of 30 /30
HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI Cecilie Lorentsen Odland Cecilie Odland, Sørlandet sykehus Kristiansand, Februar 2018

HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI - Telma · HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI Cecilie Lorentsen Odland Cecilie Odland, Sørlandet sykehus Kristiansand, Februar 2018

 • Author
  others

 • View
  13

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI - Telma · HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI Cecilie Lorentsen Odland...

 • HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI

  Cecilie Lorentsen Odland

  Cecilie Odland, Sørlandet sykehus Kristiansand, Februar 2018

 • HJERTETS LOKALISERING:

  http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiZ7Na5x8DYAhVGfiwKHbo6Cm0QjRwIBw&url=http://no.cardio.erasmusnursing.net/content/1-0-hjertets-oppbygning-og-funksjon/&psig=AOvVaw315cdGA0UORuzRYMdgeA3x&ust=1515232563023026

 • HJERTETS OPPBYGGING

  • Perikard

  • Myocard

  • Endocard

 • …HJERTETS OPPBYGGING

 • HJERTETS KLAFFER

  Gjør at blodet bare kan strømme en vei

  Atrio-ventrikulær klaffene= seilklaffene

  Mellom atrier og ventrikler

  Venstre side- Mitralklaffen- 2 seil

  Høyre side- Trikuspidalklaffen- 3 seil

  Semilunarklaffene = Halvmåneformede lommeklaffer

  Mellom ventriklene og de store karene

  Venstre side- aortaklaffen

  Høyre side- pulmonalklaffen

 • HJERTETS KLAFFER

 • HJERTETS-KARSYSTEMETS

  FUNKSJONER

  Transport av O2 fra lunger til vev

  Transport av CO2 fra vev til lunger

  Transport av næringssstoffer fra mavetarmkanal til vev

  Transport av metabolske avfallsstoffer fra vev til nyrer

  Transport av hormoner fra endokrine kjertler til

  virkested

  Transport og utstråling av overskuddsvarme

 • HJERTE- KARSYSTEMET

  Det lille kretsløp = lungekretsløpet

  Pulmonale arterier

  Pulmonale kapillærer

  Pulmonale vener

  Det store kretsløp= systemkretsløpet

  Aorta

  Arterier

  Kapillærer

  Vener

 • HJERTETS ELEKTRISKE

  LEDNINGSSYSTEM

 • HJERTETS ELEKTRISKE

  LEDNINGSSYTEM

  Hjertet har spesialiserte muskelceller som

  Initierer aksjonspotensialer

  Leder impulsene gjennom hjertet

  Den raske spredningen gir en samordnet kontraksjon av muskelvevet

  Effektiv oppbygging av trykk i ventriklene

  Forsinkelse i impulsoverledning fra atriene til ventriklene

 • SINUSKNUTEN

  Spontan langsom depolarisering

  I høyre forkammer ved utløpet av vena cava superior

  Når et aksjonspotensial er dannet i sinusknuten sprer

  det seg gjennom hele hjertet og utløser en

  kontraksjon

  Fungerer som hjertets pacemaker

 • AV-KNUTEN

  Atrioventrikulærknuten

  Samling av modifiserte muskelceller plassert nederst

  atrieseptum

  Impulsforplantningen forsinkes i AV-knuten

  Atriene rekker å tømme seg før ventriklene begynner sin

  kontraksjon

 • HIS’ BUNT OG PURKINJEFIBRENE

  Fra AV-knuten kan impulsene nå ventriklene bare via His’ bunt

  Gjennomborer bindevevsplaten mellom forkamrene og ventriklene

  Deler seg i :

  Høyre gren

  Venstre gren

  Fremre fasikkel

  Bakre fasikkel

  Deler seg videre i Purkinje fibrene

 • EKG

 • EKG- SINUSRYTME

 • SINUSRYTME MED PAUSE

 • VT-LØP

 • ATRIEFLIMMMER

 • DIASTOLEN

  Når kontraksjonen av ventriklene avsluttes er atriene

  for lengst avslappet

  Trykket i ventriklene faller raskt

  Ventrikkeltrykket blir lavere enn atrietrykket

  AV-klaffene åpnes

  Blodet strømmer inn i ventriklene

 • SYSTOLEN

  Når ventriklene trekker seg sammen stiger trykket

  Ventrikkeltrykket overstiger atrietrykket

  AV-klaffene lukker seg

  Ventrikkeltrykket overstiger arterietrykket

  Aortaklaffen åpner seg

  Pulmonalklaffen åpner seg

 • HJERTETS PUMPEFUNKSJON

  Endediastolisk volum(EDV)

  110-120 ml (150-180 ml)

  Endesystolisk volum(ESV)

  40-50 ml (10-20 ml)

  Slagvolum(SV)

  - Ca 70 ml (140-160 ml)

  Minuttvolum(MV)= Slagvolum x Hjertefrekv

  Ejeksjonsfraksjon(EF): forteller hvor mye av blodet som ble fylt i hvilefasen pumpes ut i arbeidsfasen.

 • HJERTETS PUMPEFUNKSJON

 • BLODTRYKK

  Anbefalt blodtrykk < 140/90

  140 = systoliske trykk

  90= diastolisk trykk

  Høyt trykk: Hjertet må bruke mer energi og kraft for å

  pumpe samme mengde blod ut i kroppen.

 • RAAS-SYSTEMET

  Viktigste regulatoren som påvirker blodtrykket

  Renin- angiotensinogen -angiotensin1- ACE-

  Angiotensin2

  Angiotensin2 øker blodtrykket ved

  Vasokonstriksjon

  Stimulere sympatiske nervesystem

  Reabsorpsjon av natrium

  Stimulerer frigjøring av Aldosteron

  Stimulerer til økt utskillelse av Anti-diuretisk-hormon

 • HJERTETS BLODFORSYNING

  • Koronarkretsløpet- hjertets egen blodforsyning.

  • Koronarkretsløpets arterier går av fra aorta like etter aortaklaffen.

  • Venstre koronararterie – Venstre hovedstamme

  – LAD(left anterior descendens)- diagonal/septalgreiner

  – CX( Cirkumflexa)

  • Høyre koronararterie -

 • ATEROSKLEROSE/ÅREFORKALKNING

 • KOLESTEROL

  LDL (1,8, 2,6, 3,0 mmol/l)

  HDL ( >1 mmol/l)

  Triglyserider (< 2)

  Totalkolesterol (