Georgiana Galateanu - Gramatica Limbii Engleze

  • Upload
    gelut70

  • View
    2.401

  • Download
    301

Embed Size (px)

Text of Georgiana Galateanu - Gramatica Limbii Engleze

SUCCES IN INVATAREA LIMBII ENGLEZE ! Gramatica limbii engleze, pentru uz colar Autori:Georgiana GlteanuEcaterina ComiselEditura didactic si pedagogic Bucuresti1982

Sanda Retinschi - asistent universitarReferenti: Alexandra Vasiliu - profesoarAnca Iliescu - profesoar

Contributia autoarelor la elaborarea lucrrii a fost urmtoarea:G. Glteanu: cap. I.O.; 1-2.3; 3.1.-3.6; 7-10; II.0; 43; 18; 19; 22; 23; III.0.; 24-26.E. Comisel: cap. 2.4.-2.5; 3.7.-3.10; 4-6; 11; 12; 14-17; 20; 21.Redactor: Simona BosettiTehnoredactor: Constantina VelcoviciCoperta: Ion HacikPag. 003 CUVNT NAINTE Lucrareadefatafostconceputcaunmaterial dereferintpentru elevi,profesori si alte categorii depersoane interesate de studiul limbii engleze.ntratareaproblemelor,s-aavutnvederemodulncareacesteasuntprezentatenmajoritateamanualelorsigramaticilordelimbenglezdintaranoastr.Aufostdeasemeneanatentiaautorilorprogresele nregistrate n analiza fenomenului lingvistic n general,nunumai n Romnia,darsi n trileunde se vorbeste limba englez, precum si caracteristica limbii engleze contemporane de a aplica regulileflexibilsinuantat,nfunctiedescopulcomunicrii,deinterlocutor(limbajoficialsaufamiliar)sideaspectul limbii (scris sau oral).Lundnconsideratietoateacesteaspecte,Gramaticalimbiienglezepentruuzscolarprezintfenomenele gramaticale n mod descriptiv.ncadrulprtii I,Morfologia,suntstudiateregulileprivitoarela formacuvintelor.Aceast prim parteeste considerat ca deosebit de important pentru cel care studiaz limba englez, deoarece primul lucrucaresenvatngramaticauneilimbistrineestecumseformeazcategoriilegramaticaledebaz:timpurile verbului, pluralul substantivelor, comparatia adjectivelor etc.ParteaaII-asiparteaaIII-a,SintaxapropozitieisiSintaxafrazei,cuprindregulileprivitoarelambinareacuvintelor n propozitii si a propozitiilor n fraze. Aceast parte este considerat de. asemeneaimportant,deoareceeaaratceluicarestudiazlimbaenglezcum sfoloseascformelegramaticalepecarele-anvtat.Indescriereaformeicuvintelor(ncadrulmorfologiei)siafunctionriilorncomunicare (n cadrul sintaxei), lucrarea reia afirmatiile continute n manualele scolare n vigoare.CeeaceaducenplusGramaticalimbiiengleze,pentruuzscolaresteoimaginefunctional,deansamblu,asuprafenomenului gramatical contemporan,prin specificarea atta unorposibile abateri delareguli,ctsiasituatiilorncaresefolosescformelegramaticale:nvorbireacurentsaunlimbascris, n stilul oficial sau n literatur, n varianta britanic sau cea american a limbii engleze.nelaborarealucrrii,s-apornitdelaexplicatiilegramaticalesicompendiiledegramaticcuprinsenmanualele de limb englez actualmente n uz n scolile din tara noastr si de la experienta personal si aaltor cadre didactice n predarea limbii engleze.nprimulrnd,autoareles-aubazatpetraditiacreatdegramaticileelaboratede:LeonLevitchi,IoanPreda-Gramaticalimbiiengleze,Ed.Stiintific1967;AliceBdescu-Gramaticalimbiiengleze,Ed.Stiintific,1963;Catedradelimbsiliteraturenglez.UniversitateadinBucuresti-Gramaticalimbiiengleze, Ed. Stiintific, 1962; Ioana Stefnescu - Lectures in English Morphology, Univ. din Buc., 1978.Avndnvedere tendintele recente din limbaenglez contemporan, au fostfolosite si lucrri publicaten Marea Britanie si n alte tri (vezi cap. Bibliografie); iar pentru a oferi cititorului un cadru de referintfamiliarsiposibilitateadeafacecomparatiicustructuralimbiiromne,definitiilegenerale,structuralucrrii si terminologiaaufostelaboratepebazaunorgramatici ale,limbii romne:AcademiaR.S.R.-Gramatica limbii romne,Ed. Academiei R.S.R., 1966; C. Dimitriu - Gramatica limbii romne explicat.Morfologia, Junimea, 1979; I. Iordan, VI. Robu - Limba romna contemporan, E.D.P., 1978.Trimiterile la sursele folosite -romnesti sau strine -nu au fost de regul mentionate pe parcursul lucrriipentru a nu ngreuia lectura, materialele de referint fiind specificate la sfrsitul lucrrii.Datoritcaracteruluipracticallucrrii,fapteledeteoriegramaticalcontinutenGramaticaufostexpuse succint si nsotite de numeroase exemplificri. Exemplele prezente n lucrare sunt dintre cele maisimple,asacumsuntelefolositenvorbireacurentsauprezentaten alte gramatici ale limbii engleze,fiind. construite pe baza unui vocabular redus si accesibil, usor de nteles pentru elevi.Situatiilencaredeosebiriledintreceledoulimbiprezintdificulttipentruelevulromnaufostsubliniate n lucrare si practicate n exercitiile care urmeaz fiecrui capitol. Rezolvarea unui mare numrde exercitii a fost inclus la sfrsitul volumului.Autoareledorescs-siexprimegratitudineafatdeautoriigramaticilorlimbiienglezementionatianterior, care au pus bazele unei solide traditii de anglistic n Romnia; multumirile noastre se ndreaptde asemenea ctre asist. univ. Sanda Retinschi de la Universitatea din Bucuresti, prof. Alexandra Vasiliu,delaliceuldeartGeorgeEnescu"siprof.AncaIliescu,delascoalageneralnr.50dinBucuresti,pentrucompetentasirbdareacucareauparcurslucrarean'stadiuldeelaborare,oferindbinevenitesugestii critice.negalmsur,autoareletinsmultumeascredactieidespecialitatedelaEdituradidacticsipedagogicpentrurecomandrilepretioasedatesimuncadesfsuratnpregtireavolumuluipentrupublicare.Elaborareauneiasemeneagramaticiprezentndnumeroasedificultti'autoareleasteapteuinteressugestiisirecomandridinparteacititorilor,nvedereambunttiriilucrrii,pentruoeventualreeditare.G. G. si E. C.pag: 005Partea IMORFOLOGIA(Morphology)I.0. GENERALITAI0.1. Morfologia i sintaxaCele dou prti constitutive ale gramaticii traditionale sunt mofologia si sintaxa.Morfologiacuprinderegulileprivitoarelaformacuvintelorsilamodificrileformalealecuvintelor studiate pe prti de vorbire; s i n t a x a cuprinde regulile privitoare la mbinarea cuvintelor npropozitii si fraze*.1

1. Gramatica limbii romne, vol. I, Ed. Acad. R.S.R., Bucuresti, 1966, p.11.

0.2. Criterii de utilizare n definirea pilor de vorbireUnitatea de analiz n gramatica traditional este cuvntul.Gramaticatraditionalgrupeazcuvintelenzececlasemari,numiteprtidevorbire:substantivul,articolul,adjectivul,pronumele,numeralul,verbul,adverbul,prepozitia,conjunctiasiinterjectia.mprtirea cuvintelor n zece prti de vorbire se bazeaz de folosirea concomitent a trei criterii:a) criteriul semantic = sensul lexical cel mai general al claselor de cuvinte;b) criteriul morfologic= schimbrile ce au loc n forma cuvintelor pentru exprimarea categoriilorgramaticale de gen, numr, caz, persoan, comparatie, mod, timp, aspect si diatez;c) criteriul sintactic = posibilitatea cuvintelor de a ndeplini functii sintactice n cadrul propozitiei.Definireaprtilordevorbiresebazeazpetoateceletreicriterii,unsingurcriteriufiindinsuficient.0.2.1.Dinpunctdevederesemantic,prtiledevorbiresedistingdupceeaceexprimele:numele unui obiect (substantivul, indirect si pronumele, care tine locul unui substantiv), o nsusire a unuiobiect(adjectivul),un numrsau odeterminare numeric (numeralul),oactiune sauo stare(verbul),ocaracteristic a unei actiuni, stri sau insusiri (adverbul),exteriorizarea unui sentiment, a unei stri fizice,a unui act de voint sau imitarea unui sunet (interjectia)*2

2. Ibid., p. 12.

pag: 006Din punct de vedre al criteriului semantic, prtile de vorbire se mpart n:a)prti de vorbirecusens lexical de sine stttor,si care potfi prti depropozitie:substantivul,adjectivul, pronumele, numeralul, verbul, adverbul si interjectia;b) prti de vorbire care nu au ntotdeauna sens lexical de sine stttor, exprimnd raporturi ntrenotiuni, si care nu pot fi prti de propozitie: prepozitia, conjunctia si articolul.1 Gramatica limbii romne, vol. I, Ed. Acad. R.S.R., Bucureti, 1966, p. 11.2 ibid., p. 120.2.2.nfunctiedecriteriulmorfologic,cuvinteledinlimbaenglezsimodificformapentruexprimareacategoriilorgramaticaledegen,numr,caz,persoan,comparatie,timp,mod,aspectsidiatez.Schimbrile m forma cuvintelor care exprim categoriile gramaticale alctuiesc flexiunea.n functie de prezenta sau absenta flexiunii, cuvintele se mpart n:a)cuvinteflexibile,careaucelputinocategoriegramatical,pentruexprimareacreiasimodific forma;b) cuvinte neflexibile, care nu sunt marcate pentru categorii gramaticale.0.2.3. n functie de criteriul sintactic, cuvintele se mpart n:a) cuvinte care ndeplinesc o functie sintactic n propozitie, putnd fi o parte principal (subiect,predicat) sau secundar (atribut, complement, element predicativ suplimentar) de propozitie;b) cuvinte care nu au o functie sintactic, dar care marcheaz functii sintactice:Ive bought this book for Mary.She receiverd the parcel afeter paying for it.1. VERBUL (The Verb)1.1. DefiniieVerbul este partea de vorbire care:a) exprim actiuni, procese sau stri;b)arecategorii gramaticaledepersoansi numrcomunecualteprti devorbiresi categoriilespecifice de timp, mod, aspect si diatez;c) ndeplineste functia sintactic de predicat.pag: 0071.2. ClasificareVerbele potfi clasificate din punct de vedere al structurii morfologice sau din punct de vedere alsensului lexical si al functiei.1.2.1. Din punct de vedere al structurii morfologice, verbele pot fi clasificate n:a) verbe simple: go;b) verbe compuse: spotlight;c) verbe cu particul adverbial: put on, put off, put away;d) verbe cu prepozitie obligatorie: look at, listen to, wait, for, succees in;e) locutiuni verbale: take care of, make use of.Grupelea),b)si e)nu prezintparticularitti deosebite.Pentruc)vezi &8.7,iarpentrud)vezi&8.2.5.1.2.2. Sensul lexical al verbelor. Verbele n limba englez se mpart n:a) verbe cu sens lexical plin, numite de obicei verbe notionale;b) verbe cu sens lexical redus, care sunt folosite mai mult cu functii gramaticale. n clasa verbelorcu sens lexical redus intr verbele copulative, verbele auxiliare si verbele modale.1.2.3. Funciasintacticaverbelor.Peplansintacticverbelecusenslexicalplinsuntpredicative, adic pot forma singure predicatul unei propozitii, pe cnd verbele cu sens lexical redus suntnepredicative, au nevoie de o complinire (verb notional, nume predicativ) pentru a deveni predicate: Thechild is clever. n schimb ele marcheaz anumite categorii gramaticale.n: The film was seen by millions of people. Filmul a fost vzut de milioane de oameni.wasarefunctia de marc a diatezei pasive,timpul Paste Tense,persoanaaIII-asingular pentruverbul see.1.2.4. Verbele cu sens lexical redus se mpart n:a)verbecopulative(be,si,conformgramaticiitraditionale: appear,seem,look,turn,become,get, remain, stay etc.): He seems ill. Pare bolnav.b) verbe auxiliare (be, have, shall/should, will/would, may/might, can/could, do) care ndeplinescfunctiademarcacategoriilorgramaticalede diatez,mod,timp,aspect,persoansi numr,aformeiinterogative si negative la verbele pe care le nsotesc:He was told a lie. I s-a spus o minciun. - Diateza pasiv.He was trying to catch the ball when he fell. ncerca s prind mingea cnd a czut. - Aspectulcontinuu etc.c)verbesemiauxiliaresaumodale(can/could,must,haveto,may/might,shall/should,will/would, ought to etc.) care arat atitudinea vorbitorului fat de enunt:- posibilitate: It might rain later. S-ar putea s plou mai trziu.- necesitate: You must finish before noon. Trebuie s termini nainte de prnz etc.pag: 0081.3. Categoriile gramaticale ale verbuluinlimbaenglezverbulareformegramaticaledeterminatedecategoriilespecificedetimp,aspect,diatezsimodsidecategoriilenespecificedepersoansinumr.nfunctiedeprezentasauabsentacategoriilordetimp,persoansinumr,formeleverbalenlimbaenglezsempartnformepersonale si nepersonale.Formelepersonalealeverbului(FiniteFormsoftheVerb)suntmodurileindicativsisubjonctiv.Laacesteforme,verbulestemarcatpentruaexprimacategoriiledetimp,mod,diatez,aspect, persoan si numr, iar din punct de vedere sintactic, ele pot forma singure predicatul si se acordn numr si persoan cu subiectul.Formelenepersonalealeverbului(Non-FiniteFormsoftheVerb)suntinfinitivul Gerund-ul(Gerunziul),participiul prezentsi particupiul trecut.Aceste forme nu au categoriile detimp,person sinumr si nu pot forma singure predicatul propozitiei.1.4. Timpul (Tense)Categoriagramaticalatimpului(Tense),categoriespecificverbelor,sereferlaordineaevenimentelor n timp, asa cum este perceput aceasta de vorbitor n momentul vorbirii.Momentul n carearelocactul devorbireestemomentul prezent(now).Fatdeacestmomentcare constituie axa de referint a prezentului, unele evenimente sunt:a)anterioare,cndeleaulocnaintedemomentulvorbirii(evenimentelesuntamintitedevorbitor): Present Perfect;b)posterioarefat de momentul vorbirii (evenimentele fiind anticipate de vorbitor,deoarece voravea loc dup momentul vorbirii): Future;c) simultane cu momentul vorbirii (avnd loc n acelasi timp) Present.Considerndmomentul vorbirii punctul prezent,vorbitorul si poateaminti un evenimentcare aavutloc laun momentanteriormomentului vorbirii (then). n raport cu acest moment amintit then, cared nastere axei de referint a trecutului, alte evenimente pot fi:a) anterioare momentului trecut then: Past Perfect;b) simultane cu then: Past Tense;c) posterioare: Future in the Past.Deasemenea,inmomentulvorbirii(now),vorbitorulpoateanticipaanumiteevenimente(posterioaremomentului vorbirii).nraportcuun anume evenimentposteriormomentului prezent(axade referint a viitorului), alte evenimente pot fi:a) anterioare: Future Perfect;b) simultane: Future;c) posterioare: engleza nu are marc formal pentru aceste evenimente.pag: 009n analiza timpului, trebuie astfel luate n consideratie trei elemente:a) momentul vorbirii;b) momentul (svrsirii) actiunii;c) axa sau momentul de referint.a) Momentul vorbirii este momentul n care enuntul este pronuntat de vorbitor: now.b)Momentul actiunii este momentul n care a avutloc actiunea saustarea: now, then,tomorrowetc.c)Momentuldereferintreprezintaxapecareseplaseazvorbitorulnpercepereaevenimentului: axa prezentului, axa trecutului, axa viitorului.n functie de cele trei elemente - momentul vorbirii, momentul actiunii si momentul de referint -limba englez cunoaste urmtorul sistem de timpuri:- pe axa prezentului: Present, Present Perfect, Future;- pe axa trecutului: Past tense, Past Perfect, Future in the Past;- pe axa viitorului: Future, Future Perfect*1.5. Timpul prezent simplu (Present Tense Simple)1.5.1. Definiie.Prezentulsimpludesemneazuneveniment(oactiunesaustare)caresentmplsimultancumomentulvorbirii(prezentulinstantaneu)saucareincludemomentulvorbirii(prezentul generic si habitual).1.5.2. Form. Din punct de vedere al formei, prezentul simplu este identic cu infinitivul, la toatepersoanele singular si plural, cu exceptia persoanei a III-a singular, care adaug -(e)s:I swim Eu notYou swim Tu/Voi noti/notatiWe swim Noi notmThey swim Ei /Ele noatHe swims El noatShe swims Ea noatIt swim El/Ea noat (neutru)1.5.3. Pronunareaiortografiereaterminatiei-(e)slapersoanaaIII-asingularprezintaceleasi caracteristici ca si terminatia de plural -(e)s a substantivelor:-(e)s se pronunt:[s] dup consoane surde: He thinks [_ts_i_n_ks].[z] dup consoane sonore si vocale: He studies[st_a_diz]. He runs[r_a_nz].[iz] dup consoane sibilante: She washes [_w_o_s_iz]VerbelesaysidoaulapersoanaaIII-asingularopronuntaredeosebitfatdecelelaltepersoane:I say [sai] - he says [sez]; I do [du:] - he does [d_a_z].pag: 010Din punct de vedere al ortografiei, majoritatea verbelor adaug -s ;a persoana a III-a singular: Hewalks. She sees.Disinenta devine -es cnd verbul se termin n s, x, z, sh, ch, tch sau o:She watches. It buzzes. He goes.Verbele terminate n -y precedat de consoan, schimb y n i si adaug -es: I try - he tries.1.5.4. ntrebuinare. Prezentul simplu are mai multe ntrebuintri:1)Prezentulgeneric(GenericSimplePresent)exprimactiunigeneralecareaulocntr-uninterval de timp nespecificat, dar care include momentul vorbirii:The Earth moves round the Sun. Birds fly. Three and three make six.Adverbeledefrecventtipicepentrupropozitiilegenericesunt:always,never,regularly,ever:Wood always floats on water.2)Prezentul simplu este folosit pentruactiuni obisnuite, repetate (Habitual Simple Present), careau loc ntr-operioad de timp general sau specific, mentionat prin adverbe sau locutiuni adverbiale detimp ca: on Mondays, in summer, every day sau adverbe sau locutiuni adverbiale de frecvent ca: often,frequently, seldom, rarely, occasionally, sometimes, once a week/month/year: I go to school every day. Iusually watch TV in the evening.Not:Prezentul simpludesemnndactiuni repetateesteapropiatdeprezentul genericdeoarecenicielnuindividualizeazevenimentelesauspecificmomentulactiunii.Deosebireantreceledoufolosirialeprezentuluisimpluesteurmtoarea:npropozitiicarecontinactiunirepetatesubiectulesteindividualizat,pe cndn cele generice subiectul estegeneral:Igo skiing in winter. Waterboils al 100Centigrade. A doctor works hard.3)Prezentulinstantaneu(InstantaneousSimplePresent)sereferlaactiuni caresuntvzutecaavnd loc n ntregime n momentul vorbirii. Aceast ntrebuintare a prezentului simplu se ntlneste n:a)comentarii:Thegoal-keepermissestheball andonemoregoal isscored.Portarul nu prindemingea si se marcheaz nc un gol.b) demonstratii: I now mix the butter with the cocoa. Acum amestec untul cu cacao.c) exclamatii: Here comes our teacher! Iat (c) vine profesorul nostru!4) Folosirea prezentului simplu cu alte valori temporaleA) Prezentul cu valoare de viitor este ntrebuintat n propozitii principale:a) pentru exprimarea datei: Tomorrow is December 21st. Mine este 21 decembrie. Tomorrow isSaturday. Mine este smbt.b) pentruredarea unor actiuni planificate, unoraranjamentepentruviitor,conform unui orar sauprogram stabilit(deexemplunexcursii organizate),mai alescu verbede miscareca:go,come,leave,return sau verbe ca begin, start, end, finish:We leave Bucharest at eight. We arrive in Predeal at ten. Plecam din Bucuresti la ora 8. Sosim laPredeal la ora 10.pag: 011B) Prezentul cu valoare de viitor este ntrebuintat si n propozitii subordonate:a) de timp, introduse n when, after, before, as soon as:Well get home before it gets dark. Vom ajunge acas nainte s se ntunece.b) conditionale, introduse de if, unless, provided, in case:If it rains on Sunday, Ill repair my bicycle. Dac o s plou duminic, am s-mi repar bicicleta.C) Prezentul cu valoare de trecut se foloseste:a) n naratiuni, pentru nviorarea povestirii (prezentul istoric):One day, the little boy goes to the woods. There he finds a buried treasure.b) cu verbe ca tell, hear, learn, write, pentru a sublinia efectul prezent al unei comunicri trecute:He tells me that have won the competition. mi spune c ai cstigat concursul.1.6. Timplul trecut simplu (Past Tense Simple)*1.6.1. Definiie. Past Tense, aspectul simplu, desemneaz un eveniment definit care a avut loc peaxa trecutului (evenimentul este amintit n momentul prezent).1.6.2. Form. Marca timpului Past Tense simplu este, la verbele regulate, -ed: We listened to theconcert last night. Am ascultat concertul asear.1.6.3. Pronunarea i ortografierea terminatiei -ed este n functie de terminatia infinitivului.-ed se pronunt:a)[d]cndverbeleseterminnvocalsauconsoansonor[b,g,l,m,n,v,z,dz,_dj_]:play-played [pleid]; arrived[__raivd];b)[t]cndverbeleseterminnconsoansurd[f,k,p,s,_s_,t_s_]like-liked[laikt],cross-crossed [kr_o_st];c) [id] cnd verbele se termin n -t sau -d: want - wanted [w_o_ntid]; nod - nodded [n_o_did];Particularitti ortografice ale terminatiei -ed:a)consoanafinalaformeideinfinitivsedubleazcndvocalacareoprecedeestescurtsiaccentuat: stop - stopped; prefer - preferred.Not:1.Consoanafinalsedubleazlactevaverbe,desisilabafinalnuesteaccentuat:kidnap-kidnapped; handicap - handicapped; worship - worshipped; iar la verbe terminate n ic, =c se dubleaz nck: picnic - picnicked.2.nenglezabritanic,verbeleterminaten-ldubleazaceastconsoan,indiferentdeaccent:control - controlled; travel - travelled.pag: 0123. n varianta american a limbii engleze, -l se dubleaz numai dac ultima silab este accentuat:controlled, dar: traveled.b) verbele terminate n -y precedat de consoan l schimb n -i: study - studied;c) verbele terminate n -e adaug doar -d: move - moved.1.6.4.n ceeaceprivesteverbele neregulate,acesteaau fostmprtiten sapte grupe,n functiede pronuntarea infinitivului, a formei de Paste Tense si a participiului trecut:1. verbe de tipul:burn-burnt-burntlearn-learnt-learntlend-lent-lentspend-spent-spent2.creep-crept-creptleave-left-leftbuy-bought-boughtcatch-caught-caught3.cast-cast-casthit-hit-hitshut-shut-shutwet-wet-wet4.meet-met-methang-hung-hungwin-won-wonsit-sat-sat5.mow-mowed-mown/mowedsow-sowed-sown/sowedswell-swelled-swollen/swelled6.wear-wore-worngrow-grew-growngive-gave-givenwrite-wrote-written7.begin-began-begunsing-sang-sungcome-came-comego-went-goneNot:nfunctiedeformelepecareleauverbelela PastTensesi la participiul trecut,ele sempartnverbe regulate si verbe neregulate.VerbeleregulateformeazPastTensesiparticipiultrecutprinadugareaterminatiei-(e)dlaforma de infinitiv: listen (a asculta) - litened (a ascultat) - listened (ascultat).Verbeleneregulatesuntcelecareauformedeosebitepentruinfinitiv,PastTensesiparticipiultrecut, care trebuie nvtate pe dinafar.pag: 013Verbe neregulateInfinitivPast TenseParticipiutrecutTraducereainfinitivuluiarise arose arisen a se ridica(a)wake(n)(a)woke (a)wokena se trezibe was been a fibear bore borne a purtabeat beat beaten a batebecome became become a devenibegin began begun a ncepebend bent bent a se ndoibid bid bid a ruga, aporuncibind bound bound a legabite bit bitten a muscableed bled bled a sngerablow blew blown a sufla, a batebreak broke broken a spargebreed bred bred a creste, aeducabring brought brought a aducebuild built built a construiburn burnt burnt a ardeburst burst burst a izbucni, anvli, a crpabuy bought bought a cumpracast cast cast a aruncacatch caught caught a prindechoose chose chosen a alegecling clung clung a se agtacome came come a venicost cost cost a costacreep crept crept a se tr, a sefurisacut cut cut a tiadeal dealt dealt a trata, a seocupa dedig dug dug a spado did done a facedraw drew drawn a trage, adesenadream dreamt dreamt a visadrink drank drunk a beadrive drove driven a sofa, a mnadwell dwelt dwelt a locuieat ate eaten a mncafall fell fallen a cdeafeed fed fed a hrnifeel felt felt a (se) simtifight fought fought a (se) luptafind found found a gsiflee fled fled a fugi, a serefugiafling flung flung a aruncafly flew flown a zburaforbid forbad forbiddena interziceforget forgot forgottena uitaforgive forgave forgiven a iertafreeze froze frozen a nghetaget got got a primi, a obtinegive gave given a dago went gone a mergegrind ground ground a mcinagrow grew grown a crestehang hung hung a atrnahave had had a aveahear heard heard a auzihide hid hidden a (se) ascundehit hit hit a lovihold held held a tinehurt hurt hurt a lovi, a rni, adureakeep kept kept a tine, a pstrakneel knelt knelt a ngenunchiaknit knit knit a tricotaknow knew known a sti, a cunoastelay laid laid a pune, a asezalead led led a conducelean leant leant a se apleca, a sesprijinileap leapt leapt a srilearn learnt learnt a nvtaleave left left a pleca, a lsalend lent lent a da cumprumutlet let let a lsa, a permitelight lit lit a aprindelie lay lain a zcea, a seaflalose lost lost a pierdemake made made a facemean meant meant a nsemnamow mowed mowed,mowna cosipay paid paid a pltiput put put a puneread read read a citirid rid rid a scpa de, a sedescotorosiride rode ridden a clriring rang rung a sunarise rose risen a rsri, a seridicarun ran run a fugisaw sawed sawn,saweda tia cufierstrulsay said said a spunesee saw seen a vedeaseek sought sought a cutasell sold sold a vindesend sent sent a trimiteset set set a punesew sewed sewn/seweda coaseshake shook shaken a scutura, atremurashear sheared shorn/sheareda tunde oished shed shed a vrsa (lacrimi,snge)shine shone shone a strlucishoe shod shod a potcovishoot shot shot a mpuscashow showed shown a artashrink shrank shrunk a se strnge, ase scorojishut shut shut a nchidesing sang sung a cntasink sank sunk a (se) scufundasit sat sat a sedeaslay slew slain a ucidesleep slept slept a dormisling slung slung a aruncaslit slit slit a (se) crpasmell smelt smelt a mirosisow sowed sown a semnaspeak spoke spoken a vorbispeed sped sped a grbi, aacceleraspell spelt spelt a ortografiaspend spent spent a cheltui, apetrecespill spilt spilt a vrsaspin spun spun a toarcespit spat spat a scuipasplit split split a despicaspoil spolit spoilt a rsftaspread spread spread a (se) ntindespring sprang sprung a izvor, a sristand stood stood a sta (npicioare)steal stole stolen a fura, a sefurisastick stuck stuck a lipisting stung stung a ntepastink stunk stunk a mirosi urtstrew strewed strewn a presrastride strode strode a merge cu pasimaristrike struck struck a lovistring strung strung a nsira (pe oata)strive strove striven a nzuisweat sweat sweat a transpiraswear swore sworn a jura, a njurasweep swept swept a mturaswell swelled swollen a se umflaswim swam swum a notaswing swang swung a legnatake took taken a luateach taught taught a nvta, apredatear tore torn a rupe, a sfsiatell told told a spune, apovestithink thought thought a (se) gndithrive throve thriven a prosperathrow threw thrown a aruncathrust thrust thrust a nfigetread trod trodden a clcaunderstandunderstoodunderstooda ntelegewear wore worn a purtaweave wove woven a tesewed wed wed a (se) cununaweep wept wept a plngewet wet wet a udawin won won a cstigawind wound wound a rsuciwring wrung wrung a stoarcewrite wrote written a scriepag: 0161.6.5. ntrebuintare. Past Tense simplu este folosit pentru a exprima:1) o actiune svrsit si ncheiat ntr-un moment trecut:a)Momentul ncareaavutlocactiuneaestedeobicei mentionatprinadverbedetimp ca:twohoursago(acumdouore),yesterday(ieri),lastweek(sptmnatrecut),in1970(n1970)etc.:Iwent to the opera last night. Am fost la oper asear.Despreacestmomentsepotcereinformatiiprinntrebrincepndcuwhen,whattime,howlong ago:When did you call on him ? Cnd ai trecut pe la el?What time did you call on him ? La ce or ai trecut pe la el?How long ago did you call on him ? Cu ct vreme n urm ai trecut pe la el?I called on him yesterdayAm trecut pe la el ieriI called on him at five oclockAm trecut pe la el la ora 5I called on him a few days agoAm trecut pe la el acum cteva zileb)Actiuneaestesvrsitsincheiatntr-unanumemomenttrecut,chiardacacestanuestementionat,elputndfidedusdincontext.(nschimbsepoatespecificaloculactiunii):Heshookhisheadandsaidno.Ddudin capdezaprobatorsi spusenu. Imethim outside museum.M-am ntlnitcuel n fata muzeului.c) Actiunea este svrsit si ncheiat ntr-un moment trecut care este precizat ca rezultat al uneintrebri si unui rspuns la Present Perfect. A: Have you seen this film? B:Yes, I have. I saw it last week.A:Ai vzut acest film? B: Da, l-am vzut. L-am vzut sptmna trecut.Not:n acestcontext(c),PastTenseareofunctieanaforic,referindu-se la un evenimentdejaintrodus n vorbire si deci cunoscut: I have been toConstanta. I visited the Aquarium and walked downthe pier.pag: 0172)oactiune repetat n trecut,care setraduce deobicei prin imperfectn limba romn: I oftenvisited him. l vizitam adesea.Not:1.Oactiunerepetatntrecutsemai poateexprimasi cuajutorul verbului modal would(cuvaloarefrecventativ)+infinitiv,aceastconstructiefiindcaracteristiclimbii literare:Hewouldsitforhoursinfrontof hishouse,lookingatthestars.Sttea/obisnuiassteaorensirn fatacaseiprivind stelele.n vorbirea curent se foloseste used to + infinitiv: He used to sit for hours in from of his house.Obisnuia s stea ore n sir n fata casei.2.PastTensesimplunusefolosesteniciodatcuvaloaregenericsauinstantanee,caPresentTense simplu.3. Past Tense simplu poate fi folosit si cu alte valori temporale:a)cuvaloaredemaimultcaperfect(PastPerfect),pentruredareaunoractiunisuccesiventrecut, n special n propozitii circumstantiale de timp introduse de when, after etc.:He went out to play after he finished his homework.I saw him before he saw me.Aceast folosire a lui Past Tense este caracteristic verbelor care exprim actiuni (activity verbs):He addressed and sealed the envelopes.b)cuvaloaredeprezent,pentruaexprimaorugmintepoliticoasprinverbecawish,want,wonder,like,intend:Iwonderedifyoucouldlendmethisbook.Mntrebamdacatiputeas-mimprumutati cartea.c)cuvaloaredeprezent,nvorbireaindirect,dacverbuldinpropozitiaprincipalestelauntimp trecut:He told me he was ill.d) cu valoare de viitor, n propozitii circumstantiale de timp, dac verbul din propozitia principaleste la un timp trecut:Hetoldmehewouldshowmethephotoswhen hecame.Mi-aspus c-mi va arta fotografiilecnd va veni.1.6.6. Traducerea lui Past Tensen limba romn, Past Tense se traduce:1) n propozitiile principale sau independente, prin:a)perfectulcompus(deobiceilapersoanaIsiaII-a)siperfectulsimplu(aproapeexclisivlapersoanaaIII-a),cndPastTenseexprimoactiunetrecutncheiat,nsotitsaunudeperioadadetimp:I lost my umbrella yesterday.Mi-am pierdut umbrela ieri.I lost my umbrella a few days ago.Mi-am pierdut umbrela acum cteva zile.I lost my umbrella last week.Mi-am pierdut umbrela sptmna trecut.He said goodbye and left. Spuse la revedere si plec.b)imperfect,cnd PastTense exprim oactiune repetat n trecut, de obicei nsotit de adverbede frecvent:She often left her Englesh textbook at home.Deseori si uita manualul de englez acas.2) n propozitii subordonate prin:a) prezent, n vorbirea indirect (dup un verb trecut):He told me he was ill. Mi-a spus c este bolnav.b) viitor, n propozitiile temporale, cnd verbul din principal este la un timp trecut:He said he would bring me the book when he came to me place.Mi-a spus c-mi va aduce cartea cnd m va vizita.pag: 0181.7. Perfectul prezent (Present Perfect)1.7.1. Definiie. Present Perfect desemneaz un eveniment vzut din perspectiva axei prezentuluianterior momentului vorbirii, dar a crui anterioritate nu este fixat, avnd un caracter nedefinit:Ive painted a picture.1.7.2.Form.nstructuraformeiPresentPerfectintrverbulauxiliarhavelaprezentsiparticipiul trecut al verbului de conjugat:IYou Have heard a noise. Am/Ai/Au auzit un zgomot.We veTheyHeShe has heard a noise. A auzit un zgomot.It s1.7.3.ntrebuintare.1)PresentPerfecteste folosit,la fel ca si PastTense,pentrua desemna unevenimentanteriormomentuluivorbirii.Deosebireantreceledoutimpuriestenaxapecareseplaseazvorbitorul:axaprezentului(PresentPerfect)sauaxatrecutului(PastTense);sinnaturaevenimentului descris: a) nedefinit (Present Perfect) si b) definit, unic (Past Tense):a) Ive seen Mary.b) I saw her at the conference.2)FolosirealuiPresentPerfectesteasociatcuadverbecareexprimoperioaddetimpdeschis, neterminat: today, this week, this month etc.Ive been to the theatre this week.pecndfolosirealuiPastTenseesteasociatcuadverbecareexprimoperioaddetimpnchis, terminat: I went to the theatre last week.3)PresentPerfectesteuneorifolositcuvaloaredePastTense,pentruaexprimaoactiunesvrsit n trecut si terminat recent sau chiar naintea momentului vorbirii: He has come. A sosit.AceastntrebuintarealuiPresentPerfectesteadeseorimarcatdeadverbedetimpcajust(tocmai),already(deja),uptonow,sofar(pnacum),lately,recently (n ultimavreme):Hehasjustphoned. Tocmai a telefonat.Atentie!Cuadverbecatoday,thismorning,thismonth,thisyear,recently,sepoatefolosifiePast Tense, fie Present Perfect, n functie de: a) caracterul actiunii (definit/nedefinit) si b) al perioadei detimp (ncheiat/nencheiat):a)DidyouhearIonVoicuplay recently?(onacertainoccasion).HaveyouheardIonVoicuplay recently ? (in the near past, not a long time ago).b) Did you see him this morning ? (Now its five oclok p.m.). Have you seen him this morning?(Now its 11 a.m.).4)PastTenseestefolositpentruevenimentecareau avutlocn trecutsi ai crorautori numaiexist n prezent,pecndla PresentPerfect,evenimenteleauavutloc n trecut, darautorii sau efecteleevenimentelor mai exist si n prezent:Past TenseMarin Preda wrote several novels and short stories.(Marin Preda is dead).Did you see the exhibition?(The exhibition is closed now).John injured his arm.(It does not hurt him any longer).Present PerfectEugen Barbu has written several novels and short stories.(Eugen Barbu is alive).Have you seen the exhibition?(The exhibition is still open).John has injured his arm.(It still hurts him).pag: 0195)PresentPerfecteste folosit si pentrua exprimaoactiune nceputn trecutsi carecontinu sin momentul vorbirii. Complinirile adverbiale de timp caracteristice pentru aceast ntrebuintare sunt celeindicnd:a) lungimea perioadei de timp: for along time (de mult vreme), for ten minutes (de 10 minute),for two days (de dou zile) etc. He has been here for half an hour.Not: Prepozitia for poate fi omis n vorbire: He has lived in Bucharest ten years.b)nceputul perioadei detimp: since yesterday (de ieri),since December(din Decembrie),sinceyou came (de cnd ai venit) etc. He has studied English since the beginning of the school year. Studiazengleza de la nceputul anului scolar.Perioada de timp redat printr-o propozitie temporal introdus de since poate fi exprimat:a) printr-un verb la Past Tense, cnd se specific momentul initial al perioadei: I was born.Ive lived in Bucharest since my parents came to live here. I last met you.b)printr-unverblaPresentPerfect,cndceledouactiunisuntparalele:Ithasntstoppedraining since Ive been in this town. I have never come across my friends since Ive stayed in this hotel.Atentie!Determinareafor.../since...esteobligatoriepentruaceastntrebuintareaperfectuluiprezent.FolosirealuiPresentPerfectSimplefrdeterminareatemporalcufor/since...sereferlaoactiunencheiat(vezi ntrebuintrile 1,2,4,6)si nula una care continu si n momentul vorbirii: He has lived inBucharest(sometimeinhislife;hemaylivethereagain,butheisnotlivingtherenow).AlocuitnBucuresti(cndvanviatalui;poatevamailocui acolo,darnulocuiesten Bucuresti nmomentul defat).He has studied Englesh (some time in the past, so the knows it, but he is not studying it now). Astudiat engleza (cndva n trecut, asa c o stie, dar nu studiaz engleza acum).Not:Diferentantreceledountrebuintrireiesesidinmodulncaresetraducnlimbaromn:actiuneacarecontinusinmomentulvorbirii-prinprezent,iarceancheiat,petrecutntrecutntr-un momentde timp nedefinit,deci nespecificat-prin perfectul compus:Hehas stayed in thishotel. A stat n acest hotel. He has stayed in this hotel for a week. St n acest hotel de o sptmn.6) Present Perfect poate exprima o actiune caracteristic, repetat n trecut, prezent si poate si nviitor: He has performed in public. A interpretat n public.Aceastntrebuintareestemarcatdeadverbedefrecventca:often(adesea),always(totdeauna), never (niciodat), sometimes (uneori) etc.: He has often performed in public.7)npropozitiisubordonatetemporalesauconditionale,PresentPerfectestefolositpentruareda o actiune anterioar actiunii din propozitia principal, cnd aceasta este exprimat printr-un verb laimperativ,indicativprezentsauviitor:Ringmeupwhenyouhavefinished.Telefoneaz-micndaiterminat. He will help me if he has finished his own work. M va ajuta dac-si va fi terminat treaba lui.pag: 0201.8. Mai-mult-ca-perfectul (Past Perfect Tense Simple)1.8.1.Definitie.PastPerfectesteun timpfolosit cndvorbitorul se plaseazpsihologic pe oaxatrecutului,pentrua desemnaun evenimentanteriorunui momentsau unui evenimenttrecut, care esteamintit n momentul vorbirii:I had finished the book by ten oclock yesterday. by the time you came.1.8.2.Form.Mai-mult-ca-perfectulseformeazdinformadePastTenseaverbuluihave+participiul trecut al verbului de conjugat:I had finished the book before you came.Id finished the book before you came.Terminasem cartea nainte s vii tu.He had already left by ten oclock. El plecase deja la ora 10.1.8.3. ntrebuintare. Mai-mult-ca-perfectul este ntrebuintat pentru a exprima:1)oactiunetrecut,ncheiatnainteaunuimomenttrecut:Ihadfinishedmylessonsbytenoclock yesterday. mi terminasem lectiile nainte de ora 10 ieri.2)oactiunetrecut,ncheiatnainteaaltei actiunitrecute:WhenDorisgottothetheatre,theshow had (already) started. Cnd a ajuns Doris la teatru spectacolul (deja) ncepuse. Mother had cookedthe dinner by the time father arrived home. Mama gtise deja cina cna a ajuns tata acas.3) o actiune trecut, ncheiat imediat naintea unei alte actiuni trecute:I had just got into the classroom when the bell rang. No sooner had I got into the classroom thanthe bell rang. Tocmai/de-abia intrasem n clas cnd a sunat clopotelul.Ihadhardly gotintotheclassroom when the bell rang. NosoonerhadIgotintothe classroomthan the bell rang. Tocmai/de-abia intrasem n clas cnd a sunat clopotelul.4)oactiunetrecut,svrsitntr-operioaddetimpanterioaruneialteactiunitrecute,darajungndpnlaaceasta(cucompliniriadverbialencepndcuforsausince):Hehadbeenintheclassroomfortwominuteswhentheteachercamein.Eranclasdedouminutecndaintratprofesorul. He had lived in Bucharest since 1975 when I met him. Locuia n Bucuresti din 1975 cnd l-am cunoscut.Not:1.Mai-mult-ca-perfectul este un timputilizat mai frecventn limba englez dectn limbaromnpentruexprimareaanteriorittii.(nlimbaromnsefolosesteadeseoriperfectulcompuscuvaloaredemai-mult-ca-perfect:Thepassengersgotoutassoonas thetrain hadstopped.Pasagerii aucobort ndat ce s-a oprit trenul).2. n limba englez se poate folosi Past Tense n loc de Past Perfect n urmtoarele situatii:a) dup conjuctia after, care indic prin sensul ei raportul de anterioritate nemaifiind necesar si oform verbal special: The driver started the car after he cheked the engine. Soferul porni masina dupce verific motorul.pag: 021b)npropozitiilesubordonatetemporaletransformatenvorbireindirectcndverbuldinprincipal este la un timp trecut: He told me had seen a bear when he was in the mountains. Mi-a spus ca vzut un urs cnd a fost la munte.3. npropozitiile subordonate introdusede after sau until, folosirea mai-mult-ca-perfectului, princontrastcu folosirealui PastTense,subliniaz raportul de anterioritate,faptul c actiunea din principalnuaavutlocdectdupceactiuneadinsubordonatafostncheiat:Thepupilondutylefttheclassroom AFTERshe hadturnedoff the lights. Eleva de servici a prsit clasa(numai)dup cea stinslumina.ThewaiterdidnttaketheplatesawayUNTILtheyhadfinishedtheirdinner.Chelneruln-astrns farfuriile pn n-au terminat masa.Mai-mult-ca-perfectulpoatefifolosit:5)nvorbireaindirect,pentruanlocui PresentPerfectsau Past Tense, cnd verbul din propozitia principal este la un timp trecut:Tom: I have spoken to Mary about it.I spoke to her last week.Tom said he had spoken to Mary about it.He added he had spoken to her the week before.1.9. Mijloace de exprimare a viitorului.Exist mai multe posibilitti de redare a ideii de timp viitor n limba englez.A. Viitorul simplu (Shall/Will Future)1.9.1. Definiie. Viitorul simplu desemneaz un eveniment posterior fat de momentul vorbirii.1.9.2. FormnstructuraviitoruluisimpluintrverbulauxiliarshalllapersoanaIsingularsiplural,willlapersoana a II-a si a III-a singular si plural, si infinitivul scurt al verbului de conjugat:I shall go to the seaside tomorrow. Voi merge la mare mine.We shall go to the seaside tomorrow. Vom merge la mare mine.You will go to the mountains next week.He will go to the mountains next week.They will go to the mountains next week.Vei/Veti/Va/Vor merge la munte sptmna viitoare.nenglezabritanicvorbitsinenglezaamericanngeneral sefolosestewill si lapersoanaIsingular si plural, fr nici o schimbare de sens:I will go the seaside tomorrow. Voi merge la mare mine.We will go the seaside tomorrow. Vom merge la mare mine.Forma contras a viitorului este ll + infinitiv la toate persoanele: Ill go, Hell go etc.Aceastformestentrebuintatcuprecderenenglezavorbit,maialescndsubiectulesteexprimat printr-un pronume personal.pag: 0221.9.3. ntrebuinare. 1) Viitorul simplu este un viitor pur, indicnd doar c actiunea are loc ntr-un moment viitor, mai apropiat sau adeseori mai ndeprtat de momentul vorbirii:Hell come back tomorrow. Se va ntoarce mine.Hell come back next year. Se va ntoarce anul viitor.2)Viitorulsimplunuestedeobiceintrebuintatnpropozitiilesubordonate,fiindnlocuitdeprezedntulsimplu:Hewillcomewhenhehastime.Vavenicndvaaveatimp.Viitorul simpluaparedoarnpropozitiilesubordonatecompletivedirectesauprepozitionale,dupverbelethink,suppose,expect,believe,doubt,assume,hope,wonder,besure,beafraid,pentruaexprimaopiniilesaupresupuneriule vorbitorului despre o actiune viitoare: Im sure youll feel better tomorrow. Sunt sigur cte vei simti mai bine mine.3) Viitorul simplu poate fi folosit si cu valori modale (pct. 3-7).Viitorulsimplureprezentatprinwill+infinitiv,deexemplu,poatefifolositlapersoanaIsingurlar si plural, pentru a exprima:a)neaccentuat,ointentienepremeditat,spontan,aprutnmomentul vorbirii:A:Itshotinhere. B: Ill open the window. A: E cal aici. B: Am s/M duc s deschid fereastra.b)accentuat,hotrrea,determinareadeasvrsiactiunea:A:Dontsellthatdictionary.Itisvery good.B: I will sell it, nomatter what you are saying. A: Nu vinde dictionarul, e foarte bun. B: Ams-l vnd/sunt hotrt s-l vnd indiferent ce spui.4) Will + infinitivul poate fi folosit si cu valoare de prezent habitual (frecventativ): Every Sundaythay will go to the seaside. n fiecare duminic obisnuiesc se duc la mare. obiceiul s se duc la mare.Children will be children. Copiii tot copii.5) La forma negativ, la persoana I si a III-a singular si plural, wont + infinitiv exprim:a) neaccentuat, refuzul: I wont go there. Nu vreau s m duc acolo.b) accentuat, refuzul absolut: I wont go there. Nici nu m gndesc s m duc acolo.6) Will + infinitiv este folosit, la forma interogativ, pentru a exprima:a)ontrebare despreoactiuneviitoare: Will they open theexhibitiontomorrow ? Vor deschideexpozitia ei mine ?b) o invitatie (la persoana a II-a): Will you come in, please? Vreti s intrati, v rog?c) o rugminte (de asemenea la persoana a II-a): Will you help me? Te rog s m ajuti.7) La interogativ, Shall + infinitiv exprim:a)viitorulsimplu:ShallIfindthemathomeifIgonow?Ams-igsescacasdacmducacum?b) solicitarea unei opinii: Shall I buy this watch? S cumpr acest ceas?Datoritnmareparteimplicatiilormodalepecareleprezintviitorulsimplunuestefrecventfolositn vorbirea curent, fiind oform caracteristic limbii scrise (limbajul jurnalistic, emisiuni de stiri,anunturioficiale,limbajul literaretc.).nvorbirese prefer viitorul cugoingtopentruexprimarea ideiide viitorapropiatsau viitorul continuupentru redareaideii de actiune neutr, obisnuit, n desfsurareanormal a evenimentelor viitoare.pag: 023B) Be about to + infinitiv1.9.4.Beaboutto+infinitivexprimunviitorimediat:Weareabouttoleave.Suntempepunctul de a pleca.C) Be to + infinitiv1.9.5. Be to + infinitiv exprim:1) un aranjament: I am to move house soon. Urmeaz s m mut n curnd.2) un ordin: You are to return before nightfall. Trebuie s v ntoarceti nainte de cderea noptii.D) Viitorul cu going to (Going to - future)1.9.6.Viitorulcugoingtoseformeazcuajutorulformeibegoingtolaprezent,urmatdeinfinitivul scurt al verbului de conjugat: I am going to write letters tomorrow. Voi scrie scrisori mine.You are going to see a film tomorrow.We are going to see a film tomorrow.They are going to see a film tomorrow. He is going to play tennis tomorrow.She is going to play tennis tomorrow.1.9.7. ntrebuinare. Viitorul cu going to este ntrebuintat pentru a exprima:1) o activitate viitoare apropiat de momentul vorbirii (vezi exemplele de mai sus).Not: Verbele go si come nu pot fi precedate de going to. Pentru a reda ideea de viitor apropiat,ele sunt ntrebuintate la prezentul continuu: Where are you going ? Unde te duci? He is coming tonight.El vine disear.2)oactivitate viitoare ceva avealoccaurmarea unei intentii prezente:We are going tospendourholidayinthemountains.(WevealreadybookedaroominPoianaBrasov).Avemdegnd/Intentionm s ne petrecem vacanta la munte. (Am rezervat deja o camer la Poiana Brasov).Not: O intentie spontan, nepremeditat, se exprim cu ajutorul verbului auxiliar will + infinitiv:A:Imthirsty.(mi-esete).B:Iwillfetchyouaglassofwater.(Mducs-ti aducunpaharcuap).(vezi &1.9.3. pct.3a.).3.oactiune viitoare care va avea loc ca rezultat al unei cauze prezente: Its going to rain. Lookat the clouds. Cred c o s plou./Are s plou. Uit-te la nori.4) Viitorul cu going to nu este folosit de regul n propozitiile principale, cnd ele sunt urmate deo propozitie subordonat conditional sau temporal (se foloseste infinitivul cu shall/will). Totusi aceastform poate aprea n propozitii temporale, cnd vrem s subliniem intentia vorbitorului: He is going tobe a pilot when grows up. Are de gnd/intentioneaz s se fac pilot cnd va creste.E) Prezentul continuu (Present Tense Continuous)1.9.8.Prezentul continuu,formatdin verbul be laprezent si participiul prezent(formain -ing)averbului de conjugat, este folosit pentru a exprima o actiune viitoare care a fost planificat sau proiectatntr-un moment prezent: We are leaving tomorrow. (This is our plan). Plecm mine. Acesta este planulnostru).1.9.9. Prezentul continuu exprimnd o actiune viitoare este de obicei nsotit de un adverb de timpviitor: We are having a meeting at3 oclock/this afternoon/later.Avem/Vom aveasedint la ora 3/dupamiaz/mai trziu.pag: 024F) Prezentul simplu (Simple Present)1.9.10. Prezentul simplu exprim:1)oactiune viitoaredefinit,carevaavea loc caparte aunui program oficial,orar stabilitetc.:The plane takes off at 7 p.m. Avionul decoleaz la ora 19.00. Term starts in September. Scoala ncepe nseptembrie.2) o actiune viitoare n proportii subordonate temporale si conditionale (vezi &1.5.4. pct. 4b).1.9.11. Atentie. Att prezentul continuu ct si cel simplu exprim o actiune viitoare conform unuiplan sau aranjament cnd sunt folosite cu verbe de miscare ca go, leave, arrive, come etc.Deosebirea esteurmtoarea:Wee are leaving tonight. Plecam disear. (Acesta este planul nostrupersonal). We leave tonight. Plecm disear. (Acesta este programul oficial, stabilit (al excursiei etc.).G) Viitorul perfect (Future Perfect Simple)1.9.12.Definitie.Viitorul perfectdesemneaz un eveniment anterior unui momentsau evenimentcare este la rndul su posterior momentului vorbirii.1.9.13. Form.Viitorul perfectcontine n structurasaviitorul simplual verbului have,urmatdeparticipiultrecutalverbuluideconjugat:Ishalll/will havedonemy homeworkby thetimereturn.mivoi fi fcut lectiile pn te ntorci tu.1.9.14. ntrebuintare. Viitorul perfect este folosit pentru a exprima:1) o actiune viitoare care va avea loc naintea unui moment viitor: He will have finished the bookby Monday. El va fi terminat cartea pn luni.2) o actiune viitoare care va avea loc naintea unei alte actiuni viitoare:Hewillhavefinishedthebookby thetimeyoucomebackhome.El vafi terminatcarteapncnd te ntorci tu acas.3) oactiune viitoare care va avea locntr-o perioad de timp anterioar unei actiuni viitoare, darajungnd pn la aceasta: He will have worked in this factory for forty years when he retires. Va fi lucratn aceast fabrica timp de 40 de ani cnd se va pensiona.Not: Viitorul perfecteste oform verbal caracteristic limbii scrise,fiind rar folositn vorbireacurent.1.9.15.Actiuniviitoaredintr-operspectivtrecut.Evenimenteleviitoaresuntposterioaremomentului vorbirii, care este now. Dar evenimentele pot fi posterioare si unui moment trecut then, careesteamintitnmomentulvorbirii.Depeaceastaxatrecutului,posibilittiledeexprimareaideii deviitor sunt urmtoarele:1)whould+infinitiv.(Constructieputinfrecventnvorbireacurent,caracteristicstiluluinarativ literar):The times was notfaroff when he wouldrealize his mistake. Nu era departe momentulcnd si va da seama de greseal.2)be goingtola PastTense + infinitiv, adesea cusensul de intentie nerealizat: You weregoingto invite me to the cinema. (But you didnt). Urma/Trebuia s m inviti la cinema. (Dar n-ai fcut-o).3)PastTenseaspectul continuu (actiuneconform unui plan, aranjament):I wasmeeting them inTulcea the next day. i ntlneam/urma s-i ntlnesc n Tulcea a doua zi.4) Be to la Past Tense + infinitiv (construcTie folosit n engleza literar , cu sensul de urma s;era aranjat): He was to change his mind later. The festival was to be held at the end of term.5) be about to la Past tense + infinitiv (a fi pe punctul de): She was about to cry.pag: 0251.10. Aspectul (Aspect)1.10.1. Definitie. nlimbaenglezaspectul este categoria gramatical specific verbului, care sereferlafelulncareestereprezentatactiuneaexprimatdeverb:caavndduratsaunu,cafiindterminat sau nu.1.10.2.Existdoucontrastenlimbaenglez:durativ-non-durativ(denumitdeobiceicontinuu - non-continuu) si perfectiv - non-perfectiv.nprimulopozitiaestentreoactiunecareareoanumitdurat,estendesfsurarentr-unanumit moment sau ntr-o anumit perioad de timp si este raportat la momentul de referint now, thenetc. si ntre o actiune pentru care o asemenea informatie nu este important. Comparati:John is reading an English newspaper (now). John citeste un ziar englezesc (acum), cu:John reads English newspaper (every day). John citeste un ziar englezesc (n fiecare zi).nal doileaactiuneaestentreactiunivzutecaterminatenmomentul vorbirii:Ihavereadaninteresting article on pollution. Am citit un articol interesant despre poluare.si ntre actiuni despre care nu se d o asemenea informatie: I have been reading since 10 oclock.1.10.3. Pentruaanalizacontrastuldurativ-non-durativsiperfectiv-non-perfectivnlimbaenglez trebuie pornit de la sensul lexical al verbelor*:A) Verbe care exprim activitti n limba englez (activity verbs) sunt de dou feluri:-verbedeactivitatedurativ(exprimnd actiuni acrorsvrsirenecesitoanumitduratdetimp): eat, dress, drink, read, walk etc.-verbedeactivitatenon-durativ,careexprimactiunimomentane,frdurat,fiindncheiateaproape n acelasi timp cu efectuarea lor: catsh, hit, kick, slam, slap, snap etc.Not:Adeseorisensulnon-durativalunorverbeestesemnalatdeprezentaunorparticuleadverbiale ca down, out, up, care le deosebesc de verbele de activitate durativ. Comparati:sit - sit downstand - stand updrink - drink uppick - pick upLa rndul lor, verbele de activitate durativ se mpart n:- verbe care nu implic nici un scop: rub, run, walk etc.- verbe care implic atingerea unui scop: iron a shirt, make a dress, read a book, write an essay.B)Pelngverbelecaredefinescactivitti(durativesaunon-durative)existsiverbecaredenumesc stri. Acestea sunt durative, deoareceexprim existenta unorfapte pe o perioad ndelungatde timp: be clever, be able, know how, exist, live.Aspect continuu (The Continuous Aspect)1.10.4.Form.Timpurileaspectuluicontinuuseformeazdintr-untimpalverbuluibesiparticipiul prezent (forma n -ing) a verbului de conjugat:Present Continuous : I am readingPast Continuous: I was readingPresent Perfect Continuous: I have been readingPast Perfect Continuous: I had been readingFuture Continuous: I will be readingFuture Perfect Continuous: I will have been readingpag: 0261.10.5. Ortografia participiului prezent depinde de forma verbului la infinitiv:a) consoana final se dubleaz dac vocala care o precede e scurt si accentuat:stop - stopping; refer - referring.Not: n engleza britanic,-l final se dubleaz indiferentdeaccent: control - controlling; travel -travelling.n englezaamerican -l final sedubleaz numai dac accentul cade pe ultima silab: controlling;dar: traveling.b)-yfinalsepstreaz,indiferentdacesteprecedatdeconsoansaudevocal:study-studying; play - playing, iar -ie final se transform n -y: lie - lying; die - dying;c) -e final se omite: have - havingExceptii: agree - agreeing; be - being; see - seeing; dye - dyeing (a vopsi).1.10.6. ntrebuintarea aspectului continuua)Folosireaaspectuluicontinuucuverbeledeactivitatedurativfrscoparatcactiuniledenumitede verbesuntn desfsurarepe axa prezentului,atrecutului sau a viitorului: They arewalkingn the park now. He was swimming n the lake at this time yesterday.b)Cuverbeledeactivitatedurativcareimplicatingereaunuiscop,folosireaaspectuluicontinuu arat c scopul nu a fostatins, actiunea nu a fost terminat: He is reading a book now. Citesteo carte acum (Nu a terminat-o).She was ironing a shirt. Ea clca o cmas.c) Verbele de activitate non-durativ arat o actiune reperat atunci cnd sunt folosite la aspectulcontinuu: He is kicking. D din picioare.d)Verbelecareexprimostarearatcaceaststareestelimitatatunci cndsuntfolositelaaspectulcontinuu:IliveinBrasov(thatswheremyhouseis).ImlivinginBucharestthisyear.Anulacesta locuiesc n Bucuresti.ntrebuintrile aspectului continuu la diverse timpuri sunt cele enumerate la &1.10.6. Diferentelede la un timp la altul constau n momentul n care are loc actiunea si n momentul de referint.1.10.7. Prezentul continuu este utilizat pentru a exprima:1) cu verbe de activitate durativ fr scop:a)oactiune n desfsurare n momentul vorbirii: Listen! He is singing in the bathroom! Ascult!Cnt n baie!Aceast ntrebuintare este marcat de obicei de adverbe de timp ca: now (acum) right now (chiaracum),at this moment (n acestmoment): A: What ia Dan doing? B: He is shaving right now, dar poateapreasifrele,momentul defatal actiunii reiesinddin formacontinuaverbului:A:WhatisDandoing? B: He is shaving. A: Ce face Dan (acum)? B: Se brbiereste.b)oactiuneobisnuit,repetat,prezentatn desfsurareaei n anumitecircumstante:Ialwaystakemyumbrellawhenitisraining.Totdeaunamiiauumbrellacndplou.IneverreadwhileIamwalking in the Botanical Gardens. l ntlnesc ori de cte ori m plimb n Grdina botanic.2)cuverbeledeactivitatedurativimplicndunscop,oactiunecarenuafostterminatlamomentul vorbirii: He is doing his homework. si face temele.3) cu verbe de activitate non-durativ, o actiune repetat n momentul vorbirii: He is knocking onthedoor sauoactiune repetat n modfrecvent,carederanjeazsau imitpe vorbitor:My neighbourisalwaysstartinghiscarwhenIwanttohavearest.Vecinulmeutotdeaunasipornestemasinacndvreau s m odihnesc.pag: 027Aceastfolosireaprezentuluicontinuuesteobligatoriunsotitdeadverbedefrecventca:always, forever (totdeauna), continually, all the time (tot timpul).Acesteaseaseazntreauxiliarulbesiforman-ing,cuexceptialuiallthetimecareocuppozitie final n propozitie: That little child is continually crying dar: He is crying all the time.4) cu verbe care denumesc o stare, o actiune cu caracter temporar care are loc pentru o perioadlimitatdetimp,(incluzndsi momentul vorbirii):AnnisattendingthePoly.Anaurmeazpolitehnica(studiaz politehnica).Complinirileadverbialepentruaceastntrebuintareaprezentuluicontinuusunt:today (astzi),thisweek(sptmnaaceasta),thesedays(zileleacestea),thismonth(lunaaceasta),thisyear(anulacesta)etc:Myfatherusually teachesgeometry,butheisteachingalgebrathisyear.Tatl meupredgeometria de obicei, dar anul acesta pred algebra.5) Prezentul continuu este de asemenea folosit pentru a desemna o actiune viitoare planificat dinprezent (vezi & 1.9.8.): We are leaving tomorrow. Plecm mine.1.10.8. Past Tense Continuous exprim:1) cu verbe de activitate durativ fr scop:a) o actiune n desfsurare ntr-un moment trecut, amintit n momentul vorbirii:I was walking at two oclock yesterday.I was walking at this last week.Not:Aceastformverbalestefrecventfolositndescrieri,pentruredareaunoractivittidurative,ndesfsurare,carecontrasteazcuactivittinon-durative,succesivesiterminate,pentruredareacrorasefolosestePastTensesimplu(formacaracteristicnaratiunilor):Itwasacoldwinterevening. Outside, the wind was blowing. A big fire was burning in the fireplace. The old woman came inand went near the fire. She warmed her hands and sat down.b) o actiune durativ n desfsurare, ntrerupt de o actiune non-durativ, momentan:He came in when/while I was eating.A intrat cnd/n timp ce mncam.When he rang up I was (just) going out. Cnd a telefonat (tocmai) ieseam. He called me just as Iwas leaving. M-a strigat exact cnd plecam.c)dou actiuni paralele n desfsurare n trecut: She waseatingwhile Iwas washing.Ea mncan timp ce eu m splam.Not: Dac nu ne intereseaz aspectul de desfsurare, de durat al actiunilor, ci doar c actiunileauavutlocntr-unmomentdintrecutputemspune:SheatewhileIwashed.sau:SheatewhileIwaswashing. (ate - actiunea a fost mai scurt, terminat; was washing actiune - mai de durat, nencheiat nmomentul n care cealalt a fost ncheiat).2)cuverbedeactivitatedurativcareimplicatingereaunuiscop:-oactiunetrecut,darnencheiat: He was reading a book lastnight. Citea o carte asear. (Comparati cu: He read a book lastnight. a citit o carte asear.pag: 0283)verbede activitatenon-durativ,o actiunerepetat n trecut, iritant pentru ceilalti (+always,forever,continually, all the time): Hewasalways cominglate totheEnglish lesson.Totdeauna ntrziala ora de englez.4) cu verbe care exprim o stare, o actiune trecut cu caracter temporar: He was living in Brasovwhen I met him.5)PastTenseaspectulcontinuumaipoateexprimasioactiuneviitoare,planificatntr-unmoment trecut, fiind subnteleas nendeplinirea ei (Vezi &1.9.15. pct.3): We were leaving the next day.1.10.9. Viitorul continuu (Future Continuous)1) cu verbe de activitate durativ fr scop, viitorul continuu exprim:a) o actiune n desfsurare ntr-un moment viitor, posterior momentului vorbirii:I shall be walking at two oclock tomorrow.I will be walking at this time next week.M voi plimba mine la ora dou.M voi plimba sptmna viitoare la ora asta.b) o actiune n desfsurare n viitor ntrerupt de o actiune momentan.When he comes, I will be eating. Cnd va veni, eu voi fi n mijlocul mesei.c)oactiunendesfsurarenviitor,nparalelcuoaltactiunendesfsuraredeasemeneanviitor: She will be walking while I am sleeping. Ea se va plimba n timp ce eu voi dormi.Atentie!Adouaactiuneviitoarendesfsurarenupoatefipustotlaviitorulcontinuudeaorecefaceparte dintr-o propozitie subordonat temporal (n care nu se foloseste viitorul n limba englez).2) cu verbe de activitate durativ care implic atingerea unui scop, o actiune nencheiat: She willbe having her piano lesson when you come.3)Viitorul continuuexprim si ideea de actiune viitoare care va avea loc n desfsurarea fireascaevenimentelor:Illbeseeinghimtomorrowmorning(Thishappenseverymorning).lvdminedimineat.(l vd n fiecaredimineat).Ill be passingthe grocers on my way toschool.Trecprin fatabcniei n drum spre scoal.1.10.10. Traducerea formelor aspectului continuu n limba romn:Verbulromnescnuareocategoriemarcatformalpentruredareacontrastuluiaspectualcontinuu-noncontinuu.Ideea dedesfsurare saudurat limitat aactiunii este redat n limba romn cuajutoruladverbelordetimp:Heisteachingnow.Pred/Areoracum.Heisteachingarithmeticthisyear. Pred aritmetica anul acesta.Singura form verbal din limbaromn careexprim,ca si aspectul continuu din limba englez,oactiune neterminat la un momentdat,sau de durat limitat,este imperfectul si acestaeste folositdeobicei pentru traducerea lui Past Tense continuu n limba romn: She was working in the garden when Iarrivied. Muncea n grdin cnd am sosit.Maidificilnsestetraducereaimperfectuluinlimbaenglez,deoareceexisttendintadeafolosiPastTenseContinuoussiatuncicndimperfectulromnescarealtvaloare,ceadeactiunerepetat n trecut pentru care limba englez foloseste Past Tense Simple:Romn: Munceam n grdin cnd m duceam la bunici.Englez: I worked the garden when I went to my grandparents.pag: 0291.10.11. Verbe care nu pot fi folosite la aspectul continuu. Exist mai multe clase de verbe, caredatorit sensului lor lexical nu pot fi folosite la aspectul continuu.Acesteasunt:A)verbedeactivitatenon-durativ,caresuntconsideratecafiindncheiatenmomentul n care au fost initiate:He kicks, slams, bangs the door.B)verbecareexprimactiunidesfsurateattderapidsubochiivorbitorului,nctpotficonsideratenon-durative:score,shoot,placeintheoven.Aceastasentmpldeobiceincomentariisportive sau demonstratii practice (asa numitul prezent simplu instantaneu - vezi &1.5.4. pct.3).C)verbecareexprimunadevruniversal sauocaracteristicgeneral:Fishswim.Cowsgivemilk. The Danube flows into the Black sea.D)verbecareexprimoperceptiesenzorial(Verbsofinertperception):see,hear,smell,feel,sound. The flower smells nice. Floarea are un miros plcut.Atentie!Verbeledeperceptiesefolosesccuverbulmodalcanpentruaredaoactiuneunic,concret n desfsurare: I can see him now. l vd acum. I see him every day. l vd n fiecare zi.Verbelecareredauperceptiasenzorialpotfifolositelaaspectulcontinuudaceleindicofolosire constient a simturilor:a) prin folosirea unor perechi sinonimice: listen to, look at, watch:Aspectul simplu:I (can) hear musicI (can) see him.I (can) see the TV set.Aspectul continuu:I am listening to music.I am looking at him.I am watching TV.b)prinfolosireatranzitiv(caactivitti)aunorverbecareexprimocalitatepermanent(folosite intranzitiv): The cake tastes good. I am tasting the cake.c) verbele de perceptie pot avea forme ale aspectului continuu cnd sunt folosite cu alte sensuri:Ive been hearing all about her exams. Am auzit (Mi s-a spus totul) despre examenele ei. (hear = a primivesti).Im seeinghimtonight.Mntlnesccuel disear.Heisseeingthesights.Viziteaz obiectiveleturistice. (see = a ntlni, a vizita locuri turistice).pag: 029E)verbele care exprim o activitate mintal (Verbs of cognition): believe,know, think, imagine,mean,mind,remember,recollect,recall,suppose,forget,suspect,guess,presuppose,realize,understand.Acesteverbesunturmatedeobiceideopropozitiesubordonatintrodusdethatsaudeuncuvntrelativ ncepnd cu wh-: Ithink (that) you are right. Cred c ai dreptate. I dontremember whathe said. Nu-mi amintesc ce-a spus.Uneledinelepotfifolositelaaspectulcontinuudacsuntfolositecaverbedeactivitate:A:What is he doing? B: He is thinking of his future. A: Ce face el? B: Se gndeste la viitor.F) Verbe careexprim sentimente,stri sufletesti:love,like,carefor,adore,hate,dislike, detest,regret,prefer,wish.Ilikemy job.mi placeserviciulmeu.Idetestlazy people.Detestoamenii lenesi,dar si: How are you liking the trip? Cum ti place cltoria/Cum te distrezi?pag: 030G) Verbe exprimnd o relatie: apply to, be, belong to,concern, consist of, contain, cost, dependon, deserve, include, involve, lack, matter, need, owe, own, possess, have, require, resemble, seem: Thisbookbelongs tohim.Aceast carte i apartine lui.Heownsthishouse.Aceast cas e proprietatea lui.Helen resembles her mother. Elena seamn cu ama ei.Acesteverbenupotfifolositelaaspectulcontinuu,cuexceptialuibesihavecndelenuexprimstarea,respectivposesia:Heiskind.El esteamabil (ngeneral).Why,heis beingkindtoday!Ei,sepoatcuamabilitate(esteamabilastzi!)(esteosituatienecaracteristic,temporar).Hehasanew bike. Are o biciclet nou. He is having a ride now. Se plimb cu bicicleta acum. n vorbirea curentverbecaresemble,cost,etc. suntuneori ntrebuintate la aspectul continuu,dac exprim o intensificaretreptat a actiunii: Peter is resembling his father more and more. Petre seamn din ce n ce mai mult cutatlsu.Groceriesinbritainarecostingsomuchmorethesedays!nAnglia,pretularticolelordebcnie a crescut asa de mult n zilele noastre!H)Verbe careexprim osenzatie fizic. (Verbsof body sensation).Aceste verbe potfi folositela aspectul continuu sau simplu, cu mici diferente de sens:How do you feel today?How are you feeling today?Cum te simti astzi?Aspectul perfectiv (The Perfective Aspect)1.10.12.Definiie.Aspectulperfectivaratcuneveniment(oactiunesaustare)estereprezentat ca ncheiat de ctre vorbitor n momentul n care este discutat.1.10.13.ntrebuinare.nfunctiedesensullexicalalverbelorsiadverbelecarelensotesc,aspectul perfectiv are traditional mai multe valori:1)aspectulperfectivrezultativ(ResultativePerfect)aparecuverbedeactivitatedurativcareimplic un scop si arat c acest scop a fost atins:a) I have broken the vase. Am spart vaza.b) He had read the book. (El) citise cartea.n consecint, vorbitorul simte efectul sau rezultatul unei actiuni anterioare:a) The vase is broken now. Vaza este spart acum.b) He knew what the book was about. Stia despre ce este vorba n carte.2) aspectul perfectiv continuativ (Continuative Perfect) este folosit cu verbe care exprim o staresi suntnsotitedeadverbededurat,pentruaexprimaoactiunenceputnaintesi carecontinusi nmomentul prezent, amintit sau anticipat: We have lieved in Bucharest for ten years. Locuim n Bucurestide zece ani. London has stood on the Thames for thousands of years.Londra este situat pe Tamisa demii de ani.3)aspectulperfectivalexperientei(ThePerfectofExperience)aratcactiuneaaavutlocodatsaudemaimulteorinexperientavorbitorului.TheyhadlivedinseveraltouwnsinRomania.Locuiser n mai multe orase din Romnia. Whenever I have asked my father a question, I have receivedastraightforwardanwer.Oridecteorii-ampustatluimeuontrebare,amprimitunrspunsfrocolisuri.pag: 0311.10.14.Aspectulperfectivsiaspectulcontinuusuntcombinatenurmtoareleformeverbale:perfectul prezent continuu, mai-mult-ca-perfectul continuu si viitorul perfect continuu.Perfectulprezentcontinuu(PresentPerfectContinuous)estealctuitdinformadePresentPerfect a verbului be urmat de participiul prezent (n -ing) al verbului de conjugat:I have been reading for three hours. Citesc de trei ore. Ive been reading for three hours.He has been reading for three hours. Hes been reading for three hours. Citeste de trei ore.Aceast form verbal exprim:1)oactiunenceputntr-unmomenttrecut,carecontinunprezentsi poatesi nviitor:Theyhave been playingtennis forhalf an hour.Joac tenis de jumtate de or. (=They began playing tennishalf an hour ago. They are stil playing tennis an they may continue doing so.)AceastntrebuintarealuiPresentPerfectcontinuupoatefiredatsicuajutorulluiPresentPerfect simplu n cazul unor verbe ca live, stay, work, study etc.Folosireaaspectuluicontinuu,princontractcuaceaaaspectuluisimplu,scoatenevidentcontinuitatea, in Bucharest for ten years.Un alt contrast poate fi cel de actiune tocmai ncheiat - actiune nencheiat: Ive worked on thiscompositionsincefiveoclock.(Ivejustfinishedit).Ivebeen workingon this composition since fiveoclock. (and Im still working).2) o actiune repetat frecvent, ntr-o perioad de timp care se ntinde dint trecut pn n prezent:Ive been riding a bicycle forthree years. Merg cu biciclete de trei ani. He has been writing poems sincehe was a child. Scrie poezii de cnd era copil.naceastsituatie(2)sefolosestePresentPerfectsimplu(sinucontinuu)dacsespecificdecteoriafostsvrsitactiunearepetat:Iveriddenmybicyclehundredsoftimes.Ammerscubicicleta de sute de ori. He has written fifty poems. A scris cincizeci de poezii.ntrebuintrile 1 si 2 ale lui Present Perfect sunt marcate de compliniri adverbiale incidnd:a) lungimea perioadei de timp: for ages (de mult vreme), for a few minutes (de cteva minute),for three hours (de trei ore) etc.b)nceputulperioadeidetimp:sinceDecember25th(dela25decembrie),sincelastyear(deanul trecut), since Monday (de luni) etc.3)oactiunetrecut,ncheiatrecent,careestecauzaunui efectsimtitnprezent:A:Whyareyourhandsdirty?B:Ivebeenrepairingmybike.A:Deceaiminilemurdare?B:Mi-amreparatbicicleta.1.10.15.Mai-mult-ca-perfectulcontinuu(PastPerfectContinuous)seformeazdin verbulbelamai-mult-ca-perfectsidinparticipiuln-ingalverbuluideconjugat.ElareaceleasivaloricasiPresent Perfect continuu, momentul de referint fiind ns axa trecutului.pag: 032Acest form verbal exprim:1) o actiune trecut, nceput naintea unei alte actiuni trecute si continund pn la ea:I had been waiting for my friend since two oclock when he finally.I had been waiting for my friend for half an hour arrived.l asteptam pe prietenul meu de la ora dou cnd n sfrsit a sosit.l asteptam pe prietenul meu de jumtate de or cnd n sfrsit a sosit.2) oactiune trecut nceput naintea unui moment sau a unei actiuni trecute, continund pn nacelmomentsaupnlaaceaactiunesipoatesidupaceea:Theboyswherestill playingfootballatnoon.They had been playing football all morning.They had been plaing football since ten oclock.Bietii mei jucaufotbal laoraprnzului.Ei jucaser fotbal toat dimineata./ Ei jucau fotbal de laora zece.3)oactiunerepetatfrecventntr-operioaddetimptrecut,anterioarunui momentsauuneiactiuni deasemeneatrecute:Hehadbeenwritingpoemsfor twoyearswhen I methim. Scria poezii dedoi ani cnd l-am cunoscut.Atentie! Dac se face o precizare numeric, se foloseste Past Perfect simplu: He had written fiftypoems when I met him. Scrisese cincizeci de poezii cnd l-am cunoscut.4) o actiune anterioar unei alte actiuni de asemenea trecut terminat cu putin naintea ei, si fiindcauzaacesteia:Hewascarryingahammerandnailsbecausehehadbeenmendingthefence.Aveanmn un ciocan si cuie pentru c reparase gardul.5)PresentPerfectsiPastTensecontinuudevinmai-mult-ca-perfectcontinuunvorbireaindirect,dup un verb trecutn propozitiaprincipal: Ive been reading forthree hours.She said shehad been reading for three hours.Atentie!TimpulPastTensecontinuudevinePastPerfectcontinuunumaidacsereferlaoactiune ncheiat.(vezi & 26.3.9.): I was thinking of going away, but I have changed my mind. He saidhe had been thinking of going away, but he had changed his mind.Altminteri Past Tense aspectul continuu rmne neschimbat n vorbirea indirect mai ales dac elaparentr-oproprozitiesubordonattemporal(vezi&26.3.8.pct.f):WhenIwasattendingthesecondaryschoolinCraiova,IoftenmetDan.Hesaidthatwhenhewasattendingthesecondaryschool in Craiova, he (had) often met Dan.1.10.16.Viitorulperfectcontinuu(FuturePerfectContinuous) seformeazdinviitorulperfect al verbului be si din participiul n -ing al verbului de conjugat.Viitorulperfectcontinuuexprimoactiunendesfsurarenviitor,naintesipnlaoaltactiuneviitoare(si poatesi dup aceea):when thebell rings,weshall / will havebeen writing forfiftyminutes. Cnd va suna clopotelul noi vom fi ocupati cu scrisul / Noi vom fi scris de cincizeci de minute.pag: 033Atentie! Actiunea svrsit n aceast perioad de timp viitoare, anterioar unui moment sau uneiactiunideasemeneaviitoare,estelaviitorulperfectcontinuudacsespecificlungimeaperioadeidetimp sau nceputul ei: By six oclock p.m. si will have been selling blouses for eight hours. Pn la ora 18eavafivndutbluzetimpdeoptore;silaviitorulperfectsimpludacesteprezentoprecizarenumericn legturcu actiunea:By six oclockp.m. si will have soldeighty blouses.Pnla ora 18 eava fi vndut 80 de bluze.Not:Viitorulperfectcontinuuesterarfolositnvorbire,fiindoformcaracteristiclimbiiscrise.1.11. Diateza (Voice)1.11.1.Definiie.Diatezaestecategoriagramaticalspecificverbuluicareexprimraportuldintreverbuluipredicat,pedeoparte,sisubiectulsiobiectul.(complementuldirectsaudeagent)alverbului predicat, pe de alt parte.n limba englez exist dou diateze marcate formal: diateza activ, diateza pasiv.1.11.2.Diatezaactiv(ActiveVoice). Verbul esteladiatezaactivcndsubiectulgramaticalsvrseste actiunea care,laverbeletranzitive,se rsfrnge asupra obiectului: Lucy (subiect) has written(predicat) a letter (obiect). Lucia a scris o scrisoare.Not: Pentru clasificarea verbelor din punct de vedere al tranzitivittii, vezi &14.5. - 14.8.1.11.3. Diateza pasiv(Passive Voice). Verbul este la diateza pasiv cnd subiectul gramaticalsuferactiuneasvrsitdeobiect:Thisletter(subiect)hasbeenwritten(predicat)byLucy(obiect).Aceast scrisoare a fost scris de Lucia.1.11.4. Be + participiul trecut. Indicii formali ai diatezei pasive sunt:a) verbul be sau uneori get,b) complementul de agent introdus de prepozitia by.a)Verbulbemarcheazcategoriiledemod,timp,persoansinumrladiatezapasiv.Elesteurmatdeunverbnotionallaparticipiultrecut:Shewasmetatthestationbymybrother.Eaafostasteptat la gar de fratele meu.(Was - modul indicativ, Past Tense, persoana a III-a singular).1.11.5. Conjugarea unui verb la diateza pasiv, modul indicativ este:Aspectul simpluPresent: I am seen. He is seen. We are seen.Past: I was seen. We were seen.Present Perfect: I have been seen. He has been seen.Past Perfect: I had been seen.Future: I shall be seen. He will be seen.Future Perfect: I shall have been seen. He will have been seen.Aspectul continuu este folosit la diateza pasiv doar la Present si Past Tense.Formacontinudeladiatezapasivarenstructurasaverbulbelaaspectulcontinuu(timpulPresent sau Past) si participiul trecut al verbului de conjugat: The classrooms are being cleaned now. Seface curtenie n clase acum.Theschool was being cleanedwhen we wentedtovisitit.Se fcea curtenien scoal cndamvrut s-o vizitm.pag: 0341.11.6. Get/become + participiul trecut. n afar de verbul be se mai poate folosi si verbul getpentru formarea diatezei pasive.Verbul get+participiul trecuteste utilizatmai alesn vorbireacurent,pentrua indica trecereadintr-o stare n alta: Her skirtgotcaughtin the door. Is-a prin fusta n us. All our glasses got brokenwhen we moved. S-au spart toate paharele cnd ne-am mutat.Un sinonim al verbului getcu sensul de schimbaretreptat esteverbul become, nsitit deseori demoreandmore,increasingly:Theproductionofthisfactoryisbecomingincreasinglyspecialized.Productia acestei fabrici devine din ce n ce mai specializat.1.11.7. Complementul de agent. Complementul de agent introdus de prepozitia by indic cine asvrsitactiunea suferitde subiectul gramatical al propozitiei:The poem was recited by Mary. (notbyLucy or Ann). Poezia a fost recitat de Maria (nu de Lucia sau Ana).Not:Complementul de agenteste consideratsubiectul logicsaureal al propozitiei, deoarece elsvrseste actiunea.Complementul de agent nu este mentionat n majoritatea proprozitiilor pasive. El se omite cnd:a) nu se cunoaste subiectul real, cel care a svrsit actiunea: All villages in Romania are suppliedweveelectricity.ToatesateledinRomniasuntalimentatecucurentelectric.Adoctorhas beensendfor. Au / s-a trimis dup doctor.b)Vorbitorulnudorestesmentionezesubiectulrealalactiunii:Thissubjectwillbe.Treatedfully in the next charter. Aceast problem va fi tratat pe larg n urmtorul capitol.c) subiectul real al actiunii se poate deduce din context: He was elected President of the Teacher- Parent - Association. A fost ales presedinte al comitetului de printi.nacestecazurisubiectulverbuluiladiatezaactivestedeobiceiexprimatprintr-unpronumepersonalcuvaloaregeneric:You,they,one,printr-un pronumenehotrt:everybody,somebody,all,sau printr-un substantiv ca people:Activ: They speak English over the world.People speak English all over the world.Pasiv: English is spoken all over the world.Atentie!Complementul deagentseomite si cnd forma pasiv este get+ participiul trecut: Thelittle boy got hurt on his way to school. Bietelul s-a lovit n drum spre scoal.1.11.8.ntrebuinareadiatezeipasive.nlimbaenglezcasinlimbaromnsefolosesccontructii pasivesi nuactivecndintentia vorbitorului este de a sesublinia actiunea si nu pe cel care asvrsit-o.Activ: Millions of people have seen this film.(Accentul cade pe subiect: Milioane de oameni au vzut acest film).Pasiv: This film has been seen by millions of people.(Accentul cade pe verb: Acest film a fost vzut de milioane de oameni).Constructiilepasivesuntntrebuintatemaifrecventnlimbajulstiintificsinceljurnalistic,caracterizate printr-o exprimare impersonal, obiectiv.pag: 035Diatezapasivsefolosestecumajoritateaverbelortranzitivesicuuneleverbeintranzitivecuprepozitieobligatoriencareverbulformeazounitatesemanticcuprepozitia,devenindpracticechivalent cu un verb tranzitiv.Verbele cel mai frecvent folosite din aceast categorie sunt: care for/look after = tend, come to =reach, deal with = analyse, laugh at = ridicule, listen to = hear, look upon = regard, rely on = trust, sendfor = call, talk of = discuss, think of = consider.Thismetterwill be dealtwith atonce.Ne von ocupa ndatdeaceast problem.An alternativewas not tought of. La o alternativ nu s-au gndit.Peplansintactic,trecereauneipropozitiideladiatezaactivlaceapasivaducecusinemaimulte schimbri:Diateza activ: Our form teacher has lent me this book.Diateza pasiv:a)subiectul activ al actiunii devine complementde agentpasiv (care poate fi omis n cazurile dela &1.11.7.): This book has been lent to me by our form teacher.b)obiectulactiv(complementuldirectsauindirect)devinesubiectulverbuluipasiv:Thisbookhas been lent to me by our form teache, sau: I have been lent this book by our form teacher.c)prepozitiabyesteintrodusnainteaagentului:IhavebeenlentthisbookBYourformteacher.Not: Pentru descrierea transformrilor pasive, vezi paragraful 14.8.1.11.9.Traducereaconstruciilorpasivenlimbaromn. Unverbenglezescladiatezapasiv se traduce de obicei totprintr-o constructie pasiv: The car was repaired yerterday. Masina a fostreparat ieri.ncazulverbelorurmatedeuncomplementdirectsiunulindirect,sepotfolosisiconstructiireflexivecuvaloarepasivcndcomplementulindirectalpersoaneidevineindirect:Theteacherwasoffered flowers by her pupils. Profesoarei i s-au oferit flori de ctre elevi.Verbele intranzitive cu prepozitie obligatorie se traduc prin diatez pasiv, diateza activ sau prinforme reflexiv-pasive,delacaz la caz:The children were well lookedafter. Copiii au fost bine ngrijiti.A doctor has been sent for. Au trimis / S-a trimis dup un doctor.Not: n limba englez exist o categorie aparte de verbe intranzitive folosite la diateza activ cuvaloarepasivsicaresetraducnlimbaromnfieprinconstructiireflexivepasive,fieprinverbeladiateza pasiv: The book has sold very well. Cartea s-a vndul foarte bine. The cake cuts easly. Prjiturase taie usor. The clause reads both waiys. Clauza poate fi interpretat n dou feluri.1.12. Persoana i numrul (Person and Number)Spredeosebiredeverbulromnescverbulenglezareputiniindiciformalicaresmarchezepersoana si numrul.Singura desinentspecificeste -spentrupersoana aIII-a singular indicativul prezent, adugatela forma de infinitiv a verbelor notionale. (Verbele modate nu primesc -s): He plays the piano. El cnt lapian.Datoritabsentei formelorflexionare,persoanasi numrulnlimbaenglezsuntidentificatedeobicei cu ajutorul subiectului, mai ales cnd aceasta este exprimat printr-un pronume personal.pag: 036nconsecintsubiectul estederegulexprimatnlimba englez mai alescnd este un pronumepersonal spredeosebiredelimbaromn:Iworkvery hard.(Eu)muncescfoartemult.We workveryhard. (Noi) muncim foarte mult.1.13. Modul (Mood)1.13.1.Definitie.Modulestecategoriagramaticalspecificverbuluicarearatfelulncarevorbitorul consider actiunea din punctul de vedere al posibilittii de ndeplinire a ei n realitate.Pentruredareaacestuiraportalactiuniicurealitatea,limbaenglezdispunededoumodurimarcate formal: indicativul (actiune real) si subjonctivul (actiune posibil sau presupus).Not:Unelegramaticimentioneazsimodurileconditionalsiimperativ.naceastlucrareformeledeconditional(prezentsitrecut)sunttratatencadrulmoduluisubjonctiv(vezi&1.13.10si&1.13.12). datorit formei identicecu unele forme ale sunjonctivului analitic si functiei similare (actiuneposibilsaupresupus,nacestcazconditionatdendeplinireauneialteiactiuni),iarfolosireaconditionalului este tratat n cadrul Sintaxei frazei: & 25.14.4.Formelefolositepentruexprimareauneiactiuniporuncite(asa-numitulmodimperativ)suntanalizate n cadrul capitolului Felurile propozitiilor, Propozitia imperativ, &23.4.Dupcategoriagramaticalapersoaneisiaposibilittiideaformapredicatuluneipropozitii,formeleverbalenlimbaenglezsempartnpersonale(indicativulsisubjonctivul)sinepersonale(infinitivul, participiul si Gerund-ul).FORMELEPERSONALEALEVERBULUI(TheFiniteForms of the Verb)1.13.2. Modul Indicativ (The Indicative Mood)Modul indicativprezintactiunea,stareaetc.exprimat de verb ca real ndeplinit chiar.Modulindicativ are urmtoarele timpuri, n nvecinarea lor cronologic:Pe axa trecutului:PastPast PerfectFuture in the PastPe axa prezentului:PresentPresent PerfectFuturePe axa viitorului:FutureFuture Perfect_He returned the book tothe library after he had read it. A inapoiat cartea la bibliotec dup ce acitit-o.Icanreturnthebooktothelibrarynow.Ihavereadit.Potsnapoiezcartealabibliotec(acum). Am citit-o. He will return the book to the library next Monday. He will have read it by then. Vanapoia cartea la bibliotec lunea viitoare. O va fi citit pn atunci.Not: Pentru analiza folosirii timpurilor, vezi & 1.5. - &1.9.1.13.3.Modulsubjonctiv(TheSubjonctiveMood).Modulsubjonctivprezintactiuneacaposibil,cndactiuneaesteproiectatnviitor,saucavirtual,nerealizat,deciireal,cndactiuneatrebuia s aib loc n trecut. Modul subjonctiv n limba englez are forme sintetice si analitice.1.13.4.Subjonctivulsintetic(TheSyntheticalSubjonctive).Subjonctivulsinteticareformede prezent si trecut.pag: 0371.13.5.Subjonctivulprezent(ThePresentSubjonctive) esteidenticcaformcuinfinitivulscurt al verbului: It is necessary that he be here. It is necessary that he come in time.Este necesar ca el s fie aici. Este necesar ca el s vin la timp.Subjonctivul prezent exprim o actiune considerat posibil, deci nu contrar realittii.Subjonctivulprezentesteputinfolositnenglezacontemporan,fiinddeobiceinlocuitdealtecontructii: subjonctivul analitic, infinitivul. ntrebuintrile lui sunt limitate la:1) propozitii principale continnd:a) urri: Long live peace! Triasc pacea!b) anumiteexpresii,n constructii fixe(Formulaic Subjonctive): Sobe it then! Asa s fie! Sufficeit to sauy that... Este de ajuns s spun c...2)propozitii subordonateintrodusedethat,cndpropozitiaprincipalexprimorecomandare,decizie,rugminte,sperantsauintentiepentruviitororiunsentimentdesurprindere(MandativeSubjonctive).Astfel subjonctivul sintetic este folosit n urmtoarele tipuri de propozitii subordonate:a) n propozitii subiective: It is necessary that the chairman inform the committee of the decision.Este necesar ca presedintele s informeze comitetul asupra deciziei.b)npropozitiiatributiveapropozitionale:Therewasaproposalthathebeelectedpeacechairman. Exista o propunere ca el s fie ales presedinte.c)n propozitii completive directe:They suggestedthatsteps be taken toconsolidate peace andsecurity in Europe. S-a propus luarea de msuri pentru consolidarea pcii si securittii n Europa.d)n propozitii conditionale sauconcesive introduse deoconjunctie:If thisrumourbe true,wecannot stay here. Dac acest zvon e cumva adevrat nu putem rmne aici. Though everyone desert you,I will not. Chiar dac lumea te va prsi, eu nu o voi face.Folosireasubjonctivuluiprezentestecaracteristicstiluluioficial,fiindntlnitntratate,rezolutii, regulamente sau n stilul tehnico-stiintific.Subjonctivul prezentestemai frecventfolositn engleza american (literar si vorbit).Englezabritanic curent prefer constructii cu:a) infinitivul: It is necessary for him to come in time.b) should + infinitivul: They suggest that steps should be taken.1.13.6. Subjonctivul trecut(ThePastSubjonctive). Subjonctivul trecutcoincideca formcuPast Tense simplu, modul indicativ: I wish he told the truth. As dori s spun adevrul.Verbul be are o form unic pentru toate persoanele: were: I wish he/they were here.nvorbireacurentns,existtendintadea-lnlocuipewerecuwaslapersoanaIsiaIII-asingular: If he were/was ill, I would send for the doctor. Dac ar fi bolnav, as trimite dup doctor.Formadesubjonctivtrecutpoatefifolositsilaaspectulcontinuu.Eacontinenstructurasaformawereurmatdeparticipiuln-ingalverbuluideconjugat:Iwish hewererevisingforhisexamnow. As dori s repete pentru examen acum.pag: 038Subjonctivultrecutestefolositnpropozitiisubordonate,pentruaexprimaoactiunecontrarrealittii:a)npropozitii subiective,dup its (high) time:Its time youwenttobed.Ede multtimpul sv duceti la culcare (Este foarte trziu).Not:Comparaticu:Itstime+infinitiv:Itstimeforyoutogobed.Etimpulsvduceti laculcare. (E ora de culcare).b)ncompletivedirecte,dupverbulwish:Iwishyouweretellingthetruth.Asdorisspuiadevrul.c)n propozitii conditionale: If Isawhim,I wouldgivehim yourmessage.Dac l-asvedea i-astransmite mesajul tu.d)ncircumstantialedemodcomparative:Shetalkedasifshewereill.Vorbeadeparcerabolnav.e)n propozitii concesive:Eventhoughhewereill,hewouldnotmissschool.Chiardacarfibolnav, n-ar lipsi de la scoal.Subjonctivultrecutesteutilizatattnstilul literarctsi nlimbavorbit.El esteconfundatdeobicei cu Past Tense, cu care este identic ca form.Not:ncapitoleledesintaxafrazeis-afolosittermenuldePastTensesinudesubjonctivtrecutndiscutiapropozitiilorsubordonatencareapareaceastform,pentrusimplificaresi usurareamemorrii.1.13.7.SubjonctivulIItrecut. Formademai-mult-ca-perfectaindicativuluiaresi valoaredesubjonctiv perfect,cndexprim oactiunecontrarunei realitti trecute,deci ireal,n unele propozitiisubordonate:a) n propozitii completive directe, dup verbul wish: I wish I had been there too. (but I wasnt).As fi dorit s fiu si eu acolo.b) n circumstantiale de mod comparative: He talkes as if he had seen her. Vorbea de parc ar fivzut-o.c) n propozitii conditionale: If he had read the book, he would have written a better term paper.Dac ar fi citit cartea ar fi scris o tez mai bun.1.13.8. Subjonctivul analitic (The Analytical Subjonctive).nlimbaenglezcontemporanexisttendintadeafolosisubjonctivulanalitic,maifrecventdectsubjonctivulsintetic,pentruaexprimafaptesauactiuniipotetice,subformaunorpresupuneri,ndoieli, urri, conditii, concesii sau a unui scop.Formele subjonctivului analitic contin n structura lorverbe modale urmate de verbe notionale lainfinitiv. (prezent sau perfect).Exist mai multe posibilitti de exprimarea subjonctivului analitic (cu oform unic pentru toatepersoanele):should + infinitiv : should leaveshould + infinitivul perfect : should have leftwould + infinitiv : would leavewould + infinitivul perfect : would have leftmay + infinitiv : may leavemay + infinitivul perfect : may have leftmight + infinitiv : might leavemight + infinitivul perfect : might have leftcould + infinitiv : could leavecould + infinitivul perfect : could have leftpag: 040Formeledesubjonctivalctuitedinverbemodaleurmatedeinfinitivulprezentsereferlaoactiunesimultansauposterioaractiuniidinpropozitiaprincipal,pecndceleurmatedeinfinitivulperfect redau o actiune anterioar actiunii din propozitia principal.Atentie!Desicontinverbemodale,formelesubjonctivuluianaliticsi-aupierdutnmultecazurintelesul modal,verbele modale devenindsimple verbe auxiliare: He leftearly sothathe might arrive intime. A plecat devreme ca s ajung la timp.1.13.9. ntrebuinarea subjonctivului analitic. Formele de subjonctiv analitic sunt folosite attn propozitiile principale, ct si n propozitiile subordonate.Folosirea acestor forme n propozitiile principale este limitat de obicei la exprimarea unor urri ,n expresii fixe, sau pentru exprimarea ideii de conditional: May he live long! I should like to go now.Formelesubjonctivuluianalitic(maialesshould+infinitiv)suntmaifrecventenpropozitiilesubordonate(n special cele introduse de that),pentru aexprima oactiune posibil,presupus,pentruasublinia ideea de actiune si nu actiunea propriu-zis sau ndeplinirea ei, care sunt redate prin indicativ.Comparati:Theideaisthatsportfacilitiesshouldbeimproved.Ideeaestessembuntteascbazamaterialpentrusport.(Aceastasepoatentmplasaunu).Thefactisthatsportfacilitieswillbeimproved. Faptul este c baza material pentru sport va fi mbunttit. (Aceasta se va ntmpla).1.13.10.Should+infinitivul. Should+infinitivulestefolosit:1)npropozitiiprincipale,nalctuirea formelor de conditional prezent si trecut:a) Should + infinitivul prezent este utilizat pentru a reda conditionalul prezent n limba englez, lapersoana I singular si plural: I/we should like to see him. As/Am dori s-l vedem.Not:nvorbirea curent exist tendintadeafolosi wouldn loc de should: I/We would like tosee him.b) Should + infinitivul perfect este folosit cu functie de conditional trecut la persoana I singular siplural:I/Weshouldhavelikedtoseehim.Si aici esteprezenttendintadeanlocui shouldcuwould:I/We would have liked to see him.c)Totnpropozitiiprincipale,should+infinitivulestefolositpentruexprimareauneiatitudiniemotionale,nntrebri ncepnd cuwhy sauhow: Why shouldwequarrel aboutsuch atrifle? Dece sne certm pentru un asemenea fleac ?2) n propozitii subordonate:a)npropozitiisubiectiveintroduseitis/wasnecessary,strnge,unusual,important,impossible,natural, (un)fortunate, remarkable, suprising etc.:Itis necessary that the chairman should inform the committee of the decision taken. Este necesarca presedintele s informeze comitetul despre decizia luat.pag: 040b)npropozitii subiectiveintrodusede it/was apity,shame,surprise,wonder:Itis wonderthatthey should come so early. E o minune ca ei s vin asa devreme.c)npropozitiileatributiveapozitionale,dupsubstantivelereason,supposition,though,idea,hint: This is no reason why he should be late. Aceasta nu este un motiv pentru care s ntrzie.d)npropozitiilecompletivedirectedupverbecareexprimunordin,osugestie,ohotrre:order, command, demand, request, insist, suggest, propose, offer, arrange, agree, settle: They demandedthat the meeting should be held without delay. Au cerut ca sedinta s fie tinut fr ntrziere.e)npropozitii completiveprepozitionaledupadjectiveca:Iam glad,pleased,anxious,sorryetc.,careredausentimentelevorbitorului:Shewasanxiousthattheyshouldseeherdancing.Eranerbdtoare ca ei s o vad dansnd.f)npropozitii conditionale,pentruexprimareaunei conditii putin probabile:If he should come,tell him to wait in the room.Dac vine cumva/se ntmpl s vin, spune-i s astepte n camera de zi.g)n propozitii circumstantialedescoipnegative introduse de lest,for fear (that),in case (that),urmatedeunverblaformaafirmativ:Hehurriedforfearhe shouldbelate.Segrbeadefricsnuntrzie.h)npropozitiiconcesiveintrodusedethough,although,whateverpentruaexprimaoactiuneipotetic: Whatever he should do, he is not likely to succeed. Orice ar face nu are sanse s reuseasc.i)npropozitiisubordonatetemporale(rar):Hewasadvisedtokeepadiettillheshouldfeelbetter. A fost sftuit s tin regim pn se va simti mai bine.pag: 0401.13.11.May/might+ Infinitivul.Subjonctivul analitic exprimatprin may/might+ infinitivul prezentsauperfect este folosit:1)n propozitii principale,pentrua exprima ourare,dorint: May youlivelong !S triesti multi ani !Oh, that he might recover soon ! O, de s-ar nsntosi repede !2) n propozitii subordonate.Atentie!Dacverbuldinpropozitiaprincipalestelauntimpprezent,npropozitiasubordonatsepoatefolosi may saumight+infinitiv (perfect).Utilizarea lui might+ infinitiv indic onesigurant maimaredectmay:Itispossiblethathemay comelater.Esteposibil/Sepoatesvinmai trziu.Itispossible that he might come later. S-ar putea s vin mai trziu.Might+infinitivul estentrebuintatntotdeaunadupun verbtrecutnpropozitiaprincipal:Hespokeloudly so that everybody might hear him. A vorbit tare ca s-l aud toat lumea.May/might + infinitivul (prezent sau perfect) este folosit n urmtoarele tipuri de propozitii subordonate:pag: 041a)npropozitiisubiectiveintrodusedeitis/waspossible,probable,likely,laformaafirmativ:Itwaspossible that they might have visited the Exhibition the day before. Era posibil ca ei s fi vizitat expozitiacu o zi nainte.Not:Laformainterogativsaunegativ,acesteconstructiisunturmatedeshould+infinitiv:Wasispossible that should have visited the Exhibition alread ? Era pozibil ca ei s fi vizitat deja expozitia ?b) n propozitii completive prepozitionale dup be afraid: : He was afraid I might turn down his offer. Setemea s nu-i resping oferta.c) n propozitii circumstantiale de scop introduse de conjunctiile that, so that, in order that: She repeatedtheexplanationsothatdepupilsmightunderstandthelessonbetter.Arepetatexplicat