Gramatica Limbii Engleze Alice Badescu

 • View
  286

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of Gramatica Limbii Engleze Alice Badescu

 • 8/13/2019 Gramatica Limbii Engleze Alice Badescu

  1/294

  SUCCES IN INVATAREA LIMBII ENGLEZE !

  Gramatica limbii engleze, pentru uz colarAutori:Georgiana GleanuE"aterina Co#i$elE%itura %i%a"ti" $i &e%agogi" ' Bu"ure$ti

  ()*+

 • 8/13/2019 Gramatica Limbii Engleze Alice Badescu

  2/294

  #anualele %e li#2 engle? a"tual#ente @n u? @n $"olile %in ara noa,tr $i %e la e1&eriena &er,onal $i aaltor "a%re %i%a"ti"e @n &re%area li#2ii engle?e3n &ri#ul rn% autoarele ,.au 2a?at &e tra%iia "reat %e gra#ati"ile ela2orate %e: Leon Lei"-i IoanFre%a . Gra#ati"a li#2ii engle?e E%3 tiini0i" ()785 Ali"e B%e,"u . Gra#ati"a li#2ii engle?e E%3tiini0i" ()765 Cate%ra %e li#2 $i literatur engle?3 Unier,itatea %in Bu"ure$ti . Gra#ati"a li#2iiengle?e E%3 tiini0i" ()7+5 Ioana te0ne,"u . Le"ture, in Engli,- Mor&-ologH Uni3 %in Bu"3 ()8*3An% @n e%ere ten%inele re"ente %in li#2a engle? "onte#&oran au 0o,t 0olo,ite $i lu"rri &u2li"[email protected] Marea Britanie $i @n alte ri e?i "a&3 Bi2liogra0ieD5 iar &entru a o0eri "ititorului un "a%ru %e re0erin0a#iliar $i &o,i2ilitatea %e a 0a"e "o#&araii "u ,tru"tura li#2ii ro#ne %e0iniiile generale ,tru"turalu"rrii $i ter#inologia au 0o,t ela2orate &e 2a?a unor gra#ati"i ale li#2ii ro#ne: A"a%e#ia R3S3R3 .Gra#ati"a li#2ii ro#ne E%3 A"a%e#iei R3S3R3 ()775 C3 i#itriu . Gra#ati"a li#2ii ro#ne e1&li"at3Mor0ologia Juni#ea ()8)5 I3 Ior%an VI3 Ro2u . Li#2a ro#na "onte#&oran E33F3 ()8*3Tri#iterile la ,ur,ele 0olo,ite .ro#ne$ti ,au ,trine .nu au 0o,t %e regul #enionate &e &ar"ur,ul lu"rrii&entru a nu @ngreuia le"tura #aterialele %e re0erin 0iin% ,&e"i0i"ate la ,0r$itul lu"rrii3atorit "ara"terului &ra"ti" al lu"rrii 0a&tele %e teorie gra#ati"al "oninute @n Gra#ati" au 0o,te1&u,e ,u""int $i @n,oite %e nu#eroa,e e1e#&li0i"ri3 E1e#&lele &re?ente @n lu"rare ,unt %intre "ele #ai,i#&le a$a "u# ,unt ele 0olo,ite @n or2irea "urent ,au &re?entate @n alte gra#ati"i ale li#2ii engle?e0iin%3 "on,truite &e 2a?a unui o"a2ular re%u, $i a""e,i2il u$or %e @nele, &entru elei3

  Situaiile @n "are %eo,e2irile %intre "ele %ou li#2i &re?int %i0i"ulti &entru eleul ro#n au 0o,t,u2liniate @n lu"rare $i &ra"ti"ate @n e1er"iiile "are ur#ea? 0ie"rui "a&itol3 Re?olarea unui #are nu#r%e e1er"iii a 0o,t in"lu, la ,0r$itul olu#ului3Autoarele %ore," ,.$i e1&ri#e gratitu%inea 0a %e autorii gra#ati"ilor li#2ii engle?e #enionaianterior "are au &u, 2a?ele unei ,oli%e tra%iii %e angli,ti" @n Ro#nia5 #ulu#irile noa,tre ,e @n%rea&t%e a,e#enea "tre a,i,t3 uni3 San%a Retin,"-i %e la Unier,itatea %in Bu"ure$ti &ro03 Ale1an%ra Va,iliu%e la li"eul %e art KGeorge Ene,"u $i &ro03 An"a Ilie,"u %e la $"oala general nr3 ;9 %in Bu"ure$ti&entru "o#&etena $i r2%area "u "are au &ar"ur, lu"rarea @n ,ta%iul %e ela2orare o0erin% 2ineenite,uge,tii "riti"[email protected] egal #,ur autoarele in , #ulu#ea," re%a"iei %e ,&e"ialitate %e la E%itura %i%a"ti" $i&e%agogi" &entru re"o#an%rile &reioa,e %ate $i #un"a %e,0$urat @n &regtirea olu#ului &entru

  &u2li"are3Ela2orarea unei a,e#enea gra#ati"i &re?entn% nu#eroa,e %i0i"ulti autoarele a$tea&t eu intere,,uge,tii $i re"o#an%ri %in &artea "ititorilor @n e%erea @#2untirii lu"rrii &entru o eentualree%itare3G3 G3 $i E3 C3

  pag: 005

  Partea IMO!O"OGIA#Morp$olog%&

  I'(' GENEA"ITA)I

  ('*' Mor+ologia i inta-a

 • 8/13/2019 Gramatica Limbii Engleze Alice Badescu

  3/294

  Cele %ou &ri "on,titutie ale gra#ati"ii tra%iionale ,unt #o0ologia $i ,inta1a3Mor+ologia "u&rin%e regulile &riitoare la 0or#a "uintelor $i la #o%i0i"rile 0or#ale ale

  "uintelor ,tu%iate &e &ri %e or2ire5 , i n t a 1 a "u&rin%e regulile &riitoare la @#2inarea "uintelor @n&ro&o?iii $i 0ra?e3(

  (3 Gra#ati"a li#2ii ro#ne ol3 I E%3 A"a%3 R3S3R3 Bu"ure$ti ()77 &3((3

  ('.' Criterii /e utilizare 0n /e+inirea p1r2ilor /e 3orbireUnitatea %e anali? @n gra#ati"a tra%iional e,te "untul3Gra#ati"a tra%iional gru&ea? "uintele @n ?e"e "la,e #ari nu#ite &ri %e or2ire:

  ,u2,tantiul arti"olul a%e"tiul &ronu#ele nu#eralul er2ul a%er2ul &re&o?iia "onun"ia $iintere"ia3

  #&rirea "uintelor @n ?e"e &ri %e or2ire ,e 2a?ea? %e 0olo,irea "on"o#itent a trei "riterii:aD "riteriul ,e#anti" O ,en,ul le1i"al "el #ai general al "la,elor %e "uinte52D "riteriul #or0ologi" O ,"-i#2rile "e au lo" @n 0or#a "uintelor &entru e1&ri#area "ategoriilor

  gra#ati"ale %e gen nu#r "a? &er,oan "o#&araie #o% ti#& a,&e"t $i %iate?5

  "D "riteriul ,inta"ti" O &o,i2ilitatea "uintelor %e a @n%e&lini 0un"ii ,inta"ti"e @n "a%rul &ro&o?iiei3e0inirea &rilor %e or2ire ,e 2a?ea? &e toate "ele trei "riterii un ,ingur "riteriu 0iin%

  in,u0i"ient3

  ('.'*3 in &un"t %e e%ere ,e#anti" &rile %e or2ire ,e %i,ting %u& "eea "e e1&ri# ele:nu#ele unui o2ie"t ,u2,tantiul in%ire"t $i &ronu#ele "are ine lo"ul unui ,u2,tantiD o @n,u$ire a unuio2ie"t a%e"tiulD un nu#r ,au o %eter#inare nu#eri" nu#eralulD o a"iune ,au o ,tare er2ulD o"ara"teri,ti" a unei a"iuni ,tri ,au in,u$iri a%er2ulD e1teriori?area unui ,enti#ent a unei ,tri 0i?i"ea unui a"t %e oin ,au i#itarea unui ,unet intere"iaD+

  +3 I2i%3 &3 (+3

  pag: 006

  in &un"t %e e%re al "riteriului ,e#anti" &rile %e or2ire ,e @#&art @n:aD &ri %e or2ire "u ,en, le1i"al %e ,ine ,tttor $i "are &ot 0i &ri %e &ro&o?iie: ,u2,tantiul

  a%e"tiul &ronu#ele nu#eralul er2ul a%er2ul $i intere"ia52D &ri %e or2ire "are nu au @ntot%eauna ,en, le1i"al %e ,ine ,tttor e1&ri#n% ra&orturi @ntre

  noiuni $i "are nu &ot 0i &ri %e &ro&o?iie: &re&o?iia "onun"ia $i arti"olul3

  ('.'.' n 0un"ie %e "riteriul #or0ologi" "uintele %in li#2a engle? @$i #o%i0i" 0or#a &entrue1&ri#area "ategoriilor gra#ati"ale %e gen nu#r"a? &er,oan "o#&araie ti#& #o% a,&e"t $i%iate?3

  S"-i#2rile @# 0or#a "uintelor "are e1&ri# "ategoriile gra#ati"ale al"tuie," 0le1iunea3n 0un"ie %e &re?ena ,au a2,ena 0le1iunii "uintele ,e @#&art @n:aD "uinte 0le1i2ile "are au "el &uin o "ategorie gra#ati"al &entru e1&ri#area "reia @$i

  #o%i0i" 0or#a5

  (Gra#ati"a li#2ii ro#ne ol 3 I E%3 A"a%3 R3S3R3 Bu"urePt i ()77 &3 ((3+i2i%3 &3 (+

 • 8/13/2019 Gramatica Limbii Engleze Alice Badescu

  4/294

  2D "uinte ne0le1i2ile "are nu ,unt #ar"ate &entru "ategorii gra#ati"ale3

  ('.'43 n 0un"ie %e "riteriul ,inta"ti" "uintele ,e @#&art @n:aD "uinte "are @n%e&line," o 0un"ie ,inta"ti" @n &ro&o?iie &utn% 0i o &arte &rin"i&al ,u2ie"t

  &re%i"atD ,au ,e"un%ar atri2ut "o#&le#ent ele#ent &re%i"ati ,u&li#entarD %e &ro&o?iie52D "uinte "are nu au o 0un"ie ,inta"ti" %ar "are #ar"-ea? 0un"ii ,inta"ti"e:IQe 2oug-t t-i, 2oo= 0or MarH3S-e re"eier% t-e &ar"el a0eter &aHing 0or it3

  (3 VERBUL T-e Ver2D(3(3 5e+ini2ieVer2ul e,te &artea %e or2ire "are:aD e1&ri# a"iuni &ro"e,e ,au ,tri52D are "ategorii gra#ati"ale %e &er,oan $i nu#r "o#une "u alte &ri %e or2ire $i "ategoriile

  ,&e"i0i"e %e ti#& #o% a,&e"t $i %iate?5

  "D @n%e&line$te 0un"ia ,inta"ti" %e &re%i"at3

  pag: 007

  (3+3 Clai+icareVer2ele &ot 0i "la,i0i"ate %in &un"t %e e%ere al ,tru"turii #or0ologi"e ,au %in &un"t %e e%ere al

  ,en,ului le1i"al $i al 0un"iei3(3+3(3 in &un"t %e e%ere al tructurii mor+ologice er2ele &ot 0i "la,i0i"ate @n:aD er2e ,i#&le:go52D er2e "o#&u,e:spotlight5"D er2e "u &arti"ul a%er2ial:put on, put off, put away5

  %D er2e "u &re&o?iie o2ligatorie: look at, listen to, wait, for, succees in5eD lo"uiuni er2ale: take care of, make use of3Gru&ele aD 2D $i eD nu &re?int &arti"ulariti %eo,e2ite3 Fentru "D e?i *38 iar &entru %D e?i

  *3+3;3

  (3+3+3 6enul le-ical al 3erbelor3 Ver2ele @n li#2a engle? ,e @#&art @n:aD er2e "u ,en, le1i"al &lin nu#ite %e o2i"ei er2e noionale52D er2e "u ,en, le1i"al re%u, "are ,unt 0olo,ite #ai #ult "u 0un"ii gra#ati"ale3 n "la,a er2elor

  "u ,en, le1i"al re%u, intr er2ele "o&ulatie er2ele au1iliare $i er2ele #o%ale3

  (3+363 !unc2ia intactic1 a 3erbelor3 Fe &lan ,inta"ti" er2ele "u ,en, le1i"al &lin ,unt&re%i"atie a%i" &ot 0or#a ,ingure &re%i"atul unei &ro&o?iii &e "n% er2ele "u ,en, le1i"al re%u, ,untne&re%i"atie au neoie %e o "o#&linire er2 noional nu#e &re%i"atiD &entru a %eeni &re%i"ate: T-e"-il% i, cle3er3 n ,"-i#2 ele #ar"-ea? anu#ite "ategorii gra#ati"ale3

  n: The film 7aseen by millions of people. il#ul a 0o,t ?ut %e #ilioane %e oa#eni3wasare 0un"ia %e #ar" a %iate?ei &a,ie ti#&ul Paste Tense &er,oana a III.a ,ingular &entru

  er2ulsee3

  *'.'83 Ver2ele "u ,en, le1i"al re%u, ,e @#&art @n:aD er2e "o&ulatie be $i "on0or# gra#ati"ii tra%iionale: appear, seem, look, turn, become,

  get, remain, stay et"3D:eeemill3 Fare 2olna3

 • 8/13/2019 Gramatica Limbii Engleze Alice Badescu

  5/294

  2D er2e au1iliare be, ha!e, shall"shoul#, will"woul#, may"might, can"coul#, #o$ "are @n%e&line,"0un"ia %e #ar" a "ategoriilor gra#ati"ale %e %iate? #o% ti#& a,&e"t &er,oan $i nu#r a 0or#eiinterogatie $i negatie la er2ele &e "are le @n,oe,":

  e 7a tol/ a lie3 I ,.a ,&u, o #in"iun3 . iate?a &a,i3e7a tr%ingto catch the ball when he fell3 n"er"a , &rin% #ingea "n% a "?ut3 . A,&e"tul

  "ontinuu et"3"D er2e ,e#iau1iliare ,au #o%ale can"coul#, must, ha!e to, may"might, shall"shoul#,

  will"woul#, ought to et"3D "are arat atitu%inea or2itorului 0a %e enun:. &am