of 18 /18
5 Indhold Indhold Forord til 4. udgave 23 Forfatterpræsentation 25 I NEUROLOGI OG UDVIKLING 29 Kapitel 1 Nervesystemets funktionelle udvikling 31 Af Flemming Gjerris Nervesystemets udvikling 31 Neuralrøret 31 De primære og sekundære hjerneblærer 31 Grå og hvid substans 31 Hjernens ventrikelsystem 33 Medulla spinalis og perifere nerver 33 Psykomotorisk udvikling 33 Det nyfødte barn 33 Spædbarnsperioden 34 Småbarnsalderen 34 Det større barn 35 Supplerende litteratur 35 II DEN KLINISK NEUROLOGISKE UNDERSØGELSE 37 Kapitel 2 Kognitive funktioner, sprog og tale 39 Af Olaf B. Paulson Undersøgelse af mental status 39 Iagttagelse af adfærd 40 Undersøgelse af sprog- og talefunktionen 41 Definitioner 41 Klinisk undersøgelse for dysartri 42 Klinisk undersøgelse for afasi 43 Den egentlige afasiundersøgelse 44 Supplerende litteratur 45 Kapitel 3 Specielle sansefunktioner og det okulomotoriske system 47 Af Flemming Gjerris Lugte- og smagssansen 47 Anatomi og fysiologi 47 Klinisk undersøgelse, abnorme fund og deres betydning 47 103381_nervesystemets-sygdomme_0401_4k.indd 5 22-06-2016 11:43:01

Indhold - Gad.dk | Gads Forlag · Anatomi og fysiologi 48 Klinisk undersøgelse, abnorme fund og deres betydning49 ... Cerebellum 80 De direkte aktiveringsbaner og indirekte aktiveringsbaner81

Embed Size (px)

Text of Indhold - Gad.dk | Gads Forlag · Anatomi og fysiologi 48 Klinisk undersøgelse, abnorme fund og...

5Indhold

Indhold

Forord til 4. udgave 23Forfatterprsentation 25

I NEUROLOGI OG UDVIKLING 29

Kapitel 1

Nervesystemets funktionelle udvikling 31Af Flemming Gjerris

Nervesystemets udvikling 31Neuralrret 31De primre og sekundre hjerneblrer 31Gr og hvid substans 31Hjernens ventrikelsystem 33Medulla spinalis og perifere nerver 33

Psykomotorisk udvikling 33Det nyfdte barn 33Spdbarnsperioden 34Smbarnsalderen 34Det strre barn 35

Supplerende litteratur 35

II DEN KLINISK NEUROLOGISKE UNDERSGELSE 37

Kapitel 2

Kognitive funktioner, sprog og tale 39Af Olaf B. Paulson

Undersgelse af mental status 39Iagttagelse af adfrd 40

Undersgelse af sprog- og talefunktionen 41Definitioner 41Klinisk undersgelse for dysartri 42

Klinisk undersgelse for afasi 43Den egentlige afasiundersgelse 44

Supplerende litteratur 45

Kapitel 3

Specielle sansefunktioner og det okulomotoriske system 47Af Flemming Gjerris

Lugte- og smagssansen 47Anatomi og fysiologi 47Klinisk undersgelse, abnorme fund og deres betydning 47

103381_nervesystemets-sygdomme_0401_4k.indd 5 22-06-2016 11:43:01

6 Indhold

Synssansen 48Anatomi og fysiologi 48Klinisk undersgelse, abnorme fund og deres betydning 49

Symptomer og kliniske fund ved lsioner i synsbanerne 52Det okulomotoriske system 53

Anatomi og fysiologi 53Klinisk undersgelse og abnorme fund 54Symptomer og kliniske fund ved lsioner af det okulomotoriske system 58

Den vestibulre sans 59Anatomi og fysiologi 59Klinisk undersgelse og abnorme fund 59Symptomer og kliniske fund ved lsioner af vestibulrapparatet 60Centrale lsioner 61

Hrelsen 61Anatomi og fysiologi 61Klinisk undersgelse og abnorme fund 62Symptomer og kliniske fund ved lsioner af hrebanerne 63

Supplerende litteratur 63

Kapitel 4

Det sensoriske system 65Af Per Soelberg Srensen

Anatomi og fysiologi 65Receptorer og de perifere sensoriske nerver 65De sensoriske baner i medulla spinalis og hjernestammen 67De kortikale sensoriske omrder 69

Klinisk undersgelse, abnorme fund og deres betydning 69Palpation og perkussion af perifere nerver 69Kutan berringssans 69Smerte- og temperatursans 70Vibrationssans 70Stillingssans (ledpositionssans) 71Diskriminative sensoriske funktioner 71Ciffersans, taktil lokalisation, stereognostisk sans 71Rombergs prve 72

Symptomer og kliniske fund ved lsioner i det sensoriske system 72Lsioner af perifere nerver, nerveplekser eller nerverdder 73Lsioner af medulla spinalis 74Lsioner i hjernestammen eller hemisfren 74

Supplerende litteratur 74

Kapitel 5

Det motoriske system 77Af Olaf B. Paulson

Anatomi og fysiologi 77Den primre motoriske cortex og de kortikale motoriske associationsomrder 78De basale ganglier 79Cerebellum 80De direkte aktiveringsbaner og indirekte aktiveringsbaner 81Det perifere motoriske neuron og den neuromuskulre transmission 82

103381_nervesystemets-sygdomme_0401_4k.indd 6 22-06-2016 11:43:01

7Indhold

Sensoriske funktioner af betydning for motorikken 82

Klinisk undersgelse, abnorme fund og deres betydning 83Led 83Trofik 84Tonus 84Koordination 85Kraft og styrke 87Reflekser 105Sammensatte bevgelser 109

Klinik ved lsioner p forskellige niveauer i det motoriske system 112Lsion af kortikale omrder 113Lsion af motoriske baner 114Lsion i de basale ganglier 115Lsion i cerebellum 115Lsion af det perifere motoriske neuron 116Lsion af den neuromuskulre transmission eller af muskelcellerne 116

Dysartri 116Differentialdiagnostik af pareser 116Monoplegi 117Hemiplegi 117Paraplegi 118Tetraplegi 118

Parese af isolerede muskelgrupper 118

Hysteriske (funktionelle) motoriske symptomer eller somatoforme og dissociative tilstande 119Supplerende litteratur 119

Kapitel 6

Det autonome nervesystem 121Af Per Soelberg Srensen

Anatomi og fysiologi 121De centrale dele 121Det perifere parasympatiske og sympatiske nervesystem 122

Klinisk undersgelse, abnorme fund og deres betydning 122Pupillerne 122Det kardiovaskulre system 124Huden 125Blren, rectum og seksualfunktionen 126

Klinik ved sygdomme i det autonome nervesystem 129Autonom neuropati 129

Supplerende litteratur 129

Kapitel 7

Den fysioterapeutiske undersgelse 131Af Marianne Lindahl, Peter Zeeman, Jrgen Jrgensen og Hans van Tongeren

Fysioterapeutens undersgelse af rehabiliteringsbehov 131Undersgelsens forml 132Identifikation af rehabiliteringsbehov 134Omgivelsernes betydning 136

103381_nervesystemets-sygdomme_0401_4k.indd 7 22-06-2016 11:43:01

8 Indhold

Patientens evne til at udfre selektive eller opgaveorienterede bevgelser 136Patientens evne til egen problemlsning 137

Test 137Kroppens anatomi og funktioner 138Aktivitetsniveau 140Deltagelsesniveau 141Sammenfattende om test 141

Fysioterapeutens rolle i neurologisk differentialdiagnostik 141Anamnesen 142Den kliniske undersgelse 142Sammenfatning 145

Supplerende litteratur 145

Kapitel 8

Den ergoterapeutiske undersgelse 147Af Lisbeth Villemoes Srensen

Formlet med ergoterapi til den neurologiske patient 147Almindelig daglig levevis (ADL-begrebet) 147

PADL-aktiviteter 147IADL-aktiviteter 148

Den ergoterapeutiske undersgelse 148Ergoterapeutiske undersgelsesredskaber 149Afslutning 151

Referencer og supplerende litteratur 151

III PARAKLINISKE UNDERSGELSER 153

Kapitel 9

Billeddannende undersgelser af nervesystemet 155Af Flemming Gjerris

Kraniel CT-skanning 155Kraniel MR-skanning 156Rntgenundersgelse af kraniet 158Cerebral angiografi, flebografi og coil-behandling 158Rntgenundersgelse af columna vertebralis 159Myelografi og radikulografi 160Spinal computertomografi (spinal CT-skanning) 160Spinal magnetisk resonansundersgelse (spinal MR-skanning) 161Scintigrafi 161

Liquorscintigrafi 161Knoglescintigrafi 161

Ultralydundersgelser 161Metode 161Ultralydskanning af de intrakranielle strukturer 162Ultralydskanning af de intraspinale strukturer 162Ultralydskanning af halsen 162Transkraniel ultralydundersgelse med Doppler-teknik 162

103381_nervesystemets-sygdomme_0401_4k.indd 8 22-06-2016 11:43:01

9Indhold

Supplerende litteratur 162

Kapitel 10

Elektrofysiologiske undersgelser 165Af Per Soelberg Srensen

Elektroencefalografi (EEG) 165Undersgelsesteknik 165Det normale EEG 166Det abnorme EEG 166

Evokerede potentialer (EP) 166Visuelt evokerede potentialer (VEP) 166Auditivt evokerede potentialer (AEP) 167Somatosensorisk evokerede potentialer (SSEP) 167Magnetisk evokerede motoriske potentialer (MEP) 167

Elektromyografi (EMG) og perifer nerveledningshastighed 167Elektromyografi (EMG) 167Den neuromuskulre transmission 168Perifer nerveledningshastighed (neuronografi) 169

Supplerende litteratur 170

IV NEUROREHABILITERING 171

Kapitel 11

Ergoterapi i neurorehabilitering 173Af Lisbeth Villemoes Srensen

Teoretiske tilgange til ergoterapi i neurorehabilitering 173Det menneskelige system 174

Ergoterapeutiske arbejdsprocesmodeller 174Den ergoterapeutiske arbejdsproces 175Ergoterapeutisk aktivitetsanalyse 176

Rehabiliteringsprocessen 176Ergoterapeutisk intervention i neurorehabilitering 177

Guiding 177Bobath-konceptet 177Facio-Oral Tract Therapy (FOTT) 177

Ergoterapeute ns funktionsomrder i tre rehabilite rings faser efter pludseligt opstet hjerneskade 177

Den akutte fase 177Rehabilitering og behandling i hospitalsfasen 179Rehabilitering og behandling efter hospitalsfasen 180

Progredierende neurologiske sygdomme og ergoterapeutisk intervention 180Tekniske hjlpemidler 180

Prrende 181Opsummering 181Referencer og supplerende litteratur 182

103381_nervesystemets-sygdomme_0401_4k.indd 9 22-06-2016 11:43:01

10 Indhold

Kapitel 12

Fysioterapisk rehabilitering 185Af Marianne Lindahl, Hans van Tongeren, Peter Zeeman og Jrgen Jrgensen

Vurdering af potentiale 185Motorisk lring og automatisering 186

Fra afferente input til efferente funktioner 187

Mlstning 191Begrnset bevidsthedskapacitet 192

Dual- og multitasking 195Der skal leges noget mere 197

Grundtrning 199Monitorering af trningseffekt 199Kognitive forudstninger for fysisk trning 200Trning af funktioner, herunder gangtrning 200Trning af kondition 201Styrketrning 202Funktionel elektrisk stimulation (FES) 202

Fysioterapi rettet mod specifikke symptomer 203Spasticitet 203Ataksi 204Inkontinens 205Sammenfatning 205

Supplerende litteratur 206

Kapitel 13

Neuropsykologisk rehabilitering 209Af Anders Degn Pedersen

Teoretiske tilgange til neuropsykologisk rehabilitering 209Den neuropsykologiske undersgelse 209Direkte trning, indre og ydre kompensation samt miljterapeutiske tiltag 211

Direkte neuropsykologisk trning 211Kompensationsstrategier 212Miljterapeutiske tiltag 212

Psykosociale faktorers betydning 213Angst 214Depression 214

Metoder 215Holistiske programmer 215Fejlfri indlring 215Prismetrning 216Opsummering 217

Supplerende litteratur 217

Kapitel 14

Logopdisk intervention 219Af Lise Randrup Jensen, Charlotte Lnnberg og Annesofie Ishy Nielsen

Kommunikationsvanskeligheder efter erhvervet hjerneskade 219

103381_nervesystemets-sygdomme_0401_4k.indd 10 22-06-2016 11:43:01

11Indhold

ICF-modellen som ramme for logopdisk undersgelse og intervention 220Afasi 222

Trning af sprogfunktion 222Aktivitet og deltagelse hos patienter med afasi 226

Dysartri 228Trning af talefunktion 229Aktivitet og deltagelse hos patienter med dysartri 230

Kognitiv kommunikationsforstyrrelse 231Opsummering 232Supplerende litteratur 232

Kapitel 15

De prrende 235Af Louise Brckner Wiwe

Effekt p familien 236Typer af prrende 238

Partnere 238Forldre 239Sskende til en hjerneskadet 241Brn af ramte forldre 241

Intervention 243Supplerende litteratur 245

V GENERELLE NEUROLOGISKE SYMPTOMER OG SYGDOMSBILLEDER 247

Kapitel 16

Bevidstlshed 249Af Olaf B. Paulson

Den primre vurdering 249Neurologisk undersgelse og fortolkning 249

Bevidsthedens niveau og indhold 249Komaskalaer 250Respiration 250Temperatur og diurese 250Ydre kranium og nakkestivhed 250Pupillerne 250jenaksernes stilling og jenbevgelser 250Cilierefleks og cornearefleks 251Motoriske funktioner 251Sensoriske funktioner 252

Patogenese og tiologi ved bevidstlshed 252Kliniske fund inden for de forskellige tiologiske grupper 254

Supratentorielle lsioner 254Infratentorielle lsioner 254Metaboliske og diffuse cerebrale sygdomme 254Psykisk betinget bevidsthedstab 254

Herniering 254

103381_nervesystemets-sygdomme_0401_4k.indd 11 22-06-2016 11:43:01

12 Indhold

Hjernedd 255Tilstande med kronisk bevidsthedstab 256Supplerende litteratur 257

Kapitel 17

Symptomer og kliniske fund ved fokale lsioner i nervesystemet 259Af Flemming Gjerris

Hemisfresyndromer 259Frontallapslsion 260Parietallapslsion 260Occipitallapslsion 260Temporallapslsion 260Lsion i capsula interna 261Bilateral lsion af kortikobulbre og -spinale baner 261

De basale ganglier og diencephalon 261De basale ganglier (kerner) 261Diencephalon 261

Cerebellum 261Hjernestammen 262Mesencephalon 263

Pons 263Medulla oblongata 263

Syndromer fra kraniebasis 263Fossa cranii anteriorsyndrom 263Fossa cranii media- og orbitasyndromer 263Fossa cranii posterior syndromer 264

Foramen magnum 264Medulla spinalis 264Det akutte medullre tvrsnitssyndrom 265Partiel medullr lsion 266

Symptomatologi ved medullr lsion p forskellige spinale niveauer 266

Cauda equina og cauda equinasyndrom 267Komplet cauda equinasyndrom 267Partielt cauda equinasyndrom 268

De spinale rdder 268Plexus brachialis og plexus lumbosacralis 268

Plexus brachialis 268Plexus lumbosacralis 268

Perifere nerver 268Supplerende litteratur 269

Kapitel 18

Demens og andre neuropsykologiske dysfunktioner 271Af Olaf B. Paulson

Akut konfusionstilstand og delirium 271Definition 271tiologi og patogenese 272Klinik 273

103381_nervesystemets-sygdomme_0401_4k.indd 12 22-06-2016 11:43:01

13Indhold

Behandling og forlb 273

Demens 273Klinik 273Diagnostik 274

Specifikke neuropsykologiske dysfunktioner 274Bilaterale limbiske og diencefale skader 274Det amnestiske syndrom 275Korsakoff psykose 275Transitorisk global amnesi 276Prfrontale skader 276Frontallapssyndrom 276Bilaterale og unilaterale hjerneskader uden specifik sidelokalisation 276Apraksi 277

Sprogdominante (venstre) hemisfre 278Afasi 278Aleksi og agrafi 281Akalkuli 281Ideomotorisk apraksi 281

Recessive (venstre) hemisfre 281Spatiale forstyrrelser 281Neglect 282

Supplerende litteratur 282

Kapitel 19

Hovedpinesygdomme og smertetilstande 285Af Per Soelberg Srensen

Inddeling af smerter 285Anatomi og smertefysiologi 285Smertepatofysiologi 287Hovedpine 289

Primre hovedpineformer 291Sekundre hovedpineformer 295Hovedpine associeret med medikamenter og deres seponering 297Hovedpine associeret med systemiske infektioner eller metaboliske sygdomme 297Hovedpine eller ansigtssmerter associeret med ekstrakranielle sygdomme 297

Ansigtssmerter 298Trigeminusneuralgi og andre ansigtsneuralgier 298Atypiske ansigtssmerter 299

Nakke-skulder-smerter 299Nakkesmerter 299Skuldersmerter 300

Ekstremitetssmerter 300Krops- og rygsjlesmerter 300Srlige smertetilstande 302

Smerter ved polyneuropati og andre tilstande 302Postamputationssmerter 302Plexusavulsioner 302Postherpetisk neuralgi 302Komplekst regionalt smertesyndrom 303

103381_nervesystemets-sygdomme_0401_4k.indd 13 22-06-2016 11:43:01

14 Indhold

Centrale smerter 303Somatisering 303Smerter ved cancer 304

Smertebehandling 304Medikamentel smertebehandling 304Lokal smertebehandling 305Elektrostimulation og akupunktur 305Neurokirurgisk smertebehandling 305

Supplerende litteratur 306

Kapitel 20

Epilepsi, lipotymi og svnforstyrrelser 309Af Per Soelberg Srensen

Epilepsi 309Definition og forekomst 309tiologi 309Patofysiologi 311

Anfaldstyper 312Generaliserede anfald 312Fokale anfald 313Status epilepticus 315

Epileptiske syndromer 316Specielle krampesyndromer 318Diagnostik 319Behandling 319Srlige forhold ved epilepsi 321

Lipotymi 322Svn og svnforstyrrelser 322

Den normale svn 322Svnforstyrrelser 324

Supplerende litteratur 325

VI SYGDOMME I NERVESYSTEMET 327

Kapitel 21

Cerebrovaskulre sygdomme 329Af Olaf B. Paulson

Den cerebrale hmodynamik og blod-hjerne-barrieren 329Hjernens karforsyning 329Hjernens gennembldning 331

Hjernens gennembldning under patologiske forhold 333Hjernens metabolisme 334Blod-hjerne-barrieren 334Hjernedem 335

Apoplexia cerebri 336Definition og afgrnsning 336Epidemiologi 336

Iskmiske cerebrale sygdomme 336

103381_nervesystemets-sygdomme_0401_4k.indd 14 22-06-2016 11:43:02

15Indhold

Inddeling og forekomst 336tiologi og patogenese 338Andre rsager til iskmisk cerebrovaskulr sygdom og symptomkomplekser 340Patofysiologi og patologisk anatomi 341Cerebralt infarkt 341Transitorisk cerebral iskmi (TCI) 347Profylaktisk behandling af iskmisk cerebral sygdom 348

Hmoragiske cerebrale sygdomme 348Intracerebralt hmatom 348Forekomst 348tiologi, patofysiologi og patologisk anatomi 348Symptomatologi 349Diagnostik 349Behandling og prognose 349Subaraknoidalbldning 350

Sinustrombose 353Hypertensiv encefalopati 353

Patofysiologi 353Symptomatologi 354Behandling 354

Spinalkanalens vaskulre sygdomme 354Iskmisk medullr lsion 354Spinal vaskulr malformation 354Intraspinal bldning 355

Supplerende litteratur 355

Kapitel 22

Parkinsonisme og andre bevgeforstyrrelser 357Af Per Soelberg Srensen

Parkinsonisme 357Parkinsons sygdom 357Medikamentelt (neuroleptika-) induceret parkinsonisme 365

Parkinson-plus-sygdomme 365Multisystematrofi 365Progressiv supranukler parese 366Kortikobasal degeneration 366

Huntingtons chorea 366Definition og forekomst 366tiologi, patofysiologi og patologisk anatomi 366Symptomatologi 367Diagnostik 367

Andre choreaformer 367Chorea minor (Sydenhams chorea) 367Senil chorea 368

Wilsons sygdom (hepatolentikulr degeneration) 368Definition, forekomst, tiologi, patogenese og patologisk anatomi 368Symptomatologi 368Diagnostik 369Behandling og prognose 369

Dystonier 369Generaliserede dystonier 369

103381_nervesystemets-sygdomme_0401_4k.indd 15 22-06-2016 11:43:02

16 Indhold

Fokale dystonier 369Spasmodisk torticollis (cervikal dystoni) 369Blefarospasmer 370

Tardive dyskinesier 370Hemiballisme (akut infarkt i nucleus subthalamicus) 371Gilles de la Tourettes syndrom 371Essentiel tremor 371

Definition, forekomst og tiologi 371Symptomatologi og diagnostik 371Behandling 371

Supplerende litteratur 371

Kapitel 23

Neurodegenerative og motoriske neuronsygdomme 375Af Olaf B. Paulson

Hereditr ataksi 375Friedreichs ataksi 375Andre spinocerebellare degenerationer 376

Motoriske neuronsygdomme 376Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) 377Spinale muskelatrofier 379

Supplerende litteratur 379

Kapitel 24

Multipel sklerose 381Af Per Soelberg Srensen

Epidemiologi 381tiologi og patogenese 381Patologisk anatomi 382Forlbsformer 382Symptomatologi 383

Initiale symptomer og kliniske fund 383Symptomer og kliniske fund i sygdomsforlbet 384Motoriske symptomer 385Sensoriske symptomer 385Smerter 385Cerebellare symptomer 385Oftalmologiske symptomer og fund 386Trthed og energilshed 386Mentale forstyrrelser 386Autonome forstyrrelser 386Paroksystiske symptomer 386

Diagnostik 387Behandling 388

Attakbehandling 388Sygdomsmodificerende behandling 388Symptomatisk behandling 389

Rehabilitering 390Prognose 391

103381_nervesystemets-sygdomme_0401_4k.indd 16 22-06-2016 11:43:02

17Indhold

Supplerende litteratur 391

Kapitel 25

Tumorer i nervesystemet 393Af Flemming Gjerris

Primre intrakranielle tumorer 393tiologi 393Patologi og klassifikation 393Symptomer og kliniske fund 396Undersgelser 396Differentialdiagnoser 396Behandling 396Prognose og rehabilitering 398

Forskellige typer af primre intrakranielle tumorer 400Supratentorielle tumorer 400Infratentorielle tumorer 403

Tumorer i kraniet 404Sekundre intrakranielle tumorer 404

Tumorer i spinalkanalen 406Primre tumorer 406Sekundre tumorer 409

Tumorer i nerveplekser og perifere nerver 410Primre tumorer 410Sekundre tumorer 411

Meningeal karcinomatose 411Symptomer og kliniske fund 411Undersgelser 412Behandling 412Prognose 412

Ikke-metastatiske komplikationer til cancer 412Paraneoplastiske syndromer 412

Supplerende litteratur 412

Kapitel 26

Traumatiske lsioner af nervesystemet 415Af Flemming Gjerris

Kraniocerebrale traumer 415Definition og forekomst 415Patofysiologi og inddeling 415

Den traumatiske hjernelsion 416Patoanatomisk inddeling 416Klinisk inddeling 417Commotio cerebri 418Hjernekvstelse 419Hjernedem 420Den fokale hjernelsion 421Prognose 421

Kraniebrud 422Intrakranielle hmatomer 422

Epiduralt hmatom 422

103381_nervesystemets-sygdomme_0401_4k.indd 17 22-06-2016 11:43:02

18 Indhold

Subduralt hmatom 423Traumatisk intracerebralt hmatom 424Traumatiske hmatomer i fossa cranii posterior 425Traumatisk subaraknoidalbldning 425

Traumatisk lsion af kranienerver 425Traumatisk likvorr og posttraumatisk meningitis 425

Traumatisk lsion af a. carotis 425Traumatisk lsion med apopleksi 425Traumatisk carotikokaverns fistel 425

Flger efter kraniocerebrale traumer 426Postkommotionelt syndrom 426Posttraumatisk epilepsi 426Posttraumatisk hydrocephalus 426Posttraumatisk demens 426Rehabilitering af patienter med traumatisk hjerneskade 427

Spinalkanalens traumatiske sygdomme 428Forekomst 428Inddeling 428Patogenese, patofysiologi og patologisk anatomi 428Frakturtyper og beskrivelse 430Symptomer og kliniske fund 430Undersgelser 431Behandling 431Rehabilitering af patienter med traumatisk rygmarvsskade 432Prognose 433Rodlsioner 433Nakkedistorsion 434

Traumatisk lsion af nerveplekser 435Plexus brachialis 435Plexus lumbosacralis 435

Traumatiske lsioner af perifere nerver 435Inddeling, patofysiologi og patologisk anatomi 436Behandling 436Prognose 437Neuromdannelse 437

Supplerende litteratur 437

Kapitel 27

Infektioner i nervesystemet 439Af Olaf B. Paulson

Pyogene infektioner 439Akut purulent meningitis 440Hjerneabsces 440Subduralt empyem 441Epidural absces 442Infektis intrakraniel trombophlebitis 442

Tuberkulose i nervesystemet 443Spirokteinfektioner 443

Borreliosis cerebrospinalis 443Neurolues 444

Akutte virale infektioner 445

103381_nervesystemets-sygdomme_0401_4k.indd 18 22-06-2016 11:43:02

19Indhold

Akut anterior poliomyelitis 445Viral meningitis 445Akut encephalitis 446Herpes zoster-radiculitis 447

Limbisk autoimmun encephalitis 448Kroniske virale infektioner 448

Neurologiske manifestationer ved AIDS 448Progressiv multifokal leukoencefalopati 449

Prionsygdomme 449Creutzfeldt-Jakobs sygdom 450

Svampeinfektioner 450Postvaccinel og postinfektis encephalomyelitis 451Supplerende litteratur 451

Kapitel 28

Demensgivende sygdomme 453Af Olaf B. Paulson

Demens 453Forekomst 453tiologi og patogenese 453Klinik 455Diagnostik 455Behandling og forlb 456Rehabilitering ved demenssygdomme 456

De hyppigste demenssygdomme 457Let kognitiv dysfunktion 457Alzheimers sygdom 457Vaskulr demens 458Lewy body-demens 458Frontotemporal demens 458Alkoholrelateret demens 459

Supplerende litteratur 459

Kapitel 29

Cerebrospinalvsken, hydrocephalus og medfdte kraniospinale sygdomme 461Af Flemming Gjerris

Cerebrospinalvsken 461Cerebrospinalvskens dannelse, cirkulation og resorption 461

Undersgelse af cerebrospinalvsken 462Lumbalpunktur 462Laboratorieundersgelser 463

Det intrakranielle tryk 465Mling af det intrakranielle/intraspinale tryk 465Det normale intrakranielle tryk 466Det forhjede intrakranielle tryk 466

Hydrocephalus 467Forekomst og inddeling 467tiologi 468

103381_nervesystemets-sygdomme_0401_4k.indd 19 22-06-2016 11:43:02

20 Indhold

Patogenese, patofysiologi og patologisk anatomi 468Symptomatologi 469Undersgelser 470Behandling 470Prognose 470

Idiopatisk intrakraniel hypertension 471Kraniospinal dysrafisme 472

Kraniel dysrafisme 472Spinal dysrafisme 473

Kraniostenoser og andre kraniedefekter 474Kraniostenoser 474Kraniel og spinal dermal sinus 474Andre knoglesygdomme 475

Syringomyeli 475tiologi og forekomst 475Patogenese og patologisk anatomi 475Symptomatologi 475Diagnostik, behandling og prognose 476

Cerebral parese 476Kongenitte metaboliske sygdomme 477Supplerende litteratur 477

Kapitel 30

Diskusprolaps og osteoartrotiske sygdomme i rygsjlen 479Af Flemming Gjerris

Diskusprolaps 479Forekomst 480Patologisk anatomi 480Inddeling 480Cervikal diskusprolaps 480Torakal diskusprolaps 483Lumbal diskusprolaps 484

Discitis 488Stenose af spinalkanalen 488

Cervikal spinalstenose 489Lumbal spinalstenose 489Spondylolistese 490

Supplerende litteratur 490

Kapitel 31

Mono- og polyneuropatier 493Af Flemming Gjerris og Per Soelberg Srensen

Mononeuropatier 493tiologi og patogenese 493Patofysiologi og patologisk anatomi 493Symptomatologi, diagnostik og behandling 494

Kranielle mononeuropatier 494Opticus-neuropati 495Facialis-neuropati 495

103381_nervesystemets-sygdomme_0401_4k.indd 20 22-06-2016 11:43:02

21Indhold

De nedre kranienerver (IX, X, XI og XII) 496

Spinale mononeuropatier 497Spinale rodsyndromer 497

Plexus-neuropatier og mononeuropatier p overekstremiteten 497Plexus brachialis-neuropati 497Traumatisk lsion af plexus brachialis 497Metastatisk affektion 497Skulderneuritis (amyotrophia neuralgiformis brachialis) 498Scalenus anticus-syndrom (thoracic outlet syndrome) 498Mononeuropatier p overekstremiteter 498Nervus ulnaris-neuropati ved albuen 499Nervus ulnaris-neuropati ved hndleddet 499Tennisalbue 502Andre nervelsioner p overekstremiteten 502Plexus-neuropatier og mononeuropatier p underekstremiteten 504Mononeuropatier p underekstremiteten 504

Mononeuritis multiplex 505Polyneuropati 505

Definition og inddeling 505tiologi, patofysiologi og patologisk anatomi 505Symptomatologi 508Diagnostik, behandling og prognose 508

Polyneuropatiformer 509Alkoholisk polyneuropati 509Diabetisk polyneuropati 509Cancerassocieret polyneuropati 509Guillain-Barrs syndrom 509Critical illness-neuropati 510Kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyneuropati 510Multifokal motorisk neuropati 511Hereditre neuropatier 511

Rehabilitering 512Supplerende litteratur 512

Kapitel 32

Neuromuskulre transmissionsdefekter og muskelsygdomme 515Af Per Soelberg Srensen

Neuromuskulre transmissionsdefekter 515Myasthenia gravis 515Myastent syndrom 518

Muskelsygdomme 518Genetisk betingede muskelsygdomme 518Kanalopatier 520Metaboliske myopatier 522Inflammatoriske myopatier 522Endokrine myopatier 523

Supplerende litteratur 524

103381_nervesystemets-sygdomme_0401_4k.indd 21 22-06-2016 11:43:02

Kapitel 33

Neurologiske komplikationer til metaboliske og endokrine sygdomme 527Af Olaf B. Paulson

Metaboliske og endokrine sygdomme med konfusion, bevidsthedssvkkelse og koma 528

Hypoksisk-hypotensiv encefalopati 528Hyperkapni ved pulmonal sygdom 528Hypoglykmisk encefalopati 528Hyperglykmi (koma diabeticum) 528Hepatisk encefalopati 529Urmisk encefalopati 529Addisons sygdom 529Hyperparatyroidisme 529Vske- og elektrolytforstyrrelser 530

Metaboliske og endokrine sygdomme med symptomer fra basalganglier og cerebellum 530

Hypoparatyroidisme 530Hypotyroidisme 530

Metaboliske og endokrine sygdomme med psykose og demens 530Cushings sygdom og kortikosteroid psykose 531Hypertyroidisme 531Hypotyroidisme 531

Supplerende litteratur 531

Kapitel 34

Intoksikationer og ernringsdeficit 533Af Olaf B. Paulson

Alkohol 533Wernicke-Korsakoffs syndrom 534Alkoholisk demens og cerebellar degeneration 535Alkoholisk polyneuropati 536

Metylalkoholforgiftning 536Organiske oplsningsmidler 536Vitaminmangel 536

B12-vitaminmangel 536

Supplerende litteratur 537

Register 539

103381_nervesystemets-sygdomme_0401_4k.indd 22 22-06-2016 11:43:02