Egem adviesrapport handhaving

  • View
    1.369

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Egem adviesrapport handhaving

  • 1.HANDHAVING& GEMMA Advies van Gemeenten aan KINGm.b.t. het integreren van Handhavingbinnen de GEMeentelijke Model Architectuur

2. Voorwoord KINGIn de tweede helft van 2009 hebben diverse Gemeenten (met name Rotterdam en Tilburg) insamenwerking met het ICTU programma EGEM een onderzoek gedaan naar Handhaving. Ditonderzoek is door het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) gepubliceerd in de vormvan een adviesrapport genaamd Handhaving & GEMMA.Dit adviesrapport geeft aanbevelingen betreffende de Gemeentelijke Model Architectuur(GEMMA). Hierin doen Gemeenten een voorstel om Handhaving te integreren en verwerken in deGEMMA. KING zal mede op basis van dit advies GEMMA doorontwikkelen. De onderdelenThemas & Kernprincipes, Procesarchitectuur en Informatiearchitectuur zullen worden uitgebreidmet de essentile onderdelen van dit adviesrapport. Dit alles vanuit n visie op generieke,overkoepelende processen, waarin ontwerpkeuzes expliciet worden gemaakt en het proces- enzaakgericht werken verder wordt uitgewerkt. Dit adviesrapport van de gemeenten aan KING pastin de KING visie: Van en Voor Gemeenten en blijft van kracht totdat de aanbevelingen voor zoverbruikbaar en relevant zichtbaar verwerkt zijn in de GEMMA (planning 2010). Een efficinte eneffectieve samenwerking met en tussen Gemeenten draagt bij aan de Kwaliteit waar KING voorstaat.NAAM: PROJECTTEAM HANDHAVING (GEMEENTEN EN EGEM I-TEAMS)VERSIE: EINDVERSIEDATUM: 28-12-2009STATUS: ADVIESRAPPORT 3. BijdragenOnderstaande personen hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit document:Projectteam GemeentenAlexander van HolsteinGemeente TilburgBas KooterGemeente RotterdamHannie van Loon Gemeente RotterdamJeroen CivalGemeente RotterdamLonneke Dikmans Gemeente RotterdamWilma de GrootGemeente TilburgProjectteam EGEM i-teamsCees Hamers Jeffrey GortmakerPeter KlaverEugne ter BeekJol van der Elst Adrie SpruitRia van RijnHans WierengaExterne ReviewsCees DuyvelaarVNGCharley BeekhuizenGemeente Den HaagJan Willem Teunisse Gemeente ArnhemJeanet Rintjema Gemeente Leidschendam-VoorburgMarcel Bakker Gemeente Den HaagMarianne Faro Gemeente Leidschendam-VoorburgPeter Karssenberg Gemeente ArnhemPeter KeijzersGemeente TilburgPiet van Meerendonk Gemeente ArnhemRob Heimering Gemeente HeerhugowaardTheo Peters Gemeente AlkmaarAdviesrapport Handhaving & GEMMA Pagina 1 4. Inhoudsopgave1. Inleiding ........................................................................................................... 41.1. Aanleiding en opzet document............................................................................................... 41.2. Resultaat ................................................................................................................................ 52. Handhaving ..................................................................................................... 62.1. Maatschappelijk en politiek/bestuurlijk belang ....................................................................... 62.2. Toezicht en handhaving ......................................................................................................... 62.3. Sancties ................................................................................................................................. 62.4. Relatie met dienstverlening.................................................................................................... 72.5. Principes uit de NORA ........................................................................................................... 73. Themas en kernprincipes .............................................................................. 93.1. Inleiding .................................................................................................................................. 93.2. Themas ................................................................................................................................. 93.3. Kernprincipes ......................................................................................................................... 93.3.1. Thema 1: Zaak- en procesgericht werken....................................................................... 93.3.2. Thema 2: Ontsluiting en gebruik van basisgegevens ................................................... 113.3.3. Thema 3: Naast koppelen ook kantelen en generiek maken ........................................ 133.3.4. Thema 6: Ketensamenwerking en de federatieve overheid.......................................... 133.3.5. Overige themas ............................................................................................................ 134. GEMMA procesarchitectuur ......................................................................... 144.1. Hirarchisch procesmodel ................................................................................................... 144.2. Generiek procesmodel handhaving ..................................................................................... 154.3. Rollen ................................................................................................................................... 164.4. Beschrijving proces signaalgestuurd handhaven ................................................................ 174.4.1. Orkestrator..................................................................................................................... 174.4.2. Vakspecialist ................................................................................................................. 184.4.3. Terugmelden ................................................................................................................. 204.5. Beschrijving proces pro-actief handhaven ........................................................................... 204.5.1. Orkestrator..................................................................................................................... 214.5.2. Vakspecialist ................................................................................................................. 214.6. Procesarchitectuur principes................................................................................................ 224.6.1. Thema 1: zaak- en procesgericht werken ..................................................................... 224.6.2. Thema 2: ontsluiting en gebruik van basisgegevens .................................................... 224.6.3. Thema 6: ketensamenwerking en de federatieve overheid .......................................... 225. GEMMA informatiearchitectuur ................................................................... 235.1. Inleiding ................................................................................................................................ 235.2. Frontoffice-componenten ..................................................................................................... 235.3. Midoffice-componenten........................................................................................................ 235.3.1. Zaakgericht werken: registreren versus regisseren ...................................................... 235.3.2. Zaakgericht werken: delen van informatie .................................................................... 255.3.3. Indexering van zaken voor ketenpartners ..................................................................... 275.3.4. Identificatie, authenticatie en autorisatie van medewerkers in hun rol ......................... 275.3.5. Managementinformatie.................................................................................................. 305.4. Backoffice-componenten ..................................................................................................... 30Adviesrapport Handhaving & GEMMA Pagina 2 5. 5.4.1. Basisregistraties ............................................................................................................ 31 5.4.2. Gegevensvergelijking, DWH en datamarts ................................................................... 32 5.4.3. Digitale checklists voor mobiel werken ......................................................................... 33 5.4.4. Plannen en roosteren .................................................................................................... 34 5.4.5. Documentengenerator................................................................................................... 35Bijlage 1: Bronnenlijst ...................................................................................... 36Bijlage 2: BIG-8 ................................................................................................. 37Bijlage 3: Beschrijving sancties ...................................................................... 38Adviesrapport Handhaving & GEMMAPagina 3 6. 1. Inleiding1.1. Aanleiding en opzet documentDe huidige versies van de GEMMA Proces- en Informatiearchitectuur zijn opgesteld met de focusop dienstverlening. Vanuit de praktijk van gemeenten, maar ook als gevolg van toenemendmaatschappelijk en politiek belang, blijkt er behoefte te zijn tot het uitbreiden van de GEMMA methandhavingsprocessen. De vanwege de WABO vereiste inrichting van de handhavingsprocessenen bijbehorende informatievoorziening onderstreept dit. Uitwerking van de gemeentelijke architec-tuur vanuit het perspectief van handhaving vereist echter toevoegingen aan de huidige versie vande GEMMA proces- en informatiearchitectuur.In dit document zijn die toevoegingen NUP enVisie Eigen bestuurlijke CommissieNORAlokale be- op versie 1.0 van de GEMMA procesverklaring Jorritsma leidsthemasen informatie architectuur geformu-leerd. De bedoeling is, dat deze zo snelmogelijk worden verwerkt in eenvolgende versie van de GEMMA.Echter: totdat de wijzigingen zijn Gemma Proces- en informatie GEMMAdoorgevoerd in de GEMMA, willen we architectuur Themas en Kernprincipesdat het gedachtegoed toega