of 26 /26
1 Temahefte BRYST- OG ENDOKRINKIRURGI (BEK) Kliniske læringsmål med utdypende tekst til læringsmålene og nasjonalt anbefalte læringsaktiviteter (kurs og prosedyrelister) Elisabeth Arntzen Prosjektleder LIS-prosjektet Versjon 1.0 (25.11.18) Innhold INNLEDNING ................................................................................................................................................................ 2 KLINISKE LÆRINGSMÅL – BRYST- OG ENDOKRINKIRURGI (BEK) ........................................................................... 4 PROSEDYRELISTE ................................................................................................................................................ 20 KURS .................................................................................................................................................................. 21 VEDLEGG 1: STRUKTUR I KOMPETANSEPORTALEN/DOSSIER ..................................................................................... 22

BRYST- OG ENDOKRINKIRURGI (BEK) Kliniske læringsmål med ... · BEK 007 Basiskompetanse Bryst - Anatomi Ha kunnskap om relevant anatomi. BEK 008 Basiskompetanse Bryst - Fysiologi

Embed Size (px)

Text of BRYST- OG ENDOKRINKIRURGI (BEK) Kliniske læringsmål med ... · BEK 007 Basiskompetanse Bryst -...

 • 1

  Temahefte

  BRYST- OG ENDOKRINKIRURGI (BEK)

  Kliniske lringsml med utdypende tekst til lringsmlene og

  nasjonalt anbefalte lringsaktiviteter (kurs og prosedyrelister)

  Elisabeth Arntzen Prosjektleder LIS-prosjektet

  Versjon 1.0 (25.11.18)

  Innhold INNLEDNING ................................................................................................................................................................ 2

  KLINISKE LRINGSML BRYST- OG ENDOKRINKIRURGI (BEK) ........................................................................... 4

  PROSEDYRELISTE ................................................................................................................................................ 20

  KURS .................................................................................................................................................................. 21

  VEDLEGG 1: STRUKTUR I KOMPETANSEPORTALEN/DOSSIER ..................................................................................... 22

 • 2

  Bryst- og endokrinkirurgi (BEK) - Kliniske lringsml LIS del 3 m/ utdypende tekst, nasjonale

  lringsaktiviteter (kurs og prosedyrelister) v1.0 (25.11.18)

  Innledning Dette dokumentet gir oversikt over de kliniske lringsmlene for spesialiteten Bryst- og endokrinkirurgi

  (BEK).

  Hensikt: Bidra til at leger som skal gjennomfre spesialistutdanning innen Bryst- og endokrinkirurgi (BEK) har oversikt og kunnskap om:

  Innholdet i lringsmlene for spesialiteten, inkl utdypende tekst Hvilke nasjonale kurs som skal gjennomfres i lpet av utdanningen Hvilke prosedyrer som skal gjennomfres nasjonalt for alle LIS

  Mlgruppe: Leger i spesialisering (LIS), supervisr, veileder og leder innen fagomrdet

  I tillegg til nasjonalt anbefalte kurs og prosedyrer, vil det kunne vre lokale lringsaktiviteter innenfor klinisk praksis, internundervisning, lokale kurs, gruppeveiledning, veiledning, simulering, ferdighetstrening mv som LIS ogs m utfre fr lringsmlet kan godkjennes.

  Felles for alle spesialiteter er at LIS ogs m f godkjent lringsml innen omrder som: Etikk, forskningsforstelse, kommunikasjon, kunnskapshndtering, kvalitet og pasientsikkerhet, lovverk, pasient- og prrende opplring, samhandling, systemforstelse, organisasjonsutvikling og ledelse. Disse lringsmlene kalles felles kompetanseml (FKM). Se temahefte: Felles kompetanseml (FKM)

  I spesialistforskriftens 2 fremgr det at:

  Spesialistutdanningen for leger omfatter praktisk tjeneste, teoretisk undervisning og andre lringsaktiviteter i minst seks og et halvt r etter tildelt autorisasjon eller lisens. Utdanningens frste del bestr av klinisk praksis i tolv mneder i spesialisthelsetjenesten og deretter seks mneder i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Utdanningens andre del omfatter lringsaktiviteter som skal gi felles kunnskap for noen av spesialitetene. Utdanningens tredje del omfatter spesialitetsspesifikke lringsaktiviteter for hver enkelt spesialitet, enten direkte etter frste del eller etter andre del.

  LIS som utdanner seg i spesialiteter som inneholder del 2 innen kirurgi eller indremedisin, m ikke ha oppndd alle lringsml i del 2 fr de kan begynne med lringsml i del 3. Lringsml for del 2 og del 3 tas i en hensiktsmessig og forsvarlig rekkeflge.

  For mer informasjon vises det til Felles nettsted for spesialisthelsetjenesten

  https://spesialisthelsetjenesten.no/lis

  https://spesialisthelsetjenesten.no/lis
 • 3

  Bryst- og endokrinkirurgi (BEK) - Kliniske lringsml LIS del 3 m/ utdypende tekst, nasjonale

  lringsaktiviteter (kurs og prosedyrelister) v1.0 (25.11.18)

  Kompetanseniv Tabellen viser hvilke formuleringer som er brukt for beskrive de ulike kompetansenivene.

  Kompetanseniv Kunnskap Ferdigheter

  Laveste kompetanseniv Ha kjennskap til Kjenne til

  Ha kjennskap til Kjenne til

  Mellomste kompetanseniv Ha kunnskap om Under supervisjon kunne utfre/anvende/hndtere osv

  Hyeste kompetanseniv Ha god kunnskap om Beherske Selvstendig kunne utfre/anvende/hndtere osv

  Merk spesielt: For beskrive hyeste ferdighetsniv er bde verbet beherske og formuleringen selvstendig kunne benyttet. (Kilde: Helsedirektoratet)

  Definisjoner

  Lringsml: Med lringsml menes hva en legespesialist skal forst, kunne eller vre i stand til utfre (spesialistforskriften 2). Lringsmlene definerer samlet basiskompetanse for spesialiteten, og er forskriftfestet.

  Utdypende tekst: Utdypende tekst er inkludert fra Helsedirektoratet for lringsml der det kan vre behov for en nrmere presisering eller eksemplifisering av lringsmlets innhold.

  Lringsaktivitet: En lringsaktivitet er en definert avgrenset aktivitet (teoretisk eller praktisk) med et intendert lringsutbytte. En lringsaktivitet sier hva LIS skal gjre i praksis, omfang/arbeidsmengde, type kurs etc.

 • 4

  Kliniske lringsml Bryst- og endokrinkirurgi (BEK) LM ID TEMA/OMRDE KORT TEKST LRINGSML

  (jf spesialistforskriftens vedlegg 2) UTDYPENDE TEKST TIL LM

  BEK 001 Basiskompetanse Brystdiagnostikk og brystkirurgi - Organisering

  Ha god kunnskap om hvordan brystdiagnostikk og brystkirurgi er organisert i Norge.

  BEK 002 Basiskompetanse Mammografiscreening Ha kjennskap til bakgrunnen for mammografiscreening inkludert kost-nytte-faktorer.

  BEK 003 Basiskompetanse Brystdiagnostiske sentra Ha god kunnskap om brystdiagnostiske sentra og organisering av disse.

  BEK 004 Basiskompetanse Brystsykdommer - organisering av diagnostikk og behandling

  Ha kunnskap om organisering av diagnostikk og behandling av sykdommer i bryst.

  BEK 005 Basiskompetanse Samarbeid - Tverrfaglig Beherske tverrfaglig samarbeid innen diagnostikk og behandling.

  BEK 006 Basiskompetanse Brystsykdommer Ha god kunnskap om sykdommer i bryst.

  BEK 007 Basiskompetanse Bryst - Anatomi Ha kunnskap om relevant anatomi.

  BEK 008 Basiskompetanse Bryst - Fysiologi og utvikling, endogen og eksogen pvirkning

  Ha kunnskap om brystfysiologi og -utvikling, samt endogen og eksogen pvirkning. Dette inkluderer kunnskap om det lakterende brystet med implikasjoner p diagnostikk og behandling.

 • 5

  Bryst- og endokrinkirurgi (BEK) - Kliniske lringsml LIS del 3 m/ utdypende tekst, nasjonale lringsaktiviteter (kurs og prosedyrelister) v1.0 (25.11.18)

  LM ID TEMA/OMRDE KORT TEKST LRINGSML (jf spesialistforskriftens vedlegg 2)

  UTDYPENDE TEKST TIL LM

  BEK 009 Basiskompetanse Bryst - Tumores biologi, patologi og spredningsmnster

  Ha god kunnskap om brystsvulsters biologi, patologi og spredningsmnster.

  BEK 010 Basiskompetanse Bryst - Andre sykdommer Ha god kunnskap om andre sykdommer i bryst.

  BEK 011 Basiskompetanse Bryst - Histopatologiske varianter og cytologi

  Ha kunnskap om histopatologiske varianter og cytologi, inklusive immunteknikker.

  BEK 012 Basiskompetanse Molekylrbiologi Ha kunnskap om molekylrbiologi relevant for klinikk og forskning.

  BEK 013 Basiskompetanse Brystkirurgi - litteratur, og forskning

  Ha kjennskap til relevant litteratur, klinisk og eksperimentell forskning innen brystkirurgi.

  Viser ogs til felles kompetanseml innen kunnskapshndtering.

  BEK 014 Diagnostikk og behandling av brystkreft og andre sykdommer i bryst

  Brystdiagnostikk Ha kunnskap om de forskjellige metodene i bryst-diagnostikk, inkludert metoders sensitivitet, spesifisitet, begrensninger og bruksomrder.

  BEK 015 Diagnostikk og behandling av brystkreft og andre sykdommer i bryst

  Bryst - Radiologisk diagnostikk Ha kunnskap om radiologisk diagnostikk, herunder mammografi, ultralyd, MR, CT og PET. Kunne velge riktig modalitet ut i fra utredningsbehov.

  BEK 016 Diagnostikk og behandling av brystkreft og andre sykdommer i bryst

  Cytologisk og histologisk diagnostikk

  Ha kunnskap om cytologisk og histologisk diagnostikk, herunder tilleggsmetodikk. Kunne forst og bedmme svar fra patolog.

 • 6

  Bryst- og endokrinkirurgi (BEK) - Kliniske lringsml LIS del 3 m/ utdypende tekst, nasjonale lringsaktiviteter (kurs og prosedyrelister) v1.0 (25.11.18)

  LM ID TEMA/OMRDE KORT TEKST LRINGSML (jf spesialistforskriftens vedlegg 2)

  UTDYPENDE TEKST TIL LM

  BEK 017 Diagnostikk og behandling av brystkreft og andre sykdommer i bryst

  Lymfoscintigrafi Ha kunnskap om lymfoscintigrafi og kjenne dens begrensninger.

  BEK 018 Diagnostikk og behandling av brystkreft og andre sykdommer i bryst

  Bryst - Klinisk underskelse Beherske klinisk underskelse av bryst og regionale lymfeknutestasjoner.

  BEK 019 Diagnostikk og behandling av brystkreft og andre sykdommer i bryst

  Bryst - Kirurgisk eller onkologisk behandling

  Selvstendig kunne bestemme kirurgisk eller onkologisk behandling ut i fra radiologisk utredning, patologisk svar og anamnese.

  BEK 020 Diagnostikk og behandling av brystkreft og andre sykdommer i bryst

  Adjuvant og neoadjuvant terapi Ha kunnskap om adjuvant og neoadjuvant terapi, lokoregional og systemisk.

  BEK 021 Diagnostikk og behandling av brystkreft og andre sykdommer i bryst

  Brystbevarende kirurgi, onkoplastiske teknikker niv 1 (P)

  Ha god kunnskap om og beherske brystbevarende kirurgi, biopsi, merkebiopsi, mastektomi, ductektomi, sentinel node biopsi, axilledisseksjon og onkoplastiske teknikker niv 1.

  Viser til anbefalte prosedyrer for operasjoner for sykdommer i bryst. Onkoplastiske teknikker niv 1: Fjerning av mindre enn 20% av brystets volum Onkoplastiske teknikker niv 2: Fjerning av mer enn 20% av brystets volum

  BEK 022 Diagnostikk og behandling av brystkreft og andre sykdommer i bryst

  Onkoplastiske teknikker niv 2 (P) Ha god kunnskap om og kunne assistere ved terapeutisk onkoplastikk niv 2.

  Viser til anbefalte prosedyrer for operasjoner for sykdommer i bryst. Onkoplastiske teknikker niv 1: Fjerning av mindre enn 20% av brystets volum Onkoplastiske teknikker niv 2: Fjerning av mer enn 20% av brystets volum

 • 7

  Bryst- og endokrinkirurgi (BEK) - Kliniske lringsml LIS del 3 m/ utdypende tekst, nasjonale lringsaktiviteter (kurs og prosedyrelister) v1.0 (25.11.18)

  LM ID TEMA/OMRDE KORT TEKST LRINGSML (jf spesialistforskriftens vedlegg 2)

  UTDYPENDE TEKST TIL LM

  BEK 023 Diagnostikk og behandling av brystkreft og andre sykdommer i bryst

  Rekonstruktiv kirurgi (P) Ha kunnskap om rekonstruktiv kirurgi: primr, sekundr, samt profylaktisk mastektomi.

  BEK 024 Diagnostikk og behandling av brystkreft og andre sykdommer i bryst

  Brystkreft - Genetikk Ha god kunnskap om medisinsk genetikk og brystkreft. Selvstendig kunne informere, henvise til testing og anbefale gjeldende kirurgisk tilnrming.

  BEK 025 Diagnostikk og behandling av brystkreft og andre sykdommer i bryst

  Bryst - Benigne forandringer Ha god kunnskap om og beherske behandling av benigne forandringer i bryst, herunder forskjellige typer mastitt, papillom og fibroadenom.

  BEK 026 Diagnostikk og behandling av brystkreft og andre sykdommer i bryst

  Bryst - Premaligne tilstander Ha god kunnskap om og beherske diagnostikk og behandling av premaligne tilstander i brystet.

  BEK 027 Diagnostikk og behandling av brystkreft og andre sykdommer i bryst

  Bryst og axille - Komplikasjoner til kirurgi

  Ha god kunnskap om og beherske behandling av komplikasjoner til kirurgi i bryst og axille, herunder bldning, infeksjon, nekrose og serom.

  BEK 028 Diagnostikk og behandling av brystkreft og andre sykdommer i bryst

  Bryst - Nasjonale retningslinjer Ha god kunnskap om oppflging og kontroll av sykdommer i bryst. Kjenne gjeldende nasjonale retningslinjer.

  Viser ogs til FKM under temaet kunnskapshndtering (FKM LM-34).

  BEK 029 Endokrinkirurgi (thyreoidea og parathyreoidea) - Organisering, teoretisk og klinisk kunnskap

  Endokrinkirurgi - diagnostikk og behandling

  Ha kunnskap om organisering av diagnostikk og behandling innen endokrinkirurgi.

 • 8

  Bryst- og endokrinkirurgi (BEK) - Kliniske lringsml LIS del 3 m/ utdypende tekst, nasjonale lringsaktiviteter (kurs og prosedyrelister) v1.0 (25.11.18)

  LM ID TEMA/OMRDE KORT TEKST LRINGSML (jf spesialistforskriftens vedlegg 2)

  UTDYPENDE TEKST TIL LM

  BEK 030 Endokrinkirurgi (thyreoidea og parathyreoidea) - Organisering, teoretisk og klinisk kunnskap

  Cancer thyreoidea - Pakkeforlp Ha kjennskap til nasjonale retningslinjer for utredning i pakkeforlp ved mistanke om cancer thyreoidea.

  BEK 031 Endokrinkirurgi (thyreoidea og parathyreoidea) - Organisering, teoretisk og klinisk kunnskap

  Tverrfaglige mter (MDT) Ha kunnskap om behov for og kunne bidra til multidisiplinre tverrfaglige (MDT) mter ved enkelte diagnoser som cancer thyreoidea og avansert hyperparathyreoidisme.

  Dette inkluderer selvstendig kunne presentere aktuelle problemstillinger og pasienter.

  BEK 032 Endokrinkirurgi (thyreoidea og parathyreoidea) - Organisering, teoretisk og klinisk kunnskap

  Endokrine organer - anatomi og embryologi

  Ha kunnskap om endokrine organers anatomi og embryologi. Ha kjennskap til anatomiske varianter.

  BEK 033 Endokrinkirurgi (thyreoidea og parathyreoidea) - Organisering, teoretisk og klinisk kunnskap

  Hypofyse/ thyreoideaaksen og parathyreoideahormon/ kalsiumstoffskiftet - fysiologi

  Ha kunnskap om endokrin fysiologi innen hypofyse/ thyreoideaaksen samt parathyreoideahormon/ kalsiumstoffskiftet.

  BEK 034 Endokrinkirurgi (thyreoidea og parathyreoidea) - Organisering, teoretisk og klinisk kunnskap

  Biokjemisk utredning Beherske biokjemisk utredning av thyreoidea og parathyreoideasykdommer, inkludert ha kunnskap om utredning av familir hypokalseurisk hyperkalsemi (FHH).

 • 9

  Bryst- og endokrinkirurgi (BEK) - Kliniske lringsml LIS del 3 m/ utdypende tekst, nasjonale lringsaktiviteter (kurs og prosedyrelister) v1.0 (25.11.18)

  LM ID TEMA/OMRDE KORT TEKST LRINGSML (jf spesialistforskriftens vedlegg 2)

  UTDYPENDE TEKST TIL LM

  BEK 035 Endokrinkirurgi (thyreoidea og parathyreoidea) - Organisering, teoretisk og klinisk kunnskap

  Genetisk utredning Ha kunnskap om genetisk utredning, rdgivning og screening av arvelige sykdommer i thyreoidea og parathyreoidea - multiple endokrine adenopatier og neoplasier (MEN1 og MEN2) samt familir hypokalseurisk hyperkalsemi (FHH). Kjenne til indikasjonene for henvisning til avdeling for medisinsk genetikk og selvstendig kunne utrede med genetisk testing ved medullrt thyreoideakarsinom.

  BEK 036 Endokrinkirurgi (thyreoidea og parathyreoidea) - Organisering, teoretisk og klinisk kunnskap

  Cytologisk vurdering Ha god kunnskap om cytologisk vurdering av tumor thyreoidea med Bethesda klassifisering.

  BEK 037 Endokrinkirurgi (thyreoidea og parathyreoidea) - Organisering, teoretisk og klinisk kunnskap

  Diagnostiske metoder Ha god kunnskap om muligheter og begrensninger (sensitivitet og spesifisitet) ved diagnostiske metoder, inklusive hormonanalyser, radiologiske teknikker og isotopteknikker.

  BEK 038 Endokrinkirurgi (thyreoidea og parathyreoidea) - Organisering, teoretisk og klinisk kunnskap

  Molekylrbiologi Ha kunnskap om molekylrbiologi relevant for klinikk og forskning.

  BEK 039 Endokrinkirurgi (thyreoidea og parathyreoidea) - Organisering, teoretisk og klinisk kunnskap

  Forskning - Litteratur Ha kjennskap til relevant litteratur samt klinisk og eksperimentell forskning innen endokrinkirurgi.

 • 10

  Bryst- og endokrinkirurgi (BEK) - Kliniske lringsml LIS del 3 m/ utdypende tekst, nasjonale lringsaktiviteter (kurs og prosedyrelister) v1.0 (25.11.18)

  LM ID TEMA/OMRDE KORT TEKST LRINGSML (jf spesialistforskriftens vedlegg 2)

  UTDYPENDE TEKST TIL LM

  BEK 040 Endokrinkir. (thyreoidea og parathyreoidea) - Teoretisk og klinisk kunnskap i diagn. og beh.

  Ultralydunderskelse - Punksjonsteknikk

  Selvstendig kunne utfre orienterende/preoperativ ultralydunderskelse av halsen. Ha kunnskap om punksjonsteknikk.

  Underskelse av thyreoidea/parathyreoidea og lymfeknuter p halsen.

  BEK 041 Endokrinkir. (thyreoidea og parathyreoidea) - Teoretisk og klinisk kunnskap i diagn. og beh.

  Cytologi- og histologisvar Selvstendig kunne vurdere cytologi- og histologisvar, og kunne bestemme videre tiltak eller behandling ut fra svaret.

  BEK 042 Endokrinkir. (thyreoidea og parathyreoidea) - Teoretisk og klinisk kunnskap i diagn. og beh.

  Behandlingsmuligheter - Kirurgiske, medikamentelle og nuklermedisinske

  Selvstendig kunne vurdere ulike sykdommer i thyreoidea og kjenne kirurgiske, medikamentelle og nuklermedisinske behandlingsmuligheter.

  BEK 043 Endokrinkir. (thyreoidea og parathyreoidea) - Teoretisk og klinisk kunnskap i diagn. og beh.

  Nervemonitorering Ha god kunnskap om nervemonitorering, indikasjonsstilling og nytte samt gjeldende anbefalinger.

  BEK 044 Endokrinkir. (thyreoidea og parathyreoidea) - Teoretisk og klinisk kunnskap i diagn. og beh.

  Per- og postoperative komplikasjoner

  Ha god kunnskap om per- og postoperative komplikasjoner som bldning, nerveskader, hypoparathyreoidisme og selvstendig kunne hndtere og behandle disse.

 • 11

  Bryst- og endokrinkirurgi (BEK) - Kliniske lringsml LIS del 3 m/ utdypende tekst, nasjonale lringsaktiviteter (kurs og prosedyrelister) v1.0 (25.11.18)

  LM ID TEMA/OMRDE KORT TEKST LRINGSML (jf spesialistforskriftens vedlegg 2)

  UTDYPENDE TEKST TIL LM

  BEK 045 Endokrinkir. (thyreoidea og parathyreoidea) - Teoretisk og klinisk kunnskap i diagn. og beh.

  Nerveskade - Nervus laryngeus recurrens

  Ha kunnskap om behandlingsmuligheter ved parese eller skade av nervus laryngeus recurrens.

  BEK 046 Endokrinkir. (thyreoidea og parathyreoidea) - Teoretisk og klinisk kunnskap i diagn. og beh.

  Postoperativ behandling Ha god kunnskap om postoperativ behandling med hormonsubstitusjon, kalsium og D-vitaminsubstitusjon, og selvstendig kunne monitorere behandlingen.

  BEK 047 Sykdomsspesifikke lringsml - Benigne thyreoidealidelser

  Benigne thyreoidealidelser Ha god kunnskap om benigne thyreoidealidelser. Viser til anbefalte prosedyrer: operasjoner ved benigne sykdommer i thyreoidea.

  BEK 048 Sykdomsspesifikke lringsml - Benigne thyreoidealidelser

  Kolloid knutestruma - Etiologi - Utredning - Behandlingsstrategi

  Ha god kunnskap om etiologien bak og selvstendig kunne utrede kolloid knutestruma, herunder intrathoracalt struma samt benigne neoplasier som follikulrt adenom og hrtlecelleadenom. Ha god kunnskap om behandlingsstrategi, indikasjoner for kirurgi kontra observasjon, og beherske operative strategier.

 • 12

  Bryst- og endokrinkirurgi (BEK) - Kliniske lringsml LIS del 3 m/ utdypende tekst, nasjonale lringsaktiviteter (kurs og prosedyrelister) v1.0 (25.11.18)

  LM ID TEMA/OMRDE KORT TEKST LRINGSML (jf spesialistforskriftens vedlegg 2)

  UTDYPENDE TEKST TIL LM

  BEK 049 Sykdomsspesifikke lringsml - Benigne thyreoidealidelser

  Thyreotoxicose - utrede, diagnostisere og behandle

  Ha kunnskap om de ulike former for og selvstendig kunne utrede og diagnostisere thyreotoxicose. Selvstendig kunne vurdere behandlingsalternativene kirurgi, radiojod og thyreostatika opp mot hverandre. Ha god kunnskap om forbehandling av Graves sykdom fr kirurgi og samarbeid med endokrinologer.

  BEK 050 Sykdomsspesifikke lringsml - Benigne thyreoidealidelser

  Risiko ved anestesi og kirurgi - thyreotoxicose og thyreotoxisk krise

  Selvstendig kunne kirurgisk behandlingsstrategi og spesielle risikomomenter ved anestesi og kirurgi ved thyreotoxicose. Kunne behandle thyreotoxisk krise i multidisiplinrt samarbeid med intensivlege og endokrinolog. Kjenne til komplikasjoner til thyreotoxicose og behandlingen av disse, inkludert endokrin ophtalmopati.

  BEK 051 Sykdomsspesifikke lringsml - Benigne thyreoidealidelser

  Thyreoiditt - hypothyreose og hyperthyreose

  Ha god kunnskap om ulike former for thyreoiditt, kunne utrede og diagnostisere samt kjenne etiologien. Beherske behandlingsstrategi bde ved hypo- og hyperthyreose.

  BEK 052 Sykdomsspesifikke lringsml - Benigne thyreoidealidelser

  Ektopisk thyreoidea Ha kjennskap til etiologien og de ulike stedene ektopisk thyreoidea kan finnes. Selvstendig kunne utrede, diagnostisere og behandle ektopisk thyreoidea.

 • 13

  Bryst- og endokrinkirurgi (BEK) - Kliniske lringsml LIS del 3 m/ utdypende tekst, nasjonale lringsaktiviteter (kurs og prosedyrelister) v1.0 (25.11.18)

  LM ID TEMA/OMRDE KORT TEKST LRINGSML (jf spesialistforskriftens vedlegg 2)

  UTDYPENDE TEKST TIL LM

  BEK 053 Sykdomsspesifikke lringsml ved thyreoidea; neoplasi og cancer thyreoidea

  Tumores - benigne, maligne og operativ behandling

  Ha god kunnskap om benigne og maligne tumores i thyreoidea. Beherske operasjon av sykdommer i thyreoidea.

  Viser til anbefalte prosedyrer: operasjoner ved sykdommer i thyreoidea.

  BEK 054 Sykdomsspesifikke lringsml ved thyreoidea; neoplasi og cancer thyreoidea

  Follikulr lesjon/follikulr neoplasi

  Selvstendig kunne vurdere cytologisvar ved follikulr lesjon/follikulr neoplasi, og ta stilling til videre anbefalt tiltak. Ha god kunnskap om operasjonsstrategi ved follikulr lesjon/neoplasi og selvstendig kunne vurdere behov for profylaktisk lymfeknutedisseksjon.

  BEK 055 Sykdomsspesifikke lringsml ved thyreoidea; neoplasi og cancer thyreoidea

  Thyreoideakarsinom (papillrt) - follikulrt adenom og follikulrt karsinom

  Ha kunnskap om cytologiske srtrekk og kardinaltegn ved papillrt thyreoideakarsinom. Kjenne til hva som skiller follikulrt adenom og follikulrt karsinom histologisk. Ha kunnskap om ulike histologiske undergrupper til papillrt og follikulrt thyreoideakarsinom med ulike prognosegrupper.

  BEK 056 Sykdomsspesifikke lringsml ved thyreoidea; neoplasi og cancer thyreoidea

  Cancer thyreoidea - Kirurgisk behandling (P)

  Beherske operative strategier ved kirurgisk behandling av ikke-lokalavansert cancer thyreoidea, med thyreoidectomi og sentral lymfeknutedisseksjon. Kunne operative strategier ved lateral lymfeknutedisseksjon p hals ved operasjon for cancer thyreoidea.

  Viser til anbefalte prosedyrer: operasjoner ved sykdommer i thyreoidea.

 • 14

  Bryst- og endokrinkirurgi (BEK) - Kliniske lringsml LIS del 3 m/ utdypende tekst, nasjonale lringsaktiviteter (kurs og prosedyrelister) v1.0 (25.11.18)

  LM ID TEMA/OMRDE KORT TEKST LRINGSML (jf spesialistforskriftens vedlegg 2)

  UTDYPENDE TEKST TIL LM

  BEK 057 Sykdomsspesifikke lringsml ved thyreoidea; neoplasi og cancer thyreoidea

  Thyreoideakarsinomer - behandlingsstrategi g og tverrfaglig samarbeid

  Ha kunnskap om de ulike lavt differensierte thyreoideakarsinomer, og kjenne behandlingsstrategi og ndvendighet med tverrfaglig samarbeid.

  BEK 058 Sykdomsspesifikke lringsml ved thyreoidea; neoplasi og cancer thyreoidea

  Thyreoideakarsinom - Postoperativ behandling

  Ha kunnskap om postoperativ behandling herunder hormonsupresjon og radiojodterapi etter kirurgisk behandling for differensiert thyreoideakarsinom.

  BEK 059 Sykdomsspesifikke lringsml ved thyreoidea; neoplasi og cancer thyreoidea

  Medullrt thyreoideakarsinom (MTC) - cytologi, histologi og arv

  Ha god kunnskap om de ulike tumormarkrer som er diagnostisk for Medullrt thyreoideakarsinom (MTC). Ha kunnskap om cytologiske og histologiske karrakteristica ved MTC. Ha kunnskap om de arvelige aspekter med behov for genetisk utredning, binyre- og parathyreoideautredning.

  BEK 060 Sykdomsspesifikke lringsml ved thyreoidea; neoplasi og cancer thyreoidea

  Medullrt thyreoideakarsinom (MTC) - kirurgi

  Ha kunnskap om kirurgisk behandlingsstrategi ved operasjon for medullrt thyreoideakarsinom.

  BEK 061 Sykdomsspesifikke lringsml ved thyreoidea; neoplasi og cancer thyreoidea

  Thyreoideakarsinom - bilde, klinikk, utredning, operabilitet og tverrfaglig oppflging

  Selvstendig kunne vurdere bildemessig og klinisk nr det er mistanke om lokalavansert thyreoideakarsinom, kjenne strategien for multimodal utredning og vurdering av operabilitet og tverrfaglig hndtering og behandling.

 • 15

  Bryst- og endokrinkirurgi (BEK) - Kliniske lringsml LIS del 3 m/ utdypende tekst, nasjonale lringsaktiviteter (kurs og prosedyrelister) v1.0 (25.11.18)

  LM ID TEMA/OMRDE KORT TEKST LRINGSML (jf spesialistforskriftens vedlegg 2)

  UTDYPENDE TEKST TIL LM

  BEK 062 Sykdomsspesifikke lringsml ved thyreoidea; neoplasi og cancer thyreoidea

  Maligne tumores - Adjuvant lokoregional og systemisk terapi

  Ha kjennskap til adjuvant lokoregional og systemisk terapi ved maligne tumores i thyreoidea: strlebehandling thyrosinkinasehemmere (TKI) cytostatikabehandling der dette er relevant

  BEK 063 Sykdomsspesifikke lringsml ved thyreoidea; neoplasi og cancer thyreoidea

  Lymfeknuteresidiv - Etanolbehandling

  Ha kjennskap til etanolbehandling av lymfeknuteresidiv: indikasjonsstilling muligheter og begrensninger komplikasjoner

  BEK 064 Sykdomsspesifikke lringsml ved thyreoidea; neoplasi og cancer thyreoidea

  Thyreoidecancer - Behandlingsforlp

  Ha god kunnskap om hele behandlingsforlpet ved behandling av cancer thyreoidea og kunne bidra i multidisiplinre tverrfaglige mter.

  Dette inkluderer selvstendig kunne presentere aktuelle problemstillinger og pasienter.

  BEK 065 Sykdomsspesifikke lringsml ved thyreoidea; neoplasi og cancer thyreoidea

  Thyreoidecancer - Oppflgingsstrategi

  Ha god kunnskap om og beherske oppflgingsstrategi etter behandlet cancer thyreoida.

  BEK 066 Sykdomsspesifikke lringsml ved thyreoidea; neoplasi og cancer thyreoidea

  Thyreoidecancer - Residiv Ha kunnskap om utredning og ulike behandlingsmodaliteter ved residiv av cancer thyreoidea.

  BEK 067 Sykdomsspesifikke lringsml ved thyreoidea; neoplasi og cancer thyreoidea

  Thyreoidea - Sjeldne former for kreft

  Ha kunnskap om andre sjeldne former for kreft i thyreoidea herunder lymfom, plateepitelcarcinom og sarcom. Kjenne indikasjon for henvisning til annen spesialitet for disse sykdommene.

 • 16

  Bryst- og endokrinkirurgi (BEK) - Kliniske lringsml LIS del 3 m/ utdypende tekst, nasjonale lringsaktiviteter (kurs og prosedyrelister) v1.0 (25.11.18)

  LM ID TEMA/OMRDE KORT TEKST LRINGSML (jf spesialistforskriftens vedlegg 2)

  UTDYPENDE TEKST TIL LM

  BEK 068 Sykdomsspesifikke lringsml ved thyreoidea; neoplasi og cancer thyreoidea

  Thyreoideakarsinom - Anaplastisk Ha kunnskap om symptomatologi og hastegrad ved diagnostikk og behandling av anaplastisk thyreoideakarsinom. Ha god kunnskap om og beherske utredningsstrategi og henvisningsrutiner med rask henvisning til onkologisk avdeling. Ha kunnskap om behandlingsprotokoll ved anaplastisk thyreoideacarcinom.

  Forst at dette haster bde nr det gjelder utredning og behandling, at dette er yeblikkeleig hjelp.

  BEK 069 Sykdommer i parathyreoidea

  Parathyreoidea - kirurgi (P) Ha god kunnskap om sykdommer i parathyreoidea. Beherske kirurgiske ferdigheter innen operasjoner av parathyreoidea.

  Viser til anbefalte prosedyrer: parathyreoideaoperasjoner.

  BEK 070 Sykdommer i parathyreoidea

  Hyperparathyreoidsime - Parathyreoideaadenom

  Ha god kunnskap om primr, sekundr og tertir hyperparathyreoidesme samt forskjell p parathyreoideaadenom som enkjertelsykdom (adenom) og flerkjertelsykdom (hyperplasi).

  BEK 071 Sykdommer i parathyreoidea

  Hyperparathyreoidsime - Retningslinjer

  Ha kjennskap til endokrinologiske retningslinjer for diagnostikk og behandling av hyperparathyreoidisme.

  BEK 072 Sykdommer i parathyreoidea

  Hyperparathyreoidsime - hyperkalcemisk krise

  Ha kunnskap om hyperkalcemisk krise grunnet hyperparathyreoidisme. Ha kunnskap om etiologi, differensialdiagnoser, diagnostiske prinsipper samt medisinsk forbehandling og kirurgisk hastegrad.

 • 17

  Bryst- og endokrinkirurgi (BEK) - Kliniske lringsml LIS del 3 m/ utdypende tekst, nasjonale lringsaktiviteter (kurs og prosedyrelister) v1.0 (25.11.18)

  LM ID TEMA/OMRDE KORT TEKST LRINGSML (jf spesialistforskriftens vedlegg 2)

  UTDYPENDE TEKST TIL LM

  BEK 073 Sykdommer i parathyreoidea

  Parathyreoidea - Radiologiske og scintigrafiske underskelser

  Ha kunnskap om radiologiske og scintigrafiske underskelser (multimodal diagnostikk), og kjenne deres sensitivitet og spesifisitet.

  BEK 074 Sykdommer i parathyreoidea

  Hyperparathyroidisme - operasjon Selvstendig kunne vurdere operasjonsindikasjon og ha kunnskap om operasjonsstrategi ved primr og sekundr/tertir hyperparathyroidisme.

  BEK 075 Sykdommer i parathyreoidea

  Parathyreoidea cancer - biokjemi, klinikk, operasjon og oppflging

  Ha kunnskap om biokjemi og klinikk ved mistanke om cancer parathyreoidea. Kunne strategi ved operasjon og oppflging.

  BEK 076 Sykdommer i parathyreoidea

  Hormonmling Selvstendig kunne tolke og vurdere peroperativ parathyreoideahormonmling.

  BEK 077 Sykdommer i parathyreoidea

  Hyperparathyreoidisme (primr) - kirurgi og MEN1 syndromet

  Ha god kunnskap om kirurgisk strategi ved primr hyperparathyreoidisme som ledd i MEN1 syndromet.

  BEK 078 Sykdommer i parathyreoidea

  Hyperparathyreoidisme (primr) - residiv

  Kjenne prinsippene for utredning og operativ strategi ved residiv av primr hyperparathyreoidisme.

  BEK 079 Sykdommer i parathyreoidea

  Thyreoideakirurgi - autotransplantasjon av parathyreoidea

  Selvstendig kunne utfre autotransplantasjon av parathyreoidea ved thyreoideakirurgi.

  BEK 080 Sykdommer i parathyreoidea

  Hyperparathyreodisme (sekundr/tertir) - autotransplantasjon av parathyreoide

  Ha kunnskap om operasjonsstrategi ved autotransplantasjon av parathyreoidea ved operasjon for sekundr/ tertir hyperparathyreoidisme.

 • 18

  Bryst- og endokrinkirurgi (BEK) - Kliniske lringsml LIS del 3 m/ utdypende tekst, nasjonale lringsaktiviteter (kurs og prosedyrelister) v1.0 (25.11.18)

  LM ID TEMA/OMRDE KORT TEKST LRINGSML (jf spesialistforskriftens vedlegg 2)

  UTDYPENDE TEKST TIL LM

  BEK 081 Sykdommer i parathyreoidea

  Hyperparathyreoidisme - medikamentell behandling

  Ha kjennskap til medikamentell behandling av hyperparathyreoidisme.

  BEK 082 Andre endokrinkirurgiske tilstander

  Binyrer - utredning, medikamentell og kirurgisk behandling

  Ha kunnskap om tilstander og sykdommer i binyrer, herunder Cushings sykdom og syndrom, Conns syndrom, incidentalomer, binyrebarkkarsinom og pheochromocytomer. Ha kjennskap til prinsipper for utredning, medikamentell og kirurgisk behandling. Ha kunnskap om medikamentell forbehandling og anestesi ved pheochromocytom. Kjenne til spesielle forhold vedrrende anestesi og farmakologi ved binyrekirurgi. Ha kunnskap om substitusjonsbehandling etter adrenalectomi.

  BEK 083 Andre endokrinkirurgiske tilstander

  Nevroendokrine tumores - ventrikkel, tarm, pancreas og bronkier

  Ha kunnskap om nevroendokrine tumores i ventrikkel, tarm, pancreas og bronchier: utredning inklusive arvelige syndromer som blant andre MEN 1 kirurgiske og medisinske behandlingsprinsipper relevante henvisningsinstanser

  BEK 084 Holdninger og fagetikk Kommunikasjon - alvorlig prognose

  Beherske kommunisere diagnoser med alvorlig prognose og ta hensyn til pasientens spesielle behov i denne situasjonen.

  BEK 085 Holdninger og fagetikk Kommunikasjon - palliativ fase Beherske kommunikasjon med en pasient i palliativ fase.

 • 19

  Bryst- og endokrinkirurgi (BEK) - Kliniske lringsml LIS del 3 m/ utdypende tekst, nasjonale lringsaktiviteter (kurs og prosedyrelister) v1.0 (25.11.18)

  LM ID TEMA/OMRDE KORT TEKST LRINGSML (jf spesialistforskriftens vedlegg 2)

  UTDYPENDE TEKST TIL LM

  BEK 086 Holdninger og fagetikk Kommunikasjon - annet helsepersonell

  Ha kjennskap til arbeidsomrdene til andre grupper helsepersonell som er samarbeidspartnere i bryst- og endokrinkirurgien.

  Spesialisten skal ogs ha kunnskap om og ferdighet i kommunikasjon med andre grupper helsepersonell som er samarbeidspartnere i bryst- og endokrinkirurgien. M ses i sammenheng med FKM LM tema kommunikasjon.

  BEK 087 Holdninger og fagetikk Genetikk - pasientopplevelse, rdgivning og veiledning ved diagnostisk arvelig kreft

  Ha kunnskap om problemstillinger som arvelig kreft innen bryst- og endokrinkirurgi og de flelsesmessige konsekvenser slik diagnostikk medfrer, og kjenne til rdgivnings- og veiledningsmuligheter.

  BEK 088 Holdninger og fagetikk Prioritering og ressursbruk Ha kunnskap om prioritering og ressursbruk i det offentlige helsevesen i forhold til bryst- og endokrinkirurgi.

 • 20

  Prosedyreliste Antall repetisjoner angitt under den enkelte prosedyre er minimum antall en lege skal gjennomfre fr lringsmlet kan vurderes som godkjent. Det forutsettes at lringen gjennomfres under supervisjon/veiledning og at LIS fr tilbakemelding gjennom underveis samtaler med veileder. LIS selv registrerer antall repetisjoner han/hun utfrer i kompetanseportalen/Dossier. Antall signeringer som skal gis for de ulike lringsaktivitetene/prosedyrer avtales med den enkelte LIS. Dokumentasjon av alle lringsaktiviteter vil fremg av den enkelte LIS sin utdanningsplan i kompetanseportalen/Dossier.

  Tabell under gir oversikt over prosedyrer som skal gjennomfres nasjonalt for alle LIS i spesialiteten Bryst- og endokrinkirurgi (BEK):

  LM ID Prosedyre formulert som lringsaktivitet

  021 Som assistent utfre ablatio mamma - minimum 10

  021 Som hovedoperatr utfre ablatia mamma - minimum 30

  021 Som assistent utfre axillr lymfeknutedisseksjon - minimum 10

  021 Som hovedoperatr utfre axillr lymfeknutedisseksjon - minimum 15

  021 Som assistent utfre vid eksisjon (merket og umerket) - minimum 20

  021 Som hovedoperatr utfre vid eksisjon (merket og umerket) - minimum 40

  021 Som assistent utfre sentinel node biopsi - minimum 20

  021 Som hovedoperatr utfre sentinel node biopsi - minimum 40

  021 Som assistent utfre duktektomi (melkegangsekstirpasjon) - minimum 3

  021 Som hovedoperatr utfre duktektomi (melkegangsekstirpasjon) - minimum 3

  021 Som assistent utfre onkoplastiske remodelerings-operasjoner i bryst ved brystkreftoperasjoner. Terapeutisk onkoplastisk niv 1 (fjerning av mindre enn 20% av brystets volum) - minimum 10

  021 Som hovedoperatr utfre onkoplastiske remodellerings-operasjoner i bryst ved brystkreftoperasjoner. Terapeutisk onkoplastisk niv 1 (fjerning av mindre enn 20% av brystets volum) - minimum 15

  022 Som assistent utfre onkoplastiske remodellerings-operasjoner i bryst ved brystkreftoperasjoner. Terapeutisk onkoplastisk niv 2 (fjerning av mer enn 20% av brystets volum) - minimum 5

  023 Som assistent utfre subkutan mastektomi ved primr rekonstruksjon - minimum 5

  023 Som hovedoperatr utfre subkutan mastektomi ved primr rekonstruksjon - minimum 5

  047, 053, 056

  Som assistent utfre thyreoidea lobektomi - minimum 10

  047, 053, 056

  Som hovedoperatr utfre thyreoidea lobektomi - minimum 40

  047, 053, 056

  Som assistent utfre total/subtotal thyreoidektomi - minimum 10

  047, 053, 056

  Som hovedoperatr utfre total/subtotal thyreoidektomi - minimum 20

  053, 056 Som assistent utfre sentral lymfeknutedisseksjon hals - minimum 10

  053, 056 Som hovedoperatr utfre sentral lymfeknutedisseksjon hals - minimum 5

 • 21

  Bryst- og endokrinkirurgi (BEK) - Kliniske lringsml LIS del 3 m/ utdypende tekst, nasjonale

  lringsaktiviteter (kurs og prosedyrelister) v1.0 (25.11.18)

  LM ID Prosedyre formulert som lringsaktivitet

  047, 053, 056

  Som assistent utfre lateral lymfeknutedisseksjon hals - minimum 5

  069 Som assistent utfre parathyreoidektomi - minimum 10

  069 Som hovedoperatr utfre parathyreoidektomi - minimum 20

  Inntil 25% avvik i antall for hver enkelt prosedyre kan aksepteres, men totalsummen innen hvert fagomrde m oppns.

  Prosedyrer gjennomfrt i del 2 av utdanningen kan godkjennes under prosedyrekravene i del 3 i relevant kirurgisk spesialitet.

  Vurderingsverkty som kan anvendes er Objective Structured Assessment of Technical Skills (OSATS)

  Kurs Tabell under gir oversikt over nasjonale kurs som alle innenfor spesialiteten Bryst- og endokrinkirurgi (BEK) skal gjennomfre i lpet av sin utdanningstid:

  Anbefalte kurs

  A Cancer mamma, diagnose, behandling og adjuvant terapi

  B Endokrin kirurgi

  C Ultralyd hals for kirurger

  D Onkoplastisk og rekonstruktiv brystkirurgi

  Kursene er koblet til aktuelle lringsml i kompetanseportalen/Dossier. Oversikt over nasjonale kurs den enkelte LIS kan melde seg p fremgr av nettsiden: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis

  NB! I kompetanseportalen/Dossier vil kursets navn vises som lringsaktivitet under ett eller flere

  lringsml.

  LIS registrerer at kurset er gjennomfrt (egenregistrering) og laster opp mottatt kursbevis (URL) i kompetanseportalen/Dossier.

  Nr kursbeviset er lastet opp, vil lringsaktiviteten for gjennomfrt kurs automatisk kvitteres ut alle steder kurset er oppfrt med samme navn i kompetanseportalen/Dossier.

  https://spesialisthelsetjenesten.no/lis
 • 22

  Bryst- og endokrinkirurgi (BEK) - Kliniske lringsml LIS del 3 m/ utdypende tekst, nasjonale

  lringsaktiviteter (kurs og prosedyrelister) v1.0 (25.11.18)

  Vedlegg 1: Struktur i Kompetanseportalen/Dossier Bryst- og endokrinkirurgi (BEK har totalt 88 lringsml fordelt p ni ulike tema/omrder i Kompetanseportalen/Dossier:

  TEMA/OMRDE (Niv 1 i Dossier)

  Basiskompetanse 0/13

  Diagnostikk og behandling av brystkreft og andre sykdommer i bryst

  0/15

  Endokrinkirurgi (thyreoidea og parathyreoidea) - Organisering, teoretisk og klinisk kunnskap

  0/11

  Endokrinkir. (thyreoidea og parathyreoidea) - Teoretisk og klinisk kunnskap i diagn. og beh.

  0/7

  Sykdomsspesifikke lringsml - Benigne thyreoidealidelser

  0/6

  Sykdomsspesifikke lringsml ved thyreoidea; neoplasi og cancer thyreoidea

  0/15

  Sykdomsspesifikke lringsml ved thyreoidea; neoplasi og cancer thyreoidea

  0/14

  Andre endokrinkirurgiske tilstander 0/2

  Holdninger og fagetikk 0/5

  Tabell under viser niv 1-2 i kompetanseportalen:

  Lringsml som inneholder en/flere prosedyrer er markert med en (P)

  TEMA/OMRDE (Niv 1 i Dossier) LM ID KORT TEKST (Niv 2 i Dossier)

  Basiskompetanse 0/13 BEK 001 Brystdiagnostikk og brystkirurgi - Organisering

  BEK 002 Mammografiscreening

  BEK 003 Brystdiagnostiske sentra

  BEK 004 Brystsykdommer - organisering av diagnostikk og behandling

  BEK 005 Samarbeid Tverrfaglig

  BEK 006 Brystsykdommer

  BEK 007 Bryst - Anatomi

  BEK 008 Bryst - Fysiologi og utvikling, endogen og eksogen pvirkning

  BEK 009 Bryst - Tumores biologi, patologi og spredningsmnster

  BEK 010 Bryst - Andre sykdommer

  BEK 011 Bryst - Histopatologiske varianter og cytologi

  BEK 012 Molekylrbiologi

  BEK 013 Brystkirurgi - litteratur, og forskning

 • 23

  Bryst- og endokrinkirurgi (BEK) - Kliniske lringsml LIS del 3 m/ utdypende tekst, nasjonale

  lringsaktiviteter (kurs og prosedyrelister) v1.0 (25.11.18)

  TEMA/OMRDE (Niv 1 i Dossier) LM ID KORT TEKST (Niv 2 i Dossier)

  Diagnostikk og behandling av brystkreft og andre sykdommer i bryst

  0/15 BEK 014 Brystdiagnostikk

  BEK 015 Bryst - Radiologisk diagnostikk

  BEK 016 Cytologisk og histologisk diagnostikk

  BEK 017 Lymfoscintigrafi

  BEK 018 Bryst - Klinisk underskelse

  BEK 019 Bryst - Kirurgisk eller onkologisk behandling

  BEK 020 Adjuvant og neoadjuvant terapi

  BEK 021 Brystbevarende kirurgi, onkoplastiske teknikker niv 1 (P)

  BEK 022 Onkoplastiske teknikker niv 2 (P)

  BEK 023 Rekonstruktiv kirurgi (P)

  BEK 024 Brystkreft - Genetikk

  BEK 025 Bryst - Benigne forandringer

  BEK 026 Bryst - Premaligne tilstander

  BEK 027 Bryst og axille - Komplikasjoner til kirurgi

  BEK 028 Bryst - Nasjonale retningslinjer

  Endokrinkirurgi (thyreoidea og parathyreoidea) - Organisering, teoretisk og klinisk kunnskap

  0/11 BEK 029 Endokrinkirurgi - diagnostikk og behandling

  BEK 030 Cancer thyreoidea - Pakkeforlp

  BEK 031 Tverrfaglige mter (MDT)

  BEK 032 Endokrine organer - anatomi og embryologi

  BEK 033 Hypofyse/ thyreoideaaksen og parathyreoideahormon/ kalsiumstoffskiftet - fysiologi

  BEK 034 Biokjemisk utredning

  BEK 035 Genetisk utredning

  BEK 036 Cytologisk vurdering

  BEK 037 Diagnostiske metoder

  BEK 038 Molekylrbiologi

  BEK 039 Forskning - Litteratur

  Endokrinkir. (thyreoidea og parathyreoidea) - Teoretisk og klinisk kunnskap i diagn. og beh.

  0/7 BEK 040 Ultralydunderskelse - Punksjonsteknikk

  BEK 041 Cytologi- og histologisvar

  BEK 042 Behandlingsmuligheter - Kirurgiske, medikamentelle og nuklermedisinske

  BEK 043 Nervemonitorering

  BEK 044 Per- og postoperative komplikasjoner

  BEK 045 Nerveskade - Nervus laryngeus recurrens

  BEK 046 Postoperativ behandling

  Sykdomsspesifikke lringsml - Benigne thyreoidealidelser

  0/6 BEK 047 Benigne thyreoidealidelser (P)

 • 24

  Bryst- og endokrinkirurgi (BEK) - Kliniske lringsml LIS del 3 m/ utdypende tekst, nasjonale

  lringsaktiviteter (kurs og prosedyrelister) v1.0 (25.11.18)

  TEMA/OMRDE (Niv 1 i Dossier) LM ID KORT TEKST (Niv 2 i Dossier)

  BEK 048 Kolloid knutestruma - Etiologi - Utredning - Behandlingsstrategi

  BEK 049 Thyreotoxicose - utrede, diagnostisere og behandle

  BEK 050 Risiko ved anestesi og kirurgi - thyreotoxicose og thyreotoxisk krise

  BEK 051 Thyreoiditt - hypothyreose og hyperthyreose

  BEK 052 Ektopisk thyreoidea

  Sykdomsspesifikke lringsml ved thyreoidea; neoplasi og cancer thyreoidea

  0/15 BEK 053 Tumores - benigne, maligne og operativ behandling (P)

  BEK 054 Follikulr lesjon/follikulr neoplasi

  BEK 055 Thyreoideakarsinom (papillrt) - follikulrt adenom og follikulrt karsinom

  BEK 056 Cancer thyreoidea - Kirurgisk behandling (P)

  BEK 057 Thyreoideakarsinomer - behandlingsstrategi g og tverrfaglig samarbeid

  BEK 058 Thyreoideakarsinom - Postoperativ behandling

  BEK 059 Medullrt thyreoideakarsinom (MTC) - cytologi, histologi og arv

  BEK 060 Medullrt thyreoideakarsinom (MTC) - kirurgi

  BEK 061 Thyreoideakarsinom - bilde, klinikk, utredning, operabilitet og tverrfaglig oppflging

  BEK 062 Maligne tumores - Adjuvant lokoregional og systemisk terapi

  BEK 063 Lymfeknuteresidiv - Etanolbehandling

  BEK 064 Thyreoidecancer - Behandlingsforlp

  BEK 065 Thyreoidecancer - Oppflgingsstrategi

  BEK 066 Thyreoidecancer - Residiv

  BEK 067 Thyreoidea - Sjeldne former for kreft

  Sykdomsspesifikke lringsml ved thyreoidea; neoplasi og cancer thyreoidea

  0/14 BEK 068 Thyreoideakarsinom - Anaplastisk

  BEK 069 Parathyreoidea - kirurgi (P)

  BEK 070 Hyperparathyreoidsime - Parathyreoideaadenom

  BEK 071 Hyperparathyreoidsime - Retningslinjer

  BEK 072 Hyperparathyreoidsime - hyperkalcemisk krise

  BEK 073 Parathyreoidea - Radiologiske og scintigrafiske underskelser

 • 25

  Bryst- og endokrinkirurgi (BEK) - Kliniske lringsml LIS del 3 m/ utdypende tekst, nasjonale

  lringsaktiviteter (kurs og prosedyrelister) v1.0 (25.11.18)

  TEMA/OMRDE (Niv 1 i Dossier) LM ID KORT TEKST (Niv 2 i Dossier)

  BEK 074 Hyperparathyroidisme - operasjon

  BEK 075 Parathyreoidea cancer - biokjemi, klinikk, operasjon og oppflging

  BEK 076 Hormonmling

  BEK 077 Hyperparathyreoidisme (primr) - kirurgi og MEN1 syndromet

  BEK 078 Hyperparathyreoidisme (primr) - residiv

  BEK 079 Thyreoideakirurgi - autotransplantasjon av parathyreoidea

  BEK 080 Hyperparathyreodisme (sekundr/tertir) - autotransplantasjon av parathyreoide

  BEK 081 Hyperparathyreoidisme - medikamentell behandling

  Andre endokrinkirurgiske tilstander 0/2 BEK 082 Binyrer - utredning, medikamentell og kirurgisk behandling

  BEK 083 Nevroendokrine tumores i ventrikkel, tarm, pancreas og bronkier

  Holdninger og fagetikk 0/5 BEK 084 Kommunikasjon - alvorlig prognose

  BEK 085 Kommunikasjon - palliativ fase

  BEK 086 Kommunikasjon - annet helsepersonell

  BEK 087 Genetikk - pasientopplevelse, rdgivning og veiledning ved diagnostisk arvelig kreft

  BEK 088 Prioritering og ressursbruk

 • 26

  Bryst- og endokrinkirurgi (BEK) - Kliniske lringsml LIS del 3 m/ utdypende tekst, nasjonale

  lringsaktiviteter (kurs og prosedyrelister) v1.0 (25.11.18)

  ENDRINGSLOGG

  Versjon Dato Kapittel Endring Endret av Godkjent av

  1.0 25.11.18 Alle Dokument opprettet. E. Arntzen