Click here to load reader

Georgiana Galateanu - Gramatica Limbii Engleze

 • View
  307

 • Download
  53

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Georgiana Galateanu - Gramatica Limbii Engleze

Text of Georgiana Galateanu - Gramatica Limbii Engleze

 • SUCCES IN INVATAREA LIMBII ENGLEZE ! Gramatica limbii engleze, pentru uz ?colar Autori:Georgiana G????eanuEcaterina Comi?elEditura didactic???i pedagogic? Bucure?ti1982

  Sanda Retinschi - asistent universitarReferen?i: Alexandra Vasiliu - profesoar?Anca Iliescu - profesoar?

  Contribu?ia autoarelor la elaborarea lucr?rii a fost urm?toarea:G. G????eanu: cap. I.O.; 1-2.3; 3.1.-3.6; 7-10; II.0; 43; 18; 19; 22; 23; III.0.; 24-26.E. Comi?el: cap. 2.4.-2.5; 3.7.-3.10; 4-6; 11; 12; 14-17; 20; 21.

  Redactor: Simona BosettiTehnoredactor: Constantina VelcoviciCoperta: Ion Hacik

  Pag. 003

  CUVNT NAINTE

  Lucrarea de fa?? a fost conceput? ca un material de referin?? pentru elevi, profesori ?i alte categorii depersoane interesate de studiul limbii engleze.n tratarea problemelor, s-a avut n vedere modul n care acestea sunt prezentate n majoritateamanualelor ?i gramaticilor de limb? englez? din ?ara noastr?. Au fost de asemenea n aten?ia autorilorprogresele nregistrate n analiza fenomenului lingvistic n general, nu numai n Romnia, dar ?i n ??rileunde se vorbe?te limba englez?, precum ?i caracteristica limbii engleze contemporane de a aplica regulileflexibil ?i nuan?at, n func?ie de scopul comunic?rii, de interlocutor (limbaj oficial sau familiar) ?i deaspectul limbii (scris sau oral).Lund n considera?ie toate aceste aspecte, Gramatica limbii engleze pentru uz ?colar prezint?fenomenele gramaticale n mod descriptiv.n cadrul p???ii I, Morfologia, sunt studiate regulile privitoare la forma cuvintelor. Aceast? prim? parteeste considerat? ca deosebit de important? pentru cel care studiaz? limba englez?, deoarece primul lucrucare se nva?? n gramatica unei limbi str?ine este cum se formeaz? categoriile gramaticale de baz?:timpurile verbului, pluralul substantivelor, compara?ia adjectivelor etc.Partea a II-a ?i partea a III-a, Sintaxa propozi?iei ?i Sintaxa frazei, cuprind regulile privitoare lambinarea cuvintelor n propozi?ii ?i a propozi?iilor n fraze. Aceast? parte este considerat? de. asemeneaimportant?, deoarece ea arat? celui care studiaz? limba englez? cum s? foloseasc? formele gramaticalepe care le-a nv??at. In descrierea formei cuvintelor (n cadrul morfologiei) ?i a func?ion?rii lor ncomunicare (n cadrul sintaxei), lucrarea reia afirma?iile con?inute n manualele ?colare n vigoare.Ceea ce aduce n plus Gramatica limbii engleze, pentru uz ?colar este o imagine func?ional?, deansamblu, asupra fenomenului gramatical contemporan, prin specificarea att a unor posibile abateri de

 • la reguli, ct ?i a situa?iilor n care se folosesc formele gramaticale: n vorbirea curent? sau n limbascris?, n stilul oficial sau n literatur?, n varianta britanic? sau cea american? a limbii engleze.n elaborarea lucr?rii, s-a pornit de la explica?iile gramaticale ?i compendiile de gramatic? cuprinse nmanualele de limb? englez? actualmente n uz n ?colile din ?ara noastr???i de la experien?a personal???i aaltor cadre didactice n predarea limbii engleze.n primul rnd, autoarele s-au bazat pe tradi?ia creat? de gramaticile elaborate de: Leon Levi?chi, IoanPreda - Gramatica limbii engleze, Ed. ?tiin?ific? 1967; Alice B?descu - Gramatica limbii engleze, Ed.?tiin?ific?, 1963; Catedra de limb?? ?i literatur? englez?. Universitatea din Bucure?ti - Gramatica limbiiengleze, Ed. ?tiin?ific?, 1962; Ioana ?tef?nescu - Lectures in English Morphology, Univ. din Buc., 1978.Avnd n vedere tendin?ele recente din limba englez? contemporan?, au fost folosite ?i lucr?ri publicaten Marea Britanie ?i n alte ??ri (vezi cap. Bibliografie); iar pentru a oferi cititorului un cadru de referin??familiar ?i posibilitatea de a face compara?ii cu structura limbii romne, defini?iile generale, structuralucr?rii ?i terminologia au fost elaborate pe baza unor gramatici ale, limbii romne: Academia R.S.R. -Gramatica limbii romne, Ed. Academiei R.S.R., 1966; C. Dimitriu - Gramatica limbii romne explicat?.Morfologia, Junimea, 1979; I. Iordan, VI. Robu - Limba romna contemporan?, E.D.P., 1978.Trimiterile la sursele folosite -romne?ti sau str?ine -nu au fost de regul? men?ionate pe parcursul lucr?riipentru a nu ngreuia lectura, materialele de referin?? fiind specificate la sfr?itul lucr?rii.Datorit? caracterului practic al lucr?rii, faptele de teorie gramatical? con?inute n Gramatic? au fostexpuse succint ?i nso?ite de numeroase exemplific?ri. Exemplele prezente n lucrare sunt dintre cele maisimple, a?a cum sunt ele folosite n vorbirea curent? sau prezentate n alte gramatici ale limbii engleze,fiind. construite pe baza unui vocabular redus ?i accesibil, u?or de n?eles pentru elevi.Situa?iile n care deosebirile dintre cele dou? limbi prezint? dificult??i pentru elevul romn au fostsubliniate n lucrare ?i practicate n exerci?iile care urmeaz? fiec?rui capitol. Rezolvarea unui mare num?rde exerci?ii a fost inclus? la sfr?itul volumului.Autoarele doresc s???i exprime gratitudinea fa?? de autorii gramaticilor limbii engleze men?iona?ianterior, care au pus bazele unei solide tradi?ii de anglistic? n Romnia; mul?umirile noastre se ndreapt?de asemenea c?tre asist. univ. Sanda Retinschi de la Universitatea din Bucure?ti, prof. Alexandra Vasiliu,de la liceul de art? George Enescu" ?i prof. Anca Iliescu, de la ?coala general? nr. 50 din Bucure?ti,pentru competen?a ?i r?bdarea cu care au parcurs lucrarea n' stadiul de elaborare, oferind binevenitesugestii critice.n egal? m?sur?, autoarele ?in s? mul?umeasc? redac?iei de specialitate de la Editura didactic?? ?ipedagogic? pentru recomand?rile pre?ioase date ?i munca desf??urat? n preg?tirea volumului pentrupublicare.Elaborarea unei asemenea gramatici prezentnd numeroase dificult??i' autoarele a?teapt? eu interessugestii ?i recomand?ri din partea cititorilor, n vederea mbun????irii lucr?rii, pentru o eventual?reeditare.G. G. ?i E. C.

  pag: 005

  Partea IMORFOLOGIA(Morphology)

 • I.0. GENERALITA?I

  0.1. Morfologia ?i sintaxa

  Cele dou? p???i constitutive ale gramaticii tradi?ionale sunt mofologia ?i sintaxa.Morfologia cuprinde regulile privitoare la forma cuvintelor ?i la modific?rile formale ale

  cuvintelor studiate pe p???i de vorbire; s i n t a x a cuprinde regulile privitoare la mbinarea cuvintelor npropozi?ii ?i fraze*.1

  1. Gramatica limbii romne, vol. I, Ed. Acad. R.S.R., Bucure?ti, 1966, p.11.

  0.2. Criterii de utilizare n definirea p???ilor de vorbireUnitatea de analiz? n gramatica tradi?ional? este cuvntul.Gramatica tradi?ional? grupeaz? cuvintele n zece clase mari, numite p???i de vorbire:

  substantivul, articolul, adjectivul, pronumele, numeralul, verbul, adverbul, prepozi?ia, conjunc?ia ?iinterjec?ia.

  mp???irea cuvintelor n zece p???i de vorbire se bazeaz? de folosirea concomitent? a trei criterii:a) criteriul semantic = sensul lexical cel mai general al claselor de cuvinte;b) criteriul morfologic = schimb?rile ce au loc n forma cuvintelor pentru exprimarea categoriilor

  gramaticale de gen, num?r, caz, persoan?, compara?ie, mod, timp, aspect ?i diatez?;c) criteriul sintactic = posibilitatea cuvintelor de a ndeplini func?ii sintactice n cadrul propozi?iei.Definirea p???ilor de vorbire se bazeaz? pe toate cele trei criterii, un singur criteriu fiind

  insuficient.

  0.2.1. Din punct de vedere semantic, p???ile de vorbire se disting dup? ceea ce exprim? ele:numele unui obiect (substantivul, indirect ?i pronumele, care ?ine locul unui substantiv), o nsu?ire a unuiobiect (adjectivul), un num?r sau o determinare numeric? (numeralul), o ac?iune sau o stare (verbul), ocaracteristic? a unei ac?iuni, st?ri sau insu?iri (adverbul), exteriorizarea unui sentiment, a unei st?ri fizice,a unui act de voin?? sau imitarea unui sunet (interjec?ia)*2

  2. Ibid., p. 12.

  pag: 006

  Din punct de vedre al criteriului semantic, p???ile de vorbire se mpart n:a) p???i de vorbire cu sens lexical de sine st???tor, ?i care pot fi p???i de propozi?ie: substantivul,

  adjectivul, pronumele, numeralul, verbul, adverbul ?i interjec?ia;b) p???i de vorbire care nu au ntotdeauna sens lexical de sine st???tor, exprimnd raporturi ntre

  no?iuni, ?i care nu pot fi p???i de propozi?ie: prepozi?ia, conjunc?ia ?i articolul.

  1 Gramatica limbii romne, vol. I, Ed. Acad. R.S.R., Bucureti, 1966, p. 11.2 ibid., p. 12

 • 0.2.2. n func?ie de criteriul morfologic, cuvintele din limba englez? ?i modific? forma pentruexprimarea categoriilor gramaticale de gen, num?r,caz, persoan?, compara?ie, timp, mod, aspect ?idiatez?.

  Schimb?rile m forma cuvintelor care exprim? categoriile gramaticale alc?tuiesc flexiunea.n func?ie de prezen?a sau absen?a flexiunii, cuvintele se mpart n:a) cuvinte flexibile, care au cel pu?in o categorie gramatical?, pentru exprimarea c?reia ?i

  modific? forma;b) cuvinte neflexibile, care nu sunt marcate pentru categorii gramaticale.

  0.2.3. n func?ie de criteriul sintactic, cuvintele se mpart n:a) cuvinte care ndeplinesc o func?ie sintactic? n propozi?ie, putnd fi o parte principal? (subiect,

  predicat) sau secundar? (atribut, complement, element predicativ suplimentar) de propozi?ie;b) cuvinte care nu au o func?ie sintactic?, dar care marcheaz? func?ii sintactice:Ive bought this book for Mary.She receiverd the parcel afeter paying for it.

  1. VERBUL (The Verb)1.1. Defini?ieVerbul este partea de vorbire care:a) exprim? ac?iuni, procese sau st?ri;b) are categorii gramaticale de persoan???i num?r comune cu alte p???i de vorbire ?i categoriile

  specifice de timp, mod, aspect ?i diatez?;c) ndepline?te func?ia sintactic? de predicat.

  pag: 007

  1.2. ClasificareVerbele pot fi clasificate din punct de vedere al structurii morfologice sau din punct de vedere al

  sensului lexical ?i al func?iei.1.2.1. Din punct de vedere al structurii morfologice, verbele pot fi clasificate n:a) verbe simple: go;b) verbe compuse: spotlight;c) verbe cu particul? adverbial?: put on, put off, put away;d)