Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

 • View
  270

 • Download
  11

Embed Size (px)

Text of Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  1/142

  MORFOLOGIA

  Gr. morphe = form, logos = studiu) Morfologia este partea gramaticii care cuprinde regulile de modificare a cuvintelor nprocesul comunicrii. Ea studiaz prile de vorbire sub aspect formal, semantic i funcional. !rile de vorbire sunt" #. $rticolul %&he $rticle) '. (ubstantivul %&he oun) *. $d+ectivul %&he $d+ective) . !ronumele %&he !ronoun)

  -. umeralul %&he umeral) . /erbul %&he /erb) 0. $dverbul %&he $dverb) 1. !repoziia %&he !reposition) 2. 3on+uncia %&he 3on+unction) #4. 5nter+ecia %&he 5nter+ection) #.#. $6&537898 %&:E $6&538E) Este un instrument gramatical care individualizeaz sau determin un substantiv. !rezenalui dovedete c substantivul pe care;l nsoete este de+a cunoscut de interlocutor. #.#.#. $rticolul hotr? @ naintea cuvintelor care ncep cu o consoan sau semi;consoan the ball

  >?bo;lA the BindoB >?CBindD !ronunat >?5?iA @ n faa cuvintelor care ncep cu o vocal the eFe >?i aiA the apple >?iCEplA singular" plural" &he girl >?glA = fata the girls >?glzA = fetele the boF >?HoiA = biatul the boFs >?HoizA= bieii the tree >?tr5A = copacul the trees >?tr5zA = copacii the cat >?IEtA = pisica the cats>?IEtsA = pisicile $rticolul hotr

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  2/142

  $rticolul hotr

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  3/142

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  4/142

  3olective %3ollective ouns) team %echip), armF %armat), familF %familie), fleet %flot),croBd %mulime), flocI %stol), sBarm %roi), group %grup) etc. ume de materie %ames of Matter) Bater %ap), air %aer), fire %foc), beer %bere), milI%lapte), steel %oel), silver %argint), gold %aur), snoB %zpad), Bine %vin), tea %ceai), salt %sare) etc. #.'.'. Genul substantivelor %&he Gender of the ouns) masculin %masculine) feminin

  %feminine) he = el) she = ea) actor = actor actress = actri bachelor = celibatar spinster =celibatar barman = barman barmaid = barmani boF = biat girl = fat bridegroom = ginerebride = mireas brother = frate sister = sor daddaddF = tatitticu mammammF = mami earl =conte countess = contes father = tat mother = mam gentleman = domn gentleBoman =doamn god = zeu goddess = zei grandfather = grandpa = bunic grandmother = grandma =bunic hero = erou heroine = eroin husband = so Bife = soie Iing = rege Uueen = regin lad =flcu lass = fat landlord = proprietar landladF = proprietreas man = brbat Boman = femeiemaster = stp

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  5/142

  phFsician = doctordoctori number = numr phFsicist = fizicianfizician occupation = ocupaiepassenger = pasagerpasager ocean = ocean manager = managermanager, directordirectoareoil = ulei philosopher = filozof page = pagin phFsiologist = fiziolog panic = panic pilot = pilotpart = parte plaFer = +uctor+uctoare pear = par plaFBright = dramaturg petal = petal printer =tipograftipograf piano = pian prisoner = prizonierprizonier pig = porc purchaser =

  cumprtorcumprtoare pot = oal supporter = suportersuporter root = rdcin reader =cititorcititoare scorpion = scorpion reporter = reporterreporter sharI = rechin rival = rivalrivalsparroB = vrabie scholar = nvatnvat sphere = sfer scientist = savantsavant stage = scensmoIer = fumtorfumtoare sticI = b spectator = spectatorspectatoare sun = soare spouse =sosoie tea = ceai successor = succesorsuccesoare telephone = telefon superintendent =supraveghetorsupraveghetoare etc. &heorist = teoreticianteoretician Neaver = estorestoare Belder = sudorsudori BorIer = muncitormuncitoare Briter= scriitorscriitoare

  #.'.*. !luralul substantivelor #.'.*.#. !luralul regulat al substantivelor (e formeaz prin adugarea literei s. HooI @ booIs = carte @ cri 8itera s semn al pluralului substantivelor, al persoanei a 5;a singular a verbelor i algenitivului saJonsintetic al substantivelor, se citete" >sA @ czA @ cizA @ c

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  6/142

  :ero @ heroes = erou @ eroi mosUuito @ mosUuitoes =

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  7/142

  #.'.*.2. (ubstantive numai cu form de singular advice = sfat, eUuipment =echipamentutila+, furniture = mobil, information = informaieinformaii, InoBledge =cunotine, neBs = tiri, moneF = bani #.'.*.#4. (ubstantive cu aceeai form pentru singular i plural sheep = oaie @ oi, fish =pete @ peti, deer = cprioar @ cprioare,

  !ortughese = portughez @ portughezi, 3hinese = chinez @ chinezi #.'.. 3azurile substantivelor %&he 3ases of the ouns) 3azul este categoria gramatical prin care se eJprim raporturi sintactice ntre cuvinteprin modificarea formelor acestora. #.'..#. 3azul nominativ %&he ominative 3ase) Este cazul subiectului i rspunde la ntrebrile" BhoV = cineV NhatV = = ceV &he boF is plaFing n the garden. = Hiatul se +oac n grdin. Nho is plaFing n the gardenV = 3ine se +oac n grdinV 5 saB Sohn. Nho saB SohnV 5 did. = Eu l;am vzut pe Sohn. 3ine l;a vzut pe SohnV Eu. &he booI is on the table. Nhat is on the tableV &he booI is. = 3artea este pe mas. 3e este pe masV 3artea. $lice and Gabi are n the street. Nho isare n the streetV $lice and Gabi are. = $lice i Gabi sunt pe strad. 3ine este pe stradV $lice i Gabi. #.'..'. 3azul vocativ %&he /ocative 3ase) Este cazul adresrii sau al chemrii. George, Bill Fou help meV = George, vrei s m a+uiV 3ome here, mF boFW = /ino aici, fiuleW #.'..*. 3azul genitiv %&he Genitive 3ase) Este cazul atributului i rspunde la ntrebrile" BhoseV = al cuiV $ cuiV $i cuiV $le cuiVNhichV = careV Nhich ofV = care dintreV NhatV = cecareV 3azul genitiv este de patru feluri" $) saJonsintetic b) prepoziionalanalitic c) dublu d) implicitaglutinant #.'..*.#. Genitivul saJonsintetic %&he (aJon Genitive or the !ossesive 3ase) (e formeaz la singular cu P %apostrof) plus litera s i se ntrebuineaz cu substantivemasculine i feminine. $ll (haIespeareOs plaFs = toate piesele lui (haIespeare Sohn Ma+orOs diplomacF = diplomaia lui Sohn Ma+or the boFOs friend = prietenulbiatului this manOs gift = talentul acestui om 8a plural sau dac posesorul se termin n s se adaug doar apostroful. &he boFsO friend = prietenul bieilor the childrenOs ball = mingea copiilor the boFsO ball= mingea bieilor icIensO novels = romanele lui icIens

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  8/142

  Genitivul saJon se mai folosete i n unele structuri cum ar fi" $ Midsummer ightOs ream = /isul unei nopi de var at a stoneOs throB = la o distande o aruncare de piatr at (haIespeareOs = la (haIespeare acas the nightOs coolness = rcoareanopii the house of mF sisterOs husband = casa soului surorii mele the sunOs heat = cldurasoarelui the seaOs roar = vuietul mrii to go to the barberOs = a merge la frizerie to his heartOs

  content = pe pofta inimii lui todaFOs neBs = tirile de azi Bithout a momentOs rest = fr o clipde odihn a talI of ten minutes = a ten minutesO talI = o discuie de zece minute a tBo milesOBalI = a BalI of tBo miles = o plimbare de dou mile EnglandOs football team = echipa de fotbal a $ngliei 5 must go to Mr. HroBnOs house. = &rebuie s merg la domnul HroBn acas to be at oneOsBitOsBitsO end = a fi n ncurctur, a fi la captul puterilor #.'..*.'. Genitivul prepoziionalanalitic %&he !repositional$nalitical Genitive) (e formeaz cu prepoziia of i se folosete cu substantive de toate genurile. &he smell of the floBerfloBers = mirosul floriiflorilor the friend of the boF = the boFOsfriend = prietenul biatului the friends of the boFs = the boFsO friends = prietenii bieilor thefriend of the boFs = the boFsO friend = prietenul bieilor the friends of the boF = the boFOsfriends = prietenii biatului some booIs of mF friend = nite cri ale prietenului meu a friend ofmineFourshishers = un prieten al meutuluiei a friend of oursFourstheirs = un prieten alnostruvostrulor a brother of mF friend = un frate al prietenului meu a booI of mF sister = o cartea surorii mele one of mF good friends = unul din bunii mei prieteni one of mF best friends = unuldin cei mai buni prieteni ai mei this interesting booI of :elenOs = aceast carte interesant aElenei a dancing couple = a couple thatBhich is dancing = un cuplu care danseaz a burninghouse = a house that is burning = o cas care arde a sleeping dog = a dog thatBhich is sleeping =un c

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  9/142

  5 give $lice tBo booIs. = 5 give tBo booIs to $lice. = Eu i dau lui $lice dou cri. = Eui dau dou cri lui $lice. &o Bhom do 5 give tBo booIsV = Nho %m) do 5 give tBo booIs toV = 3ui dau eu doucriV EverFbodF is BorIing for him. = &oi lucreaz pentru el.

  Ror Bhom is everFbodF BorIingV = !entru cine lucreaz toiV Nho %m) is everFbodF BorIing forV = !entru cine lucreaz toiV 5 am referring to Sohn. = Eu m refer la Sohn. Nho %m) am 5 referring toV = &o Bhom am 5 referringV = 8a cine m refer euV ativ acuzativ acuzativ dativ 5 have brought Sohn a booI. = 5 have brought a booI to Sohn. 5;am adus lui Sohn o carte. = 5;am adus o carte lui Sohn. in eJemplul de mai sus se observ c, atunci c

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  10/142

  #.'.-.#. eclinarea cu articol nehotr

 • 8/13/2019 Anonim-Gramatica Limbii Engleze Morfologia 09

  11/142

  Ln limba englez ad+ectivele stau naintea substantivelor sau dup verbul to be i nu seacord n gen, numr i caz cu substantivele pe care le determin. &he interesting booI is on the table. = 3artea interesant este pe mas. #.*.#. 3lasificarea ad+ectivelor #. 3alitative %of YualitFescriptive)

  '. !osesive %!ossessive) *. 5nterogativ @ rela