of 12 /12
Modulplan for modul 1.1, Introduktion til basalfagene, 2017 Vigtigt: Modulplanens læringsmål angiver pensum. I tillæg til læringsmålene for forelæsninger, studiesal, kliniske øvelser og kliniske ophold, som findes i denne modulplan, er læringsmål fra cases også del af pensum. Caseuge 1.1: Anatomi og fysiologi Forelæsning 1: Introduktion til modul 1.1 Denne forelæsning introducerer modulet, som er det første på studierne i medicin og medicin med industriel specialisering. Forelæsning 2: Medicinsk terminologi (Videoer fra moodle) Anvende normalanatomisk terminologi ved beskrivelsen af menneskets makroskopiske anatomi Anvende normalanatomisk terminologi ved beskrivelsen af menneskets makroskopiske anatomi i forhold Benævne kroppens anatomiske regioner Med udgangspunkt i nyren, foretage en systematisk beskrivelse af et organ Dobbeltforelæsning 3 + 4: Introduktion til anatomi og fysiologi Kunne beskrive overordnede funktionelle karakteristika for legemets organsystemer Redegøre for funktionerne af de muskulære og skeletale systemer og deres samspil Kende til opbygning af muskler Kort redegøre for funktionerne af de kardiovaskulære og respiratoriske systemer og deres samspil Redegøre for opbygningen og bevægelsesakserne af ægte led, samt kende til udvalgte eksempler på hver Redegøre for komponenterne af det kardiovaskulære system Redegøre for komponenterne af det kardiovaskulære system Kort beskrive integumentets funktioner Overordnet beskrive nervesystemets komponenter Overordnet redegøre for nervesystemets funktion samt for neuroners struktur og funktion Beskrive det lymfatiske systems komponenter Kort beskrive funktionen af det lymfatiske system Identificere organerne i fordøjelsessystemet Overordnet gøre rede for fordøjelsessystemets funktioner Identificere organerne i urinvejssystemet Overordnet gøre rede for de enkelte organers

Caseuge 1.1: Anatomi og fysiologi - smh.aau.dk€¦ · anatomi Anvende normalanatomisk terminologi ved beskrivelsen af menneskets makroskopiske anatomi i forhold Benævne kroppens

 • Author
  lylien

 • View
  296

 • Download
  14

Embed Size (px)

Text of Caseuge 1.1: Anatomi og fysiologi - smh.aau.dk€¦ · anatomi Anvende normalanatomisk terminologi...

 • Modulplan for modul 1.1, Introduktion til basalfagene, 2017

  Vigtigt: Modulplanens lringsml angiver pensum. I tillg til lringsmlene for forelsninger,

  studiesal, kliniske velser og kliniske ophold, som findes i denne modulplan, er lringsml fra cases

  ogs del af pensum.

  Caseuge 1.1: Anatomi og fysiologi

  Forelsning 1: Introduktion til modul 1.1 Denne forelsning introducerer modulet, som er det frste p studierne i medicin og medicin med

  industriel specialisering.

  Forelsning 2: Medicinsk terminologi (Videoer fra moodle) Anvende normalanatomisk terminologi ved beskrivelsen af menneskets makroskopiske anatomi

  Anvende normalanatomisk terminologi ved beskrivelsen af menneskets makroskopiske anatomi i forhold

  Benvne kroppens anatomiske regioner

  Med udgangspunkt i nyren, foretage en systematisk beskrivelse af et organ

  Dobbeltforelsning 3 + 4: Introduktion til anatomi og fysiologi Kunne beskrive overordnede funktionelle karakteristika for legemets organsystemer

  Redegre for funktionerne af de muskulre og skeletale systemer og deres samspil

  Kende til opbygning af muskler

  Kort redegre for funktionerne af de kardiovaskulre og respiratoriske systemer og deres samspil

  Redegre for opbygningen og bevgelsesakserne af gte led, samt kende til udvalgte eksempler p hver

  Redegre for komponenterne af det kardiovaskulre system

  Redegre for komponenterne af det kardiovaskulre system

  Kort beskrive integumentets funktioner

  Overordnet beskrive nervesystemets komponenter

  Overordnet redegre for nervesystemets funktion samt for neuroners struktur og funktion

  Beskrive det lymfatiske systems komponenter

  Kort beskrive funktionen af det lymfatiske system

  Identificere organerne i fordjelsessystemet

  Overordnet gre rede for fordjelsessystemets funktioner

  Identificere organerne i urinvejssystemet

  Overordnet gre rede for de enkelte organers

 • funktion i urinvejssystemet

  Identificere organerne i reproduktionssystemet

  Overordnet gre rede for funktionen af reproduktionssystemet

  Identificere organerne i det endokrine system

  Overordnet gre rede for funktionene af det endokrine system

  Studiesal 1.1.1 Have viden om organsystemerne i forhold til at kunne benvne involverede organer og angive deres placering

  Identificere udvalgte knogler p dansk og latin

  Kende til opbygning af muskler

  Redegre for komponenterne af det kardiovaskulre system

  Benvne organerne i det respiratoriske system

  Kende til komponenterne i det integumentre system

  Overordnet beskrive nervesystemets komponenter

  Beskrive det lymfatiske systems komponenter

  Identificere organerne i fordjelsessystemet

  Identificere organerne i urinvejssystemet

  Identificere organerne i reproduktionssystemet

  Identificere organerne i det endokrine system

  Kunne beskrive overordnede funktionelle karakteristika for legemets organsystemer

  Kort redegre for funktionerne af de kardiovaskulre og respiratoriske systemer og deres samspil

  Redegre for opbygningen og bevgelsesakserne af gte led, samt kende til udvalgte eksempler p hver

  Kort redegre for funktionerne af de kardiovaskulre og respiratoriske systemer og deres samspil

  Kort beskrive integumentets funktioner

  Overordnet redegre for nervesystemets funktion samt for neuroners struktur og funktion

  Kort beskrive funktionen af det lymfatiske system

  Overordnet gre rede for fordjelsessystemet

 • funktioner

  Overordnet gre rede for de enkelte organers funktion i urinvejssystemet

  Overordnet gre rede for funktionen af reproduktionssystemet

  Overordnet gre rede for funktionene af det endokrine system

  Caseuge 1.1.2: Celler og vv

  Dobbletforelsning 1 + 2: Den eukaryote celle Beskrive den eukaryote celle med hensyn til struktur og funktion af organeller

  Beskrive den eukaryote celle med hensyn til struktur og funktion af organeller

  Redegre for transport over cellemembranen

  Redegre for hvorledes cellemembranpotentialet dannes

  Identificere cellens organeller p elektronimikroskopiske illustrationer

  Kunne forklare hvorledes cellers struktur hnger sammen med deres funktion

  Forelsning 1.2.3: Almen histologi Beskrive forskellige vvstyper

  Beskrive og sammenligne den histologiske opbygning af epithel-, binde-, muskel- og nervevv

  Beskrive forskellige former for sekretion

  Forelsning 1.2.4: Histologiske farvemetoder Have viden om vsentlige histologiske farvemetoder

  Kende til brugen af lysmikroskopet ved undersgelse af vvssnit

  Kende til Khlers princip for indstilling af lysmikroskopet

  Beskrive kemiske farvemetoders anvendelse ved histologi

  Beskrive principperne for immunhistokemi

  Studiesal 1.1.2 Beskrive den eukaryote celle med hensyn til struktur og funktion af organeller

  Beskrive den eukaryote celle med hensyn til struktur og funktion af organeller

  Redegre for cellemembranens struktur og

 • funktion

  Redegre for transport over cellemembranen

  Redegre for hvorledes cellemembranpotentialet dannes

  Identificere cellens organeller p elektronimikroskopiske illustrationer

  Redegre for de forskellige typer af celle-celle kontakt

  Beskrive forskellige former for sekretion

  Identificere almindelige celletyper mikroskopisk

  Beskrive og sammenligne den histologiske opbygning af epithel-, binde-, muskel- og nervevv

  Histologivelser Have viden om vsentlige histologiske farvemetoder

  Khlers princip

  Beskriv et lysmikroskop

  Beskriv et elektronmikroskop

  Angiv minimum strrelse p detaljer der kan ses ved brug af et lysmikroskop og et elektronmikroskop

  Metoder til fiksering af vv

  Kende til vsentlige histologiske farvemetoder og deres kemiske reaktioner

  Beskrive forskellige vvstyper Angiv de vigtigste karakteristika ved epithelvv, hjertemuskulatur, skeletmuskulatur, glatmuskulatur og nervevv.

  Angiv hvilke komponenter bindevv bestr af herunder alle celletyper og ekstracellulre matrix proteiner

  Caseuge 1.3: Metabolisme og mikrobiologi

  Dobbelt forelsning 1+2: Infektise agenser og kroppens forsvar Kende til opbygningen af prokaryoter og vira Kunne gre rede for de vigtigste forskelle

  mellem prokaryoter and eukaryoter.

  Benvne de vigtigste typer af infektise agenser samt give eksempler p disse

  Nvne de vigtigste trk hvorved disse typer adskiller sig fra hinanden

 • Kunne beskrive det typiske inflammatoriske respons ved en lokaliseret infektion

  Forelsning 3: Struktur og funktion af makromolekyler Have viden om struktur og funktion af makromolekyler

  Gre rede for struktur og funktion af kulhydrater, proteiner og lipider

  Have overblik over den generelle metabolisme af makromolekyler

  Forelsning 4: Enzymers struktur og funktion Redegre for enzymers struktur og funktion

  Have viden om enzymers opbygning

  Gr rede for basal enzymkinetik og enzymhastigheder

  Forklare hvorledes et enzym pvirker reaktionshastigheder

  Redegre for de forhold, der pvirker enzymers aktivitet

  Nvne de forskellige enzymklasser

  Forelsning 5: Metabolisme og ernring Have forstelse for det overordnede forhold mellem ernring, kroppens behov og metabolske processer

  Definere begreberne metabolisme, anabolisme og katabolisme

  Kunne forklare hvorledes energisk ufavorable reaktion i metabolismen kan kables til nedbrydning af ATP

  Gr rede for ligevgt og fri energi, samt ATP kobling

  Workshop 1.1.3 Have forstelse for det overordnede forhold mellem ernring, kroppens behov og

  Gre rede for struktur og funktion af kulhydrater, proteiner og lipider

 • metabolske processer

  Have overblik over den generelle metabolisme af makromolekyler

  Redegre for enzymers struktur og funktion

  Kunne forklare hvorledes energisk ufavorable reaktioner i metabolismen kan kables til nedbrydning af ATP

  Gr rede for ligevgt og fri energi, samt ATP kobling

  Gr rede for basal enzymkinetik og enzymhastigheder

  Forklare hvorledes et enzym pvirker reaktionshastigheder

  Redegre for de forhold, der pvirker enzymers aktivitet

  Nvne de forskellige enzymklasser

  Optegne reaktanter og reaktioner i nedbydningen af ethanol

  Benvne de forskellige enzymer i nedbrydningen

  Forst effekten af hmning af en af reaktionerne p hele reaktionsvejen

  Kende til opbygning af prokaryoter og vira

  Kunne beskrive det typiske inflammatoriske respons ved en lokaliseret infektion Kende til og benvne kardinaltegnene p inflammation

  Caseuge 1.4: Gener og proteiner

  Forelsning 1: Nukleinsyrer og genetisk information Redegre for den human karyotype, kromosomers struktur samt geners opbygning

  Beskrive den humane karyotype med homologe og autosomale kromosompar

  Tegne et diagram der illustrerer hvordan DNA pakkes i nukleosomer, og relater dette til kromosomers struktur.

  Kende til forskellige karyotyper

  Tegne et diagram of den generelle organisation af et eukaryot gen, inklusiv promoter, intron og exon.

  Forklare hvad der menes med transkriptions faktor

 • Forelsning 2: Genekspression og proteiner Have viden om syntese, foldning, og posttranslationel modifikation af proteiner

  Skelne mellem sense & antisense DNA strenge

  Forklar hvad der menes med pr-mRNA.

  Giv et overblik over de mekanismer ribosomer bruger og mRNA translateres til en aminosyresekvens

  Forklar hvordan ribosomer genkender start og slut af en sekvens.

  Forklar hvordan den genetiske kode gr, at man kan finde frem til protein sekvens p bagrund af en DNA sekvens og ikke omvendt.

  Have viden om struktur og funktion af proteiner

  Forklare hvordan nyligt syntetiseret protein kan identificeres af cellen som et sekretorisk protein

  Beskriv de 4 foldningstrin i proteiner

  Give eksempler p hvordan proteiner kan modificeres post-translationelt

  Forelsning 3: Arvelighed af sygdomme Have viden om hvorledes mutationer i arvemassen afspejles fnotypisk

  Forklare monogene nedarvningsmnstre: Dominant, recessiv, knsbunden

  Have viden om hvorledes mutationer i arvemassen afspejles fnotypisk

  Kunne redegre for mulige konsekvenser af henholdsvis somatiske og knscelle mutationer

 • Forelsning 4: Prvalens af sygdomme Forst hvordan mutation, selektion og migration kan pvirke menneskets arvemasse

  Have forstelse for hvordan mutation, selektion og migration kan pvirke menneskets arvemasse

  Have viden om associationer mellem genetiske sygdomme, race og etnicitet

  Beregne sandsynligheder for nedarvning af genetiske karakteristika

  Opstille stamtr

  Beregne risiko for videregivelse af genetisk sygdom Anvende Mendels love og Hardy-Weinberg ligevgte til beregning af risiko for sygdom

  Beregne brerfrekvenser ud fra Hardy-Weinberg loven

  Forelsning 5: Mitose og meiose Redegre for meiose og mitose

  Beskrive hvad der sker med DNA under mitose.

  Redegre for mitose

  Redegre for meiose, herunder genetisk rekombination af kromosomer

  Studiesal 1.1.4 Redegre for den human karyotype, kromosomers struktur samt geners opbygning

  Beskrive den humane karyotype med homologe og autosomale kromosompar

  Tegne et diagram der illustrerer hvordan DNA pakkes i nukleosomer, og relater dette til kromosomers struktur.

  Kende til forskellige karyotyper

  Tegne et diagram of den generelle organisation af et eukaryot gen, inklusiv promoter, intron og exon.

  Have viden om syntese, foldning, og posttranslationel modifikation af proteiner

  Skelne mellem sense & antisense DNA strenge

  Forklar hvordan den genetiske kode gr, at man kan finde frem til protein sekvens p

 • bagrund af en DNA sekvens og ikke omvendt.

  Have viden om struktur og funktion af proteiner.

  Beskriv de 4 foldningstrin i proteiner

  Nvn de 20 aminosyrer og beskriv deres struktur

  Forst hvordan mutation, selektion og migration kan pvirke menneskets arvemasse

  Have forstelse for hvordan mutation, selektion og migration kan pvirke menneskets arvemasse

  Have viden om associationer mellem genetiske sygdomme, race og etnicitet

  Beregne sandsynligheder for nedarvning af genetiske karakteristika

  Opstille stamtr

  Beregne risiko for videregivelse af genetisk sygdom Anvende Mendels love og Hardy-Weinberg ligevgte til beregning af risiko for sygdom

  Beregne brerfrekvenser ud fra Hardy-Weinberg ligevgten

  Caseuge 1.5: Embryologi

  Forelsning 1 Redegre for embryonets udvikling til og med 8 uger efter befrugtningen

  Beskrive blastocystens udvikling fra lige efter fertilisationstidspunktet til dannelsen af den bilaminre kimskie

  Redegre for gastrulering

  Redegre for neurulering

  Redegre for dannelsen af somitter og deres udvikling

  Angive kimbladenes derivater

  Redegre for dannelsen af placenta

  Workshop 1.1.5 Redegre for embryonets udvikling til og med 8 uger efter befrugtningen

  Beskrive blastocystens udvikling fra lige efter fertilisationstidspunktet til dannelsen af den bilaminre kimskie

  Redegre for gastrulering

 • Redegre for neurulering

  Redegre for dannelsen af somitter og deres udvikling

  Angive kimbladenes derivater

  Redegre for dannelsen af placenta