Click here to load reader

Femei engleze romanciere

  • View
    882

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of Femei engleze romanciere

. romanclereMarile romanciere engleze au apiirut in secolul al XIX-lea, aceastii aparitie tiirzie s-a datorat in totalitate normelor sociale restrictive ale acelor vremuri. in cele din urmii, femeile au giisit o cale pentru a fi ascultate prin literaturii.I ndiferent de fonna unui roman, el va reflecta intotdeauna filosofia autorului ~i va reprezenta o imagine a perioadei in care el sau ea a trait. Secolul al XIX-lea a fost o perioada de mari prefacerl sociale ~i din acest motiv nu este o surprlza faptul ca in acest secol ~i-au facut aparltia pe scena literaturli cinci marl romanciere engleze. Jane Austen, Charlotte ~i Emily Bronte, Mrs Gaskell ~i George Eliot au provenit din medii diferlte dar ele au avut in comun, in afara sexului, anumite similarltati ale scrlsull!i care le dadea o anumita identitate ~i le stabilea pozitia de femei in societateasecolului al XIX-lea. Cu exceptia lui Jane Austen, celelalte femei au descrls in operele lor viata din centrul ~i nordul Angliei, unde s-au nascut, probabil ca o indicatie asupra importantei politice ~i sociale crescinde ale acestor regiuni in timpul revolutiei industrlale brltanice. Societateaengleza a secolului al19-lea era dominata de barbati, cu reguli de convenienta ~ociala foarte strlcte ~i cu numeroase codurl de eticheta. in romanele lor, toate cele cinci scrlitoare sunt foarte con~tiente de eticheta ~iO inceputul petrecerii, o ilustra~ie realizata de Hugh Thomson pentru Mondrie ~i prejudecatil, unul dintre cele mai iubite romane ale scriitoarei Jane Austen. O Un partret al ramancierei Jane Austen, realizat de sara ei, Cassandra. Patru dintre ramanele autaarei au aparut intre 1811-1817, cu autar ananim.

propriile observatii ale romancierei -simtite prin prisma femeii provinciale constr.Ins;l s;l le accepte, ea nefiind capabil;l s;l experimenteze o alt;l viat;l, In afara celei de la Bath, Southhampton, Hampshire sau Winchester. Lumea lui Jane Austen Jane Austen a avut o copil;lrie foarte fericit;l ~i o viat:l de familie sigur:l, elemente care, f;lr:l Indoial;l, au contribuit mult la Increderea In sine cu care a judecat societateaAngliei regaliste. Ea a foSt interesat;lde problemele cotidiene pentru ca acestea s;l devin;l temele ei favorite. Fie c;l portretiza scene din viata casnic;l sau c;l se ocupa de afacerea tinerelor femei In c;lutare de SOti(0 preocupare social;l a acelor vremuri), Jane Austen reu~ea Intot-

de structura social:! existenta ~i fiecare dintre ele "atentioneaz:!" cititorul asupra acestor aspecte. Cele mai cunoscute lucrari ale lui Jane Austen (1775-1817), care au avut parte de celebre ecraniz:!ri cinematografice sau la televiziune realizate la sfar~itul anilor 1990, sunt comedii sociale elegante care reflect:!

deauna s~ sublinieze implicatiile morale. Scriitoarea ~i-a t:olosit cu abilitate talentul pentru a descrie personajele ~i a inventa intrigi, pentru a-~i exprima propria ei viziune despre viata. De exemplu, in rornanul Sense and Sensibility (1811)Jane Austen l~i dezv~luie,prin personajul Marianne Dashwood, propriul crez in comportamentul rational ~i controlat. Elizabeth Bennett ~i Mr. Darcy, din rornanul Miindrie $i prejudecatd (1813), ne ofera a imagine asupra aparentelor care pot fi foarte 1n$el~toare. in rornanul Mansfleld Park (1814) a creat-o pe Fanny Price, un personaj interesat de "relatiile de calitate indoielnic~" dar care se comport~ intotdeauna cored, in fmal triurnfind adev~rul. Emma (1815) afl~ adev~rul despre ea Ins~~i, de~i era "frumoas~, de~teap~ ~i boga~", ~i in Persuasiune (1818) Anne Eliot rupe logodna cu un c~pitan de vase, tiruIr dar s~rac,pentru a face pe plac familiei ~i prietenilor. Romanele lui Jane Austen au dialoguri inteligente, pline de viata $i contin un amestec inegalabil de sarcasm, umor, istetime ~i intelepciune. Lumea lui Jane Austen a fast intr-un fel restrictiona~ de standardele secolului al XX-lea, ins~ a fast plin~ de intrig~ ~i pasiune. 137

48O

FEMEI ENGLEZE ROMANCIERE

Crescu~i

la

casa

parohialii din Yorkshire, cei patru copii Bronte: Anne, Charlotte, Emily ~i fratele lor Branwell, i~i petreceau ore intregi inventand jocuri pline de imagina,ie, realizand mici car'ulii ilustrate. Branwell a fost un artist talentat inca de cand era mic. Aici este prezentat un portret pe care tanarul l-a realizat celor trei surori. Din pacate, talentul artistic al lui Branwell nu a apucat sa se materializeze niciodata. Atunci cand tanarul a avut un e~ec in ceea ce prive~te via,a artistica, el a inceput sa bea mult ~i chiar sa se drogheze cu opiu. A murit de tuberculoza in a nul 1848.

O O acuarel3tip 'ur

reprezentiJnd un ~oim, realizata de[n tim48) ~i

1821

parou tatal

ltrick 1(18fu1

>nte 848

aveau surori Mama amici.

)wn :ieja autoare: 'pendent 'ea nume ..co~marul cotidian autorepri ~rii" )ricum, sucevenit I ,sibil doar dup~ tre autoar a un pseudonim, =urrer Be

Emily Bront~. Emily parea sa se simta intotdeauna mai in largul ei in compania animalelor decat in cea a oamenilor . ~oimul a facut parte din marea ei "familie" de animale. Scriitoarea ~i-a petrecut nenumarate ore studiindu-1 ~i facandu-i schi,e, ba chiar i-a dedicat cateva versuri: ~i singur, La fel ca mine, Complet singur, El vede intreaga strolucire a soarelui; ~i la fel ca mine, Ne face so gemem intr-o durere foro de sfar~it.

loptaJ 'Utru

Nu este deloc surprin~tor ca Charlotte Bronte ~i-a a ales pentru romanele sale In special tema atitudinilor victoriene fa1;:lde femei ~i a luptei duse de acestea pentru dobandirea proprie.i lor identita~i, Intr-o lume dominata de barba~i. Toate eroinele ei seamana cu autoarea sensibile, pline de speran1;:l~i posedand calita~i intelectuale. Cu toate acestea, ele raman izolate ~i nelmplinite, de obicei din cauza unei Infati.5ari neatrJgatoare, a unui fel de a fi mai rezervat ~i a lipsei unui statut social ~i financiar. Toate personajele ei, Jane Eyre, Caroline Helstone (Shirley) sau Lucy Snow (Villette), Incearca sa-~i depa~easca durerea provocata de a dragoste nelmparta~ita facand apella ra~iune, fortata fiind de realitate. Door cand exista pericolul pierderii dragostei adevarate, pasiunea lua locul ra~iunii. Emily Bronte, al carei pseudonim artistic era Ellis Bell, a devenit celebra prin romanul Wuthering Heights (La rdscruce de vanturi, 1847). Utilizand doi naratori, care faceau ei In~i~i parte din intriga, autoarea a reu~it sa schimbe In permanen~a atat perspectiva cat ~i intensitatea. Povesteade dragoste stranie dintre Heathcliff ~i Catherine Eamshaw este de a calitate universala ~i perena. Cea mai celebra opera a celei mai tinere surori, Anne, a fast romanul Agnes Grey (1847). Elizabeth Gaskell O scriitoare contemporana cu surorile Bronte a fast Elizabeth Gaskell (1810-1865). Ea a intalnit-o pe Charlotte Bronte In 1850 ~i au legat a prietenie bazata pe simpatie ~i respect reciproc. Dupa moartea Charlottei, Mrs. Gaskell, dupa cum e cunoscuta, a scris biografia prietenei sale. Mrs. Gaskell era spirituala,

O Celebrul tablou al lui Eyre Crowe. Pauza sociabil~, coll$tiincioas~. Avea energie debordant:l ~i experienta dobandit:l din observarea de masa. W;gan. reprezentand muncitoare s~raciei~i nedrept~tilor s-a p~stratIn romanele dintr-o fabrica. Primul roman al Mrs. Gaskell ei. Lumea creat:l de ea, apreciat~pentru ~armul s-a axat pe condi,iile in care lucrau muncitorii ~i a demascat abuzurile patronilor . ~i inocenta ei, era pe cale de disparitie ~i In scrierile ei, scriitoarea a lncercat s~ lndrepte O Un portret in creta al lui Elizabeth Gaskell, multe injustitii sociale.Avea un simt deosebit al din 1851. Romanele ei au fost laudate de binelui ~i raului, avand In spate trecutul unui Charles Dickens in revista lui Household Words. copil orfan, cu o religie stimulant:l ~i liber~ (unitarian~), o lin~te rural~ ~i suferinta urban~, o rutin~ casnic~ ~i pierderi personale. Femeia cu asemeneatrecut era energic~,pozitiv~ ~i cu un spirit de observatie ascutit, cultivat:l ~i cu simt artistic, Ins~ mai presus de orice, o mam~ bun~ ~i o sotie devotat~. Mary Barton (1848) a fost primul ei roman ~i, ca ~i romanul Nord $i Sud (1855), prezint:l viata Elizabethei Gaskell, ca sotie a unui preot unitarian din Manchester, care a trait printre s~racii din nordul Angliei, o societate rapid industrializat:l. Romanul este rni~c~torprin durerea pe cai:eo eman~ ~i emotionant prin descrierile sale cu privire la s~raciaextrem~ la care autoarea a fost martora. Se crede c~ Elizabeth Gaskell a scris romanul chiar la Indemnul sotului, lngrijorat de s~rultateasotiei dup~ moartea prematura a fiului lor, William, In varst~ de doar zece luni. Cei doi au avut ~i patru fiice, una dintre ele n~scut:l dup~ moartea lui William. Tristetea care razbate din romanul Mary Barton este pe undeva de Inteles. Activitatea caritabil~ printre s~raci a i Elizabethei Gaskell a conferit romanelor sale ~ o mare putere de introspectie. Exist~ o ~ Intelegere a resentimentelor de clas~ ~i a ~ necesit~tii lndrept~rii nedrept:ltilor la care era ~ supus~ clasa muncitoare. Rutb (1853) a fost ~139

FEMEI

ENGLEZE

ROMANCIERE

conceput cu acelea~i intentii umanitare -de a trezi con~tiinta publica la problemele prostitutiei. O tema atat de "scandaloasa" a fost primita timid ~i Mrs Gaskell s-a aflat pusa in situatia de a se adresa mai ales celor ce acceptau aceste abuzuri. Imediat dupa aceasta lucrare a urmat mult aclamata biografie a Charlottei Bronte. Tatal Charlottei a rugat-o pe Mrs. Gaskell sa scrie aceasta biografie, la care ea incepuse deja sa lucreze. Viata lui Charlotte Bronte (1857) este considerata o biografie clasica a literaturii engleze. Toate operele publicate de Mrs. Gaskell au avut un inalt standard profesional ~i autoarea nu a ascuns faptul ca operele ei au fost scrise pentru bani, utilizati apoi pentru necesitatile familiei. Scriitoarea se destainuia: "Nu cred ca mi-a pasat vreodata cu adevarat de faima literara; nici macar nu cred ca e un lucru de care sa merite sa-ti pese. Vine ~i apoi dispare..." George Eliot O alta romanciera engleza marcanta a secolului al XIX-lea a fost Mary Ann, sau Marian Evans (1819-1880), cunoscuta sub pseudonimul ei literar, George Eliot. Singura carte aparuta sub numele ei real a fost traducerea lucrarii lui Feuerbach, Esenta cre$tinismului (1854). Prin scrierile sale dar ~i prin modul de viata, Eliot a reprezentat o provocare pentru convenientele victoriene. Ea a respins cre~tinismul ~i, indragostindu-se de un barbat casatorit, a trait alaturi de el, aducand un afront "societatii decente victoriene".

George Eliot a fost considerat:! prima mare romanciern modern:! ~i cel mai celebru roman al ei, Middlemarcb (1872), a fost scris cu mult aport intelectual, oferind o bun:! oportunitate pentru dezbateri teologice ~i filosofice. Acest aspect al romanului era o noutate, deoarece schimba functia lui cunoscut:!, cea de amuzament, 1ntr-una care incita la gindire ~i dezbatere -1n cazul romanului Middlemarcb, asupra problemelor vietii adulte. Majoritatea romanelor lui George Eliot au actiunea plasat:!ln provincie, fiind adev:!rate portrete ale societ;ltii provinciale 1mb:!trinite, dep:!~ite de epoca industrializ:!rii. Fundalul social este o parte important:! a romanelor scriitoarei demonstrand c:! George Eliot era con~tient;l de continua schimbare a societ:!tii victoriene. George Eliot avea un simt deosebit pentru dialecte ~i limba vorbit;l, ilustrind cu acuratete detaliile vietii reale. Odat:! ea a portretizat atit de des:!vir~it un cleric 1n virst:! 1ncit a trebuit s:!-~i cear:! scuze pentru intruziunea ei 1n viata privat;l a acestuia. Descrierile de naturn ale lui George Eliot sunt minunate. in romanele Adam Bede (1859) ~i Moara de pe Floss (1860) ea a portretizat cu succes viata de la tarn, Ins:! Middlemarcb reprezint:! opera de c:!p:!tai a autoarei, In care exceleaz:! ca scriitoare. in acest roman, Gerge Eliot creeaz:!personaje cu caractere contrastante, cu scopul de crea dezbateri 1n cadrul romanului. Punind fat:!ln fat:! dou:! intrigi, Eliot reu~e~te s:! defineasc:! cu claritate morala ce se desprinde din fiecare.O O ilustra~ie la cel de-al do ilea roman al lui George Eliot, Moara de pe Floss. Tom ~i Maggie, frate ~i sora, s-au instrainat din cauza ca ea a pus dragostea mai pres us de onoarea rigida a fratelui dar ei se regasesc in urma unei tragedii. O Mary Ann Evans -mult mai cunoscuta sub pseudonimul de George Eliot ~ ar ti fost o femeie extraordinara in orice epoca, insa in perioada cand a trait ea a contestat normele sociale victoriene ~i a largit mult limitele tic,iunii. Romanele ei au inlocuit inva,atura cre~tina cu o "religie a umanita,ii". Compasiunea ~i puterea de analiza de care a dat dovada in crearea personajelor fac din scriitoare una dintre cele mai inteligente romanciere ale literaturii engleze.

?: 0) (9 " .9 "3 I

~ " " . ~

~ ~ 140

Istorie universal:I 61 -EPOCA

REFORMEI iN MAREA BRITANIE

Arta ~i omul 51 -ROMANCIERII

EPOCII VICTORIENE