of 12 /12
Modulplan for modul 1.1, Introduktion til basalfagene, 2017 Vigtigt: Modulplanens læringsmål angiver pensum. I tillæg til læringsmålene for forelæsninger, studiesal, kliniske øvelser og kliniske ophold, som findes i denne modulplan, er læringsmål fra cases også del af pensum. Caseuge 1.1: Anatomi og fysiologi Forelæsning 1: Introduktion til modul 1.1 Denne forelæsning introducerer modulet, som er det første på studierne i medicin og medicin med industriel specialisering. Forelæsning 2: Medicinsk terminologi (Videoer fra moodle) Anvende normalanatomisk terminologi ved beskrivelsen af menneskets makroskopiske anatomi Anvende normalanatomisk terminologi ved beskrivelsen af menneskets makroskopiske anatomi i forhold Benævne kroppens anatomiske regioner Med udgangspunkt i nyren, foretage en systematisk beskrivelse af et organ Dobbeltforelæsning 3 + 4: Introduktion til anatomi og fysiologi Kunne beskrive overordnede funktionelle karakteristika for legemets organsystemer Redegøre for funktionerne af de muskulære og skeletale systemer og deres samspil Kende til opbygning af muskler Kort redegøre for funktionerne af de kardiovaskulære og respiratoriske systemer og deres samspil Redegøre for opbygningen og bevægelsesakserne af ægte led, samt kende til udvalgte eksempler på hver Redegøre for komponenterne af det kardiovaskulære system Redegøre for komponenterne af det kardiovaskulære system Kort beskrive integumentets funktioner Overordnet beskrive nervesystemets komponenter Overordnet redegøre for nervesystemets funktion samt for neuroners struktur og funktion Beskrive det lymfatiske systems komponenter Kort beskrive funktionen af det lymfatiske system Identificere organerne i fordøjelsessystemet Overordnet gøre rede for fordøjelsessystemets funktioner Identificere organerne i urinvejssystemet Overordnet gøre rede for de enkelte organers

Caseuge 1.1: Anatomi og fysiologi · Anvende normalanatomisk terminologi ved beskrivelsen af menneskets makroskopiske anatomi i forhold Benævne kroppens anatomiske regioner Med udgangspunkt

 • Author
  others

 • View
  20

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Caseuge 1.1: Anatomi og fysiologi · Anvende normalanatomisk terminologi ved beskrivelsen af...

 • Modulplan for modul 1.1, Introduktion til basalfagene, 2017

  Vigtigt: Modulplanens læringsmål angiver pensum. I tillæg til læringsmålene for forelæsninger,

  studiesal, kliniske øvelser og kliniske ophold, som findes i denne modulplan, er læringsmål fra cases

  også del af pensum.

  Caseuge 1.1: Anatomi og fysiologi

  Forelæsning 1: Introduktion til modul 1.1 Denne forelæsning introducerer modulet, som er det første på studierne i medicin og medicin med

  industriel specialisering.

  Forelæsning 2: Medicinsk terminologi (Videoer fra moodle) Anvende normalanatomisk terminologi ved beskrivelsen af menneskets makroskopiske anatomi

  Anvende normalanatomisk terminologi ved beskrivelsen af menneskets makroskopiske anatomi i forhold

  Benævne kroppens anatomiske regioner

  Med udgangspunkt i nyren, foretage en systematisk beskrivelse af et organ

  Dobbeltforelæsning 3 + 4: Introduktion til anatomi og fysiologi Kunne beskrive overordnede funktionelle karakteristika for legemets organsystemer

  Redegøre for funktionerne af de muskulære og skeletale systemer og deres samspil

  Kende til opbygning af muskler

  Kort redegøre for funktionerne af de kardiovaskulære og respiratoriske systemer og deres samspil

  Redegøre for opbygningen og bevægelsesakserne af ægte led, samt kende til udvalgte eksempler på hver

  Redegøre for komponenterne af det kardiovaskulære system

  Redegøre for komponenterne af det kardiovaskulære system

  Kort beskrive integumentets funktioner

  Overordnet beskrive nervesystemets komponenter

  Overordnet redegøre for nervesystemets funktion samt for neuroners struktur og funktion

  Beskrive det lymfatiske systems komponenter

  Kort beskrive funktionen af det lymfatiske system

  Identificere organerne i fordøjelsessystemet

  Overordnet gøre rede for fordøjelsessystemets funktioner

  Identificere organerne i urinvejssystemet

  Overordnet gøre rede for de enkelte organers

 • funktion i urinvejssystemet

  Identificere organerne i reproduktionssystemet

  Overordnet gøre rede for funktionen af reproduktionssystemet

  Identificere organerne i det endokrine system

  Overordnet gøre rede for funktionene af det endokrine system

  Studiesal 1.1.1 Have viden om organsystemerne i forhold til at kunne benævne involverede organer og angive deres placering

  Identificere udvalgte knogler på dansk og latin

  Kende til opbygning af muskler

  Redegøre for komponenterne af det kardiovaskulære system

  Benævne organerne i det respiratoriske system

  Kende til komponenterne i det integumentære system

  Overordnet beskrive nervesystemets komponenter

  Beskrive det lymfatiske systems komponenter

  Identificere organerne i fordøjelsessystemet

  Identificere organerne i urinvejssystemet

  Identificere organerne i reproduktionssystemet

  Identificere organerne i det endokrine system

  Kunne beskrive overordnede funktionelle karakteristika for legemets organsystemer

  Kort redegøre for funktionerne af de kardiovaskulære og respiratoriske systemer og deres samspil

  Redegøre for opbygningen og bevægelsesakserne af ægte led, samt kende til udvalgte eksempler på hver

  Kort redegøre for funktionerne af de kardiovaskulære og respiratoriske systemer og deres samspil

  Kort beskrive integumentets funktioner

  Overordnet redegøre for nervesystemets funktion samt for neuroners struktur og funktion

  Kort beskrive funktionen af det lymfatiske system

  Overordnet gøre rede for fordøjelsessystemet

 • funktioner

  Overordnet gøre rede for de enkelte organers funktion i urinvejssystemet

  Overordnet gøre rede for funktionen af reproduktionssystemet

  Overordnet gøre rede for funktionene af det endokrine system

  Caseuge 1.1.2: Celler og væv

  Dobbletforelæsning 1 + 2: Den eukaryote celle Beskrive den eukaryote celle med hensyn til struktur og funktion af organeller

  Beskrive den eukaryote celle med hensyn til struktur og funktion af organeller

  Redegøre for transport over cellemembranen

  Redegøre for hvorledes cellemembranpotentialet dannes

  Identificere cellens organeller på elektronimikroskopiske illustrationer

  Kunne forklare hvorledes cellers struktur hænger sammen med deres funktion

  Forelæsning 1.2.3: Almen histologi Beskrive forskellige vævstyper

  Beskrive og sammenligne den histologiske opbygning af epithel-, binde-, muskel- og nervevæv

  Beskrive forskellige former for sekretion

  Forelæsning 1.2.4: Histologiske farvemetoder Have viden om væsentlige histologiske farvemetoder

  Kende til brugen af lysmikroskopet ved undersøgelse af vævssnit

  Kende til Köhlers princip for indstilling af lysmikroskopet

  Beskrive kemiske farvemetoders anvendelse ved histologi

  Beskrive principperne for immunhistokemi

  Studiesal 1.1.2 Beskrive den eukaryote celle med hensyn til struktur og funktion af organeller

  Beskrive den eukaryote celle med hensyn til struktur og funktion af organeller

  Redegøre for cellemembranens struktur og

 • funktion

  Redegøre for transport over cellemembranen

  Redegøre for hvorledes cellemembranpotentialet dannes

  Identificere cellens organeller på elektronimikroskopiske illustrationer

  Redegøre for de forskellige typer af celle-celle kontakt

  Beskrive forskellige former for sekretion

  Identificere almindelige celletyper mikroskopisk

  Beskrive og sammenligne den histologiske opbygning af epithel-, binde-, muskel- og nervevæv

  Histologiøvelser Have viden om væsentlige histologiske farvemetoder

  Köhlers princip

  Beskriv et lysmikroskop

  Beskriv et elektronmikroskop

  Angiv minimum størrelse på detaljer der kan ses ved brug af et lysmikroskop og et elektronmikroskop

  Metoder til fiksering af væv

  Kende til væsentlige histologiske farvemetoder og deres kemiske reaktioner

  Beskrive forskellige vævstyper Angiv de vigtigste karakteristika ved epithelvæv, hjertemuskulatur, skeletmuskulatur, glatmuskulatur og nervevæv.

  Angiv hvilke komponenter bindevæv består af herunder alle celletyper og ekstracellulære matrix proteiner

  Caseuge 1.3: Metabolisme og mikrobiologi

  Dobbelt forelæsning 1+2: Infektiøse agenser og kroppens forsvar Kende til opbygningen af prokaryoter og vira Kunne gøre rede for de vigtigste forskelle

  mellem prokaryoter and eukaryoter.

  Benævne de vigtigste typer af infektiøse agenser samt give eksempler på disse

  Nævne de vigtigste træk hvorved disse typer adskiller sig fra hinanden

 • Kunne beskrive det typiske inflammatoriske respons ved en lokaliseret infektion

  Forelæsning 3: Struktur og funktion af makromolekyler Have viden om struktur og funktion af makromolekyler

  Gøre rede for struktur og funktion af kulhydrater, proteiner og lipider

  Have overblik over den generelle metabolisme af makromolekyler

  Forelæsning 4: Enzymers struktur og funktion Redegøre for enzymers struktur og funktion

  Have viden om enzymers opbygning

  Gør rede for basal enzymkinetik og enzymhastigheder

  Forklare hvorledes et enzym påvirker reaktionshastigheder

  Redegøre for de forhold, der påvirker enzymers aktivitet

  Nævne de forskellige enzymklasser

  Forelæsning 5: Metabolisme og ernæring Have forståelse for det overordnede forhold mellem ernæring, kroppens behov og metabolske processer

  Definere begreberne metabolisme, anabolisme og katabolisme

  Kunne forklare hvorledes energisk ufavorable reaktion i metabolismen kan kables til nedbrydning af ATP

  Gør rede for ligevægt og fri energi, samt ATP kobling

  Workshop 1.1.3 Have forståelse for det overordnede forhold mellem ernæring, kroppens behov og

  Gøre rede for struktur og funktion af kulhydrater, proteiner og lipider

 • metabolske processer

  Have overblik over den generelle metabolisme af makromolekyler

  Redegøre for enzymers struktur og funktion

  Kunne forklare hvorledes energisk ufavorable reaktioner i metabolismen kan kables til nedbrydning af ATP

  Gør rede for ligevægt og fri energi, samt ATP kobling

  Gør rede for basal enzymkinetik og enzymhastigheder

  Forklare hvorledes et enzym påvirker reaktionshastigheder

  Redegøre for de forhold, der påvirker enzymers aktivitet

  Nævne de forskellige enzymklasser

  Optegne reaktanter og reaktioner i nedbydningen af ethanol

  Benævne de forskellige enzymer i nedbrydningen

  Forstå effekten af hæmning af en af reaktionerne på hele reaktionsvejen

  Kende til opbygning af prokaryoter og vira

  Kunne beskrive det typiske inflammatoriske respons ved en lokaliseret infektion Kende til og benævne kardinaltegnene på inflammation

  Caseuge 1.4: Gener og proteiner

  Forelæsning 1: Nukleinsyrer og genetisk information Redegøre for den human karyotype, kromosomers struktur samt geners opbygning

  Beskrive den humane karyotype med homologe og autosomale kromosompar

  Tegne et diagram der illustrerer hvordan DNA pakkes i nukleosomer, og relater dette til kromosomers struktur.

  Kende til forskellige karyotyper

  Tegne et diagram of den generelle organisation af et eukaryot gen, inklusiv promoter, intron og exon.

  Forklare hvad der menes med ‘transkriptions faktor’

 • Forelæsning 2: Genekspression og proteiner Have viden om syntese, foldning, og posttranslationel modifikation af proteiner

  Skelne mellem ‘sense’ & ‘antisense’ DNA strenge

  Forklar hvad der menes med ‘præ-mRNA’.

  Giv et overblik over de mekanismer ribosomer bruger og mRNA translateres til en aminosyresekvens

  Forklar hvordan ribosomer genkender start og slut af en sekvens.

  Forklar hvordan den genetiske kode gør, at man kan finde frem til protein sekvens på bagrund af en DNA sekvens og ikke omvendt.

  Have viden om struktur og funktion af proteiner

  Forklare hvordan nyligt syntetiseret protein kan identificeres af cellen som et sekretorisk protein

  Beskriv de 4 foldningstrin i proteiner

  Give eksempler på hvordan proteiner kan modificeres post-translationelt

  Forelæsning 3: Arvelighed af sygdomme Have viden om hvorledes mutationer i arvemassen afspejles fænotypisk

  Forklare monogene nedarvningsmønstre: Dominant, recessiv, kønsbunden

  Have viden om hvorledes mutationer i arvemassen afspejles fænotypisk

  Kunne redegøre for mulige konsekvenser af henholdsvis somatiske og kønscelle mutationer

 • Forelæsning 4: Prævalens af sygdomme Forstå hvordan mutation, selektion og migration kan påvirke menneskets arvemasse

  Have forståelse for hvordan mutation, selektion og migration kan påvirke menneskets arvemasse

  Have viden om associationer mellem genetiske sygdomme, race og etnicitet

  Beregne sandsynligheder for nedarvning af genetiske karakteristika

  Opstille stamtræ

  Beregne risiko for videregivelse af genetisk sygdom Anvende Mendel’s love og Hardy-Weinberg ligevægte til beregning af risiko for sygdom

  Beregne bærerfrekvenser ud fra Hardy-Weinberg loven

  Forelæsning 5: Mitose og meiose Redegøre for meiose og mitose

  Beskrive hvad der sker med DNA under mitose.

  Redegøre for mitose

  Redegøre for meiose, herunder genetisk rekombination af kromosomer

  Studiesal 1.1.4 Redegøre for den human karyotype, kromosomers struktur samt geners opbygning

  Beskrive den humane karyotype med homologe og autosomale kromosompar

  Tegne et diagram der illustrerer hvordan DNA pakkes i nukleosomer, og relater dette til kromosomers struktur.

  Kende til forskellige karyotyper

  Tegne et diagram of den generelle organisation af et eukaryot gen, inklusiv promoter, intron og exon.

  Have viden om syntese, foldning, og posttranslationel modifikation af proteiner

  Skelne mellem ‘sense’ & ‘antisense’ DNA strenge

  Forklar hvordan den genetiske kode gør, at man kan finde frem til protein sekvens på

 • bagrund af en DNA sekvens og ikke omvendt.

  Have viden om struktur og funktion af proteiner.

  Beskriv de 4 foldningstrin i proteiner

  Nævn de 20 aminosyrer og beskriv deres struktur

  Forstå hvordan mutation, selektion og migration kan påvirke menneskets arvemasse

  Have forståelse for hvordan mutation, selektion og migration kan påvirke menneskets arvemasse

  Have viden om associationer mellem genetiske sygdomme, race og etnicitet

  Beregne sandsynligheder for nedarvning af genetiske karakteristika

  Opstille stamtræ

  Beregne risiko for videregivelse af genetisk sygdom Anvende Mendel’s love og Hardy-Weinberg ligevægte til beregning af risiko for sygdom

  Beregne bærerfrekvenser ud fra Hardy-Weinberg ligevægten

  Caseuge 1.5: Embryologi

  Forelæsning 1 Redegøre for embryonets udvikling til og med 8 uger efter befrugtningen

  Beskrive blastocystens udvikling fra lige efter fertilisationstidspunktet til dannelsen af den bilaminære kimskie

  Redegøre for gastrulering

  Redegøre for neurulering

  Redegøre for dannelsen af somitter og deres udvikling

  Angive kimbladenes derivater

  Redegøre for dannelsen af placenta

  Workshop 1.1.5 Redegøre for embryonets udvikling til og med 8 uger efter befrugtningen

  Beskrive blastocystens udvikling fra lige efter fertilisationstidspunktet til dannelsen af den bilaminære kimskie

  Redegøre for gastrulering

 • Redegøre for neurulering

  Redegøre for dannelsen af somitter og deres udvikling

  Angive kimbladenes derivater

  Redegøre for dannelsen af placenta