Click here to load reader

adviesrapport jansen

 • View
  223

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

adviesrapport jansen

Text of adviesrapport jansen

 • 1 | P a g e

  2010

  Adviseur:

  Bedrijf:

  Datum: 5 december 2010

  Uw advies rapport

 • 12 oktober 2004

  Contactgegevens

  Bedrijf: Adviseur: Adres: Postcode Woonplaats: Telefoonnummer: Internetadres: E-mail: Gsm-nummer:

 • 12 oktober 2004

  Doelstelling

  U wilt een ander huis kopen en wilt graag weten wat de mogelijkheden zijn en wat dat allemaal gaat kosten. In dit rapport vindt u een totaal overzicht, gemaakt met de gegevens die u ons hebt aangeleverd. Wij kijken naar diverse situaties, waar u met uw gezin, al dan niet voorzien, voor kunt komen te staan. U wilt een huis kopen met een koopsom van: 0 Eventuele kosten voor verbouwing of veranderingen zijn: 0 Eventuele bijkomende kosten (kosten koper) zijn: 0 U hebt dan dus totaal nodig: 0 Eigen geld dat u in kunt brengen is: 0 Het hypotheekbedrag waar wij mee doorrekenen, is dan: 0 Om u goed te adviseren, brengen wij eerst uw huidige situatie in kaart. Alle gegevens die u ons hebt gegeven (over uw huidige woonlasten, uw bestedingspatroon, uw toekomstverwachtingen en wensen, uw inkomen op dit moment, eventuele vermogensbestanddelen, uw inkomen bij pensionering, het overlijden van n van u beiden of bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid), hebben we verwerkt. Op basis hiervan krijgt u een helder beeld over uw nieuwe woonlasten.

  Gewenste woonlasten

  Het bruto jaarinkomen van is: 0 Dit is netto per maand: 0 spaart maandelijks: 0 heeft een spaarsaldo van: 0 Het bruto jaarinkomen van is: 0 Dit is netto per maand: 0 spaart maandelijks: 0 heeft een spaarsaldo van: 0 De huidige maandelijkse netto woonlast is op dit moment: 0 De gewenste netto maandlast is: 0 De maximale netto maandlast is: 0

 • 12 oktober 2004

  Nibud Adviesbuffer

  Het Nibud heeft onderzocht hoeveel geld er achter de hand nodig is om alle onverwachte uitgaven te kunnen betalen. Denk daarbij aan kosten om meubels en apparatuur te vervangen, maar ook aan uitgaven voor het onderhoud van uw auto en uw huis. Dit buffer geld is ook bedoeld voor uitgaven aan hobbys en aan andere dure periodes zoals een vakantie.

  In uw situatie bedraagt de adviesbuffer: 0

  Alle cijfers op een rij

  Samen Ruimte

  Netto inkomen 0 0 0 0

  Verantwoorde maandlast 0 0 0 0

  Verantwoorde hypotheek 0 0 0 0

  Samen Verschil

  Einde relatie 0 0 0 0

  Na overlijden 0 0 0 0

  Arbeidsongeschiktheid 0 0 0 0

  Werkloosheid 0 0 0 0

  Pensioen 0 0 0 0

  Samen Verschil

  Einde relatie 0 0 0 0

  Na overlijden 0 0 0 0

  Arbeidsongeschiktheid 0 0 0 0

  Werkloosheid 0 0 0 0

  Pensioen 0 0 0 0

 • 12 oktober 2004

  Verantwoorde woonlasten

  Het bruto jaarinkomen van is: 0 De bijbehorende verantwoorde hypotheekhoogte is: 0 De verantwoorde bruto maandlast is: 0 Het bruto jaarinkomen van is:

  0

  De bijbehorende verantwoorde hypotheekhoogte is: 0 De verantwoorde bruto maandlast is: 0 De verantwoorde bruto maandlast op basis van beide inkomens is: De verantwoorde hypotheekhoogte op basis van beide inkomens is:

  0 0

  U hebt voor uw nieuwe huis nodig: 0 De ruimte die u nog over hebt is: 0 De hypotheekhoogte is berekend op basis van een gemiddelde hypotheekrente van:

  4,900 %

  Zoals hiervoor vermeld, is uw adviesbuffer

  0

  Uw spaargeld samen is 0 Op basis van deze gegevens kunnen we vaststellen dat de aankoop van de nieuwe woning financieel gezien verantwoord is.

  Einde relatie

  Wanneer u en uw partner onverhoopt uit elkaar gaan, spelen verschillende zaken een rol: Is de woning eigendom van n van u, of van u samen? Zit er nog een resthypotheekschuld op de woning? Heeft de woning overwaarde? Welke verzekeringen of beleggingen zijn er aan de hypotheek gekoppeld? Blijft n van u in de woning wonen?

  Mocht n van u in de woning blijven wonen, dan is de belangrijkste vraag of dat voor u betaalbaar is. Om daar duidelijkheid over te krijgen, hebben wij hieronder de verantwoorde hypotheekhoogte per persoon berekend. Hypotheekhoogte op n salaris De verantwoorde hypotheekhoogte voor is: 0 De verantwoorde hypotheekhoogte voor is: 0 De voor dit huis benodigde hypotheek is: 0

 • 12 oktober 2004

  Overlijden

  Bij het overlijden van n van u, verandert er k financieel veel. Het is belangrijk dat u, of uw partner, de woonlasten dan nog goed kunt blijven betalen. Hiervoor brengen wij het overlijdensrisico in beeld. Daarbij nemen we mee, hoeveel risico u bereid bent te nemen, om, in geval van overlijden, de woonlasten te kunnen betalen. Hiervoor hebben wij onderstaande informatie van u nodig:

  Het nabestaandenpensioen. De voorzieningen die al bestaan ten aanzien van overlijden.

  Aan de hand van deze gegevens, bepalen we wat de consequenties zijn van het nemen van een bepaald risico en kunnen we u een gericht advies geven.

 • 12 oktober 2004

  Overlijden

  vindt het belangrijk om na het overlijden van , tegen acceptabele maandlasten, in de woning te blijven wonen. Het inkomen zal na dit overlijden dalen, en daarmee ontstaat dus een andere (lagere) verantwoorde hypotheekhoogte. wil de hypotheekhoogte dan verlagen naar dat nieuwe niveau. accepteert hierbij dat het uitgavenpatroon dan misschien moet worden aangepast.

  Als tijdens de looptijd van de looptijd van de hypotheek komt te overlijden, daalt het huidige netto maandinkomen van het gezin van: 0 naar een netto maandinkomen van: 0 De verantwoorde hypotheekhoogte bij dit inkomen is: 0 De hypotheekhoogte die u nu nodig hebt is: 0 Het bedrag wat nodig is om dit verschil te overbruggen is:

  0

  Het spaargeld wat kan worden gebruikt om dit gat te dichten is: 0 Op het leven van is reeds een bedrag verzekerd van: 0 Wij adviseren u daarom een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten met een verzekerd bedrag van: 0 De premie voor deze gelijkblijvende risicoverzekering met een looptijd van: 0 jaar bedraagt maandelijks: 0,00

  Motivering

 • 12 oktober 2004

  Overlijden

  vindt het belangrijk om na het overlijden van , tegen acceptabele maandlasten, in de woning te blijven wonen. Het inkomen zal na dit overlijden dalen, en daarmee ontstaat dus een andere (lagere) verantwoorde hypotheekhoogte. wil de hypotheekhoogte dan verlagen naar dat nieuwe niveau. accepteert hierbij dat het uitgavenpatroon dan misschien moet worden aangepast. Als tijdens de looptijd van de hypotheek komt te overlijden, daalt het huidige netto maandinkomen van het gezin van: 0 naar een netto maandinkomen van: 0 De verantwoorde hypotheekhoogte bij dit inkomen is: 0 De hypotheekhoogte die u nu nodig hebt is: 0 Het bedrag wat nodig is om dit verschil te overbruggen is:

  0

  Het spaargeld wat kan worden gebruikt om dit gat te dichten is: 0 Op het leven van is reeds een bedrag verzekerd van: 0 Wij adviseren u daarom een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten met een verzekerd bedrag van: 0 De premie voor deze gelijkblijvende risicoverzekering met een looptijd van: 0 jaar bedraagt maandelijks: 0,00

  Motivering

 • 12 oktober 2004

  Arbeidsongeschikt

  Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft dat grote gevolgen voor uw inkomsten. Als u ziek wordt, is uw werkgever verplicht om de eerste twee ziektejaren minimaal 70% van uw laatst verdiende salaris uit te betalen, waarbij het maximum van dit salaris 48.715,- is. Dus als u meer verdient dan 48.715,- krijgt u toch slechts 70% van die 48.715,- Hierna keurt het UWV u en bepaalt of, en in welke mate, u nog arbeidsgeschikt bent. Als u minder dan 35% loonverlies hebt, bent u volgens de wetgever nog arbeidsgeschikt. U blijft dan mogelijk bij uw eigen werkgever, misschien in een andere functie en met een ander salaris, in dienst. Bent u meer dan 35% arbeidsongeschikt, dan komt u in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering waarbij u er financieel flink op achteruit kunt gaan. Om een goed advies te kunnen geven over de dekking bij arbeidsongeschiktheid, verzamelen we eerst de volgende gegevens van u: Uw arbeidsongeschiktheidspensioen Bestaande regelingen via uw werkgever Bestaande woonlastenverzekeringen Het is van belang dat u goed inzicht krijgt welk risico u loopt als n van beiden arbeidsongeschikt raakt en in hoeverre u dit risico met een verzekering wilt dekken. U wilt immers ook na arbeidsongeschiktheid graag in uw huis blijven wonen en de lasten goed kunnen dragen.

 • 12 oktober 2004

  Arbeidsongeschiktheid

  U vindt het belangrijk dat u, indien u volledig arbeidsongeschiktheid (meer dan 80%) raakt, in uw huis kunt blijven wonen en dat het betaalbaar blijft. Daarbij wilt u graag hetzelfde netto inkomen houden als nu. Als meer dan 80% arbeidsongeschikt raakt en de kans op herstel erg klein is, krijgt een uitkering, maar dat heeft wel gevolgen: Het bruto jaarinkomen van zakt hierdoor terug van: 0 naar een bruto jaarinkomen van: 0 Hierdoor daalt het netto maandinkomen van van: 0 naar een netto maandinkomen van: 0 Dit is een daling van: 0 U wilt tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid graag betaalbaar in uw huis blijven wonen en daarom adviseren wij u een voorziening te treffen die dit financieel mogelijk maakt. is in staat en bereid om meer te gaan werken om een eventueel inkomensverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid van op te vangen.

  Het extra netto maandinkomen wat hiermee kan verdienen bedraagt: 0 De voorziening via uw werkgever keert maandelijks een bedrag uit van: 0 Uw bestaande woonlastenbeschermer k

Search related