan adanya gelanggang tertutup atau dewan serba guna yang dibina di setiap kolej kediaman dan fakulti. Konklusinya, segala cadangan dan tindakan yang dapat dibuat mampu meningkatkan jumlah penglibatan mahasiswa dan mahasiswi dalam aktiviti fizikal dan sukan tanpa

ada sebarang halangan lagi. Dengan ini, pihak universiti bukan sahaja mempunyai pelajar-pelajar yang bijak dalam pelajaran, malah cerdas dan cergas dalam aktiviti seharian dan aktif dalam sukan.

6.2 KESIMPULAN KAJIAN Secara keseluruhannya, penghalang utama mahasiswa dan mahasiswi Universiti Malaya menjalankan aktiviti fizikal dan sukan adalah disebabkan oleh faktor kekurangan masa. Mahasiswa dan mahasiswi Universiti Malaya mengambil hanya 1 hingga 2 hari dan 21-40 minit untuk menjalankan aktiviti fizikal dan sukan. Oleh yang demikian, mahasiswa dan mahasiswi mengambil langkah untuk melakukan aktiviti yang mudah dan tidak mengambil banyak masa seperti berjoging untuk menjalankan aktiviti fizikal dan bersukan.

RUJUKAN Gregory, W. Heath. (2003). Increasing Physical Activity in Communities :What Really Works?. Reseach Digest, 4 (4), 1-8.

Charles B. Corbin, Robert P. Pangrazi, Guy C. Le Masurier. (2004)). Physical Activity for Children : Current Patterns and Guidelines. Research Digest, 5 (2), 1-8.

Barbara E. Ainsworth. (2003). The Compendium of Physical Activities.Research Digest, 4 (2), 1-8.

Claide Bouchard. (2006). Are People Physically Inactive Because of Their Genes?. Research Digest, 7 (2), 1-8.

Carton J. Crespo. (2005). Physical Activity in Minority Populations : Overcoming Public Health Challenge. Research Digest, 6 (2), 1-8.

a

Shari S. Bassuk, JoAnn E. manson. (2004). Preventing Cardiovascular Disease in Women : How Much Physical Activity is good enough?.Reseach Digest,5 (4), 1-9.

Sarah M. Lee, Howell Wechsler, Allison Balling. (2006). The Role of School in Preventing Childhood Obesity. Research Digest, 7 (3), 1-8.

Charles B. Corbin, Robert P. Pangrazi. The Health Benefits of Physical Research Digest, 1 (1).

Activity.