of 10 /10
dansk sygeplejeråd · nyt nordisk forlag arnold busck Carsten Palnæs Hansen Anatomi og fysiologi Med illustrationer af Jens Bøgeskov

Anatomi og fysiologi

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Anatomi og fysiologi

Text of Anatomi og fysiologi

 • dansk sygeplejerd nyt nordisk forlag arnold busck

  Anatom

  i og fysiologi

  Anatomi og fysiologi

  Forfatteren

  carsten palns hansen er dr. med., speciallge i kirurgi og kirurgisk gastroenterologi og overlge ved Rigshospitalet. Han har undervist studenter i anatomi og er tidligere ekstern lektor i kirurgi ved Kbenhavns Universitet. Han er forfatter til mere end 80 videnskabelige publikationer fortrinsvis inden for fysiologi, klinisk biokemi, endokrinologi og kirurgi.

  www.nytnordiskforlag.dk

  ISBN: 978-87-17-04039-7

  Supplerende litteratur fra Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck

  Ina Gebhardt Christensen. Anatomi og fysiologi: sprgsml og svar, 2011.

  Lars Ovesen, Ingrid Poulsen, Lene Allingstrup. Ernring og ditetik, 2011.

  Oluf Nielsen, Anni Springborg. Biokemi, 2011.

  Ellen Taaning, Astrid Nrgaard, Gitte Glaas. Immunologi og transfusionsmedicin, 2010.

  Terje Erdal Knudsen, Tove Birkebk Thomsen (red.). Medicinske sygdomme sygdomslre og sygepleje, 2010.

  Steen Olesen, Anne Dalgaard, Britta Hrdam m.fl. (red.). Ortopdkirurgi sygdomslre og sygepleje, 2010.

  Ove B. Schaffalitzky de Muckadell, Stig Hauns, Hendrik Vilstrup (red.). Medicinsk kompendium 1-2, 2009.

  Jens Krogh Christoffersen, Bente Scharff-Smith (red.). Kirurgi sygdomslre og sygepleje, 2005.

  Jesper Hertz, Bente Scharff-Smith (red.). Obstetrik og gynkologi, 2004.

  Flemming Stadil, Bjarne Lund, Jrgen Nordling. Kirurgisk kompendium 1-2, 2003.

  Henning Pakkenberg (red.). Neurologi og neurokirurgi, 2000.

  Denne nye udgave af anatomi og fysiologi aflser Voldum og Skannings lrebog fra 2000. Bogen er udarbejdet med henblik p at imdekomme de stigende krav, der stilles i anatomi- og fysiologiundervisningen p sygeplejerskeuddannelsen.

  Der er lagt stor vgt p illustrationssiden, og bogen indeholder ca. 300 pdagogiske tegninger, som er udfrt af Jens Bgeskov.

  Faglige termer og fremmedord er forklaret i tekstbokse, og de anatomiske betegnelser er bragt i overensstemmelse med den seneste udgave af Terminologia Anatomica.

  Bogen henvender sig primrt til sygeplejestuderende og sygeplejersker, som skal have deres basisviden opfrisket ved ansttelse inden for et nyt klinisk omrde.

  Studerende inden for andre sundhedsprofessionelle uddannelser vil ligeledes kunne have gavn af bogen.

  dansk sygeplejerd nyt nordisk forlag arnold busck

  Carsten Palns Hansen

  Anatomi ogfysiologi

  Med illustrationer af Jens Bgeskov

  24468-omslag.indd 1 05/05/11 09.03

 • Anatomi og fysiologi

  24468-indhold.indd 1 03/05/11 14.51

 • Udgivet af Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck i samarbejde med Dansk Sygeplejerd

  24468-indhold.indd 2 03/05/11 14.51

 • Anatomi og fysiologi

  Carsten Palns Hansen

  dansk sygeplejerd nyt nordisk forlag arnold busck

  24468-indhold.indd 3 03/05/11 14.51

 • Anatomi og fysiologi1. udgave

  Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 2011

  Redaktion: Uddannelsesleder Hanne Gillett og overlge Jesper Hertz Forlagsredaktion: An-Magritt Erdal

  Layout: Carl-H K. Zakrisson/PolytypeOmslag og sats: AKAprint a/sTegninger: Jens BgeskovFoto side 16, 19, 20, 22, 40, 42, 43, 44, 45, 46 (tv), 49, 56, 60: Scanpix/Science Photo LibrarySkrift: Swift/KievitPapir: Profimat 90 gTrykt hos AKAprint a/s

  ISBN: 978-87-17-04039-7

  Printed in Denmark 2011

  Mangfoldiggrelse af indholdet af denne bog eller dele deraf er i henhold til gldende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forudgende aftale med forlaget. Dette forbud omfatter enhver form for mangfoldiggrelse, det vre sig trykning, duplikering, fotokopiering, bndindspilning, elektronisk lagring m.m.

  Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/SLandemrket 11, 5. sal1119 Kbenhavn [email protected] www.nytnordiskforlag.dk

  24468-indhold.indd 4 03/05/11 14.51

 • Forord 9

  Indledning 11

  1 Celle-ogvvslre 15 Cytologi 16

  Cellen 16 Cellekernen 18 Basalcellefysiologi 23

  Proteinsyntesen 23 Transportgennemcellemembranen 25 Cellemembranenselektriskeladning 29 Cellulrkommunikation 30 Celledelingen 31

  Mitosen 31 Meiosen 34 Vvslre,histologi 36

  Epitelvv 36 Binde-ogstttevv 40 Knoglevv 46 Muskelvv 49 Muskelfysiologi 56 Nervevv 57 Neurofysiologi 62

  2 Bevgeapparatet 71 Knogler 71

  Led 73

  Muskler 76

  Hovedet,caput 78

  Knoglerogled 78 Hjerneskallen 79 Ansigtsskelettet 81 Hovedetsmuskler 82 Halsen,collum,ogkroppen,truncus 83

  Knogler 83 Led 86 Muskler 87 Overekstremiteten,membrumsuperius 93

  Knogler 93 Led 96 Muskler 99 Bkkenet,pelvisogbenet,membruminferius,

  105

  Knogler 105 Led 109 Muskler 111

  3 Nervesystemet 119 Anatomi 119

  Centralnervesystemet,CNS 121 Detperiferenervesystem 137 Detautonomenervesystem 145 Neurofysiologi 148 Neurotransmittere 148 Reflekser 151

  Indhold

  24468-indhold.indd 5 03/05/11 14.51

 • AnAtomi og fysiologi6

  4 Blodet 153 Blodetsceller 153 Blodtypesystemet 159 Blodetskoagulation 161

  5 Immunsystemet 167 Immunsystemetsopbygning 167

  Detlymfatiskesystem 168 Immunsystemetsceller 172

  Granulocytter 173 Mastceller 174 Dendritceller 174 Lymfocytter 174 Immunsystemetskemiskeforbindelser 175

  Antistoffer 175 Komplement 177 Andrekemiskeforbindelser 177 Immunsystemetsfunktion 178

  Detimmunologiskerespons 178 Inflammation 179 Autoimmunesygdomme 180 Allergi 181

  6 Hjerte-kar-systemet 183 Hjertetsanatomi 183

  Hjerteskken,pericardium 183 Hjertekamrene 183 Hjerteklapperne 186 Hjertetsledningssystem 187 Hjertetsfysiologi 187

  Elektrokardiografi 187 Hjertetsnervsefunktion 188 Hjertetspumpefunktion 192 Hjertetsarbejde 193 Kredslbetsanatomi 194

  Detsystemiskekredslbsarterier 196 Detsystemiskekredslbsvener 201 Kredslbetsfysiologi 206

  Blodtrykket 206 Blodkarrenestonus 208 Blodkarrenesnerveforsyning 208 Autoregulering 209 Hormonelregulering 209 Stofudvekslingenmellemblodogvv 210

  7 Luftvejeneoglungerne 213 Luftvejeneoglungernesanatomi 213

  Nsen,nasus,ognsehulen,cavitasnasi 213 Svlget,pharynx 214 Strubehovedet,larynx 215 Luftrret,trachea 216 Brystkassen,thorax 217 Lungerne,pulmones 218 Respirationsfysiologi 219

  Pulmonalventilation 221 Udvekslingenafoxygenogkuldioxid 223 Transportenafoxygenogkuldioxidiblod 224 Respirationensregulering 226

  24468-indhold.indd 6 03/05/11 14.51

 • 8 Stofskiftetogtemperaturreguleringen 229 Metabolismen 229

  Kulhydratmetabolismen 231 Fedtmetabolismen 234 Proteinmetabolismen 235 Energiomstningen 236 Temperaturreguleringen 237

  Varmeudveksling 237 Varmedannelsenog

  temperaturreguleringen 237

  9 Deendokrineorganer 239 Almenendokrinologi 239

  Hormonernesbiokemi 239 Hormonernesfrigivelse 240 Hormonernesvirkningsmekanisme 241 Hormonernesnedbrydning 242 Hypothalamus 242

  Hypofysen,glandulapituitaria 243

  Anatomi 243 Fysiologi 244 Skjoldbruskkirtlen,glandulathyroidea 248

  Anatomi 248 Fysiologi 248 Biskjoldbruskkirtlerne,glandulae

  parathyroideae 250

  Anatomi 250 Fysiologi 250 Kalciumstofskiftet 251 Dihydroxykolekalciferol 252 Binyrerne,glandulaesuprarenales 253

  Anatomi 253 Fysiologi 253 Binyremarven 256

  Bugspytkirtlen,pancreas 256

  Fysiologi 256 Andrekemiskeforbindelsermed

  hormonlignendevirkning 60

  10 Fordjelsessystemet 263 Anatomi 263

  Fordjelseskanalen,tractusdigestorius 263 Mundhulen,cavitasoris 263 Tnderne,dentes 264 Tungen,lingua 265 Spytkirtlerne 266 Spiserret,oesophagus 267 Bughulen,abdomen 268 Gastrointestinalkanalen 270 Maveskken,ventriculus,gaster 272 Tyndtamen,intestinumtenue 273 Tyktarmen,intestinumcrassum 275 Endetarmen,rectumogcanalisanalis 276 Bugspytkirtlen,pancreas 276 Leveren,hepar 278 Galdeveje,viarumbiliarum 280 Detportalekredslb 281 Fysiologi 281

  Dennervseoghormonelleregulering 282 Motilitet 287 Fordjelsessekreter 289 Fordjelsenogdenintestinaleabsorption 294 Leverensfysiologi 302

  Detintermedirestofskifte 303 Leverenssyntesefunktion 305 Inaktiverings-ogafgiftningsprocesser 307 Deponering 307 Syre-base-reguleringen 307

  oversigt 7

  24468-indhold.indd 7 03/05/11 14.51

 • 11 Knsorganerne 309 Anatomi 309

  Demandligeknsorganer,organagenitaliamasculina 309

  Dekvindeligeknsorganer,organagenitaliafeminina 316

  Brystkirtlerne,glandulaemammariae 322 Fysiologi 322

  Gonadotropehormoner 323 Knshormoner 324 Menstruationscyklus 328 Befrugtningenogsvangerskabets

  fysiologi 329 Hormonelkontraception 332

  12 Nyrerneogurinvejene 333 Nyrernesanatomi 333

  Opbygning 334 Karforsyning 335 Nerveforsyning 335 Detjukstaglomerulreapparat 335 Nyrernesfysiologi 336

  Filtreringogtransportgennemnefronet 336 Tubulrtransportafnringsstofferog

  affaldsstoffer 344 UrinenskoncentreringogpH 344 Nyrefunktionensregulering 346 Metaboliskogendokrinfunktion 348 Urinvejene 349

  Urinlederen,ureter 349 Urinblren,vesicaurinaria 349 Urinrret,urethra 350

  13 Vskefaserneogsyre-base-balancen 353

  Vskefaserne 353

  Vskefasernesregulering 355 Reguleringafkalium 359 Syre-base-balancen 359

  Syre-base-reguleringen 364

  14 Sanserneoghuden 371 Sanserne 371

  jetogsynssansen 372

  Anatomi 372 Fysiologi 380 Hreogligevgtssansen 383

  Anatomi 383 Fysiologi 386 Lugtesansen 388

  Smagssansen 390

  Huden 390

  Anatomi 390 Fysiologi 394

  Appendiks 397 Navneord,substantiver 397 Tillgsord,adjektiver 397

  Stikordsregister 399

  8 AnAtomi og fysiologi

  24468-indhold.indd 8 05/05/11 08.44

 • Anatomi og fysiologi aflser Voldum og Skan-nings lrebog fra 2000. Bogen er udarbejdet med henblik p at imdekomme de stigende krav, der stilles i anatomi- og fysiologiundervis-ningen p sygeplejerskeuddannelsen. Faget ana-tomi og fysiologi skal ses som en del af en strre helhed, og det er bogens hensigt at medvirke til, at den studerende jf. sygeplejerskeuddannelsens studieordning udvikler kompetencer til at for-klare den menneskelige organismes kemiske og anatomiske opbygning og fr forstelse for krop-pens fysiologiske processer og funktioner.

  Det er ogs tanken, at bogen skal kunne an-vendes af den frdiguddannede sygeplejerske ved ansttelse inden for et nyt klinisk omrde, hvor opfriskning af basisviden kan vre rele-vant.

  Endelig vil studerende inden for andre sund-hedsprofessionelle uddannelser, f.eks. fysiotera-peut-, ergoterapeut-, jordemoder- og radiograf-, ernring og sundhed-uddannelsen, kunne have stor gavn af bogen.

  Som tidligere er der lagt stor vgt p illustra-tionssiden, der underbygger teksten. De ca. 320 tegninger er udfrt af den professionelle tegner Jens Bgeskov, og der er lagt vgt p at gre dem pdagogiske frem for at fokusere p detaljerne.

  Det vil altid vre en individuel vurdering, hvor meget vgt der br lgges p de enkelte

  omrder inden for anatomi og fysiologi. Der er her tilstrbt at give lseren en bred grundlg-gende viden inden for de forskellige hovedom-rder, samtidig med at der gives forklaringer og informationer, som er mere specifikke, og som undervisere kan vlge at udelade i undervisnin-gen.

  Faglige termer og fremmedord er forklaret i tekstbokse i relation til det afsnit, hvor de frst optrder. De anatomiske betegnelser, der kan variere noget fra tidligere anatomiske lreb-ger, er bragt i overensstemmelse med den sene-ste udgave af Terminologia Anatomica.

  Der anvendes bde latinske og danske beteg-nelser i bogen, da sygeplejersken og den syge-plejestuderende skal vre i stand til at formidle budskaber med svel andre fagprofessionelle som med patient og prrende.

  Som supplement til bogen kan det anbefa-les at anvende de sprgsml og svar-kort, som en tidligere sygeplejestuderende, Ina Gebhardt Christensen, har udarbejdet med eksamensls-ning for je. Kortene tager udgangspunkt i den-ne bogs form og indhold, og de kan vre en stor hjlp til at f terminologien indlrt og teste sin viden.

  Forfatteren vil gerne rette en tak til alle, der har bidraget med faglige og tekniske rd i forbin-delse med udarbejdelsen af denne bog.

  Forord

  Download af Jens Bgeskovs tegninger m udelukkende foretages til undervisningsbrug.Link: www.nytnordiskforlag.dk/anatomiPassword: bevgeapparat

  24468-indhold.indd 9 11/05/11 07.54