12
Sundheds CVU Nordjylland Radiografuddannelsen Intern prøve Anatomi og fysiologi/billedanatomi Side 1 af 12 INTERN PRØVE ANATOMI OG FYSIOLOGI/BILLEDANATOMI HOLD R05S D. 25. JANUAR 2006 KL. 9.00 – 13.00 Sættet består af 1 sammensætningsopgave, 8 essayopgaver, 3 figuropgaver, 4 opgaver i billedanatomi samt et svarark til sammensætningsopgaven

INTERN PRØVE ANATOMI OG FYSIOLOGI/BILLEDANATOMI … · Radiografuddannelsen Intern prøve Anatomi og fysiologi/billedanatomi ... billede af højre håndled (articulatio radiocarpales)

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: INTERN PRØVE ANATOMI OG FYSIOLOGI/BILLEDANATOMI … · Radiografuddannelsen Intern prøve Anatomi og fysiologi/billedanatomi ... billede af højre håndled (articulatio radiocarpales)

Sundheds CVU Nordjylland Radiografuddannelsen Intern prøve Anatomi og fysiologi/billedanatomi

Side 1 af 12

INTERN PRØVE

ANATOMI OG FYSIOLOGI/BILLEDANATOMI

HOLD R05S

D. 25. JANUAR 2006 KL. 9.00 – 13.00

Sættet består af 1 sammensætningsopgave, 8 essayopgaver, 3 figuropgaver, 4 opgaver i

billedanatomi samt et svarark til sammensætningsopgaven

Page 2: INTERN PRØVE ANATOMI OG FYSIOLOGI/BILLEDANATOMI … · Radiografuddannelsen Intern prøve Anatomi og fysiologi/billedanatomi ... billede af højre håndled (articulatio radiocarpales)

Sundheds CVU Nordjylland Radiografuddannelsen Intern prøve Anatomi og fysiologi/billedanatomi

Side 2 af 12

ANATOMI OG FYSIOLOGI

SAMMENSÆTNINGSOPGAVE

Skriv på medfølgende svarark, bogstavet, der svarer til den knogle hvortil knoglestrukturen hører.

(10 point)

1. Processus transversus a. Tibia

2. Processus xiphoideus b. Humerus

3. Foramen magnum c. Os coxa

4. Fossa supraspinata d. Radius

5. Tuberculum majus e. Os sacrum

6. Olecranon f. Scapula

7. Eminentia intercondylaris g. Fibula

8. Proccessus mastoideus h. Os coccygis

9. Sella turcica i. Ulna

10. Condylus medialis j. Sternum

k. Os occipitale

l. Os ethmoidale

m. Vertebra

n. Os sphenoidale

o. Os temporale

p. Femur

Page 3: INTERN PRØVE ANATOMI OG FYSIOLOGI/BILLEDANATOMI … · Radiografuddannelsen Intern prøve Anatomi og fysiologi/billedanatomi ... billede af højre håndled (articulatio radiocarpales)

Sundheds CVU Nordjylland Radiografuddannelsen Intern prøve Anatomi og fysiologi/billedanatomi

Side 3 af 12

ANATOMI OG FYSIOLOGI/BILLEDANATOMI

ESSAYOPGAVER

Opgave 1:

Beskriv den anatomiske opbygning af et ægte led.

Nævn navnene (latinske + danske) på to ægte led i kroppen (efter eget valg). Beskriv hvilken type

de to led er (i forhold til ledhovedets/ledskålens udformning) samt hvilke bevægelser, der kan

foretages i disse led.

(12 point)

Opgave 2:

Beskriv kort mindst 5 af nyrernes funktioner

(10 point)

Opgave 3:

Beskriv den anatomiske opbygning af hjertet. I besvarelsen skal indgå en beskrivelse af de store

blodkar, der fører blod til og fra hjertet samt den histologiske opbygning af hjertevæggen.

(12 point)

Opgave 4:

Beskriv hvordan transporten over cellemembranen foregår af følgende stoffer:

a. små ladede partikler som Na+ og K+

b. større vandopløselige molekyler som f.eks. glukose og aminosyrer

c. fedtopløselige stoffer som f.eks. fedtsyrer og kolesterol

(6 point)

Opgave 5:

Beskriv colons anatomiske opbygning og funktioner.

(8 point)

Page 4: INTERN PRØVE ANATOMI OG FYSIOLOGI/BILLEDANATOMI … · Radiografuddannelsen Intern prøve Anatomi og fysiologi/billedanatomi ... billede af højre håndled (articulatio radiocarpales)

Sundheds CVU Nordjylland Radiografuddannelsen Intern prøve Anatomi og fysiologi/billedanatomi

Side 4 af 12

Opgave 6:

Nævn navnene på de tre par bihuler (latinske + danske). Hvad er bihulernes funktioner?

(6 point)

Opgave 7:

Beskriv den anatomiske opbygning af nervesystemet. Redegør herefter for hvordan man fysiologisk

kan inddele nervesystemet.

(12 point)

Opgave 8:

Nævn navnet på kroppens eneste blodsukkersænkende hormon. Hvor i kroppen dannes dette

hormon?

(2 point)

Page 5: INTERN PRØVE ANATOMI OG FYSIOLOGI/BILLEDANATOMI … · Radiografuddannelsen Intern prøve Anatomi og fysiologi/billedanatomi ... billede af højre håndled (articulatio radiocarpales)

Sundheds CVU Nordjylland Radiografuddannelsen Intern prøve Anatomi og fysiologi/billedanatomi

Side 5 af 12

ANATOMI OG FYSIOLOGI/BILLEDANATOMI

FIGURER

Opgave 1:

Skriv navnene på de markerede knogler/knoglestrukturer 1-14.

(14 point)

Page 6: INTERN PRØVE ANATOMI OG FYSIOLOGI/BILLEDANATOMI … · Radiografuddannelsen Intern prøve Anatomi og fysiologi/billedanatomi ... billede af højre håndled (articulatio radiocarpales)

Sundheds CVU Nordjylland Radiografuddannelsen Intern prøve Anatomi og fysiologi/billedanatomi

Side 6 af 12

Opgave 2:

Skriv navnene på de markerede muskler 1-10.

(10 point)

Page 7: INTERN PRØVE ANATOMI OG FYSIOLOGI/BILLEDANATOMI … · Radiografuddannelsen Intern prøve Anatomi og fysiologi/billedanatomi ... billede af højre håndled (articulatio radiocarpales)

Sundheds CVU Nordjylland Radiografuddannelsen Intern prøve Anatomi og fysiologi/billedanatomi

Side 7 af 12

Opgave 3:

Skriv navnene (latinske + danske) på de markerede strukturer 1-10.

(10 point)

Page 8: INTERN PRØVE ANATOMI OG FYSIOLOGI/BILLEDANATOMI … · Radiografuddannelsen Intern prøve Anatomi og fysiologi/billedanatomi ... billede af højre håndled (articulatio radiocarpales)

Sundheds CVU Nordjylland Radiografuddannelsen Intern prøve Anatomi og fysiologi/billedanatomi

Side 8 af 12

ANATOMI OG FYSIOLOGI/BILLEDANATOMI

BILLEDANATOMI OPGAVER

Opgave 1:

Skriv de latinske betegnelser for de markerede anatomiske strukturer 1 - 8 på PA og det laterale

billede af højre håndled (articulatio radiocarpales).

(8 point)

1

2

7

5

4

6

3

8

Page 9: INTERN PRØVE ANATOMI OG FYSIOLOGI/BILLEDANATOMI … · Radiografuddannelsen Intern prøve Anatomi og fysiologi/billedanatomi ... billede af højre håndled (articulatio radiocarpales)

Sundheds CVU Nordjylland Radiografuddannelsen Intern prøve Anatomi og fysiologi/billedanatomi

Side 9 af 12

Opgave 2:

Sæt de latinske betegnelser for de markerede strukturer 9-16 på tværsnitsanatomien (CT

snitbilledet) af abdomen.

(8 point)

9

10

11

12

14

13

15

16

DXT

Page 10: INTERN PRØVE ANATOMI OG FYSIOLOGI/BILLEDANATOMI … · Radiografuddannelsen Intern prøve Anatomi og fysiologi/billedanatomi ... billede af højre håndled (articulatio radiocarpales)

Sundheds CVU Nordjylland Radiografuddannelsen Intern prøve Anatomi og fysiologi/billedanatomi

Side 10 af 12

Opgave 3: Sæt de latinske betegnelser for de markerede strukturer 17 – 24 på PA billedet af Thorax.

(8 point)

17

18

19

20

21 22

23

24

Page 11: INTERN PRØVE ANATOMI OG FYSIOLOGI/BILLEDANATOMI … · Radiografuddannelsen Intern prøve Anatomi og fysiologi/billedanatomi ... billede af højre håndled (articulatio radiocarpales)

Sundheds CVU Nordjylland Radiografuddannelsen Intern prøve Anatomi og fysiologi/billedanatomi

Side 11 af 12

Opgave 4:

Sæt de latinske betegnelser for de markerede strukturer 25 -28 på anatomien på det laterale billede

af venstre fodled.

(4 point)

25

26

28

27

Page 12: INTERN PRØVE ANATOMI OG FYSIOLOGI/BILLEDANATOMI … · Radiografuddannelsen Intern prøve Anatomi og fysiologi/billedanatomi ... billede af højre håndled (articulatio radiocarpales)

Sundheds CVU Nordjylland Radiografuddannelsen Intern prøve Anatomi og fysiologi/billedanatomi

Side 12 af 12

SVARARK

SAMMENSÆTNINGSOPGAVE

INTERN PRØVE

25. januar 2006, Kl. 9.00 – 13.00

Den studerendes navn: ______________________________________________________

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

7. _____

8. _____

9. _____

10. _____