Click here to load reader

Gramatica limbii engleze

 • View
  1.375

 • Download
  309

Embed Size (px)

Text of Gramatica limbii engleze

 • 1

  333

  MARIA-ROCSELANA GLCESCU

  NOTE DE CURS

  GRAMATICA LIMBII ENGLEZE

  FONETIC

  MORFOLOGIE:

  SUBSTANTIVUL

  ARTICOLUL

  ADJECTIVUL

  PRONUMELE

  NUMERALUL

  ADVERBUL

  EXERCIII

  CHEIA EXERCIIILOR

 • 2

  MARIA-ROCSELANA GLCESCU

  NOTE DE CURS

  GRAMATICA LIMBII ENGLEZE

  FONETIC

  MORFOLOGIE:

  SUBSTANTIVUL

  ARTICOLUL

  ADJECTIVUL

  PRONUMELE

  NUMERALUL

  ADVERBUL

  EXERCIII

  CHEIA EXERCIIILOR

 • 3

  CUPRINS

  Cuvnt-nainte..........................................................................................................6

  Capitolul I

  Fonetica.................................................................................................... ................7

  Alfabetul limbii engleze.............................................................................................7

  Vocale.......................................................................................................................12

  Diftongi....................................................................................................................13

  Triftongi..................................................................................................................14

  Semivocale...............................................................................................................15

  Consoane.................................................................................................................15

  Exerciii....................................................................................................................16

  Capitolul II

  Substantivul............................................................................................................18

  Substantive proprii i substantive comune...............................................................18

  Substantive concrete i substantive abstracte...........................................................19

  Substantive simple i substantive compuse..............................................................20

  Genul substantivelor.................................................................................................20

  Numrul substantivelor. Formele de singular i de plural ale substantivelor numrabile................................................................................................................23

  Substantive folosite numai la singular......................................................................33

  Substantive folosite numai la plural.........................................................................34

  Exerciii....................................................................................................................35

  Capitolul III

  Articolul.................................................................................................................37

  Articolul hotrt...................................................................................................37

  Articolul nehotrt...............................................................................................39

 • 4

  Articolul zero..........................................................................................................40

  Exerciii....................................................................................................................41

  Capitolul IV

  Adjectivul................................................................................................................42

  Clasificarea adjectivelor...........................................................................................42

  Derivarea..................................................................................................................44

  Conversiunea...........................................................................................................46

  Clasificarea adjectivelor dup coninut. Adjective modificatoare..........................46

  Adjective determinative.........................................................................................47

  Adjective demonstrative........................................................................................47

  Adjectivul posesiv...................................................................................................47

  Adjective relative....................................................................................................49

  Adjective negative..................................................................................................49

  Gradele de comparaie ale adjectivelor................................................................50

  Gradul pozitiv...........................................................................................................51

  Gradul comparativ....................................................................................................51

  Gradul superlativ......................................................................................................52

  Gradele de comparaie ale adjectivelor scurte.........................................................52

  Adjective cu forme de comparaie neregulat.........................................................53

  Exerciii....................................................................................................................53

  Capitolul V

  Pronumele...............................................................................................................55

  Pronumele personal...............................................................................................55

  Pronumele posesiv..................................................................................................56

  Pronumele demonstrativ.......................................................................................57

 • 5

  Pronumele interogativ...........................................................................................59

  Pronumele relativ...................................................................................................60

  Pronumele nehotrt.............................................................................................62

  Pronumele reciproc...............................................................................................64

  Exerciii....................................................................................................................64

  Capitolul VI

  Numeralul...............................................................................................................66

  Numeralul cardinal................................................................................................66

  Numeralul ordinal..................................................................................................71

  Fracii......................................................................................................................74

  Numeralul distributiv.............................................................................................76

  Numeralul multiplicativ..........................................................................................76

  Numeralul adverbial...............................................................................................77

  Greuti i msuri....................................................................................................77

  Exprimarea timpului...............................................................................................80

  Exerciii.....................................................................................................................81

  Capitolul VII

  Adverbul..................................................................................................................82

  Forma adverbelor....................................................................................................82

  Tipuri de adverbe....................................................................................................82

  Comparaia adverbelor...........................................................................................84

  Exerciii......................................................................................................................85

  Rezolvarea exerciiilor.............................................................................................86

  Bibliografie..............................................................................................................92

 • 6

  Cuvnt-nainte

  Prezenta lucrare este destinat a fi un ajutor n studierea linbii engleze,

  a foneticii i morfologiei acesteia, de ctre elevi, studeni sau orice doritor,

  nceptor sau avansat.

  Lucrarea este redactat bilingv, romn-englz, tocmai pentru a uura

  munca celui care o folosete prin obinuirea cu cea de-a doua limb,

  materna nefiind altceva dect suportul nvrii celeilalte.

  n ceea ce privete capitolul Fonetica, am folosit metoda exemplului

  pentru dezobinuirea de a gndi i pronuna ca n limba romn, de a face

  asocieri de sunete, vocale, semivocale sau consoane, dup model britanic.

  Celelalte capitole, Substantivul, Articolul, Adjectivul, Pronumele,

  Numeralul i Adverbul dezbat aspecte teoretice fiind nsoite i de exerciii,

  fcndu-se totodat distincia ntre limba englez (UK) i dialectul vorbit n

  SUA.

  in s aduc mulumiri Doamnei Conf. univ. Dr. Babr Eugenia de la

  U.P.S. Ion Creang din Chiinu pentru ndrumrile competente ce m-au

  ajutat n elaborarea acestei lucrri.

  Drd. Maria-Rocselana Glcescu

 • 7

  CAPITOLUL I. Fonetica

  English Alphabet

  Alfabetul limbii engleze

  English alphabet is a set of characters used for writing English today.

  To a large extent these characters are the same as the Latin alphabet, the

  difference being added in the sixteenth century with the letters U and J

  which were not available in Latin. The use of Latin alphabet for writing

  English began in the seventh century while in the fifth century for the same

  purpose was used a variant of the old runic characters of Scandinavian and

  Baltic languages.

  Alfabetul limbii engleze este setul de caractere folosit pentru

  scrierea limbii engleze actuale. n mare msur aceste caractere sunt aceleai

  cu cele din alfabetul latin, diferena constnd n adugarea n secolul al XVI-

  lea a literelor U i J care nu existau n limba latin. Folosirea alfabetului

  latin pentru scrierea limbii engleze a nceput n secolul al VII-lea dup ce n

  secolul al V-lea pentru acelai scop fusese folosit o variant a caracterelor

  rune din vechile limbi scandinave i baltice.

  The table below summarizes the current 26 characters of the alphabet,

  along with their names in English and pronunciation in International

  Phonetic Alphabet (IPA).

  Tabelul de mai jos cuprinde cele 26 de caractere ale alfabetului actual,

  mpreun cu numele lor n englez i cu pronunia n alfabetul fonetic

  internaional (AFI).

  Letter Name AFI

  Liter Nume AFI

  A a /ei/ aunt ~mtu

  B bee /bi/ bee~albin

  C cee /si/ cider~cidru

 • 8

  D dee /di/ ding~sunetul clopotului

  E e /i/ eight~opt

  F ef, eff /f/ famous~celebru

  G gee /i/ gate~poart

  H aitch /ei/ heat~cldur

  I i /ai/ instinct~instinct

  J jay /ei/ jokes~glume

  K kay /kei/ key~cheie

  L el /l/ love~dragoste

  M em /m/ man~brbat

  N en /n/ niece~nepoat

  O o //, /o/ owl~bufni

  P pee /pi/ parent~printe

  Q cue /kju/ queen~regin

  R ar //, // rain~ploaie

  S ess, es /s/ single~singur/

  T tee /ti/ teeth~dini

  U u /ju/ university~universitate

  V vee /vi/ vegetable~legum

  W double-u /dbl ju/ window~fereastr

  X ex /ks/ xerox~xerox

  Y wy, wye /wai/ youth~tineree

 • 9

  Z zed, zee /zd/, /zi/ (a doua variant doar n engleza american)

  zero~zero

  English

  Iniial din alfabetul limbii engleze mai fceau parte i o serie de

  caractere care n prezent nu se mai folosesc, precum:

  (numit thorn) i (wynn) proveneau din scrierea runic;

  (eth) era o variant a literei latine d;

  (yogh) era derivat din g;

  ligaturile w i (ash) aprute prin unirea perechilor vv i respectiv

  ae.1(wikipedia)

  Initially from English alphabet were also a number of characters that

  currently are no longer used, such as:

  (called thorn) and (Wynn) came from runic writing;

  (eth) was a Latin version of the letter d;

  (yogh) was derived from g;

  w and (ash) ligatures, occurred by joining pairs ae vv respectively

  ae.1

  In examples, words start with the letter, which should not be

  confounded with that sound.

  Practice saying and then writing your own name on letters (the

  letters name!)

  n exemple, cuvintele ncep cu litera dat, ceea ce nu se confund cu

  sunetul respectiv.

  Exersai spunndu-v i apoi scriind propriul nume pe litere

  (numele literelor!)

  Eg.: Maria-Rocselana Glcescu

 • 10

  [em] [ei][ar][ai][ei] [ar][ou][si:][es][i:][el][ei][en][ei]

  [di:][ai][el][si:][i:][es][si:][ju:] (ntruct n alfabetul limbii engleze nu exist

  literele , , , , , ele vor fi nlocuite cu a, i, a, s,t - pentru pronunarea

  numelor literelor i nu citirea lor n anumite combinaii!).

  The letters for the 42 Sounds of English

  Literele corespunztoare celor 42 de sunete ale limbii engleze

  a ......... ant, sand, caravan

  ai ........ aim, aid, drain (a lung)

  b ......... bat, bend, crab

  c ......... cat, cot, duck

  d ......... dog, dip, sudden

  e ......... egg, end, shed

  ee......... eel, creep, need (e lung)

  f........ ..fog, lift, fluff

  g......... goat, gap, digger

  h ......... hop, hit, hill

  i.......... ink, indian, this, thing

  ie.........pie, tie, die (i lung)

  j ......... jelly, jet, jumper

  k ........ king, kind, kettle

  l .......... leg, lost, shell

  m......... man, mill, shrimp

  n ..........nut, nip, spin

  o .......... orange, on, octopus

  oa ........ oak, oats, boat (o lung)

 • 11

  p .......... pig, pet, step

  q.......... queen, quick, quiet

  r........... run, rabbit, ring

  s .......... sand, sun, twins

  t .......... top, tug, mat

  u ... ...... up, under, put

  ue......... due, Tuesday, cue (u lung)

  v ......... ..van, vet, give

  w........... wind, went, want

  x............x-ray, ox, flex

  y ............ yell, yes, yellow

  z .. ....... ..zoo, zebra , zero

  sh. ....... ..ship, shop, wish

  ch ........ ..chop, chick, much

  th ......... ..this, the, with

  th ........... thumb, thorn, thirteen (spus z cu limba ntre dini ca pentru d)

  ng.... .... .. song, bang, string

  oo....... .....look, room, foot (o scurt)

  oo........... .moon, spoon, shoot ( o lung)

  ar.............art, arm, start

  er ........... kerb, stern, sister

  or .......... .order, corn, storm

  oi ............oil, ointment, spoil

  ou ........ ...out, cloud, found

 • 12

  Vowels/Vocale

  Sunet Pronunie Exemple

  a: a lung (cnd este urmat

  de dou consoane

  diferite sau cnd face

  parte din grupul ar)

  calm [ka:m]~calm

  dart [da:rt]~sgeat

  a scurt sun [sn]~soare

  dove [dv]~porumbel

  ea ~un sunet ntre e i a,

  cu gura deschis pentru

  a rosti a,dar se rostete e.

  dad [dd]~ttic

  camera[ km r ]~aparat

  fofo

  battle [ btl]~btlie

  canvas [ knv s]~pnz

  : lung bird [b :rd]~pasre

  fir [f :r]~brad

  aproximativ ca din

  limba romn

  robber [ rb r]~ho

  human [ hium n]~omenesc

  again [ gen]~iari

  i: i lung bee [bi:]~albin

  tea [ti:]~ceai

  the [i:]~articol hotrt

  (naintea cuvintelor care

  ncep cu o vocal)

  i i scurt this [is]~acesta

  live [liv]~ a tri

  riddle [ rid l]~ghicitoare

  : o lung, nchis door [d:r]~u

  four [f:r]~patru

  horse [h:rs]~cal

  o scurt, deschis doll [dl]~ppu

  colony [ kl ni]~colonie

  watch [wt]~ceas

  u: u lung room [ru:m]~camer

  screw [skru:]~urub

  suit [su:t]~costum

  u u scurt book [buk]~carte

 • 13

  full [ful]~plin

  put [put]~a pune

  Diphthongs/Diftongi

  Are groups of two sounds, consisting of a semivowel and a vowel

  pronounced in the same syllable.

  Sunt grupuri de dou sunete, formate dintr-o semivocal i o vocal

  care se pronun n aceeai silab.

  Eg./ Exemple: [ai], [au], [ei], [e], [i], [oi], [ou], [o], [u].

  [ai] I ~ eu

  - white [wait] ~ alb

  - nice [nais] ~ drgu

  - buy [bai] ~ a cumpra

  [au] mouse [maus] ~ oarece

  - town [taun] ~ ora

  - now [nau] ~ acum

  - bound [baund] ~ a lega

  [ei] name [neim] ~ nume

  - eight [eit]~opt

  - pay [pei]~a plti

  - day [dei]~zi

  [] fairy[fri]~zn

  - aeroplane [ r plane]~aeroplan

  - pair [pr]~pereche

  [i] near [ni]~aproape

  - deer [dir]~cprioar

  - dear [dir]~drag/

  [i] toy [ti]~jucrie

  - noise [niz]~zgomot

 • 14

  - choice [tois]~alegere

  - boy [bi]~biat

  [ou] open [oupn]~deschis

  - low [lou]~jos, scund

  - post [poust]~pot

  - indo [ indou]~fereastr

  [u] sure [ur]~sigur

  - hour [aur]~or

  - poor [pur]~srac, biet

  - cruel [krul]~crud, cu cruzime

  Triphthongs/Triftongi

  Are groups of three sounds, consisting of a vowel and two semivowels

  pronounced in the same syllabe.

  Sunt grupuri de trei sunete, formate dintr-o vocal i dou semivocale

  care se pronun n aceeai silab.

  Eg./ Exemple: [ai], [au], [i], [ou], [ei].

  [ai] hire [ hair] ~ a angaja, a nchiria

  - tired [taid] ~ obosit

  - trial [trail] ~ proces

  [au] our [aur] ~ al nostru

  - do ery [ dauri] ~ zestre

  - ro el [ raul] ~ roti

  [i] employer [im plir] ~ patron, antreprenor

  - royal [ ril] ~ regal, mprtesc

  - destroyer [dis trir] ~ distrugtor

  [ou]- blo er [ blour] ~ suflant

  - lo er [ lour] ~ inferior, a scdea, ntunecare

  - slo er [ slour] ~ (mai) lent/

 • 15

  [ei] payer [ peir] ~ pltitor

  - surveyor [s veir] ~ supraveghetor, controlor

  - layer [ leir] ~ strat

  Semivowels/Semivocale

  [j] which is pronounced in two ways:

  [j] which is pronounced like i in Romanian ~ you [ju:]

  [d] which is pronounced like ge, gi in Romanian language - Julius [du:

  li s]

  [j] care se pronun n dou feluri:

  [j] care se pronun ca i din limba romn ~ you [ju:] ~ tu

  [d] care se pronun ca ge, gi din limba romn ulius [ du lis]

  [w] which is pronounced like u in Romanian language:

  window [windou] ~ fereastr

  one [ n] ~ unu

  [w] care se pronun ca u din limba romn:

  window [ indou] ~ fereastr

  one [wn] ~ unu

  Consonants/Consoane

  Sound consonants: b, d, v, g, z, , d, r, l, m, n,

  Consoane sonore: b, d, v, g, z, , d, r, l, m, n,

  b - book [buk] ~ carte

  d - dog [dg] ~ cine

  v - volume [ vlju:m] ~ volum

  g - good [gud] ~ bun, bine, mrfuri

  z - zebra [ zi:br ] ~ zebr

  - revision [r vi n] ~ recapitulare

  d - jam [dm] ~ gem

  r - ring [ri] ~ inel

  l - love [lv] ~ iubire

 • 16

  m - man [mn] ~ brbat

  n - name [neim] ~ nume

  - sing [si] ~ (a) cnta

  Voiceless consonant: p, t, f, k, s, , t, , h,

  Consoane surde: p, t, f, k, s, , t, , h,

  p - open [ oup n] ~ deschis

  t - time [taim] ~ timp

  f - flower [ flau r] ~ floare

  k - king [ki] ~ rege

  s - son [sn] ~ fiu

  - she [i:] ~ ea

  t - chalk [t:k] ~ bucat

  - thin [in] ~ subire

  h - house [ haus] ~ cas

  - father [ fa: r] ~ tat

  Exercises/Exerciii:

  I. Give examples of five words that will include appropriate vocal signs

  of following graphs:

  Dai exemple de cinci cuvinte n care s se regseasc vocalele

  corespunztoare urmtoarelor semne grafice:

  a: .........................................................................................................

  ............................................................................................................

  ...........................................................................................................

  : ..........................................................................................................

  ...........................................................................................................

  i: ..........................................................................................................

  i ............................................................................................................

  : ..........................................................................................................

  ...........................................................................................................

  u: ..........................................................................................................

  u ...........................................................................................................

  II. Give examples of five words for each one of the following diphthongs:

  [ai], [au], [ei], [e], [i], [oi], [ou], [o], [u].

 • 17

  Dai exemple de cte cinci cuvinte pentru fiecare dintre urmtorii diftongi:

  [ai], [au], [ei], [e], [i], [oi], [ou], [o], [u].

  III. Give examples of five words for each of the following triphthongs:

  [ai], [au], [i], [ou], [ei].

  Dai exemple de cte cinci cuvinte pentru fiecare dintre urmtorii

  triftongi: [ai], [au], [i], [ou], [ei].

  IV.Give examples of five words that will include the following

  consonants: b, d, v, g, z, , d, r, l, m, n, , p, t, f, k, s, , t, , h, .

  Dai exemple de cinci cuvinte n care s se regseasc urmtoarele

  consoane: b, d, v, g, z, , d, r, l, m, n, , p, t, f, k, s, , t, , h, .

  V. Phonetically transcribe the following words:

  Transcrie fonetic urmtoarele cuvinte:

  ask [ ]

  dark [ ]

  but [ ]

  manner [ ]

  pen [ ]

  bear [ ]

  tree [ ]

  bring [ ]

  fog [ ]

  walk [ ]

  look [ ]

  blue [ ]

  father [ ]

  learn [ ]

  give [ ]

  judge [ ]

  chimney [ ]

  shirt [ ]

  usual [ ]

  hang [ ]

  unity [ ]

  wet [ ]

  mister [ ]

 • 18

  CAPITOLUL II

  THE NOUN

  SUBSTANTIVUL

  The noun is the part of speech that names objects, beings, actions,

  qualities, states, relationships etc., which is declined.

  Substantivul este partea de vorbire care denumete obiecte, fiine,

  aciuni, nsuiri, stri, relaii etc., care se declin.

  PROPER NOUNS AND COMMON NOUNS

  SUBSTANTIVE PROPRII I SUBSTANTIVE COMUNE

  PROPER NOUNS/ Substantive proprii :

  names of individuals /nume de persoane: April (prenume); Jefferson

  (nume de familie)

  titles/titluri: Mr. Jones, Mrs.Jefferson, Colonel Roger, King Henry

  VIII

  geographical names/ nume geografice: Great Britain, Europe, Africa,

  America, Asia, the Carpathians, The Black Sea

  celestial bodies, planets, galaxies/ corpuri cereti, planete, galaxii: the

  Sun, the Moon, the Earth, Mars, the Milky Way

  names of nations and continents inhabitants /nume de naiuni i de

  locuitori ai continentelor: the Romanians, the English, the French, the

  Germans, the Italians, the Chinese, the Europeans

  historical events /evenimente istorice: the Civil War, the War of

  Independence

  names of institutions, the titles of books, newspapers name /nume de

  instituii, titlurile crilor, numele ziarelor: Titu Maiorescu

  University, Spiru Haret National College, One Hundred Years of

  Solitude, The Guardian

  days, months, holidays/ zile, luni, srbtori: Sunday, February,

  Christmas

 • 19

  COMMON NOUNS/Substantive comune:

  human beings/fiine omeneti: man, woman, boy, girl

  fauna species and flora/ faun i flor: dog, cat, lion, nightingale,

  swan, fish, deer, fox, rabbit, koala, peony, pansy

  goods/ lucruri: house, table, chair, picture, book, pencil, desk

  names of materials and substances/ nume de materii i substane: iron,

  coal, salt, pepper, bread, butter, sugar, soap

  actions/aciuni: action, going, learning, playing, reading, singing,

  teach

  characteristics/ nsuiri: ability, beauty, bravery, cowardice,

  foolishness

  feelings/sentimente: love, hatred, courage, fear, anxiety

  relationships/relaii: brotherhood, betrayal, care, friendship, heatred,

  fellowship

  CONCRETE NOUNS AND ABSTRACT NOUNS

  SUBSTANTIVE CONCRETE I SUBSTANTIVE ABSTRACTE

  Concrete nouns are/substantivele concrete sunt: brother, doctor, dog, cat,

  grass, tree, window, door, rain.

  Abstract nouns/substantive abstracte: work, rest, love, comfort, illness.

  SIMPLE NOUNS AND COMPOUND NOUNS

  SUBSTANTIVE SIMPLE I SUBSTANTIVE COMPUSE

  Simple nouns are/substantivele simple sunt: man, lad, maid, pupil, bear,

  goat, sparrow, apple, bush, milk, juice, pen, ink, bag.

  Compound nouns are formed from two or more words. It can range in a

  single word, hyphenated or separately.

 • 20

  Substantivele compuse sunt formate din dou sau mai multe cuvinte. Se

  pot scrie ntr-un singur cuvnt, legate prin cratim sau separat.

  Noun + noun /Substantiv + substantiv: postman, milkmaid,

  countrywoman

  Adjective + noun/ Adjectiv + substantiv: blackberry, Red Cross,

  sweetheart, gentleman

  Verb + noun/Verb + substantiv: breakfast, cut-throat, pickpocket,

  scarecrow

  Verb + adverb /Verb + adverb: drawback, fly-over, make up, take off

  Adverb + verb/ Adverb + verb: welcome, welfare

  Noun + preposition + noun/ Substantiv + prepozitie + substantiv:

  editor-in-chief

  Pronoun + verb + negation/ Verb + pronume + negaie: forget-me-

  not

  Gerund + noun/Gerund + substantiv: dining room, driving licence,

  parking area

  Noun + verb/ Substantiv + verb: chimney-sweep

  GENDER OF NOUNS

  GENUL SUBSTANTIVELOR

  In English noun has four genders: masculine, feminine, neutral and

  common.

  n limba engleza substantivul are patru genuri: masculin, feminin,

  neutru i comun.

  the masculine gender/genul masculin: man, boy, father, uncle,

  landlord, bull, stallion

  the feminine gender/ genul feminin: woman, girl, mother, aunt,

  landlady, cow, mare, hen

  neuter gender /genul neutru: book, house, desk, baby, cub, freedom,

  beauty

  common gender/ genul comun: parent, child, cousin, friend, doctor,

  engineer, worker, cook, teacher

 • 21

  Distinction between the masculine gender and feminine is made in

  many different ways.

  Distincia dintre genul masculin i feminin se face n mai multe feluri.

  a) The suffixes added to the masculine form:

  Prin sufixe adugate la forma de masculin:

  -ess: prince princess, sorcerer sorceress, author- authoress, ogre-ogress

  alte sufixe:

  - ix: director directrix/ directress, prosecutor-prosecutrix

  - ine: hero heroine, landgrave- landgravine

  -a: czar-czarina, don-donna

  -e/-enne: comediant-comedienne

  -ette/-use: usher-usherette, chaffeur-chauffeuse

  Two nouns form the masculine from their feminine /Dou substantive au

  masculinul format de la feminin:

  bridegroom bride; widower widow

  2. Different words:

  Prin cuvinte diferite:

  Nouns naming persons /Substantive care denumesc persoane:

  bachelor (burlac) spinster (celibatar/fat btrn)

  nephew (nepot) niece (nepoat)

  uncle (unchi) aunt (mtu)

  Nouns naming animals /Substantive care denumesc animale:

  cock/rooster (coco) hen (gin)

  drake / gander (gscan) goose (gsc)

  3. Compound nouns in which the first element indicates gender/Substantive

  compuse n care primul element indic genul:

 • 22

  Nouns naming persons /Substantive care denumesc persoane:

  brother-in-law (cumnat) / sister-in-law (cumnat)

  father-in-law (socru) mother-in-law (soacr)

  boy friend (prieten/iubit) girl friend (prieten/iubit)

  Nouns naming animals /Substantive care denumesc animale:

  male camel female camel (n limba romn se ntlnete o singur form,

  substantivul fiind epicen-cmil)

  he leopard she leopard

  dar i: he/ dog wolf (lup) she / bitch wolf (lupoaic)

  cock-pigeon (porumbel) hen pigeon (porumbi)

  4. Compound nouns provided in the second element indicates genus/

  Substantive compuse n care al doilea element indic genul:

  chairman (preedinte) chairwoman (preedint)

  milkman (lptar) milkmaid (lptreas)

  policeman (poliist) policewoman (poliist)

  Englishman (englez) Englishwoman (englezoaic)

  Examples of nouns that belong to common gender/Exemple de

  substantive care aparin genului comun: adult (adult), artist (artist), child

  (copil), doctor (doctor).

  Example of nouns that belong to neuter gender/ Exemplu de

  substantive care aparin genului neutru: bottle (sticl/flacon), desk

  (banc/pupitru/birou), knife (cuit), picture

  (imagine/fotografie/tablou/poz/film), window (fereastr), book (carte),

  baby (copil/prunc).

  NUMBER OF NOUNS

 • 23

  NUMRUL SUBSTANTIVULUI

  THE SINGULAR AND PLURAL OF COUNTABLE NOUNS

  FORMELE DE SINGULAR I DE PLURAL ALE SUBSTANTIVELOR

  NUMRABILE

  Many nouns have different singular and plural forms, they are called

  the countable nouns and form the plural by adding the ending -s or -es.

  Multe substantive au forme diferite la singular i plural, ele numindu-

  se substantive numrabile i formeaz pluralul prin adugarea terminaiei -

  s sau -es.

  Nouns ending in voiceless consonant, such as [k]; [f]; [p]; [t]; [],

  add to plural -s which is pronounced [s]: book books, cap caps ,

  carrot, carrots.

  Substantivele terminate n consoane surde, precum: [k]; [f]; [p];

  [t];[], la plural adaug -s care se pronun [s]:

  book books; ,

  cap caps;

  carrot- carrots.

  Nouns ending in consonants sound like: [b]; [d]; [g]; [l]; [m]; [n]; []; [r];

  [v] and [] and vowels, added to the plural -s which is pronounced [z]:

  pub pubs

  bed beds

  frog frogs

  girl- girls

  room rooms

  Substantivele terminate n consoane sonore, precum: [b]; [d]; [g]; [l];

  [m];[n];[]; [r]; [v] i [] i n vocale adaug la plural -s care se

  pronun [z]:

  pub pubs/crcium, bar - baruri

  bed beds/pat-paturi

  frog frogs/broasc broate

  girl- girls/fat fete

  room rooms/camer camere

 • 24

  Nouns ending in -ch, -sh, -ss and -x add on plural -es which is

  pronounced [iz]: branch branches

  lunch lunches

  watch watches

  bush bushes

  business businesses

  apex apices

  Substantivele terminate n -ch, -sh, -ss i -x adaug -es care se

  pronun [iz]:

  branch branches/ramur ramuri

  lunch lunches/prnz prnzuri

  watch watches/ceas ceasuri

  bush bushes/ tufi - tufiuri

  business busunesses/afacere afaceri

  apex apices/vrf vrfuri

  Nouns ending in -y form the plural in two ways.

  When -y is preceded by a vowel add -s to the singular form:

  donkey donkeys

  key keys

  boy boys

  toy toys

  Substantivele terminate n -y formeaz pluralul n dou feluri.

  - Cnd -y este precedat de o vocal se adaug - s la forma de singular:

  donkey donkeys/mgar mgari

  key keys/cheie chei

  boy boys/biat biei

  toy toys/jucrie jucrii

  - When -y is preceded by a consonant, y becomes i and add -es:

  country-countries

  enemy-enemies

  but: baby babies

  lady ladies

  fly flies

  - Cnd -y este precedat de o consoan, y se transform n i i se

  adaug -es:

  country-countries/ar - ri

  enemy-enemies/duman dumani

 • 25

  dar: baby babies/copil, bebe copii

  lady ladies/doamn doamne

  fly flies/musc mute

  - When -qu- form a consonant group as examples: colloquy, Soliloquy,

  the plural will be: colloquies, respectively soliloquies.

  - Cnd qu- formeaz un grup consonantic ca n exemplele: colloquy,

  soliloquy, pluralul va fi: colloquies, respectiv soliloquies.

  Some nouns ending in -f and -fe turning them into the plural form -

  ves:

  calf calves

  half halves

  leaf leaves

  loaf loaves

  thief thieves

  wolf wolves

  knife knives

  life lives

  wife wives

  Unele substantive terminate n f i fe formeaz pluralul

  transformndu-le n -ves:

  calf calves/ viel-viei;

  half halves/ jumtate-jumti;

  leaf leaves/ frunz-frunze;

  loaf loaves/ felie felii;

  thief thieves/ ho-hoi;

  wolf wolves/ lup-lupi;

  knife knives/ cuit-cuite;

  life lives/ via-viei;

  wife wives/ soie-soii

  There are nouns ending in -f or -fe which form the plural by adding

  the ending -s:

  chief chiefs

  cliff cliffs

  cuff cuffs

  Exist i substantive terminate n -f sau -fe care formeaz pluralul

  prin adugarea terminaiei s:

 • 26

  chef chefs/ buctar-ef - buctari-efi

  cliff cliffs/ stnc-stnci

  cuff cuffs/ manet-manete

  Nouns ending in -o form the plural in two ways:

  Nouns adding to plural -s (pronounced [z]):

  When final o is preceded by a vowel:

  cameo cameos

  kangaroo kangaroos

  Nouns of foreign origin:

  alto altos

  banjo banjos

  canto cantos

  Substantivele terminate n -o formeaz pluralul n dou feluri:

  Substantivele care primesc la plural -s (pronunat [z]):

  Cnd o final este precedat de o vocal:

  cameo cameos/ camee;

  kangaroo kangaroos/ cangur-canguri

  Substantive de origine strin:

  alto altos/voce, instrument voci, instrumente

  banjo banjos/banjo banjouri (instrument muzical)

  canto cantos/cnt cnturi

  Nouns which add-es (pronounced [z]) to form plural are those

  whose o final is preceded by a consonant:

  cargo cargoes

  hero heroes

  negro negroes

  Substantivele care primesc la plural -es (pronunat [z]) sunt cele

  al cror -o final este precedat de o consoan:

  cargo cargoes/ marf-mrfuri; ncrctur-ncrcturi

  hero heroes/ erou-eroi

 • 27

  negro negroes/ negru-negri

  There are nouns of foreign origin that form the plural in both ways:

  calico calicos (USA)/calicoes (UK)

  flamingo flamingos/flamingoes

  getto gettos/gettoes

  Exist substantive de origine strin care formeaz pluralul n ambele

  feluri:

  calico calicos/calicoes/pnz pnze

  flamingo flamingos/flamingoes/flamingo flamingi (dar i flamingo)

  getto gettos/gettoes/ghetou ghetouri

  Nouns ending in -th add -s in the plural, which is pronounced

  [s] or [dz], or in both ways:

  [s]: birth births / birth-birth

  breath breaths

  death deaths

  [dz]: bath baths

  mouth mouths

  path paths

  Substantivele care se termin n -th adaug -s la plural, care se

  pronun [s] sau [z], sau n ambele feluri:

  [s]: birth births /natere-nateri;

  breath breaths/ respiraie-respiraii;

  death deaths/moarte-decese;

  [z]: bath baths/ baie-bi;

  mouth mouths/ gur-guri;

  path paths/cale-ci

  Irregular simple nouns form the plural by changing the vowel or keep

  the same form (some nouns have the same form for both singular and plural

  meanings. Other words change form completely):

  Nouns:

  man men

 • 28

  woman women

  foot feet

  goose geese

  tooth teeth

  louse lice

  mouse mice

  Substantive neregulate simple care formeaz pluralul prin schimbarea

  vocalei sau pstreaz aceeai form:

  Substantivele:

  man men/ brbat brbai;

  woman women/ femeie-femei;

  foot feet/ picior-picioare;

  goose geese/gsc-gte;

  tooth teeth/ dinte-dini;

  louse lice/ pduche-pduchi;

  mouse mice/ oarece-oareci

  Nouns: child children and ox oxen form the plural the by adding

  -en.

  Substantivele: child children/ copil-copii i ox oxen/ bou-boi

  formeaz pluralul adugnd en.

  There are names that belong to the animal kingdom which have the

  same form in singular and plural:

  - animals names: bison, deer, grouse, moose, reindeer, sheep, fish

  - nouns as herring and sardines, crab and lobster, or dolphin, shark and

  whale can be used in the plural.

  Exist nume care aparin regnului animal care au aceeai form la

  singular i la plural:

  - nume de animale: bison (bizon/i), deer (cerb/i-cprioar//e), grouse

  (coco/i de munte), moose (elan/i), reindeer (ren/i), sheep (oaie/oi), fish

  (pete/peti)

  - substantive ca herring i sardine, crab i lobster, sau dolphin, shark i

  whale pot fi folosite la plural.

  The plural of nouns derived from Latin and Greek

  Pluralul substantivelor provenite din latin i greac

 • 29

  Most of nouns derived from Latin and Greek retain their original form.

  Majoritatea substantivelor care provin din latin i greac i pstreaz

  forma originar.

  a) Nouns derived from Latin/ Substantivele provenite din latin

  Nouns ending in -a on singular, add -ae on plural, which is pronounced

  [i:]:

  algae - algae;

  make - form from (and formulas);

  larvae - larvae;

  vertebra - vertebrae

  Substantivele care se termin n -a la singular primesc -ae la

  plural, care se pronun [i:]:

  alga algae;

  formula formulae (dar i formulas);

  larva larvae;

  vertebra vertebrae

  Nouns ending in -us in the singular, change -us in -ion plural:

  cactus - cacti;

  focus -foci;

  fungus - fungi;

  genius genii (and geniuses);

  hippopotamus- hippopotami;

  Substantivele terminate n -us la singular, schimb -us n -i la

  plural:

  cactus cacti;

  focus foci;

  fungus fungi;

  genius genii (dar i geniuses);

  hippopotamus- hippopotami;

  Nouns ending in -us add -es on plural:

  bonus - bonuses;

 • 30

  callus - calluses;

  chorus - choruses

  Substantive terminate n -us adaug -es la plural:

  bonus bonuses;

  callus calluses;

  chorus choruses

  Nouns ending in -um in the singular add -s to plural:

  geranium - geraniums

  gymnasium - gymnasiums

  Substantivele terminate n -um la singular adaug -s la plural:

  geranium geraniums (mucat-mucate);

  gymnasium gymnasiums (gimnaziu gimnazii)

  Nouns ending in -x in the singular transforms -x in -ces to plural:

  appendix - appendices

  helix - helices

  index - indices

  Substantivele terminate n -x la singular transform -x n -ces la

  plural:

  appendix appendices (anex/apendice- anexe);

  helix helices (spiral, elice-spirale, elice);

  index indices (index-indexuri)

  b)Nouns derived from the Greek /Substantive provenite din limba

  greac

  Nouns ending in -is the single transform -is in -es to plural:

  analysis - analyses;

  axis - axes;

  basis - bases

  Substantivele terminate n is la singular transform -is n -es

  la plural:

  analysis analyses (analiz-analize);

  axis axes (ax-axe);

  basis bases (baz-baze)

 • 31

  Nouns ending in -on to the singular change -on in -a to plural:

  automaton - automatic;

  criterion - criteria;

  phenomenon - phenomena

  Substantivele terminate n -on la singular schimb -on n -a la

  plural:

  automaton automata (automat/robot-automate/roboi);

  criterion criteria (criteriu-criterii);

  phenomenon phenomena (fenomen-fenomene)

  The plural of compound nouns /Pluralul substantivelor compuse

  Examples of compound nouns written in one word, separated by a hyphen

  or written separately, forming the plural by adding - (e)s in the second / the

  last element.

  Exemple de substantive compuse scrise ntr-un singur cuvnt, desprite

  prin cratim sau scrise separat, care formeaz pluralul adugnd -(e)s la al

  doilea / ultimul element:

  Noun + noun/Substantiv + substantiv:

  armchair armchairs;

  boy band boy bands;

  coffee grinder coffee grinders;

  fellow worker fellow workers;

  footnote-footnotes;

  Noun + suffix-ful/Substantiv + sufixul ful:

  armful armfuls;

  handful handfuls

  Adjective + noun/Adjectiv + substantiv:

  blackbird blackbirds;

  blind spot blind spots;

 • 32

  white knight white knights;

  Gerund + noun/Gerund + substantiv:

  advertising agency advertising agencies;

  listening device listening devices;

  parking ticket parking tickets

  Verb + noun/Verb + substantiv:

  cutthroat cutthroats/asasin asasini

  pickpocket pickpockets/ho de buzunare, punga - hoi de buzunare,

  pungai

  Verb + adverb/Verb + adverb:

  grown-up grown-ups;

  layout layouts;

  make-up make-ups

  Compound Nouns consist of three words/Substantive compuse formate

  din trei cuvinte:

  forget-me-not - forget-me-nots;

  four-by-four - four-by-fours;

  four-in-hand - four-in-hands;

  Examples of cmpound nouns, separated by a hyphen or written

  separately, adds the plural sign to the first item.

  Exemple de substantive compuse, desprite prin cratim sau scrise

  separat, care adaug semnul pluralului la primul element:

  dropper-in droppers-in;

  hanger-on hangers-on;

  passer-by passers-by

 • 33

  NOUNS USED IN THE SINGULAR ONLY

  SUBSTANTIVE FOLOSITE NUMAI LA SINGULAR

  Name of materials and substances /Nume de materii i substane

  bread pine; butter unt; cheese brnz; coffee cafea; chocolate

  ciocolat; soap spun; juice suc; tea ceai; milk lapte

  Ele se numr astfel: a loaf of bread two loaves of bread/o felie de pine-

  dou felii de pine

  a packet of butter two packets of butter/ un pachet de unt dou pachete

  de unt

  Abstract nouns /Substantive abstracte: beauty frumusee; equality

  egalitate; longevity longevitate; poverty srcie; acceptance

  aprobare; pride mndrie; wealth bogie; optimism optimism;

  pessimism pesimism; romanticism romantism; brotherhood frie

  Games/ Jocuri:

  basketball baschet;

  bridge bridge;

  cricket crichet;

  football fotbal;

  golf golf;

  handball handbal;

  soccer fotbal (USA)

  Disorders and diseases/Afeciuni i boli:

  appendicitis apendicit;

  cancer cancer; gout gut;

  scarlet fever febr scarlatin;

  tuberculosis tuberculoz

 • 34

  Unique nouns /Substantivele unice, precedate de articolul hotrt: the

  Sun Soarele; the Earth Pmntul

  Nouns/Substantivele: advice- sfat; furniture mobil; information

  informaie; knowledge cunotine/noiuni; luggage bagaj; news - tiri;

  business afacere; income venit; homework tem; intelligence

  informaie/spion; nonsense nonsens; produce produs/marf; progress

  evoluie; remorse remucare; strength putere (n limba romn, aceste

  substantive au forme diferite pentru singular i plural, n timp ce n limba

  englez au numai form de singular).

  NOUNS USED IN THE PLURAL ONLY

  (PLURALIA TANTUM)

  SUBSTANTIVE FOLOSITE NUMAI LA PLURAL

  Articles of clothing in two parts/Obiecte de mbrcminte formate

  din dou pri: braces bretele; jeans pantaloni de bugi, salopet;

  pyjamas pijamale; pants pantaloni (USA); rubbers cauciucuri; shorts

  pantaloni scuri; tails fracuri; tights colani; trousers pantaloni;

  Instruments composed of two parts/ Instrumente formate din dou

  pri: compasses compas; fetters ctue; scales balan; scissors

  foarfec; glasses/spectacles ochelari; tongs clete

  Parts of the body /Pri ale corpului: brain creier; intestines

  intestine; loins spate, ale; thews muchi; whiskers favorii/musti de

  pisic

  Names of sciences/Nume de tiine: aesthetics estetic; cybernetics

  cibernetic; dynamics dinamic; economics economie; phonetics

  fonetic; physics fizic; politics - tiine politice

  Names of game/Nume de jocuri: billiards biliard; cards joc de

  cri; bowls bauling; dominoes domino; draughts joc de dame; marbles

  bile

  Geographic names /Denumiri geografice: the Alps Alpi; the

  Carpathians Carpai; the Highlands

 • 35

  Names of nationalities taken as a whole /Nume de naionaliti, luate

  ca ntreg: the Dutch danezi; the English englezi; the French francezi

  Surnames taken as a whole/Nume de familie, luate ca ntreg: the Craig cei

  din familia Craig; the Poters cei din familia Poters; the Smiths cei din

  familia Smiths.

  Exercises/Exerciii

  I. Make up sentences according to the model, choosing the appropriate

  noun in column two:

  Scriei propoziii dup exemplul dat, alegnd substantivul propriu

  potrivit din coloana a doua:

  The language spoken by the people of Greece is Greek.

  Italy Romanian

  Germany Arabic

  China French

  France Dutch

  Arabia Spanish

  England German

  Holland Chinese

  Spain English

  Sweden Italian

  Romania Japanese

  Portugal Swedish

  Denmark Russian

  Turkey Portuguese

  Russia Danish

  Japan Turkish

  II. Write the plural of the following nouns:

  Scriei pluralul urmtoarelor substantive:

  room hen pet

  dog letter eye

  day enemy guy

  echo hero fife

 • 36

  gulf proof knife

  shelf wife elf

  loaf wolf cloth

  birth mouth oath

  truth child goose

  louce ox man

  CAPITOLUL III

  THE ARTICLE

  ARTICOLUL

  Is an inflexible part of speech (unlike Romanian) that accompanies a

  noun, indicating that the object named by the speaker is known.

 • 37

  Este o parte de vorbire neflexibil (spre deosebire de limba romn)

  care nsoete un substantiv, artnd msura n care obiectul denumit este

  cunoscut de vorbitor.

  English grammars are three types of articles: the definite article,

  indefinite article and zero article.

  Gramaticile limbii engleze prezint trei tipuri de articole: articolul

  hotrt, articolul nehotrt i articolul zero.

  The Definit Article/Articolul hotrt

  Preced substantive numrabile i nenumrabile. Are o singur form

  pentru toate genurile, pentru singular i plural: the.

  Eg./Ex.: the laptop the laptops (laptopul-laptopurile);

  the girl the girls (fata-fetele).

  n limba romn se traduce prin -l, -i, -a i poart numele de articlol

  hotrt enclitic, aflat, spre deosebire de limba englez, la sfritul cuvntului

  (ex. : copilul, elevii, fata).

  Form

  Form

  Pronunciation

  Pronunie

  Examples

  Exemple

  The []-(d)z, cu limba

  ntre dini

  the dress- rochia

  the student- studentul

  the storm- furtuna

  the sun- soarele

  The [i]- zi (z cu limba ntre

  dini)

  the egg oul

  the armchair-fotoliul

  the hour-ora

  Articolul hottt este folosit astfel:

  1. naintea unui substantiv menionat anterior:

  In that room was silence. Everyone in the room listened.

  2. naintea substantivelor unice:

  The earth is round.

  3. naintea unui substantiv care denumete specia:

  The monkey believes that it looks like human being.

 • 38

  4. naintea unor substantive proprii care denumesc: ri, insule, peninsule,

  capuri, ape, muni, puncte cardinale, evenimente istorice, instituii,

  publicaii, organizaii:

  The United States of America

  The Canary Islands

  The Cape of Good Hope

  The Pacific Ocean

  The Danube

  The Arabian Sea

  The Angel Falls

  The Persian Gulf

  The Carpathians

  The Stone Ages

  The Renaissance

  The First World War

  The British Museum

  The Tate Gallery

  The Financial Times

  The Titanic

  The British Council

  5. naintea adjectivelor la gradul superlativ sau a numeralelor ordinale:

  Which is the deepest sea in the world?

  The first book I read it was the Holy Bible.

  6. naintea adjectivelor pe care le substantivizeaz:

  the rich bogaii

  the beautiful frumosul

  the deaf - surzii

  7. Cnd are sens de pronume demonstrativ:

  Alexander the Great - Alexandru cel Mare

  8. n faa substantivelor precedate de prepoziii sau cele regsite n expresii:

  by the way apropo

  in the end la sfrit

 • 39

  to break the ice a sparge gheaa

  against the law - mpotriva legii

  on the one hand pe de o parte

  to tell the truth a spune adevrul

  in the afternoon dup-amiaza

  The Indefinite Article/ Articolul nehotrt

  Are n limba englez dou forme: a i an. Ca i articolul hotrt, nu

  face distincie de gen i st n faa cuvntului determinat.

  Form

  Form

  Pronunciation

  Pronunie

  Examples

  Exemple

  a - se utilizeaz

  naintea

  cuvintelor care

  ncep cu o

  consoan sau o

  semivocal

  [] form neaccentuat

  [ei] form accentuat

  a picture - un tablou

  a boy un biat

  a window o

  fereastr

  a university o

  universitate

  an - se utilizeaz

  naintea

  cuvintelor care

  ncep cu o vocal

  [n] form neaccentuat

  [n] - form accentuat

  an eye un ochi

  an hour o or

  an elephant un

  elefant

  an agreement- o

  nelegere/un acord

  Articolul nehotrt poate fi utilizat n expresii:

  to make a fortune - a face (o) avere

  to put an end to a pune capt la

  to have a good time a se simi bine/a petrece bine

  a lot of o mulime de

  as a rule ca regul

 • 40

  to be in a hurry - a fi grbit

  to take a rest a se odihni

  to keep a secret - a ine un secret

  to have a drink a bea o butur

  a couple doi

  a dozen o duzin/doisprezece

  a score douzeci

  all of a sudden brusc

  on an average n medie

  Zero Article/ Articolul zero

  Indic absena articolelor hotrt sau nehotrt. Se folosete:

  - naintea numelor de persoane i a titlurilor academice: Anna, Janne

  Year, Dr. Raed Arafat, Professor Juliet Hopkins.

  - naintea denumirilor anotimpurilor: Winter is cold.

  - naintea substantivelor ce denumesc ntreaga clas: Students, dogs,

  words etc.

  - naintea substantivelor nenumrabile, luate ca tot: sugar, flour etc.

  - naintea substantivelor abstarcte: knowledge, wisdom, freedom, justice,

  poverty, life.

  n expresii:

  face to face fa n fa

  in trouble n necaz

  for fun pentru distracie

  at noon la amiaz

  at dawn n zori

  hand in hand mn n mn

 • 41

  for love din dragoste

  on credit pe credit

  Exercises/Exerciii:

  I. Fill in the spaces with the definite and indefinite articles a or an in the

  blanks whenever necessary:

  Completeaz spaiile folosind articolele hotrt i nehotrt unde este cazul:

  Here is...(1)very subtle difference between ...(2) judge and ...(3) jury: ...(4)

  judge deals with questions of law, while... (5) jury deals with questions of

  fact. ...(6) difference between...(7) questions of law and the questions of fact

  is also...(8) very subtle one. ...(9) example of ...(10) question of fact is...(11)

  issue whether...(12) defendent was at...(13) particular place at...(14)

  particular time. This issue is called by lawyers...(15) question of primary

  fact. On...(16) other hand, in...(17) criminal trial, where...(18) intention is

  relevant, ...(19) question of fact will require...(20) evaluation of all...(21)

  surrounding circumstances in coming to...(22) conclusion about...(23)

  deferdants state of mind. For example, in...(24) shop lifting (...25 offence

  of theft), if...(26) defendant was in...(27) state of confusion resulted

  from...(28) side effects of medication and he had no intention to steal

  goods,...(29) jury would be called upon to elucidate these facts. This is no

  longer conclusive in...(30) complex cases of fraud or deception, where these

  issues are more important than ...(31) primary facts. Moreover,...(32) judge

  will have to deal with ...(33) question of law when defining...(34) constituent

  elements of the offence of theft. (The role of Judge and Jury, Curs de

  limba englez pentru studenii facultilor cu profil juridic, Molnar Oprea,

  N., Mateescu, M., C., Suciu, C.)

  II. Fill in the blanks the appropriate article whenever necessary:

  1. I take seriously... freedom and... justice even more.

  2. At the zoo we saw ...hippo and ....monkey. ...monkey mock and...

  hippo wallow.

  3. Moira read ....report and was conscious that she is.... in trouble.

  4. Lovers walked ....hand in hand.

  5. ...students can not find ....words to examinations.

  6. ...teacher corrects carefully ...tests.

 • 42

  7. ... shoemaker and ...baker happily headed to London.

  8. I saw on ...night sky ...Ursa Major.

  9. ...Spring is ... season of falling in love.

  10. ... window opens up when... door slams down.

  CAPITOLUL IV

  THE ADJECTIVE

  ADJECTIVUL

  Adjectivul este partea de vorbire care descrie sau determin un

  substantiv: big-mare; red-rou; generous-generos (sau echivalentul acestuia).

  n limba englez, cea mai mare parte a adjectivelor preced substantivele pe

  care le descriu sau le determin: beautiful girl, unfriendly man, dar exist i

  situaii n care adjectivele urmeaz substantivele (sau pronumele): court

  martial, knight errant, sau cnd sunt folosite cu valoare stilistic.

  ntrebrile la care rspund adjectivele, sunt: what is like? (cum este?),

  which? (care?), of what sort? (de care fel?) etc.

  Sintactic, adjectivele pot fi atribute sau nume predicative.

  Clasificarea adjectivelor

  Adjectivele pot fi clasificate dup: form, coninut i regim gramatical.

  Clasificarea adjectivelor dup form

  Simple Adjectives/Adjective simple Compound Adjectives/Adjective

  compuse

  Sunt acele adjective care nu mai pot

  fi descompuse n alte elemente

  independente

  Sunt acele adjective formate din

  dou sau mai multe cuvinte (diferite

  pri de vorbire) cu un neles unitar

  Ex.: good-bun/frumos

  clever-detept

  wise-nelept

  wonderful-minunat

  stupid-prost

  Ex.: bright red-rou deschis

  braveheart-viteaz/curajos

  waterproof-

  impermeabil/hidrofug

  breakneck-ameitor/periculos

 • 43

  life-size~n mrime natural

  Formarea adjectivelor compuse

  Compunerea este un mijloc de mbogire a vocabularului, realizndu-

  se astfel nenumrate combinaii.

  Adjectivele compuse sunt adjective relative prin definiie. Exemple de

  adjective provenite din diverse pri de vorbire:

  Substantiv+adjectiv: snow-white~alb ca zpada

  manlike~brbtesc

  Substantiv+participiu prezent: heart-breaking~dureros, sfietor

  long-lasting~de durat

  Substantiv+participiu trecut: ball-shaped~sferic

  home-made~de artizanat/fcut n cas

  Adjectiv+adjectiv: dark-red~rou nchis

  light-green~verde deschis

  Adjectiv+substantiv: short-term~pe termen scurt

  long-distance~ndeprtat

  Adjectiv +participiu prezent: ever-living~nemuritor

  fast-moving~rapid, grbit

  Adjectiv +participiu trecut: dark-coloured~nchis la culoare/de culoare

  nchis

  short-spoken~concis

  Adverb+djectiv: all-powerful~atotputernic

  outrageous~revolttor, ofensator

  Adverb+substantiv: downhill~n pant

  above-class~desupra claselor,clas superioar

  Adverb+ participiu prezent: upstanding~n picioare,drept, vertical

  well-deserving ~binemeritat

  Adverb+ participiu trecut: well-done ~bine fcut, foate bine!

  above mentioned~mai sus amintit/menionat

  Adjectiv + substantiv+ed: long-armed~cu mini lungi

  green-shirted~cu cma verde

  Numeral+ substantiv+ed: one-storied~cu un singur etaj

  two-handled~cu dou mnere

 • 44

  three-cornered~triunghiular

  four-leafed~cu patru foi

  Derivarea

  Este un procedeu de mbogire a vocabularului realizat prin adugarea

  de prefixe sau sufixe. n unele cazuri se va schimba ultima silab dinaintea

  sufixului.

  Adjective derivate prin prefixare:

  a-: alike~aidoma; alive~viu

  ab-: abnormal~anormal

  ante-: antecedent~precedent

  anti-: antipathetic~antipatic

  bi-: biannual~bianual

  circum-: circumspect~ circumspect

  contra-: contradictory~contradictoriu

  counter-: counterfeit~contrafcut

  de-: deceivable~neltor

  dis-: disagreable~dezagreabil

  e-: egregious~remarcabil

  ex-: exhausting~extenuant

  extra-: extraordinary~nemaipomenit

  in-: inactive~inactiv

  im-: impartible~indivizibil

  ir-: irresponsible~iresponsabil

  il-: illegitimate~nelegitin

  inter-: international~internaional

  mis-: misunderstood~greit neles

  non-: non-returnable ~nereturnabil

  ob-: obnoxious~antipatic

  op-: oppresive~apstor

  out-: outdoor~exterior

  over-: oversensitive~ supersensibil

  per-: perceivable~perceptibil

  pel-: pellucid~transparent

  pre-: preceding~precedent, premergtor

  pro-: prospective~posibil

  poly-: polymorphous~polimorf

  re-: recurrent~recurent, periodic

 • 45

  retro-: retrospective~retroactiv, retrospectiv

  sub-: subcarpathic~subcarpatic

  suc-: succinct~succint

  super-: superhuman~supraomenesc, suprauman

  sur-: surrounding~nconjurtor

  trans-: transgenic~ transgenic/e

  ultra-: ultraviolet~ ultraviolet

  under-: underestimated~subestimat

  un-: unnecessary~inutil, superfluu

  up-: upstanding~drept, cu inut

  Adjective derivate din substantive sau adjective prin sufixare:

  -able: confortable~confortabil

  -ible: responsible~responsabil

  -al: immortal~nemuritor

  -an: Romanian~romn

  -ian: Presbyterian~prezbiterian

  -ant: defiant~sfidtor

  -ar: triangular~triunghiular

  -arian: sextagenarian~sextagenar

  -ate: appropriate~potrivit,adecvat, apropriat

  -ed: sugared~ndulcit

  -en: golden~de aur, aurit

  -ent: innocent~ inocent

  -er: upper~superior, de sus

  -ful: beautiful~frumos, atrgtor

  -ial: judicial~judiciar, judectoresc, principial

  -ic: heroic~eroic

  -ical: economical~econom, chibzuit, necheltuitor

  -ing: astonishing~uimitor, uluitor

  -ish: foolish~prostesc

  -ive: effective~eficace, efectiv, folositor

  -less: toothless~tirb

  -like: brotherlike~fresc

  -ly: weekly~sptmnal

  -ous: glorious~ glorios

  -some: handsome~chipe

 • 46

  -ward: backward~napoi

  -y: visionary~vizionar, imaginar

  Conversiunea

  Unele adverbe, substantive, precum i participiile trecute i prezente,

  descriind un adjectiv pot fi folosite ca adjective.

  Adverbe: the above table

  the right scale

  n cazul substantivelor compuse dintr-un participiu prezent i un

  substantiv, participiul are neles adjectival:

  a dining room

  washing machine

  writing paper

  Participii trecute cu valoare adjectival:

  a limited number

  a broken arrow

  Numele materiilor folosite cu valoare adjectival:

  a wool coat

  an ice look

  Substantivele care preced alte substantive capt valoare adjectival

  i formeaz un adjectiv compus:

  business dinner

  a memory stick

  Clasificarea adjectivelor dup coninut

  Modifying Adjectives/Adjective modificatoare

  Qualitative / Qualifying Adjectives- Adjective calitative, calificative

  -arat nsuirile, calitile substantivelor determinate:

  a wise man

  a thankful gesture

  full moon

  - sunt antepuse substantivelor (cu unele excepii):

  a warm wind

  Tibetan wisdom

  -au grade de comparaie

 • 47

  Determinative Adjectives/ Adjectivele determinative

  Nu schimb nelesul substantivelor determinate dar spre deosebire de

  cele din limba romn, nu au categoria gramatical a genului (cu unele

  excepii), a numrului (cu unele excepii) sau a cazului (cu excepia

  adjectivului interogativ whose?).

  The Demonstrative Adjective/Adjectivul demonstrativ

  Adjectivele demonstrative sunt antepuse substantivelor determinate.

  Ele sunt:

  this, that, these, those singurele care se acord dup numr cu substantivele

  determinate;

  the former-the latter

  the other

  the same

  such

  the very

  Exemple:

  This girl is my best friend.

  That dress is horrible.

  Those files are unavailable.

  We will not have such student.

  The Possessive Adjective/Adjectivul posesiv

  Adjectivele posesive arat posesia unuia sau mai multor lucruri, stri etc.,

  sunt antepuse substantivului pe care l determin; au aceeai form,

  indiferent de genul i numrul substantivului determinat; au funcia

  sintactic de atribut.

  Persoana Genul Numrul

  Sg. Pl.

  I my-

  al meu/a mea

  our-

  al nostru/a noastr

  II your

  al tu/ a ta al vostru/

  a voastr

  III M his - a lui

  their - a lor F her - ei

 • 48

  N its - lui, ei

  Exemple:

  My mother is the most beautiful in the world.

  Our students believe they will succeed in the exams.

  Your book is on the table, theirs is browsable by wind.

  His book was open to the page that we had been indicated.

  Her glasses were all the rage that summer.

  I watched a dog. Its eyes were gentle.

  Interrogatives Adjectives/Adjectivele interogative

  n limba englez, adjectivele interogative sunt:

  what...?; with what...?; by what...? - care? ce? / cu care...? cu ce...?

  cu/prin/de care?

  which...?; for which...? - care (anume)?; pentru care...?

  (for/in) whose...? - (pentru/n) al, a, ai, ale cui?

  how much...? ct()...? ci...?

  how many...? - ci...? cte...?

  Exemple:

  What day will tomorrow be?

  Which student has learned for today?

  Whose house is opposite to the theater?

  How much money do you need?

  How many men are in the room?

  Relatives Adjectives/ Adjectivele relative

  n limba englez, adjectivele relative sunt: what, whatever, which,

  whichever, whose. Ele determin substantivele i sunt antepuse acestora.

  Exemple:

  I do not know what life is this.

 • 49

  Whatever shoes I diddle, legs still gonna hurt me.

  He told me which project is eligible.

  Whatever task you give me, I fulfill it.

  Ana, whose plans I have shared you, is the hard worker of the company.

  Indefinite Adjectives/ Adjectivele nehotrte

  n limba englez, adjectivele nehotrte sunt: some, any, each, every,

  all, both, either, little, a little, few, a few, one, much, many, several,

  other, another, the other, whole, certain.

  Ele sunt antepuse substantivele determinate, au aceleai forme, indiferent

  de de genul i numrul substantivelor i ndeplinesc funcia sintactic de

  atribut.

  Exemple:

  I have some homework to do.

  Any student dreams that he has escaped of exams.

  I have no problem.

  Each girl dreams of Prince Charming.

  Every university is proud of its graduates.

  All the dogs are looking for a master.

  Both parents take care of his education.

  Either song can be sang tonight.

  Negative Adjectives/Adjectivele negative

  Adjectivele negative au rolul negaei not i a determinantului a(n)

  .a.m.d.

  Exemple: no, neither.

  no entry not an entry/nicio intrare

  neither bags-nici una dintre (cele dou) geni.

  The comparison of adjectives

  Gradele de comparaie ale adjectivelor

  Ca i n limba romn, n limba englez adjectivul are trei grade de

  comparaie:

  Gradul pozitiv-the Positive Degree

 • 50

  Gradul comparativ-the Comparative Degree

  - comparativ de superioritate-the Comparative of

  Superiority

  - comparativ de egaliate-the Comparative of Equality

  - comparativ de inferioritate -the Comparative of Inferiority

  Gradul superlativ- the Superlative Degree

  -superlativ absolut- the Absolute Superlative

  -superlativ relativ- the Relative Superlative

  The Positive Degree-Gradul pozitiv

  Arat forma de baz a adjectivului: nice dog, ce nu presupune

  vreo comparaie a nsuirii.

  Nice and quiet girl sat down near me silently.

  The Comparative Degree- Gradul comparativ

  Calitatea unui adjectiv superioar, egal sau inferioar fa de un alt

  adjectiv indic prezena gradului comparativ.

  Comparativul de superioritate se poate forma: sintetic, prin adugarea

  sufixului -er adjectivului la gradul pozitiv; sau analitic, folosind adverbul

  more n faa adjectivului la gradul pozitiv.

  Exemple:

  You are stronger than me.

  The girl in front of me is more beautiful than next to her.

  Comparativ de egaliate se formeaz analitic: as+adjectiv la gradul

  pozitiv+as.

  My old book is as useful as the new one.

  n limba englez se ntlnesc expresii i locuiuni care au n componen

  comparativul de egalitate, dar au neles de superlativ (similies) i valoare de

  figuri de stil.

  as black as coal~negru ca tciunele

  as clear as cristal~limpede ca cristalul

  as sharp as a thorn~ascuit/neptor ca un ghimpe

 • 51

  as sweet as honey~dulce ca mierea

  as quik as thought~iute ca gndul

  as wise as an owel~nelept ca o bufni

  as loyal as an apostle~loial/fidel ca un apostol

  as hungry as a wolf~flmnd ca un lup

  as dry as dust~uscat ca nisipul

  as cold as ice~rece ca gheaa

  as brave as a lion~curajos ca un leu

  as calm as the silent sea~calm ca marea tcut

  as soft as silk~moale/fin ca mtasea

  Comparativ de inferioritate se formeaz analitic, astfel:

  less+adjectiv la gradul pozitiv +than

  It is less likely to rain now.

  The cake is less sweet than the ice cream.

  not as/not so +adjectiv la gradul pozitiv +as

  The flowers are not so fragrant in winter as in spring.

  The students are not so happy when they start the school as they are when

  end it.

  The Superlative Degree - Gradul superlativ

  Gradul superlativ are dou forme: superlativul relativ i superlativul

  absolut. Un adjectiv este la superlativ atunci cnd exprim o nsuire la cel

  mai nalt sau cel mai sczut grad.

  Superlativul relativ arat gradul cel mai nalt sau pe cel mai sczut al

  unei nsuiri, prin comparaie cu alta, pe cnd superlativul absolut exprim

  calitatea/nsuirea la cel mai nalt grad, fr a face o comparaie.

 • 52

  Superlativul relativ format sintetic:

  adjectiv la gradul pozitiv+sufixul est:

  the longest street~cea mai lung strad

  Superlativul relativ format analitic:

  adverbul most+ adjectiv la gradul pozitiv:

  the most beautiful girl~cea mai frumoas fat

  Superlativul absolut se formeaz cu ajutorul adverbelor:

  very~foarte; too~prea; awfully~ngrozitor; terrible~teribil;

  utterly~extrem

  He was very upset that he failed the exam on Tuesday.

  It was terrible to hear that your father died.

  Degree of comparison of short adjectives

  Gradele de comparaie ale adjectivelor scurte

  Comparativul i superlativul sintetic al adjectivelor scurte

  adjective monosilabice:

  -terminate n consoan precedat de vocal scurt, dubleaz consoana

  final:

  hot~fierbinte hotter~mai fierbinte the hottest~cel mai fierbinte

  -terminate n e, -ee, adaug r lacomparativ i st la superlativ:

  large~spaios larger~mai spaios the largest~cel mai spaios

  -terminate n y, precedat de consoan, se schimb n i naintea sufixelor

  er i -est:

  busy~ocupat busier~mai ocupat the busiest~cea mai ocupat

  -terminate n y precedat de vocal, adaug sufixele er i est.

  sly~viclean slyer~mai viclean slyest~cel mai viclean

  adjective bisilabice

  -terminate n y, acesta se schimb n i naintea sufixelor er i -est:

  happy~fericit happier~mai fericit the happiest~cel mai fericit

  -terminate n er i le:

  clever~inteligent cleverer~mai inteligent cleverest~cel mai inteligent

  humble~umil humbler~mai umil humblest~cel mai umil

 • 53

  Irregular comparison of adjective

  Adjective cu forme de comparaie neregulat

  Sunt ntrebuinate din vechime i sunt relativ puine

  good~bun better~mai bun the best~cel mai bun

  bad~ru worse~mai ru the worst~cel mai ru

  much~mult more~mai mult the most~cel mai(majoritatea)

  little~puin/mic less~mai puin the least~cel mai puin

  few~puini fewer~mai puini the fewest~cel mai puin

  old~btrn/vechi older~mai btrn the oldest~cel mai vechi

  old~btrn elder~mai mare(vrst) the eldest~cel mai mare

  far~departe further~mai departe the furthest~cel mai ndeprtat

  late~trziu later~mai trziu the later~cel mai trziu

  late~trziu latter~ a doua parte the last~ultimul

  Exercises/Exerciii:

  I. Completai spaiile libere folosind cuvintele de mai jos:

  Fill in the blanks using the words below:

  green; quadratic; big; silly; great; spherical; lovely; sweet; dizzy; hasty;

  four-leaf; waterproof; slowly; strange; good.

  1. The ... street was full of people.

  2. ... face of my mother followed me since childhood.

  3. Walking ...is specific to the elders. So, hurry up!

  4. The ... man was carried by the whole lot until he get....

  5. It is ...to succeed on examination, but what do you do when you fail?

  6. My watch is ..., so I swam in the sea with it.

  7. ...Park encompassed me with all ...sounds and ... smells.

  8. The ... traveler has forgotten his book on the train seat.

  9. ... clover brings ....luck.

  II. Trecei urmtoarele adjective la comparativ i superlativ

  Make the comparatives and superlatives of the following adjectives:

  good, near, late, ill, heady, little, long, difficult, gray, cruel, big, dear,

  ripe, strong, fine, quiet, common, lazy, real, small, happy, foolish,clever,

  many, pickly, wealthy, old, narrow.

 • 54

  III. Construii enunuri cu urmtoarele comparative

  Make sentences using the following comparative:

  as sober as a judge

  as slippery as an eel

  as red as an lobster

  as fresh as a daisy

  as silent as a grave

  as good as gold

  as gentle as a lamb

  as pale as a ghost

  as proud as a peacock

  as quiet as a mouse

  IV. Dai exemple de cinci propoziii care s conin adjective

  interogative.

  Give examples of five sentences containing interrogative adjectives.

  CAPITOLUL V

  THE PRONOUNE

  PRONUMELE

  It is a flexible part of speech that can be used instead of a noun or a noun

  sentences.

 • 55

  Este partea de vorbire flexibil ce poate fi folosit n locul unui

  substantiv sau al unei propoziii substantivale.

  There are eight known types of pronouns./Sunt cunoscute opt tipuri de

  pronume:

  Pronumele personal-The Personal Pronoun

  - posesiv- The Possesive Pronoun

  - reflexiv i pronumele de ntrire- The Reflexive and the

  Emphatic Pronoun

  - demonstartiv- The Demonstrative Pronoun

  - interogativ- The Interrogative Pronoun

  - relatriv- The Relative Pronoun

  - nehotrt- The Indefinite Pronoun

  - reciproc- The Reciprocal Pronoun

  The Personal Pronoun/Pronumele personal

  Se clasific dup gen, numr i caz

  No. Pers. N D Ac

  Sg. I

  a II-a

  a III-a masc.

  a III-a fem.

  a III-a neutru

  I

  You

  He

  She

  It

  (to) me

  (to) you

  (to) him

  (to) her

  (to) it

  me

  you

  him

  her

  it

  Pl. I

  a II-a

  a III-a

  We

  You

  They

  (to) us

  (to) you

  (to) them

  us

  you

  them

  Persoana I singular se refer la persoana care vorbete:

  I must learn to pass the exams!

  Persoana I plural se refer la vorbitor / una sau mai multe persoane/

  ntr-un discurs cnd se folosete pluralul n locul singularului/cnd se

  folosete cu un neles general valabil:

  Today we are going shopping together.

  We all want to be healthy.

 • 56

  We, King Richard the IIIrd

  , decided...

  Persoana a II-a, you, se refer la cel sau cei crora li se vorbete.

  Distincia dintre singular i plural deriv din context.

  Have you ever suspected that you are cheating?

  Persoana a III-a singular feminin she, sau masculin, he, este acea

  persoan despre care se vorbete:

  She is thinking of me.

  He comes extremely tired from work every day.

  Persoana a III-a neutru, it, este folosit n locul unui substantiv care

  denumete un lucru, un fenomen, un animal sau o noiune abstarct. n limba

  romn genul neutru este specific substantivului, n cazul pronumelui nu se

  face aceast distincie, folosindu-se pronumele el/ea:

  Rocselana: Do you like my green purse?

  Loredana: Its lovely!

  Persoana a III-a plural, they, este singura form, att pentru feminin,

  masculin, neutru, singular sau plural. n limba romn se face distincia pe

  genuri, astfel: ei/ele.

  They dont know where theyll spend their summer holidays.

  The Possesive Pronoun/Ponumele posesiv

  Pronumele posesiv nlocuiete numele unui obiect, precum i numele

  posesorului acestuia, fiind clasificat dup gen, numr i persoan, astfel:

  Persoana

  Numrul

  Singular Plural

  Persoana I mine - a mea ours a noastr

  Persoana II yours/thine (form

  arhaic) a ta

  yours/thine (form

  arhaic) a voastr

  Persoana III his a lui

  hers - a ei

  theirs a lor

 • 57

  Pronumele posesiv se comport precum substantivul pe care l nlocuiete,

  putnd fi:

  1. subiectul propoziiei:

  His house is old but mine is new.

  2. nume predicativ:

  I think these bags are hers.

  3. complement direct:

  I lost my glasses. I think Ill use yours.

  4. complement prepoziional:

  In front of our house we planted pansies.

  5. Parte a unei comparaii:

  My books are more interesting than yours.

  The Demonstrative Pronoun/Pronumele demonstrativ

  Pronumele demonstrativ ine locul unui substantiv, a unui adjectiv sau a

  unei ntregi propoziii, precizndu-i locul n spaiu i timp.

  Pronumele demonstrative au aceleai forme ca i adjectivele

  demonstrative, dar se deosebesc de acestea prin faptul c ele apar singure,

  nlocuind substantivul, pe cnd adjectivele demonstrative preced

  substantivul.

  n limba englez, pronumele demonstrativ are urmtoarele forme:

  this-these /aceasta, acesta-acelea, aceia

  that-those /aceea, acela-acelea, aceia

  the former-the latter/ primul, prima, cel/cea dinti-cea/cel de-al doilea,

  ultimul

  the first-the last/ primul, cel dinti-ultimul

  the other-the others/cellalt, ceilali

  the same/ acelai, aceeai

  such/aceasta, acesta-acestea, acetia

  such-and-such/cutare

  suchlike/alii,altele

  so/aa

  one-ones/cel-cei

  This se folosete n locul unei persoane, obiect etc. apropiat n spaiu i

  timp de vorbitor.

 • 58

  Eg./Ex.: Pron. dem.: This is my mother, my beautiful one.

  Adj. dem.: This mother is very fond of her daughter.

  These se folosete n locul mai multor persoane, obiecte etc. apropiate n

  spaiu i/sau timp de vorbitor.

  Eg./Ex.: Pron. dem.: These are her ideas.

  Adj. dem.: These ideas are hers.

  That se folosete n locul unei persoane, obiect etc. deprtat n timp

  i/sau spaiu de vorbitor.

  Eg./Ex.: Pron. dem.: That is my house.

  Adj. dem.: That house is mine.

  Those se folosete n locul mai multor persoane, obiecte etc. apropiate n

  spaiu i/sau timp de vorbitor.

  Eg./Ex.: Pron. dem.: Those are her amazing shoes.

  Adj. dem.: Those shoes of hers are amazing.

  The former se folosete att la singular ct i la plural, referindu-se la

  prima/primul dintre dou persoane, obiecte etc.

  The latter se folosete att la singular ct i la plural, referindu-se la

  cea/cel de-al doilea, ultimul, cel din urm dintre dou persoane, obiecte

  etc.

  Eg./Ex.: Pron. dem.: Mariam and Mahmoud are my nephews: the former

  goes to kindergarten, the latter is a student.

  Adj. dem.: I have two children: the former child is a girl, the latter

  child is a boy.

  The other se folosete att la singular (cnd este i adjectiv demonstrativ),

  ct i la plural the others atunci avnd doar valoare pronominal. Se

  traduce prin: cellalt/cealalt, iar forma de plural: ceilali/celelalte.

  Eg./Ex.: Pron. dem.: I have two brothers: one lives in Kuwait, the other,

  in U.S.A.

  Adj. dem.: The other teacher is my favourite.

  Pron. dem.: I join the others.

  The same se folosete att la singular ct i la plural: acelai/aceeai/

  aceiai/aceleai.

  Eg./Ex.: Pron. dem.: The same is her brother.

  Adj. dem.: The same name is on my mind.

  Such se folosete att la singular ct i la plural i nseamn

  aceasta/acesta/acestea/ acetia.

  Eg./Ex.: Pron. dem.: Such is my idea.

  Adj. dem.: Such story is incredible!

 • 59

  So, ca pronume demonstrativ, nlocuiete o ntreag propoziie.

  Eg./Ex.: Ann: I think she is one of us.

  Dan: I dont think so!

  The Interrogative Pronoun/Pronumele interogativ

  Pronumele interogativ ine locul substantivului sau echivalentului

  acestuia, introducnd propoziii interogative. Unele pronume interogative au

  aceeai form cu cea a adjectivului interogativ, difereniindu-se de acesta prin

  locul pe care l ocup n propoziie, adjectivul precednd substantivul, pe

  cnd pronumele l nlocuiete.

  n funcie de persoana sau lucrul pe care l nlocuiete, dar i de cazul n

  care se afl, pronumele interogativ n limba englez are urmtoarele forme:

  who?, whose?, whom?, what? i which?

  Declinarea pronumelui interogativ

  Cazul

  Pronumele interogative

  N who?

  cine?

  what?

  ce? care?

  which? care?

  Ac. whom?

  pe cine?

  what?

  pe care?

  which? pe care?

  D (to) whom? cui? - -

  G whose?

  al, a, ai, ale cui?

  - -

  - who? se folosete pentru persoane

  - what? se folosete pentru lucruri i animale (pentru persoane, doar

  cnd se refer la meserie)

  - which? se folosete pentru persoane i lucruri

  N. Who speaks so loud?

  What is this? This is my book.

  What is Mary? She is a lady-chef.

  What is going on there?

  Which is the most beautiful women, Mary or June?

  Ac. Whom Im going to meet at that wedding?

 • 60

  What are they looking for?

  Which of the two you have invited?

  D. To whom did you tell my secret?

  G. Whose is this bag?

  Whose brother are you?

  Pronumele interogative who? i what? pot fi urmate de else,

  accentund astfel enunul:

  who else? - i mai cine?/cine altul?

  Who else is there?

  what else? ce altceva? (ce mai vrei?)

  What else do you want?

  Pronumele interogative se ntlnesc i n expresii, precum:

  what about...?

  hats-her-name?

  what-do-you-call it?

  which is which?

  who is who?

  hats hat?

  The Relative Pronoun / Pronumele relatriv

  La fel ca celelalte pronume, pronumele relativ ine locul unui substantiv

  sau unui echivalent al acestuia menionat anterior, numit antecedentul

  relativului i leag o subordonat atributiv/relativ de propoziia principal

  sau regent care cuprinde antecedentul.

  The student1 /who gave me her courses

  2/ is his sister.

  1/

  Studenta1/ care mi-a dat cursurile

  2/ este sora lui.

  1/

  Pronumele relativ who ine locul substantivului the student

  antecedentul lui - i introduce propoziia subordonat who gave me her

  courses, atributiva/relativa, care d informaii despre antecedent.

  Declinarea pronumelui relativ

  Cazul

  Pronumele relativ

 • 61

  N who - care that care which care

  Ac. whom pe care

  i precedat de prepoziii:

  by whom de (ctre)

  care

  with whom cu care

  for whom pentru care

  that pe

  care

  nu poate fi

  precedat de

  prepoziii

  which pe care

  i precedat de prepoziii:

  by which pentru care

  for which pentru care

  in which n care

  D (to) whom crui,

  creia, cror(a)

  - (to)which crui,

  creia, cror(a)

  G whose al, a, ai, ale

  crui(a)/crei(a)/cror(a)

  - of which al, a, ai, ale

  crui(a)/crei(a)/cror(a)

  Pronumele relativ who se folosete cnd antecedentul este o fiin.

  I saw the man/who led you at home.

  The woman /whom you met on Sunday/ is his mother.

  Pronumele relativ which se folosete cnd antecedentul denumete

  obiecte, animale sau poate nlocui o ntreag propoziie.

  Those are the books /which I have always wanted to buy/.

  We have three rabbits/ which we keep at the country house./