28
1 Anatomi & Fysiologi II Cellen

Anatomi & Fysiologi II Cellen

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Anatomi & Fysiologi II Cellen. . Fysiologi. Organisationsniveauer - anskuelsesmodeller Organelle (cellernes bestanddele) Celler (Mindst levende enhed) Væv (strukturelt samling af celler) Organer (Samling af celler udfører bestemt funktion/er) - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Anatomi & Fysiologi II Cellen

1

Anatomi & FysiologiII

Cellen

Page 2: Anatomi & Fysiologi II Cellen

2

Fysiologi

Organisationsniveauer - anskuelsesmodeller Organelle (cellernes bestanddele) Celler (Mindst levende enhed) Væv (strukturelt samling af celler) Organer (Samling af celler udfører bestemt funktion/er) Organ systemer (Sammearbejder mellem forskellige organer/strukturer) Organisme (Sammearbejderende systemer danner komplex livsforme)

Page 3: Anatomi & Fysiologi II Cellen

3

Anatomi & Fysiologi - Lektion 2

Organisationsniveauer – celler og vævstyper Epitelvæv (Dækvæv – findes på alle kroppens overflader) Bindevæv (Findes i de fleste vævstyper og danner struktur-matrix) Muskelæv (Meget differentieret og specialiserede celler/væv)) Blod (Blodcellerne indgår i et flydende væv) Nervevæv (Nerveceller)

Page 4: Anatomi & Fysiologi II Cellen

4

Anatomi & Fysiologi - Lektion 2

ATP - Levende organismes energi valuta ATP – Adenosine tri-fosfat

Opbygget af: 1 stk. Adenine molekyl (aminosyre) 1 stk. Ribose molekyl (sukkerstof) 3 stk. Fosfat atomer (en til tre fosfat enheder)

ATP opbygges ved energi fra næringsstofindtagelse Fosfat - fosfat forbindelser er høj-energi forbindelser En fosfat enhed kan spaltes fra ATP for at frigøre energi

Hermed bliver der dannet ADP (Adenosine di-fosfat)

Husk! Energi kan kunne omsættes – kan ikke dannes

Page 5: Anatomi & Fysiologi II Cellen

5

Anatomi & Fysiologi - Lektion 2

ATP - Levende organismes energi valuta

ATP ADP + Fosfat + Energi

Page 6: Anatomi & Fysiologi II Cellen

6

Anatomi & Fysiologi - Lektion 2

Cellen Bestå af

Cellemembran Cytoplasma Cellefibre Organeller Kerne

Page 7: Anatomi & Fysiologi II Cellen

7

Anatomi & Fysiologi - Lektion 2

Cellemembranen

1. Fosfolipidmolekyl

2. Gennemgående protein

3. Proteinpore

4. Kolesterol molekyl

5. Receptor

6. Overfladsproteiner

Page 8: Anatomi & Fysiologi II Cellen

8

Anatomi & Fysiologi - Lektion 2

Cellemembranen Funktioner

At hold på Cellens struktur At danne intra-cellulær og ekstra-cellulær områder At sørge for transport af stoffer ind og ud af cellen

Aktive transport (anvendes energi (ATP)) Passive transport (anvendes ingen energi)

At danne et identitets overflade At modtag kemisk information (receptorer)

Page 9: Anatomi & Fysiologi II Cellen

9

Anatomi & Fysiologi - Lektion 2

Cellemembranen - transport

Diffusion

Transport uden energi fra et område af høj koncentration til et område af lav koncentration

Aktive transport

Energikrævende transport fra et område af lav koncentration til et område af høj koncentration

Page 10: Anatomi & Fysiologi II Cellen

10

Anatomi & Fysiologi - Lektion 2

Cellemembranen - transport

Faciliteret transport

Selektive diffusion af store molekyler ved anvendelse af specifikke transport molekyler i cellemembranen

Page 11: Anatomi & Fysiologi II Cellen

11

Anatomi & Fysiologi - Lektion 2

Cellemembranen – transport Stofferne Natrium (Na) og Kalium (K) er meget vigtige for cellernes

elektrisk evner Natrium (Na) og Kalium (K) har en elektron (-ve ladet) i den yderste

skal og har derfor en positiv ladning:Na+ & K+

Normale forhold er en spænding på 70mV over membranen (-ve ladet ind i cellen) pga. –ve ladet proteinmolekyler

Normale forhold er: [K+] intracellulær, [Na+ ] For at opretholde dette anvendes aktive transport:

natrium-kalium pumpen

Page 12: Anatomi & Fysiologi II Cellen

12

Anatomi & Fysiologi - Lektion 2

Na+

k+

Extracellulært

Cellemembran

Intracellulært

Na+

K+

3Na+

2K+

+++

---

A -

A -

A -

Na+ / k+ pumpe

Diffusion

Page 13: Anatomi & Fysiologi II Cellen

13

Anatomi & Fysiologi - Lektion 2

Cellen – transport ind (indpakning i en vesikel) Endocytosen

Pinocytose (optagelse af flydende genstand) Fagocytose (optagelse af fast genstand)

Page 14: Anatomi & Fysiologi II Cellen

14

Anatomi & Fysiologi - Lektion 2

Cellen – transport ud (udpakning i en vesikel) Exocytosen

Page 15: Anatomi & Fysiologi II Cellen

15

Anatomi & Fysiologi - Lektion 2

Cellen Bestå af

Cellemembran Cytoplasma Cellefibre Organeller Kerne

Page 16: Anatomi & Fysiologi II Cellen

16

Anatomi & Fysiologi - Lektion 2

Organeller Mitokondrier Endoplasmatisk retikulum

Ru Glatte

Lysosomer Golgi-apparat Centrioler Ribosomer (frit og knyttet til RER)

Page 17: Anatomi & Fysiologi II Cellen

17

Anatomi & Fysiologi - Lektion 2

Mitokondrier

Dannelsen af ATP fra glukose Krebs’ cyklus (Citronsyrecyklus)

Enzymer

Kemiske stoffer der indgår i en reaktion og har indflydelse på reaktionsprocessen, uden selv at blive kemisk ændrede

Page 18: Anatomi & Fysiologi II Cellen

18

Anatomi & Fysiologi - Lektion 2

Endoplasmatisk retikulum Ru (granulære) Glatte

- Protein syntese (ribosomer)

- Lipid syntese

Vesikler – transport vesiklerSyntese produkter transporteres i cellen uden at være ikontakte med cytoplasmaet

Page 19: Anatomi & Fysiologi II Cellen

19

Anatomi & Fysiologi - Lektion 2

Golgi-apparat

Page 20: Anatomi & Fysiologi II Cellen

20

Anatomi & Fysiologi - Lektion 2

Lysosomer Indkapsulerede kugleformede legemer Opbygget af standardmembraner Indeholder hydrolytiske enzymer

Nedbrydning af organisk materiale taget ind i cellen Selv-destruktion af cellen (Autolyse)

Page 21: Anatomi & Fysiologi II Cellen

21

Anatomi & Fysiologi - Lektion 2

Centrioler

Aktive i celledeling Orginiserer cellens

organeller

Page 22: Anatomi & Fysiologi II Cellen

22

Anatomi & Fysiologi - Lektion 2

Ribosomer (frit og knyttet til RER) Opbygget af RNA (Nukleinsyre) Deltager i proteinsyntese

Fra RER riboisomer bliver der produceret proteinstoffer overvejende til anvendelse uden for cellen (herunder enzymer)

Fra frie ribosomer bliver der produceret proteinstoffer overvejende til anvendelse af cellen selv

Page 23: Anatomi & Fysiologi II Cellen

23

Anatomi & Fysiologi - Lektion 2

Cellekærnen og DNA Indeholder arvemassen

DNA (Deoxyribose Nucleic Acidum- Bestå af:

2 lange Ribose forbindelser 4 nukleotider

(Kvælstofholdige baser forbundet i par): A - Adenin (forbindes til T) C – Cytosin (forbindes til G) G – Guanin (forbindes til C) T – Thymin (forbindes til A)

Kromosomer i den menneskecelle 22 par autosomer 1 par kønskromosom

Page 24: Anatomi & Fysiologi II Cellen

24

Anatomi & Fysiologi - Lektion 2

DNA Strukturen

Page 25: Anatomi & Fysiologi II Cellen

25

Anatomi & Fysiologi - Lektion 2

RNA Kopi i negativ form af DNA

RNA (Ribose Nucleic Acidum) Dannet fra kopiering/læsning af

DNA - kaldet Transskription

Bestå af: 1 lange Ribose forbindelse 4 Kvælstofholdige baser:

A - Adenin (fra forbindelse til T i DNA) C – Cytosin (fra forbindelse til G i DNA) G – Guanin (fra forbindelse til C i DNA) U – Uracil (fra forbindelse til A i DNA)

RNA findes som: mRNA (messenger RNA) – budbringer fra cellekærnen til ribosomerne tRNA (transport RNA) –findes i cytoplasmaet forbundet til en af de 20 aminosyrer, som er

kodet af tRNA med tre nukleotider med tre baser

Page 26: Anatomi & Fysiologi II Cellen

26

Anatomi & Fysiologi - Lektion 2

Robosomalt RNA Kopi i negativ form af RNA – dvs. at den er en kopi af den oprindelig

DNA med den forskelle at Uracil erstatter Thymin forbindes til Adenin i RNA

Page 27: Anatomi & Fysiologi II Cellen

27

Anatomi & Fysiologi - Lektion 2

Vigtig at husk! Enzymer er stoffer der kan have indflydelse på kemisk

reaktioner uden selv at være ændrede ved processen Alle kontrolprocesser og informationsvækslinger i kroppen

begynder som kemisk processer i cellen, som er styrede af enzymer Ved at kontrollerer enzymer på celleniveau er det muligt at styrer på

organismensniveau

Page 28: Anatomi & Fysiologi II Cellen

28

Anatomi & Fysiologi - Lektion 2

Proteiner Opdeling af proteintyper:

Strukturel protein (f.eks. keratin)

Regulerende (f.eks. Peptidhomoner)

kontraktive (f.eks. Myosin pog actin i muskelceller)

Immunologiske (f.eks. Antistoffer)

Transport (f.eks. Hæmoglobin)

Katalyserende (f.eks. Enzymer)