of 41 /41
RESPIRATION ANATOMI OCH FYSIOLOGI Ludger Grote, överläkare, professor Lungkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset Copyright: Ludger Grote, Lungkliniken, Sahlgrenska 1

RESPIRATION ANATOMI OCH FYSIOLOGI - Predicare

  • Author
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of RESPIRATION ANATOMI OCH FYSIOLOGI - Predicare

Gas exchange/transport (primarily oxygen and carbon dioxide)Agenda
Andningskontroll
Andningsväg
Övre andningsvägar
Luftrörsepitel
Befuktning
Uppvärmning
Rengörning
Lungans makrostruktur
Copyright: Ludger Grote, Lungkliniken, Sahlgrenska 6
Lungans mikrostruktur
Lungans mikrostruktur
Lungans detaljstruktur
Agenda
Andningskontroll
Andningsmekanik: Pleura
Andningsmuskulatur
Andningsmekanik
Copyright: Ludger Grote, Lungkliniken, Sahlgrenska 13
Agenda
Andningskontrol
Cirkulation och ventilation
Arteriell system: Transport till vävnad
Kapillär system: Byte av syre och CO2
Venös system: Transport till lungorna
Copyright: Ludger Grote, Lungkliniken, Sahlgrenska 15
Cirkulation och ventilation
Perfusion i lungblåsan
Oxigenering i lungkapillär
Agenda
Andningskontroll
Gastransport
CA= x 1000Copyright: Ludger Grote, Lungkliniken, Sahlgrenska 20
Gasutbyte – Hb´s förmåga att tar upp och levererar syremolekyler
Normoventilation Hyper- /Hypoventilation
Syrgasleverans och CO2 upp- tagning i perifera vävnader
Copyright: Ludger Grote, Lungkliniken, Sahlgrenska 23
Agenda
Andningskontroll
Andningsreglering: Neurala strukturer
• Generatorceller för inspiration och exspiration
• Utgångsimpulser: Innervation av andningsmuskler
Andningsreglering: Integrativ fysiologi
Sömnens effekt på andningen
Undersökning av lungfunktion
Utveckling av lungfunktion
Lungfunktion vid Astma
Lungbild vid KOL
Lungfunktionsdata vid KOL
Hög andningsfrekvens – mycket ogynsamt
Ökning av ”dead space” andning
Ökad andingsarbete
Copyright: Ludger Grote, Lungkliniken, Sahlgrenska 34
Läkartidning, 2010 Copyright: Ludger Grote, Lungkliniken, Sahlgrenska 35
Austin et al 2010
405 patienter med ”dyspné” och misstänkt KOL (214 hade KOL)
Randomisering: - Högflödes-O2 (8-10 l) eller - Titrerad O2 (88-92% saO2)
Outcome: Överlevnad
Oxygendosering med särskild försiktighet
Patienter med avancerad KOL eller med nedsatt andningsförmåga på grund av grav fetma, neurologisk sjukdom eller (läkemedels)förgiftning kan ha koldioxidretention (högt PCO2 i artärblodgasprov).
Dessa patienter har nedsatt känslighet i andningscentrum för koldioxid och löper därför risk att utveckla koldioxidnarkos vid minsta överdosering av oxygentillförseln.
Då behövs en noggrann dosering av oxygenflödet under upprepad artärblodgaskontroll.
Om kontroll med pulsoximeter inte anses tillräcklig kontrolleras artärblodgas enligt ordination.
Vårdhandboken, Midgren B Copyright: Ludger Grote, Lungkliniken, Sahlgrenska 37
Lungemboli
Kunskapsprov
Hur stor är den vanliga oxygensaturationen i blodet hos en ung frisk individ?
98%
97%
100%
75%
80%
70%
Vad innebär att hamna i koldioxidnarkos?
Slöhet på grund av låg syrgastillförsel
Slöhet på grund av hög syrgastillförsel
Slöhet på grund av otillräcklig utandning av koldioxid Copyright: Ludger Grote, Lungkliniken, Sahlgrenska 39
Kunskapsprov
Hur stor är den vanliga oxygensaturationen i blodet hos en ung frisk individ?
98%
97%
100%
75%
80%
70%
Vad innebär att hamna i koldioxidnarkos?
Slöhet på grund av låg syrgastillförsel
Slöhet på grund av hög syrgastillförsel
Slöhet på grund av otillräcklig utandning av koldioxid Copyright: Ludger Grote, Lungkliniken, Sahlgrenska 40
Agenda
Andningskontroll