Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  1/142

  MORFOLOGIA

  Gr. morphe = form, logos = studiu) Morfologia este partea gramaticii care cuprinde regulile de modificare a cuvintelor nprocesul comunicrii. Ea studiaz prile de vorbire sub aspect formal, semantic i funcional. !rile de vorbire sunt" #. $rticolul %&he $rticle) '. (ubstantivul %&he oun) *. $d+ectivul %&he $d+ective) . !ronumele %&he !ronoun)

  -. umeralul %&he umeral) . /erbul %&he /erb) 0. $dverbul %&he $dverb) 1. !repoziia %&he !reposition) 2. 3on+uncia %&he 3on+unction) #4. 5nter+ecia %&he 5nter+ection) #.#. $6&537898 %&:E $6&538E) Este un instrument gramatical care individualizeaz sau determin un substantiv. !rezenalui dovedete c substantivul pe care;l nsoete este de+a cunoscut de interlocutor. #.#.#. $rticolul hotr? @ naintea cuvintelor care ncep cu o consoan sau semi;consoan the ball

  >?bo;lA the BindoB >?CBindD !ronunat >?5?iA @ n faa cuvintelor care ncep cu o vocal the eFe >?i aiA the apple >?iCEplA singular" plural" &he girl >?glA = fata the girls >?glzA = fetele the boF >?HoiA = biatul the boFs >?HoizA= bieii the tree >?tr5A = copacul the trees >?tr5zA = copacii the cat >?IEtA = pisica the cats>?IEtsA = pisicile $rticolul hotr

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  2/142

  $rticolul hotr

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  3/142

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  4/142

  3olective %3ollective ouns) team %echip), armF %armat), familF %familie), fleet %flot),croBd %mulime), flocI %stol), sBarm %roi), group %grup) etc. ume de materie %ames of Matter) Bater %ap), air %aer), fire %foc), beer %bere), milI%lapte), steel %oel), silver %argint), gold %aur), snoB %zpad), Bine %vin), tea %ceai), salt %sare) etc. #.'.'. Genul substantivelor %&he Gender of the ouns) masculin %masculine) feminin

  %feminine) he = el) she = ea) actor = actor actress = actri bachelor = celibatar spinster =celibatar barman = barman barmaid = barmani boF = biat girl = fat bridegroom = ginerebride = mireas brother = frate sister = sor daddaddF = tatitticu mammammF = mami earl =conte countess = contes father = tat mother = mam gentleman = domn gentleBoman =doamn god = zeu goddess = zei grandfather = grandpa = bunic grandmother = grandma =bunic hero = erou heroine = eroin husband = so Bife = soie Iing = rege Uueen = regin lad =flcu lass = fat landlord = proprietar landladF = proprietreas man = brbat Boman = femeiemaster = stp

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  5/142

  phFsician = doctordoctori number = numr phFsicist = fizicianfizician occupation = ocupaiepassenger = pasagerpasager ocean = ocean manager = managermanager, directordirectoareoil = ulei philosopher = filozof page = pagin phFsiologist = fiziolog panic = panic pilot = pilotpart = parte plaFer = +uctor+uctoare pear = par plaFBright = dramaturg petal = petal printer =tipograftipograf piano = pian prisoner = prizonierprizonier pig = porc purchaser =

  cumprtorcumprtoare pot = oal supporter = suportersuporter root = rdcin reader =cititorcititoare scorpion = scorpion reporter = reporterreporter sharI = rechin rival = rivalrivalsparroB = vrabie scholar = nvatnvat sphere = sfer scientist = savantsavant stage = scensmoIer = fumtorfumtoare sticI = b spectator = spectatorspectatoare sun = soare spouse =sosoie tea = ceai successor = succesorsuccesoare telephone = telefon superintendent =supraveghetorsupraveghetoare etc. &heorist = teoreticianteoretician Neaver = estorestoare Belder = sudorsudori BorIer = muncitormuncitoare Briter= scriitorscriitoare

  #.'.*. !luralul substantivelor #.'.*.#. !luralul regulat al substantivelor (e formeaz prin adugarea literei s. HooI @ booIs = carte @ cri 8itera s semn al pluralului substantivelor, al persoanei a 5;a singular a verbelor i algenitivului saJonsintetic al substantivelor, se citete" >sA @ czA @ cizA @ c

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  6/142

  :ero @ heroes = erou @ eroi mosUuito @ mosUuitoes =

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  7/142

  #.'.*.2. (ubstantive numai cu form de singular advice = sfat, eUuipment =echipamentutila+, furniture = mobil, information = informaieinformaii, InoBledge =cunotine, neBs = tiri, moneF = bani #.'.*.#4. (ubstantive cu aceeai form pentru singular i plural sheep = oaie @ oi, fish =pete @ peti, deer = cprioar @ cprioare,

  !ortughese = portughez @ portughezi, 3hinese = chinez @ chinezi #.'.. 3azurile substantivelor %&he 3ases of the ouns) 3azul este categoria gramatical prin care se eJprim raporturi sintactice ntre cuvinteprin modificarea formelor acestora. #.'..#. 3azul nominativ %&he ominative 3ase) Este cazul subiectului i rspunde la ntrebrile" BhoV = cineV NhatV = = ceV &he boF is plaFing n the garden. = Hiatul se +oac n grdin. Nho is plaFing n the gardenV = 3ine se +oac n grdinV 5 saB Sohn. Nho saB SohnV 5 did. = Eu l;am vzut pe Sohn. 3ine l;a vzut pe SohnV Eu. &he booI is on the table. Nhat is on the tableV &he booI is. = 3artea este pe mas. 3e este pe masV 3artea. $lice and Gabi are n the street. Nho isare n the streetV $lice and Gabi are. = $lice i Gabi sunt pe strad. 3ine este pe stradV $lice i Gabi. #.'..'. 3azul vocativ %&he /ocative 3ase) Este cazul adresrii sau al chemrii. George, Bill Fou help meV = George, vrei s m a+uiV 3ome here, mF boFW = /ino aici, fiuleW #.'..*. 3azul genitiv %&he Genitive 3ase) Este cazul atributului i rspunde la ntrebrile" BhoseV = al cuiV $ cuiV $i cuiV $le cuiVNhichV = careV Nhich ofV = care dintreV NhatV = cecareV 3azul genitiv este de patru feluri" $) saJonsintetic b) prepoziionalanalitic c) dublu d) implicitaglutinant #.'..*.#. Genitivul saJonsintetic %&he (aJon Genitive or the !ossesive 3ase) (e formeaz la singular cu P %apostrof) plus litera s i se ntrebuineaz cu substantivemasculine i feminine. $ll (haIespeareOs plaFs = toate piesele lui (haIespeare Sohn Ma+orOs diplomacF = diplomaia lui Sohn Ma+or the boFOs friend = prietenulbiatului this manOs gift = talentul acestui om 8a plural sau dac posesorul se termin n s se adaug doar apostroful. &he boFsO friend = prietenul bieilor the childrenOs ball = mingea copiilor the boFsO ball= mingea bieilor icIensO novels = romanele lui icIens

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  8/142

  Genitivul saJon se mai folosete i n unele structuri cum ar fi" $ Midsummer ightOs ream = /isul unei nopi de var at a stoneOs throB = la o distande o aruncare de piatr at (haIespeareOs = la (haIespeare acas the nightOs coolness = rcoareanopii the house of mF sisterOs husband = casa soului surorii mele the sunOs heat = cldurasoarelui the seaOs roar = vuietul mrii to go to the barberOs = a merge la frizerie to his heartOs

  content = pe pofta inimii lui todaFOs neBs = tirile de azi Bithout a momentOs rest = fr o clipde odihn a talI of ten minutes = a ten minutesO talI = o discuie de zece minute a tBo milesOBalI = a BalI of tBo miles = o plimbare de dou mile EnglandOs football team = echipa de fotbal a $ngliei 5 must go to Mr. HroBnOs house. = &rebuie s merg la domnul HroBn acas to be at oneOsBitOsBitsO end = a fi n ncurctur, a fi la captul puterilor #.'..*.'. Genitivul prepoziionalanalitic %&he !repositional$nalitical Genitive) (e formeaz cu prepoziia of i se folosete cu substantive de toate genurile. &he smell of the floBerfloBers = mirosul floriiflorilor the friend of the boF = the boFOsfriend = prietenul biatului the friends of the boFs = the boFsO friends = prietenii bieilor thefriend of the boFs = the boFsO friend = prietenul bieilor the friends of the boF = the boFOsfriends = prietenii biatului some booIs of mF friend = nite cri ale prietenului meu a friend ofmineFourshishers = un prieten al meutuluiei a friend of oursFourstheirs = un prieten alnostruvostrulor a brother of mF friend = un frate al prietenului meu a booI of mF sister = o cartea surorii mele one of mF good friends = unul din bunii mei prieteni one of mF best friends = unuldin cei mai buni prieteni ai mei this interesting booI of :elenOs = aceast carte interesant aElenei a dancing couple = a couple thatBhich is dancing = un cuplu care danseaz a burninghouse = a house that is burning = o cas care arde a sleeping dog = a dog thatBhich is sleeping =un c

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  9/142

  5 give $lice tBo booIs. = 5 give tBo booIs to $lice. = Eu i dau lui $lice dou cri. = Eui dau dou cri lui $lice. &o Bhom do 5 give tBo booIsV = Nho %m) do 5 give tBo booIs toV = 3ui dau eu doucriV EverFbodF is BorIing for him. = &oi lucreaz pentru el.

  Ror Bhom is everFbodF BorIingV = !entru cine lucreaz toiV Nho %m) is everFbodF BorIing forV = !entru cine lucreaz toiV 5 am referring to Sohn. = Eu m refer la Sohn. Nho %m) am 5 referring toV = &o Bhom am 5 referringV = 8a cine m refer euV ativ acuzativ acuzativ dativ 5 have brought Sohn a booI. = 5 have brought a booI to Sohn. 5;am adus lui Sohn o carte. = 5;am adus o carte lui Sohn. in eJemplul de mai sus se observ c, atunci c

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  10/142

  #.'.-.#. eclinarea cu articol nehotr

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  11/142

  Ln limba englez ad+ectivele stau naintea substantivelor sau dup verbul to be i nu seacord n gen, numr i caz cu substantivele pe care le determin. &he interesting booI is on the table. = 3artea interesant este pe mas. #.*.#. 3lasificarea ad+ectivelor #. 3alitative %of YualitFescriptive)

  '. !osesive %!ossessive) *. 5nterogativ @ relative %5nterrogative;6elative) . emonstrative %emonstrative) -. 3antitativnehotr

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  12/142

  Nhose treeV = al cui copacV Nhose treesV = ai cui copaciV

  #.*.#.*.'. 6elative Bho = careT the boF Bho InoBs Fou = biatul care te cunoate Bhose =al, a, ai, ale cruicreicror the boF Bhose father. = biatul al crui tat. the boF Bhose mother.= biatul a crui mam. the boF Bhose parents. = biatul ai crui prini. the girl Bhose parents. =

  fata ai crei prini the boFs Bhose father. = bieii al cror tat. the boFs Bhose mother. = bieiia cror mam. the boFs Bhose fathers. = bieii ai cror tai the boFs Bhose parents. = bieii aicror prini the girl Bhose mother. = fata a crei mam. the girl Bhose father. = fata al crei tat.the girls Bhose mother. = fetele a cror mam the girls Bhose father. = fetele al cror tat thegirls Bhose parents. = fetele ai cror prini the girls Bhose mothers. = fetele ale cror mame thegirls Bhose fathers. = fetele ai cror tai the house Bhose colour. = casa a crei culoare the houseBhose roof. = casa al crei acoperi the houses Bhose colour. = casele a cror culoare the housesBhose roof. = casele al cror acoperi the houses Bhose colours. = casele ale cror culori thehouses Bhose roofs. = casele ale cror acoperiuri the tree Bhose leaf. = copacul a crui frunzthe tree Bhose leaves. = copacul ale crui frunze the trees Bhose leaves. = copacii ale crorfrunze &he boF, Bhose booI is on the table, is mF brother. = Hiatul, a crui carte este pe mas,este fratele meu. &he plaFBright, Bhose plaF is :amlet, is (haIespeare. = ramaturgul, a crui pies este:amlet, este (haIespeare. &o Bhom = cruia, creia, crora the boF to Bhom Fou recommend the booI = biatulcruia i recomanzi cartea the girl to Bhom Fou recommend a booI = fata creia i recomanzi ocarte the boFs to Bhom Fou recommend a booI = bieii crora le recomanzi o carte the girls toBhom Fou recommend a booI = fetele crora le recomanzi o carte Bhom = pe care the boF BhomFou see = biatul pe care l vezi the girl Bhom Fou see = fata pe care o vezi the boFs Bhom Fousee = bieii pe care i vezi the girls Bhom Fou see = fetele pe care le vezi thatBhich = care, pecare the colour thatBhich Fou liIe = culoarea care i place Bhich of >BitZ ovA = care dintre, cuidintre :e InoBs Bhich of us lives here. = El tie care dintre noi locuiete aici. Nhat >BotA = cec

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  13/142

  5t = acela, aceea Nas it FouV = &u ai fost acelaaceeaV &he former = primul %din doi), cel dint

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  14/142

  (ome agree Bith me and some donOt. = 9nii sunt de acord cu mine, iar alii nu. &heF Bill find out the truth some daF. = Ei vor afla adevrul ntr;o bun zi. &his matter has some importance. = 3hestiunea aceasta are oarecare importan. Xou Bill meet some person or other. = /ei nt

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  15/142

  Ne have plentF of time. = $vem timp din belug. = $vem timp berechet. $ lot of = o mulime de. Ne have a lot of booIs. = oi avem o mulime de cri. Each = fiecare %luat n parte) Each man InoBs their storF. = Riecare om tie povestea lor.

  Each of usFouthem = fiecare dintre noivoieiele everF = fiecare, toitoate EverF man InoBs their storF. = Riecare om tie povestea lor. Ne can go to the librarF everF daF. = !utem merge la bibliotec n fiecare zi. (everal = c

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  16/142

  small smaller the smallest verF small micmodest mai mic cel mai mic foarte mic strong strongerthe strongest verF strong tare mai tare cel mai tare foarte tare tall taller the tallest verF tall naltmai nalt cel mai nalt foarte nalt thicI thicIer the thicIest verF thicI gros mai gros cel mai grosfoarte gros thin thinner the thinnest verF thin subireslab mai subire cel mai subire foartesubire, etc.

  #.*.'.'. 3omparaia analitic a ad+ectivelor i adverbelor pozitiv comparativ desuperioritate superlativ relativ superlativ absolut ab+ect more ab+ect the most ab+ect verF ab+ectab+ect+osnic Mai +osnic cel mai +osnic foarte +osnic abrupt more abrupt the most abrupt verF abruptabrupt Mai abrupt cel mai abrupt foarte abrupt active more active the most active verF activeactiv mai activ cel mai activ foarte activ amiable More amiable the most amiable verF amiable prietenos mai prietenos cel mai prietenosfoarte prietenos attractive more attractive the most attractive verF attractive atrgtor maiatrgtor cel mai atrgtor foarte atrgtor beautiful more beautiful the most beautiful verFbeautiful frumoas mai frumoas cea mai frumoas foarte frumoas curious More curious the most curious verF curious curios Mai curios cel mai curios foarte curios foolish more foolish the most foolish verF foolishprost %esc) mai prost %esc) cel mai prost %esc) foarte prost %esc) huge more huge the most hugeverF huge uriaimens mai imens cel mai imens foarte imens severe more severe the most severeverF severe severaspru mai sever cel mai sever foarte sever sincere More sincere the most sincere verF sincere sincer Mai sincer cel mai sincer foarte sincer sIilled More sIilled the most sIilled verF sIilled priceput mai priceput cel mai priceput foartepriceput sociable More sociable the most sociable verF sociable sociabil mai sociabil cel mai sociabil foartesociabil unfit more unfit the most unfit verF unfit nepotrivit mai nepotrivit cel mai nepotrivitfoarte nepotrivit un+ust more un+ust the most un+ust verF un+ust in+ustne+ust mai in+ust cel maiin+ust foarte in+ust urbane More urbane the most urbane verF urbane manierat mai manierat cel mai manierat foartemanierat untidF more untidF the most untidF verF untidF dezordonat mai dezordonat cel maidezordonat foarte dezordonat in analiza eJemplelor de mai sus rezult c la gradul comparativ de superioritatead+ectivele cu comparaie analitic se a+ut de adverbul more, la superlativul relativ de adverbulmost, iar la superlativul absolut de adverbele verF, eJtremelF, aBfullF, Uuite etc. #.*.'.*. $d+ective cu comparaie miJt %sintetic i analitic) pozitiv comparativ desuperioritate superlativ relativ superlativ absolut able more able the most able verF able abler theablest capabil mai capabil cel mai capabil foarte capabil ample more ample the most ample verFample ampler the amplest amplu Mai amplu cel mai amplu foarte amplu emptF more emptF the most emptF verF emptFemptier the emptiest gol mai gol cel mai gol foarte gol strange More strange the most strange verF strange stranger the strangest ciudat Mai ciudat cel mai ciudat foarte ciudat stupid more stupid the most stupid verF stupidstupider the stupidest stupid Mai stupid cel mai stupid foarte stupid etc.

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  17/142

  #.*.'.. 3omparaia neregulat a ad+ectivelor i adverbelor 3omparativ de superioritate superlativ relativ superlativ absolut goodBell better the bestverF goodBell bunbine mai bunbine cel mai bunbine foarte bunbine badill Borse the BorstverF badill ru mai ru cel mai ru foarte ru little less the least verF little puinmic maipuinmic cel mai puinmic foarte puinmic muchmanF more the most verF muchmanF

  multmuli mai multmuli cel mai multcei mai muli foarte multmuli old olderelder theoldesteldest verF old btr

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  18/142

  More and more interesting = din ce n ce mai interesantinteresantinteresaniinteresantemore and more important = din ce n ce mai importantimportantimportaniimportante moreand more beautifullF = din ce n ce mai frumos more and more carefullF = din ce n ce maiatentgri+uliu etc. #.*.'.1. !ozitivul cu comparativul de superioritate much better %than). = mult mai

  binebun %cadec

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  19/142

  &he later Fou arrive, the Borse it is. = 3u c

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  20/142

  #.. !679ME8E %&:E !6779)

  !ronumele este partea de vorbire care nlocuiete un substantiv %o fiin, un obiect etc.). #..#. 3lasificare #. !ersonale %the !ersonal !ronouns)

  '. 5nterogative %the 5nterrogative !ronouns) *. 6elative %the 6elative !ronouns) . !osesive %the !ossessive !ronouns) -. emonstrative %the emonstrative !ronouns) . 5mpersonaleGenerale %the 5mpersonalGeneral !ronouns) 0. 6efleJive %the 6efleJive !ronouns) 1. Emfatice %the Emphatic !ronouns) 2. ehotr

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  21/142

  $bout meFouhimheritusFouthem = despre minetineeleanoivoieiele) afterBhomV = Bho %m). afterV = dup cineV Sim is running after them. = Sim alearg dup ei. $fter Bhom is Sim runningV = Nho %m) is Sim running afterV = up cine alearg SimV $fter meFouhimheritusFouthem = dup minetineeleanoivoieiele) before BhomV

  = Bho %m). beforeV = n faa cuiV = naintea cuiV :e Bas sitting before us. = El edea n faa noastr. Hefore Bhom Bas he sittingV = Ln faa cui edea elV Hefore meFouhimheritusFouthem = naintea meataluieinoastrvoastrlor beforemFFourhisherourFourtheir eFes = naintea ochilor meitiluieinotrivotrilor) behindBhomV = Bho %m). behindV = n spatele cuiV :e Bas sitting behind me. = El edea n spatele meu. Hehind Bhom Bas he sittingV =Nho %m) Bas he sitting behindV = Ln spatele cui sttea elV Heside BhomV = Bho %m). besideV = alturi de cineV Heside Bhom Bas he sittingV = $lturi de cine edea elV :e Bas sitting beside me. = El edea alturi de mine. Heside Bhose friendV = alturi de prietenul cuiV Heside mF friend = alturi de prietenul meu) betBeen BhomV = Bho %m). betBeenV =ntre cineV HetBeen his %tBo) friends = ntre cei %doi) prieteni ai lui betBeen Sohn and icI = ntreSohn i icI beFond BhomV = Bho %m). beFondV = dincolo de cineV HeFond me = dincolo de mine beFond us = dincolo de noi beFond Fou = dincolo de tinebeFond Fou = dincolo de voi beFond himherit = dincolo de elea beFond them = dincolo deeiele) bF BhomV = Bho %m). bFV = de %ctre) cineV HF me = de mine bF us = de noi bF Fou = de tine bF Fou = de voidv. HF himherit = de elea bF them = de eiele) bF Bhose friendV = de prietenul cuiV HF mF friend =de prietenul meu bF our friend = de prietenul nostru bF Four friend = deprietenul tu bF Four friend = de prietenul vostru bF his friend = de prietenul luisu bF theirfriend = de prietenul lor bF her friend = de prietenul eisu bF this boFOs friendbF the friend ofthis boF = de prietenul acestui biat bF this girlOs friendbF the friend of this girl = de prietenulacestei fete bF these boFsO friendbF the friend of these boFs = de prietenul acestor biei bF thesegirlsO friendbF the friend of these girls = de prietenul acestor fete bF this boFOs friendsbF thefriends of this boF = de prietenii acestui biat bF this girlOs friendsbF the friends of this girl = deprietenii acestei fete bF this boFsO friendsbF the friends of these boFs = de prietenii acestor bieibF this girlsO friendsbF the friends of these girls = de prietenii acestor fete) for BhomV = Bho %m)forV = pentru cineV Ror Bhom are Fou buFing the booIV = Nho %m) are Fou buFing the booI forV = !entrucine cumperi %tu) carteaV Ror me = pentru mine for us = pentru noi for Fou = pentru tine for Fou = pentru voi forhimherit = pentru elea for them = pentru eiele for Bhose friendV = pentru prietenul cuiV Ror Bhose friend is Sohn BorIingV = !entru prietenul cui lucreaz SohnV Ror mF friend = pentru prietenul meu) from BhomV = Bho %m) fromV = de la cineV Rrom me = de la mine from us = de la noi from Fou = de la tine from Fou = de la voi fromhimherit = de la elea from them = de la eiele from Bhose friendV = de la prietenul cuiV = de laal cui prietenV Rrom mF friend = de la prietenul meu) near BhomV = Bho %m). nearV = l

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  22/142

  ear me = l

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  23/142

  Nhat time is itV = 3

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  24/142

  :er booIs are n English and his are n 6omanian. = 3rile ei sunt n englez, iar ale luisunt n romF7zA = al tu, a ta, ai ti, ale tale MF friends live here, Fours donOt. = !rietenii mei locuiesc aici, ai ti nu. &heirs = al lor, a lor, ai lor, ale lor. 7ur son is here but theirs isnOt. = Riul nostru este aici, dar al lor nu %este). 7ur daughter is not here but theirs is. = Riica noastr nu este aici, dar a lor este. 7ur sons donOt studF German but theirs do. = Riii notri nu studiaz germana, dar ai lorstudiaz. #..#.-. !ronumele demonstrative %&he emonstrative !ronouns) this = acesta, aceasta &hat booI is Fours and this %one) is mine. = 3artea aceea este a ta, iar aceasta este a mea. &hat = acela, aceea &his booI is mine and that %one) is Fours. = 3artea aceasta este a mea, iar aceea este a ta. &hese = acetia, acestea &hose booIs are mine and these %ones) are Fours. = 3rile acelea sunt ale mele, iaracestea sunt ale tale. &hose plaFers are good but these %ones) are better. = Suctorii aceia sunt buni, dar acetiasunt mai buni. &hose = aceia, acelea &hese plaFers are verF good but those %ones) arenOt. = Suctorii acetia sunt foarte buni,dar aceia nu sunt. #..#.. !ronumele impersonale %&he 5mpersonal !ronouns) one, Fou 7ne could BorI there. = (;ar putea lucra acolo. = (e putea lucra acolo. Xou should alBaFs be careful Bhen crossing the road. = ( fii totdeauna atent latraversarea drumului. 7ne can leam a lot of things here. = (e pot nva o mulime de lucruri aici. Xou should alBaFs behave decentlF. = &rebuie s te pori totdeauna decent.

  #..#.0. !ronumele refleJive %&he 6efleJive !ronouns) mFself = m ourselves = neFourself = te Fourselves = v himself = se themselves = se herself =se oneself = se itself = se 3u a+utorul pronumelorrefleJive se formeaz diateza refleJiv a verbelor. &o en+oF oneself = a se distra 5 en+oF mFself = eu m distrez e reinut c verbelor refleJive din limba rom

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  25/142

  Eu m mirntreb = 5 BonderT verbul to Bonder n limba englez nu este refleJiv. #..#.1. !ronumele emfaticede ntrire %&he Emphatic !ronouns) mFself = eu nsumi,personal, chiar eu Fourself = tu nsui, personal, chiar tu himself = el nsui, personal, chiar elherself = ea nsi, personal, chiar ea itself = el nsui, ea nsi, personal, chiar elea ourselves =noi nine, nsene, chiar noi Fourselves = voi niv, nsev, chiar voi themselves = ei nii, ele

  nsele, chiar eiele 5 must do it mFself = trebuie s;o fac eu nsumi #..#.2. !ronumele nehotr

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  26/142

  Xou can see manF booIs on the table, but several are mine. = !oi vedea multe cri pemas, dar c

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  27/142

  = oriceT nimic @ 5Om not going to buF anFthing. = ;am de gCs \mB \nA = careva, cineva Xou must asI someone. = &rebuie s ntrebi pe careva.

  $nFone = oricare @ Xou maFcan asI anFone. = !oi ntreba pe carevaoricine. = oricareV 3an 5 asI anFoneV = !ot ntreba pe oricarecarevaV = oricare @ 5 cannot asI anFone. = u pot ntreba pe oricarenimeni. o one = nobodF = nimeniT none= not oneanF = nici unuluna Xou can asI no one. = u poi ntreba pe nimeni. EverFbodF = toi, toat lumea, fiecare 5 saB everFbodF laughing. = 5;am vzut pe toi r

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  28/142

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  29/142

  '* tBentF;three=douzeci i trei 4 siJtF >CsiIstiA = aizeci ' tBentF;four = douzeci i patru 04 seventF >CsevntiA = aptezeci '- tBentF;five = douzeci i cinci 14 eightF >CeitiA = optzeci ' tBentF;siJ = douzeci i ase 24 ninetF >CnaintiA = nouzeci '0 tBentF;seven = douzeci i apte #4 one hundred >h \ndrA = o sut

  '1 tBentF;eight = douzeci i opt #4# one hundred and one = o sut unu '2 tBentF;nine = douzeci i nou #4' one hundred and tBo = o sut doi *4 thirtF >C(tiA = treizeci #'- one hundred and tBentF five = o sut douzeci i cinci '4 tBo hundred = dou sute '-0 tBo hundred and fiftF seven = dou sute cincizeci i apte #,4 one thousand = o mie #,4 ten siJtF siJ = one thousand and siJtF siJ = o mie aizeci i ase ',-0 tBo thousand five hundred and siJtF seven =dou mii cinci sute aizeci i apte #4,4 ten thousand = zece mii #4,4 one hundred thousand = o sut de mii #'*,-0 one hundred and tBentF three thousand five hundred and fortF seven = o sutdouzeci i trei de mii cinci sute patruzeci i apte #,4,4 one million = un milion = #.4.4 ',4,4 tBo million = dou milioane = '.4.4 #,4,4,4 one milliardbillion = un miliard = #.4.4.4 *,4,4,4 three milliardbillion = trei miliarde = *.4.4.4 #,4,4,4,4 one trillion = un trilion = #.4.4.4.4 #,4,4,4,4,4 one Uuadrillion = un catralion #,4,4,4,4,4,4 one Uuintillion = un chintilion #.-.#.'. umeralul ordinal %&he 7rdinal umeral) #st the first >fstA = primul, prima 'nd the second >CseIA = al doilea, a doua *rd the third >(dA = al treilea, a treia th the fourth >fosA = al patrulea, a patra -th the fifth >fifsA = al cincilea, a cincea th the siJth >siIs(A = al aselea, a asea 0th the seventh >CsevnsA = al aptelea, a aptea 1th the eighth >eitsA = al optulea, a opta 2th the ninth >nainsA = al noulea, a noua #4th the tenth >tensA = al zecelea, a zecea #th the eleventh >iClevnsA = al unsprezecelea, a unsprezecea #'th the tBelfth >CtBelfsA = al doisprezecelea, a dousprezecea #*th the thirteenth >C(Ct5nsA = al treisprezecelea, a treisprezecea #th the fourteenth >CfoCt5nsA = al paisprezecelea, a paisprezecea #-th the fifteenth >CfifCt5nsA = al cincisprezecelea, a cincisprezecea #th the siJteenth >CsiIsCt5nsA = al aisprezecelea, a aisprezecea #0th the seventeenth >CsevnCt5nsA = al aptesprezecelea, a aptesprezecea #1th the eighteenth >CeiCt5nsA = al optsprezecelea, a optsprezecea #2th the nineteenth >CnainCt5nsA = al nousprezecelea, a nousprezecea '4th the tBentieth >CtBentiA = al douzecilea, a douzecea '#st the tBentF first = al douzeci i unulea, a douzeci i una

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  30/142

  'nd the tBentF second = al douzeci i doilea, a douzeci i doua '*rd the tBentF third = al douzeci i treilea, a douzeci i treia 'th the tBentF fourth = al douzeci i patrulea, a douzeci i patra '-th the tBentF fifth = al douzeci i cincilea, a douzeci i cincea 'th the tBentF siJth = al douzeci i aselea, a douzeci i asea

  '0th the tBentF seventh = al douzeci i aptelea, a douzeci i aptea '1th the tBentF eighth = al douzeci i optulea, a douzeci i opta '2th the tBentF ninth = al douzeci i noulea, a douzeci i noua *4th the thirtieth >C(tiisC(tiA = al treizecilea, a treizecea 4th the fortieth >Cfotiis CfotiA = al patruzecilea, a patruzecea -4th the fiftieth >Cfiftiis CfiftiA = al cincizecilea, a cincizecea 4th the siJtieth >CsiIstiis CsiIstiA = al aizecilea, a aizecea 04th the seventieth >Csevntiis CsevntiA = al aptezecilea, a aptezecea 14th the eightieth >Ceitiis CeitiA = al optzecilea, a optzecea 24th the ninetieth >Cnaintiis CnaintiA = al nouzecilea, a nouzecea #4th the one hundredth >Ch \ndrCh \ndridsA = al o sutlea, a o suta #4#st the one hundred and first = al o sut unulea, a o sut una #4'nd the one hundred and second = al o sut doilea, a o sut doua BhichV = al c

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  31/142

  - J - = '- Rive times five maIesis tBentF;five. = Rive multiplied bF five eUuals %'-)tBentF;five. = Rive fives is tBentF;five. = 3inci ori cinci fac douzeci i cinci. J * = #' se citete" Rour threes are tBelve. = &hree fours are tBelve. = !atru ori trei facdoisprezece. '-" - = - Rive into tBentF five maIeseUuals five. = &BentF;five divided bF five is five. =

  ouzeci i cinci mprit la cinci fac cinci. #.-.#.*.. EJprimarea datei %ates) (e realizeaz cu a+utorul numeralelor ordinale i cardinale. RebruarF #th, #212 = #th RebruarF #212 = the fourteenth of RebruarF #212 =#.'.#212= # februarie #212 =#;8;l212 Ln limba englez american data apare astfel" RebruarF #, #212, deci numele lunii sescrie naintea numrului zilei. Nhat date is it todaFV = Ln c

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  32/142

  at a time = o sut o dat, c

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  33/142

  #.. /E6H98 %&:E /E6H)

  /erbul este partea de vorbire care eJprim o aciune, o activitate sau un proces i areurmtoarele categorii gramaticale" timp, aspect, numr, persoan, diatez i mod. &impulverbului este categoria gramatical prin care se precizeaz momentul desfurrii aciunii. EJist

  trei timpuri de baz" prezent, trecut i viitor. $spectul eJprim gradul de ndeplinire a aciunii. Lnlimba englez eJist dou aspecte" $) @ aspectul comun, prin care se eJprim o aciune general, o aciune terminat sau oaciune de scurt durat. 5 plaF tennis. = Eu +oc tenis %n general sau de obicei). H) @ aspectul continuu, care eJprim o aciune n desfurare @ deci o aciuneneterminat. 5 am plaFing tennis. = Soc tenis %acum). iateza realizeaz relaia dintre subiect i complementul direct. EJist trei diateze" activ,pasiv i refleJiv. Ln cazul diatezei active aciunea subiectului se ndreapt asupra complementului direct.T &he boF is reading the lesson. = Hiatul citete lecia. Ln cadrul diatezei pasive aciunea sv

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  34/142

  5nfinitiv prezent trecut simplu participiu trecut #. $uJiliare to be BasBere been = a fi &o have had had = a avea

  &o do did done = a face (hall should = trebuie s Nill Bould = a vrea &o let let let = a lsa '. Modale can %to be able to) could = a putea, a ti MaF %to be permittedalloBed to) might = a avea voie s = $;l fi permis s) Must %to have to) %to be obliged to) must) = trebuie, a trebui s) = a fi obligat s) (hall should = a trebui s, a se cuveni s Nill Bould = a dori, a vrea 7ught to ought to) = ar trebui s are = a ndrzni eed need = obinuia s &o be to Bas, Bere to been to = a urma s 9sed to = obinuia s *. !rincipale regulate to asI asIed asIed = a ntreba &o liIe liIed liIed = a;l plcea &o ansBer ansBered ansBered = a rspunde &o use used used = a ntrebuina Etc.

  eregulate to go Nent Gone

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  35/142

  = a merge &o see (aB (een = a vedea

  Etc.. $uJiliar

  Modale shall Bill can should Bould could etc.

  /erbele auJiliare a+ut celelalte verbe s;i formeze aspectul continuu, diateza pasiv,timpurile compuse, unele moduri. Ele devin instrumente gramaticale pierz

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  36/142

  !aul cannot sIi^. either can Be^. = Ne canOt either^. = !aul nu tie s schieze. icinoi %nu tim). &heF saB the house^. Hut 5 didnOt^. = Ei au vzut casa. arns eu nu. ar eu n;amvzut;o. /erbele auJiliare i cele modale, mult folosite n vorbire, se nt

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  37/142

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  38/142

  5 do not do %5 donOt do) = eu nu fac Be do not do %Be donOt do) = noi nu facem Fou donot do %Fou donOt do) = tu nu faci Fou do not do %Fou donOt do) = voi nu facei hesheit does notdo %doesnOt do) = elea nu face theF do not do %theF donOt do) = eiele nu fac 5 do 5 doV = eu facV o Be doV = noi facemV o Fou doV = tu faciV o Fou doV = voi faceiV

  oes hesheit doV =elea faceV o theF doV = eiele 5 @ do 5 not doV = donOt 5 doV = eu nu facV = nu fac euV o Fou not doV = donOt Fou doV = tu nu faciV = nu faci tuV oes hesheit not doV = doesnOt hesheit doV = eael nu faceV = nu face eleaV 3a verb auJiliar, verbul to do nu se traduce. &raducerea lui ns, ca i traducerea verbelorto be i to have s;a fcut totui pentru motive practice. Runciile verbului &7 7 #. /erb auJiliar o Fou understandV = LnelegiV :e does not understand. = El nu nelege. '. /erb de ntrire %emfatic) 5 do liIe grammar. = Lmi place gramatica foarte mult. *. /erb principal Ne did an eJercise. = oi am fcut un eJerciiu. Nell begun is half done. %prov.) = 8ucrul bine nceput +umtate e fcut.

  H. 3on+ugarea verbelor modale la timpul prezent 8a prezent, verbele modale au aceeai form pentru toate persoanele. 3$ = to be able to= a putea, a ti, a fi n stare s $ 5 can %sBim) = 5 am able to %sBim) = eu pottiusunt n stare s %not) etc. 5 cannot %sBim) = 5 canOt %sBim) = 5 am not able to %sBim) = 5 arenOt able to %sBim) =eu nu pottiusunt n stare s %not) etc. 5 3an 5 %sBim)V = $m 5 able to %sBim)V = pottiu eu s %not)V = sunt eu n stare s%not)V Etc. 5 @ 3an 5 not %sBim)V = 3anOt 5 %sBim)V = $m 5 not able to %sBim)V = $renOt 5 able to%sBim)V = eu nu tiupot s %not)V = eu nu sunt n stare s %not)V Etc. /erbul 3$ eJprim" $) abilitatea sau capacitatea" 3an = to be able to = to InoB hoB to = to have the abilitFpoBersIill to = a puteati = afi n stare s = a ti cum s 5 can speaI five languages. = tiu s vorbesc cinci limbi. :e cannot speaI Rrench. = El nu tie s vorbeasc franuzete. H) @ posibilitatea @ la afirmativ i interogativ &heF can be n the parI. = Ei pot fi n parc. &heF can have been n the parI. = (e poateEste posibil ca ei s fi fost n parc. 5mposibilitatea @ la negativ" &heF canOt be n the parI. = Ei nu pot fi n parc. &his storF cannot be true. = !ovestea aceasta nu poate fi adevrat. (he canOt be under thirtF. = u poate avea sub treizeci de ani. :e canOt have said that. = El nu poate s fi spus asta. = u se poate ca el s fi spus asta. 3) o invitaie sau o rugminte" 3an Fou shut the BindoB, pleaseV = !oi, te rog, s nchizi fereastraV

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  39/142

  3an Fou possiblF come to mF birthdaF partFV = !oi cumva veni la petrecerea de ziua meade natereV :oB can Fou possiblF asI such a thingV = 3um poi ntreba aa cevaV ) permisiunea %n limba+ul colocvial) i devine sinonim cu maF, dar pentru politee seprefer maF.

  3an = maF = to be free to = to have permission to = to be alloBedpermitted to = a putea,a fi liber s, a avea permisiunea s Xou canmaF use mF umbrella. = !oi folosi umbrela mea. 5 can sBim n that laIe. = 5 am free to sBim n that laIe. = !ot nota n lacul acela. = (untliber s not n lacul acela. 8a negativ can eJprim interdicia sau imposibilitatea @ %canOt = be forbiddenprohibitedto) cannot = to be incapableunable to = a fi incapabil s Xou canOt go on the trip. = u poi merge n eJcursie. 5t canOt be siJ oOclocI. = u poate fi ora ase. M$X = to be permittedalloBed to= a avea voie s, a;l fi permisngduit s $ 5 maF %go) = 5 am permittedalloBed to %go) = eu am voiepot s %merg) = mie mieste permisngduit s %merg) etc 5 maF not %go) = 5 am not permittedalloBed to %go) = eu nu am voie s %merg) = mienu;mi este permisngduit s %merg) etc. Rorma maFnOt este considerat desuet i, n consecin, practic nefolosit. 5 MaF 5 %go)V = am 5 permittedalloBed to %go)V =eu am voiepot s %merg)V = mie mieste permisngduit s %merg) etc. 5; MaF 5 not %go)V = am 5 not permittedalloBed to %go)V = eu nu am voienu pot s%merg)V = mie nu;mi este permisngduit s %merg)V Etc. /erbul M$X eJprim" $) @ permisiunea n prezent ; MaF 5 come in^V = @ !ot intra, !ot s intruVT Xes, Fou maF.^ = a, poiT Xes, of course^=a, desigur =a, bineneles. Xou maF leave if Fou liIe,^ Sohn said. = !oi pleca dac doreti, zise el. evine n vorbire indirect" Sohn said that 5 might leave if 5 liIed. = Sohn said that 5 Bas alloBed to leave if 5 liIed. =Sohn a zis c pot pleca dac doresc. = Sohn a zis c;mi este ngduit s plec dac doresc. 5nterdicia se eJprim prin maF not" Xou maF not use mF umbrella. = u poi folosi umbrela mea. H) posibilitatea" :e maF come late if the trafficOs heavF. = El poate veni t

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  40/142

  MaF Fou live longW = ( trietiW MaF Four dreams come trueW = ( i se mplineasc visuriledorineleW M9(&= to have to = trebuie $ 5 must %speaI) = eu trebuie s %vorbesc) etc 5 must not %speaI) = 5 mustnOt %speaI) = eu nu trebuie s %vorbesc) etc.

  5 Must 5 %speaI)V = trebuie eu s %vorbesc)V Etc. 5 @ Must 5 not %speaI)V = mustnOt 5 %speaI)V = eu nu trebuie s %vorbesc)V Etc. /erbul M9(& eJprim" $) obligaianecesitatea" Xou must leam permanentlF. = &u trebuie s nvei permanent. Xou must leam. = Xou have to leam. = Xou have %FouOve) got to leam. Lntre must i have to eJist ns urmtoarea deosebire" must eJprim o obligaienecesitatepornit din partea subiectului %5 must go to bed because 5 am verF sleepF. = &rebuie s merg laculcare pentru c mi este foarte somn.) :ave to eJprim o obligaie impus subiectului din afar,deci o obligaie eJtern %Xou have to be there at eight oOclocI. = &u trebuie s fii acolo la oraopt.) Xou must not cross noB. = Xou are not alloBedpermitted to cross noB. = &u nu trebuies traversezi acum = ;ai voie s traversezi acum. Must he go noBV = :as he to go noBV = oes he have to go noBV = &rebuie el splecemearg acumV Must not eJprim interdicia" Xou must not interrupt me^, he said. = u trebuie s m ntrerupi, a zis el. evine n vorbirea indirect" :e said that 5 mustnOt interrupt him. = El a zis c nu trebuie s;l ntrerup. (au" :e said that 5 didnOt have to interrupt him. = El a zis c nu trebuie s;l ntrerup. H) probabilitatea" :e must InoB me. = !robabilpoate %c) m cunoate. = &rebuie s m tie. Heing late theF must be at home. = Riind t

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  41/142

  Xou shall have a holidaF n the mountains if Fou BorI hard. = 7 s ai o vacan la muntedac o s munceti cum trebuie. 3) obligaia" Xou shall do as he tells Fou. = ( faci cum i spune el. Xou shall alBaFs be punctual. = ( fii totdeauna punctual.

  :e shall never breaI his promiseW = ( nu;i calce niciodat promisiuneaW Nhat shall 5 do noBV = 3e s fac acumV N58 = a vrea, a dori $ 5 Bill %leam) = eu vreau s %nv)T Xou Bill %leam) = tu vrei s %nvei) :eshe Bill %leam) = elea vrea s %nvee), etc. 5 Bill not %leam) = 5 BonOt %leam) = eu nu vreau s %nv) etc. 5 Nill 5 %leam)V = eu vreau s %nv)V = vreau eu s %nv)V Etc. 5 @ Nill 5 not %leam)V = NonOt 5 %leam)V = eu nu vreau s %nv)V Etc. !rin verbul modal Bill se adreseaz o invitaie sau o dorin. Nill Fou have a cup of teaV = oreti/rei o ceac de ceaiV Xou maF come to see us if Fou Bill. = !oi veni pe la noi dac vrei. 79G:& &7 = ar trebui s, s;ar cuveni s %obligaie moral) $ 5 ought to go = eu trebuie s merg = eu se cuvine s mergT Xou ought to go = tu artrebui s mergi = tu s;ar cuveni s mergiT :eshe ought to go = elea ar trebui s mearg = elea secuvine s mearg etc. 5 ought not to go = 5 oughtnOt to go = eu nu ar trebui s merg = eu n;ar trebui s mergetc. 5 7ught 5 to goV = ar trebui eu s mergV = s;ar cuveni eu s mergV Etc. 5 @ 7ught 5 not %oughtnOt 5) to goV = eu nu ar trebui s mergV = n;ar trebui eu s mergVEtc. Xou ought to tell her the truth. = (e cuvine s;l spui adevrul. Xou ought to have told her the truth. = (;ar fi cuvenit s;l spui adevrul. 7ught to este sinonim cu should i eJprim recomandarea, necesitatea sau obligaiamoral. Xou ought to help Four parents if theF are verF old. = (e cuvine s;i a+ui prinii dacsunt foarte btr

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  42/142

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  43/142

  $ 5 see = eu vd Be see = noi vedem Fou see = tu vezi Fou see = voi vedei hesheitsees = elea vede theF see = eiele vd 5 do not see = 5 donOt see = eu nu vd Fou do not see = Fou donOt see = tu nu vezihesheit does not see = hesheit doesnOt see = elea nu vede Be do not see = Be donOt see = noinu vedem Fou do not see = Fou donOt see = voi nu vedei theF do not see = theF donOt see =eiele

  nu vd, d

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  44/142

  5 am leaving tomorroB. = !lec m

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  45/142

  $re Be not seenV = arenOt Be seenV = noi nu suntem vzuivzuteV = nu suntem noivzuivzuteV $re Fou not seenV = arenOt Fou seenV = voi nu suntei vzuiV = nu suntei voivzuivzuteV $re theF not seenV = arenOt theF seenV = eiele nu sunt vzuivzuteV = nu;s eiele

  vzuivzuteV R. 3on+ugarea verbelor la prezent @ diateza pasiv @ aspectul continuu &7 HE HE5G 87KE $& = a fi privit %) $ 5 am being looIed at = eu sunt privit %) Xou are being looIed at = tu eti privit %) :esheit is being looIed at = elea este privit %) Ne are being looIed at = noi suntem priviiprivite Xou are being looIed at = voi suntei priviiprivite &heF are being looIed at = eiele sunt priviiprivite 5 am not being looIed at = 5 arenOt being looIed at = eu nu sunt privit %) Xou are not being looIed at = Fou arenOt being looIed at = tu nu eti privit %) :esheit is not being looIed at = hesheit isnOt being looIed at = elea nu este privit %)etc. 5 $m 5 being looIed atV = sunt eu privit %)V Etc 5; $m 5 not being looIed atV = arenOt 5 being looIed atV = eu nu sunt privit %)V Etc. &odaF he is being a good boF. = $stziazi el este biat cuminte. G. 3on+ugarea verbelor refleJive la timpul prezent @ aspectul comun &7 ES7X 7E(E8R = a se distraamuza $ 5 en+oF mFself = eu m distrez Be en+oF ourselves = noi ne distrm Xou en+oF Fourself = tu te distrezi Fou en+oF Fourselves = voi v distrai :e en+oFs himself = el se distreaz theF en+oF themselves = eiele se distreaz (he en+oFs herself = ea se distreaz 5t en+oFs itself = elea se distreaz 5 do not en+oF mFself = 5 donOt en+oF mFself = eu nu m distrez etc. 5 o 5 en+oF mFselfV = eu m distrezV = m distrez euV Etc. 5 @ o 5 not en+oF mFselfV = donOt 5 en+oF mFselfV = eu nu m distrezV Etc. :. 3on+ugarea verbelor refleJive la timpul prezent @ aspectul continuu to HE en+oF5Goneself = a se distraamuza $ 5 am en+oFing mFself = eu m distrezamuz %n acest moment, acum) etc. 5 am not en+oFing mFself = eu nu m distrezamuz etc. 5 $m 5 en+oFing mFselfV = eu m distrezamuzV = m distrezamuz euV Etc. 5 @ $m 5 not en+oFing mFselfV = arenOt 5 en+oFing mFselfV = eu nu m distrezamuzV= nu m distrezamuz euV Etc. 6ecapitulare" (chema con+ugrii verbelor la modul indicativ, timpul prezent, aspectulcomun.

  $firmativ %$) egativ %) 5nterogativ 5) 5nterogativegativ %5;) /erbe auJiliare

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  46/142

  5 am = eu sunt etc. 5 am not = eu nu sunt $m 5V = eu suntV $m 5 notV = eu nu suntV /erbe modale

  5 can %go) = eu pot s %merg) etc. 5 cannot %go) = 5 canOt %go) = eu nu pot s %merg) etc. 3an 5 %go)V = pot eu s %merg)V Etc. 3an 5 not %go)V = 3anOt 5 %go)V = eu nu pot s %merg)V Etc. /erbe principale 5 go = eu merg etc 5 do not go = 5 donOt go = eu nu merg etc. o 5 goV = eu mergV = etc. o 5 not goV = onOt 5 goV = eu nu mergV Etc. /erbele principalenoionale se con+ug la negativ, interogativ, respectiv interogativ;negativ, cu a+utorul verbului to do.

  #..'.#.'. &he !resent !erfect (e traduce n limba rom

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  47/142

  :ave Fou not beenV = havenOt Fou beenV = tu nu etiV = nu eti tuV :as hesheit not beenV = hasnOt hesheit beenV = elea nu esteV = nu este eleaV :ave Be not beenV = havenOt Be beenV = noi nu suntemV = nu suntem noiV :ave Fou not beenV = havenOt Fou beenV = voi nu sunteiV = nu suntei voiV :ave theF not beenV = havenOt theF beenV = eiele nu suntV = nu sunt eieleV

  5 have had = eu amT eu am avut etc. 5 have done = am fcut etc. H. 3on+ugarea verbelor modale la timpul &he !resent !erfect 3an @ could @ o @ o = to be able to $ 5 have been able to. = pot s. = sunt n stare s. etc. 5 have not been able to. = nu pot s. = nu sunt n stare s. etc. 5 :ave 5 been able to.V = pot eu s.V = sunt eu n stare s.V Etc. 5 @ :ave 5 not been able to.V = nu pot eu s.V = nu sunt eu n stare s.V Etc. :oB long have Fou been able to speaI EnglishV = e c

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  48/142

  :ave Fou bought a car FetV = $i cumprat de+a o mainV :oB long have Fou been Baiting for meV = e c

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  49/142

  >tA cC$sItA, looIed >luItA >dA criCs5vdA, proved >CpruvdA >idA cCEdidA, Banted >CBontidA '. eregulate %vezi lista la sf

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  50/142

  5 could speaI German last Fear = 5 Bas able to speaI German last Fear = tiam s vorbescgermana anul trecut. H) o invitaie sau o rugminte %condiional prezent) 3ould Fou %possiblF) come to mF birthdaF partFV = $i putea %puteai) veni la petrecerea deziua mea de natereV

  3ould Fou lend me Four umbrellaV = $i putea s;mi mprumui umbrela taV 3) permisiuneaposibilitatea n trecut &heF could go on a trip. = Ei puteau merge n eJcursie. Might /erbul might, adic a 5 a form de baz a verbului maF care la timpul prezent printrealtele eJprim i permisiunea, poate eJprima permisiunea la trecut atunci c

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  51/142

  (hould [ infinitiv perfect = obligaie n trecut Xou should have told us the truth. = Xou ought to have told us the truth. = $r fi trebuit sne spui adevrul. Xou shouldnOt have refused their help. = ;ar fi trebuit s le fi refuzat a+utorul. Nould = a voi

  $ 5 Bould %see) = eu voiam s %vd)T eu vedeam, obinuiam s %vd) Fou Bould %see) =tu voiai s %vezi)T tu vedeai, obinuiai s %vezi) hesheit Bould %see) = elea voia s %vad)T eleavedea, obinuia s %vad) etc 5 Bould not %see) = 5 BouldnOt %see) = eu nu voiam s %vd)T eu nu vedeam etc. 5 Bould 5 %see)V = voiam eu s %vd)VT obinuiam eu s %vd)V /edeam euV Eu vedeamVEtc. 5 @ Bould 5 not %see)V = BouldnOt 5 %see)V = eu nu voiam s %vd)V = nu voiam eu s%vd)VT eu nu obinuiam s %vd)V Etc. Nould este a 5;a form de baz a verbului Bill. 5 understood he Bould not see them. = $m neles c nu voia s;l vad. /erbul Bould eJprim" $) @ aciune repetat n trecut %Bould = used to) :e Bould go sBimming Bith other boFs. = :e used to go sBimming Bith other boFs. = Elobinuia s noate cu ali biei. H) @ dorin n trecut :e Bould go on the trip. = El dorea s mearg n eJcursie. eed (e folosete la negativ i interogativ urmat de infinitiv fr particula to. eednOt urmat deinfinitiv perfect eJprim c s;a petrecut ceva nenecesar. Xou neednOt have gone there. = u era necesarnevoie s fi mers acolo. 5 IneB 5 need not repeat the Uuestion. = tiam c nu e nevoie s repet ntrebarea. Xou neednOt have cooIed our dinner because Be are going to dine out Bith friendstonight. = u era necesar s fi pregtit cina pentru c vom cina cu prietenii n ora disear. :e didnOt need to get up so earlF. = 5t Bas not necessarF for him to get up so earlF. = uera necesarnevoie ca el s se scoale aa devreme. 5 need not %go) = 5 neednOt %go) = eu nu era nevoie s %merg) etc. 5 eed 5 %go)V = eu era nevoienecesar s mergV = era necesar s %merg)V Etc. 5 @ eed 5 not %go)V =neednOt 5 %go)V = eu nu era necesarnevoie s %merg)V = n;aveam eu nevoie s %merg)V 9sed to = Bould $ nu se confunda acest verb cu verbul principal regulat to use @ used @ used = antrebuina, a folosi. (e traduce n limba rom

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  52/142

  Ne got used to these BorIing conditions. = &rebuia s ne obinuim cu aceste condiii demunc. &here used to be some tents on this ground last summer, use %d) nOt thereV = Erau nitecorturi pe terenul acesta vara trecut, nu;l aaV idnOt use to @ este form colocvialT use %d) nOt to este forma literar

  $lte structuri modale" :ad better = mai bine s Ne had better arrived there earlier than later. = Mai bine s a+ungem acolo mai devremedec

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  53/142

  nevoie = nou ne;a trebuit Fou needed = voi ai avut nevoie = vou v;a trebuit theF needed =eiele au avut nevoie = lor le;a trebuit 5 did not need = 5 didnOt need = eu nu am avut nevoie = mie nu mi;a trebuit etc. 5 did 5 needV = eu am avut nevoieV = am avut eu nevoieV = mi;a trebuit mieV = mie mi;atrebuitV Etc.

  5 @ did 5 not needV = didnOt 5 needV = eu nu am avut nevoieV = n;am avut eu nevoieV =mie nu mi;a trebuitV = nu mi;a trebuit mieV Etc. &heF didnOt need our help, did theFV =Ei nu au avut nevoie de a+utorul nostru, nu;l aaV=8or nu le;a trebuit a+utorul nostru, aa;lV id theF need anF helpV = $u avut ei nevoie de vreun a+utorV = 8e;a trebuit lor vreuna+utorV !lants and animals needed rain. = !lantele i animalele aveau nevoie de ploaie. Ne neded a lot of time = $m avut nevoie de mult timp. = e;a trebuit mult vreme. . 3on+ugarea verbelor principale @ diateza activ, aspectul continuu &7 (!E$K @ (!7KE @ (!7KE = a vorbi $ 5 Bas speaIing = eu vorbeam Fou Bere speaIing = tu vorbeai heshe Bas speaIing = eleavorbea Be Bere speaIing = noi vorbeam Fou Bere speaIing = voi vorbeai theF Bere speaIing =eiele vorbeau 5 Bas not %BasnOt) speaIing = eu nu vorbeam etc. 5 Bas 5 speaIingV = vorbeamam vorbit euV Etc. 5; Bas 5 not %BasnOt 5) speaIingV = nu vorbeam euV Etc. E. 3on+ugarea verbelor principale @ diateza pasiv, aspectul comun &7 (E @ ($N(E $ 5 Bas seen = eu am fost vzut %) Fou Bere seen = tu ai fost vzut %) hesheit Bas seen =elea a fost vzut %) Be Bere seen = noi am fost vzuivzute Fou Bere seen = voi ai fostvzuivzute theF Bere seen = eiele au fost vzuivzute 5 Bas not seen = 5 BasnOt seen = eu nu am fost vzut %) etc. 5 Bas 5 seenV = eu am fost vzutV = am fost eu vzut %)V Etc. 5 @ Bas 5 not seenV = BasnOt 5 seenV = eu nu am fost vzut %)V Etc.

  R. 3on+ugarea verbelor principale @ diateza pasiv, aspectul continuu &7 HE HE5G 87KE $& %bF smb.) = a fi privit %de cineva) $ 5 Bas being looIed at = eu eram privit %) Fou Bere being looIed at = tu erai rivit %)hesheit Bas being looIed at = elea era privit %) Be Bere being looIed at = noi erampriviiprivite Fou Bere being looIed at = voi erai priviiprivite theF Bere being looIed at = eierau priviiprivite 5 Bas not being looIed at = 5 BasnOt being looIed at = eu nu eram privit %) etc. 5 Bas 5 being looIed atV = eram eu privit %)V Etc. 5; Bas 5 not being looIed atV = BasnOt 5 being looIed atV = eu nu eram privit %)V Etc. G. 3on+ugarea verbelor refleJive @ aspectul comun to en+oF @ en+oFed @ en+oFed7E(E8R = a se distra $ 5 en+oFed mFself = eu m;am distratamuzat Fou en+oFed Fourself = tu te;aidistratamuzat hesheit en+oFed himselfherselfitself = elea s;a distratamuzat Be en+oFed

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  54/142

  ourselves = noi ne;am distratamuzat Fou en+oFed Fourselves = voi v;ai distratamuzat theFen+oFed themselves = eiele s;au distratamuzat 5 did not en+oF mFself = 5 didnOt en+oF mFself = eu nu m;am distrat etc. 5 did 5 en+oF mFselfV = eu m;am distratV = m;am distrat euV Etc. 5 @ did 5 not en+oF mFselfV = didnOt 5 en+oF mFselfV = eu nu m;am distratV Etc.

  :. 3on+ugarea verbelor refleJive @ aspectul continuu &7 ES7X 7E(E8R = a se distra $ 5 Bas en+oFing mFself = eu m distramamuzam Fou Bere en+oFing Fourself = tu tedistraiamuzai he Bas en+oFing himself = el se distraamuza she Bas en+oFing herself = ea sedistraamuza it Bas en+oFing itself = elea se distraamuza Be Bere en+oFing ourselves = noi nedistramamuzam Fou Bere en+oFing Fourselves = voi v distraiamuzai theF Bere en+oFingthemselves = eiele se distrauamuzau 5 Bas not %BasnOt) en+oFing mFself = eu nu m distram etc. 5 Bas 5 en+oFing mFselfV = eu m distramV = m distram euV Etc. 5 @ Bas 5 not %BasnOt 5) en+oFing mFselfV = eu nu m distramV Etc. 5 saB him a moment ago. = 8;am vzut acum o clip. = 8;am vzut mai nainte. &he boFs alBaFs plaFed tennis n the afternoon. = Hieii +ucau totdeauna tenis dupamiazamasa. 5 met them on (undaF afternoon. = 5;am nt

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  55/142

  5 had not had = 5 hadnOt had = eu nu avusesem etc. 5 had 5 hadV = eu avusesemV = avusesem euV Etc. 5 @ had 5 not hadV = hadnOt 5 hadV = eu nu avusesemV = nu avusesem euV Etc. &o do @ did @ done $ 5 had done = eu fcusem Be had done = noi fcusem Fou had done = tu fcusei Fou

  had done = voi fcusei hesheit had done = elea fcuse theF had done = eiele fcuser 5 had not done = 5 hadnOt done = eu nu fcusem etc. 5 had 5 doneV = eu fcusemV = fcusem euV Etc. 5 @ had 5 not doneV = hadnOt 5 doneV = eu nu fcusemV = nu fcusem euV Etc. H. 3on+ugarea verbelor modale la timpul &he !ast !erfect can @ could @ 4 = to be able to $ 5 had been able to %plaF) = eu putusemtiusemfusesem n stare s %+oc) Fou had beenable to %plaF) = tu putuseitiuseifusesei n stare s %+oci) hesheit had been able to %plaF) = eleaputusetiusefusese n stare s %+oace) Be had been able to %plaF) = noi putusemtiusemfusesemn stare s %+ucm) Fou had been able to %plaF) = voi putuseitiuseifusesei n stare s %+ucai)theF had been able to %plaF) = eiele putusertiuserfuseser n stare s %+oace) 5 hadnOt been able to %plaF) = eu nu putusemtiusemfusesem n stare s %+oc) etc. 5 had 5 been able to %plaF)V = eu putusemtiusemfusesem n stare s %+oc)V Etc. 5 @ had 5 not been able to %plaF)V = hadnOt 5 been able to %plaF)V = eu nuputusemtiusem s %+oc)V = eu nu fusesem n stare s %+oc)V Etc. MaF @ might @ 4 = to be permitedalloBed to $ 5 had been permittedalloBed to %plaF) = eu avusesem voieputusem s %+oc) = mie mifusese permis ngduit s %+oc) Fou had been permittedalloBed to %plaF) = tu avuseseivoieputusei s %+oci) = ie i fusese permisngduit s %+oci) hesheit had beenpermittedalloBed to %plaF) = elea avusese voie s %+oace) = elea putuse s %+oace) = luiei ifusese permisngduit s %+oace) Be had been permittedalloBed to %plaF) = noi avusesem voie s%+ucm) = noi putusem s %+ucm) = nou ne fusese permisngduit s %+ucm) Fou had beenpermittedalloBed to %plaF) = voi avusesei voie s %+ucai) = voi putusei s %+ucai) = vou vfusese permisngduit s %+ucai) theF had been permittedalloBed to %plaF) = eiele avuseservoie s %+oace) = eiele putuser s %+oace) = lor le fusese permisngduit s %+oace) 5 had not been permittedalloBed to %plaF) = 5 hadnOt been permittedalloBed to %plaF)= eu nu avusesem voie s %+oc) = nu putusem s %+oc) = mie nu;mi fusese permisngduit s %+oc)etc. 5 :ad 5 been permittedalloBed to %plaF)V = avusesem eu voie s %+oc)V = putusem eu s%+oc)V = mi fusese mie permisngduit s %+oc)V Etc. 5 @ had 5 not been permittedalloBed to %plaF)V = hadnOt 5 been permittedalloBed to%plaF)V = eu nu avusesem voie s %+oc)V = eu nu putusem s %+oc)V = nu;mi fusese miepermisngduit s %+oc)V Etc. Must @ 4 @ 4 = to have to $ 5 had had to %plaF) = eu trebuise s %+oc) Fou had had to %plaF) = tu trebuise s %+oci)hesheit had had to %plaF) = elea trebuise s %+oace) Be had had to %plaF) = noi trebuise s%+ucm) Fou had had to %plaF) = voi trebuise s %+ucai) theF had had to %plaF) = eiele trebuise s%+oace) 5 had not had to %plaF) = 5 hadnOt had to %plaF) = eu nu trebuise s %+oc) etc. 5 had 5 had to %plaF)V = trebuise eu s %+oc)V Etc. 5 @ had 5 not had to %plaF)V = hadnOt 5 had to %plaF)V = eu nu trebuise s %+oc)V = nutrebuise eu s %+oc)V Etc.

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  56/142

  3. 3on+ugarea verbelor principale @ aspectul comun, diateza activ to speaI @ spoIe @spoIen $ 5 had spoIen = eu vorbisem Be had spoIen = noi vorbisem Fou had spoIen = tuvorbisei Fou had spoIen = voi vorbisei heshe had spoIen = elea vorbise theF had spoIen =eiele vorbiser

  5 had not spoIen = 5 hadnOt spoIen = eu nu vorbisem etc. 5 had 5 spoIenV = eu vorbisemV = vorbisem euV Etc. 5 @ had 5 not spoIenV = hadnOt 5 spoIenV = eu nu vorbisemV = nu vorbisem euV Etc.

  . 3on+ugarea verbelor principale @ aspectul continuu, diateza activ &7 (!E$K @ (!7KE;(!7KE $ 5 had been speaIing = eu vorbisem Fou had been speaIing = tu vorbisei heshe had beenspeaIing = elea vorbise Be had been speaIing = noi vorbisem Fou had been speaIing = voivorbisei theF had been speaIing = eiele vorbiser 5 had not been speaIing = 5 hadnOt been speaIing = eu nu vorbisem etc. 5 had 5 been speaIingV = eu vorbisemV = vorbisem euV Etc. 5 @ had 5 not been speaIingV = hadnOt 5 been speaIingV = eu nu vorbisemV = nuvorbisem euV Etc. E. 3on+ugarea verbelor principale @ diateza pasiv, aspectul comun &7 HE $(KE = a fi ntrebat $ 5 had been asIed = eu fusesem ntrebat Fou had been asIed = tu fusesei ntrebatheshe had been asIed = elea fusese ntrebat %) Be had been asIed = noi fusesem ntrebai Fouhad been asIed = voi fusesei ntrebai theF had been asIed = eiele fuseser ntrebaintrebate 5 had not been asIed = 5 hadnOt been asIed = eu nu fusesem ntrebat etc. 5 had 5 been asIedV = eu fusesem ntrebatV = fusesem eu ntrebatV Etc. 5 @ had 5 not been asIedV = hadnOt 5 been asIedV = eu nu fusesem ntrebatV = nufusesem eu ntrebatV Etc. EJist cazuri c

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  57/142

  5 @ shallBill 5 not beV = shanOtBonOt 5 beV = eu nu voi fiV = nu voi fi euV = eu n;o sfiuV Etc. &o have $ 5 shallBill have = 5Oll have = eu voi avea = eu o s am Fou Bill have = FouOll have =tu vei avea = tu o s ai hesheit Bill have = heOllsheOllitOll have = elea va avea = elea o s aib

  Be shallBill have = BeOll have = noi vom avea = noi o s avem Fou Bill have = FouOll have =voi vei avea = voi o s avei theF Bill have = theFOll have = eiele vor avea = eiele o s aib 5 shallBill not have = 5 shanOtBonOt have = eu nu voi avea = n;o s am Fou Bill nothave = Fou BonOt have = tu nu vei avea = tu n;o s ai hesheit Bill not have = hesheit BonOthave = elea nu va avea = n;o s aib etc. 5 shallBill 5 haveV = eu voi aveaV = voi avea euV = eu o s amV Etc. 5 @ shallBill 5 not haveV = shanOtBonOt 5 haveV = eu nu voi aveaV = nu voi avea euV =eu n;o s amV = n;o s am euV Etc. &o do $ 5 shallBill do = 5Oll do = eu voi face = eu o s fac Fou Bill do= FouOll do = tu vei face= tu o s faci hesheit Bill do = heOllsheOllitOll do = elea o s fac Be shallBill do= BeOll doA=noi vom face=o s facem theF Bill do = theFOll do = eiele vor face=eiele o s fac 5 shallBill not do = 5 shanOtBonOt do = eu nu voi face = eu n;o s fac Fou Bill not do= Fou BonOt do = tu nu vei face = tu n;o s faci hesheit Bill not do = hesheit BonOt do = eleanu va face = elea n;o s fac etc. 5 shallBill 5 doV = eu voi faceV = voi face euV = eu o s facV = o s fac euV Etc. 5 @ shallBill 5 not doV = shanOtBonOt 5 doV = eu nu voi faceV = nu voi face euV = eun;o s facV = n;o s fac euV Etc. H. 3on+ugarea verbelor modale la timpul viitor simplu can @ could @ 4 = to be able to $ 5 shallBill be able to %sBim) = 5Oll be able to %sBim) = eu voi puteati s %not) = eu fi voin stare s %not) Fou Bill be able to %sBim) = FouOll be able to %sBim) = tu vei puteati s %noi)= tu vei fi n stare s %noi) hesheit Bill be able to %sBim) = heOllsheOllitOll be able to %sBim) =elea va puteati s %noate) = elea va fi n stare s %noate) Be shallBill be able to %sBim) =BeOll be able to %sBim) = noi vom puteati s %notm) = noi vom fi n stare s %notm) Fou Billbe able to %sBim) = FouOll be able to %sBim) = voi vei puteati s %notai) = voi vei fi n stare s%notai) theF Bill be able to %sBim) = theFOll be able to %sBim) = eiele vor puteati s %noate) =eiele vor fi n stare s %noate) 5 shallBill not be able to %sBim) = 5 shanOtBonOt be able to %sBim) = eu nu voi puteatis %not) = eu nu voi fi n stare s %not) Fou Bill not be able to %sBim) = Fou BonOt be able to%sBim) = tu nu vei puteati s %noi) = tu nu vei fi n stare s %noi) hesheit Bill not be able to%sBim) = hesheit BonOt be able to %sBim) = elea nu va puteati s %noate) = elea nu va fi nstare s %noate) etc. 5 shallBill 5 be able to %sBim)V = eu voi puteati s %not)V = eu voi fi n stare s %not)VEtc. 5; shallBill 5 not be able to %sBim)V = shanOtBonOt 5 be able to %sBim)V = eu nu voiputeati s %not)V = eu nu voi fi n stare s %not)V = eu n;o s fiu n stare s %not)V Etc. MaF;might @ 4 = to be permittedalloBed to $ 5 shallBill be permittedalloBed to %go) = eu voi avea voie s %merg) = eu voi putea s%merg) = mie mi va fi permisngduit s %merg) = eu o s pot s %merg) Fou Bill be

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  58/142

  permittedalloBed to %go) = tu vei avea voie s %mergi) = tu vei putea s %mergi) = ie i va fipermisngduit s %mergi) = tu o s poi s %mergi) hesheit Bill be permittedalloBed to %go) =elea va avea voie s %mearg) = elea va putea s %mearg) = luiei i va fi permisngduit s%mearg) = elea o s poat s %mearg) Be shallBill be permittedalloBed to %go) = noi vomavea voie s %mergem) = noi vom putea s %mergem) = nou ne va fi permisngdui s %mergem)

  = noi o s putem s %mergem) Fou Bill be permittedalloBed to %go) = voi vei avea voie s%mergei) = voi vei putea s %mergei) = vou v va fi permisngduit s %mergei) = voi o sputei s %mergei) theF Bill be permittedalloBed to %go) = eiele vor avea voie s %mearg) =eiele vor putea s %mearg) = lor le va fi permisngduit s %mearg) = eiele o s poat s%mearg) 5 shallBill not be permittedalloBed to %go) = 5 shanOtBonOt be permittedalloBed to %go)= eu nu voi avea voie s %merg) = eu nu voi putea s %merg) = mie nu;mi va fi permisngduit s%merg) = eu n;o s am voie s %merg) Fou Bill not be permittedalloBed to %go) = Fou BonOt bepermittedalloBed to %go) = tu nu vei avea voie s %mergi) = tu nu vei putea s %mergi) = ie nu;iva fi permisngduit s %mergi) = tu n;o s ai voie s %mergi) hesheit Bill not bepermittedalloBed to %go) = hesheit BonOt be permittedalloBed to %go) = elea nu va avea voies %mearg) = elea nu va putea s %mearg) = luiei nu;l va fi permisngduit s %mearg) = elean;o s aib voie s %mearg) etc. 5 shallBill 5 be permittedalloBed to %go)V = eu voi avea voie s %merg)V = voi avea euvoie s %merg)V = mi va fi mie permisngduit s %merg)V =eu o s pot %merge)V Etc. 5; shallBill 5 not be permittedalloBed to %go)V = shanOtBonOt 5 be permittedalloBedto %go)V = eu nu voi avea voie s %merg)V = eu nu voi putea s %merg)V = eu nu voi putea%merge)V = mie nu;mi va fi permisngduit s %merg)V Etc. Must @ M9(& @ 4 = to have to $ 5 shallBill have to %go) = 5Oll have to %go) = eu va trebui s %merg) = eu o s trebuiasc s%merg) Fou Bill have to %go) = FouOll have to %go) = tu va trebui s %mergi) = tu o s trebuiasc s%mergi) hesheit Bill have to %go) = heOllsheOllitOll have to %go) = elea va trebui s %mearg) =elea o s trebuiasc s %mearg) Be shallBill have to %go) = BeOll have to %go) = noi va trebui s%mergem) = noi o s trebuiasc s %mergem) Fou Bill have to %go) = FouOll have to %go) = voi vatrebui s %mergei) = voi o s trebuiasc s %mergei) theF Bill have to %go) = theFOll have to %go)= eiele va trebui s %mearg) = eiele o s trebuiasc s %mearg) 5 shallBill not have to %go) = 5 shanOtBonOt have to %go) = eu nu va trebui s %merg) = eun;o s trebuiasc s %merg) Fou Bill not have to %go) = Fou BonOt have to %go) = tu nu va trebui s%mergi) = tu n;o s trebuiasc s %mergi) hesheit Bill not have to %go) = hesheit BonOt have to%go) = elea nu va trebui s %mearg) = elea n;o s trebuiasc s %mearg) etc. 5 shallBill 5 have to %go)V = eu va trebui s %merg)V = va trebui eu s %merg)V Etc. 5 @ shallBill 5 not have to %go)V = shanOtBonOt 5 have to %go)V = eu nu va trebui s%merg)V = nu va trebui eu s %merg)V = eu n;o s trebuiasc s %merg)V Etc. 3. 3on+ugarea verbelor principale @ diateza activ, aspectul comun to speaI $ 5 shallBill speaI = 5Oll speaI = eu voi vorbi = eu o s vorbesc Fou Bill speaI = FouOllspeaI = tu vei vorbi = tu o s vorbeti heshe Bill speaI = heOllsheOll speaI = elea va vorbi =elea o s vorbeasc Be shallBill speaI = BeOll speaI = noi vom vorbi = noi o s vorbim Fou BillspeaI = FouOll speaI = voi vei vorbi = voi o s vorbii theF Bill speaI = theFOll speaI = eiele vorvorbi = eiele o s vorbeasc

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  59/142

  5 shallBill not speaI = 5 shanOtBonOt speaI = eu nu voi vorbi = eu n;o s vorbesc FouBill not speaI = Fou BonOt speaI = tu nu vei vorbi = tu n;o s vorbeti heshe Bill not speaI =heshe BonOt speaI = elea nu va vorbi = elea n;o s vorbeasc etc. 5 shallBill 5 speaIV = eu voi vorbiV = voi vorbi euV = eu o s vorbescV Etc. 5; shallBill 5 not speaIV = shanOtBonOt 5 speaIV = eu nu voi vorbiV = nu voi vorbi euV

  = eu n;o s vorbescV = n;o s vorbesc euV Etc. &o dare @ dared @ dared $ 5 shallBill dare = 5Oll dare = eu voi ndrzni = eu o s ndrznesc Fou Bill dare =FouOll dare = tu vei ndrzni = tu o s ndrzneti hesheit Bill dare = heOllsheOllitOll dare= eleava ndrzni = elea o s ndrzneasc Be shallBill dare = BeOll dare = noi vom ndrzni = noi o sndrznim Fou Bill dare = FouOll dare = voi vei ndrzni = voi o s ndrznii theF Bill dare =theFOll dare = eiele vor ndrzni = eiele o s ndrzneasc 5 shallBill not dare = 5 shanOtBonOt dare = eu nu voi ndrzni = eu n;o s ndrznescetc. 5 shallBill 5 dareV = eu voi ndrzniV = voi ndrzni euV = o s ndrznesc euV Etc. 5; shallBillBill 5 not dareV = shanOtBonOt 5 dareV = eu nu voi ndrzniV = nu voindrzni euV = eu n;o s ndrznescV = n;o s ndrznesc euV Etc. &heF Bill not dare to breaI their Bord. = Ei nu vor ndrzni s;i calce cuv

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  60/142

  heOllsheOll be speaIing = elea va vorbi = elea o s vorbeasc Be shallBill be speaIing = BeOllbe speaIing = noi vom vorbi = noi o s vorbim Fou Bill be speaIing = FouOll be speaIing = voivei vorbi = voi o s vorbii theF Bill be speaIing = theFOll be speaIing = eiele vor vorbi = eieleo s vorbeasc 5 shallBill not be speaIing = 5 shanOtBonOt be speaIing = eu nu voi vorbi = eu n;o s

  vorbesc etc. 5 shallBill 5 be speaIingV = eu voi vorbiV = voi vorbi euV = eu o s vorbescV Etc. 5; shallBill 5 not be speaIingV = shanOtBonOt 5 be speaIingV = eu nu voi vorbiV Etc. E. 3on+ugarea verbelor principale @ diateza pasiv to be admired $ 5 shallBill be admired = 5Oll be admired = eu voi fi admirat = eu o s fiu admirat FouBill be admired = FouOll be admired = tu vei fi admirat = tu o s fii admirat hesheit Bill beadmired = heOllsheOllitOll be admired = elea va fi admirat %) = elea o s fie admirat %) BeshallBill be admired = BeOll be admired = noi vom fi admirai = noi o s fim admirai Fou Billbe admired = FouOll be admired = voi vei fi admirai = voi o s fii admirai theF Bill be admired= theFOll be admired = eiele vor fi admiraiadmirate = eiele o s fie admiraiadmirate 5 shallBill not be admired = 5 shanOtBonOt be admired = eu nu voi fi admirat = eu n;os fiu admirat etc. 5 shallBill 5 be admiredV = eu voi fi admiratV = voi fi eu admiratV = eu o s fiu admiratV= o s fiu eu admiratV 5; shallBill 5 not be admiredV = shanOtBonOt 5 be admiredV = eu nu voi fi admiratV =nu voi fi eu admiratV = eu n;o s fiu admiratV = n;o s fiu eu admiratV Etc.

  #..'.#.. /iitorul anterior %&he Ruture !erfect) EJprim o aciune viitoare care se petrece naintea altei aciuni viitoare. (e formeaz cuauJiliarele shallBill plus infinitivul scurt perfect al verbului de con+ugat. HF five oOclocI, Bhen Fou come, 5 shall have Britten the letter. = !

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  61/142

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  62/142

  up con+uncii ca" if = dac, if onlF = numai dac, even if = chiar dac, as if = ca ic

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  63/142

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  64/142

  de ne;ar fi nou ngduit s might Fou %go) = Bere Fou permittedalloBed to %go) = s avei voivoie s %mergei) = de v;ar fi vou isngduit s might theF %go) = Bere theF permittedalloBedto %go) = s aib eiele voie s %mearg) = de le;ar fi lor permisngduit s if 5 might not %go) = if 5 mightnOt %go) = if 5 Bere not permittedalloBed to %go) = if 5BerenOt permittedalloBed to %go) = dac eu n;a avea voie s %merg) = dac mie nu mi;ar fi

  permisngduit s %merg) 5; might 5 not %go) = mightnOt 5 %go) = Bere 5 not permittedalloBed to %go) = BerenOt 5permittedalloBed to %go) = s nu am eu voie s %merg) = s nu;mi fie mie permisngduit s%merg) = de n;a avea eu voie s %merg) = de nu mi;ar fi mie permisngduit s %merg) etc. Must @ 4 @ 4 = to have to $ if 5 had to %go) = dac eu ar trebui s %merg) if Fou had to %go) = dac tu ar trebui s%mergi) if hesheit had to %go) = dac elea ar trebui s %mearg) if Be had to %go) = dac noi artrebui s %mergem) if Fou had to %go) = dac voi ar trebui s %mergei) if theF had to %go) = daceiele ar trebui s %mearg) 5 had 5 to %go) = s trebuiasc eu s %merg) = de;ar trebui eu s %merg) had Fou to %go) =s trebuiasc tu s %mergi) = de;ar trebui tu s %mergi) had hesheit to %go) = s trebuiasc eleas %mearg) = de;ar trebui elea s %mearg) had Be to %go) = s trebuiasc noi s %mergem) = de;ar trebui noi s %mergem) had Fou to %go) = s trebuiasc voi s %mergei) = de;ar trebui voi s%mergei) had theF to %go) = s trebuiasc eiele s %mearg) = de;ar trebui eiele s %mearg) if 5 had not to %go) = if 5 hadnOt to %go) = dac eu nu ar trebui s %merg) = dac eu n;artrebui s %merg) etc. 5; had 5 not to %go) = hadnOt 5 to %go) = s nu trebuiasc eu s %merg) = de n;ar trebuieu s %merg) etc. (hall @ should @ 4 $ if 5 should %go) = dac eu ar trebui s %merg)T dac s;ar nt

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  65/142

  $ if 5 Bere to %go) = dac eu ar fiurma s %merg) if Fou Bere to %go) = dac tu arfiurma s %mergi) if hesheit Bere to %go) = dac elea ar fiurma s %mearg) if Be Bere to %go)= dac noi ar fiurma s %mergem) if Fou Bere to %go) = dac voi ar fiurma s %mergei) if theFBere to %go) = dac eiele ar fiurma s %mearg) 5 Bere 5 to %go) = s fie eu s %merg) = de;ar fi s %merg) eu Bere Fou to %go) = s fie tu

  s %mergi) = de;ar fi s %mergi) tu Bere hesheit to %go) = s fie elea s %mearg) = de;ar fi s%mearg) elea Bere Be to %go) = s fie noi s %mergem) = de;ar fi s %mergem) noi Bere Fou to%go) = s fie voi s %mergei) = de;ar fi s %mergei) voi Bere theF to %go) = s fie eiele s%mearg) = de;ar fi s %mearg) eiele if 5 Bere not to %go) = if 5 BerenOt to %go) = dac eu nu ar fi s %merg) = dac eu n;ar fis %merg) etc. 5; Bere 5 not to %go) = BerenOt 5 to %go) = s nu fie eu s %mergplec) = de n;ar fi s%mergplec) eu etc. 3. 3on+ugarea verbelor principale la (ub+unctive 5 @ aspectul comun, diateza activ to see@ saB @ seen $ if 5 saB = dac eu a vedea if Be saB = dac noi am vedea if Fou saB = dac tu aivedea if Fou saB = dac voi ai vedea if hesheit saB = dac elea ar vedea if theF saB = daceiele ar vedea if 5 did not see = if 5 didnOt see = dac eu nu a vedea = dac eu n;a vedea etc. . 3on+ugarea verbelor principale la (ub+unctive 5aspectul continuu, diateza activ &7 (5G $ if 5 Bere singing = dac eu a c

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  66/142

  &o have @ had @ had $ if 5 had had = dac eu a fi avut if Be had had = dac noi am fi avut if Fou had had =dac tu ai fi avut if Fou had had = dac voi ai fi avut if hesheit had had = dac elea ar fi avut iftheF had had = dac eiele ar fi avut 5 had 5 had = s fi avut eu = de;a fi avut eu had Be had = s fi avut noi = de;am fi avut

  noi had Fou had = s fi avut tu = de;ai fi avut tu had Fou had = s fi avut voi = de;ai fi avut voihad heshehad = s fi avut elea = de;ar fi avut elea had theF had = s fi avut eiele = de;ar fiavut eiele if 5 had not had = if 5 hadnOt had = dac eu nu a fi avut = dac eu n;a fi avut etc. 5; had 5 not had = hadnOt 5 had = s nu fi avut eu = de n;a fi avut eu etc. &o do @ did @ done $ if 5 had done = dac eu a fi fcut if Be had done = dac noi am fi fcut if Fou haddone = dac tu ai fi fcut if Fou had done = dac voi ai fi fcut if hesheit had done = dac eleaar fi fcut if theF had done = dac eiele ar fi fcut 5 had 5 done = s fi fcut eu = de;a fi fcut eu had Be done = s fi fcut noi = de;am fifcut noi had Fou done = s fi fcut tu = de;ai fi fcut tu had Fou done = s fi fcut voi = de;ai fifcut voi had he done = s fi fcut elea = de;ar fi fcut elea had theF done = s fi fcut eiele =de;ar fi fcut eiele if 5 had not done = if 5 hadnOt done = dac eu nu a fi fcut = dac eu n;a fi fcut etc. 5; had 5 not done = hadnOt 5 done = s nu fi fcut eu = de n;a fi fcut eu etc. H. 3on+ugarea verbelor modale la (ub+unctive 5 can @ could @ 4 = to be able to $ if 5 had been able to %go) = dac eu a fi putut s %merg) = dac eu a fi fost n stare s%merg) if Fou had been able to %go) = dac tu ai fi putut s %mergi) = dac tu ai fi fost n stare s%mergi) if hesheit had been able to %go) = dac elea ar fi putut s %mearg) = dac elea ar fi fostn stare s %mearg) if Be had been able to %go) = dac noi am fi putut s %mergem) = dac noi amfi fost n stare s %mergem) if Fou had been able to %go) = dac voi ai fi putut s %mergei) = dacvoi ai fi fost n stare s %mergei) if theF had been able to %go) = dac eiele ar fi putut s%mearg) = dac eiele ar fi fost n stare s %mearg) 5 had 5 been able to %go) = s fi fost eu n stare s %merg) = de;a fi putut eu s %merg) =s fi putut eu s %merg) = de;a fi fost eu n stare s %merg) had Fou been able to %go) = s fi fosttu n stare s %mergi) = de;ai fi putut tu s %mergi) = s fi putut tu s %mergi) = de;ai fi fost tu nstare s %mergi) had hesheit been able to %go) = s fi fost elea n stare s %mearg) = de;ar fiputut elea s %mearg) = s fi putut elea s %mearg) = de;ar fi fost elea n stare s %mearg) hadBe been able to %go) = s fi fost noi n stare s %mergem) = de;am fi putut noi s %mergem) = s fiputut noi s %mergem) = de;am fi fost noi n stare s %mergem) had Fou been able to %go) = s fifost voi n stare s %mergei) = de;ai fi putut voi s %mergei) = s fi putut voi s %mergei) = de;ai fi fost voi n stare s %mergei) had theF been able to %go) = s fi fost eiele n stare s %mearg)= de;ar fi putut eiele s %mearg) = s fi putut eiele s %mearg) = de;ar fi fost eiele n stare s%mearg) if 5 had not been able to %go) = if 5 hadnOt been able to %go) = dac eu nu a %n;a) fiputut s %merg) = dac eu nu a %n;a) fi fost n stare s %merg) etc. 5; had 5 not been able to %go) = hadnOt 5 been able to %go) = s nu fi fost eu n stare s%merg) = de n;a fi putut eu s %merg) = s nu fi putut eu s %merg) = de n;a fi fost eu n stare s%merg) etc. MaF @ might = to be permittedalloBed to $ if 5 had been permittedalloBed to %go) = dac eu a fi avut voie s %merg) = dac eua fi putut s %merg) = dac mie mi;ar fi fost permisngduit s %merg) if Fou had been

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  67/142

  permittedalloBed to %go) = dac tu ai fi avut voie s %mergi) = dac tu ai fi putut s %mergi) =dac ie i;ar fi fost permisngduit s %mergi) if hesheit had been permittedalloBed to %go) =dac elea ar fi avut voie s %mearg) = dac elea ar fi putut s %mearg) = dac luiei i;ar fi fostpermisngduit s %mearg) if Be had been permittedalloBed to %go) = dac noi am fi avut voies %mergem) = dac noi am fi putut s %mergem) = dac nou ne;ar fi fost permisngduit s

  %mergem) if Fou had been permittedalloBed to %go) = dac voi ai fi avut voie s %mergei) =dac voi ai fi putut s %mergei) = dac vou v;ar fi fost permisngduit s %mergei) if theF hadbeen permittedalloBed to %go) = dac eiele ar fi avut voie s %mearg) = dac eiele ar fi putut s%mearg) = dac lor le;ar fi fost permisngduit s %mearg) 5 had 5 been permittedalloBed to %go) = s fi avut eu voie s %merg) = s fi putut eu s%merg) = s;mi fi fost mie permisngduit s %merg) = de;a fi avut eu voie s %merg) = de;a fiputut eu s merg = de mi;ar fi fost mie permisngduit s %merg) had Fou been permittedalloBedto %go) = s fi avut tu voie s %mergi) = s fi putut tu s %mergi) = s;i fi fost ie permisngduits %mergi) = de;ai fi avut tu voie s %mergi) = de;ai fi putut tu s %mergi) = de i;ar fi fost iepermisngduit s %mergi) had hesheit been permittedalloBed to %go) = s fi avut elea voie s%mearg) = s fi putut elea s %mearg) = s;l fi fost luiei permisngduit s %mearg) = de;ar fiavut elea voie s %mearg) = de;ar fi putut elea s %mearg) = de i;ar fi fost luieipermisngduit s %mearg) had Be been permittedalloBed to %go) = s fi avut noi voie s%mergem) = s fi putut noi s %mergem) = s ne fi fost nou permisngduit s %mergem) = de;amfi avut noi voie s %mergem) = de;am fi putut noi s %mergem) = de ne;ar fi fost noupermisngduit s %mergem) had Fou been permittedalloBed to %go) = s fi avut voi voie s%mergei) = s fi putut voi s %mergei) = s v fi fost vou permisngduit s %mergei) = de;ai fiavut voi voie s %mergei) = de;ai fi putut voi s mergei= de v;ar fi fost vou permisngduit s%mergei) had theF been permittedalloBed to %go) = s fi avut eiele voie s %mearg) = s fi pututeiele s %mearg) = s le fi fost lor permisngduit s %mearg) = de;ar fi avut eiele voie s%mearg) = de;ar fi putut eiele s mearg = de le;ar fi fost lor permisngduit s %mearg) if 5 had not been permittedalloBed to %go) = if 5 hadnOt been permittedalloBed to%go) = dac eu nu a %n;a) fi avut voie s merg = dac eu nu a %n;a) fi putut s %merg) = dacmie nu mi;ar fi fost permisngduit s %merg) etc. 5; had 5 not been permittedalloBed to %go) = hadnOt 5 been permittedalloBed to %go) =s nu fi avut eu voie s %merg) = s nu fi putut eu s %merg) = s nu;mi fi fost mie permisngduits %merg) = de n;a fi avut eu voie s %merg) = de n;a fi putut eu s %merg) = de nu mi;ar fi fostmie permisngduit s %merg) etc. Must @ 4 @ 4 = to have to $ if 5 had had to %go) = dac eu ar fi trebuit s %merg) if Fou had had to %go) = dac tu arfi trebuit s %mergi) if hesheit had had to %go) = dac elea ar fi trebuit s %mearg) if Be had hadto %go) = dac noi ar fi trebuit s %mergem) if Fou had had to %go) = dac voi ar fi trebuit s%mergei) if theF had had to %go) = dac eiele ar fi trebuit s %mearg) 5 had 5 had to %go) = s fi trebuit eu s %merg) = de;ar fi trebuit eu s %merg) had Fou hadto %go) = s fi trebuit tu s %mergi) = de;ar fi trebuit tu s %mergi) had hesheit had to %go) = s fitrebuit elea s %mearg) = de;ar fi trebuit elea s %mearg) had Be had to %go) = s fi trebuit nois %mergem) = de;ar fi trebuit noi s %mergem) had Fou had to %go) = s fi trebuit voi s %mergei)= de;ar fi trebuit voi s %mergei) had theF had to %go) = s fi trebuit eiele s %mearg) = de;ar fitrebuit eiele s %mearg) if 5 had not had to %go) = if 5 hadnOt had to %go) = dac eu nu ar %n;ar) fi trebuit s%merg) etc.

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  68/142

  5; had 5 not had to %go) = hadnOt 5 had to %go) = s nu fi trebuit eu s %merg) = de n;ar fitrebuit eu s %merg) etc. 3. 3on+ugarea verbelor principale la (ub+unctive 5 @ aspectul comun, diateza activ to see@ saB @ seen $ if 5 had seen = dac eu a fi vzut if Be had seen = dac noi am fi vzut if Fou had

  seen = dac tu ai fi vzut if Fou had seen = dac voi ai fi vzut if hesheit had seen = dac eleaar fi vzut if theF had seen = dac eiele ar fi vzut 5 had 5 seen = s fi vzut eu = de;a fi vzut eu had Fou seen = s fi vzut tu = de;ai fivzut tu had hesheit seen = s fi vzut elea = de;ar fi vzut elea had Be seen = s fi vzut noi =de;am fi vzut noi had Fou seen = s fi vzut voi = de;ai fi vzut voi had theF seen = s fi vzuteiele = de;ar fi vzut eiele if 5 had not seen = if 5 hadnOt seen = dac eu nu a %n;a) fi vzut etc. 5; had 5 not seen = hadnOt 5 seen = s nu fi vzut eu = de n;a fi vzut eu etc. . 3on+ugarea verbelor principale la (ub+unctive 5 @ diateza activ, aspectul continuu &7 (5G = a c

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  69/142

  Ln zilele noastre auJiliarul Bould se folosete la toate persoanele nlocuindu;l astfel peshould i eJprim o opiune, o dorin sau o invitaie la timpul prezent. $. 3on+ugarea verbelor auJiliare la condiional prezent to be = a fi $ 5 shouldBould be = 5Od be = eu a fi Be shouldBould be = BeOd be = noi am fi FouBould be = FouOd be = tu ai fi Fou Bould be = FouOd be = voi ai fi hesheit Bould be =

  heOdsheOditOd be = elea ar fi theF Bould be = theFOd be = eiele ar fi 5 shouldBould not be = 5 shouldnOtBouldnOt be = eu nu a fi = eu n;a fi etc. 5 shouldBould 5 beV = eu a fiV = a fi euV Etc. 5; shouldBould 5 not beV = shouldnOtBouldnOt 5 beV = eu nu a %n;a) fiV = nu a %n;a) fi euV Etc. &o have = a avea $ 5 shouldBould have = 5Od have = eu a avea Fou Bould have = FouOd have = tu aiavea hesheit Bould have = heOdsheOditOd have = elea ar avea Be shouldBould have = BeOdhave = noi am avea Fou Bould have = FouOd have = voi ai avea theF Bould have = theFOd have =eiele ar avea 5 shouldBould not have = 5 shouldnOtBouldnOt have = eu nu a %n;a) avea etc. 5 shouldBould 5 haveV = eu a aveaV = a avea euV Etc. 5; shouldBould 5 not haveV = shouldnOtBouldnOt 5 haveV = eu nu a %n;a) aveaV Etc. &o do = a face $ 5 shouldBould do = 5Od do = eu a face Be shouldBould do = BeOd do = noi am faceFou Bould do = FouOd do = tu ai face Fou Bould do = FouOd do = voi ai face hesheit Bould do= heOdsheOditOd do = elea ar face theF Bould do = theFOd do = eiele ar face 5 shouldBould not do = 5 shouldnOtBouldnOt do = eu nu a %n;a) face etc. 5 shouldBould 5 doV = eu a faceV = a face euV Etc. 5; shouldBould 5 not doV = shouldnOtBouldnOt 5 doV = eu nu a %n;a) faceV = nu a%n;a) face euV Etc. H. 3on+ugarea verbelor modale la condiional prezent can @ could @ 4 = to be able to $ 5 could %go) =5 shouldBould be able to %go) =eu a putea s %merg) =eu a putea%merge) =eu a fi n stare s Fou could %go) = Fou Bould be able to %go) = tu ai putea s %mergi) =tu ai putea %merge) = tu ai fi n stare s hesheit could %go) = hesheit Bould be able to %go) =elea ar putea s %mearg) = elea ar putea %merge) = elea ar fi n stare s %mearg) Be could %go)= Be shouldBould be able to %go) = noi am putea s %mergem) = noi am putea %merge) = noi amfi n stare s %mergem) Fou could %go) = Fou Bould be able to %go) = voi ai putea s %mergei) =voi ai putea %merge) = voi ai fi n stare s %mergei) theF could %go) = theF Bould be able to %go)= eiele ar putea s %mearg) = eiele ar putea %merge) = eiele ar fi n stare s %mearg) 5 could not %go) = 5 couldnOt %go) = 5 shouldBould not be able to %go) = 5shouldnOtBouldnOt be able to %go) = eu nu a %n;a) putea s %merg) = eu nu a fi n stare s%merg) etc. 5 could 5 %go)V = shouldBould 5 be able to %go)V = a putea eu s %merg)V = a putea eu%merge)V = a fi eu n stare s %merg)V Etc. 5; could 5 not %go)V = couldnOt 5 %go)V = shouldBould 5 not be able to %go)V =shouldnOtBouldnOt 5 be able to %go)V = eu nu a putea s %merg)V = n;a putea s %merg) euV = eunu a fi n stare s %merg)V = n;a fi eu n stare s %merg)V Etc. Ln eJemplul" 5 could go verbul could eJprim i permisiunea, nu numai capabilitatea. Lnacest caz could = might. Ln limba+ul colocvial can l nlocuiete des pe maF. MaF @ might @ 4 = to be permittedalloBed to

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  70/142

  $ 5 might %go) = 5 shouldBould be permittedalloBed to %go) = eu a avea voie s%merg) = eu a putea s %merg) = mie mi;ar fi permisngduit s %merg) Fou might %go) = FouBould be permittedalloBed to %go) = tu ai avea voie s %mergi) = tu ai putea s %mergi) = ie i;arfi permisngduit s %mergi) hesheit might %go) = hesheit Bould be permittedalloBed to %go)= elea ar avea voie s %mearg) = elea ar putea s %mearg) = luiei i;ar fi permisngduit s

  %mearg) Be might %go) = Be shouldBould be permittedalloBed to %go) = noi am avea voie s%mergem) = noi am putea s %mergem) = nou ne;ar fi permisngduit s %mergem) Fou might%go) = Fou Bould be permittedalloBed to %go) = voi ai avea voie s %mergei) = voi ai putea s%mergei) = vou v;ar fi permisngduit s %mergei) theF might %go) = theF Bould bepermittedalloBed to %go) = eiele ar avea voie s %mearg) = eiele ar putea s %mearg) = lor le;ar fi permisngduit s %mearg) 5 might not %go) = 5 mightnOt %go) = 5 shouldBould not be permittedalloBed to %go) =5 shouldnOtBouldnOt be permittedalloBed to %go) = eu nu a avea voie s %merg) = eu nu a puteas %merg) = mie nu mi;ar fi permisngduit s %merg) etc. 5 might 5 %go)V = shouldBould 5 be permittedalloBed to %go)V = a avea eu voie s%merg)V = a putea eu s %merg)V = a putea eu %merge)V = mi;ar fi mie permisngduit s%merg)V Etc. 5; might 5 not %go)V = mightnOt 5 %go)V = shouldBould 5 not be permittedalloBed to%go)V = shouldnOtBouldnOt 5 be permittedalloBed to %go)V = nu a %n;a) avea eu voie s %merg)V= nu a %n;a) putea eu s %merg)V = nu mi;ar fi mie permisngduit s %merg)V = mie nu mi;ar fipermisngduit s %merg)V Etc. Must @ 4 @ 4 = to have to $ 5 shouldBould have to %go) = 5Od have to %go) = eu ar trebui s %merg) Fou Bouldhave to %go) = FouOd have to %go) = tu ar trebui s %mergi) hesheit Bould have to %go) =heOdsheOditOd have to %go) = elea ar trebui s %mearg) Be shouldBould have to %go) = BeOdhave to %go) = noi ar trebui s %mergem) Fou Bould have to %go) = FouOd have to %go) = voi artrebui s %mergei) theF Bould have to %go) = theFOd have to %go) = eiele ar trebui s %mearg) 5 shouldBould not have to %go) = 5 shouldnOtBouldnOt have to %go) = eu nu ar trebuis %merg) etc. 5 shouldBould 5 have to %go)V = eu ar trebui s %merg)V = ar trebui eu s %merg)V Etc. 5; shouldBould 5 not have to %go)V = eu nu ar trebui s %merg)V = n;ar trebui eu s%merg)V Etc. (hall @ should = a trebui s, a se cuvenicdea s. $ 5 should %go) = eu ar trebui s %merg) Fou should %go) = tu ar trebui s %mergi)hesheit should %go) = elea ar trebui s %mearg) Be should go = noi ar trebui s %mergem) Foushould %go) = voi ar trebui s %mergei) theF should %go) = eiele ar trebui s %mearg) 5 should not %go) = 5 shouldnOt %go) = eu nu ar trebui s %merg) = eu n;ar trebui s%merg), etc. 5 should 5 %go)V = ar trebui eu s %merg)V Etc. 5; should 5 not %go)V = shouldnOt 5 %go)V = eu nu ar trebui s %merg)V = n;ar trebui eu s%merg)V Etc. /erbul should se foloseste dup hoB, BhF i Bhen. :oB should theF InoBV = e unde s tie eiV /erbul should eJprim" $) @ probabilitatea" &heF should be n the mountains. = $r trebui s fie la munte. =!robabil sunt la munte.

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  71/142

  5f he should come tell him 5Ove bought the ticIets. = ac cumva vine spune;l c amcumprat biletele. = ac se nt

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  72/142

  %go) = noi ar trebui s %mergemplecm) = noi s;ar cuvenicdea s %mergemplecm) Fou oughtto %go) = voi ar trebui s %mergeiplecai) = voi s;ar cuvenicdea s %mergeiplecai) theF oughtto %go) = eiele ar trebui s %meargplece) = eiele s;ar cuvenicdea s %meargplece) 5 ought not to %go) = 5 oughtnOt to %go) = eu nu ar trebui s %mergplec) = eu nu s;arcuvenicdea s %merg)

  5 ought 5 to %go)V = eu ar trebui s %mergplec)V = eu s;ar cuvenicdea s %mergplec)V =s;ar cuveni eu s 5; ought 5 not to %go)V = oughtnOt 5 to %go)V = eu nu ar trebui s %mergplec)V = eu nu s;ar cuveni s %merg)V 3. 3on+ugarea verbelor principale @ diateza activ, aspectul comun to see = a vedea 8a condiional i la viitorul n trecut, la persoana 5;a singular i plural se folosete atZudA cBudA, iar la persoanele a 5;a i a 5;a se folosete doar Bould. $ 5 shouldBould see = 5Od see = eu a vedea hesheit Bould see = heOdsheOditOd see =elea ar vedea Fou Bould see = FouOd see = tu ai vedea Be shouldBould see = BeOd see = noi amvedea Fou Bould see = FouOd see = voi ai vedea theF Bould see = theFOd see = eiele ar vedea 5 shouldBould not see = 5 shouldnOtBouldnOt see = eu nu a vedea etc. 5 shouldBould 5 seeV = eu