CUPRINS Alfabetul Limbii Engleze

 • View
  245

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of CUPRINS Alfabetul Limbii Engleze

 • 8/14/2019 CUPRINS Alfabetul Limbii Engleze

  1/76

 • 8/14/2019 CUPRINS Alfabetul Limbii Engleze

  2/76

  CUPRINS

  Alfabetul limbii engleze 3Vocalele limbii engleze 4Consoanele limbii engleze 5Substantivul ... 6Articolul 9Prepozitia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13Conjunctia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21Adverbul ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23Adejectivul ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30 Numeralul ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 38Pronumele ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 43Verbul ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 47

  2

 • 8/14/2019 CUPRINS Alfabetul Limbii Engleze

  3/76

  Alfabetului Limbii Engleze

  Engleza foloseste un alfabet latin cu literele cunoscute si in alte limbi straine de origineindo-europeana dar cunoaste grupuri de litere care se pronunta diferit. De exemplu, "th" estegrupul cel mai cunoscut.

  Ceea ce este mai interesant in alfabetul englez este ca adesea "y" si "w" devin vocale siastfel intervin schimbarile necesare (articolul nehotarat "a" se transforma in "an" daca cuvinteleincep cu una dintre aceste litere).

  Engleza este o limba tonala in care intonatia este importanta. De aceea, adesea, voceaajuta sa transmita ironia sau surpriza, afirmatia sau interogatia. Spre exemplu, intrebarea poate fiformata cu ajutorul inversiunii subiectului cu auxiliarul verbului dar exista si posibilitateamentinerii afirmatiei si a schimbarii intonatiei.

  Diacriticele apar destul de rar in limba engleza, in special in cuvintele imprmutate(appliqu, attach, crpe, lite) si pronuntia lor este identica cu cea din limba din care provin, inmare parte din franceza.

  Vocalele Limbii Engleze(the voewls)

  Limba engleza are 12vocale, lungi (mai lungi decatin limba romana, pe care leindicam in transcriereafonemica prin doua puncte[:]), si scurte (mai scurtedecat in limba romana):

  a scurt, intre "a" anterior si"o", ex.:nut [n at] nuca

  a: mai lunga decat vocalaromaneasca, urmata de obiceide "r" (care nu se pronunta,doar daca urmatorul cuvantincape cu o vocala!), ex.:arm [ a:m] brat, c a r [c a:]masina

  [a] a cu barcuta deasupra, e scurt, si intalnit in silabe neaccentuate, ex.: apen [ a pen] unstilou, at h ome [ at h aum] acas a, aft er [a:ft a] dup a, Engl and [ingl and] Anglia

  Litera Transcriere foneticaa [ei] b [bi:]c [si:]d [di:]e [i:]f [ef]g [dji:]h [eitch]

  i [ai] j [gei]k [kei]l [el]m [em]n [en]o [ou] p [pi:]q [kju:]r [a:]s [es]t [ti:]u [ju:]

  v [vi:]w ['dablju:]x [eks]y [wai]z [zed]

  3

 • 8/14/2019 CUPRINS Alfabetul Limbii Engleze

  4/76

  [a: ] a cu barcuta deasupra, prelungit si pronuntat printre dinti, intr-un zambet larg, ex.:girl[ga:l] fata, l earn [l a:n] a inv ata

  [ae ] este un sunet intermediar intre "e" si "a", pronuntat cu gura foarte mult deschisa, ex.: Ann[ae n] Ana, h as [h aez] (el, ea) are

  e similar cu vocala romaneasca, ex.:men [m en] barbati, m any [m eni] multi, multe

  i scurt, intre "i" si "e"

  it [ it] el, ea (pentru substantive ce denumesc obiecte, animale si notiuni abstracte), ex:big [b ig]mare

  i: vocala lunga, intalnita in exclamatiile din limba romana!, ex:be [b i:] a fi, s ee [si:] a vedea

  o intermediara intre o si a, ex:dog [d og] caine, n ot [n ot] nu (adverb)

  o: lung, intre "u" si "o", ex: all [o:l] toti, toate, d oor [d o:] usa

  u scurt, intre "u" si "o", ex:good [g ud] bun

  u: lung, ex:you [iu:] tu, voi, d o [du:] a face

  4

 • 8/14/2019 CUPRINS Alfabetul Limbii Engleze

  5/76

  Consoanele Lmbii Egleze

  Unele consoane englezesti sunt deosebite de cele din limba romana:

  a. urmate de aspiratie, de un "h" usor, cand sunt folosite la inceputul cuvintelor k come [c

  h

  am] a veni ( de regula, "e"-ul din pozitie finala nu se citeste!)p pen [p hen] stilout ten [t hen] zece

  b. alveolare; varful limbii se sprijina pe alveolele incisivilor superiori d did [did] facutt ten [ten] zecen not [not] nu

  c. interdentale, tine varful limbii intre dinti si rosteste "s" (consoana surda) sau "z"(consoana sonora)

  ["s"] thank ["s"ae nc] multumesc["z"] then [ "z"en] atunci

  d. "l" velar, pozitie finala / "l" clar, apare inainte de vocale te ll [tel] a povesti like [laic] a place

  e. "n" velar / "n" clar sun [san] soare E nglish [inglish] e nglez

  f. "r" fricativ, nu se pronunta in pozitie finala, decat daca urmatorul cuvant incepe cu ovocala

  Hen r y

  g. "s"-ul dintre doua vocale, sau uneori cel aflat la sfarsitul cuvantului se pronunta "z" plea se [pli:z] va rog ( adu-ti aminte ca "e" final, dupa consoana, nu se citeste!)his [hiz] al lui

  h. "sh" are ca echivalent "sh"-ul romanesc: shogun Engli sh [ingli sh] englez

  i. "ts" indentic cu "ts"-ul romanesc

  nu ts [na ts] nuci

  5

 • 8/14/2019 CUPRINS Alfabetul Limbii Engleze

  6/76

  Substantivul (the noun)

  Felul substantivelorSubstantivele n limba engleza se pot mparti n patru categorii:substantivecomune : cat, girl, lamp

  substantiveproprii : England, London, Mr Smith, Mary substantiveabstracte : beauty, love, courage, fear, joy substantivecolective : crowd, group, team

  GenulSubstantive degenul masculin sunt fiintele si animalele de sex masculin:

  Ex.: man, boy, lion, dog Substantivele degenul feminin sunt fiintele si animalele de sex feminin:

  Ex.: woman, girl, cat, giraffeSubstantive degenul neutru sunt lucrurile, plantele, animale sau fiinte al caror sex nu

  este cunoscut (pronume: it/they): Ex.: world, peace, house, mouse, baby

  Exceptii: tarile, navele, n majoritatea cazurilor si autovehiculele sau alte vehiculesunt de genul feminin.

  Substantivele degenul comun sunt o particularitate a limbii engleze. Substantivele careintra n aceasta categorie au aceeasi forma pentru ambele sexe:

  Ex.: child (copil, copila), cook (bucatar, bucatareasa), teacher (profesor, profesoara).Unele substantive au forme diferite pentru genul masculin si cel feminin:

  Ex.: boy - girl, husband - wife, brother - sister, father - mother, son - daughter,uncle - aunt, dog - bitch, bull - cow, king - queen

  Numarul Numarul este forma pe care o ia un substantiv pentru a arata ca ne referim la unul sau mai

  multe obiecte sau fiinte.Singularul coincide cu forma de baza a unui substantiv:dog, girl, wife, world, storm Pluralul substantivelor se formeaza prin adaugarea unuis la forma de singular:

  Ex.: cat+s=cats, day+s=days, world+s=worldsPluralul substantivelor teminate nch, o, sh, s, x se formeaza adaugndes la singular.

  Ex.: church+es=churches, bush+es=bushes, class+es=classes, potato+es=potatoes, bush+es=bushes, box+es=boxes

  Pluralul neregulatSubstantive terminate nconsoana+y fac pluralul nies: Ex.: company - companies, factory - factories, baby - babies

  Unele substantive terminate no fac plural prin adaugarea unuis. Ex.: soprano - sopranos, piano - pianos, photo - photos

  Unele substantive terminate nf saufe vor suferi la plural schimbarea nves. Ex.: leaf - leaves, half - halves, wife - wives, life - lives, self - selves, wolf wolves

  Exceptii: roof - roofs, handkerchief - handkerchiefs, gulf - gulfs, wharf - wharfs/ wharves Cteva substantive formeaza pluralul prin schimbarea unei vocale interne

  Ex.: foot - feet, man - men, tooth - teethPluralul substantivuluichild estechildren .

  Unele substantive ramn identice la plural Ex.:aircraft, deer, series, sheep, species, fish

  6

 • 8/14/2019 CUPRINS Alfabetul Limbii Engleze

  7/76

  Pluralul substantivelor compusen cazul substantivelor compuse numai ultimul cuvnt va trece la plural.

  Ex.:boy-friends, break-ins, travel agentsExceptii: substantivele compuse al caror prim element esteman sauwoman vor primi semnul pluralului pentru ambele substantive componente.

  Ex.:men drivers, women teachers, men servants n cazul substantivelor compuse formate din constructii de genul substantiv + prepozitie /adverb + substantiv, substantivul de baza va primi semnul pluralului.

  Ex.: sisters-in-law, passers-by, men-of-war, hangers-on, lookers-on, runners-up Abrevierile sau initialele vor forma pluralul prin adaugarea unuis

  Ex.:MPs (Members of Parliament), VIPs (very important persons)

  Substantivele unice (uncountable nouns)Sunt substantive care nu se pot numara (uncountable) deoarece reprezinta fie unicate, obiecte

  puternic individualizate, notiuni abstracte.Nume de substante : bread, coffee, gold, paper, cloth, glass, oil, stone, wood Abstractiuni : earth, paradise, nature, the present, advice, death, help, information, news,beauty, experience, horror, knowledge, friendship, theory, literature Alte substantive : baggage, damage, shopping, reading, luggage, parking, weather Substantivele unice sunt ntotdeana la singular si vor lua un verb la singular:

  Ex.:This coffee is cold. The weather was dreadful.

  Nu sunt precedate dea/an ; pentru a exprima o unitate din aceste substantive se foloseste: some, any,

Search related