of 51 /51
Bäckenbottens anatomi och fysiologi Förlossningens effekt på bäckenbotten OGU-dagar 2018

Bäckenbottens anatomi och fysiologi Förlossningens effekt på … · 2018-11-14 · Bäckenbottens anatomi och fysiologi Förlossningens effekt på bäckenbotten OGU-dagar 2018

 • Author
  others

 • View
  3

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Bäckenbottens anatomi och fysiologi Förlossningens effekt på … · 2018-11-14 ·...

 • Bäckenbottens anatomi och fysiologi

  Förlossningens effekt på bäckenbotten

  OGU-dagar 2018

 • Bäckenbottens stödjestrukturer

  OGU-dagar 2018

 • Bäckenbottens stödjestrukturer

  OGU-dagar 2018

 • Levatorns fibrer formar ett U runt Hiatus

  M. Puborektalis/

  M. Pubococcygeus

  M. Ilecoccygeus

  Hiatus genitalis

  = levatorslitsen

  Arcus

  tendineus

  OGU-dagar 2018

 • Bäckenbottens muskler

  OGU-dagar 2018

 • M.

  Bulbocavernosus

  M TransversiPerinei

  (superficialis)Perinealkroppen

  Diafragma urogenitale

  OGU-dagar 2018

 • Lig. Sakrospinosum

  Coopers lig.

  Spina Ischiadica

  OGU-dagar 2018

 • OGU-dagar 2018

 • Perineum m. Transversus perineii

  m. Ischiocavernosus

  m. Bulbocavernosus

  Obturator-logen

  Sakrum

  OGU-dagar 2018

 • m. Transversus

  perineii

  OGU-dagar 2018

  Perinealmembranet

 • Arcus Tendineus

  ATFP

  White line

  m. Obturator internus

  m. Levator ani

  OGU-dagar 2018

 • Rektum

  OGU-dagar 2018

 • Vagina

  Vesicovaginala

  fascian (=pubocervikala fascian)

  Rektovaginala

  fascian

  OGU-dagar 2018

 • Pericervicala ringen

  Cervix

  Blåsan

  Vesicovaginala

  fascian

  OGU-dagar 2018

 • Arcus Tendineus

  ATFP

  White line

  Rektum

  Blåsan

  Vesicovaginala

  fascian

  Pericervicala ringen

  Kardinal-

  ligamenten

  Cervix

  Sakrouterin-

  ligamenten

  OGU-dagar 2018

 • Sakrouterin-

  ligamenten

  OGU-dagar 2018

 • Bäckenbottnens anatomi

 • Bäckenbottnens anatomi

 • Bäckenbottens muskler

  Levator ani

  Bäckenbottnens anatomi

 • Bäckenbottnens anatomi

 • OGU-dagar 2018

 • Endopelvina fascian- kollagen,elastin,glatt muskulatur,fettväv,nerver o kärl

  OGU-dagar 2018

 • Bäckenbottnens anatomi

  ATFP

  ATLA

 • Lateralt stöd

  •Arcus tendineus levator ani ATMLA

  Band av fibrer omsluter M obturator internus och uppträder bakom rektum

  och fäster i levatorplattan

  •Arcus tendineus fascia pelvis ATFA

  Band av fibrer från os pubis till spina. Stöd för vesicovaginala och

  rektovaginala fascian

  OGU-dagar 2018

 • OGU-dagar 2018

 • OGU-dagar 2018

 • OGU-dagar 2018

 • Arcus tendineus fascia pelvis ATFP

  OGU-dagar 2018

 • Endopelvina fascian i främre vaginalväggen= fibrösa stråk;

  ”Pubocervicala fascian”

  OGU-dagar 2018

 • Endopelvina fascian i bakre vaginalväggen= ”rectovaginala

  fascian”/”septum rectovaginale”

  OGU-dagar 2018

 • Rektovaginala fascian

  OGU-dagar 2018Leffler, Am J Ob Gyyn 2001

 • M.

  Bulbocavernosus

  M TransversiPerinei

  (superficialis)Perinealkroppen

  Diafragma urogenitale

  OGU-dagar 2018

 • M Levator ani (M. Pubovisceralis) och

  perinealkroppen

  M.

  Puboperinealis M. Puborectalis

  M. Puboanalis

  OGU-dagar 2018

  Epimysium/perimyseum

  Perinealkroppen

 • OGU-dagar 2018

 • OGU-dagar 2018

 • Uretras stöd

  OGU-dagar 2018

 • OGU-dagar 2018

 • Analkanalen

  Bäckenbottnens anatomi

 • OGU-dagar 2018

 • Bäckenbottnens anatomi

 • Kärl och nerver..

  OGU-dagar 2018

 • M Levator ani - 3D MRI

  OGU-dagar 2018

 • Levator ani -muskelkomponenter

  • Typ 1 – långsamma - vilotonus – med åldern blir dessa fibrer

  färre

  •Typ 2 - snabba – aktiveras vid ökning av det intraabdominella

  trycket, tex nysning, hosta – i främre delen av

  m.pubococcygeus utgör de 33 procent, i bakre delen av

  muskeln 24 procent

  OGU-dagar 2018

 • Levator Ani - funktion

  •Tonisk kontraktion av M. pubococcygeus

  •stänger hiatus genitalis ”SUPPORT”

  •Stabiliserar buk och bäckenorganen

  •Muskelkontraktion (fra M puborectalis) lyfter bäckenorganen och

  ”stänger” vagina

  •”OMSLUTANDE”

  OGU-dagar 2018

 • Levator Ani - funktion

  1. Tonisk (långsam) aktivitet

  1. Stabiliserar buk och bäckenorganen

  2. Styr öppning och stängning av levatorhiatus (levatorslitsen)

  3. I vila håller levator ani uretra och rektum stängda (anorektala vinkeln). Den slappnar av vid miktion och tarmtömning. denna andel minskar med stigande ålder

  2. Fasisk (snabb) aktivitet

  1. Står emot snabb ökning av buktrycket

  2. Ffa puborektalis och i främre delen av pubococcygeus(33%; 24% i bakre delen)

  Bäckenbottnens anatomi

 • Perinealkroppen- funktioner

  •Fäste för rektovaginala fascian

  •Stöttar vaginas framvägg

  •Sista utposten i skyddet mot det intrabdominella trycket

  •Främre stödet för analkanalen (perineala musklerna)

  Fornell, 2008OGU-dagar 2018

 • De Lancey`s levels of support

  Level I – suspension

  Level II – attachement

  Level III - fusion

  OGU-dagar 2018

 • Vaginas upphängning

  OGU-dagar 2018

 • Level I - suspension

  Den övre delen av vagina,

  apex, stöds från

  bäckenväggarna av Lig.

  Cardinale och Sacrouterina

  En defekt på denna nivå leder

  till prolaps av uterus eller

  vaginalcuff

  OGU-dagar 2018

 • Sakrouterinligamenten

  OGU-dagar 2018

 • Level II - attachement

  Den mellersta delen av vagina får stöd från pubocervikala fascianoch rectovaginalafascian

  Defekter på denna nivå leder till prolaps av främre och bakre vaginalväggen

  OGU-dagar 2018