Gramatica Limbii Engleze Substantivul Si Verbul

  • View
    711

  • Download
    15

Embed Size (px)

Text of Gramatica Limbii Engleze Substantivul Si Verbul

Substantivul(The Noun) Cuvinte cheie: substantive substantivul

Definitie-Denumeste obiecte in sens foarte larg, adica lucruri, fiinte, fenomene (chair,men, snow, tree) Are categoriile gramaticale de: gen, numar si caz Poate indeplini in propozitie functiile de: SUBIECT, ATRIBUT, NUME PREDICATIV, COMPLEMENT, ELEMENT PREDICATIV SUPLIMENTAR sau poate fii echivalentul unei propozitii sau fraze

Denumeste obiecte in sens foarte larg, adica lucruri, fiinte, fenomene (chair, men, snow, tree) substantiv subiect atribut

Clasificare-In engleza substantivele sunt clasificate din mai multe puncte de vedereDin punct de vedere al formarii: simple: day, food, sping prin derivare cu sufixe sau prefixe: childhood, dislike compuse: classroom prin conversie: verbe: cook, fall, reading adjective: the good and the evil

prin constrangere: gym (gynnastics), lab (laboratory), etc abrevieri: Dr (doctor), Miss Knight (domnisoara Knight), etc

Din punct de vedere al individualizarii: comune: denumesc un element dintr-o categorie de obiecte de acelasi tip

day, food, sping, table, wood, peace, love

proprii: individualizeaza un obiect dintr-o anume categorie

London, Bucharest, Romania, January, Continental Hotel, The Times

Numele proprii in engleza se scriu cu litere mari, inclusiv numele lunilor si zilelor din saptamana, titlurile si numele nationalitatilor (cu exceptia prepozitiilor, articolelor si conjunctiilor)

In engleza substantivele sunt clasificate din mai multe puncte de vedere substantive clasificare simple compuse comune proprii

Numarul-Numarul este categoria gramaticala prin care se specifica ideea de plural.In engleza pluralul se formeaza prin adaugarea desinentei -s. Exista doua categorii de substantive: numarabile denumesc elemente ce pot fi numarabile

child - children a lot of apples, one book, three books

La singular se acorda cuverbe la singular, iar la plural se acorda cu verbe la plural The book is on the shelf. The children are in the classroom. nenumarabile denumesc notiuni vazute ca u intreg

tea, information, scissors, beauty

Numarul este categoria gramaticala prin care se specifica ideea de plural. numarul numarabile nenumarabile

Genul-Se refera la caracteristica cuvintelor care indica numele obiectelor. In lumeainconjuratoare exista fiinte (feminine sau masculine) si lucruri (neutru). Substantivele in limba engleza se impart in trei grupe dupa aparteneta la gen: nume de persoane nume de animale nume de lucruri

Numele de persoane de sex masculin in engleza sunt de gen masculin, iar cele de sex feminin sunt de gen feminin

father-mother, brother-sister, actor-actress, widow-widower, bride-bridegroom

Numele de animale mari sunt de obicei de sex masculin, iar cele de animale mici de sex neutru, dar se pot face diferente de sex prin forme diferite

ox: bull-cow, horse: stalion-mare, frog, cock-hen

Numele de obiecte sunt de gen neutru masculine: anger, fear,ocean, the Danube feminine: affection, hope, revenge neutre: baby, infant, child

Se refera la caracteristica cuvintelor care indica numele obiectelor. In lumea inconjuratoare exista fiinte (feminine sau masculine) si lucruri (neutru). gen masculin feminin neutru

Cazul-cIndica raporturile dintre obiecte si actiuniNominativ Acuzativ Dativ Genitiv

Verbul(The Verb) Cuvinte cheie: verbul

Definitie-Verbul este partea de vorbire care exprima actiuni, procese si stari. are caregorii gramaticale de persoana si numar comune cu alte parti de vorbire si categoriile specifice de timp, mod, aspect si deateza; indeplineste functia sintactica de predicat

Verbul este partea de vorbire care exprima actiuni, procese si stari.

verbul the verb predicat

Timpul-Categoria gramatica de timp (tense) este specifica verbelor si se refera laordinea evenimentelor asa cum e perceputa de vorbitor. Clasificare: Prezent (au loc in momentului vorbirii - now) anterioare: Present Perfect simultane: Present posterioare: Future

Trecut (au loc la un moment anterior vorbirii - then) anterioare: Past Perfect simultane: Past Tense posterioare: Future in the Past

Viitor (au loc dupa momentul vorbirii ) anterioare: Future Perfect simultane: Future posterioare: nu exista marca pentru aceste evenimente

In analiza timpului trebuie luate in consideratie trei elemente: momentul vorbirii (now), momentul actiunii(now, then, tomorrow), momentul de referinta. Axa timpului: pe axa prezentului: Present, Present Perfect, Future pe axa trecutului: Past Perfect, Past Tense, Future in the Past pe axa viitorului: Future Perfect

Categoria gramatica de timp (tense) este specifica verbelor si se refera la ordinea evenimentelor asa cum e perceputa de vorbitor. timp verb present past future

Prezentul Simplu-Prezentul Simplu (Present Tense Simple) prezinta o actiune careare loc in momentului vorbirii - now.

Prezentul Simplu in engleza se formeaza folosind infinitivul verbului (fara to), adaugandu-se doar la persoana a III-a singular terminatia -(e)s. Terminatia -(e)s se pronunta: s dupa consoane surde: he thinks z dupa vocale si consoane sonore: he runs, he studies sau iz: he washes

Terminatia -es se foloseste cand verbul se termina in s,x,z,sh,ch,tch sau o: he watches, he goes. Verbele terminate in -y precedat de o consoana schimba y in i si se adauga -es: he tries. Afirmativ: to drive I drive You drive He/she drives We drive You drive They drive to be I am (I'm) You are He/she/it is We are You are They are

Negativ: se foloseste do not (don't) sau does not (doesn't) pentru persoana a III-a singular. to drive I do not (don't) drive You do not (don't) drive He/she does not (doesn't) drive We do not (don't) drive You do not (don't) drive They do not (don't) drive to be I am (I'm) not You are not (aren't) He/she/it is not (isn't) We are not (aren't) You are not (aren't) They are not (aren't)

Interogativ: se foloseste auxiliarul do sau does (la persoana a III-a singular) urmat de

verb. Se conjuga numai auxiliarul. to drive Do I drive? Do you drive? Does he/she drives? Do we drive? Do you drive? Do they drive? Folosire: Prezentul simplu este folosit pentru actiuni obisnuite, repetate fixate prin adverbe sau locutiuni adverbiale ca: every day, usually, rarely, sometimes, once a week, often etc. I usualy watch TV. We play tennis every day. Prezentul exprima actiuni generale care au loc intr-un moment nespecificat, dar care include si momentul vorbirii. Adverbele folosite sunt: always, never, ever. Sun shine. Birds fly. Wood always floats in the water. Prezentul se refera la actiuni care se petrec in momentul vorbirii sau care au loc pentru o perioada limitata in prezent, comentarii, demonstratii, exclamatii Look! It's raining! What are you reading these days? Prezentul poate avea valoare de viitor pentru exprimarea datei: Tomorrow is Sunday. actiunilor planificate, aranjamente de viitor folosite cu verbe de miscare (go, came, leave) sau verbe ca begin, start, finish: He leave Cluj at ten. The bus for Bucharest lives at 12.15 on Monday. subordonate de timp (introduse de after, before) sau conditionale (introduse de if, in case): If it rains I'll stay home. to be Am I? Are you? Is he/she/it? Are we? Are you? Are they?

Prezentul cu valoare de trecut se foloseste in povestiri ( One day the girl goes to the woods), sau cu verbele tell, learn, write (She tells me that they won. )

Prezentul Simplu (Present Tense Simple) prezinta o actiune care are loc in momentului vorbirii - now. prezent simplu infinitiv simple present infinitive

Prezentul Continuu-Prezentul Continuu (Present Continuous Tense) este folositpentru a exprima o actiune viitoare care a fost planificata in momentul prezentului. Se formeaza din verbul to be la prezent si participiu prezent (forma -ing) a verbului de conjugat. Afirmativ: I am (I'm) playing football You are (you're) playing football He is (he's) playing tennnis She is (she's) playing tennnis We are playing football You are playing football They are playing football Negativ: I am not (I'm not) playing football You are not (aren't) playing football He is not (isn't) playing tennnis She is not(isn't) playing tennnis We are not playing football You are not playing football They are not playing football Interogativ: Am I playing football? Are you playing football? Is he playing football? Is she playing football? Are we playing football? Are you playing football? Are they playing football? Formarea participiului: -y final se pastreaza, chiar daca e precedat de consoana sau vocala: (study) studying, (play) playing In engleza britanica -l final se dubleaza, dar incea americana numai daca accentul cade pe ultima silaba -ie final se transforma in -y: (die) dying, (lie) lying

-e final se pierde: (have) having exceptii: (see) seeing, (be) being consoana finala se dubleaza daca vocala precedenta e scurta si accentuata: (stop) stopping

Prezentul Continuu (Present Continuous Tense) este folosit pentru a exprima o actiune viitoare care a fost planificata in momentul prezentului. prezent continuu present continuous to be

Concordanta timpurilor (The Sequence of Tenses)-Este acordul obligatoriual timpului verbului din subordonata cu timpul verbului din regenta sa. In limba engleza timpul verbului din subordonata trebuie sa se subordoneze timpului verbului din regenta. Cu alte cuvinte timpurile verbelor din regente dicteaza folosirea anumitor timpuri in subordonatele lor. Exista in acest sens trei reguli de cunoscut si aplicat. Regula I: Daca in regenta verbul este la Present Tense sau Present Perfect Tense in subordonata se poate folosi orice timp. Regula II: Daca in regenta verbul este la trecut in subordonata el trebuie sa fie la unul din cele trei timpuri