of 29 /29
medisinsk terminologi/ medisinsk begrepslære v/ Stig A. Slørdahl ISB, Medisinsk Teknisk Forskningssenter NTNU

medisinsk terminologi/ medisinsk begrepslære...Spesifikke termer for kroppens ulike organsystem kommer i anatomi/ fysiologi forelesningene

 • Author
  others

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of medisinsk terminologi/ medisinsk begrepslære...Spesifikke termer for kroppens ulike organsystem...

 • medisinsk terminologi/medisinsk begrepslære

  v/ Stig A. SlørdahlISB, Medisinsk Teknisk Forskningssenter

  NTNU

 • Latin og gresk i norsk

  • Inn i språket tidlig - intet alternativ– latin: vin (vinum), kjeller (cella)– gresk: kirke (kyriake), skole (schole)

  • Ord som er kommet inn senere- alternativ– disposisjon (lat.:dispositio), krise (gr.:krisis)

  • Ord som ikke er fornorsket i endelsene– kollega(lat.:collega), museum (gr.),stadion (gr.)

 • Latin og gresk i norsk

  • Nyere ord satt sammen av latinske oggreske ordstammer– disko (gr.)- tek (gr.): plate- lager– tele (gr.)- visjon (lat.): fjern- syn– astro (gr.)- naut (gr.lat): stjerne- sjømann

  • I medisinen er latin og gresk brukt i detvitenskapelige fagspråket

 • Nomenklatur

  • En del av terminologien• vitenskapelig betegnelsessystem- i

  medisinen særlig anatomien fullstendig• Hovedord med bestemmelse (adj./genitiv)• mest mulig korrekt latin• medisinsk terminologi skiller seg fra

  anatomisk nomenklatur:

 • Medisinsk terminologi

  • Mange flere greske ordstammer– ved lidelser/inngrep greske betegnelser på

  organet og greske endelser på lidelse/inngrep– må lære dobbelt sett med organnavn

  LATIN GRESK NORSKcerebrum encephalo hjerne

  encephalitis(hjernebetennelse)cadaver necro dødt legeme

 • Medisinsk terminologi

  LATIN GRESK NORSKcor cardi hjertefemina gynec- kvinnefetus embryo- fostermorbus patho- sykdompenis phallo- mannlige lemren nephro nyre(arteria renalis) (nefrologi:læren om nyresykd.)

 • Medisinsk terminologi

  – Adjektiv som beskriver farge og formLATIN GRESK NORSKalbus leuk(o) hvit(linea alba= (leukocytter=den hvite linje) hvite blodlegemer)flavus kirrh(o) gul(ligamentum flavum) kirrose (skrumplever)ruber erythr(o) rød(rubeola=små røde) (erytrocytter=røde blodlegemer)

 • Medisinsk terminologi

  • Eponymer: egennavn brukt for å betegne enfor.eks. sykdom

  • Synonymer: flere navn på samme sykdom• Fornorskning

  – latin: appendicitis acuta/ akutt appendisitt(blindtarmbetennelse)

  – anaemia perniciosa/pernisiøs anemi (vit.B12)

 • Hvilke ord ble faguttrykk

  • Alminnelige begrep fra hverdagsspråketsom ord for ”hode” og ”arm”

  • Betegnelse etter funksjon masseter:tyggeren derav tyggemuskel m. masseter

  • Billedlige sammenlikninger (metaforer)– militæret thorax= brynje og brystkassen– salpinx = trompet og eggleder

 • Hvilke ord ble faguttrykk

  – planteriket cortex= bark (binyrebark)– dyreriket cauda equina ”hestehale” nervebunten

  nederst i ryggmargen– coccyx = gjøk / halebeinet (likner et gjøkenebb)

  • Er det grunn til å holde fast vedternimologien?– Kort og presist/ internasjonalt– Hepatomegali (forstørret lever)

 • Generelt- Medisinsk terminologi

  Kombinasjon av ordstavelser, forstavelser ogendinger

  Fra substantiv avledes adjektiv og adverbBronchus(luftrør)/ bronkial/ bronkialt

 • Generelt- Medisinsk terminologi

  Ordstammer forandres ofteMunn: os/ genitiv oris/ flertall oraMedik. som gis gjennom munnen- tas per os,

  adverb: peroralt, adjektiv: peroral tilførselTilsvarende Abdomen(buk)- abdominalt

  Thoraks(brysthulen)- thorakalt Rectum(endetarm)- rectalt

 • Generelt- Medisinsk terminologi

  Forstavelser: intravenøst, intrakutant,subkutant

  Endingen oftest viktigst: hematuri vs. uremi(hemat/blod, uri/ urin, emi/blod)

  Mange endinger kjent: -logi (emne), log(spesialisten) eks. oto(øre)

  Otologi- otolog ending itt/itis betennelse

 • Forstavelser

  A(n)- benektende:anemi(blodmangel),anestesi(ufølsom), apatogen (ikke

  sykdomsfremkallende)Anti- mot: antibakteriell (motvirker bakterier),

  antispasmolytikum(motvirker kramper)Bi- dobbel,to: bipolar (to poler)Dys- dårlig, forstyrrelse: dyspepsi

  (fordøyelsesbesvær)

 • Forstavelser

  Endo- indre: endogen (indre årsak), endoskopi(instrument for us. kroppshuler)

  Ekstra- : ekstrasystole (tidlig hjerteslag)Hemi- halvsidig,halv: hemianopsi (bortfall av halve

  synsfeltet, hemiparese (halvsidig lammelse)Hyper- over, for mye: hyperemi (blodoverfylning),

  hypertoni (høyt blodtrykk), hypertrofi (øktvevsvolum)

 • Forstavelser

  Hypo- under, for lite: hypotermi (lav kroppstemp.), hypotoni(lavt blodtrykk), hypoksi (oksygenmangel), hypotrofi

  Inter- mellom: intercellulær (mellom cellene), interkostal(mellom ribbeina)

  Makro- stor: makrocytt (stor erytrocytt)Mikro- liten: mikrocyttPara- ved siden av/feilaktig mm: paralell, paralyse (full

  lammelse), parasitt (biologisk snylter)Pato- sykdom,sykelighet: patologi (sykdomslære)

 • Forstavelser

  Per- gjennom: per rektalt (gjennom endetarmen), perforasjonPeri- omkring: perikard (hjertesekken), perifer (fra aksen),

  periost (beinhinne)Poly- mange: polyartritt (bet. flere ledd)Retro- baktil: retroperitonealt (bak bukhinnen), retrograd (gå

  bakover)Sub- under: sunakutt (mindre hast), subcutis(underhuden)Toksi- tokso- gift: toksisitet, toksin

 • Endinger-akusi /hørsel: anakusi(døvhet) hypoakusi-algi(a) /smerte: myalgi (muskelsmerte), neuralgi

  (nervesmerte)-estesi/ følsomhet: hyperestesi (økt berøringsfølelse),

  hypoestesi (nedsatt berøringsfølelse)-gen/ årsak: hematogen (utgår fra blodet), neurogen-opi,-opsi/ syn: hemianopsi (bortfall halve synsfeltet)-plegi/ lammelse: hemiplegi (halsidig), tetraplegi (alle 4

  ekstremiteter)-trofi/ næring: atrofi, hypertrofi (økt vevsvolum)

 • Sykdomsterminologi

  En sykdom (morbus) kan gi kroppslige(somatiske) eller psykiske sykdomstegn(symptom). En psykosomatisk sykdom harpsykiske årsaker, men kroppslige symptom.

  Sykdommens årsak (genese) kan være kjenteller ikke.

  Sykelighet (morbiditet), dødelighet(mortalitet), letal sykdom

 • Sykdomsterminologi

  Patologi- sykdomslære- ose sykelig tilstand: nekrose (vevsdød), fibrose

  (bindevevsdannelse), sklerose (bindevevsdannelse spesieltnår vevet blir hardt og evt. forkalket)

  - itt inflammasjon: otitt (ørebet.), hepatitt (leverbet.),pancreatitt (bukspyttkjertelbetennelse)obs inflammasjon vs. infeksjon

  - lith/-lithiasis stein: cholelithiasis (gallestein)- om tumor: angiom (fra karvev), carcinom (fra epitelvev),

  sarkom (fra bindevev),gliom (fra gliaceller i nervesyst.)

 • Anatomisk terminologi

  KroppsdelerLokalisasjonsangivelserAngivelse av bevegelseSpesifikke termer for kroppens ulike

  organsystem kommer i anatomi/ fysiologiforelesningene

 • Retnings og plasseringsbetegn.

  Verticalis vertikal,loddrettHorizontalis horisontal/vannrett

  Medialis mot midtenLateralis mot sidenIntermedius midt mellomDe to følgende gjelder plassering i arm og benområder:Proximalis nær midten av kroppenDistalis fra midten av kroppen

 • Retnings og plasseringsbetegn

  Anterior fremre Ventralis mot mavenPosterior bakre Dorsalis mot ryggenMedius midtre

  Cranialis mot skallenCaudalis mot halen

  Dexter høyreSinister venstre

 • Kommunikasjon:

  Kollegaer

  Pasienter

  medisinsk terminologi/medisinsk begrepslæreLatin og gresk i norskLatin og gresk i norskNomenklaturMedisinsk terminologiMedisinsk terminologiMedisinsk terminologiMedisinsk terminologiHvilke ord ble faguttrykkHvilke ord ble faguttrykkGenerelt- Medisinsk terminologiGenerelt- Medisinsk terminologiGenerelt- Medisinsk terminologiForstavelserForstavelserForstavelserForstavelserEndingerSykdomsterminologiSykdomsterminologiAnatomisk terminologiRetnings og plasseringsbetegn.Retnings og plasseringsbetegn