gramatica limbii engleze fonetica 1-121:gramatica limbii engleze 2017-02-14¢  8 Gramatica limbii engleze

 • View
  241

 • Download
  28

Embed Size (px)

Text of gramatica limbii engleze fonetica 1-121:gramatica limbii engleze 2017-02-14¢  8 Gramatica...

 • CORINT�

 • Redactori: Mirella Acsente, Alina Scurtu Tehnoredactare computerizatã: Lucian Curteanu, Dana Diaconescu Coperta: Walter Riess

  Toate drepturile asupra acestei ediþii sunt rezervate Editurii CORINT, parte componentã a GRUPULUI EDITORIAL CORINT.

  Pentru comenzi ºi informaþii, adresaþi-vã la:

  Editura CORINT Difuzare ºi Clubul Cãrþii

  Calea Plevnei nr. 145, sector 6, cod poºtal 060012, Bucureºti Tel.: 021.319.88.22, 021.319.88.33 Fax: 021.319.88.66, 021.310.15.30 E-mail: vanzari@edituracorint.ro Magazin virtual: www.grupulcorint.ro

  Descrierea CIP a Bibliotecii Naþionale a României TURAI, IOANA MARIA

  Gramatica limbii engleze / Ioana Maria Turai. - Bucureºti: Corint, 2008

  Bibliogr. ISBN 978-973-135-221-3

  811.111’36(076)

  ISBN: 978-973-135-221-3

  Format: 16/54x84; Coli tipo: 36

 • 3Cuprins

  C Cuvânt-înainte . . . . . . . . . . . . . . .7

  I. FONETICA

  1. TRANSCRIEREA FONETICÃ ÎN LIMBA ENGLEZÃ . . . . . . .10 • Introducere . . . . . . . . . . . . . . . .10 • Semnele transcrierii fonetice . . . 11

  2. CLASIFICAREA VOCALELOR . . .13 • Vocalele anterioare . . . . . . . . .13 • Vocalele posterioare . . . . . . . .15 • Vocalele mediale . . . . . . . . . . .18 • Diftongii . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 • Combinaþii de vocale

  - Triftongi . . . . . . . . . . . . . . . .22

  3. CLASIFICAREA CONSOANELOR . . . . . . . . . .24 • Consoanele oclusive . . . . . . . .24 • Consoanele sonante nazale . . .27 • Consoanele fricative . . . . . . . .28 • Consoanele africate . . . . . . . .34

  4. SEMIVOCALELE . . . . . . . . . . .36 • Accentul . . . . . . . . . . . . . . . . .37

  5. INTONAÞIA . . . . . . . . . . . . . .39

  II. MORFOSINTAXA

  1. SUBSTANTIVUL . . . . . . . . . .42 • Clasificarea substantivelor . . .42 - Substantive proprii

  ºi substantive comune . . . . . . . .42 - Substantive concrete

  ºi substantive abstracte . . . . . . .43 - Substantive simple

  ºi substantive comune . . . . . . . .43

  • Genul substantivelor . . . . . . . .47 • Numãrul substantivelor . . . . . .50 - Formele de singular ºi plural

  ale substantivelor numãrabile . .50 - Substantive folosite

  numai la singular . . . . . . . . . . . .55 - Substantive folosite

  numai la plural . . . . . . . . . . . . . .57 - Diferenþe de sens în funcþie

  de schimbarea numãrului . . . . .60 - Cazuri speciale de acord

  între subiect ºi predicat . . . . . . .61 • Cazul substantivelor . . . . . . . . .63 - Nominativul . . . . . . . . . . . . . . . .64 - Genitivul . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 - Dativul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 - Acuzativul . . . . . . . . . . . . . . . . .74 Exerciþii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76

  2. ARTICOLUL . . . . . . . . . . . . .97 • Articolul hotãrât . . . . . . . . . . .97 • Articolul nehotãrât . . . . . . . .104 • Articolul zero . . . . . . . . . . . . .109 Exerciþii . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114

  3. ADJECTIVUL . . . . . . . . . . . .122 • Adjectivele descriptive . . . . .123 - Forma

  adjectivelor descriptive . . . . . .125 - Gradele de comparaþie

  ale adjectivelor . . . . . . . . . . . . .130 • Adjectivele determinative . . .138 - Adjectivele demonstrative . . .138 - Adjectivele posesive . . . . . . . .140 - Adjectivele interogative . . . . .141 - Adjectivele relative . . . . . . . . .142 - Adjectivele nehotãrâte . . . . . .143 Exerciþii . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149

  uprinsC

 • 4 Gramatica limbii engleze

  4. PRONUMELE . . . . . . . . . . . 160 • Pronumele personal . . . . . . . 160 • Pronumele posesiv . . . . . . . . 165 • Pronumele reflexiv ºi

  pronumele de întãrire . . . . . . 167 • Pronumele demonstrativ . . . 170 • Pronumele interogativ . . . . . 173 • Pronumele relativ . . . . . . . . . 175 • Pronumele nehotãrât . . . . . . 179 • Pronumele reciproc . . . . . . . . 183 Exerciþii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

  7. ADVERBUL . . . . . . . . . . . . 191 • Consideraþii generale . . . . . .191 • Forma adverbelor . . . . . . . . .195 • Comparaþia adverbelor . . . . .198 • Tipuri de adverbe

  ºi locul lor în propoziþie . . . .200 - Adverbe de mod . . . . . . . . . . .200 - Adverbe de cantitate,

  mãsurã, grad ºi aproximaþie . . .202 - Adverbe de loc . . . . . . . . . . . .211 - Adverbe de timp . . . . . . . . . . .212 - Adverbe de certitudine . . . . . .217 - Adverbe de cauzã . . . . . . . . . .218 Exerciþii . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219

  8. NUMERALUL . . . . . . . . . . . 226 • Numeralul cardinal . . . . . . . .226 • Numeralul ordinal . . . . . . . .230 • Numeralul fracþionar . . . . . .231 • Numeralul distributiv . . . . . .233 • Numeralul multiplicativ . . . .233 Exerciþii . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234

  9. PREPOZIÞIA . . . . . . . . . . . . .236 • Consideraþii generale . . . . . .236 - about . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240 - above . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242 - across . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243 - against . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243 - at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245 - before . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247 - behind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .248 - by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .248 - for . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 - from . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .251 - in – into . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253

  - of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .255 - on – upon . . . . . . . . . . . . . . . . .257 - out of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260 - over . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .262 - to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .263 - under . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266 - up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .267 - with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .267 Exerciþii . . . . . . . . . . . . . . . . . . .269

  10. CONJUNCÞIA . . . . . . . . . . 279 Exerciþii . . . . . . . . . . . . . . . . . .287

  11. VERBUL . . . . . . . . . . . . . . .293 • Verbe auxiliare

  ºi modale . . . . . . . . . . . . . . . . 293 - to be . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 - to have . . . . . . . . . . . . . . . . . . .296 - to do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .298 - can . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301 - to be able to . . . . . . . . . . . . . . . .303 - could . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .304 - may / might . . . . . . . . . . . . . . . .305 - must . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .308 - to have to . . . . . . . . . . . . . . . . . .310 - shall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .311 - should ºi ought to . . . . . . . . . . . .312 - will . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .314 - would . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .315 - need . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .317 - dare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .319 Exerciþii . . . . . . . . . . . . . . . . . . .319

  • Verbe principale . . . . . . . . . . .335 - Modurile personale . . . . . . . . .335

  - Modul indicativ . . . . . . . . . . .335 - Timpurile prezente . . . . . . .335 • Prezentul simplu . . . . . . .335 • Prezentul continuu . . . . .341 Exerciþii . . . . . . . . . . . . . . . .343 • Prezentul perfect simplu . . .351 • Prezentul

  perfect continuu . . . . . . .356 Exerciþii . . . . . . . . . . . . . . . .357 - Timpurile trecute . . . . . . . .364 • Trecutul simplu . . . . . . . .364 • Trecutul continuu . . . . . .368 Exerciþii . . . . . . . . . . . . . . . .370

 • 5Cuprins

  • Trecutul perfect simplu . . .379 • Trecutul perfect continuu . . .382 Exerciþii . . . . . . . . . . . . . . . .384 - Timpurile viitoare . . . . . . . .391 • Viitorul simplu . . . . . . . .391 • Viitorul continuu . . . . . .392 • Viitorul apropiat . . . . . . .394 • Viitorul perfect . . . . . . . .395 • Viitorul

  perfect continuu . . . . . . .396 • Viitorul faþã de trecut . . .397

  Exerciþii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Modul condiþional . . . . . . . . .407

  • Condiþionalul prezent . . .407 • Condiþionalul trecut . . . .408 • Fraza condiþionalã

  tip I . . . . . . . . . . . . . . . . .409 • Fraza condiþionalã

  tip II . . . . . . . . . . . . . . . .411 • Fraza condiþionalã

  tip III . . . . . . . . . . . . . . . .413 • Fraza condiþionalã

  de tip mixt . . . . . . . . . . .415 Exerciþii . . . . . . . . . . . . . . . .416

  - Modul subjonctiv . . . . . . . . .424 • Subjonctivul prezent . . . .425 • Subjonctivul trecut . . . . .425 • Subjonctivul perfect . . . .426 • Subjonctivul analitic . . .426

  Exerciþii . . . . . . . . . . . . . . . .432 - Modul imperativ . . . . . . . . . .440

  Exerciþii . . . . . . . . . . . . . . . .442

  - Modurile impersonale . . . . . . .445 - Infinitivul . . . . . . . . . . . . . .445 Exerciþii . . . . . . . . . . . . . . . .458 - Gerundul . . . . . . . . . . . . . .464 Exerciþii . . . . . . . . . . . . . . . .471 - Participiul . . . . . . . . . . . . . .478 • Participiul prezent . . . . . .478 • Construcþii participiale . .481 • Participiul trecut . . . . . . .483

  Exerciþii . . . . . . . . . . . . . . . .484 • Diateza pasivã . . . . . . . . . . . .490

  Exerciþii . . . . .