30
HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI Cecilie Lorentsen Odland Cecilie Odland, Sørlandet sykehus Kristiansand, Februar 2018

HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI - Telma · HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI Cecilie Lorentsen Odland Cecilie Odland, Sørlandet sykehus Kristiansand, Februar 2018

  • Upload
    others

  • View
    28

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI - Telma · HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI Cecilie Lorentsen Odland Cecilie Odland, Sørlandet sykehus Kristiansand, Februar 2018

HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI

Cecilie Lorentsen Odland

Cecilie Odland, Sørlandet sykehus Kristiansand, Februar 2018

Page 3: HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI - Telma · HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI Cecilie Lorentsen Odland Cecilie Odland, Sørlandet sykehus Kristiansand, Februar 2018

HJERTETS OPPBYGGING

• Perikard

• Myocard

• Endocard

Page 4: HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI - Telma · HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI Cecilie Lorentsen Odland Cecilie Odland, Sørlandet sykehus Kristiansand, Februar 2018

…HJERTETS OPPBYGGING

Page 5: HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI - Telma · HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI Cecilie Lorentsen Odland Cecilie Odland, Sørlandet sykehus Kristiansand, Februar 2018

HJERTETS KLAFFER

Gjør at blodet bare kan strømme en vei

Atrio-ventrikulær klaffene= seilklaffene

Mellom atrier og ventrikler

Venstre side- Mitralklaffen- 2 seil

Høyre side- Trikuspidalklaffen- 3 seil

Semilunarklaffene = Halvmåneformede lommeklaffer

Mellom ventriklene og de store karene

Venstre side- aortaklaffen

Høyre side- pulmonalklaffen

Page 6: HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI - Telma · HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI Cecilie Lorentsen Odland Cecilie Odland, Sørlandet sykehus Kristiansand, Februar 2018

HJERTETS KLAFFER

Page 7: HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI - Telma · HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI Cecilie Lorentsen Odland Cecilie Odland, Sørlandet sykehus Kristiansand, Februar 2018

HJERTETS-KARSYSTEMETS

FUNKSJONER

Transport av O2 fra lunger til vev

Transport av CO2 fra vev til lunger

Transport av næringssstoffer fra mavetarmkanal til vev

Transport av metabolske avfallsstoffer fra vev til nyrer

Transport av hormoner fra endokrine kjertler til

virkested

Transport og utstråling av overskuddsvarme

Page 8: HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI - Telma · HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI Cecilie Lorentsen Odland Cecilie Odland, Sørlandet sykehus Kristiansand, Februar 2018

HJERTE- KARSYSTEMET

Det lille kretsløp = lungekretsløpet

Pulmonale arterier

Pulmonale kapillærer

Pulmonale vener

Det store kretsløp= systemkretsløpet

Aorta

Arterier

Kapillærer

Vener

Page 9: HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI - Telma · HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI Cecilie Lorentsen Odland Cecilie Odland, Sørlandet sykehus Kristiansand, Februar 2018
Page 10: HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI - Telma · HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI Cecilie Lorentsen Odland Cecilie Odland, Sørlandet sykehus Kristiansand, Februar 2018

HJERTETS ELEKTRISKE

LEDNINGSSYSTEM

Page 11: HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI - Telma · HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI Cecilie Lorentsen Odland Cecilie Odland, Sørlandet sykehus Kristiansand, Februar 2018

HJERTETS ELEKTRISKE

LEDNINGSSYTEM

Hjertet har spesialiserte muskelceller som

Initierer aksjonspotensialer

Leder impulsene gjennom hjertet

Den raske spredningen gir en samordnet kontraksjon av muskelvevet

Effektiv oppbygging av trykk i ventriklene

Forsinkelse i impulsoverledning fra atriene til ventriklene

Page 12: HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI - Telma · HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI Cecilie Lorentsen Odland Cecilie Odland, Sørlandet sykehus Kristiansand, Februar 2018

SINUSKNUTEN

Spontan langsom depolarisering

I høyre forkammer ved utløpet av vena cava superior

Når et aksjonspotensial er dannet i sinusknuten sprer

det seg gjennom hele hjertet og utløser en

kontraksjon

Fungerer som hjertets pacemaker

Page 13: HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI - Telma · HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI Cecilie Lorentsen Odland Cecilie Odland, Sørlandet sykehus Kristiansand, Februar 2018

AV-KNUTEN

Atrioventrikulærknuten

Samling av modifiserte muskelceller plassert nederst

atrieseptum

Impulsforplantningen forsinkes i AV-knuten

Atriene rekker å tømme seg før ventriklene begynner sin

kontraksjon

Page 14: HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI - Telma · HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI Cecilie Lorentsen Odland Cecilie Odland, Sørlandet sykehus Kristiansand, Februar 2018

HIS’ BUNT OG PURKINJEFIBRENE

Fra AV-knuten kan impulsene nå ventriklene bare via His’ bunt

Gjennomborer bindevevsplaten mellom forkamrene og ventriklene

Deler seg i :

Høyre gren

Venstre gren

Fremre fasikkel

Bakre fasikkel

Deler seg videre i Purkinje fibrene

Page 15: HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI - Telma · HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI Cecilie Lorentsen Odland Cecilie Odland, Sørlandet sykehus Kristiansand, Februar 2018
Page 16: HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI - Telma · HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI Cecilie Lorentsen Odland Cecilie Odland, Sørlandet sykehus Kristiansand, Februar 2018

EKG

Page 17: HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI - Telma · HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI Cecilie Lorentsen Odland Cecilie Odland, Sørlandet sykehus Kristiansand, Februar 2018

EKG- SINUSRYTME

Page 18: HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI - Telma · HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI Cecilie Lorentsen Odland Cecilie Odland, Sørlandet sykehus Kristiansand, Februar 2018

SINUSRYTME MED PAUSE

Page 19: HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI - Telma · HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI Cecilie Lorentsen Odland Cecilie Odland, Sørlandet sykehus Kristiansand, Februar 2018

VT-LØP

Page 20: HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI - Telma · HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI Cecilie Lorentsen Odland Cecilie Odland, Sørlandet sykehus Kristiansand, Februar 2018

ATRIEFLIMMMER

Page 21: HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI - Telma · HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI Cecilie Lorentsen Odland Cecilie Odland, Sørlandet sykehus Kristiansand, Februar 2018

DIASTOLEN

Når kontraksjonen av ventriklene avsluttes er atriene

for lengst avslappet

Trykket i ventriklene faller raskt

Ventrikkeltrykket blir lavere enn atrietrykket

AV-klaffene åpnes

Blodet strømmer inn i ventriklene

Page 22: HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI - Telma · HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI Cecilie Lorentsen Odland Cecilie Odland, Sørlandet sykehus Kristiansand, Februar 2018

SYSTOLEN

Når ventriklene trekker seg sammen stiger trykket

Ventrikkeltrykket overstiger atrietrykket

AV-klaffene lukker seg

Ventrikkeltrykket overstiger arterietrykket

Aortaklaffen åpner seg

Pulmonalklaffen åpner seg

Page 23: HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI - Telma · HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI Cecilie Lorentsen Odland Cecilie Odland, Sørlandet sykehus Kristiansand, Februar 2018

HJERTETS PUMPEFUNKSJON

Endediastolisk volum(EDV)

110-120 ml (150-180 ml)

Endesystolisk volum(ESV)

40-50 ml (10-20 ml)

Slagvolum(SV)

- Ca 70 ml (140-160 ml)

Minuttvolum(MV)= Slagvolum x Hjertefrekv

Ejeksjonsfraksjon(EF): forteller hvor mye av blodet som ble fylt i hvilefasen pumpes ut i arbeidsfasen.

Page 24: HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI - Telma · HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI Cecilie Lorentsen Odland Cecilie Odland, Sørlandet sykehus Kristiansand, Februar 2018

HJERTETS PUMPEFUNKSJON

Page 25: HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI - Telma · HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI Cecilie Lorentsen Odland Cecilie Odland, Sørlandet sykehus Kristiansand, Februar 2018

BLODTRYKK

Anbefalt blodtrykk < 140/90

140 = systoliske trykk

90= diastolisk trykk

Høyt trykk: Hjertet må bruke mer energi og kraft for å

pumpe samme mengde blod ut i kroppen.

Page 26: HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI - Telma · HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI Cecilie Lorentsen Odland Cecilie Odland, Sørlandet sykehus Kristiansand, Februar 2018

RAAS-SYSTEMET

Viktigste regulatoren som påvirker blodtrykket

Renin- angiotensinogen -angiotensin1- ACE-

Angiotensin2

Angiotensin2 øker blodtrykket ved

Vasokonstriksjon

Stimulere sympatiske nervesystem

Reabsorpsjon av natrium

Stimulerer frigjøring av Aldosteron

Stimulerer til økt utskillelse av Anti-diuretisk-hormon

Page 27: HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI - Telma · HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI Cecilie Lorentsen Odland Cecilie Odland, Sørlandet sykehus Kristiansand, Februar 2018

HJERTETS BLODFORSYNING

• Koronarkretsløpet- hjertets egen blodforsyning.

• Koronarkretsløpets arterier går av fra aorta like etter aortaklaffen.

• Venstre koronararterie – Venstre hovedstamme

– LAD(left anterior descendens)- diagonal/septalgreiner

– CX( Cirkumflexa)

• Høyre koronararterie -

Page 28: HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI - Telma · HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI Cecilie Lorentsen Odland Cecilie Odland, Sørlandet sykehus Kristiansand, Februar 2018

ATEROSKLEROSE/ÅREFORKALKNING

Page 29: HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI - Telma · HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI Cecilie Lorentsen Odland Cecilie Odland, Sørlandet sykehus Kristiansand, Februar 2018

KOLESTEROL

LDL (1,8, 2,6, 3,0 mmol/l)

HDL ( >1 mmol/l)

Triglyserider (< 2)

Totalkolesterol (<5)

Page 30: HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI - Telma · HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI Cecilie Lorentsen Odland Cecilie Odland, Sørlandet sykehus Kristiansand, Februar 2018