Click here to load reader

Adviesrapport Y. K. Pit

 • View
  1.016

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Adviesrapport Y. K. Pit

 • Meten is weten. Zorgt meten voor gedragsverandering?

  Adviesrapport

  Meten is weten. Leidt zelfmeting tot gedragsverandering?

  http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=57Zjdf8TWjQg5M&tbnid=g8iChZfIMjqlvM:&ved=0CAUQjRw&url=http://justelation.com/fitbit-zip/&ei=iNloUofxCorW0QWvw4GYAw&bvm=bv.55123115,d.d2k&psig=AFQjCNHJl37W98UhYnCplD_pvBRUbCuhSw&ust=1382689541563377

 • Meten is weten. Leidt zelfmeting tot gedragsverandering? 1

  Titelblad Titel: Meten is weten. Leidt zelfmeting tot gedragsverandering? Ondertitel: Adviesrapport Auteur: Yvonne K. Pit Studentnummer: 353501 Opleiding: Toegepaste Psychologie, Instituut voor Sociale Studies Hanzehogeschool te Groningen Afstudeerdocent: Dr. A. van den Bos, docent Instituut voor Sociale Studies Opdrachtgever: Quantified Self Institute Praktijkbegeleider: Dr. M. de Groot, lectoraat transparante zorgverlening, senior onderzoeker &

  programmaleider van het Quantified Self Institute Datum: 13 januari 2014 Plaats: Groningen

 • Meten is weten. Leidt zelfmeting tot gedragsverandering? 2

  Abstract 4.9 million Dutch people dont get enough exercise (Poortvliet, Schrijvers & Baan, 2007). To get

  healthier people should walk 10.000 steps a day or get an intensive exercise of thirty minutes, at

  least five times a week. When people dont get enough exercise the risk of diseases and disorders

  increases (Taylor, 2006 ; Paffenbarger, Hyde, Wing & Hsieh, 1986). Type 2 diabetes is originally a

  disease for the older people but nowadays it occurs among a lot of young people as well (World

  Health Organization, 2003). The main reason for this shift is the lack of exercise and consumption of

  unhealthy food (Putten, 2009). The Innovatie Werkplaats Diabetes (IWPD) was created to stimulate

  people with type 2 diabetes to live more active and healthier.

  The goal of this research is to give recommendations to optimize a self-monitoring system for people

  with type 2 diabetes to stimulate physical exercise. Two main questions lead the research:

  What factors play a positive and / or negative role in encouraging physical activity in people

  with type 2 diabetes by means of a self-monitoring system?

  How do people with type 2 diabetes experience the Fitbit and e-vitality zorgmaatwerk?

  The first question will be answered by examining the literature. To answer the second question

  people with type 2 diabetes will be interviewed. For two weeks a heterogeneous group of nine

  people with type 2 diabetes used a digital pedometer (Fitbit). The Fitbit recorded their steps and

  miles and the amount of calories they burned. In addition to the Fitbit respondents used an e-health

  platform on the Internet, e-vitality zorgmaatwerk. On this platform they were able to collect the

  data from the Fitbit, and get in contact with the health care professional. The professional provided

  the respondents with physical exercises and questionnaires. After the test period all respondents

  were interviewed using a semi-structured interview schedule.

  A literature study revealed that many factors play an important positive role in encouraging physical

  activity in people with type 2 diabetes. The five most important factors are: awareness of current

  risky behavior, the extent to which a person is self-regulated, the extent to which one believes in his

  own abilities (self-efficacy), the intention that someone has to change behavior and the reward this

  person receives.

  The interviews revealed that respondents experienced the use of the Fitbit and e-vitality as positive.

  It is user-friendly, intuitive and they both are products for everyone to use. It creates awareness and

  encourages more exercise.

  Both products were well received by the respondents. Everyone wishes to make use of a self-

  monitoring system when offered by a professional. However, literature research and the interviews

  revealed a number of recommendations for the self-monitoring system. The effectiveness can be

  increased by providing more information on healthy and high-risk behavior. In the self-monitoring

  system people with type 2 diabetes need to create their own goals and challenges and they need to

  be able to control them. When goals are achieved, a reward should be given. Other sporting activities

  and blood sugar rate should be registered on e- vitality. Finally, a forum can be added so that users of

  the platform can find social support and share information.

 • Meten is weten. Leidt zelfmeting tot gedragsverandering? 3

  Samenvatting 4.9 miljoen Nederlanders bewegen te weinig (Poortvliet, Schrijvers & Baan, 2007). 10.000 stappen

  per dag of dertig minuten intensief sporten is de norm om gezondheid te bevorderen (Tudor-Locke &

  Basset jr, 2004). Wanneer men te weinig beweegt is de kans groter op ziekten en aandoeningen

  (Taylor, 2006 ; Paffenbarger, et al.,1986). Diabetes type 2 is oorspronkelijk een ouderdomsziekte

  maar komt tegenwoordig al op jonge leeftijd voor (World Health Organization, 2003). De

  voornaamste reden hiervoor is te weinig beweging en ongezonde voeding (Putten, 2009). De

  Innovatie Werkplaats Diabetes (IWPD) is in het leven geroepen om mensen met diabetes type 2 te

  stimuleren actiever en gezonder te leven.

  Het doel van dit onderzoek is aanbevelingen te geven ter optimalisering van een

  zelfmonitoringssysteem voor mensen met diabetes type 2 om lichaamsbeweging te stimuleren. Er

  staan twee vragen centraal gedurende het onderzoek:

  Welke factoren spelen een positieve en/of negatieve rol bij het stimuleren van

  lichaamsbeweging van mensen met diabetes type 2 door middel van een

  zelfmonitoringssysteem?

  Hoe ervaren mensen met diabetes type 2 de Fitbit en e-vitality zorgmaatwerk?

  De eerste vraag is beantwoord middels literatuuronderzoek. Om de tweede vraag te beantwoorden

  werden interviews afgenomen. Een heterogene groep van negen mensen met diabetes type 2,

  gebruikten twee weken lang een digitale stappenteller (Fitbit). De Fitbit hield bij hoeveel stappen en

  kilometers iemand liep en hoeveel calorien daarmee verbrand werden. Naast de Fitbit maakten de

  respondenten gebruik van een e-health platform op internet; e-vitality zorgmaatwerk. Op dit

  platform konden zij de gegevens van de Fitbit registreren, oefeningen en testen maken en contact

  met de zorgverlener opnemen. Na de testperiode zijn alle respondenten genterviewd met behulp

  van een semigestructureerd interviewschema.

  Geconcludeerd kan worden dat vele factoren een belangrijke positieve rol spelen bij het stimuleren

  van lichaamsbeweging van mensen met diabetes type 2. De vijf belangrijkste factoren zijn:

  bewustwording van huidig risicovol gedrag, de mate waarin iemand zelfregulatie bezit, de mate

  waarin iemand gelooft in eigen kunnen (eigen effectiviteit), de intentie die iemand heeft om gedrag

  te veranderen en de beloning die iemand ontvangt.

  Uit de interviews bleek dat de respondenten het gebruik van de Fitbit en e-vitality zorgmaatwerk als

  positief hebben ervaren. Het zijn gebruiksvriendelijke, overzichtelijke producten die voor iedereen te

  gebruiken zijn. Het creert bewustwording en stimuleert om meer te bewegen. Iedereen gaf aan

  gebruik te willen maken van een zelfmonitoringssysteem als dit door de zorgverlener aangeboden

  werd.

  Wel kwamen een aantal aanbevelingen uit de literatuur en interviews rollen. De effectiviteit van een

  zelfmonitoringssysteem kan verhoogd worden door meer informatie over gezond en risicovolgedrag

  aan te bieden. Daarnaast moeten mensen met diabetes type 2 zelfstandig doelen en uitdagingen

  kunnen opstellen. Aan het behalen van deze doelen moet een beloningssysteem gekoppeld worden.

  Andere sportieve activiteiten en de bloedsuikerspiegel moeten geregistreerd kunnen worden op e-

  vitality zorgmaatwerk. Tot slot kan een forum toegevoegd worden waardoor gebruikers van het

  platform sociale steun kunnen zoeken en informatie kunnen delen.

 • Meten is weten. Leidt zelfmeting tot gedragsverandering? 4

  Voorwoord

  Voor u ligt het adviesrapport: Meten is weten. Leidt zelfmeting tot gedragsverandering?

  In opdracht van de Innovatiewerkplaats Active Ageing Diabetes is onderzoek uitgevoerd naar het

  stimuleren van lichaamsbeweging van mensen met diabetes type 2. Dit is het eerste onderzoek dat

  uitgevoerd wordt door een junior onderzoeker van de opleiding Toegepaste Psychologie.

  De kans om deze opdracht uit te voeren is mogelijk gemaakt door mijn begeleider en tevens senior

  onderzoeker bij het lectoraat transparante zorgverlening en programmaleider van het Quantified Self

  Institute, Martijn de Groot. Ik wil hem dan ook bedanken voor de fijne samenwerking en begeleiding.

  Daarnaast wil ik mijn afstudeerbegeleider Arne van den Bos bedanken voor het begeleiden van mijn

  onderzoek en het geven van feedback.

  Groningen, 13 januari 2014

  Yvonne Pit

 • Meten is weten. Leidt zelfmeting tot gedragsverandering? 5

  Inhoudsopgave 1. Inleiding ............................................................................................................................... 6

  1.1 Doelstelling & centrale vraag ..................................................................................