20
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Anna-Lena Lagerkvist 160128 Respirationsorganens anatomi och fysiologi - skillnader mellan barn och vuxna

Respirationsorganens anatomi och fysiologi skillnader

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Respirationsorganens anatomi och fysiologi skillnader

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Anna-Lena Lagerkvist 160128

Respirationsorganens anatomi och fysiologi

-  skillnader mellan barn och vuxna

Page 2: Respirationsorganens anatomi och fysiologi skillnader

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Weibel E.R. 1984

Page 3: Respirationsorganens anatomi och fysiologi skillnader

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Relativ ökning i lungvolym

x 10 x 10

ICH 2005 Stocks

Page 4: Respirationsorganens anatomi och fysiologi skillnader

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Utveckling av lungan kan delas in i olika perioder (1): •  Embryonalperioden (3-5 v): Lungträdet formas. 22 dagar efter befruktningen första tecken av respirationsorganens utveckling.

•  Pseudoglandularperioden (6-16 v): Alla luftvägsgenerationerna är formade. Lungcirkulationen utvecklas. Cilierna formas i v 10. Slemkörtlarna formas i v 12.

Page 5: Respirationsorganens anatomi och fysiologi skillnader

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Utveckling av lungan kan delas in i olika perioder (2): •  Canalicularperioden (17-24 v): Respiratoriska bronkioler, alveolgångar och alveoli utvecklas samtidigt som lungkapillärerna. Surfaktant börjar produceras i v 24. •  Terminal sacperioden (24-40 v): Fortsatt utveckling av lungcirkulationen. Respiratoriska bronkioler formar luftrum. Alveoler och kapillärer etablerar tät kontakt.

Page 6: Respirationsorganens anatomi och fysiologi skillnader

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

•  Andningsorganen är ej färdigutvecklade vid födelsen. •  Barnets tillväxt och utveckling resulterar i kontinuerliga förändringar i andningsorganens struktur och funktion.

Page 7: Respirationsorganens anatomi och fysiologi skillnader

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Utveckling av anatomiska och fysiologiska variabler -  skillnader mellan barn och vuxna

Anna-Lena Lagerkvist Leg Sjukgymnast, Med dr

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

2016-01-11

Andningsorgan och andningsfrekvens jfr barn - vuxna

Ålder Antal Alveolokap. Alveolernas Andnings- alveoler membranets medeldiam. frekvens yta (m2) (mm) (min-1)

Födelsen ? 2,8 0,05 30-50 8-10 år 300x106 32 0,10 15-20 Vuxen 300x106 75-80 0,20-0,30 10-15 Ur: Lannefors L, Lindoff B. Nebulisering. Utrustning och inhalationsteknik. 2 uppl. Lund: Draco Läkemedel AB; 1996.

Page 8: Respirationsorganens anatomi och fysiologi skillnader

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Lungor och Respiration

•  Antalet lungblåsor ökar under tillväxten, störst ökning under de 4 första åren. •  Den största storleksordningen av alveolerna sker under det första levnadsåret. •  Lungstorleken följer hur stor lungkärlbädden är. •  Andningsfrekvensen i vila minskar gradvis som en mognadseffekt. •  Ventilationen per kilo kroppsvikt blir mindre med åldern.

Page 9: Respirationsorganens anatomi och fysiologi skillnader

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Per Gustafsson

Page 10: Respirationsorganens anatomi och fysiologi skillnader

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Andningsorganens anatomi och fysiologi hos barn (I)

•  Ett litet barn har en mjuk bröstkorg - ventilerar mest i de nondekliva lungdelarna. •  Det lilla barnet andas mest genom näsan.

Page 11: Respirationsorganens anatomi och fysiologi skillnader

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

•  Revbenen är mer horisontalställda

- ökar ej tidalvolymen (VT) - ökar istället andningsfrekvensen (AF)

•  Det nyfödda barnet har en liten VT (c:a 8-10 ml/kg kroppsvikt jfr 500 ml hos en vuxen man) •  Spädbarn, spec för tidigt födda, har ett oregel- bundet andningsmönster, vilket kan leda till apnéa.

Andningsorganens anatomi och fysiologi hos barn (II)

Page 12: Respirationsorganens anatomi och fysiologi skillnader

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Andningsorganens anatomi och fysiologi hos barn (III) •  Sover c:a 20 tim/dygn varav 80% i REM sömn. Då minskad muskeltonus och sänkt funktionell residual kapacitet (FRC) -> •  Lungans elasticitet liten vid födelsen -> -> Stor closing capacity, som överskrider FRC -> Airway closure vid full exspiration

Page 13: Respirationsorganens anatomi och fysiologi skillnader

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Andningsorganens anatomi och fysiologi hos barn (IV) •  Har hälften antal muskelfibrer typ I jfr en vuxen -> Större risk för svaghet i diafragma, vilket ökar andningsarbetet. •  Hjärta och andra organ proportionerligt relativt stora -> mindre plats för lungorna.

Page 14: Respirationsorganens anatomi och fysiologi skillnader

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Andningsorganens anatomi och fysiologi hos barn (V) •  Har en annorlunda bronkväggsstruktur, där brosket är mindre fast -> •  Kollateraler sparsamt utvecklade. -> •  Proportionerligt fler slemkörtlar -> •  Proportionerligt stor tunga -> -> predisponerar till obstruktivitet och kollaps av luftvägarna

Page 15: Respirationsorganens anatomi och fysiologi skillnader

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Andningsorganens anatomi och fysiologi hos barn (VI) •  Hypoxi hos spädbarn orsakar bradykardi i motsats till hos vuxna, där det orsakar tachykardi. •  Barn har en högre ämnesomsättning, vilket ger ett ökat krav på syrgas. Ytterligare krav på dessa barn kan ge hypoxi. •  Immunförsvaret ej fullständigt utvecklat -> ökad risk för infektioner.

Page 16: Respirationsorganens anatomi och fysiologi skillnader

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

•  Kronologisk ålder är inte lika med biologisk mognad med avseende på flertalet fysiologiska variabler. •  Vid varje given ålder är varje barn unikt från utvecklingssynpunkt.

Page 17: Respirationsorganens anatomi och fysiologi skillnader

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Omognad och olika sjukdomar kan förändra andningsorganens funktion.

Page 18: Respirationsorganens anatomi och fysiologi skillnader

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

•  Viktigt att veta hur det friska barnets andningsorgan fungerar, för att kunna hjälpa det sjuka barnet på det mest optimala sättet!

Page 19: Respirationsorganens anatomi och fysiologi skillnader

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Sammanfattning -  Barn är inga miniatyrer av vuxna. -  Respirationsorganen är totalt sett mindre jfr en vuxen och har i viss avseenden en annorlunda funktion. -  Viktigt att känna till dessa skillnader för att på bästa sätt kunna hjälpa de barn och ungdomar, som behöver hjälp.

Page 20: Respirationsorganens anatomi och fysiologi skillnader

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

TACK!

[email protected]