of 130 /130
Adviesrapport 03-08-2012 42 F. Bakker & K. van Stee Bijlagen De afstudeeropdracht bevat het gehele onderzoeksproces, het onderzoek naar dijkconstructies specifiek gericht op geotextielen, de eisen waaraan de ontwerpmethodiek aan dient voldoen en de eisen waarop geotextielen moeten worden ontworpen in filterconstructies, het onderzoek naar de Nederlandse rekenregels en Duitse ontwerpvoorschiften, de opgestelde ontwerpmethodiek en de controle op een tweetal al uitgevoerde projecten. De onderbouwing van het tot stand komen van de ontwerprichtlijn en de controle van de opgezette ontwerprichtlijn worden in de volgende bijlagen weergegeven, de ontwerprichtlijn zelf is weergegeven in het rapport "Ontwerprichtlijn geokunststoffen onder steenbekleding": - Bijlage 1. Achtergrondinformatie; - Bijlage 2. Schadegevallen in Nederland; - Bijlage 3. Eisen ontwerpmethodiek; - Bijlage 4. Functionele- en uitvoeringseisen; - Bijlage 5. Controle op het project "Abraham Wissepolder; - Bijlage 6. Controle op het project "Schermdjik, IJsseloog; - Bijlage 7. Tekeningen.

Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee...

Page 1: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 42 F. Bakker & K. van Stee

Bijlagen De afstudeeropdracht bevat het gehele onderzoeksproces, het onderzoek naar dijkconstructies specifiek gericht op geotextielen, de eisen waaraan de ontwerpmethodiek aan dient voldoen en de eisen waarop geotextielen moeten worden ontworpen in filterconstructies, het onderzoek naar de Nederlandse rekenregels en Duitse ontwerpvoorschiften, de opgestelde ontwerpmethodiek en de controle op een tweetal al uitgevoerde projecten. De onderbouwing van het tot stand komen van de ontwerprichtlijn en de controle van de opgezette ontwerprichtlijn worden in de volgende bijlagen weergegeven, de ontwerprichtlijn zelf is weergegeven in het rapport "Ontwerprichtlijn geokunststoffen onder steenbekleding":

- Bijlage 1. Achtergrondinformatie; - Bijlage 2. Schadegevallen in Nederland; - Bijlage 3. Eisen ontwerpmethodiek; - Bijlage 4. Functionele- en uitvoeringseisen; - Bijlage 5. Controle op het project "Abraham Wissepolder; - Bijlage 6. Controle op het project "Schermdjik, IJsseloog; - Bijlage 7. Tekeningen.

Page 2: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 43 F. Bakker & K. van Stee

Bijlage 1. Achtergrondinformatie In tabel 1.1 zijn de toepassingen van geokunststoffen weergegeven. Tabel 1.1: Toepassingen van geokunststoffen [1]

Functie Voornaamste eigenschappen Toepassing Materiaal

Wapening (geotextiele zand- elementen)

sterk, stijf, grondkerend, weerstand tegen afschuiven, weerstand tegen beschadigingen tijdens uitvoering en gebruiksduur.

bouwen van steile taluds PET-weefsels

ophogingen op slappe ondergrond

PP-weefsels, PE of PET geogrids

Filter en scheiding

rekbaar, grondkerend, waterdoorlatend, weerstand tegen beschadigingen tijdens uitvoering en gebruiksduur.

- oever- en bodembescherming

- bescherming van taluds tegen erosie

- gronddichte laag achter constructies

- filterconstructies

PET-, PP-. PE-. PA-weefsel of - vlies

Scherm rekbaar, ondoorlatend, weerstand tegen beschadigingen tijdens uitvoering en gebruiksduur.

- bekleding van vloeistofreservoirs

- omhulling van ingegraven constructies

- isolatie vuilstortplaatsen en saneringen

HDPE, LDPE, PVC-P, ECB, CPE

Drainage waterdoorlatend (richtingsafhankelijk) waterafvoer PET-, PP-. PE-. PA-weefsel of – vlies, geocomposiet

In tabel 1.2 zijn karakteristieke kenmerken van de verschillende polymeren weergegeven. Tabel 1.2: Eigenschappen van polymeren [2]

Grondstof Soortelijke massa [kg/m3]

Rek bij breuk [%] Smelt temperatuur [°C]

Hoogste contact temperatuur [°C]

PET 1380 8-15 250-260 200

PP 900 10-40 160-165 130

LDPE 920 20-80 110-120 90

HDPE 950 10-45 125-135 100

PA 1140 15-30 190 190

PVC 1250 50-150 - -

Page 3: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 44 F. Bakker & K. van Stee

In de onderstaande tabel 1.3 is een overzicht weergegeven van de verschillende geokunststof eindproducten met, indien van toepassing, informatie over de halffabricaten waaruit het is gemaakt of samengesteld. Tabel 1.3 Overzicht van de eindproducten [2]

Eindproduct Beschrijving of

definitie

Halffabricaat of

Componenten

Foto

Weefsel Een weefsel is

gemaakt uit losse

draden die elkaar

haaks kruisen en

die door de

weefselconstructie

elkaar vasthouden

Multifilament, meestal

PET

Bandjesweefsel, meestal

PP

Vlies Een vlies bestaat

uit kortere of

langere vezels die

willekeurig

georiënteerd op

mechanische,

thermische of

chemische wijze

aan elkaar

gehecht zijn

Vlies uit mechanisch

gebonden vezels

(genaaldprikt)

Vlies uit thermisch

gebonden vezels

(heatbonded)

Page 4: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 45 F. Bakker & K. van Stee

Breisel Een breisel is een

geotextiel waarbij

de draden door

breien met elkaar

verbonden zijn

Geogrids Geogrids zijn

grofmazige open

netwerken van

evenwijdig aan

elkaar lopende

draden of strips,

die op de

kruispunten aan

elkaar verbonden

zijn

Geextrudeerd geogrid,

met verstrekte strips

Geweven geogrid

Geogrid met aan elkaar

verbonden / gelaste

strippen

Geocell Een Geocell is een

ruimtelijke mat

die uit aan elkaar

gelaste stroken

vlies of folie

bestaat

Page 5: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee

Geomat Een geomat is een

geokunststof in

een 3

dimensionale

vorm, met een

duidelijke dikte

Structuurmat is een

ruimtelijke structuur van

aan elkaar verbonden

draden

Geomembraan Een geomembraan

is een dun

kunststof vel of

folie of een met

bentoniet gevuld

composiet dat ook

een waterdichte

laag kan vormen

Folie, het kan een

oppervlaktebehandeling

gehad hebben waardoor

er een structuur ontstaat

Bentonietmat, een met

bentoniet gevuld

composiet, tussen 2

vliezen, dat na contact

met water zwelt en

daardoor een

waterdichte laag kan

vormen

Geocomposiet Composieten

bestaan uit 2 of

meer lagen

geokunststof en

kunnen zo

speciale

eigenschappen

hebben of functies

vervullen

Drainage mat, gevormd

uit 2 vliezen met daar

tussen een structuurmat

Geogrid composiet,

bestaande uit een

geogrid en een dun vies

of weefsel

Page 6: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 47 F. Bakker & K. van Stee

Geonet Een geonet is een

mat, bestaande uit

2 lagen parallel

aan elkaar

geextrudeerde

polymeerstrengen

die elkaar onder

een hoek kruisen

Geotextiele

zandelementen

Geotextiele

zandelementen

zijn ruimtelijke

elementen,

gefabriceerd uit

weefsels of vliezen

die gevuld worden

met zand, grond

of eventueel een

zand-cement

mengsel

Geotextiele bag, een

zandzak met een inhoud

van 0,3 tot 2 m3,

geprefabriceerd in de

fabriek en gevuld op de

bouwplaats

Een Geotextiele mat

bestaat uit 2 lagen

geotextiel, die op

regelmatige afstanden

aan elkaar verbonden

zijn en zo een mat

bestaande uit parallelle

cylinders of

compartimenten gevuld

met zand of beton

vormen

Een Geotextiele tube

bestaat uit een geotextiel

dat samengesteld is tot

een ovale buis met een

lengte van 25 tot 100 m

en een diameter van 0,5

– 4 m

Een Geotextiele

container is een groot,

langwerpig zandelement,

dat in de fabriek

geprefabriceerd wordt

en in de beun van een

splijtbak gevuld en

gesloten wordt. Hierna

wordt het afgezonken

Page 7: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 48 F. Bakker & K. van Stee

In tabel 1.4 zijn de globale waarden weergegeven van enkele eigenschappen van de gangbare eindproducten in de Nederlandse kust- en oeververdediging. Tabel 1.4 Eigenschappen van geokunststoffen [2]

Eigenschap Eenheid Vlies Bandjesweefsel

Multifilament weefsel

Geogrid

Polymeer PP,PE PP PET HDPE, PET

Massa per eenheid van oppervlak

g/m2 100 – 500 100 – 500 120 – 1000 200 – 1000

Doorlatendheid permittiviteit

s- 1 0,5 – 2,0 0,1 – 2,0 0,1 – 2,0 n.v.t.

Openingsgrootte O90 mm 0,02 – 0,2 0,05 – 0,6 0,1 – 0,3 n.v.t.

Weerstand tegen UV (afgedekt)

t Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt

Weerstand tegen UV (onafgedekt)

t Afhankelijk van polymeer

Afhankelijk van polymeer

Afhankelijk van polymeer

Afhankelijk van polymeer

Temperatuurgevoelig- heid bij verwerking

°C 90 – 110 110 190 90 – 130

Treksterkte bij korte duur belasting

kN/m 20 – 40 50 – 200 100 – 1000 20 – 600

Rek bij breuk % 20 – 40 10 – 20 10 – 20 10 – 30

Milieuvriendelijkheid (afvalfase)

Matig tot goed goed Matig tot goed

Goed

Page 8: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 49 F. Bakker & K. van Stee

In figuur 1.1 is een overzicht weergegeven van de eisen aan een geokunststof en de producten die voor het vervullen van een bepaalde functie worden gebruikt.

Functie Omschrijving Symbool Belangrijkste eis Andere minimale

eigenschappen

Meest gebruikte

producten Foto toepassing

scheiden het gebruik van een

geokunststof om

vermenging van twee

grondlagen te

voorkomen.

Gronddichtheid Voldoende sterkte en

robuustheid om schade door

installatie van de afdeklaag te

weerstaan

Vliezen, lichte

weefsels

filteren het gebruik van een

geokunststof om water

uit de grond door te

laten terwijl een

ongecontroleerde

doorgang van kleine

gronddeeltjes wordt

voorkomen.

Gronddichtheid

samen met goede

waterdoorlatendheid

Voldoende installatie sterkte

Voldoende wrijving bij

toepassing op een helling

Voldoende robuustheid tegen

schade door installatie van

afdeklaag van stenen

Vliezen, lichte

weefsels

draineren het gebruik van een

geokunststof om water

of gas op te vangen en

af te voeren.

Afvoervermogen in

het vlak

Voldoende dikte onder druk

en samendrukkingskruip

Voldoende drukweerstand bij

belastingen

Voldoende filtervermogen

Drainagemat,

composiet van

vliezen en kern

wapenen het benutten van de

trek-/rekeigenschappen

van een geokunststof

om spanningen te

weerstaan of om

vervormingen te

beheersen.

Voldoende treksterkte Voldoende lange duur

treksterkte bij lage rek.

Lage kruip

Voldoende wrijving en

voldoende lange

duureigenschappen

Geogrid, sterk

weefsel

Page 9: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 50 F. Bakker & K. van Stee

Functie Omschrijving Symbool Belangrijkste eis Andere minimale

eigenschappen

Meest gebruikte

producten Foto toepassing

beschermen het gebruik van een

geokunststof als een

spanning- reducerende

laag om beschadigingen

op een object of laag te

voorkomen

Beschermen Voldoende dikte en

flexibiliteit tegen

vervormingen

Dikke vliezen,

composieten

afdichten het gebruik van een

geokunststof om de

doorgang van

vloeistoffen of gassen te

voorkomen.

Vloeistofdichtheid Goede installatie uitvoering

Drainage laag op membraan

kan nodig zijn

Afschuiving / wrijving met

andere lagen

Voldoende sterkte- en

doordrukeigenschappen

Folies,

bentonietmatten

(laag bentoniet

tussen 2 vliezen of

weefsels

verpakken het permanent

omhullen van granulair

materiaal in een

geokunststof, om zo een

constructie element te

vormen

Voldoende treksterkte

en gronddichtheid

Voldoende treksterkte en rek

tijdens installatie en

gebruiksomstandigheden,

voldoende naadsterkte,

voldoende

filtereigenschappen

Weefsels, zware

vliezen

erosiebe-

heersing

het

gebruik van een

geokunststof om

oppervlakte erosie door

stromend water of wind

te voorkomen.

Bescherming van

helling tegen

oppervlakte erosie

Voldoende stabiliteit, filter,

sterkte eigenschappen

Structuurmat

Figuur 1.4: Eisen aan geokunststoffen [2]

Page 10: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 51 F. Bakker & K. van Stee

Literatuur

1. CUR publicatie 174. (2009). Geokunststoffen in de waterbouw. Gouda: Stichting CURNET.

2. CURNET. (2011). CUR- rapport 115: 'Uitvoering van geokunststoffen in de waterbouw'.

Gouda: Stichting CUR.

Page 11: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 52 F. Bakker & K. van Stee

Bijlage 2. Schadegevallen in Nederland In de huidige Nederlandse ontwerpvoorschriften voor filterconstructies in de kust- en oeververdedigingen wordt onvoldoende rekening gehouden met de uitvoeringsaspecten. Dit heeft afgelopen jaren een aantal schadegevallen opgeleverd aan de geotextielen. Deze schades ontstaan door aanbrengen van de steenbestorting, door materieel en door onnauwkeurige uitvoering. De schadegevallen zijn afkomstig uit het rapport "schade aan geotextielen onder dijkbekleding van steenbestorting" [1]. 2.1 Schade door aanbrengen steenbestorting

Één van de schadegevallen die is voorgekomen in de afgelopen jaren, is schade aan het geotextiel door het aanbrengen van stortsteen direct op het geotextiel. Dit schadegeval is geconstateerd bij de Brielse Maasdijk, die een functie heeft als oeververdediging van het Hartelkanaal. Hier is over een lengte van ca. 4 meter stortsteen (10/60 kg) direct op het geotextiel geplaatst (zie figuur 2.1 voor een doorsnede van de dijk), waarbij scheuren zijn ontstaan. Een aantal kenmerken van het schadegeval op de Brielse Maasdijk zijn:

Schade in het deel waar de stortsteen (10/60 kg) direct op het geotextiel geplaatst is. Gewicht van de bestorting 600 – 750 kg/m2;

Gewicht van het Polypropyleen weefsel 180 gr/m2;

Geen schade waar een tussenlaag van gravel (30-80 mm) is aangebracht;

Is door 6 aannemers uitgevoerd, in alle stukken schades;

Gemiddelde lengte van de scheuren per m2 bedraagt 0,35 meter.

Figuur 2.1: Schade Brielse maasdijk, Hartelkanaal

2.1.1 Oorzaak

Het ontstaan van de scheuren in het geotextiel kan meerdere oorzaken hebben. Er kan hier dan ook naar twee aspecten worden gekeken, dit zijn de ontwerpaspecten en de uitvoeringsaspecten. Bij de ontwerpaspecten wordt gesteld, dat er een te licht geotextiel is ontworpen dat niet bestand is tegen de krachten die geleverd worden gedurende de uitvoering. Voor de uitvoeringsaspecten kan wordt gesteld, dat er een te grote storthoogte is gehanteerd voor het storten van de breuksteen. 2.2.2 Gevolg

Als gevolg van een te licht ontwerp van het geotextiel of een te grote storthoogte zijn er scheuren ontstaan in het geotextiel. Deze scheuren hebben geleidt tot minder functionaliteit van het geotextiel als filterconstructie gedurende de gebruiksfase. Het geotextiel zal tijdens de gebruiksfase een minder zanddichtheid hebben dan dat er is ontworpen. Tevens treedt er bij grote hydraulische belastingen erosie van de onderliggende lagen op.

Page 12: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 53 F. Bakker & K. van Stee

2.2.3 Conclusie

Hieruit kan geconcludeerd dat de huidige voorschriften die in Nederland van toepassing zijn niet voldoen. Tevens is de eis dat de aannemer moet aantonen dat zijn werkmethode geen schade oplevert aan het geotextiel niet reëel (zie figuur 2.2 voor toetsing tijdens uitvoering). De conditie in het werk is namelijk altijd anders dan tijdens de test, er is geen garantie dat de valhoogte niet in de praktijk overschreden wordt. Er dienen duidelijke en onderbouwde ontwerpvoorschriften te worden opgesteld voor het minimale vereiste gewicht en/of de minimaal vereiste sterkte van het geotextiel dat wordt toegepast onder een boven water aan te brengen bestorting van breuksteen.

Figuur 2.2: Test tijdens uitvoering of kwaliteit van het geotextiel voldoet

2.2 Schade door materieel

Een ander veel voorkomend schadegeval is schade door het manoeuvreren van het groot materieel op het werkterrein. Dit schadegeval is geconstateerd bij de kustverdediging van Maasvlakte 1. Hier is schade ontstaan tijdens aanbrengen van de filterconstructie en tijdens bestorten op de tussenlaag (zie figuur 2.3 voor een dijk detail).Een aantal kenmerken van het schadegeval op de Maasvlakte 1 zijn:

Materiaal is een composiet weefsel/vlies met 550 gr/m2 weefsel en 150 gr/m2 vlies;

Tussenlaag 40 – 200 kg;

Toplaag 6 – 10 ton;

Schade tijdens inbrengen en bestorten op de tussenlaag van 0,60 m dik.

Figuur 2.3: Detail opbouw dijk

Page 13: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 54 F. Bakker & K. van Stee

2.2.1 Oorzaak

De oorzaak van de schade die is ontstaan aan het geotextiel is door de gekozen uitvoeringsmethode, waarbij tijdens het ontwerp van het geotextiel geen rekening is gehouden. Er zijn een aantal oorzaken van toepassing op dit schadegeval. Zo is er met het materieel over de afdeklaag die op het geotextiel is aangebracht gereden en met de kranen hierop gedraaid (figuur 2.4a) . Daarnaast is er schade ontstaan door het uitvlakken van de tussenlaag met de bak van een hydraulische kraan (figuur 2.4b). Bij een verkeerde handeling van de kraanmachinist waarbij de bak van de kraan het geotextiel raakt, resulteert dit direct in schade aan het geotextiel.

Figuur 2.4a: Manoeuvreren over toplaag Figuur 2.4b: Uitvlakken tussenlaag met hydraulische kraan

2.2.2 Gevolg

Als gevolg van de gekozen uitvoeringsmethode ontstaat er schade aan het geotextiel. Tijdens beweging van het materieel op de deklaag wat zich op het geotextiel bevindt, spreekt het voor zich dat er enorme krachten werken op de deklaag, die het weer overbrengen naar het geotextiel. Hierdoor kan er perforatie van het geotextiel optreden, wat resulteert in een mindere zanddichtheid tijdens de gebruiksfase. Bij een verkeerde handeling van de kraanmachinist waarbij de bak van de kraan het geotextiel raakt tijdens het uitvlakken, zullen er scheuren in het geotextiel ontstaan. Deze scheuren hebben een nadelige invloed op het functioneren van het geotextiel in de gebruiksfase, met name op de zanddichtheid.

2.2.3 Conclusie

Er kan geconcludeerd worden dat de huidige voorschriften die in Nederland van toepassing zijn niet voldoen. De huidige ontwerpvoorschriften houden niet voldoende rekening met de schadegevallen die op kunnen treden tijdens de uitvoeringsmethode. Er dienen nieuwe duidelijke en onderbouwde ontwerpvoorschriften te worden opgesteld die specifiek gericht zijn op de relatie tussen het storten van granulair materiaal (zowel boven als onder water) en de vereiste sterkte van geotextielen.

2.3 Schade door spanningen in geotextiel

Naast schade door het aanbrengen van stortsteen direct op het geotextiel en schade door het materieel kan er ook schade ontstaan door spanningen in geotextiel. Dit schadegeval is geconstateerd bij het baggerdepot IJsseloog. Hier is schade ontstaan in de naden van het geotextiel door het aanbrengen van zware stortsteen direct op het geotextiel (zie figuur 2.5 voor constructie en detail baggerdepot). Een aantal kenmerken van het schadegeval bij het baggerdepot IJsseloog zijn:

Onderwater is er een niet verdicht zandlichaam aangebracht;

Composiet weefsel/vlies boven aan het talud verbonden met houten afscheiding, onderaan een overlapping met het kraagstuk;

Breuksteen 40 – 200 kg, 1000 kg/m2, met een dikte van 0,60 meter direct op het geotextiel.

Page 14: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 55 F. Bakker & K. van Stee

Figuur 2.5: Bestaande constructie en latere vervorming baggerdepot IJsseloog

2.3.1 Oorzaak

Het aanbrengen van zware stortsteen direct op het geotextiel in combinatie met uitvoeringsfouten, zoals niet verdicht zandlichaam of foute overgangen (overgangen waar onvoldoende overlapping aanwezig is of een foutieve verbinding van de naainaden), is de oorzaak van de schade die is ontstaan aan het geotextiel. Doordat de aangebracht zware stortsteen gaten in de onderlaag veroorzaakt en het geotextiel zijn functie als filterconstructie het best kan garanderen als het in contact is met de ondergrond, dient het geotextiel mee te vervormen met de ondergrond. Hierdoor treden er spanningen op in het geotextiel met name in de naden, wat heeft geleidt tot scheuren in de naden. Waar vervolgens aan de hand van de hydraulische belastingen zand is uitgespoeld, dat vervorming van het talud heeft veroorzaakt.

2.3.2 Gevolg

Als gevolg van het aanbrengen van zware stortsteen direct op het geotextiel in combinatie met uitvoeringsfouten, treden er schades op aan het geotextiel wat resulteert tot gevaar voor de gehele constructie. Door de spanningen die optreden in het geotextiel en de naden is 25 % van de overgangen bezweken (zie figuur 2.6), tevens komt hierdoor het geotextiel bloot te liggen. Het bezwijken van de overgangen heeft als gevolg dat over lengte van 600 meter het talud uitzakt onder de granulaire bestorting. 2.3.3 Conclusie

Hieruit kan geconcludeerd worden dat huidige ontwerpvoorschriften die in Nederland van toepassing zijn niet voldoen. De huidige ontwerpvoorschriften houden niet voldoende rekening met de schadegevallen die op kunnen treden tijdens de uitvoeringsmethode. Er dienen richtlijnen opgesteld te worden die zowel ontwerp- en uitvoeringsfouten belet.

Literatuur

1. Fugro Ingenieurs B.V. (2004). Schade aan geotextiel onder dijkbekleding van steenbestorting.

Leidschendam.

Figuur 2.6: Bezwijken van naainaden

Page 15: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 56 F. Bakker & K. van Stee

Bijlage 3. Eisen ontwerpmethodiek Het opzetten van een ontwerpmethodiek voor het toepassen van geokunststoffen in de waterbouw is een onderwerp dat al jaren speelt. In de afgelopen jaren hebben er al meerdere malen workshops plaats gevonden of zijn er vergaderingen gehouden. Uit deze workshops en vergaderingen zijn een aantal hoofdeisen naar voren gekomen, die de leidraad vormen voor het opzetten van een ontwerpmethodiek voor het toepassen van geokunststoffen in de waterbouw. De eisen zijn:

Kijkend naar de functionele eisen aan kust- en oeververdedigingen is het noodzakelijk dat ontwerp en uitvoering van het geotextiel in de constructie voldoet aan de levensduur van de gehele constructie;

De ontwerpmethodiek moet zowel toepasbaar zijn voor onder- als bovenwater, toepasbaar voor zowel dijken als vooroevers, toepasbaar voor in-situ aangelegd als on-site gefabriceerd;

De ontwerpmethodiek moet niet alleen het ontwerp beslaan, maar ook de beproevingsmethodieken er bij betrekken die nodig zijn om de benodigde kwaliteit van de uiteindelijke gekozen producten aan te tonen;

Er dient een robuuste, eenduidige ontwerpmethodiek te worden opgesteld waaruit een geotextiel volgt dat van toepassing is voor de waterbouw;

Er dient duidelijkheid te komen hoe om te gaan met de tegenstrijdige eisen uit de uitvoering en gebruiksfase (bijvoorbeeld geokunststof in een zinkstuk ,kracht en rek, tijdens transport en afzinken en de situatie tijdens het aanbrengen van de ballast/steen bestorting);

De opgezette ontwerpmethodiek zal bestaan uit drie niveaus: o Niveau 1: Eenvoudige methode op basis van grove aannames; o Niveau 2: Een gedetailleerde methode op basis van rekenregels; o Niveau 3: Een geavanceerde methode op basis van expertmening eventueel

geavanceerde rekenmodellen en proeven of labtesten;

Er dient een classificatiesysteem met grondsoorten, steen groottes en de daarbij horende eisen aan de geokunststof te worden ontworpen (zoals bijv. het Duitse systeem van “Regelwerk”), dit wordt de 1e stap van het 3-traps raket;

De ontwerpmethodiek wordt ontworpen voor het toepassen van geokunststoffen voor filterconstructies in de Nederlandse kust- en oeverbescherming. Het gaat hierbij over het toepassen bij dijkversterkingen en oeververdedigingen en niet over het toepassen bij kadeconstructies, grond kerende constructies, het toepassen van Geotubes en blokkenmatten, etc.

De ontwerpmethodiek gaat specifiek in op het ontwerp van geotextielen en niet op het toetsen tijdens de gebruiksduur, er is immers gebleken dat de eisen die gelden betreffende het ontwerp zwaarder wegen dan de eisen die gelden voor het toetsen. De geokunststoffen dienen namelijk de gehele gebruiksduur hun functie te kunnen waarborgen en dit wordt aangetoond doormiddel van een ontwerpvoorschrift.

De concept inhoudsopgave van de ontwerpmethodiek is: o Voorwoord; o Samenvatting; o Summary; o Verklarende woordenlijst; o Notaties; o 1) Ontwerpfilosofie; o 2) Functionele aspecten geokunststoffen; o 3) Methoden van uitvoering; o 4) Eisen t.a.v. geokunststoffen; o 5) Verificatie; o 6) Conclusies en aanbevelingen; o Literatuur; o Bijlagen.

Page 16: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 57 F. Bakker & K. van Stee

Bijlage 4. Functionele- en uitvoeringseisen Een geotextiel wat toegepast wordt in de kust- en oeververdediging dient zowel tijdens de gebruiksduur als tijdens de uitvoering bestand te zijn tegen werkende belastingen. Zo zullen de eigenschappen van het geotextiel moeten voldoen aan functionele eisen en eisen gedurende de uitvoering.

1. Functionele eisen

De gebruiksfase treedt in nadat de filterconstructie, waar het geotextiel deel van uitmaakt, is aangebracht. Tijdens deze fase is het van belang dat de constructie van een dijk, dam of onderdelen hiervan stabiel worden gehouden. Door de belastingen die tijdens deze fase optreden kunnen faalmechanismen optreden waardoor de constructie kan bezwijken. Om het bezwijken van de constructie te voorkomen dient onder andere het geotextiel juist te worden ontworpen. Op basis van de belastingen en faalmechanismen kunnen er randvoorwaarden worden geformuleerd waar eisen aan het geotextiel tijdens het gebruik uit voortkomen. De geotextielen worden over een groot deel van de bescherming van de dijk toegepast. In het toepassingsgebied zijn er binnen deze studie drie hoofdconstructies te onderscheiden, namelijk:

- Glooiingsconstructies; - Kreukelbermconstructies; - Vooroeverconstructies.

De eisen die gesteld zijn aan het geotextiel naar aanleiding van de gebruiksfunctie, glooiingsconstructies, Kreukelbermconstructies en vooroeverconstructies zijn opgesteld aan de hand van tabel 4.1.

Page 17: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 58 F. Bakker & K. van Stee

Tabel 4.1: Totstandkoming eisen n.a.v. gebruik

Toepassingsgebied Optredende belastingen Faalmechanismen Randvoorwaarden Eisen

Glooiings-constructies

- Hydraulische belastingen (golfoploop, golfslag, grondwaterstroming, etc.).

- Instabiliteit; - Opdrijven geotextiel; - Verandering doorlatendheid door uitspoeling of dichtslibben (blocking, blinding, clogging); - Het bezwijken van het geotextiel tijdens vervorming, door rek; - Doorpons als gevolg van golfslag.

- Hydraulische belastingen (golfoploop, golfslag, etc.); - Type ondergrond.

- Gronddichtheid; - Waterdoorlatendheid; - Levensduur; - Doorpons weerstand.

- Geotechnische belastingen (zetting, afschuiving, etc.).

- Doorpons als gevolg van gewichtsdruk; - Afschuiven van toplaag of toplaag en geotextiel; - Het bezwijken van het geotextiel tijdens vervorming, door rek; - Verandering openingsgrootte o.i. van trekbelasting.

- Bodemgesteldheid (korrelverdeling, doorlatendheid, etc.); - Dijk/dam constructie(taludhelling, de filterconstructie, de beschermende toplaag, etc.).

- Rekvermogen; - Treksterkte; - Levensduur; - Doorpons weerstand; - Slijtsterkte;

Overige belastingen (belasting door gewicht toplaag, etc.).

- Slijtage als gevolg van schuren; - Het bezwijken van het geotextiel tijdens vervorming, door rek.

- Dijk/damconstructie (taludhelling, filterconstructie, beschermende toplaag, etc.).

- Treksterkte; - Rekvermogen; - Slijtsterkte.

Kreukelberm-constructies

- Hydraulische belastingen (golfoploop, golfslag, grondwaterstroming, etc.).

- Instabiliteit; - Opdrijven geotextiel; - Verandering doorlatendheid door uitspoeling of dichtslibben (blocking, blinding, clogging); - Doorpons als gevolg van golfslag.

- Hydraulische belastingen (golfoploop, golfslag, etc.); - Type ondergrond.

- Gronddichtheid; - Waterdoorlatendheid; - Levensduur; - Doorpons weerstand.

- Geotechnische belastingen (zetting, afschuiving, etc.).

- Verandering openingsgrootte o.i. van trekbelasting; - Afschuiven van toplaag of toplaag en geotextiel.

- Bodemgesteldheid (korrelverdeling, doorlatendheid, etc.); - Dijk/dam constructie(de filterconstructie, de beschermende toplaag, etc.).

- Rekvermogen; - Treksterkte; - Levensduur;

Overige belastingen (belasting door gewicht toplaag, etc.).

- Slijtage als gevolg van schuren; - Het bezwijken van het geotextiel tijdens vervorming, door rek.

- Dijk/damconstructie (taludhelling, filterconstructie, beschermende toplaag, etc.).

- Treksterkte; - Reksterkte; - Slijtsterkte.

Vooroever-constructies

- Hydraulische belastingen (grondwaterstroming, etc.).

- Instabiliteit; - Opdrijven geotextiel; - Verandering doorlatendheid door uitspoeling of dichtslibben (blocking, blinding, clogging).

- Hydraulische belastingen (golfstroming, etc.).

- Gronddichtheid; - Waterdoorlatendheid; - Levensduur;

- Geotechnische belastingen (zetting, afschuiving, etc.).

- Afschuiven van toplaag of toplaag en geotextiel; - Het bezwijken van het geotextiel tijdens vervorming, door rek.

- Bodemgesteldheid (korrelverdeling, doorlatendheid, etc.); - Dijk/dam constructie(taludhelling, de filterconstructie, de beschermende toplaag, etc.).

- Rekvermogen; - Treksterkte; - Levensduur; - Slijtsterkte.

Page 18: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 59 F. Bakker & K. van Stee

1.1 Glooiingsconstructies

Het deel van de dijk- of damconstructie vanaf de kreukelberm tot aan de kruin wordt beschouwd als de glooiingsconstructie. Deze constructie is bij locaties met stilstaand water onderhevig aan een constant waterpeil terwijl locaties met getijden water onderhevig zijn aan druk verschillen die door eb en vloed ontstaan. Daarnaast spelen ook de golven, veroorzaakt door scheepvaart en wind, vaak een maatgevende rol op het gebied van belastingen. De hydraulische invloeden kunnen, afhankelijk van de locatie, aanzienlijk verschillen waardoor verschillende eisen worden gesteld aan de constructie die het water dient te keren. In dit onderzoek wordt voornamelijk gekeken naar de geotextielen die deel uitmaken van de filterconstructie waarbij tevens rekening wordt gehouden met geotechnische en overige belastingen . Eisen die worden gesteld aan het geotextiel in de glooiingsconstructies zijn opgesteld aan de hand van tabel 4.1. In deze tabel worden eisen bepaald uit de randvoorwaarden die gelden bij de faalmechanismen die veroorzaakt worden door de optredende belastingen op de constructie.

1.1.1 Optredende belastingen

Volgend uit de werkende belastingen kunnen de faalmechanismen worden opgesteld waarbij uit de hierbij geldende randvoorwaarden de eisen kunnen worden opgesteld. Op de glooiingsconstructies werken verschillende belastingen die in de volgende drie soorten kunnen worden onderscheiden:

Hydraulische belastingen: Afhankelijk van de locatie zijn de hydraulische invloeden die op de constructie werken groter of kleiner, waardoor deze wel of niet maatgevend kunnen zijn. Bij de hydraulische belastingen valt te denken aan golfoploop, golfklappen, hoogwaterstand, laagwaterstand, etc. Voor de glooiingsconstructies is het gevaar op afschuiving groot wanneer sprake is van invloeden door getijdenwater. Daarnaast zijn ook de golfklappen vaak maatgevend door de grote hydraulische invloeden die op het geotextiel komen.

Geotechnische belastingen: Bij de geotechnische belastingen valt te denken aan zetting van het dijk- of damlichaam maar ook inklinking van de ondergrond, afschuiving en in het minst voorkomende geval aardschokken en aardbevingen. Door hiervoor genoemde aspecten van de geotechnische belastingen kan de waterkerende constructie zoals een dijk of dam worden aangetast zoals afschuiven van het talud, ontstaan van gaten en scheuren, verandering van openingsgrootte, etc. Voor de glooiingsconstructies geldt dat geotechnische invloeden zoals zettingen het meest herkenbaar zijn bij deze constructies.

Overige belastingen: Als gevolg van de aangebrachte toplaag is er een belasting door het gewicht hiervan op de onderliggende constructie. Daarbij kan in combinatie met de hydraulische invloeden beweging van de toplaag ontstaan wat leidt tot schuring. Belastingen als deze worden beschouwd als overige belastingen en zijn vaak niet maatgevend voor het ontwerp van het geotextiel.

1.1.2 Faalmechanismen

Uit het verleden is gebleken dat wanneer een dijk of dam bezwijkt, dit vaak niet het geval is omdat de optredende belastingen zijn onderschat, maar omdat faalmechanismen niet goed in beeld zijn gebracht. Naar aanleiding van de optredende belastingen in de gebruiksfase zijn de mogelijke faalmechanismen van de glooiingsconstructie van beschreven. Er is onderscheid gemaakt in hydraulische, geotechnische en overige belastingen. Voor de faalmechanismen geldt vaak dat een combinatie van belastingen de oorzaak is.

Page 19: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 60 F. Bakker & K. van Stee

Faalmechanismen ten gevolge van de hydraulische belastingen op glooiingsconstructies zijn:

Instabiliteit: Elke glooiingsconstructie is onderhevig aan hydraulische belastingen zoals golven, stromingen, etc. De grootte van deze belastingen is afhankelijk van de locatie van de constructie. Echter over alle locaties zijn invloeden als golven en stromingen aanwezig door scheepvaart, windgolven, etc. Door deze invloeden is uitspoeling van het basismateriaal mogelijk waardoor de stabiliteit van de constructie afneemt en de kans op falen toeneemt.

Opdrijven geotextiel: Het opdrijven van het geotextiel is voornamelijk van toepassing op locaties die onder invloed zijn van getijden water. Vanwege de doorlatendheid van het geotextiel vindt er transport van water plaats door de filterconstructie. Bij snel wisselende waterstanden of wanneer sprake is van een gereduceerde waterdoorlatendheid kunnen er drukken ontstaan die ervoor zorgen dat het geotextiel op gaat drijven. Dit kan worden voorkomen door de waterdoorlatendheid groter te maken en de gronddichtheid van het geotextiel te behouden.

Verandering doorlatendheid door uitspoeling of dichtslibben (blocking, blinding, clogging): Wanneer het basismateriaal over een brede korrelgradering beschikt zijn er altijd deeltjes aanwezig die kleiner zijn dan de openingsgroottes van het geotextiel waardoor materiaaltransport op kan treden door voornamelijk hydraulische invloeden. Hierdoor is het mogelijk dat de kleine deeltjes na verloop van tijd in het geotextiel dringen waardoor dit dichtslibt (clogging). De grotere deeltjes blokkeren de openingen van het geotextiel (blocking). Door de grotere deeltjes worden tevens de fijnere deeltjes tegen gehouden waardoor een slecht doorlatende laag onder het geotextiel wordt opgebouwd (blinding). Hierdoor neemt het filtratievermogen van het geotextiel af wat tevens een oorzaak kan zijn voor het ontstaan van over- en onderdrukken wat afschuiving en opdrijving als gevolg kan hebben. De glooiingsconstructie is constant onderhevig aan hydraulische invloeden zoals waterstromingen en golfklappen waardoor dit faalmechanisme vaak bij deze constructies voorkomt.

Het bezwijken van het geotextiel tijdens vervorming, door rek: In de gebruiksfase is het geotextiel onderhevig aan de hydraulische belastingen. Deze zorgen in combinatie met de geotechnische belastingen ervoor dat het geotextiel tijdens de gebruiksfase zich gaat vormen naar de ondergrond. Dit wordt mede veroorzaakt door het gewicht van het bekledingsmateriaal wat op het geotextiel drukt. Door het vervormen van het doek gelijk aan de ondergrond treedt er rek op wat kan leiden tot het scheuren en bezwijken van het geotextiel. Hiervoor moeten eisen worden gesteld aan de rek van het geotextiele doek.

Doorpons als gevolg van golfslag: Als gevolg van schepen of wind worden golven geproduceerd die een belasting uitoefenen op de glooiingsconstructie. Het bekledingsmateriaal wat gevestigd is op het geotextiele doek is onderhevig aan deze golfbelastingen. De golven leveren een druk op de steen en kan gezien worden als een duw om de steen door het geotextiel heen te drukken. Hieruit kan worden geconcludeerd dat het geotextiel onderhevig is aan doorponsbelastingen waarop het ontwerp dient te worden

Faalmechanismen ten gevolge van de geotechnische belastingen op glooiingsconstructies zijn:

Doorpons als gevolg van gewichtsdruk: Als gevolg van het gewicht van de gebruikte harde materialen kan doorpons van het bekledingsmateriaal op het geotextiel optreden. Geotechnische belastingen zoals zettingen en afschuiving zijn het gevolg van een niet cohesieve ondergrond of andere belastingen zoals verkeersbelasting. Door geotechnische belastingen zoals zettingen en afschuiving kan een deformatie van de harde materialen plaatsvinden waarbij deze materialen vallen of doorgeponst worden waardoor perforatie kan ontstaan. Door de hellingshoek en hoogteniveaus treedt dit voornamelijk op bij glooiingsconstructies.

Page 20: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 61 F. Bakker & K. van Stee

Afschuiven van de toplaag of de toplaag en het geotextiel: Ook dit faalmechanisme is een combinatie van de geotechnische- en hydraulische belastingen die van invloed zijn op het geotextiel. Door grondzettingen, golfslag en stromingen kan de toplaag gaan bewegen waardoor deze over het geotextiel afschuift. Het kan ook voorkomen dat het geotextiel met de toplaag mee afschuift. Wanneer dit gebeurt is de beschermingsconstructie weg en neemt de bezwijkkans van de dam of dijk aanzienlijk toe.

Het bezwijken van het geotextiel tijdens vervorming, door rek: Door zettingen in de ondergrond kan het voorkomen dat er geen contact is tussen de ondergrond en het geotextiel. Hierdoor kan, in combinatie met de hydraulische belastingen, het deel waar geen contact is sterke vervormingen optreden. Het geotextiel heeft hiervoor een hoog rekvermogen voor nodig.

Verandering openingsgrootte o.i. van trekbelasting: Als gevolg van de geotechnische belastingen zoals zettingen en afschuiving kan scheurvorming ontstaan. Bij het niet scheuren van het geotextiel wordt het geotextiel wel zodanig uit elkaar getrokken dat de openingsgrootte van het geotextiel verandert waardoor effecten als blocking, blinding en clogging kunnen optreden. Hierdoor wordt het filtratievermogen gereduceerd waardoor over- en onderdrukken kunnen ontstaan. Verandering van de openingsgrootte kan ook leiden tot het toenemen van de grootte wat erosie van de onderliggende laag tot gevolg kan hebben.

Faalmechanismen ten gevolge van de overige belastingen op glooiingsconstructies zijn:

Slijtage als gevolg van schuren: Afhankelijk van de toegepaste toplaag zal er meer of minder wrijving van het materiaal op het geotextiel plaatsvinden. Wrijving kan leiden tot het ontstaan van gaten in het geotextiel, overigens is dit faalmechanisme vaak niet maatgevend.

Het bezwijken van het geotextiel tijdens vervorming, door rek: De vervorming treedt op als gevolg van het gewicht van het bekledingsmateriaal wat is toegepast. In combinatie met geotechnische en hydraulische belastingen zal het geotextiel vervormen waardoor rekspanningen in het geotextiel optreden. Hiermee moet tijdens het ontwerp rekening mee moeten worden gehouden.

1.1.3 Randvoorwaarden

In tabel 4.1 is aangegeven dat in de gebruiksfase alleen hydraulische en geotechnische invloeden van toepassing zijn op de constructie die kunnen zorgen voor het falen van deze constructie. Aan de hand van de belastingen en faalmechanismen kunnen er randvoorwaarden opgesteld worden die van invloed zijn op het ontwerp. De randvoorwaarden zullen leiden tot de eisen aan een geschikt ontwerp van het geotextiel, waaraan het toe te passen geotextiel dient te voldoen. De randvoorwaarden dienen door middel van onderzoek op de projectlocatie te worden bepaald. Randvoorwaarden ten gevolge van de faalmechanismen en hydraulische belastingen op glooiingsconstructies zijn:

Hydraulische belastingen (golfoploop, golfklappen, etc.): De hydraulische belastingen zijn in tabel 4.1 tevens vermeldt als optredende belastingen. De hydraulische belastingen zijn onderdeel van de optredende belastingen waardoor faalmechanismen van de constructie ontstaan. Voor het opstellen van eisen moeten er randvoorwaarden worden gesteld aan de hydraulische belastingen. Hierbij moet gedacht worden aan golfklappen, aanwezige stromen, golfoploop etc.

Page 21: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 62 F. Bakker & K. van Stee

Randvoorwaarden ten gevolge van de faalmechanismen en geotechnische belastingen op glooiingsconstructies zijn:

Bodemgesteldheid (korrelgrootte, draagkracht, korrelverdeling, doorlatendheid, etc.): Op basis van de geotechnische belastingen en de faalmechanismen die daarbij kunnen optreden kunnen er randvoorwaarden worden gesteld voor het opstellen van eisen. Om onder andere zettingen en afschuivingen te voorkomen dient de ondergrond goed te worden verdicht. De korrelgrootte speelt een grote rol bij het ponsen en de draagkracht is van invloed op het optreden van scheuren. Daarnaast is in combinatie met de hydraulische belastingen eveneens de doorlatendheid van de grond van groot belang voor het voorkomen van onder- en overdrukken. De bodemgesteldheid van de ondergrond is van invloed op het ontwerp waardoor deze als een randvoorwaarde kan worden gezien.

De constructie van de dijk of dam (taludhelling, opbouw filterconstructie, opbouw van de beschermende toplaag, etc.): Voor het ontwerp van het geotextiel en de daarbij behorende eisen die aan het geotextiel worden opgesteld is ook de constructie van de dijk of dam zeer belangrijk. Rekening moet worden gehouden met de opbouw van constructie waaronder de hellingen.

Randvoorwaarden ten gevolge van de faalmechanismen en de overige belastingen op glooiingsconstructies zijn:

De constructie van de dijk of dam (taludhelling, opbouw filterconstructie, opbouw van de beschermende toplaag, etc.): Voor het ontwerp van het geotextiel en de daarbij behorende eisen die aan het geotextiel worden opgesteld is, naast de randvoorwaarden hydraulische belastingen en bodemgesteldheid, ook de constructie van de dijk of dam zeer belangrijk. Rekening moet worden gehouden met de opbouw van constructie en onder welke hellingen deze worden aangebracht.

1.1.4 Eisen

Het geotextiel dat zal moeten worden toegepast als filterconstructie in een dijk of dam, dient te voldoen aan de eisen die gesteld zijn volgens de werkende belastingen en faalmechanismen van de glooiingsconstructie. De eisen die zijn opgesteld aan de hand van de glooiingsconstructie in de eindfase zijn hieronder weergegeven. Eisen ten gevolge van de randvoorwaarden met betrekking van de hydraulische belastingen op glooiingsconstructies zijn:

Gronddichtheid: Het geotextiel in de filterconstructie heeft als uitgangspunt dat slechts een zeer klein deel van het basismateriaal mag uitspoelen, hiervoor dient de vereiste poriegrootte (O90) te worden bepaald.

Waterdoorlatendheid: Het geotextiel dient een zodanige waterdoorlatendheid te bevatten dat het geen belemmering vormt voor de stroming door de constructie. Is er echter onvoldoende doorlatendheid voor het uittredend water, zal dit instabiliteit van het talud veroorzaken.

Levensduur: De levensduur van het geotextiel wordt voornamelijk bepaald door de duurzaamheid. De eigenschappen van het geotextiel kunnen in de loop der jaren veranderen. Duurzaamheid van het geotextiel houdt in dat het geotextiel voldoende bestand dient te zijn tegen externe invloeden gedurende gebruiksfase, zodanig dat de functie in tact blijft. De externe invloeden zijn oxidatie, hydrolyse, chemische en bacteriologische aantasting, mechanische beschadiging en kruip en/of relaxatie.

Doorponsweerstand: Het geotextiel dient bestand te zijn tegen doorponsbelastingen als gevolg van de hydraulische belastingen.

Page 22: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 63 F. Bakker & K. van Stee

Eisen ten gevolge van de randvoorwaarden met betrekking van de geotechnische belastingen op glooiingsconstructies zijn:

Rekvermogen: Tijdens de gebruiksfase dient de gronddichtheid en waterdoorlatendheid van het geotextiel te worden gewaarborgd. Het geotextiel zal hierdoor voldoende rekbaar moeten zijn om vervorming te kunnen aanvaarden zonder te grote veranderingen van de openingsgrootte en zonder te grote beschadigingen.

Treksterkte: Om ontoelaatbare vervormingen te voorkomen, voornamelijk bij steilere taluds, dient het geotextiel voldoende stijfheid en sterkte te bevatten. Het gaat hier met name om veranderingen van de openingsgrootte van het geotextiel.

Levensduur: Zie eisen gesteld ten gevolge van de hydraulische belastingen.

Doorponsweerstand: Ten gevolge van zettingen en deformatie van de harde toplaag is doorpons mogelijk, bijvoorbeeld door doorponsing van de toplaag. Het geotextiel dient hier tegen bestand te zijn.

Slijtsterkte: Het geotextiel dient bestand te zijn tegen schuring als gevolg van geotechnische invloeden.

Eisen ten gevolge van de randvoorwaarden met betrekking van de overige belastingen op glooiingsconstructies zijn:

Treksterkte: Als gevolg van het gewicht van de toplaag kunnen op de helling van de glooiingsconstructie verscheidene trekspanningen ontstaan waartegen het geotextiel bestand dient te zijn.

Rekvermogen: Als gevolg van het gewicht van de toplaag en een niet goed verdichte ondergrond kunnen er vervormingen van de ondergrond optreden. Het geotextiel dient voldoende rekvermogen te hebben om deze vervormingen aan te nemen zonder te scheuren.

Slijtsterkte: Bij toepassing van een toplaag waarvan het materiaal een kleine wrijvingsweerstand heeft kan deze, afhankelijk van de toegepaste helling in het ontwerp, gaan schuiven waardoor schuring met het geotextiel optreedt. Het geotextiel dient voldoende bestand te zijn tegen deze schuring.

Doorponsweerstand: Bij toepassing van een toplaag waarvan het materiaal een kleine wrijvingsweerstand heeft kan deze afhankelijk, van de toegepaste helling in het ontwerp, gaan schuiven waardoor doorpons als gevolg van vallende stenen optreedt. Het geotextiel dient voldoende bestand te zijn tegen doorpons.

1.2 Kreukelbermconstructies

Het deel van de dijk- of damconstructie vanaf de vooroeverconstructie tot aan de glooiingsconstructie wordt beschouwd als de kreukelbermconstructie. Deze constructie is bij locaties met stilstaand water onderhevig aan een constant waterpeil en bij getijde wateren aan druk verschillen die door eb en vloed ontstaan. Daarnaast spelen ook de golven, veroorzaakt door onder andere scheepvaart, vaak een maatgevende rol op het gebied van belastingen. De hydraulische invloeden kunnen, afhankelijk van de locatie, aanzienlijk verschillen waardoor verschillende eisen worden gesteld aan de constructie.

Page 23: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 64 F. Bakker & K. van Stee

Eisen die worden gesteld aan het geotextiel in de kreukelbermconstructies zijn opgesteld aan de hand van tabel 4.1. In deze tabel worden eisen bepaald uit de randvoorwaarden die gelden bij de faalmechanismen die veroorzaakt worden door de optredende belastingen op de constructie.

1.2.1 Optredende belastingen

Aan de hand van de optredende belastingen kunnen de faalmechanismen worden bepaald waarbij uit de hierbij geldende randvoorwaarden de eisen kunnen worden opgesteld. Op de glooiingsconstructies werken verschillende belastingen die in de volgende drie soorten kunnen worden onderscheiden:

Hydraulische belastingen: Afhankelijk van de locatie zijn de hydraulische invloeden die op de constructie werken groter of kleiner, waardoor deze wel of niet maatgevend kunnen zijn. Bij de hydraulische belastingen valt te denken aan golfoploop, golfklappen, hoogwater, laagwater, etc.

Geotechnische belastingen:

Bij de geotechnische belastingen valt te denken aan zetting van het dijk- of damlichaam maar ook inklinking van de ondergrond, afschuiving en in het minst voorkomende geval aardschokken en aardbevingen. Door hiervoor genoemde aspecten van de geotechnische belastingen kan de waterkerende constructie zoals een dijk of dam worden aangetast zoals het ontstaan van gaten en scheuren, verandering van openingsgrootte, etc. Voor de kreukelbermconstructie geldt dat geotechnische invloeden zoals zettingen vaak niet maatgevend zijn.

Overige belastingen: Als gevolg van de aangebrachte toplaag is er een belasting door het gewicht hiervan op de onderliggende constructie. Deze belasting kan voor kreukelbermconstructies maatgevend zijn wanneer sprake is van bijvoorbeeld een slappe ondergrond. Voor het ontwerp van het geotextiel dient met aspecten als deze rekening te worden gehouden.

1.2.2 Faalmechanismen

Uit het verleden is gebleken dat wanneer een dijk of dam bezwijkt, dit vaak niet het geval is omdat de optredende belastingen zijn onderschat, maar omdat de faalmechanismen niet goed in beeld zijn gebracht. Naar aanleiding van de optredende belastingen in de gebruiksfase zijn de mogelijke faalmechanismen van de kreukelbermconstructie beschreven. Er is onderscheid gemaakt in hydraulische, geotechnische en overige belastingen. Voor de faalmechanismen geldt vaak dat een combinatie van belastingen de oorzaak is. Faalmechanismen ten gevolge van de hydraulische belastingen op kreukelbermconstructies zijn:

Instabiliteit: Een kreukelbermconstructie is vaak onderhevig aan hydraulische belastingen zoals golven, stromingen, etc. De grootte van deze belastingen is afhankelijk van de locatie van de constructie. Op alle locaties zijn invloeden als golven en stromingen aanwezig door scheepvaart, windgolven, etc. Door deze invloeden is uitspoeling van het basismateriaal mogelijk waardoor de stabiliteit van de constructie afneemt en de kans op falen toeneemt.

Opdrijven geotextiel: Het opdrijven van het geotextiel is voornamelijk van toepassing op locaties die onder invloed zijn van getij. Vanwege de doorlatendheid van het geotextiel vindt er transport van water plaats door de filterconstructie. Bij snel wisselende waterstanden of wanneer sprake is van een gereduceerde waterdoorlatendheid kunnen er drukken ontstaan die ervoor zorgen dat het geotextiel op gaat drijven. Dit kan worden voorkomen door de waterdoorlatendheid groter te maken en de gronddichtheid van het geotextiel te behouden. Tevens bevindt het geotextiel t.b.v. de kreukelbermconstructie zich, bij hoog of een constant water, geheel onder water waardoor opdrijving van het geotextiel voor kan komen.

Page 24: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 65 F. Bakker & K. van Stee

Verandering doorlatendheid door uitspoeling of dichtslibben (blocking, blinding, clogging): Wanneer het basismateriaal over een brede korrelgradering beschikt zijn er altijd deeltjes aanwezig die kleiner zijn dan de openingsgroottes van het geotextiel waardoor materiaaltransport op kan treden door voornamelijk hydraulische invloeden. Hierdoor is het mogelijk dat de kleine deeltjes na verloop van tijd in het geotextiel dringen waardoor dit dichtslibt (clogging). De grotere deeltjes blokkeren de openingen van het geotextiel (blocking). Door de grotere deeltjes worden tevens de fijnere deeltjes tegen gehouden waardoor een slecht doorlatende laag onder het geotextiel wordt opgebouwd (blinding). Hierdoor neemt het filtratievermogen van het geotextiel af wat tevens een oorzaak kan zijn voor het ontstaan van over- en onderdrukken wat afschuiving en opdrijving als gevolg kan hebben. De glooiingsconstructie is constant onderhevig aan hydraulische invloeden zoals waterstromingen en golfklappen waardoor dit faalmechanisme vaak bij deze constructies voorkomt.

Doorpons als gevolg van golfslag: Als gevolg van de hydraulische belastingen is het bekledingsmateriaal op het geotextiel onderhevig aan golfstromingen en golfslag. Deze belastingen geven als het ware een duw tegen de steenbekleding waardoor het doorponsen van het bekledingsmateriaal door het geotextiel mogelijk is.

Faalmechanismen ten gevolge van de geotechnische belastingen op kreukelbermconstructies zijn:

Verandering openingsgrootte o.i. van trekbelasting: Als gevolg van de geotechnische belastingen zoals zettingen kan scheurvorming van het geotextiel ontstaan. Bij het niet scheuren van het geotextiel wordt het geotextiel wel zodanig uit elkaar getrokken dat de openingsgrootte van het geotextiel verandert waardoor effecten als blocking, blinding en clogging kunnen optreden. Hierdoor wordt het filtratievermogen gereduceerd waardoor over- en onderdrukken kunnen ontstaan. Verandering van de openingsgrootte kan ook leiden tot het toenemen van de grootte wat erosie van de onderliggende laag tot gevolg kan hebben.

Afschuiven van de toplaag of de toplaag en het geotextiel: Ook dit faalmechanisme is een combinatie van de geotechnische- en hydraulische belastingen die van invloed zijn op het geotextiel. Door grondzettingen, golfslag en stromingen kan de toplaag gaan bewegen waardoor deze over het geotextiel afschuift. Het kan ook voorkomen dat het geotextiel met de toplaag mee afschuift. Wanneer dit gebeurt is de beschermingsconstructie weg en neemt de bezwijkkans van de dam of dijk aanzienlijk toe.

Faalmechanismen ten gevolge van de overige belastingen op glooiingsconstructies zijn:

Slijtage als gevolg van schuren Afhankelijk van de toegepaste toplaag zal er meer of minder wrijving van het materiaal op het geotextiel plaatsvinden. Wrijving kan leiden tot het ontstaan van gaten in het geotextiel, echter is dit faalmechanisme vaak niet maatgevend.

Het bezwijken van het geotextiel tijdens vervorming, door rek: De vervorming treedt op als gevolg van het gewicht van het bekledingsmateriaal wat is toegepast. In combinatie met geotechnische en hydraulische belastingen zal het geotextiel vervormen waardoor rekspanningen in het geotextiel optreden. Hiermee moet tijdens het ontwerp rekening mee moeten worden gehouden.

1.2.3 Randvoorwaarden

In tabel 4.1 is aangegeven dat in de gebruiksfase alleen hydraulische en geotechnische invloeden van toepassing zijn op de constructie die kunnen zorgen voor het falen van deze constructie. Aan de hand van de belastingen en faalmechanismen kunnen er randvoorwaarden opgesteld worden die van invloed zijn op het ontwerp. De randvoorwaarden zullen leiden tot de eisen van een geschikt

Page 25: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 66 F. Bakker & K. van Stee

ontwerp van het geotextiel, waaraan het toe te passen geotextiel aan dient te voldoen. De randvoorwaarden dienen door middel van onderzoek op de projectlocatie te worden bepaald. Voor de beschrijving van de randvoorwaarden wordt verwezen naar paragraaf 1.1.3.

1.2.4 Eisen

Het geotextiel dat zal moeten worden toegepast als filterconstructie in een dijk of dam, dient te voldoen aan de eisen die gesteld zijn volgens de werkende belastingen en faalmechanismen van de kreukelbermconstructie. De eisen die zijn opgesteld aan de hand van de kreukelbermconstructie in de eindfase zijn hieronder weergegeven. Eisen ten gevolge van de randvoorwaarden met betrekking van hydraulische belastingen op kreukelbermconstructies zijn:

Gronddichtheid: Het geotextiel in de filterconstructie heeft als uitgangspunt dat slechts een zeer klein deel van het basismateriaal mag uitspoelen, hiervoor dient de vereiste poriegrootte (O90) te worden bepaald.

Waterdoorlatendheid: Het geotextiel dient een zodanige waterdoorlatendheid te bevatten dat het geen belemmering vormt voor de stroming door de constructie. Is er echter onvoldoende doorlatendheid voor het uittredend water, zal dit instabiliteit van het talud veroorzaken.

Levensduur: De levensduur van geotextiel wordt voornamelijk bepaald door de duurzaamheid. De eigenschappen van het geotextiel kunnen in de loop der jaren veranderen. Duurzaamheid van het geotextiel houdt in dat het geotextiel voldoende bestand dient te zijn tegen externe invloeden gedurende gebruiksfase, zodanig dat de functie in tact blijft. De externe invloeden zijn oxidatie, hydrolyse, chemische en bacteriologische aantasting, mechanische beschadiging en kruip en/of relaxatie.

Doorponsweerstand: Het geotextiel dient bestand te zijn tegen doorponsbelastingen als gevolg van de hydraulische belastingen.

Eisen ten gevolge van de randvoorwaarden met betrekking van geotechnische belastingen op kreukelbermconstructies zijn:

Rekvermogen: Tijdens de gebruiksfase dient de gronddichtheid en waterdoorlatendheid van het geotextiel te worden gewaarborgd. Het geotextiel zal hierdoor voldoende rekbaar moeten zijn om vervorming te kunnen aanvaarden zonder te grote veranderingen van de openingsgrootte en zonder te grote beschadigingen.

Treksterkte: Om ontoelaatbare vervormingen te voorkomen, voornamelijk bij steilere taluds, dient het geotextiel voldoende stijfheid en sterkte te bevatten. Het gaat hier met name om veranderingen van de openingsgrootte van het geotextiel.

Levensduur: Zie eisen gesteld ten gevolge van de hydraulische belastingen.

Eisen ten gevolge van de randvoorwaarden met betrekking van de overige belastingen op kreukelbermconstructies zijn:

Treksterkte: Als gevolg van het gewicht van de toplaag en een niet goed verdichte ondergrond kunnen er vervormingen van de ondergrond optreden waardoor verscheidene trekspanningen ontstaan waartegen het geotextiel bestand dient te zijn.

Page 26: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 67 F. Bakker & K. van Stee

Rekvermogen: Als gevolg van het gewicht van de toplaag en een niet goed verdichte ondergrond kunnen er vervormingen van de ondergrond optreden. Het geotextiel dient voldoende rekvermogen te hebben om deze vervormingen aan te nemen zonder te scheuren.

Slijtsterkte: Bij toepassing van een toplaag waarvan het materiaal een kleine wrijvingsweerstand heeft kan deze, afhankelijk van de toegepaste helling in het ontwerp, gaan schuiven waardoor schuring met het geotextiel optreedt. Het geotextiel dient voldoende bestand te zijn tegen deze schuring.

Doorponsweerstand: Bij toepassing van een toplaag waarvan het materiaal een kleine wrijvingsweerstand heeft kan deze afhankelijk, van de toegepaste helling in het ontwerp, gaan schuiven waardoor doorpons als gevolg van vallende stenen optreedt. Het geotextiel dient voldoende bestand te zijn tegen doorpons.

1.3 Vooroeverconstructies

Het deel van de dijk- of damconstructie vanaf de kreukelbermconstructie tot in de geul wordt beschouwd als de vooroeverconstructie. Deze constructie is bij locaties met stilstaand water onderhevig aan een constant waterpeil en bij getijde wateren aan druk verschillen die door eb en vloed ontstaan. Daarnaast spelen ook de golven, veroorzaakt door onder andere scheepvaart, vaak een maatgevende rol op het gebied van belastingen. De hydraulische invloeden kunnen, afhankelijk van de locatie, aanzienlijk verschillen waardoor verschillende eisen worden gesteld aan de constructie. Eisen die worden gesteld aan het geotextiel in de vooroeverconstructies zijn opgesteld aan de hand van tabel 4.1. In deze tabel worden eisen bepaald uit de randvoorwaarden die gelden bij de faalmechanismen die veroorzaakt worden door de optredende belastingen op de constructie.

1.3.1 Optredende belastingen

Aan de hand van de optredende belastingen kunnen de faalmechanismen worden bepaald waarbij uit de hierbij geldende randvoorwaarden de eisen kunnen worden opgesteld. Op de vooroeverconstructies werken verschillende belastingen die in de volgende drie soorten kunnen worden onderscheiden:

Hydraulische belastingen: Afhankelijk van de locatie zijn de hydraulische invloeden die op de constructie werken groter of kleiner, waardoor deze wel of niet maatgevend kunnen zijn. Bij de hydraulische belastingen valt te denken aan hoogwater, laagwater en stroming. Voor de vooroeverconstructies is het gevaar van materiaaltransport waardoor instabiliteit ontstaat groot wanneer sprake is van invloeden door getijdenwater.

Geotechnische belastingen: Bij de geotechnische belastingen valt te denken aan zetting van het dijk- of damlichaam maar ook inklinking van de ondergrond, afschuiving en in het minst voorkomende geval aardschokken en aardbevingen. Door hiervoor genoemde aspecten van de geotechnische belastingen kan de waterkerende constructie zoals een dijk of dam worden aangetast zoals het ontstaan van gaten en scheuren, afschuiven geulwand, verandering van openingsgrootte, etc. Voor de vooroeverconstructie geldt dat geotechnische invloeden zoals zettingen vaak niet maatgevend zijn.

Page 27: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 68 F. Bakker & K. van Stee

1.3.2 Faalmechanismen

Uit het verleden is gebleken dat wanneer een dijk of dam bezwijkt, dit vaak niet het geval is omdat de optredende belastingen zijn onderschat, maar omdat de faalmechanismen niet goed in beeld zijn gebracht. Naar aanleiding van de optredende belastingen in de gebruiksfase zijn de mogelijke faalmechanismen van de vooroeverconstructie beschreven. Er is onderscheid gemaakt in hydraulische, geotechnische en overige belastingen. Voor de faalmechanismen geldt vaak dat een combinatie van belastingen de oorzaak is. Faalmechanismen ten gevolge van de hydraulische belastingen op vooroeverconstructies zijn:

Instabiliteit: Een vooroeverconstructie is vaak onderhevig aan hydraulische belastingen zoals golven, stromingen, etc. De grootte van deze belastingen is afhankelijk van de locatie van de constructie. Op alle locaties zijn invloeden als golven en stromingen aanwezig door scheepvaart, windgolven, etc. Door deze invloeden is uitspoeling van het basismateriaal mogelijk waardoor de stabiliteit van de constructie afneemt en de kans op falen toeneemt.

Opdrijven geotextiel: Het opdrijven van het geotextiel is voornamelijk van toepassing op locaties die onder invloed zijn van getijden water. Vanwege de doorlatendheid van het geotextiel vindt er transport van water plaats door de filterconstructie. Bij snel wisselende waterstanden of wanneer sprake is van een gereduceerde waterdoorlatendheid kunnen er drukken ontstaan die ervoor zorgen dat het geotextiel op gaat drijven. Dit kan worden voorkomen door de waterdoorlatendheid groter te maken en de gronddichtheid van het geotextiel te behouden. Tevens bevindt het geotextiel t.b.v. de vooroeverconstructie zich, bij hoog of een constant water, geheel onder water waardoor opdrijving van het geotextiel voor kan komen.

Verandering doorlatendheid door uitspoeling of dichtslibben (blocking, blinding, clogging): Wanneer het basismateriaal over een brede korrelgradering beschikt zijn er altijd deeltjes aanwezig die kleiner zijn dan de openingsgroottes van het geotextiel waardoor materiaaltransport op kan treden door voornamelijk hydraulische invloeden. Hierdoor is het mogelijk dat de kleine deeltjes na verloop van tijd in het geotextiel dringen waardoor dit dichtslibt (clogging). De grotere deeltjes blokkeren de openingen van het geotextiel (blocking). Door de grotere deeltjes worden tevens de fijnere deeltjes tegen gehouden waardoor een slecht doorlatende laag onder het geotextiel wordt opgebouwd (blinding). Hierdoor neemt het filtratievermogen van het geotextiel af wat tevens een oorzaak kan zijn voor het ontstaan van over- en onderdrukken wat afschuiving en opdrijving als gevolg kan hebben. De glooiingsconstructie is constant onderhevig aan hydraulische invloeden zoals waterstromingen en golfklappen waardoor dit faalmechanisme vaak bij deze constructies voorkomt.

Faalmechanismen ten gevolge van de geotechnische belastingen op vooroeverconstructies zijn:

Afschuiven van de toplaag of de toplaag en het geotextiel: Ook dit faalmechanisme is een combinatie van de geotechnische- en hydraulische belastingen die van invloed zijn op het geotextiel. Door zettingen, golfslag en –stromingen kan de toplaag gaan bewegen waardoor deze over het geotextiel afschuift. Het kan ook voorkomen dat het geotextiel met de toplaag mee afschuift. Wanneer dit gebeurt is de beschermingsconstructie weg en neemt de bezwijkkans van de dam of dijk aanzienlijk toe.

Verandering openingsgrootte o.i. van trekbelasting: Als gevolg van de geotechnische belastingen zoals zettingen kan scheurvorming van het geotextiel ontstaan. Bij het niet scheuren van het geotextiel wordt het geotextiel wel zodanig uit elkaar getrokken dat de openingsgrootte van het geotextiel verandert waardoor effecten als blocking, blinding en clogging kunnen optreden. Hierdoor wordt het filtratievermogen gereduceerd waardoor over- en onderdrukken kunnen ontstaan. Verandering van de openingsgrootte kan ook leiden tot het toenemen van de grootte wat erosie van de onderliggende laag tot gevolg kan hebben.

Page 28: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 69 F. Bakker & K. van Stee

1.3.3 Randvoorwaarden

In tabel 4.1 is aangegeven dat in de gebruiksfase alleen hydraulische en geotechnische invloeden van toepassing zijn op de constructie die kunnen zorgen voor het falen van deze constructie. Aan de hand van de belastingen en faalmechanismen kunnen er randvoorwaarden opgesteld worden die van invloed zijn op het ontwerp. De randvoorwaarden zullen leiden tot de eisen van een geschikt ontwerp van het geotextiel, waaraan het toe te passen geotextiel aan dient te voldoen. De randvoorwaarden dienen door middel van onderzoek op de projectlocatie te worden bepaald. Voor de beschrijving van de randvoorwaarden wordt verwezen naar paragraaf 1.1.3.

1.3.4 Eisen

Het geotextiel wat zal moeten worden toegepast als filterconstructie in een dijk of dam, dient te voldoen aan de eisen die gesteld zijn volgens de werkende belastingen en faalmechanismen van de vooroeverconstructie. De eisen die zijn opgesteld aan de hand van de vooroeverconstructie in de eindfase voor de eigenschappen van het geotextiel zijn hieronder weergegeven. Eisen ten gevolge van de randvoorwaarden met betrekking van hydraulische belastingen op vooroeverconstructies zijn:

Gronddichtheid: Het geotextiel in de filterconstructie heeft als uitgangspunt dat slechts een zeer klein deel van het basismateriaal mag uitspoelen, hiervoor dient de vereiste poriegrootte (O90) te worden bepaald.

Waterdoorlatendheid: Het geotextiel dient een zodanige waterdoorlatendheid te bevatten dat het geen belemmering vormt voor de stroming door de constructie. Is er echter onvoldoende doorlatendheid voor het uittredend water, zal dit instabiliteit van het talud veroorzaken.

Levensduur: De levensduur van geotextiel wordt voornamelijk bepaald door de duurzaamheid. De eigenschappen van het geotextiel kunnen in de loop der jaren veranderen. Duurzaamheid van het geotextiel houdt in dat het geotextiel voldoende bestand dient te zijn tegen externe invloeden gedurende gebruiksfase, zodanig dat de functie in tact blijft. De externe invloeden zijn oxidatie, hydrolyse, chemische en bacteriologische aantasting, mechanische beschadiging en kruip en/of relaxatie.

Eisen ten gevolge van de randvoorwaarden met betrekking van geotechnische belastingen op vooroeverconstructies zijn:

Rekvermogen: Tijdens de gebruiksfase dient de gronddichtheid en waterdoorlatendheid van het geotextiel te worden gewaarborgd. Het geotextiel zal hierdoor voldoende rekbaar moeten zijn om vervorming te kunnen aanvaarden zonder te grote veranderingen van de openingsgrootte en zonder te grote beschadigingen.

Treksterkte: Om ontoelaatbare vervormingen te voorkomen, voornamelijk bij steilere taluds, dient het geotextiel voldoende stijfheid en sterkte te bevatten. Het gaat hier met name om veranderingen van de openingsgrootte van het geotextiel.

Levensduur: Zie eisen gesteld ten gevolge van de hydraulische belastingen.

Doorponsweerstand: Ten gevolge van zettingen en deformatie van de harde toplaag is doorpons mogelijk, bijvoorbeeld door doorponsing van de toplaag. Het geotextiel dient hier tegen bestand te zijn.

Slijtsterkte: Het geotextiel dient bestand te zijn tegen schuring als gevolg van geotechnische invloeden.

Page 29: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 70 F. Bakker & K. van Stee

2. Eisen n.a.v. uitvoering

Voor het aanbrengen van geotextielen in de kust- en oeververdediging zijn een tweetal uitvoeringsmethodes toepasbaar, dit betreft uitvoering in den natte en uitvoering in den droge. De eisen die gesteld zijn aan het geotextiel gedurende de uitvoering in den natte en in den droge zijn opgesteld aan de hand van tabel 4.2.

Tabel 4.2: Totstandkoming eisen uit uitvoering Uitvoeringsmethode Optredende belastingen Faalmechanismen Randvoorwaarden Eisen

Uitvoering in den natte

- Belastingen tijdens transport. - Het bezwijken van het geotextiel tijdens trekken van de zate; - Het bezwijken van het geotextiel tijdens transport over water;

- Transport condities (vaarsnelheid, bevestiging zinkstuk aan sleepboot, golfrichting, windrichting, het te waterlaten, etc.);

- Treksterkte; - Opslag- en transportaspecten.

- Belastingen tijdens installatie (geotextiel en steenbekleding gezamenlijk aanbrengen).

- Perforatie van het geotextiel; - Het bezwijken van het geotextiel door trekkrachten; - Beschadiging tijdens installatie; - Het bezwijken van het geotextiel tijdens vervorming, door rek.

- Bodemgesteldheid (korrelverdeling, verdichtingsgraad, verzadiging ondergrond, etc.); - Aan te brengen beschermende toplaag (gewicht en vorm van steen, valhoogte, etc.); - Installatie condities (diepte water, methode van installatie, etc.)

- Perforatie weerstand; - Treksterkte; - Rekvermogen; - Slijtsterkte; - Uitvoeringsaspecten.

Uitvoering in den droge

- Belastingen tijdens transport en opslag.

- Het bezwijken van het geotextiel door handelen materieel. - Aspecten op bouwlocatie (vlakke opslag, juiste transport wijzen, UV-straling).

- Opslag- en transportaspecten.

- Belastingen tijdens installatie geotextiel.

- Het bezwijken van het geotextiel door trekkrachten; - Bezwijken tijdens installatie (door handelen van de kraan, etc); - Het bezwijken van het geotextiel tijdens vervorming, door rek.

- Bodemgesteldheid (korrelverdeling, verdichtingsgraad, verzadiging ondergrond, etc.) - Aan te brengen beschermende toplaag (gewicht en vorm van steen, valhoogte, etc.) - Installatie condities (methode van installatie, toepassingsgebied, etc.)

- Doorpons weerstand; - Treksterkte; - Rekvermogen; - Slijtsterkte; - Uitvoeringsaspecten.

- Belastingen tijdens aanbrengen steen bekleding. - Belasting tijdens overige werkzaamheden (bouwverkeer)

- Perforatie van het geotextiel; - Het bezwijken van het geotextiel door trekkrachten; - Het bezwijken van het geotextiel tijdens vervorming, door rek. - Bezwijken tijdens installatie (door handelen van de kraan, etc); - Het bezwijken van het geotextiel door trekkrachten; - Bezwijken tijdens installatie (door handelen van de kraan, etc); - Het bezwijken van het geotextiel tijdens vervorming, door rek.

- Bodemgesteldheid (korrelverdeling, verdichtingsgraad, verzadiging ondergrond, etc.); - Aan te brengen beschermende toplaag (gewicht en vorm van steen, valhoogte, etc.); - Installatie condities (methode van installatie, toepassingsgebied, etc.). - Bodemgesteldheid (korrelverdeling, verdichtingsgraad, verzadiging ondergrond, etc.); - Belastingen van overig materieel (massa’s bouwverkeer, grootte en massa’s funderingsconstructies bij aanbrengen damwand, etc).

- Perforatie weerstand; - Doorpons weerstand; - Treksterkte; - Rekvermogen; - Slijtsterkte; - Uitvoeringsaspecten. - Doorpons weerstand; - Treksterkte; - Rekvermogen; - Slijtsterkte; - Uitvoeringsaspecten.

Page 30: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 71 F. Bakker & K. van Stee

2.1 Uitvoering in den natte

Uitvoering in den natte wordt voornamelijk toegepast bij het aanbrengen van geotextielen op een vooroeverconstructie, er wordt een zinkstuk geprefabriceerd waarna deze getransporteerd wordt over het water naar plaats van verwerking en vervolgens wordt afgezonken. Eisen die worden gesteld aan het geotextiel tijdens uitvoering in den natte zijn opgesteld aan de hand van tabel 4.2. In deze tabel worden eisen bepaald uit de randvoorwaarden die gelden bij de faalmechanismen die veroorzaakt worden door de optredende belastingen op de constructie.

2.1.1 Optredende belastingen

De optredende belastingen die van werking zijn tijdens de uitvoering in den natte zijn belastingen die optreden tijdens het transport van een zinkstuk en belastingen die optreden tijdens de installatie van het zinkstuk. De optredende belastingen zijn hieronder weergegeven.

Belastingen tijdens transport: Het zinkstuk wordt geprefabriceerd op een zate, waarna het vervolgens naar de plaats van verwerking wordt getransporteerd. Echter zal gedurende het transport het zinkstuk onderhevig worden aan optredende belastingen. Het zinkstuk zal na prefabricage van de zate af moeten worden gesleept, hierbij zal het zinkstuk of van een vlakke ondergrond of van een ondergrond onder een helling worden getrokken wat wrijvingskrachten voortbrengt. Vervolgens dient het zinkstuk door het water naar plaats van verwerking worden getransporteerd waarbij het zinkstuk weerstand moet bieden tegen waterverplaatsing. De belastingen gedurende het transport hebben een grote impact op de eigenschappen en de condities van het geotextiel.

Belastingen tijdens installatie: Na transport van het zinkstuk, dient het geotextiel geïnstalleerd te worden op de toegewezen plaats van verwerking. Het zinkstuk wordt afgezonken door bestorting van waterbouwsteen vanaf het water, onder begeleiding van lieren. Gedurende dit proces is het zinkstuk onderhevig aan verschillende belastingen, zoals de krachten afkomstig van het te storten waterbouwsteen. De belastingen gedurende de installatie hebben een grote invloed op de eigenschappen en condities van het geotextiel.

2.1.2 Faalmechanismen

Om een geotextiel toe te passen dat niet zal falen tijdens de uitvoering, zal het geotextiel bestand moeten zijn tegen de mogelijke faalmechanismen. De faalmechanismen die in beeld zijn gebracht, worden veroorzaakt door de belastingen die optreden tijdens de uitvoering in den natte. De faalmechanismen die gelden voor de uitvoering in den natte zijn hieronder beschreven:

Het bezwijken van het zinkstuk (geotextiel) tijdens trekken van de zate; Na prefabricage van het zinkstuk op een zate, dient het zinkstuk van de zate te worden getrokken in het water. Tijdens het te water trekken komen dusdanige trekkrachten vrij, om het zinkstuk onder invloed van een wrijvingscoëfficiënt te water te laten, dat kan leiden tot bezwijken van het zinkstuk.

Het bezwijken van het geotextiel tijdens transport over water; Nadat het zinkstuk van de zate in het water is verplaatst zal deze over het water naar de locatie van verwerking worden getransporteerd. Tijdens het transport ondervindt het zinkstuk dusdanig grote trekkrachten, dat kan leiden tot bezwijken van het zinkstuk.

Perforatie van het geotextiel: Het afzinken van het zinkstuk op een vooroeververdediging geschiedt meestal door op een gecontroleerde wijze waterbouwsteen op het zinkstuk te storten, bij niet gecontroleerd storten van het waterbouwsteen op het zinkstuk kan perforatie van het geotextiel optreden. Ook kan het waterbouwsteen dat wordt toegepast een scherphoekige vorm bevatten, dat leidt tot perforatie van het geotextiel.

Page 31: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 72 F. Bakker & K. van Stee

Het bezwijken van het geotextiel door trekkrachten: Zowel tijdens de installatie als het transport van het zinkstuk, kan het geotextiel aan dusdanige trekkrachten worden ondervonden dat het geotextiel na een aanzienlijke tijd zal bezwijken. Dit kan ontstaan bij hoge trekkrachten tijdens transport of bij ongecontroleerd storen zoals bulk storten wat zal leiden tot scheuren van het geotextiel.

Beschadiging tijdens installatie: Gedurende de installatie van het zinkstuk kunnen er zodanige verkeerde handelingen worden uitgevoerd, wat leidt tot beschadiging van het geotextiel. Bijvoorbeeld bij niet gecontroleerd storten, waardoor het zinkstuk knikt en het zal dubbelklappen.

Het bezwijken van het geotextiel tijdens vervorming, door rek: Tijdens het storten van het stortsteen, zal er indrukking van ondergrond door waterbouwsteen ontstaan. Tijdens dit proces dient het zinkstuk mee te vervormen met de ondergrond, om zo in contact te blijven met de onderliggende basislaag. Indien het niet voldoende kan mee vervormen zal het geotextiel scheuren en dus bezwijken.

2.1.3 Randvoorwaarden

De randvoorwaarden zijn van invloed op het ontwerp, die gebaseerd zijn op de mogelijke faalmechanismen van het geotextiel tijdens de uitvoering. De randvoorwaarden voor de uitvoering in den natte voor het opstellen van eisen ten behoeve van geotextiel zijn. Belastingen tijdens transport:

Transport condities: Gedurende het transport van het zinkstuk naar de plaats van installatie, ondergaat het geotextiel een aantal handelingen. Tijdens de verplaatsing is het zinkstuk onderhevig aan stroming, vaarsnelheid, de overbrenging van de krachten van de sleepboot naar het zinkstuk, etc.

Belastingen tijdens installatie:

Bodemgesteldheid: Zo is de weerstand tegen perforatie van het geotextiel afhankelijk van de verdichtingsgraad van de ondergrond, de vlakheid en de oneffenheden (zoals oude bestortingen).

Aan te brengen beschermende toplaag: Voor het ontwerpen van het geotextiel en de daarbij behorende eisen die opgesteld worden aan de eigenschappen van het geotextiel is de aan te brengen beschermende toplaag ofwel het te storten granulair materiaal op het zinkstuk zeer belangrijk. Het geotextiel kan bezwijken onder de krachten die geleverd worden tijdens het afzinkproces.

Installatie condities: Naast de randvoorwaarden bodemgesteldheid en de aan te brengen beschermende toplaag zijn de installatie condities van invloed op de eisen betreffende de eigenschappen van de geotextielen. De belastingen op het geotextiel zijn namelijk afhankelijk van de methode van uitvoering;moet het geotextiel een op een grote diepte worden aangebracht of wordt het aangebracht op een geringe diepte.

2.1.4 Eisen uitvoering

Het geotextiel dat wordt toegepast als filterconstructie in een dijk of dam, dient te voldoen aan de eisen die gesteld zijn tijdens de uitvoering in den natte. Deze eisen houden rekening met de optredende belastingen en faalmechanismen en zijn tot stand gekomen op basis van randvoorwaarden. De eisen die zijn opgesteld op basis van uitvoering in den natte voor de eigenschappen van het geotextiel zijn hieronder weergegeven.

Page 32: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 73 F. Bakker & K. van Stee

Eisen tijdens het transport:

Treksterkte: Het zinkstuk dient een dusdanige trek te ondergaan dat er gedurende het te water trekken vanaf de zate en het transport naar de plaats van verwerking geen schade ontstaat en dat de eigenschappen niet verslechteren.

Opslag- en transportaspecten: De eisen die zijn gesteld aan de eigenschappen van het geotextiel ten behoeve van het transport van het zinkstuk, worden opgesteld op basis van de opslag- en transportaspecten die staan in de CUR 115 "Uitvoering van geokunststoffen in de waterbouw" [1].

Voor eisen tijdens de installatie:

Perforatie weerstand: Tijdens het afzinken van het zinkstuk op een vooroever moet er gecontroleerd waterbouwsteen op het zinstuk worden gestort, indien er ongecontroleerd waterbouwsteen op het zinkstuk wordt gestort (bulk storten) is er een grote kans op perforeren. Ook wanneer het waterbouwsteen een dusdanige scherphoekige vorm bevat kan dit een gat veroorzaken in het geotextiel, er dient een eis te worden gesteld aan de valenergie die vrijkomt bij het treffen van het zinkstuk.

Treksterkte: Het zinkstuk dient een dusdanige treksterkte te hebben dat het tijdens de installatie van het zinkstuk weerstand kan bieden tegen de krachten afkomstig van het te storten waterbouwsteen.

Rekvermogen: Het zinkstuk dient een zodanig rek op te kunnen nemen, dat het gedurende het aanbrengen van waterbouwsteen kan mee vervormen met de ondergrond.

Slijtsterkte: Het geotextiel dient weerstand te bieden tegen schuring tijdens het bestorten van het zinkstuk met granulair materiaal.

Uitvoeringsaspecten: De eisen die zijn gesteld aan de eigenschappen van het geotextiel ten behoeve van de installatie van het zinkstuk, worden opgesteld op basis van de opslag- en transportaspecten die staan in de CUR 115 "Uitvoering van geokunststoffen in de waterbouw" [1].

2.2 Uitvoering in den droge

Bij uitvoering in den droge wordt het geotextiel direct vanaf de rol op de plaats van verwerking geïnstalleerd en vervolgens aangevuld met de steenbekleding. Eisen die worden gesteld aan het geotextiel tijdens uitvoering in den droge zijn opgesteld aan de hand van tabel 4.2. In deze tabel worden eisen bepaald uit de randvoorwaarden die gelden bij de faalmechanismen die veroorzaakt worden door de optredende belastingen op de constructie.

2.2.1 Optredende belastingen

De belastingen tijdens de uitvoering in den droge zijn belastingen die optreden tijdens het transport en opslag van de rollen geotextiel, belastingen die optreden tijdens de installatie van het geotextiel en belastingen die optreden tijdens het aanbrengen van de steenbekleding. De optredende belastingen zijn hieronder weergegeven.

Belastingen tijdens transport en opslag: Tijdens het transport en opslag dient er op de juiste wijze te worden gehandeld met betrekking tot de waarborging van de eigenschappen van het geotextiel. Een op een rol gewikkeld geotextiel kan op een aantal manieren worden getransporteerd, de te kiezen manier van transporteren tijdens de uitvoering is de beslissing van de uitvoerder. Dit geldt ook voor de opslag van de rollen geotextiel. In de CUR 115 "Uitvoering van geokunststoffen

Page 33: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 74 F. Bakker & K. van Stee

in de waterbouw" [1] zijn de uitvoeringsaspecten beschreven met de juiste manier van handelen waarbij de kwaliteit van het geotextiel wordt gewaarborgd tijdens transport en opslag. De belastingen tijdens transport en opslag stellen geen specifieke eisen aan het geotextiel, hier dient echter wel rekening mee te worden gehouden tijdens de uitvoering. Wanneer er tijdens transport en opslag niet volgens de CUR 115 "Uitvoering van geokunststoffen in de waterbouw" [1] wordt gehandeld zal de levensduur van het geotextiel afnemen en kunnen er beschadigingen optreden.

Belastingen tijdens installatie: Tijdens de installatie van het geotextiel op de plaats van verwerking wordt het geotextiel blootgesteld aan bepaalde belastingen. De verwerking van het geotextiel vindt plaats met een graafmachine en een evenaar, hierbij valt voor te stellen dat een manoeuvre van de kraan grote schade aan kan richten aan het geotextiel. Tijdens de installatie is het geotextiel onderhevig aan verschillende belastingen die van invloed zijn op de eigenschappen van het geotextiel, zo spreekt het voor zich dat als de kraan met zijn bak het geotextiel raakt het geotextiel direct is beschadigd.

Belastingen tijdens aanbrengen steenbekleding: Gelijktijdig met de installatie van het geotextiel wordt de steenbekleding aangebracht. Tijdens het aanbrengen van de steenbekleding dient het geotextiel bestand te zijn tegen belastingen afkomstig van de steenbekleding. De belastingen gedurende het aanbrengen van de steenbekleding hebben een grote impact op de eigenschappen van het geotextiel.

Belastingen tijdens overige werkzaamheden (groot materieel): Gedurende de gehele uitvoeringsperiode is er groot materieel aanwezig op de bouwlocatie. Het groot materieel kan door over de aangebrachte steenbekleding te manoeuvreren, een belasting leveren die kan leiden tot bezwijken van het geotextiel. Het geotextiel dient daarom bestand te zijn tegen krachten afkomstig van groot materieel.

2.2.2 Faalmechanismen

Om een geotextiel toe te passen dat niet zal falen tijdens de uitvoering, zal het geotextiel bestand moeten zijn tegen de mogelijke faalmechanismen. De faalmechanismen die gelden voor de uitvoering in den droge zijn hieronder beschreven:

Het bezwijken van het geotextiel door handelen materieel: Gedurende het transport en opslag van het geotextiel, kan het geotextiel onderworpen worden aan dusdanige ruwe omgang dat het geotextiel niet de functie kan waarborgen waarvoor het is bedoeld.

Het bezwijken van het geotextiel door trekkrachten: Tijdens de installatie van het geotextiel, kan het geotextiel aan dusdanige trekkrachten worden ondervonden dat het geotextiel na een aanzienlijke tijd zal bezwijken. Trekkrachten kunnen ontstaan tijdens het op de juiste plaats aanbrengen van het geotextiel

Bezwijken tijdens installatie (door handelen van de kraan): Tijdens de installatie van het geotextiel kunnen er zondanige verkeerde handelingen worden uitgevoerd dat het geotextiel beschadigd.

Het bezwijken van het geotextiel tijdens vervorming, door rek: Tijdens het aanbrengen van de steenbekleding, wordt er indrukking van de ondergrond veroorzaakt door de steenbekleding zelf en door manoeuvreren van de kraan over de steenbekleding. Tijdens dit proces dient het geotextiel mee te vervormen met de ondergrond, om zo in contact te blijven met de onderliggende basislaag. Indien het niet voldoende kan mee vervormen zal het geotextiel scheuren en dus bezwijken.

Perforatie van het geotextiel: Gelijktijdig met de installatie van het geotextiel wordt de steenbekleding aangebracht. De steenbekleding kan uit materiaal bestaan met een scherphoekige vorm of aangebracht worden met een dusdanige valhoogte dat leidt tot perforatie van het geotextiel.

Page 34: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 75 F. Bakker & K. van Stee

2.2.3 Randvoorwaarden

De randvoorwaarden zijn van invloed op het ontwerp, dat gebaseerd is op de mogelijk optredende faalmechanismen van het geotextiel tijdens de uitvoering. De randvoorwaarden zullen leiden tot de eisen van een robuuste en eenduidige ontwerpmethodiek voor het ontwerp van het geotextiel. Belastingen tijdens transport:

Aspecten op de bouwplaats: Gedurende het transport en opslag van het geotextiel op de bouwplaats, wordt het geotextiel aan een aantal uitvoeringsaspecten onderworpen. Bijvoorbeeld een juiste manier van opslaan en een juiste manier van transporteren op de bouwplaats.

Belastingen tijdens uitvoering (zowel bij installatie geotextiel als aanbrengen steenbekleding):

Bodemgesteldheid: Zo is de weerstand tegen perforatie van het geotextiel afhankelijk van de verdichtingsgraad van de ondergrond, de vlakheid en de oneffenheden (zoals oude bestortingen).

Aan te brengen beschermende toplaag: Voor het ontwerpen van het geotextiel en de daarbij behorende eisen die opgesteld worden aan de eigenschappen van het geotextiel is de aan te brengen beschermende toplaag zeer belangrijk. Het geotextiel kan bezwijken onder de krachten die geleverd worden tijdens het aanbrengen van de steenbekleding.

Installatie condities: Naast de randvoorwaarden bodemgesteldheid en de aan te brengen beschermende toplaag zijn de installatiecondities van invloed op de eisen voor de eigenschappen van de geotextielen. De eigenschappen van het geotextiel zijn namelijk afhankelijk van de methode van uitvoering;moet het geotextiel op de glooiingsconstructie of op de kreukelberm worden aangebracht.

Belastingen van overig materieel: Gedurende de gehele uitvoeringsfase kan het geotextiel onderhevig zijn aan belastingen afkomstig van groot materieel, door bijvoorbeeld over de steenbekleding te manoeuvreren of tijdens handeling waarbij de bak het geotextiel zal raken.

2.2.4 Eisen uitvoering

Het geotextiel dat wordt toegepast als filterconstructie in een dijk of dam, dient te voldoen aan de eisen die gesteld zijn tijdens de uitvoering in den droge. Deze eisen houden rekening met de optredende belastingen en faalmechanismen en zijn tot stand gekomen op basis van de randvoorwaarden, zie tabel 4.2. De eisen die zijn opgesteld op basis van uitvoering in den droge voor de eigenschappen van het geotextiel zijn hieronder weergegeven. Eisen tijdens het transport:

Opslag- en transportaspecten: De eisen die zijn gesteld aan de eigenschappen van het geotextiel ten behoeve van het transport en opslag van het geotextiel, worden opgesteld op basis van de opslag- en transportaspecten die staan in de CUR 115 "Uitvoering van geokunststoffen in de waterbouw" [1]..

Eisen tijdens de installatie van het geotextiel:

Doorpons weerstand: Het geotextiel dient weerstand te bieden tegen doorpons krachten afkomstig van het groot materieel die over de steenbekleding manoeuvreren, waardoor het niet gelijk zijn functie verlies.

Treksterkte: Het geotextiel dient een dusdanige treksterkte te hebben dat het tijdens de installatie weerstand kan bieden tegen de krachten afkomstig van de kraan.

Page 35: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 76 F. Bakker & K. van Stee

Rekvermogen: Het geotextiel dient een zodanig rekvermogen te hebben dat het tijdens indrukking van de ondergrond, kan mee vervormen met de ondergrond.

Slijtsterkte: Het geotextiel dient weerstand te bieden tegen schuring tijdens het aanbrengen van het geotextiel op de plaats van verwerking. Er kan namelijk aan het geotextiel getrokken worden om het op de juiste plaats te krijgen, hierbij mag het geotextiel niet bezwijken.

Uitvoeringsaspecten: De eisen die zijn gesteld aan de eigenschappen van het geotextiel ten behoeve van de installatie van het geotextiel, worden opgesteld op basis van de uitvoeringaspecten die staan in de CUR 115 "Uitvoering van geokunststoffen in de waterbouw" [1]..

Eisen tijdens het aanbrengen van de steenbekleding:

Doorpons weerstand: Het geotextiel dient weerstand te bieden tegen doorpons krachten afkomstig van het groot materieel die over de steenbekleding manoeuvreren, waardoor het niet gelijk zijn functie verlies.

Perforatieweerstand: Tijdens het aanbrengen van de steenbekleding op het geotextiel dient het geotextiel bestand te zijn tegen perforatie door de harde bekleding. Dit kan optreden bij scherphoekige steenbekleding.

Treksterkte: Het geotextiel dient een dusdanige treksterkte te hebben dat het tijdens het aanbrengen van de steenbekleding het geotextiel weerstand kan bieden tegen de krachten afkomstig van het aanbrengen van de steenbekleding.

Rekvermogen: Het geotextiel dient een zodanig rekvermogen te hebben dat het tijdens indrukking van de ondergrond, kan mee vervormen met de ondergrond.

Slijtsterkte: Het geotextiel dient weerstand te bieden tegen schuring tijdens het aanbrengen van de steenbekleding op het geotextiel op de plaats van verwerking. De steenbekleding zal door het gewicht willen afschuiven, wat leidt tot schuring over het geotextiel of het schuurt gezamenlijk met het geotextiel af over de ondergrond. Hierbij mag het geotextiel niet bezwijken.

Uitvoeringsaspecten: De eisen die zijn gesteld aan de eigenschappen van het geotextiel ten behoeve van het aanbrengen van de steenbekleding op het geotextiel, worden opgesteld op basis van de uitvoeringaspecten die staan in de CUR 115 "Uitvoering van geokunststoffen in de waterbouw" [1].

Eisen tijdens het aanbrengen van de steenbekleding:

Doorpons weerstand: Het geotextiel dient weerstand te bieden tegen doorpons krachten afkomstig van het groot materieel die over de steenbekleding manoeuvreren, waardoor het niet gelijk zijn functie verlies.

Treksterkte: Het geotextiel dient een dusdanige treksterkte te hebben dat het bij een verkeerde handeling van een kraan niet direct zal bezwijken.

Rekvermogen: Het geotextiel dient een zodanig rekvermogen te hebben dat het tijdens indrukking van de ondergrond door groot materieel, kan mee vervormen met de ondergrond.

Page 36: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 77 F. Bakker & K. van Stee

Slijtsterkte: Het geotextiel dient weerstand te bieden tegen schuring tijdens het manoeuvreren van groot materieel over de steenbekleding. De steenbekleding zal namelijk door het gewicht willen afschuiven, dat leidt tot schuring over het geotextiel.

Uitvoeringsaspecten: De eisen die zijn gesteld aan de eigenschappen van het geotextiel ten behoeve van het manoeuvreren van het groot materieel op de steenbekleding, worden opgesteld op basis van de uitvoeringaspecten die staan in de CUR 115 "Uitvoering van geokunststoffen in de waterbouw" [1].

Literatuur

1. CURNET. (2011). CUR- rapport 115: 'Uitvoering van geokunststoffen in de waterbouw'.

Gouda: Stichting CUR.

Page 37: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 78 F. Bakker & K. van Stee

Bijlage 5. Controle op het project ‘’Abraham Wissepolder’’

1. Kreukelberm

In dit deel van de bijlage, wordt de controle op de kreukelberm van het project Abraham Wissepolder uitgevoerd. Eerst dient hier met behulp van de nieuwe ontwerprichtlijn eisen te worden gesteld aan de eigenschappen van het geotextiel, waarop een aantal geotextielen worden gekozen. Vervolgens wordt er ingegaan op de afwegingsaspecten, waarop de verschillende geotextielen op worden afgewogen. Hierna zal er ingegaan worden op de eigenschappen van de geotextielen en de eisen die gesteld zijn, waarop de score kan worden gebaseerd. De scores van de geotextielen en de afwegingsaspecten worden vervolgens in een Multicriteria analyse ingevuld, waaruit het meest geschikte geotextiel uit volgt. Tot slot volgt er een conclusie waarin wordt aangegeven bij welke omstandigheden of belastingen het geotextiel zal voldoen tijdens de uitvoering. 1.1 Ontwerp geotextiel

De kreukelberm bestaat uit breuksteen dat wordt aangebracht op een geokunststof. Dit beschermt de teen van de bekleding tegen erosie en ondersteunt de bekleding. Het geotextiel dat wordt toegepast dient op basis van robuustheid bestand te zijn tegen perforatie en doorpons en zal moeten beschikken over een rekvermogen om mee te kunnen vervormen met de ondergrond. Tevens dient het geotextiel ook over een treksterkte te beschikken die tijdens afschuiving van de steenbekleding zorg draagt voor het niet bezwijken. Op basis van functionaliteit dient het geotextiel gronddicht te zijn om uitspoeling te voorkomen en waterdoorlatend om wateroverdrukken te vermijden. Voor het stellen van eisen aan de robuustheid is er een grondonderzoek uitgevoerd, de boorstaat is weergegeven in figuur 5.1.

Figuur 5.1: Boorstaat klei, sterk zandig

Voor het stellen van eisen aan de functionaliteit is een graderingskromme noodzakelijk, deze is weergegeven in figuur 5.2.

Page 38: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 79 F. Bakker & K. van Stee

Figuur 5.2: Graderingskromme klei, sterk zandig

1.1.1 Perforatie weerstand

De perforatie weerstand zal bepaald worden voor uitvoering in den droge, de kreukelberm bevindt zich namelijk boven de laagwaterlijn dus is het mogelijk om met behulp van een rupsgraafmachine de waterbouwsteen aan te brengen. De kreukelberm kan echter verdeeld worden in twee delen: het 1e deel is het laagst gelegen, is vlak aangebracht en bevat breuksteen met sortering 40-200 kg en het 2e deel is het hoogst gelegen, ligt onder een hellingshoek en bevat breuksteen met een sortering 10-60 kg. Beide situaties zullen worden berekend, waarbij vervolgens de situatie waaruit de grootste val energie volgt maatgevend is. De benodigde gegevens voor het bepalen van de valenergie tijdens het aanbrengen van de waterbouwsteen zijn weergegeven in tabel 5.1.

Tabel 5.1: Parameters voor het bepalen van de valenergie

Symbool Omschrijving Waarde Toevoeging

cr Reductie factor ondergrond 1 Omdat er bij het bodemonderzoek geen onderzoek is gedaan naar de CBR waarde. Wordt verondersteld: omdat het gaat om een klei laag, dat de CBR waarde tussen de 0-20 zit, dit geeft een reductiefactor van 1.

Cs schadefactor bij bulkbestorting 1,2 Geen schade gewenst, hierbij geldt de factor 1,2.

D 10-60 Maximale D85 van de steen sortering 10-60 0,37 m Volgens de NEN-EN-13383, maximale D85 van de steen sortering

D 40-200 Maximale D85 van de steen sortering 40-200

0,53 m Volgens de NEN-EN-13383, maximale D85 van de steen sortering

EN Valenergie loodrecht op het geotextiel Nm Berekenen met behulp van formule

hval Valhoogte steen 1 m

2 m

Onderste deel: Uitgaande van een valhoogte van 1 meter, een valhoogte van 2 meter zou absurd hoog zijn, de kreukelberm is namelijk vlak en de breuksteen is dusdanig zwaar waarbij 2 meter onrealistisch is. Als eis stellen tijdens uitvoering een max. valhoogte van 1 meter. Bovenste deel: Uitgaande van een valhoogte van 2 meter, dit omdat de constructie onder een helling is aangebracht en de steensortering heeft geen zwaar gewicht.

M10-60 Maximale M85 van de steen sortering 10-60 78 kg Volgens de NEN-EN-ISO-13383, maximale M85 van de steen sortering

M40-200 Maximale M85 van de steen sortering 40-200

238 kg Volgens de NEN-EN-ISO-13383, maximale M85 van de steen sortering

α Hellingshoek 1

17,9°

Onderste deel: Kreukelberm is niet onder een hellingshoek, dit geeft voor cos (1)=1. Bovenste deel: Kreukelberm bevindt zich onder een helling 17,9°, afgeleid uit tekening.

Page 39: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 80 F. Bakker & K. van Stee

De valenergie die loodrecht op het geotextiel werkt kan berekend worden met behulp van de volgende formule: Bepalen valenergie door breuksteen sortering van 10-60 kg: Bepalen valenergie door breuksteen sortering van 40-200 kg: Maatgevende valenergie Op dit moment hanteren de leveranciers voor de perforatieweerstand van het geotextiel een maximaal gat diameter. Terwijl de ontwerprichtlijn een eis stelt aan de valenergie die het geotextiel moet kunnen absorberen. Omdat er in Nederland nog nooit eisen zijn gesteld aan de valenergie die het geotextiel moet kunnen absorberen is dit ook een logische benadering. Nu er in deze ontwerprichtlijn een eis is gesteld aan de valenergie, zal dit ook in de loop van de tijd aangetoond moeten gaan worden door de leveranciers om geotextielen te kunnen leveren die voldoen aan deze eis. Om enige inzicht te krijgen in de perforatieweerstand zal om deze reden de formule van “Lawson” worden gehanteerd, hierbij moet vermeld worden dat deze formule enkel een inschatting geeft maar geen eis stelt. Lawson geeft namelijk een formule waarmee het benodigde gewicht van een geotextiel kan worden bepaald als functie van het stortmateriaal en de valhoogte. De minimale massa van het geotextiel is: Bepalen minimaal benodigd gewicht bij breuksteen sortering van 10-60 kg:

Bepalen minimaal benodigd gewicht bij breuksteen sortering van 40-200 kg:

Maatgevend minimaal gewicht 1.1.2 Doorpons weerstand

De doorpons weerstand van het geotextiel zal bepaald worden voor breuksteen, de kreukelberm is namelijk opgebouwd uit breuksteen met een sortering van 40-200 kg en breuksteen met een sortering van 10-60 kg. De doorpons krachten die hierop werken worden veroorzaakt door de neerwaartse belasting afkomstig van groot materieel en golfslag. De situatie met breuksteen 40-200 is niet onder een helling aangebracht, dit betekent dat hier enkel doorponskracht afkomstig van groot materieel op van werking is. De situatie met breuksteen 10-60 is echter wel onder een helling aangebracht, dit betekent dat hier doorponskracht afkomstig van zowel groot materieel als golfslag invloed uitoefent op de constructie. De drie situaties zullen worden berekend en de situatie met de grootste doorpons kracht is maatgevend. De benodigde gegevens voor het bepalen van de doorpons kracht zijn weergegeven in tabel 5.2.

Page 40: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 81 F. Bakker & K. van Stee

Tabel 5.2: Parameters voor het bepalen van de doorponskracht

Symbool Omschrijving Waarde Toevoeging

- Rupsbreedte 0,5 m Afkomstig van liebherr R906 [1]

- Rupslengte 3,648 m Afkomstig van liebherr R906 [1]

Cgolf Dempingsfactor golfslag 1 Toplaag direct aangebracht op ondergrond

d Breedte van de breuksteen sortering 40-200 kg ter plaatse van het grensvlak geotextiel

0,265 m d = 0,5 * D

d Breedte van de breuksteen sortering 10-60 kg ter plaatse van het grensvlak geotextiel

0,185 m d = 0,5 * D

D 10-60 Maximale D85 van de steen sortering 10-60

0,37 m Volgens de NEN-EN-13383, maximale D85 van de steen sortering

D 40-200 Maximale D85 van de steen sortering 40-200

0,53 m Volgens de NEN-EN-13383, maximale D85 van de steen sortering

FR Doorponskracht kN Berekenen met behulp van formule

Frups Belastingafdracht graafmachine aan één rupspand

kN Berekenen met behulp van formule

h Laagdikte breuksteen 0,7 m Afgeleid van tekening: zie tekening "Controle project Wilempoler, Abraham Wissepolder".

Hs Significante golfhoogte 1,9 m Bij ontwerppeil +3,70 m NAP (Ontwerpnota "Willempolder Abraham Wissepolder) [2]

m Massa graafmachine 22,500 kg Afkomstig van liebherr R906 [1], eis stellen aan maximum gewicht van de graafmachine voor het manoeuvreren over de bekleding

PNeerwaarts Bovenbelasting, inclusief gewicht breuksteen

kN/m2 Berekenen met behulp van formule

POpwaarts Reactiekracht van de ondergrond 30 kN/m2 De

grondsoort is voortgekomen uit het bodemonderzoek [3], waarna vervolgens op basis van 6740 de Fundr is aangenomen, als eis wordt gesteld dat de ongedraineerde schuifsterkte van de kleilaag minimaal 40 kN/m

2 moet zijn

(anders zullen er dusdanige doorponskracht uit voorkomen die niet gedragen kunnen worden, door het geotextiel)

Tp Golfperiode bij de piek van het golfspectrum

5,4 s Bij ontwerppeil +3,70 m NAP (Ontwerpnota "Willempolder Abraham Wissepolder) [2]

α Hellingshoek 17,9° Breuksteen 10-60 kg bevindt zich onder een helling 17,9°, afgeleid uit tekening: zie tekening "Controle project Wilempoler, Abraham Wissepolder".

γs Volumieke massa breuksteen 26,5 kN/m3

Volgens de NEN-EN-13383, algemene gegevens

ρw massadichtheid water 1025 kg/m3

Massadichtheid van zoutwater

Bepalen doorponskracht afkomstig van groot materieel op breuksteen sortering van 10-60 kg: De belastingafdracht aan één rupsband kan berekend worden met behulp van de formule:

De bovenbelasting van het groot materieel voor de situatie met een breuksteen sortering van 10-60 kg:

Page 41: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 82 F. Bakker & K. van Stee

De doorponskracht voor de situatie met een breuksteen sortering van 10-60 kg is dan:

Maatgevende doorponskracht

De trekkracht voor de situatie met een breuksteen sortering van 10-60 kg is dan:

Bepalen doorponskracht afkomstig van groot materieel op breuksteen sortering van 40-200 kg: De belastingafdracht aan één rupsband kan berekend worden met behulp van de formule:

De bovenbelasting van het groot materieel voor de situatie met een breuksteen sortering van 40-200 kg:

De doorponskracht voor de situatie met een breuksteen sortering van 40-200 kg is dan:

De doorponskracht die hieruit voortkomt is zo extreem groot, dat het verstandiger is om een verbod te leggen op het manoeuvreren van groot materieel over de onderste 5 meter kreukelberm, dit is het gedeelte waar breuksteen sortering 40-200 kg is aangebracht. De trekkracht voor de situatie met een breuksteen sortering van 40-200 kg is dan:

Page 42: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 83 F. Bakker & K. van Stee

Bepalen doorponskracht afkomstig van golfslag op breuksteen sortering van 10-60 kg: De golfbrekerparameter kan bepaald worden met behulp van de formule:

De Ag is afhankelijk van de golfbrekerparameter (ξop) en de demping van de golfslag, de Ag kan berekend worden met de volgende formule:

De bovenbelasting geleverd door golfslag voor de situatie met een breuksteen sortering van 10-60 kg is:

De doorponskracht voor de situatie met een breuksteen sortering van 10-60 kg is dan:

De trekkracht die geleverd wordt ten opzicht van de situatie met een breuksteen sortering van 10-60 kg is dan:

1.1.3 Rekvermogen

Het rekvermogen van het geotextiel is afhankelijk van zowel perforatie als doorpons, hierdoor dient te worden ontworpen op het rekvermogen onder invloed van perforatie met daarop komend een doorponskracht. De benodigde rek dient voor twee situaties bepaald te worden, dit zijn voor breuksteen met een sortering 10-60 kg en breuksteen met een sortering van 40-200 kg. Beide situaties zullen worden berekend en de situatie met de grootste benodigde rek is maatgevend. De benodigde gegevens voor het bepalen van de benodigde rek zijn weergegeven in tabel 5.3. Tabel 5.3: Parameters voor het bepalen van de benodigde rek

Page 43: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 84 F. Bakker & K. van Stee

Symbool Omschrijving Waarde Toevoeging

Asteen Oppervlakte steen breuksteen sortering 40-200

0,221 m2

¼ * π * D2 ¼ * π * 2 = 0,221 m2

Asteen Oppervlakte steen breuksteen sortering 10-60

0,108 m2

¼ * π * D2 ¼ * π * 2 = 0,108 m2

D10-60 Maximale D85 van de steen sortering 10-60 kg

0,37 m Volgens de NEN-EN-13383, maximale D85 van de steen sortering

D40-200 Maximale D85 van de steen sortering 40-200 kg

0,53 m Volgens de NEN-EN-13383, maximale D85 van de steen sortering

Esurface Elasticiteitmodulus van de ondergrond 3,5 *106

N/m2

De grondsoort is voortgekomen uit het bodemonderzoek [3] waarna vervolgens op basis van NEN 6740 de elasticiteitsmodulus is aangenomen (de gemiddelde waarde wordt gebruikt)

FN Bovenbelasting gedragen door een enkele steen, inclusief gewicht steenbekleding

N Berekenen met behulp van formule

PNeer Bovenbelasting, inclusief gewicht breuksteen sortering 40-200 kg

139,5kN/m2 Bovenbelasting berekend bij doorpons kracht

PNeer Bovenbelasting, inclusief gewicht breuksteen sortering 10-60 kg

131,6kN/m2 Bovenbelasting berekend bij doorpons kracht

Z Indrukkingsdiepte steenbekleding m Berekenen met behulp van formule

νsurface Coëfficiënt van Poisson van de ondergrond

0,375 De grondsoort is voortgekomen uit het bodemonderzoek [3], hieruit blijkt dat de onderlaag uit klei bestaat. De coëfficiënt van Poisson voor klei ligt tussen 0,3 en 0,45, hier is de gemiddelde waarde aangehouden.

Bepalen benodigde rek onder invloed van perforatie en doorpons ten opzichte van een breuksteen sortering van 10-60 kg: De bovenbelasting PNeer is berekend per m2, omdat het hier gaat om een enkele steen dient de bovenbelasting per steen bepaald te worden, dit kan met behulp van de volgende formule:

De indrukking in klei is te bepalen met behulp van de volgende formule:

De verhouding is als volgt: Lengte inklemming (0,75 D) Indrukking (Z) 0,75 . 0,37 = 0,278 0,216 Hierdoor kan de volgende formule worden aangehouden voor de lengte vervorming van het geotextiel:

Page 44: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 85 F. Bakker & K. van Stee

Het oppervlak bij vervorming van het geotextiel:

Het oppervlak van het geotextiel in vlakke positie:

De rek van het geotextiel:

Bepalen benodigde rek onder invloed van perforatie en doorpons ten opzichte van een breuksteen sortering van 40-200 kg: De bovenbelasting PNeer is berekend per m2, omdat het hier gaat om een enkele steen dient de bovenbelasting per steen bepaald te worden, dit kan met behulp van de volgende formule:

De indrukking in klei is te bepalen met behulp van de volgende formule:

De verhouding is als volgt: Lengte inklemming (0,75 D) Indrukking (Z) 0,75 . 0,53 = 0,398 0,313 Hierdoor kan de volgende formule worden aangehouden voor de lengte vervorming van het geotextiel:

Het oppervlak bij vervorming van het geotextiel:

Het oppervlak van het geotextiel in vlakke positie:

De rek van het geotextiel:

Maatgevende benodigde rek

Page 45: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 86 F. Bakker & K. van Stee

1.1.4 Treksterkte

De uitvoeringswijze betreft uitvoering in den droge, gedurende de uitvoering in den droge is het geotextiel onderhevig aan trekkrachten tijdens het uitrollen en het aanbrengen van de breuksteen en tijdens het manoeuvreren van groot materieel op de steenbekleding. De treksterkte dient voor twee situaties bepaald te worden, dit zijn voor breuksteen met een sortering 10-60 kg en voor breuksteen met een sortering van 40-200 kg. Beide situaties zullen worden berekend en de situatie met de grootste trekkracht is maatgevend. De benodigde gegevens voor het bepalen van de treksterkte zijn weergegeven in tabel 5.4.

Tabel 5.4: Parameters voor het bepalen van de trekkracht

Symbool Omschrijving Waarde Toevoeging

Ftt Totale trekkracht kN/m1 Berekenen met behulp van formule

G Gewicht van de toplaag per eenheid van oppervlak

kN/m2

Berekenen met behulp van formule

Ggeo Gewicht van het geotextiel bij steen sortering 40-200 kg

0,64 kg/m2 Met behulp van de formule van Lawson : Ggeo =

1,2*10,5

*0,53 = 0,64 kg/m2

Ggeo Gewicht van het geotextiel bij steen sortering 10-60 kg

0,63 kg/m2 Met behulp van de formule van Lawson : Ggeo =

1,2*20,5

*0,37 = 0,63 kg/m2

Gstort Minimale storthoeveelheid van de steen sortering 40-200 kg

800 kg/m2 Bepaald aan de hand van de tabel “eigenschappen van

steenklasses"

Gstort Minimale storthoeveelheid van de steen sortering 10-60 kg

550 kg/m2 Bepaald aan de hand van de tabel “eigenschappen van

steenklasses"

Lgeo Lengte geotextiel loodrecht op de glooiing 6,87 m Het geotextiel zal enkel een trekkracht ondervinden, waar de kreukelbermconstructie onder een helling is aangebracht. Dit betekent dat de onderste 5 meter niet mee zal worden gerekend, omdat deze vlak wordt aangebracht. De overgebleven afstand is dan 6,87 meter, zie tekening "Controle project Wilempoler, Abraham Wissepolder".

α hellingshoek 17,9° De hoek waaronder de steenbekleding is aangebracht is 17,9°, zie tekening "Controle project Wilempoler, Abraham Wissepolder".

δw wrijvingshoek tussen het geotextiel en de ondergrond

10° De grondsoort is voortgekomen uit het bodemonderzoek [3], waarna vervolgens op basis van 6740 de wrijvingshoek is aangenomen (de gemiddelde waarde wordt gebruikt) = 30°: omdat klei een halfruw materiaal is wordt hier de factor van 1/3 over gedaan, dit wordt dan: 1/3*30= 10°

Eerst dient de eis bepaald te worden of het geotextiel ten opzichte van de basislaag (klei) wilt afschuiven. De veiligheid tegen afschuiven is dan:

Hieruit blijkt dat het geotextiel wil afschuiven, er vinden dus trekkrachten plaats op het geotextiel. Bepalen treksterkte tijdens installatie geotextiel en aanbrengen breuksteen ten opzichte van een breuksteen sortering van 10-60 kg: Het gewicht van het geotextiel kan berekend worden met behulp van de volgende formule:

Page 46: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 87 F. Bakker & K. van Stee

De maximale trekkracht die in het geotextiel kan optreden is dan:

Bepalen treksterkte tijdens installatie geotextiel en aanbrengen breuksteen ten opzichte van een breuksteen sortering van 40-200 kg: Het gewicht van het geotextiel kan berekend worden met behulp van de volgende formule:

De maximale trekkracht die in het geotextiel kan optreden is dan:

Maatgevende trekkracht Bepalen treksterkte afkomstig van doorponskracht door groot materieel op breuksteen sortering van 10-60 kg: De trekkracht voor de situatie met een breuksteen sortering van 10-60 kg is bepaald in paragraaf 1.1.2:

De geleverde trekkracht zal deels opgenomen worden door het geotextiel en deels door de wrijving tussen het geotextiel en de ondergrond, de totale trekkracht op het geotextiel is dan:

Bepalen treksterkte afkomstig van doorponskracht door golfslag op breuksteen sortering van 10-60 kg: De trekkracht voor de situatie met een breuksteen sortering van 10-60 kg is, dit is bepaald in paragraaf 1.1.2:

De geleverde trekkracht zal deels opgenomen worden door het geotextiel en deels door de wrijving tussen het geotextiel en de ondergrond, de totale trekkracht op het geotextiel is dan:

Page 47: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 88 F. Bakker & K. van Stee

1.1.5 Gronddichtheid

De gronddichtheid van het geotextiel is gebaseerd op de graderingskromme weergegeven in figuur 5.2. Op basis van deze graderingskromme is tabel 5.5 met omgevingscondities en grondgegevens opgesteld. Tabel 5.5: Omgevingscondities en grondgegevens voor het bepalen van de gronddichtheid

D10

[mm] D40

[mm] D50

[mm] D60

[mm] D85

[mm] D90

[mm] Belastingsgeval Mobiliteit

korreldeeltjes

0,0018 0,026 0,043 0,068 0,276 0,407 Dynamische belasting met een niet aanliggend geotextiel

Instabiele grond

Op basis van de grondeigenschappen en het belastingsgeval die van toepassing is op de constructie, kan de criteria die van toepassing is op de constructie bepaald worden. Hieruit komen de volgende criteria waar de gronddichtheid van het geotextiel op bepaald kan worden naar voren. Maatgevende openingsgrootte en O95 < 300 μm 1.1.6 Waterdoorlatendheid

De waterdoorlatendheid van het geotextiel is gebaseerd op de graderingskromme weergegeven in figuur 5.2. Op basis van deze graderingskromme, de pakking van de grond en de stroming van het water, zie tabel 5.6, kan de waterdoorlatendheid van het geotextiel bepaald worden. Tabel 5.6: Omgevingscondities en grondgegevens voor het bepalen van de waterdoorlatendheid

D10

[mm] D40

[mm] D50

[mm] D60

[mm] D85

[mm] D90

[mm] Pakking Stroming Samenhang

0,0018 0,026 0,043 0,068 0,276 0,407 Middelmatige gepakte grond

Niet-stationaire stroming

Niet cohesieve grond

In eerste instantie dient de uniformiteit van de ondergrond bepaald te worden:

Op basis van de uniformiteit kan gesteld worden met behulp van de volgende eis of de grond uniform of niet-uniform is: Cu > 5 = 37,8 > 5 Dit betekent dat de grond niet uniform is. Voor niet-uniforme grondsoorten geldt bepaling van de waterdoorlatendheid op basis van de methode van Beyer.

De CB kan bepaald worden volgens de figuur van Beyer, hieruit volgt een factor 0,0056. De waterdoorlatendheid van de grond wordt dan: m/s

Page 48: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 89 F. Bakker & K. van Stee

Vervolgens kan met onderstaande formule de waterdoorlatendheid van het geotextiel worden berekend.

De cm is een veiligheidsfactor op basis van de stroming van het water en de samenhang van de ondergrond. Op basis van deze gegeven volgt een waarde van cm van 10. De waterdoorlatendheid van het geotextiel moet dan minimaal zijn:

1.2 Afwegingsaspecten geotextielen

De afweging tussen de geotextielen zal in twee stappen plaats vinden, de eerste afweging is specifiek op de eigenschappen en de tweede afweging is naar de vraag en aanbod van het geotextiel. Het is vanzelfsprekend dat de eigenschappen van het geotextiel moeten voldoen op robuustheid en functionaliteit, om zorg te dragen dat de (dijk)constructie niet zal bezwijken tijdens de gebruiksfase. Daarnaast dient ook naar de verkrijgbaarheid en de kosten van het geotextiel te worden gekeken.

De scores van de geotextielen in de afweging op de verschillende afwegingsaspecten zijn onderverdeeld in een drietal niveaus, dit zijn 3 punten, 1 punt en 0 punten. Deze onderverdeling is gemaakt op basis van of het voldoet, twijfelachtig is of onvoldoende is. Er is geen lineair verloop aangehouden voor de puntenindeling, dit omdat een geotextiel dat twijfelachtig scoort op een aspect niet gelijk is aan de helft van een geotextiel dat voldoende scoort op een project. Een geotextiel dat twijfelachtig is zit dichter tegen een geotextiel aan dat onvoldoende scoort, maar is ook weer niet gelijk aan het geotextiel dat onvoldoende scoort. Daarom is gekozen voor deze middenweg.

1.2.1 Afweging specifiek op de eigenschappen

De afweging specifiek gericht op de eigenschappen gaat in op kwaliteit van het geotextiel gedurende de uitvoering en de gebruiksfase. Hieruit zal blijken wat het meest geschikte geotextiel is volgens de eisen die voortgekomen zijn uit de nieuwe ontwerprichtlijn. De weging specifiek op de eigenschappen is gelijk aan de afweging op vraag en aanbod.

1.2.1.1 Technische aspecten (75%)

De technische aspecten gaan in op de robuuste en functionele eigenschappen van het geotextiel. Dit is de belangrijkste criteria van de afweging, er wordt hier namelijk ingegaan op de kwaliteit van het geotextiel. De kwaliteit van het geotextiel draagt immers zorg voor het niet bezwijken van de (dijk)constructie. De technische aspecten hebben een waarde van 75 % op de afweging “specifiek op de eigenschappen”. De technische aspecten zijn onderverdeeld in robuustheid en functionaliteit, ofwel de sterkte die het geotextiel moet hebben om niet te bezwijken gedurende de uitvoering en de eigenschappen die het geotextiel moet bevatten om gedurende de gebruiksfase als filterconstructie van de dijkconstructie te kunnen functioneren.

De afweging op technische aspecten gebeurd op basis van een drietal niveaus, dit zijn:

3 punten: hierbij voldoen de eigenschappen van het geotextiel aan de vereiste eigenschappen volgens de nieuwe ontwerprichtlijn;

1 punt: hierbij zijn de eigenschappen van het geotextiel twijfelachtig, ten opzichte van de vereiste eigenschappen volgens de nieuwe ontwerprichtlijn;

0 punten: hierbij voldoen de eigenschappen van het geotextiel niet aan de vereiste eigenschappen volgens de nieuwe ontwerprichtlijn.

Page 49: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 90 F. Bakker & K. van Stee

Robuustheid De robuustheid van het geotextiel gaat in op de sterkte die het geotextiel moet bevatten zodat het geotextiel niet bezwijkt onder extreme uitvoeringsomstandigheden. De robuustheid van het geotextiel wordt aangetoond met de treksterkte en het rekvermogen, de doorponsweerstand en de perforatieweerstand. In de huidige Nederlandse waterbouw worden geotextielen toegepast, waarbij enkel op basis van functionaliteit is aangetoond dat het geotextiel voldoet. Er is echter onduidelijkheid over de sterkte van het geotextiel gedurende de uitvoering, terwijl dit de maatgevende eigenschappen van het geotextiel zijn. De robuustheid zal 60 % van de afweging op technische aspecten bedragen, zodat er een aantoonbaar goed geotextiel wordt toegepast dat voldoet tijdens de uitvoering. De ontstane problemen zijn namelijk allen ontstaan door schades gedurende de uitvoering. Treksterkte en rekvermogen (18 %) Een geotextiel dat wordt toegepast in een filterconstructie onder een breuksteen bekleding en wordt aangebracht door middel van storten in den droge, heeft als maatgevende eis: een kleine trek met een hoge rek. Zodat het tijdens de uitvoering mee kan vervormen met de te storten breuksteen en bij extreme neerwaartse belastingen, waardoor het geotextiel goed in contact is met de ondergrond. Hierdoor zal er gedurende de gebruiksfase geen beweging van de gronddeeltjes direct onder het geotextiel mogelijk zijn en zal er een natuurlijk filter achter het geotextiel gevormd worden. Dit is de meest gunstige situatie ten opzichte van de functionaliteit van het geotextiel. De verhouding tussen treksterkte en rekvermogen zal 18 % van de afweging die specifiek ingaat op de eigenschappen bedragen. Doorponsweerstand (9%) De doorponsweerstand van het geotextiel toont aan hoe groot de weerstand is tegen een neerwaartse belasting op het geotextiel. De neerwaartse belasting is afkomstig van het groot materieel dat tijdens de uitvoering manoeuvreert over de aangebrachte breuksteen en afkomstig van golfslag dat tijdens de gebruiksfase op de constructie breekt. Het is echter zo dat de maatgevende doorponskracht geleverd wordt door het groot materieel, wat leidt tot extreme krachten tijdens de uitvoering. Er kan echter worden geëist dat gedurende uitvoering niet over de kreukelberm mag worden gemanoeuvreerd, dit zal leiden tot een veel lagere doorponskracht. Het is echter niet uit te sluiten dat het groot materieel zich hierover toch zal verplaatsen, maar door hier duidelijk op te letten kan dit vermeden worden. De doorponsweerstand dient wel te worden meegenomen in de afweging, maar door enkele maatregelen kan gesteld worden dat de doorponsweerstand maar 9 % van de afweging die specifiek ingaat op de eigenschappen zal bedragen. Perforatieweerstand (18%) Het aanbrengen van een breuksteen bekleding geschiedt altijd door middel van storten vanaf een bepaalde valhoogte. Tijdens dit stortproces wordt er bij het treffen van het geotextiel en de ondergrond door het breuksteen een valenergie geleverd. Hierbij kunnen gaten ontstaan in het geotextiel, waarna bij eventuele verschuiving van de breuksteen het geotextiel de functie gronddichtheid niet kan waarborgen. Dit zal leiden tot uitspoeling van de onderliggende basislaag, dat bezwijken van de (dijk)constructie tot gevolg heeft. Omdat perforatie van het geotextiel niet vermeden kan worden bij een breuksteen bekleding zal de perforatieweerstand 18 % van de afweging die specifiek ingaat op de eigenschappen bedragen. Functionaliteit De functionaliteit gaat in op de eigenschappen die het geotextiel moet hebben om tijdens de gebruiksfase als filterconstructie van de dijkconstructie te kunnen functioneren. De functionaliteit van het geotextiel wordt aangetoond met de gronddichtheid, waterdoorlatendheid en kans op vermindering van de doorlatendheid.

Page 50: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 91 F. Bakker & K. van Stee

De geotextielen die in de huidige Nederlandse waterbouw worden toegepast, worden enkel op basis van functionaliteit voorgeschreven. Hier is in het verleden door Nederlandse onderzoeksinstituten veelvuldig onderzoek naar gedaan, wat leidt tot een betrouwbaar geotextiel op basis van functionaliteit. De functionaliteit zal daarom 40 % van de afweging die specifiek ingaat op de eigenschappen bedragen. Gronddichtheid (11,25%) Gedurende de gebruiksfase is het toegestaan dat de kleinste 10% van de korreldeeltjes van de onderliggende basislaag door het geotextiel uitspoelt. Nadat dit deel is uitgespoeld dient er achter het geotextiel een natuurlijk filter te zijn ontstaan, dat in combinatie met het geotextiel zorg draagt voor een gronddichte constructie. Op deze manier wordt uitgesloten dat de dijkconstructie niet zal uitspoelen en dus ook niet zal bezwijken. De gronddichtheid zal 11,25 % van de afweging die specifiek ingaat op de eigenschappen bedragen. Waterdoorlatendheid (11,25%) Bij een variërend waterpeil, zal het waterpeil in de dijk moeten mee schommelen om zo waterstand verschillen te voorkomen. Het geotextiel dat dient als filterconstructie zal een waterdoorlatendheid moeten bevatten wat groter is dan de waterdoorlatendheid van de achterliggende basislaag om zo wateroverdrukken en -onderdrukken te voorkomen. Wateroverdruk in de dijk leidt namelijk tot het uitdrukken van de steenbekleding, terwijl wateronderdruk leidt tot extreme drukkrachten op de ondergrond, wat resulteert in verzakking van de dijkbekleding. De waterdoorlatendheid zal 11,25 % van de afweging die specifiek ingaat op de eigenschappen bedragen. Vermindering doorlatendheid (7,5%) Naast het voorkomen van uitspoeling van de onderliggende laag en het voorkomen van wateroverdrukken en -onderdrukken dient het geotextiel niet dicht te slibben doordat de korreldeeltjes van de onderliggende laag zich ophopen in het geotextiel. Dit leidt namelijk tot stroomafwaarts transportletsel, wat vervolgens wateroverdrukken in de dijk veroorzaakt. De vermindering van de doorlatendheid zal 7,5 % van de afweging die specifiek ingaat op de eigenschappen bedragen.

1.2.1.2 Aantoonbaarheid kwaliteit (25%)

De aantoonbaarheid van de kwaliteit is enkel van toepassing op de eigenschappen die gedurende de uitvoering van uiterst belang zijn. Dit zijn het rekvermogen en de perforatie weerstand van het geotextiel. De aantoonbaarheid van de kwaliteit van het geotextiel geschiedt doormiddel van testen, het is dus meer een afweging tussen de testen die gebruikt zijn voor huidige toegepaste geotextielen en de testen die toegepast worden volgens de nieuwe ontwerprichtlijn om de kwaliteit van het geotextiel aan te tonen. Hier wordt in feite gekeken naar de geschiktheid van de testen voor de belangrijkste parameters op een specifiek eigenschap. De afweging op de aantoonbaarheid van de kwaliteit gebeurd op basis van een drietal niveaus, dit zijn:

3 punten: hierbij kunnen de eigenschappen van het geotextiel aangetoond worden met een proef die daadwerkelijk de kwaliteit aantoont van het geotextiel die benodigd is gedurende de uitvoeringsfase;

1 punt: hierbij kunnen de eigenschappen van het geotextiel aangetoond worden met een proef. Echter uit deze proef volgt niet de daadwerkelijke kwaliteit die gedurende de uitvoeringsfase benodigd is, maar volgt er een eigenschap van het geotextiel die is aangetoond bij belastingen of omstandigheden die niet gelijk zijn aan de daadwerkelijke belastingen of omstandigheden.

0 punten: hierbij is er geen proef aanwezig die de kwaliteit van het geotextiel aantoont.

Page 51: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 92 F. Bakker & K. van Stee

Rek (12,5%) Het rekvermogen is te bepalen met behulp van de testen “val test” en de “doorpons test”. Hier zal een onderscheidt worden gemaakt tussen de testen die nu gehanteerd worden en de testen die volgens de nieuwe ontwerprichtlijn moeten worden gehanteerd. De test rek zal 12,5 % van de afweging die specifiek ingaat op de eigenschappen bedragen. Perforatie (12,5%) De perforatieweerstand van het geotextiel is te bepalen met behulp van de test “val test”. Hier zal net als bij de trek -rek proef onderscheidt worden gemaakt tussen de test die nu gehanteerd wordt en de test die volgens de nieuwe ontwerprichtlijn moet worden gehanteerd. De test op perforatie zal 12,5 % van de afweging die specifiek ingaat op de eigenschappen bedragen. 1.2.2 Afweging op vraag en aanbod

Naast de afweging specifiek gericht op de eigenschappen van het geotextiel, dient er een afweging op verkrijgbaarheid en kosten van het geotextiel gemaakt te worden. Indien er nagenoeg geen verschil is tussen de eigenschappen van het geotextiel, kan er op basis van de verkrijgbaarheid of kosten gekozen worden voor het geschikte geotextiel. De weging van vraag en aanbod is gelijk aan de weging die specifiek ingaat op de eigenschappen van het geotextiel. Verkrijgbaarheid (30%) De verkrijgbaarheid van het geotextiel gaat voornamelijk over waar het geotextiel is te verkrijgen. Is het geotextiel te verkrijgen bij een leverancier in Nederland waar al meerdere malen producten zijn besteld of is het geotextiel enkel te verkrijgen bij een leverancier in Europa waar andere normen gelden. De verkrijgbaarheid zal 30 % van de afweging op vraag en aanbod bedragen. De afweging op de verkrijgbaarheid van het geotextiel gebeurd op basis van een drietal niveaus, dit zijn:

3 punten: hierbij gaat het om een Nederlands bedrijf dat al meerdere malen een geotextiel heeft geleverd;

1 punt: hierbij gaat het om een Europees bedrijf dat geotextielen wilt leveren op de Nederlandse markt;

0 punten: hierbij gaat het om een leverancier buiten Europa die een specifiek geotextiel kan leveren.

Kosten (70%) De kosten van het geotextiel geven bij nagenoeg gelijke eigenschappen van een geotextiel de doorslag voor de keuze van het geotextiel. De kosten zal 70 % van de afweging op vraag en aanbod bedragen. De afweging op de kosten van het geotextiel gebeurd op basis van een viertal niveaus, dit zijn:

3 punten: bij een prijs per m2 < € 4,00

2 punten: bij een prijs per m2 € 4,00 – € 8,00;

1 punt: bij een prijs per m2 € 8,00 – € 12,-;

0 punten: bij een prijs per m2 < € 12,-. 1.3 Scores geotextiel

In deze paragraaf worden de scores per geotextiel op de aspecten toegelicht. Op basis van deze scores kunnen de afwegingen tussen de verschillende geotextielen worden gemaakt.

Page 52: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 93 F. Bakker & K. van Stee

1.3.1 Propex 60-7050

Het geotextiel, dat op basis van de standaard eisen gehanteerd wordt door projectbureau Zeeland, is een propex 60-7050 weefsel + beschermvlies 170 g/m2. De eigenschappen van dit composiet met de eisen aan de eigenschappen volgens de nieuwe ontwerprichtlijn zijn weergegeven in tabel 5.7. Tabel 5.7: Eigenschappen huidig geotextiel met de gestelde eisen

Propex 60-7050, type II + beschermvlies 170 gr/m2

PP bandjes weefsel vlies Maatgevende eigenschappen

Eisen

ketting inslag

ketting inslag

ketting inslag

Treksterkte 55 55 kN/m 1,5 1,7 kN/m 55 55 kN/m ≥ 7,52 kN/m

Rekvermogen 11 9 % 78 60 % 11 9 % ≥ 76,3 %

Doorpons 4,5 kN 0,2 kN 4,7 kN ≥ 12,7 kN

Perforatie 10 mm - mm 10 mm ≥ 2918 Nm

Gronddichtheid 230 μm 100 μm 100 μm ≤138 μm

Waterdoorlatendheid 25 mm/s 25 mm/s 25 mm/s ≥ 1,81 *10-4 mm/s

Dikte 1,3 mm 1 mm 2,3 mm n.v.t. mm

Massa opp. Eenheid 220 g/m2 170 g/m2 390 g/m2 ≥ 640 g/m2

Kosten

€ 3,50 per/m2 n.v.t. per/m2

1.3.1.1 Technische aspecten

Trek -rek De verhouding tussen een kleine treksterkte en een hoog rekvermogen is niet van toepassing. Daarnaast is het rekvermogen van het geotextiel lager dan de minimale vereiste rek. Dit betekent dat het geotextiel niet voldoet. Doorpons De doorponsweerstand van het geotextiel is lager dan de vereiste doorponskracht. Dit betekent dat het geotextiel niet voldoet. Perforatie De perforatieweerstand van het geotextiel wordt weergegeven in millimeters, terwijl de eis is gegeven in een valenergie geleverd door de vallende steen. Om deze reden wordt de formule van “Lawson” gehanteerd , hieruit volgt een grotere waarde dan de daadwerkelijke massa van het geotextiel, dit betekend dat het geotextiel niet voldoet. Gronddichtheid De karakteristieke openingsgrootte van het geotextiel is kleiner dan maximaal toegestane karakteristieke openingsgrootte. Dit betekent dat het geotextiel voldoet. Waterdoorlatendheid De waterdoorlatendheid van het geotextiel is velen malen groter dan de vereiste waterdoorlatendheid afhankelijk van de ondergrond. Dit betekent dat het geotextiel voldoet. Vermindering doorlatendheid Met behulp van de volgende eis kan bepaald worden of er kans is op vermindering van de doorlatendheid door het mechanisme clogging: O90 / D15 > 3100/3,3 = 30,3 > 3, voldoet hieraan.

Page 53: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 94 F. Bakker & K. van Stee

1.3.1.2 Aantoonbaarheid kwaliteit

Rek Om het rekvermogen aan te tonen van het werkelijke toegepaste geotextiel zijn er de conus valtest en de doorponstest uitgevoerd, zie CUR 174 "Geokunststoffen in de waterbouw" [4]. De conus valtest wordt echter uitgevoerd met een maximale hoogte van 0,5 meter, terwijl in de praktijk vanaf een hogere hoogte wordt gestort. De doorponstest daarin tegen wordt wel uitgevoerd op basis van de werkelijke belasting tijdens de uitvoering. Hieruit blijkt dat er wel een test wordt uitgevoerd, maar dat de test zelf niet voldoende kwaliteit aantoont. Perforatie Om de perforatieweerstand aan te tonen van het werkelijke toegepaste geotextiel wordt de conus valtest uitgevoerd, CUR 174 "Geokunststoffen in de waterbouw" [4]. De conus valtest wordt echter uitgevoerd met een maximale hoogte van 0,5 meter, terwijl in de praktijk vanaf een hogere hoogte wordt gestort. Hieruit blijkt dat er wel een test wordt uitgevoerd, maar dat de test zelf niet voldoende kwaliteit aantoont.

1.3.1.3 Vraag en aanbod

Verkrijgbaarheid Het huidige toegepaste geotextiel is al vele malen toegepast in de Nederlandse kust- en oeververdediging, er kan daarom gezegd worden dat dit geotextiel gemakkelijk te verkrijgen is. Kosten De prijs per m2 die gehanteerd wordt voor dit geotextiel door projectbureau “Zeeweringen” bedraagt € 3,50. 1.3.2 Geofabrics HPS 14

Het geotextiel dat op basis van de eis: doorponssterkte volgens de nieuwe ontwerprichtlijn is gekozen, is een geofabrics HPS 14 vlies. De eigenschappen van dit vlies met de eisen aan de eigenschappen volgens de nieuwe ontwerprichtlijn zijn weergegeven in tabel 5.8. Tabel 5.8: Eigenschappen gekozen geotextiel met de gestelde eisen

Geofabrics HPS 14 -vlies Eigenschappen Eisen

(ketting) (inslag)

Treksterkte 75 kN/m 7,52 kN/m

Rekvermogen 80 % 76,3 %

Doorpons 14 kN 12,7 kN

Perforatie 0 mm 2918 Nm

Gronddichtheid 69 μm ≤ 138 μm

Waterdoorlatendheid 25 mm/s 1,81 x 10-4 mm/s

Dikte 7,8 mm n.v.t. mm

Massa opp. Eenheid 1400 g/m2 640 g/m2

Kosten € 15,- € per/m2 n.v.t. € per/m2

Page 54: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 95 F. Bakker & K. van Stee

1.3.2.1 Technische aspecten

Trek -rek De verhouding tussen een kleine treksterkte en een hoog rekvermogen is hier wel aanwezig, maar er kunnen twijfels worden gezet bij extreem hoge treksterkte. Bij een extreme bovenbelasting zal de rek van 76,3 % niet worden gehaald, maar zal er ook een deel worden opgevangen door de treksterkte van het geotextiel. Hier zal het geotextiel niet door bezwijken, maar het geotextiel zal niet meer over het gehele vlak in contact zijn met de ondergrond, waardoor de korreldeeltjes van de onderliggende basislaag direct onder het geotextiel kunnen bewegen. Dit kan leiden tot geen gronddicht geotextiel. Dit is een twijfelachtige uitkomst. Doorpons De doorponsweerstand van het geotextiel is hoger dan de vereiste doorponskracht. Dit betekent dat het geotextiel voldoet. Perforatie De perforatieweerstand van het geotextiel wordt weergegeven in millimeters, terwijl de eis is gegeven in een valenergie geleverd door de vallende steen. Om deze reden wordt de formule van “Lawson” gehanteerd, hieruit volgt een kleinere waarde dan de daadwerkelijke massa van het geotextiel, dit betekend dat het geotextiel voldoet. Gronddichtheid De karakteristieke openingsgrootte van het geotextiel is kleiner dan maximaal toegestane karakteristieke openingsgrootte. Dit betekent dat het geotextiel voldoet. Waterdoorlatendheid De waterdoorlatendheid van het geotextiel is velen malen groter dan de vereiste waterdoorlatendheid afhankelijk van de ondergrond. Dit betekent dat het geotextiel voldoet. Vermindering doorlatendheid Met behulp van de volgende eis kan bepaald worden of er kans is op vermindering van de doorlatendheid door het mechanisme clogging: O90 / D15 > 369/3,3 = 20,9 > 3, voldoet hieraan.

1.3.2.2 Aantoonbaarheid kwaliteit

Rek Om het rekvermogen aan te tonen van het gekozen toegepaste geotextiel kunnen de valtest en de doorponstest worden uitgevoerd, zie hoofdstuk 5 van "Ontwerprichtlijn geokunststoffen onder steenbekleding". Beide testen kunnen zo worden uitgevoerd dat de belastingen of omstandigheden gelijk zijn aan de belastingen of omstandigheden uit de praktijk. Perforatie Om de perforatieweerstand aan te tonen van het werkelijke toegepaste geotextiel wordt de valtest uitgevoerd, zie hoofdstuk 5 van "Ontwerprichtlijn geokunststoffen onder steenbekleding". De test kan zo worden uitgevoerd dat de belastingen of omstandigheden gelijk zijn aan de belastingen of omstandigheden uit de praktijk.

1.3.2.3 Vraag en aanbod

Verkrijgbaarheid Het gekozen geotextiel wordt geproduceerd en geleverd door een bedrijf in Engeland wat hun geotextielen wilt leveren op de Nederlandse markt.

Page 55: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 96 F. Bakker & K. van Stee

Kosten De prijs per m2 die aangehouden wordt is een richtprijs, dit omdat de leveranciers hun exacte prijs niet wilden vrijgeven. De richtprijs voor dit geotextiel bedraagt € 15,- per m2. 1.3.3 Jogetex NG 40

Het geotextiel dat op basis van de eis: een lage treksterkte en een hoog rekvermogen volgens de nieuwe ontwerprichtlijn is gekozen, is een Jogetex NG 40 vlies. De eigenschappen van dit vlies met de eisen aan de eigenschappen volgens de nieuwe ontwerprichtlijn zijn weergegeven in tabel 5.9. Tabel 5.9: Eigenschappen gekozen geotextiel met de gestelde eisen

Jogetex NG 40 -vlies Eigenschappen Eisen

(ketting) (inslag)

Treksterkte 40 kN/m 7,52 kN/m

Rekvermogen 80 % 76,3 %

Doorpons 8,0 kN 12,7 kN

Perforatie 4 mm 2918 Nm

Gronddichtheid 70 μm ≤ 138 μm

Waterdoorlatendheid 20 mm/s 1,81 x 10-4

mm/s

Dikte 6 mm n.v.t. mm

Massa opp. Eenheid 800 g/m2 640 g/m

2

Kosten € 6,50 € per/m2

n.v.t. € per/m2

1.3.3.1 Technische aspecten

Trek -rek De verhouding tussen een kleine treksterkte en een hoog rekvermogen is hier duidelijk aanwezig. Tevens zit zowel de treksterkte als het rekvermogen van het geotextiel relatief dicht in de buurt van de eis. Dit betekent dat het geotextiel voldoet. Doorpons De doorponsweerstand van het geotextiel is lager dan de vereiste doorponskracht. Dit betekent dat het geotextiel niet voldoet. Perforatie De perforatieweerstand van het geotextiel wordt weergegeven in millimeters, terwijl de eis is gegeven in een valenergie geleverd door de vallende steen. Om deze reden wordt de formule van “Lawson” gehanteerd, hieruit volgt een kleinere waarde dan de daadwerkelijke massa van het geotextiel, dit betekend dat het geotextiel voldoet. Gronddichtheid De karakteristieke openingsgrootte van het geotextiel is kleiner dan maximaal toegestane karakteristieke openingsgrootte. Dit betekent dat het geotextiel voldoet. Waterdoorlatendheid De waterdoorlatendheid van het geotextiel is velen malen groter dan de vereiste waterdoorlatendheid afhankelijk van de ondergrond. Dit betekent dat het geotextiel voldoet.

Page 56: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 97 F. Bakker & K. van Stee

Vermindering doorlatendheid Met behulp van de volgende eis kan bepaald worden of er kans is op vermindering van de doorlatendheid door het mechanisme clogging: O90 / D15 > 370/3,3 = 21,2 > 3, voldoet hieraan.

1.3.3.2 Aantoonbaarheid kwaliteit

Rek Om het rekvermogen aan te tonen van het gekozen toegepaste geotextiel kunnen de valtest en de doorponstest worden uitgevoerd, zie hoofdstuk 5 van "Ontwerprichtlijn geokunststoffen onder steenbekleding". Beide testen kunnen zo worden uitgevoerd dat de belastingen of omstandigheden gelijk zijn aan de belastingen of omstandigheden uit de praktijk. Perforatie Om de perforatieweerstand aan te tonen van het werkelijke toegepaste geotextiel wordt de valtest uitgevoerd, zie hoofdstuk 5 van "Ontwerprichtlijn geokunststoffen onder steenbekleding". De test kan zo worden uitgevoerd dat de belastingen of omstandigheden gelijk zijn aan de belastingen of omstandigheden uit de praktijk.

1.3.3.3 Vraag en aanbod

Verkrijgbaarheid Het gekozen geotextiel wordt geproduceerd en geleverd door een Nederlands bedrijf, waar dikwijls geotextielen worden besteld. Kosten De prijs per m2 die aangehouden wordt is een richtprijs, dit omdat de leveranciers hun exacte prijs niet wilden vrijgeven. De richtprijs voor dit geotextiel bedraagt € 6,50 per m2. 1.3.4 TenCate polyfelt F 80

Het geotextiel dat op basis van de eis: een lage treksterkte en een hoog rekvermogen volgens de nieuwe ontwerprichtlijn is gekozen, is een TenCate polyfelt F 80 vlies. De eigenschappen van dit vlies met de eisen aan de eigenschappen volgens de nieuwe ontwerprichtlijn zijn weergegeven in tabel 5.10. Tabel 5.10: Eigenschappen gekozen geotextiel met de gestelde eisen

TenCate polyfelt F 80 -vlies Eigenschappen Eisen

(ketting) (inslag)

Treksterkte 35 kN/m 7,52 kN/m

Rekvermogen 85 80 % 76,3 %

Doorpons 6,5 kN 12,7 kN

Perforatie 7 mm 2918 Nm

Gronddichtheid 80 μm ≤ 138 μm

Waterdoorlatendheid 30 mm/s 1,81 x 10-4

mm/s

Dikte 6,5 mm n.v.t. mm

Massa opp. Eenheid 800 g/m2 640 g/m

2

Kosten € 12,- € per/m2

n.v.t. € per/m2

Page 57: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 98 F. Bakker & K. van Stee

1.3.4.1 Technische aspecten

Trek -rek De verhouding tussen een kleine treksterkte en een hoog rekvermogen is hier duidelijk aanwezig. Tevens zit zowel de treksterkte als het rekvermogen van het geotextiel relatief dicht in de buurt van de eis. Dit betekent dat het geotextiel voldoet. Doorpons De doorponsweerstand van het geotextiel is lager dan de vereiste doorponskracht. Dit betekent dat het geotextiel niet voldoet. Perforatie De perforatieweerstand van het geotextiel wordt weergegeven in millimeters, terwijl de eis is gegeven in een valenergie geleverd door de vallende steen. Om deze reden wordt de formule van “Lawson” gehanteerd, hieruit volgt een kleinere waarde dan de daadwerkelijke massa van het geotextiel, dit betekend dat het geotextiel voldoet. Gronddichtheid De karakteristieke openingsgrootte van het geotextiel is kleiner dan maximaal toegestane karakteristieke openingsgrootte. Dit betekent dat het geotextiel voldoet. Waterdoorlatendheid De waterdoorlatendheid van het geotextiel is velen malen groter dan de vereiste waterdoorlatendheid afhankelijk van de ondergrond. Dit betekent dat het geotextiel voldoet. Vermindering doorlatendheid Met behulp van de volgende eis kan bepaald worden of er kans is op vermindering van de doorlatendheid door het mechanisme clogging: O90 / D15 > 380/3,3 = 24,2 > 3, voldoet hieraan.

1.3.4.2 Aantoonbaarheid kwaliteit

Rek Om het rekvermogen aan te tonen van het gekozen toegepaste geotextiel kunnen de valtest en de doorponstest worden uitgevoerd, zie hoofdstuk 5 van "Ontwerprichtlijn geokunststoffen onder steenbekleding". Beide testen kunnen zo worden uitgevoerd dat de belastingen of omstandigheden gelijk zijn aan de belastingen of omstandigheden uit de praktijk. Perforatie Om de perforatieweerstand aan te tonen van het werkelijke toegepaste geotextiel wordt de valtest uitgevoerd, zie hoofdstuk 5 van "Ontwerprichtlijn geokunststoffen onder steenbekleding". De test kan zo worden uitgevoerd dat de belastingen of omstandigheden gelijk zijn aan de belastingen of omstandigheden uit de praktijk.

1.3.4.3 Vraag en aanbod

Verkrijgbaarheid Het gekozen geotextiel wordt geproduceerd en geleverd door een Nederlands bedrijf, waar dikwijls geotextielen worden besteld. Kosten De prijs per m2 die aangehouden wordt is een richtprijs, dit omdat de leveranciers hun exacte prijs niet wilden vrijgeven. De richtprijs voor dit geotextiel bedraagt € 12,- per m2.

Page 58: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 99 F. Bakker & K. van Stee

1.4 Toetsing

In deze paragraaf worden de Multicriteria analyses specifiek op de eigenschappen en vraag en aanbod weergegeven in tabel vorm, dit geeft een duidelijk beeld van de afweging. De Multicriteria analyses worden weergegeven als blanco en ingevuld. 1.4.1 Blanco Multicriteria analyse

De blanco Multicriteria analyse van de afweging die specifiek ingaat op de eigenschappen is weergegeven in tabel 5.11. De afweging specifiek op de eigenschappen heeft een weegfactor van 50% van de totale afweging. Tabel 5.11: Blanco Multicriteria analyse voor de afweging specifiek op de eigenschap

Specifiek op de eigenschappen

Hoofdcriteria Weeg-factor

Subcriteria Weeg- factor

Pro

pe

x 6

0-7

50

Ge

ofa

bri

cs H

PS

14

Joge

tex

NG

40

Ten

Cat

e p

oly

felt

F 8

0

Technische aspecten 75% Robuustheid

Trek - rek 18%

Doorpons 9%

Perforatie 18%

Functionaliteit Gronddichtheid 11,25%

Waterdoorlatendheid 11,25%

Vermindering doorlatendheid 7,5%

Aantoonbaarheid kwaliteit

25% Rek 12,5%

Perforatie 12,5%

Totaal 100%

De blanco Multicriteria analyse van de afweging die ingaat op de vraag en aanbod is weergegeven in tabel 5.12. De afweging op vraag en aanbod heeft een weegfactor van 50% van de totale afweging. Tabel 5.12: Blanco Multicriteria analyse voor de afweging vraag en aanbod

Vraag & aanbod

Hoofdcriteria Weeg- factor

Pro

pe

x 6

0-7

50

Ge

ofa

bri

cs H

PS

14

Joge

tex

NG

40

Ten

Cat

e p

oly

felt

F 8

0

Verkrijgbaarheid 30%

Kosten 70%

Totaal 100%

Page 59: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 100 F. Bakker & K. van Stee

De afweging specifiek op de eigenschappen (50% van de totale afweging) en de afweging vraag en aanbod (50% van de totale afweging), worden samen in een kleine Multicriteria analyse gezet waaruit blijkt welk geotextiel de meest geschikte is op basis technische aspecten, aantoonbaarheid kwaliteit, de verkrijgbaarheid en de kosten, zie tabel 5.13. Tabel 5.13:Blanco Multicriteria analyse voor de eind afweging

Eind afweging

Hoofdcriteria Weeg- factor

Pro

pe

x 6

0-7

50

Ge

ofa

bri

cs H

PS

14

Joge

tex

NG

40

Ten

Cat

e p

oly

felt

F 8

0

Specifiek op de eigenschappen 50%

Vraag & aanbod 50%

Eind waarde 100%

1.4.2 Ingevulde Multicriteria analyse

De ingevulde Multicriteria analyse van de afweging die specifiek ingaat op de eigenschappen is weergegeven in tabel 5.14. De afweging specifiek op de eigenschappen heeft een weegfactor van 50% van de totale afweging. Tabel 5.14: Ingevulde Multicriteria analyse voor de afweging specifiek op de eigenschap

Specifiek op de eigenschappen

Hoofdcriteria Weeg-factor

Subcriteria Weeg- factor

Pro

pe

x 6

0-7

50

Ge

ofa

bri

cs H

PS

14

Joge

tex

NG

40

Ten

Cat

e p

oly

felt

F 8

0

Technische aspecten 75% Robuustheid

Trek - rek 18% 0 1 3 3

Doorpons 9% 0 3 0 0

Perforatie 18% 0 3 3 3

Functionaliteit

Gronddichtheid 11,25% 3 3 3 3

Waterdoorlatendheid 11,25% 3 3 3 3

Vermindering doorlatendheid 7,5% 3 3 3 3

Aantoonbaarheid kwaliteit 25% Rek 12,5% 2 3 3 3

Perforatie 12,5% 2 3 3 3

Totaal 100% 1,40 2,64 2,73 2,73

Page 60: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 101 F. Bakker & K. van Stee

De ingevulde Multicriteria analyse van de afweging die ingaat op de vraag en aanbod is weergegeven in tabel 5.15. De afweging op vraag en aanbod heeft een weegfactor van 50% van de totale afweging. Tabel 5.15: Ingevulde Multicriteria analyse voor de afweging vraag en aanbod

Vraag & aanbod

Hoofdcriteria Weeg- factor

Pro

pe

x 6

0-7

50

Ge

ofa

bri

cs H

PS

14

Joge

tex

NG

40

Ten

Cat

e p

oly

felt

F 8

0

Verkrijgbaarheid 30% 3 1 3 3

Kosten 70% 3 0 2 1

Totaal 100% 3,00 0,30 2,30 1,60

De ingevulde eind afweging is weergegeven in tabel 5.16. Het geotextiel met de hoogste score is het meest geschikte geotextiel dat in deze constructie kan worden toegepast.

Tabel 5.16: Ingevulde Multicriteria analyse voor de eind afweging

Eind afweging

Hoofdcriteria Weeg- factor

Pro

pe

x 6

0-7

50

Ge

ofa

bri

cs H

PS

14

Joge

tex

NG

40

Ten

Cat

e p

oly

felt

F 8

0

Specifiek op de eigenschappen 50% 1,40 2,64 2,73 2,73

Vraag & aanbod 50% 3,00 0,30 2,30 1,60

Eind waarde 100% 2,20 1,47 2,52 2,17

1.5 Gevoeligheidsanalyse

Uit de afweging blijkt dat het geotextiel dat op dit moment als filterconstructie in de kreukelberm wordt toegepast niet voldoet. In deze paragraaf wordt aangegeven bij welke omstandigheden of belastingen het geotextiel wel zal voldoen tijdens de uitvoering. Dit zal gebeuren op de eigenschappen perforatie weerstand en doorpons weerstand. 1.5.1 Perforatieweerstand

De perforatieweerstand van het geotextiel wordt weergegeven in millimeters, terwijl de eis is gegeven in een valenergie geleverd door de vallende steen. Om deze reden worden de formule van Lawson hanteert, zie CUR 174 "Geokunststoffen in de waterbouw" [4]. Lawson geeft namelijk een formule waarmee het benodigde gewicht van een geotextiel kan worden bepaald als functie van het stortmateriaal en de valhoogte: ma > Cs x H0,5 x D85. Op basis van deze formule kan berekend worden welke valhoogte gehanteerd moet worden bij de maatgevende breuksteen sortering 40-200 kg en een geotextiel met een massa van 0,39 kg/m2.

Page 61: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 102 F. Bakker & K. van Stee

Minimale benodigde gewicht 0,39 kg/m2 ≤ Massa geotextiel 0,39 kg/m2 VOLDOET De maximale storthoogte die gehanteerd mag worden is 0,376 meter, hierbij is een geotextiel benodigd met een massa van 0,39 kg/m2 terwijl het gewicht van het geotextiel 0,39 kg/m2. Met een maximale storthoogte van 0,38 meter zou het geotextiel voldoen. Dit is ten opzichte van een maximale storthoogte van 1 meter waarop is ontworpen.

1.5.2 Doorponsweerstand

De maximale doorponskracht die op het geotextiel mag werken moet minder zijn dan 4,7 kN, bij de maatgevende breuksteen sortering 10-60 kg. In onderstaande berekening is te zien welke massa de rupsgraafmachine maximaal mag hebben om een doorponskracht te leveren die kleiner of gelijk is aan 4,7 kN. De belastingafdracht aan één rupsband is:

De bovenbelasting van het groot materieel voor de situatie met een breuksteen sortering van 10-60 kg:

De doorponskracht voor de situatie met een breuksteen sortering van 10-60 kg is dan:

Doorponskracht 4,7 kN ≤ Doorponsweerstand geotextiel 4,7 kN VOLDOET Hieruit blijkt dat bij een massa van de graafmachine van 7935 kg een doorponskracht van 4,7 kN wordt geleverd. De doorponskracht is hier gelijk aan de maximale doorponsweerstand van het geotextiel. Dit is ten opzichte van een maximaal gewicht van 22500 kg waarop is ontworpen

Page 62: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 103 F. Bakker & K. van Stee

2. Glooiingsconstructie In dit deel van de bijlage, wordt de controle op de glooiing van het project Abraham Wissepolder uitgevoerd. Eerst dient hier met behulp van de nieuwe ontwerprichtlijn eisen te worden gesteld aan de eigenschappen van het geotextiel, waarop een aantal geotextielen worden gekozen. Vervolgens wordt er ingegaan op de afwegingsaspecten, waarop de verschillende geotextielen op worden afgewogen. Hierna zal er ingegaan worden op de eigenschappen van de geotextielen en de eisen die gesteld zijn, waarop de score kan worden gebaseerd. De scores van de geotextielen en de afwegingsaspecten worden vervolgens in een Multicriteria analyse ingevuld, waaruit het meest geschikte geotextiel uit volgt. Tot slot volgt er een conclusie waarin wordt aangegeven bij welke omstandigheden of belastingen het geotextiel zal voldoen tijdens de uitvoering. 2.1 Ontwerp geotextiel eenvoudige methode

2.1.1 Functionaliteit

Om de functionele eisen te bepalen van een geotextiel, dient de ondergrond in een grondklasse te worden ingedeeld. Dit gebeurt op basis van de graderingskromme van de ondergrond. In figuur 5.3 is de graderingskromme van de ondergrond weergegeven in het bereik van het grondklasse waar de graderingskromme onder valt. Hieruit volgt het grondklasse 4 “zandig klei, zandig”.

Figuur 5.3: Grondklasse 4 "zandig klei, zandig" met graderingskromme ondergrond

Aan de hand van grondklasse 4 waarin de klei, sterk zandige ondergrond zich bevindt, is met behulp van tabel 5.17 de eisen met betrekking op de functionaliteit van het geotextiel weergegeven. Tabel 5.17: Ontwerpeisen aan de functionaliteit van het geotextiel

Nr. Materiaaleigenschap Ondergrond klasse 4

1 Totaal afgedragen gewicht grond Mt ≤ 300 3)

2 Afgedragen gewicht grond M1 ≤ 30

3 Kn waarde van ondergrond Kn 5∙10-7

Page 63: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 104 F. Bakker & K. van Stee

2.1.2 Robuustheid

De eisen met betrekking op de robuustheid van het geotextiel, die gelden voor een bekleding van zetsteen en de uitvoeringsmethode in den droge, zijn weergegeven in tabel 5.18. Tabel 5.18: Ontwerpeisen aan de robuustheid van het geotextiel

Nr. Materiaaleigenschap Steenzetting

1 Treksterkte volgens DIN EN ISO 10319 in lengte en dwarsrichting (kN/m)

13,0

2 Doorponsweerstand (kN) 10,0

3 Rekvermogen (%) 6,0

4 Slijtsterkte Afname < 25% van

treksterkte

2.2 Ontwerp geotextiel gedetailleerde methode

De glooiingsconstructie bestaat uit een uitvullaag met daarop een toplaag van zetsteen. Onder de uitvullaag is een geotextiel aangebracht die als belangrijkste functie heeft het voorkomen van uitspoeling van materiaal uit de onderlaag door de toplaag heen. Het geotextiel dat wordt toegepast dient op basis van robuustheid bestand te zijn tegen doorpons en zal moeten beschikken over een rekvermogen om mee te kunnen vervormen met de ondergrond. Tevens dient het geotextiel ook over een treksterkte te beschikken die tijdens afschuiving van de steenbekleding zorg draagt voor het niet bezwijken. Op basis van functionaliteit dient het geotextiel gronddicht te zijn om uitspoeling te voorkomen en waterdoorlatend om wateroverdrukken te vermijden. Perforatie kan hier buiten beschouwing worden gelaten, dit omdat de steenbekleding niet wordt gestort maar op de uitvullaag wordt neergezet. Voor het stellen van eisen aan de robuustheid is er een grondonderzoek uitgevoerd, de boorstaat is weergegeven in figuur 5.4.

Figuur 5.4: Boorstaat klei, sterk zandig

Page 64: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 105 F. Bakker & K. van Stee

Voor het stellen van eisen aan de functionaliteit is een graderingskromme noodzakelijk, deze is weergegeven in figuur 5.5.

Figuur 5.5: Graderingskromme klei, sterk zandig

2.2.1 Doorpons weerstand

De doorpons weerstand van het geotextiel zal bepaald worden voor zetsteen, de glooiingsconstructie bevat een helling van 1:3,4 en is opgebouwd uit betonzuilen met een dikte van 0,45 meter en een volumieke massa van 2300 kg/m3. Met daaronder een 10 centimeter dikke uitvullaag die bestaat uit steenslag 14/32 mm met een volumieke massa van 2650 kg/m3. De doorpons krachten die hierop werken worden veroorzaakt door de neerwaartse belasting afkomstig van groot materieel en golfslag. Beide situaties zullen worden berekend en de situatie met de grootste doorpons kracht is maatgevend. De benodigde gegevens voor het bepalen van de doorponskracht zijn weergegeven in tabel 5.19. Tabel 5.19: Parameters voor het bepalen van de doorponskracht

Symbool Omschrijving Waarde Toevoeging

b breedte van de zetsteen 0,45 m Zie ontwerpnota "Willempolder Abraham Wissepolder" [2]

Cgolf Dempingsfactor golfslag 2 Toplaag en filterlaag (granulair materiaal) op ondergrond, aflezen uit tabel 8

e Belastingspreidingsfactor 0,30 Afkomstig uit "Ontwerprichtlijn geokunststoffen onder steenbekleding"

FR Doorponskracht kN Berekenen met behulp van formule

Frups Belastingafdracht graafmachine aan één rupspand

kN Berekenen met behulp van formule

H1 Laagdikte zetsteen 0,45 m Afgeleid van tekening: zie tekening "Controle project Wilempoler, Abraham Wissepolder".

H2 Laagdikte uitvullaag 0,1 m Afgeleid van tekening: zie tekening "Controle project Wilempoler, Abraham Wissepolder".

Hs Significante golfhoogte 1,9 m Bij ontwerppeil +3,70 m NAP (Ontwerpnota "Willempolder Abraham Wissepolder) [2]

m Massa graafmachine 22,500 kg Afkomstig van liebherr R906 [1], eis stellen aan maximum gewicht van de graafmachine voor het manoeuvreren over de bekleding

msteenslag Inwasmateriaal: steenslag 0,75 kN/m2

Gewicht steenslag 75 kg/m2

PNeerwaarts Bovenbelasting, inclusief gewicht zetsteen kN/m2 Berekenen met behulp van formule

Page 65: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 106 F. Bakker & K. van Stee

POpwaarts Reactiekracht van de ondergrond 90 kN/m2 De

grondsoort is voortgekomen uit het bodemonderzoek [3], waarna vervolgens op basis van 6740 de Fundr is aangenomen, als eis wordt gesteld dat de ongedraineerde schuifsterkte van de kleilaag minimaal 40 kN/m

2 moet zijn

(anders zullen er dusdanige doorponskracht uit voorkomen die niet gedragen kunnen worden, door het geotextiel)

Tp Golfperiode bij de piek van het golfspectrum

5,4 s Bij ontwerppeil +3,70 m NAP (Ontwerpnota "Willempolder Abraham Wissepolder") [2]

α Hellingshoek 16,4° De helling bedraagt 1:3,4, dit geeft een hellingshoek van 16,4 °, zie tekening.

γs;1 volumieke massa zetsteen 23,34 kN/m

3 Massa zetsteen 23 kN/m

3 + massa ingewassen gebroken

materiaal 75 kg/m2 * 0,45 (laagdikte) =0,34 kN/m

3

γs;2 volumieke massa uitvullaag 26,5 kN/m3 Volgens de NEN-EN-13383, algemene gegevens

ρw massadichtheid water 1025 kg/m3

Massadichtheid van zoutwater

- Rupsbreedte 0,5 m Afkomstig van liebherr R906 [1]

- Rupslengte 3,648 m Afkomstig van liebherr R906 [1]

Bepalen doorponskracht afkomstig van groot materieel op zetsteen 0,45*0,45 meter en een laagdikte van 0,45 meter: De belastingafdracht aan één rupsband kan berekend worden met behulp van de formule:

De bovenbelasting van het groot materieel voor de situatie met een zetsteen bekleding:

De doorponskracht voor de situatie met een zetsteen bekleding is dan:

Maatgevende doorponskracht De trekkracht voor de situatie met een zetsteen bekleding is dan:

Page 66: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 107 F. Bakker & K. van Stee

Bepalen doorponskracht afkomstig van golfslag op zetsteen 0,45*0,45 meter en een laagdikte van

0,45 meter:

De golfbrekerparameter kan bepaald worden met behulp van de formule:

De Ag is afhankelijk van de golfbrekerparameter (ξop) en de demping van de golfslag, de Ag kan berekend worden de volgende formule:

De bovenbelasting geleverd door golfslag voor de situatie met een met een zetsteen bekleding:

De doorponskracht voor de situatie met een zetsteen bekleding is dan:

De trekkracht die geleverd voor de situatie met een zetsteen bekleding is dan:

2.2.2 Rekvermogen

Het rekvermogen van het geotextiel is afhankelijk van enkel doorpons, er dient dan ook enkel te worden ontworpen op het rekvermogen onder invloed van een doorponskracht. De benodigde gegevens voor het bepalen van de benodigde rek zijn weergegeven in tabel 5.20. Tabel 5.20: Parameters voor het bepalen van de benodigde rek

Symbool Omschrijving Waarde Toevoeging

Asteen Oppervlakte zetsteen 0,203 m2

0,45* 0,45 =

D10-60 Maximale D85 van de steen sortering 10-60 kg

0,37 m Volgens de NEN-EN-13383, maximale D85 van de steen sortering

Esurface Elasticiteitmodulus van de ondergrond 7,5 *106

N/m2

De grondsoort is voortgekomen uit het bodemonderzoek [3], waarna vervolgens op basis van 6740 de elasticiteitsmodulus is aangenomen (de gemiddelde waarde wordt gebruikt)

FN Bovenbelasting gedragen door een enkele steen, inclusief gewicht steenbekleding

N Berekenen met behulp van formule

k Lengte over indrukking van de steen m Berekenen met behulp van formule

Page 67: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 108 F. Bakker & K. van Stee

PNeer Bovenbelasting, inclusief gewicht zetsteen 118,8 kN/m

2

Bovenbelasting berekend bij doorpons kracht

R Straal van de steen, vierkant profiel omzetten naar cirkel

0,254 m

L Lengte vervorming geotextiel m Berekenen met behulp van formule

γ Middelpuntshoek ° Berekenen met behulp van formule

δ Indrukkingsdiepte steenbekleding m Berekenen met behulp van formule

νsurface Coëfficiënt van Poisson van de ondergrond

0,375 De grondsoort is voortgekomen uit het bodemonderzoek [3], hieruit blijkt dat de onderlaag uit klei bestaat. De coëfficiënt van Poisson voor klei ligt tussen 0,3 en 0,45, hier is de gemiddelde waarde aangehouden.

Bepalen benodigde rek onder invloed van doorpons krachten ten opzichte van zetsteen bekleding: De bovenbelasting PNeer is berekend per m2, omdat het hier gaat om een enkele steen dient de bovenbelasting per steen bepaald te worden, dit kan met behulp van de volgende formule:

De indrukking in klei is te bepalen met behulp van de volgende formule:

Waarna de volgende parameters dienen te worden bepaald:

51,9°

Hierdoor kan de volgende formule worden aangehouden voor de lengte vervorming van het geotextiel:

Het oppervlak bij vervorming van het geotextiel:

Het oppervlak van het geotextiel in vlakke positie:

De rek van het geotextiel:

Page 68: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 109 F. Bakker & K. van Stee

2.2.3 Treksterkte

De uitvoeringswijze betreft uitvoering in den droge, gedurende de uitvoering in den droge is het geotextiel onderhevig aan trekkrachten tijdens het uitrollen en tijdens het aanbrengen van de toplaag. De benodigde gegevens voor het bepalen van de treksterkte zijn weergegeven in tabel 5.21. Tabel 5.21: Parameters voor het bepalen van de trekkracht

Symbool Omschrijving Waarde Toevoeging

Ft Trekkracht kN/m1 Berekenen met behulp van formule

Ftt Totale trekkracht kN/m1 Berekenen met behulp van formule

G Gewicht toplaag per eenheid oppervlak kN/m2

Berekenen met behulp van formule

Ggeo Gewicht van het geotextiel bij steen sortering 40-200 kg

0,3 kg/m2 Het gewicht van het geotextiel is niet te bepalen met

behulp van de formule van Lawson, maar omdat er als eis geldt dat een geotextiel een minimum massa van 300 g/m

2 moet bevatten om zo tijdens de uitvoering niet te

bezwijken. Zal deze waarde worden gehanteerd.

Gstort gewicht van de toplaag per eenheid van het oppervlak

1069kg/m2 Gewicht van de zetsteen incl. ingewassen materiaal is

2375 kg/m3 over een laagdikte van 0,45 m = 1069 kg/m

2

Lgeo Lengte geotextiel loodrecht op de glooiing 13,4 m Over de gehele glooiingsconstructie zal een trekkracht werken op het geotextiel. Deze glooiingsconstructie ligt tussen de +1,60 m NAP en +5,14 m NAP. De afstand bedraagt 13,4 meter, zie tekening "Controle project Wilempoler, Abraham Wissepolder".

α hellingshoek 16,4° De hoek waaronder de steenbekleding is aangebracht is 16,4°, zie tekening "Controle project Wilempoler, Abraham Wissepolder".

δw wrijvingshoek tussen het geotextiel en de ondergrond

7,5° De grondsoort is voortgekomen uit het bodemonderzoek [3], waarna vervolgens op basis van de NEN 6740 de wrijvingshoek is aangenomen (de gemiddelde waarde wordt gebruikt) = 22,5°: omdat klei een halfruw materiaal is wordt hier de factor van 1/3 over gedaan, dit wordt dan: 1/3*22,5= 7,5°

Bepalen treksterkte ten opzichte van een zetsteen bekleding: Eerst dient de eis bepaald te worden of het geotextiel ten opzichte van de basislaag (klei) wilt afschuiven. De veiligheid tegen afschuiven is dan:

Hieruit blijkt dat het geotextiel wilt afschuiven, er vinden dus trekkrachten plaats op het geotextiel. Het gewicht van het geotextiel kan berekend worden met behulp van de volgende formule:

De maximale trekkracht die in het geotextiel kan optreden is dan:

Maatgevende trekkracht

Page 69: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 110 F. Bakker & K. van Stee

Bepalen treksterkte afkomstig van doorponskracht door groot materieel op zetsteen bekleding:

De trekkracht voor de situatie met een zetsteen bekleding is bepaald in paragraaf 2.2.1:

De geleverde trekkracht zal deels opgenomen worden door het geotextiel en deels door de wrijving tussen het geotextiel en de ondergrond, de totale trekkracht op het geotextiel is dan:

Bepalen treksterkte afkomstig van doorponskracht door golfslag op breuksteen sortering van 10-60

kg:

De trekkracht voor de situatie met een breuksteen sortering van 10-60 kg is, dit is bepaald in paragraaf 1.1.2:

De geleverde trekkracht zal deels opgenomen worden door het geotextiel en deels door de wrijving tussen het geotextiel en de ondergrond, de totale trekkracht op het geotextiel is dan:

2.2.4 Gronddichtheid

De gronddichtheid van het geotextiel is gebaseerd op de graderingskromme weergegeven in tabel 5.22. Op basis van deze graderingskromme Tabel 5.22: Omgevingscondities en grondgegevens voor het bepalen van de gronddichtheid

D10

[mm] D40

[mm] D50

[mm] D60

[mm] D85

[mm] D90

[mm] Belastingsgeval Mobiliteit

korreldeeltjes

0,0018 0,026 0,043 0,068 0,276 0,407 Dynamische belasting Stabiele grond

Op basis van de grondeigenschappen en het belastingsgeval die van toepassing is op de constructie, kan de criteria die van toepassing is op de constructie bepaald worden. Hieruit komen de volgende criteria waar de gronddichtheid van het geotextiel op bepaald kan worden naar voren.

en

2.2.5 Waterdoorlatendheid

De waterdoorlatendheid van het geotextiel is gebaseerd op de graderingskromme weergegeven in figuur 5.5. Op basis van deze graderingskromme, de pakking van de grond en de stroming van het water, zie tabel 5.23, kan de waterdoorlatendheid van het geotextiel bepaald worden.

Page 70: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 111 F. Bakker & K. van Stee

Tabel 5.23: Omgevingscondities en grondgegevens voor het bepalen van de waterdoorlatendheid

D10

[mm] D40

[mm] D50

[mm] D60

[mm] D85

[mm] D90

[mm] Pakking Stroming Samenhang

0,0018 0,026 0,043 0,068 0,276 0,407 Middelmatige gepakte grond

Niet-stationaire stroming

Niet cohesieve grond

In eerste instantie dient de uniformiteit van de ondergrond bepaald te worden:

Op basis van de uniformiteit kan gesteld worden met behulp van de volgende eis of de grond uniform of niet-uniform is:

Cu > 5 = 37,8 > 5 Dit betekent dat de grond niet uniform is.

Voor niet-uniforme grondsoorten geldt bepaling van de waterdoorlatendheid op basis van de methode van Beyer.

De CB kan bepaald worden volgens de figuur van Beyer, hieruit volgt een factor 0,0056. De waterdoorlatendheid van de grond wordt dan:

m/s

Vervolgens kan met onderstaande formule de waterdoorlatendheid van het geotextiel worden berekend.

De cm is een veiligheidsfactor op basis van de stroming van het water en de samenhang van de ondergrond. Op basis van deze gegeven volgt een waarde van cm van 10. De waterdoorlatendheid van het geotextiel moet dan minimaal zijn:

2.3 Afwegingsaspecten geotextielen

De afweging tussen de geotextielen zal in twee stappen plaats vinden, de eerste afweging is specifiek op de eigenschappen en de tweede afweging is naar de vraag en aanbod van het geotextiel. Het is vanzelfsprekend dat de eigenschappen van het geotextiel moeten voldoen op robuustheid en functionaliteit, om zorg te dragen dat de (dijk)constructie niet zal bezwijken tijdens de gebruiksfase. Daarnaast dient ook naar de verkrijgbaarheid en de kosten van het geotextiel gekeken. De scores van de geotextielen in de afweging op de verschillende afwegingsaspecten zijn onderverdeeld in een drietal niveaus, dit zijn 3 punten, 1 punt en 0 punten. Deze onderverdeling is gemaakt op basis van of het voldoet, twijfelachtig is of onvoldoende is. Er is geen lineair verloop aangehouden voor de puntenindeling, dit omdat een geotextiel dat twijfelachtig scoort op een aspect niet gelijk is aan de helft van een geotextiel dat voldoende scoort op een project. Een geotextiel dat twijfelachtig is zit dichter tegen een geotextiel aan dat onvoldoende scoort, maar is ook weer niet gelijk aan het geotextiel dat onvoldoende scoort. Daarom is gekozen voor deze middenweg.

Page 71: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 112 F. Bakker & K. van Stee

2.3.1 Afweging specifiek op de eigenschappen

De afweging specifiek gericht op de eigenschappen gaat in op kwaliteit van het geotextiel gedurende de uitvoering en de gebruiksfase. Hieruit zal blijken wat het meest geschikte geotextiel is volgens de eisen die voortgekomen zijn uit de nieuwe ontwerprichtlijn. De weging specifiek op de eigenschappen is gelijk aan de afweging op vraag en aanbod.

2.3.1.1 Technische aspecten (80%)

De technische aspecten gaan in op de robuuste en functionele eigenschappen van het geotextiel. Dit is de belangrijkste criteria van de afweging, er wordt hier namelijk ingegaan op de kwaliteit van het geotextiel. De kwaliteit van het geotextiel draagt immers zorg voor het niet bezwijken van de (dijk)constructie. De technische aspecten hebben een waarde van 80 % op de afweging “specifiek op de eigenschappen”. De technische aspecten zijn onderverdeeld in robuustheid en functionaliteit, ofwel de sterkte die het geotextiel moet hebben om niet te bezwijken gedurende de uitvoering en de eigenschappen die het geotextiel moet bevatten om gedurende de gebruiksfase als filterconstructie van de dijkconstructie te kunnen functioneren. De afweging op technische aspecten gebeurd op basis van een drietal niveaus, dit zijn:

3 punten: hierbij voldoen de eigenschappen van het geotextiel aan de vereiste eigenschappen volgens de nieuwe ontwerprichtlijn;

1 punt: hierbij zijn de eigenschappen van het geotextiel twijfelachtig, ten opzichte van de vereiste eigenschappen volgens de nieuwe ontwerprichtlijn;

0 punten: hierbij voldoen de eigenschappen van het geotextiel niet aan de vereiste eigenschappen volgens de nieuwe ontwerprichtlijn.

Robuustheid De robuustheid van het geotextiel gaat in op de sterkte die het geotextiel moet bevatten zodat het geotextiel niet bezwijkt onder extreme uitvoeringsomstandigheden. De robuustheid van het geotextiel wordt aangetoond met de treksterkte en het rekvermogen en de doorponsweerstand.

In de huidige Nederlandse waterbouw worden geotextielen toegepast, waarbij enkel op basis van functionaliteit is aangetoond dat het geotextiel voldoet. Er is echter onduidelijkheid over de sterkte van het geotextiel gedurende de uitvoering, terwijl dit de maatgevende eigenschappen van het geotextiel zijn. De robuustheid zal 60 % van de afweging op technische aspecten bedragen, zodat er een aantoonbaar goed geotextiel wordt toegepast dat voldoet tijdens de uitvoering. De ontstane problemen zijn namelijk allen ontstaan door schades gedurende de uitvoering.

Treksterkte en rekvermogen (22,5 %) Een geotextiel dat wordt toegepast in een filterconstructie onder een bekleding van zetsteen en wordt aangebracht door middel van uitvoering in den droge, heeft als maatgevende eis: een hoge trek met een kleine rek. De rek is namelijk noodzakelijk bij een grote indrukking van de steen in de ondergrond. Maar omdat het hier gaat om zetsteen is er geen indrukking tijdens het plaatsen van de steenbekleding, indrukking van de steen treedt enkel op bij extreme bovenbelasting. Echter omdat het geotextiel niet ingedrukt wordt zal de trek, groter zijn omdat er meer kans op afglijden van de steenbekleding aanwezig is. De verhouding tussen treksterkte en rekvermogen zal 22,5 % van de afweging specifiek op de eigenschappen bedragen.

Page 72: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 113 F. Bakker & K. van Stee

Doorponsweerstand (22,5%) De doorponsweerstand van het geotextiel toont aan hoe groot de weerstand is tegen een neerwaartse belasting op het geotextiel. De neerwaartse belasting is afkomstig van het groot materieel dat tijdens de uitvoering manoeuvreert over de aangebrachte breuksteen en afkomstig van golfslag dat tijdens de gebruiksfase op de constructie breekt. Het is echter zo dat de maatgevende doorponskracht geleverd wordt door het groot materieel, wat leidt tot extreme krachten tijdens de uitvoering. Omdat de kreukelberm die zich onder de glooiing bevindt, op bepaalde plaatsen moet worden ingegoten met asfaltmastiek is het vereist dat het geotextiel wat onder de zetsteen bekleding is aangebracht weerstand kan bieden aan de optreden doorponskrachten. De doorponsweerstand zal 22,5 % van de afweging specifiek op de eigenschappen bedragen. Functionaliteit De functionaliteit gaat in op de eigenschappen die het geotextiel moet hebben om tijdens de gebruiksfase als filterconstructie van de dijkconstructie te kunnen functioneren. De functionaliteit van het geotextiel wordt aangetoond met de gronddichtheid, waterdoorlatendheid en kans op vermindering van de doorlatendheid. De geotextielen die in de huidige Nederlandse waterbouw worden toegepast, worden enkel op basis van functionaliteit voorgeschreven. Hier is in het verleden door Nederlandse onderzoeksinstituten veelvuldig onderzoek naar gedaan, wat leidt tot een betrouwbaar geotextiel op basis van functionaliteit. De functionaliteit zal daarom 40 % van de afweging op technische aspecten bedragen. Gronddichtheid (12,5%) Gedurende de gebruiksfase is het toegestaan dat de kleinste 10% van de korreldeeltjes van de onderliggende basislaag door het geotextiel uitspoelt. Nadat dit deel is uitgespoeld dient er achter het geotextiel een natuurlijk filter te zijn ontstaan, dat in combinatie met het geotextiel zorg draagt voor een gronddichte constructie. Op deze manier wordt uitgesloten dat de dijkconstructie niet zal uitspoelen en dus ook niet zal bezwijken. De gronddichtheid zal 12,5 % van de afweging die specifiek ingaat op de eigenschappen bedragen. Waterdoorlatendheid (12,5%) Bij een variërend waterpeil, zal het waterpeil in de dijk moeten mee schommelen om zo waterstand verschillen te voorkomen. Het geotextiel dat dient als filterconstructie zal een waterdoorlatendheid moeten bevatten wat groter is dan de waterdoorlatendheid van de achterliggende basislaag om zo wateroverdrukken en -onderdrukken te voorkomen. Wateroverdruk in de dijk leidt namelijk tot het uitdrukken van de steenbekleding, terwijl wateronderdruk leidt tot extreme drukkrachten op de ondergrond, wat resulteert in verzakking van de dijkbekleding. De waterdoorlatendheid zal 12,5 % van de afweging die specifiek ingaat op de eigenschappen bedragen.

Vermindering doorlatendheid (10%) Naast het voorkomen van uitspoeling van de onderliggende laag en het voorkomen van wateroverdrukken en -onderdrukken dient het geotextiel niet dicht te slibben doordat de korreldeeltjes van de onderliggende laag zich ophopen in het geotextiel. Dit leidt namelijk tot stroomafwaarts transportletsel, wat vervolgens wateroverdrukken in de dijk veroorzaakt. De vermindering van de doorlatendheid zal 10% van de afweging die specifiek ingaat op de eigenschappen bedragen.

2.3.1.2 Aantoonbaarheid kwaliteit

De aantoonbaarheid van de kwaliteit is enkel van toepassing op de eigenschappen die gedurende de uitvoering van uiterst belang zijn. Dit zijn het rekvermogen en de perforatie weerstand van het geotextiel. De aantoonbaarheid van de kwaliteit van het geotextiel geschiedt doormiddel van testen,

Page 73: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 114 F. Bakker & K. van Stee

het is dus meer een afweging tussen de testen die gebruikt zijn voor huidige toegepaste geotextielen en de testen die toegepast worden volgens de nieuwe ontwerprichtlijn om de kwaliteit van het geotextiel aan te tonen. Hier wordt in feite gekeken naar de geschiktheid van de testen voor de belangrijkste parameters op een specifiek eigenschap. De afweging op de aantoonbaarheid van de kwaliteit gebeurd op basis van een drietal niveaus, dit zijn:

3 punten: hierbij kunnen de eigenschappen van het geotextiel aangetoond worden met een proef die daadwerkelijk de kwaliteit aantoont van het geotextiel die benodigd is gedurende de uitvoeringsfase;

1 punt: hierbij kunnen de eigenschappen van het geotextiel aangetoond worden met een proef. Echter uit deze proef volgt niet de daadwerkelijke kwaliteit die gedurende de uitvoeringsfase benodigd is, maar volgt er een eigenschap van het geotextiel die is aangetoond bij belastingen of omstandigheden die niet gelijk zijn aan de daadwerkelijke belastingen of omstandigheden.

0 punten: hierbij is er geen proef aanwezig die de kwaliteit van het geotextiel aantoont. Trek (10%) De treksterkte van het geotextiel is te bepalen met behulp van de test “korteduur spannings-rekrelatie”. Hier zal een onderscheidt worden gemaakt tussen de test die nu gehanteerd worden en de test die volgens de nieuwe ontwerprichtlijn moeten worden gehanteerd. De test “korteduur spannings-rekrelatie” zal 10 % van de afweging op de aantoonbaarheid van de kwaliteit bedragen. Doorpons (10%) De doorponsweerstand van het geotextiel is te bepalen met behulp van de test “CBR doorponstest”. Het zal net als bij de trek proef onderscheidt worden gemaakt tussen de test die nu gehanteerd wordt en de test die volgens de nieuwe ontwerprichtlijn moet worden gehanteerd. De test op doorpons zal 10 % van de afweging op de aantoonbaarheid van de kwaliteit bedragen. 2.3.2 Afweging op vraag en aanbod (30)

Naast de afweging specifiek gericht op de eigenschappen van het geotextiel, dient er een afweging op verkrijgbaarheid en kosten van het geotextiel gemaakt te worden. Indien er nagenoeg geen verschil is tussen de eigenschappen van het geotextiel, kan er op basis van de verkrijgbaarheid of kosten gekozen worden voor het geschikte geotextiel. De weging van vraag en aanbod is gelijk aan de weging die specifiek ingaat op de eigenschappen van het geotextiel.

Verkrijgbaarheid (30%) De verkrijgbaarheid van het geotextiel gaat voornamelijk over waar het geotextiel is te verkrijgen. Is het geotextiel te verkrijgen bij een leverancier in Nederland waar al meerdere malen producten zijn besteld of is het geotextiel enkel te verkrijgen bij een leverancier in Europa waar andere normen gelden. De verkrijgbaarheid zal 30 % van de afweging op vraag en aanbod bedragen. De afweging op de verkrijgbaarheid van het geotextiel gebeurd op basis van een drietal niveaus, dit zijn:

3 punten: hierbij gaat het om een Nederlands bedrijf dat al meerdere malen een geotextiel heeft geleverd;

1 punt: hierbij gaat het om een Europees bedrijf dat geotextielen wilt leveren op de Nederlandse markt;

0 punten: hierbij gaat het om een leverancier buiten Europa die een specifiek geotextiel kan leveren.

Page 74: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 115 F. Bakker & K. van Stee

Kosten (70%) De kosten van het geotextiel geven bij nagenoeg gelijke eigenschappen van een geotextiel de doorslag voor de keuze van het geotextiel. De kosten zal 70 % van de afweging op vraag en aanbod bedragen. De afweging op de kosten van het geotextiel gebeurd op basis van een viertal niveaus, dit zijn:

3 punten: bij een prijs per m2 < € 1,25;

2 punten: bij een prijs per m2 € 1,25 – € 2,50;

1 punt: bij een prijs per m2 € 2,50 – € 3,75;

0 punten: bij een prijs per m2 > € 3,75.

2.4 Scores geotextiel

In deze paragraaf worden de scores per geotextiel op de aspecten toegelicht. Op basis van deze scores kunnen de afwegingen tussen de verschillende geotextielen worden gemaakt. 2.4.1 Geopex NW 300

Het geotextiel dat op basis van de standaard eisen die gehanteerd worden door projectbureau Zeeland, is een Geopex NW 300 vlies. De eigenschappen van dit weefsel met de eisen aan de eigenschappen volgens de nieuwe ontwerprichtlijn zijn weergegeven in tabel 5.24. Tabel 5.24: Eigenschappen huidig geotextiel met de gestelde eisen

Geopex NW 300, type 1 -vlies Eigenschappen Eisen

(ketting) (inslag)

Treksterkte 25 kN/m ≥ 22 kN/m

Rekvermogen 65 % ≥ 3,2 %

Doorpons 4,4 kN ≥ 4,9 kN

Gronddichtheid 70 μm ≤ 300 μm

Waterdoorlatendheid 65 mm/s ≥ 1,81 x 10-4

mm/s

Dikte 2 mm n.v.t. mm

Massa opp. Eenheid 300 g/m2 n.v.t. g/m

2

Kosten € 1,75,- € per/m2 n.v.t. € per/m

2

2.4.1.1 Technische aspecten

Trek -rek De verhouding tussen een klein rekvermogen en een grote treksterkte is hier niet van toepassing. Echter de treksterkte voldoet wel aan de eis die gesteld is aan de treksterkte en het rekvermogen is ook groter dan de benodigde rek. Hieruit kan gesteld worden dat het geotextiel wel voldoet maar dat het niet de meest juiste eigenschappen bevat. Dit geeft een twijfelachtige uitkomst. Doorpons De doorponsweerstand van het geotextiel is lager dan de vereiste doorponskracht. Dit betekent dat het geotextiel niet voldoet. Gronddichtheid De karakteristieke openingsgrootte van het geotextiel is kleiner dan maximaal toegestane karakteristieke openingsgrootte. Dit betekent dat het geotextiel voldoet.

Page 75: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 116 F. Bakker & K. van Stee

Waterdoorlatendheid De waterdoorlatendheid van het geotextiel is velen malen groter dan de vereiste waterdoorlatendheid afhankelijk van de ondergrond. Dit betekent dat het geotextiel voldoet. Vermindering doorlatendheid Met behulp van de volgende eis kan bepaald worden of er kans is op vermindering van de doorlatendheid door het mechanisme clogging: O90 / D15 > 370/3,3 = 21,2 > 3, voldoet hieraan.

2.4.1.2 Aantoonbaarheid kwaliteit

Trek Om de treksterkte van het werkelijke toegepaste geotextiel aan te tonen is er de korteduur spannings-rekrelatie test uitgevoerd, CUR 174 "Geokunststoffen in de waterbouw" [4]. Deze test kan de trekkrachten die in werkelijkheid van toepassing zijn nabootsen, hierdoor blijkt duidelijk welke treksterkte het geotextiel bevat. Doorpons Om de doorponsweerstand aan te tonen van het werkelijke toegepaste geotextiel wordt de CBR doorpons test uitgevoerd, zie CUR 174 "Geokunststoffen in de waterbouw" [4]. De doorponstest wordt uitgevoerd op basis van de werkelijke belasting tijdens de uitvoering.

2.4.1.3 Vraag en aanbod

Verkrijgbaarheid Het huidige toegepaste geotextiel is al vele malen toegepast in de Nederlandse kust- en oeververdediging en wordt geleverd door een Nederlands bedrijf, er kan daarom gezegd worden dat dit geotextiel gemakkelijk te verkrijgen is. Kosten De prijs per m2 die gehanteerd wordt voor dit geotextiel door projectbureau “Zeeweringen” bedraagt € 1,75. 2.4.2 Geopex 7063

Het geotextiel dat op basis van de eis "doorponsweerstand" volgens de nieuwe ontwerprichtlijn is gekozen, is een Geopex 7063 weefsel. De eigenschappen van dit weefsel met de eisen aan de eigenschappen volgens de nieuwe ontwerprichtlijn zijn weergegeven in tabel 5.25.

Tabel 5.25: Eigenschappen gekozen geotextiel met de gestelde eisen

Geopex Propex 7080 -weefsel Eigenschappen Eisen

(ketting) (inslag)

Treksterkte 85 85 kN/m ≥ 22 kN/m

Rekvermogen 8,6 8,6 % ≥ 3,2 %

Doorpons 10,5 kN ≥ 4,9 kN

Gronddichtheid 210 μm ≤ 300 μm

Waterdoorlatendheid 16 mm/s ≥ 1,81 x 10-4

mm/s

Dikte n.v.t. mm n.v.t. mm

Massa opp. Eenheid 375 g/m2 n.v.t. g/m

2

Kosten € 4,50 € per/m2 n.v.t. € per/m

2

Page 76: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 117 F. Bakker & K. van Stee

2.4.2.1 Technische aspecten

Trek -rek De verhouding tussen een grote treksterkte een een laag rekvermogen is hier duidelijk aanwezig. Tevens voldoen de treksterkte en het rekvermogen aan de eisen die gesteld zijn, de treksterkte geeft echter wel extreme waarden. Maar omdat de benodigde rek zodanig laag is dat dit makkelijk haalbaar is door het geotextiel, kan geconcludeerd worden dat het geotextiel op dit punt voldoet. Doorpons De doorponsweerstand van het geotextiel is hoger dan de vereiste doorponskracht. Dit betekent dat het geotextiel voldoet. Gronddichtheid De karakteristieke openingsgrootte van het geotextiel is kleiner dan maximaal toegestane karakteristieke openingsgrootte. Dit betekent dat het geotextiel voldoet. Waterdoorlatendheid De waterdoorlatendheid van het geotextiel is velen malen groter dan de vereiste waterdoorlatendheid afhankelijk van de ondergrond. Dit betekent dat het geotextiel voldoet. Vermindering doorlatendheid Met behulp van de volgende eis kan bepaald worden of er kans is op vermindering van de doorlatendheid door het mechanisme clogging: O90 / D15 > 3210/3,3 = 63,6 > 3, voldoet hieraan.

2.4.2.2 Aantoonbaarheid kwaliteit

Trek Om de treksterkte van het gekozen geotextiel aan te tonen, kan de trektest worden uitgevoerd, zie hoofdstuk 5 van "Ontwerprichtlijn geokunststoffen onder steenbekleding". De test kan zo worden uitgevoerd dat de trekkrachten gelijk zijn aan de trekkrachten uit de praktijk. Doorpons Om de doorponsweerstand van het gekozen geotextiel aan te tonen, kan de doorpons test worden uitgevoerd, zie hoofdstuk 5 van "Ontwerprichtlijn geokunststoffen onder steenbekleding". De test kan zo worden uitgevoerd dat de belasting gelijk is aan de werkelijke belasting tijdens de uitvoering.

2.4.2.3 Vraag en aanbod

Verkrijgbaarheid Het huidige toegepaste geotextiel wordt geleverd door een Nederlands bedrijf, er kan daarom gezegd worden dat dit geotextiel gemakkelijk te verkrijgen is. Kosten De prijs per m2 die aangehouden wordt is een richtprijs, dit omdat de leveranciers hun exacte prijs niet wilden vrijgeven. De richtprijs voor dit geotextiel bedraagt € 4,50 per m2. 2.4.3 Geopex PP 25/25

Het geotextiel dat op basis van de eis: een hoge treksterkte en een laag rekvermogen volgens de nieuwe ontwerprichtlijn is gekozen, is een Geopex PP 25/25 weefsel. De eigenschappen van dit weefsel met de eisen aan de eigenschappen volgens de nieuwe ontwerprichtlijn zijn weergegeven in tabel 5.26.

Page 77: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 118 F. Bakker & K. van Stee

Tabel 5.26: Eigenschappen gekozen geotextiel met de gestelde eisen

Geopex PP 25/25 -weefsel Eigenschappen Eisen

(ketting) (inslag)

Treksterkte 25 25 kN/m ≥ 22 kN/m

Rekvermogen 13 12 % ≥ 3,2 %

Doorpons 3 kN ≥ 4,9 kN

Gronddichtheid 200 μm ≤ 300 μm

Waterdoorlatendheid 12 mm/s ≥ 1,81 x 10-4

mm/s

Dikte n.v.t. mm n.v.t. mm

Massa opp. Eenheid 124 g/m2 n.v.t. g/m

2

Kosten € 1,50 € per/m2 n.v.t. € per/m

2

2.4.3.1 Technische aspecten

Trek -rek De verhouding tussen een kleine treksterkte en een hoog rekvermogen is hier duidelijk aanwezig. Tevens zit zowel de treksterkte als het rekvermogen van het geotextiel relatief dicht in de buurt van de eis. Dit betekent dat het geotextiel voldoet. Doorpons De doorponsweerstand van het geotextiel is lager dan de vereiste doorponskracht. Dit betekent dat het geotextiel niet voldoet. Gronddichtheid De karakteristieke openingsgrootte van het geotextiel is kleiner dan maximaal toegestane karakteristieke openingsgrootte. Dit betekent dat het geotextiel voldoet. Waterdoorlatendheid De waterdoorlatendheid van het geotextiel is velen malen groter dan de vereiste waterdoorlatendheid afhankelijk van de ondergrond. Dit betekent dat het geotextiel voldoet. Vermindering doorlatendheid Met behulp van de volgende eis kan bepaald worden of er kans is op vermindering van de doorlatendheid door het mechanisme clogging: O90 / D15 > 3200/3,3 = 60,6 > 3, voldoet hieraan.

2.4.3.2 Aantoonbaarheid kwaliteit

Trek Om de treksterkte van het gekozen geotextiel aan te tonen kan de trektest worden uitgevoerd, zie hoofdstuk 5 van "Ontwerprichtlijn geokunststoffen onder steenbekleding". De test kan zo worden uitgevoerd dat de trekkrachten gelijk zijn aan de trekkrachten uit de praktijk. Doorpons Om de doorponsweerstand van het gekozen geotextiel aan te tonen kan de doorpons test worden uitgevoerd, zie hoofdstuk 5 van "Ontwerprichtlijn geokunststoffen onder steenbekleding". De test kan zo worden uitgevoerd dat de belasting gelijk is aan de werkelijke belasting tijdens de uitvoering.

Page 78: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 119 F. Bakker & K. van Stee

2.4.3.3 Vraag en aanbod

Verkrijgbaarheid Het huidige toegepaste geotextiel wordt geleverd door een Nederlands bedrijf, er kan daarom gezegd worden dat dit geotextiel gemakkelijk te verkrijgen is. Kosten De prijs per m2 die aangehouden wordt is een richtprijs, dit omdat de leveranciers hun exacte prijs niet wilden vrijgeven. De richtprijs voor dit geotextiel bedraagt € 1,50 per m2. 2.4.4 Geopex PP 40/40

Het geotextiel dat op basis van de eis: doorponsweerstand volgens de nieuwe ontwerprichtlijn is gekozen, is een Geopex PP 40/40 weefsel. De eigenschappen van dit weefsel met de eisen aan de eigenschappen volgens de nieuwe ontwerprichtlijn zijn weergegeven in tabel 5.27. Tabel 5.27: Eigenschappen gekozen geotextiel met de gestelde eisen

Geopex PP 40/40 -weefsel Eigenschappen Eisen

(ketting) (inslag)

Treksterkte 40 40 kN/m ≥ 22 kN/m

Rekvermogen 17 12 % ≥ 3,2 %

Doorpons 5 kN ≥ 5,6 kN

Gronddichtheid 250 μm ≤ 300 μm

Waterdoorlatendheid 18 mm/s ≥ 1,81 x 10-4

mm/s

Dikte n.v.t. mm n.v.t. mm

Massa opp. Eenheid 186 g/m2 n.v.t. g/m

2

Kosten € 2,00 € per/m2 n.v.t. € per/m

2

2.4.4.1 Technische aspecten

Trek -rek De verhouding tussen een grote treksterkte en een laag rekvermogen is hier duidelijk aanwezig. Tevens voldoen de treksterkte en het rekvermogen aan de eisen die gesteld zijn. Dit betekent dat het geotextiel voldoet. Doorpons De doorponsweerstand van het geotextiel is hoger dan de vereiste doorponskracht. Dit betekent dat het geotextiel voldoet. Gronddichtheid De karakteristieke openingsgrootte van het geotextiel is kleiner dan maximaal toegestane karakteristieke openingsgrootte. Dit betekent dat het geotextiel voldoet. Waterdoorlatendheid De waterdoorlatendheid van het geotextiel is velen malen groter dan de vereiste waterdoorlatendheid afhankelijk van de ondergrond. Dit betekent dat het geotextiel voldoet. Vermindering doorlatendheid Met behulp van de volgende eis kan bepaald worden of er kans is op vermindering van de doorlatendheid door het mechanisme clogging: O90 / D15 > 3250/3,3 = 75,8 > 3, voldoet hieraan.

Page 79: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 120 F. Bakker & K. van Stee

2.4.4.2 Aantoonbaarheid kwaliteit

Trek Om de treksterkte van het gekozen geotextiel aan te tonen kan de trektest worden uitgevoerd, zie hoofdstuk 5 van "Ontwerprichtlijn geokunststoffen onder steenbekleding". De test kan zo worden uitgevoerd dat de trekkrachten gelijk zijn aan de trekkrachten uit de praktijk. Doorpons Om de doorponsweerstand van het gekozen geotextiel aan te tonen kan de doorpons test worden uitgevoerd, zie hoofdstuk 5 van "Ontwerprichtlijn geokunststoffen onder steenbekleding". De test kan zo worden uitgevoerd dat de belasting gelijk is aan de werkelijke belasting tijdens de uitvoering.

2.4.4.3 Vraag en aanbod

Verkrijgbaarheid Het huidige toegepaste geotextiel wordt geleverd door een Nederlands bedrijf, er kan daarom gezegd worden dat dit geotextiel gemakkelijk te verkrijgen is. Kosten De prijs per m2 die aangehouden wordt is een richtprijs, dit omdat de leveranciers hun exacte prijs niet wilden vrijgeven. De richtprijs voor dit geotextiel bedraagt € 2,00 per m2.

2.5 Toetsing

In deze paragraaf worden de Multicriteria analyses specifiek op de eigenschappen en vraag en aanbod weergegeven in tabel vorm, dit geeft een duidelijk beeld van de afweging. De Multicriteria analyses worden weergegeven als blanco en ingevuld. 2.5.1 Blanco Multicriteria analyse

De blanco Multicriteria analyse van de afweging die specifiek ingaat op de eigenschappen is weergegeven in tabel 5.28. De afweging specifiek op de eigenschappen heeft een weegfactor van 50% van de totale afweging.

Page 80: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 121 F. Bakker & K. van Stee

Tabel 5.28: Blanco Multicriteria analyse voor de afweging specifiek op de eigenschap

Specifiek op de eigenschappen

Hoofdcriteria Weeg-factor

Subcriteria Weeg- factor

Ge

op

ex

NW

30

0

Ge

op

ex

Pro

pe

x 7

08

0

Ge

op

ex

PP

25

/25

Ge

op

ex

PP

40

/40

Technische aspecten 80% Robuustheid

Trek - rek 22,5% Doorpons 22,5% Functionaliteit Gronddichtheid 12,5% Waterdoorlatendheid 12,5% Vermindering doorlatendheid 10% Aantoonbaarheid kwaliteit 20% Trek 10% Doorpons 10%

Totaal 100%

De blanco Multicriteria analyse van de afweging die ingaat op de vraag en aanbod is weergegeven in tabel 5.29. De afweging op vraag en aanbod heeft een weegfactor van 50% van de totale afweging. Tabel 5.29: Blanco Multicriteria analyse voor de afweging vraag en aanbod

Vraag & aanbod

Hoofdcriteria Weeg- factor

Ge

op

ex

NW

30

0

Ge

op

ex

Pro

pe

x 7

08

0

Ge

op

ex

PP

25

/25

Ge

op

ex

PP

40

/40

Verkrijgbaarheid 30%

Kosten 70%

Totaal 100%

De afweging specifiek op de eigenschappen (50% van de totale afweging) en de afweging vraag en aanbod (50% van de totale afweging), worden samen in een kleine Multicriteria analyse gezet waaruit blijkt welk geotextiel de meest geschikte is op basis technische aspecten, aantoonbaarheid kwaliteit, de verkrijgbaarheid en de kosten, zie tabel 5.30.

Page 81: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 122 F. Bakker & K. van Stee

Tabel 5.30:Blanco Multicriteria analyse voor de eind afweging

Eind afweging

Hoofdcriteria Weeg- factor

Ge

op

ex

NW

30

0

Ge

op

ex

Pro

pe

x 7

08

0

Ge

op

ex

PP

25

/25

Ge

op

ex

PP

40

/40

Specifiek op de eigenschappen 50%

Vraag & aanbod 50%

Eind waarde 100%

2.5.2 Ingevulde Multicriteria analyse

De ingevulde Multicriteria analyse van de afweging die specifiek ingaat op de eigenschappen is weergegeven in tabel 5.31. De afweging specifiek op de eigenschappen heeft een weegfactor van 50% van de totale afweging. Tabel 5.31: Ingevulde Multicriteria analyse voor de afweging specifiek op de eigenschap

Specifiek op de eigenschappen

Hoofdcriteria Weeg-factor

Subcriteria Weeg- factor

Ge

op

ex

NW

30

0

Ge

op

ex

Pro

pe

x 7

08

0

Ge

op

ex

PP

25

/25

Ge

op

ex

PP

40

/40

Technische aspecten 80% Robuustheid

Trek - rek 22,5% 1 3 3 3

Doorpons 22,5% 0 3 0 3

Functionaliteit

Gronddichtheid 12,5% 3 3 3 3

Waterdoorlatendheid 12,5% 3 3 3 3

Vermindering doorlatendheid 10% 3 3 3 3

Aantoonbaarheid kwaliteit 20% Trek 10% 3 3 3 3

Doorpons 10% 3 3 3 3

Totaal 100%

1,88 3,00 2,33 3,00

Page 82: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 123 F. Bakker & K. van Stee

De ingevulde Multicriteria analyse van de afweging die ingaat op de vraag en aanbod is weergegeven in tabel 5.32. De afweging op vraag en aanbod heeft een weegfactor van 50% van de totale afweging. Tabel 5.321: Ingevulde Multicriteria analyse voor de afweging vraag en aanbod

Vraag & aanbod

Hoofdcriteria Weeg- factor

Ge

op

ex

NW

30

0

Ge

op

ex

Pro

pe

x 7

08

0

Ge

op

ex

PP

25

/25

Ge

op

ex

PP

40

/40

Verkrijgbaarheid 30% 3 3 3 3

Kosten 70% 2 0 2 2

Totaal 100% 2,30 0,90 2,30 2,30

De ingevulde eind afweging is weergegeven in tabel 5.33. Het geotextiel met de hoogste score is het meest geschikte geotextiel dat in deze constructie kan worden toegepast. Tabel 5.33:Ingevulde Multicriteria analyse voor de eind afweging

Eind afweging

Hoofdcriteria Weeg- factor

Ge

op

ex

NW

30

0

Ge

op

ex

Pro

pe

x 7

08

0

Ge

op

ex

PP

25

/25

Ge

op

ex

PP

40

/40

Specifiek op de eigenschappen 50% 1,88 3,00 2,33 3,00

Vraag & aanbod 50% 2,30 0,90 2,30 2,30

Eind waarde 100% 2,09 1,95 2,31 2,65

2.6 Gevoeligheidanalyse

Uit de afweging blijkt dat het geotextiel dat op dit moment als filterconstructie in de kreukelberm wordt toegepast niet voldoet op doorpons. In deze paragraaf wordt aangegeven bij welke belastingen het geotextiel wel zal voldoen op doorpons tijdens de uitvoering. De maximale doorponskracht die op het geotextiel mag werken moet minder zijn dan 4,4 kN, bij de maatgevende belasting afkomstig van groot materieel. In onderstaande berekening is te zien welke massa de rupsgraafmachine maximaal mag hebben om een doorponskracht te leveren die kleiner of gelijk is aan 4,4 kN.

Page 83: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 124 F. Bakker & K. van Stee

De belastingafdracht aan één rupsband is::

De bovenbelasting van het groot materieel voor de situatie met een breuksteen sortering van 10-60 kg:

De doorponskracht voor de situatie met een breuksteen sortering van 10-60 kg is dan:

Doorponskracht 4,4 kN ≤ Doorponsweerstand geotextiel 4,4 kN VOLDOET Hieruit blijkt dat bij een massa van de graafmachine van 21955 kg een doorponskracht van 4 kN wordt geleverd. De doorponskracht is hier gelijk aan de maximale doorponsweerstand van het geotextiel. Literatuur

1. Liebherr. (2012). Liebherr R906. Retrieved juni 2012, 2012, from www.liebherr.com:

http://www.liebherr.co.uk/EM/en-GB/products_uk-em.wfw/id-11794-0/measure-metric.

2. Projectbureau Zeeweringen. (2009). Ontwerpnota: Willempolder, Abraham Wissepolder.

Middelburg.

3. Grond-, Gewas- en Milieulaboratorium "Zeeuws Vlaanderen" B.V. (2010). AP04-partijkeuring

Abraham Wissepolder te Sint Philipsland. Graauw.

4. CUR publicatie 174. (2009). Geokunststoffen in de waterbouw. Gouda: Stichting CURNET.

Page 84: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 125 F. Bakker & K. van Stee

Bijlage 6. Controle op het project ‘’Schermdijk, IJsseloog’’

1. Kreukelberm In dit deel van de bijlage wordt de nieuwe ontwerprichtlijn ter controle op de kreukbelberm van de Schermdijk van het baggerspeciedepot IJsseloog toegepast. Eerst dient hier met behulp van de nieuwe ontwerprichtlijn eisen te worden gesteld aan de eigenschappen van het geotextiel, waarop een aantal geotextielen worden gekozen. Vervolgens wordt er ingegaan op de afwegingsaspecten, waarop de verschillende geotextielen op worden afgewogen. Hierna zal er ingegaan worden op de eigenschappen van de geotextielen en de eisen die gesteld zijn, waarop de score kan worden gebaseerd. De scores van de geotextielen en de afwegingsaspecten worden vervolgens in een Multicriteria analyse ingevuld, waaruit het meest geschikte geotextiel uit volgt. Tot slot volgt er een conclusie waarin wordt aangegeven bij welke omstandigheden of belastingen het geotextiel zal voldoen tijdens de uitvoering. Vanuit de hydraulische randvoorwaarden blijkt dat een breuksteen van 40-200 kg dient te worden toegepast. Voor deze steensortering is de eenvoudige methode niet toereikend waardoor het geotextiele doek wordt ontworpen conform de gedetailleerde methodiek. 1.1 Ontwerp geotextiel

De kreukelberm van de betreffende constructie bestaat uit breuksteen wat aangebracht is op een geotextiel, namelijk een composiet bestaande uit een weefsel met een vlies. De constructie heeft als functie het achterliggende land te beschermen tegen stromingen en golven. Het geotextiel heeft hierdoor een filterfunctie waarbij het van belang is dat juiste eisen gesteld worden aan de functionaliteit en robuustheid van het doek. Het geotextiel is evenwijdig aan het talud aangebracht waardoor er zich iedere 5 meter (rolbreedte) stiknaden bevinden.

Figuur 6.1: Boorstaat Schermdijk, IJsseloog

Het baggerspeciedepot IJsseloog is in 1999 met behulp van een spoeiponton aangelegd. Met behulp van het sproeiponton is een zandlichaam onder water (hydraulisch) aangebracht, zie figuur 6.1 voor de boorstaat van de ondergrond. Het zandlichaam is niet verdicht, echter door de aanbrenging onder water heeft het zand zich zodanig kunnen vestigen dat sprake is van een matige pakking. Voor de ondergrond wordt schoon zand met een matige consistentie aangehouden met eigenschappen conform de NEN 6740. De graderingkromme behorend aan de zandsoort is in figuur 6.2 weergegeven.

Page 85: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 126 F. Bakker & K. van Stee

Figuur 6.1: Graderingskromme schoon zand

1.1.1 Perforatie weerstand

De kreukelberm wordt aangelegd door de uitvoering in den droge omdat deze zich bevindt ter hoogte van de normale stilwaterlijn. Hierdoor is aanleg met behulp van een rupsgraafmachine, zoals het storten van stenen, mogelijk. De kreukelberm bestaat uit twee delen, namelijk een deel onder een zeer flauwe helling (1:20) en een deel onder een steilere helling (1:3). Op beide delen is de opbouw van de bekleding hetzelfde. Afhankelijk van de helling kunnen de optredende belastingen groter of kleiner zijn waardoor voor beide delen een afzonderlijke ontwerp wordt gemaakt. Het deel met de grootste waarden met betrekking tot de optredende belastingen wordt als maatgevend beschouwd. Voor het ontwerp zal voor de kreukelberm geen onderscheid worden gemaakt in het toe te passen geotextiel. Er wordt één type geotextiel toegepast, namelijk het type voor de maatgevende waarden. De benodigde gegevens voor het bepalen van de valenergie tijdens het aanbrengen van de waterbouwsteen zijn weergegeven in tabel 6.1. Tabel 6.2: Parameters voor het bepalen van de valenergie

Symbool Omschrijving Waarde Toevoeging

cr Reductie factor ondergrond

1 Omdat er bij het bodemonderzoek geen onderzoek is gedaan naar de CBR waarde van de laag. Verondersteld wordt, omdat het gaat om een zandlaag, dat de CBR waarde tussen de 0-20 zit, dit geeft dan een reductiefactor van 1.

EN Valenergie loodrecht op het geotextiel

Nm Berekenen met behulp van formule

hval Valhoogte steen 2 m

1 m

Onderste deel: Uitgaande van een valhoogte van 2 meter, dit omdat de constructie onder een helling is aangebracht. Bovenste deel: Uitgaande van een valhoogte van 1 meter, een valhoogte van 2 meter zou absurd hoog zijn, de kreukelberm is nagenoeg vlak en de breuksteen is dusdanig zwaar waardoor deze met beleid dient te worden aangebracht en een valhoogte van 2 meter onrealistisch is. Als eis stellen tijdens uitvoering een max. valhoogte van 1 meter.

M40-200 Maximale M85 van de steen sortering 40-200

238 kg Volgens de NEN-EN-ISO-13383, maximale M85 van de steen sortering

α Hellingshoek 18,4°

2,9°

Onderste deel: Kreukelberm bevindt zich onder een helling van 1:3 (18,4°), afgeleid uit tekening. Bovenste deel: Kreukelberm bevindt zich onder een helling van 1:20 (2,9°), afgeleid uit tekening.

Page 86: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 127 F. Bakker & K. van Stee

De valenergie die loodrecht op het geotextiel werkt kan berekend worden met behulp van de volgende formule: Bepalen valenergie door breuksteen sortering van 40-200 kg (onderste deel):

Bepalen valenergie door breuksteen sortering van 40-200 kg (bovenste deel):

Op dit moment hanteren de leveranciers voor de perforatieweerstand van het geotextiel een maximaal gat diameter. Terwijl de ontwerprichtlijn een eis stelt aan de valenergie die het geotextiel moet kunnen absorberen. Omdat er in Nederland nog nooit eisen zijn gesteld aan de valenergie die het geotextiel moet kunnen absorberen is dit ook een logische benadering. Nu er in deze ontwerprichtlijn een eis is gesteld aan de valenergie, zal dit ook in de loop van de tijd aangetoond moeten gaan worden door de leveranciers om geotextielen te kunnen leveren die voldoen aan deze eis. Om enige inzicht te krijgen in de perforatieweerstand zal om deze reden de formule van “Lawson” worden gehanteerd, hierbij moet vermeld worden dat deze formule enkel een inschatting geeft maar geen eis stelt. Lawson geeft namelijk een formule waarmee het benodigde gewicht van een geotextiel kan worden bepaald als functie van het stortmateriaal en de valhoogte. Vanwege de verschillende hellingshoeken van de kreukelberm wordt bij het onderste deel (1:3) de valhoogte op 1 meter gehouden. Voor het bovenste gedeelte (1:20) geldt een maximale valhoogte van 2 meter. De minimale massa van het geotextiel is: Bepalen minimaal benodigd gewicht bij breuksteen sortering van 40-200 kg (onderste deel):

Bepalen minimaal benodigd gewicht bij breuksteen sortering van 40-200 kg (bovenste deel):

Maatgevend minimaal gewicht 1.1.2 Doorponsweerstand

De doorponsweerstand van het geotextiel zal bepaald worden voor breuksteen, de kreukelberm is namelijk opgebouwd uit breuksteen met een sortering van 40-200 kg die in den droge wordt aangelegd. De doorponskrachten die hierop werken worden veroorzaakt door de neerwaartse belasting afkomstig van groot materieel en golfslag. De breuksteen is onder een helling aangebracht wat betekent dat doorponskracht afkomstig van zowel groot materieel als golfslag die invloed uitoefenen op de constructie. De twee situatie zullen worden berekend waarbij de situatie met de grootste doorpons kracht maatgevend is. Voor de uitvoering wordt onder andere gebruik gemaakt van een rupsgraafmachine Liebherr R906 (22.500 kg). De benodigde gegevens voor het bepalen van de doorpons kracht zijn weergegeven in tabel 6.2.

Page 87: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 128 F. Bakker & K. van Stee

Tabel 6.3: Parameters voor het bepalen van de doorponskracht

Symbool Omschrijving Waarde Toevoeging

- Rupsbreedte 0,6 m Afkomstig van liebherr R906 [1]

- Rupslengte 3,648 m Afkomstig van liebherr R906 [1]

Cgolf Dempingsfactor golfslag 1 Toplaag direct aangebracht op ondergrond

d Breedte van de breuksteen sortering 40-200 kg ter plaatse van het grensvlak geotextiel

0,265 m d = 0,5 * D

D 40-200 Maximale D85 van de steen sortering 40-200

0,53 m Volgens de NEN-EN-13383, maximale D85 van de steen sortering

FR Doorponskracht kN Berekenen met behulp van formule

Frups Belastingafdracht graafmachine aan één rupspand

kN Berekenen met behulp van formule

h Laagdikte breuksteen 0,6 m Afgeleid van de beschrijving van de constructie

Hs Significante golfhoogte 1,8 m Bij ontwerppeil +3,70 m NAP (Ontwerpnota Vooroeververdediging Hoedekenskerke) [2]

m Massa graafmachine 22,500 kg Afkomstig van liebherr R906 [1], eis stellen aan maximum gewicht van de graafmachine voor het manoeuvreren over de bekleding

PNeerwaarts Bovenbelasting, inclusief gewicht breuksteen

kN/m2 Berekenen met behulp van formule

POpwaarts Reactiekracht van de ondergrond

30 kN/m2 De grondsoort is

bekend, waarna vervolgens op basis van NEN 6740 de Fundr is aangenomen, als eis wordt gesteld dat de ongedraineerde schuifsterkte van de kleilaag minimaal 40 kN/m

2 moet zijn

(anders zullen er dusdanige doorponskrachten uit de berekening voortkomen die niet gedragen kunnen worden)

Tp Golfperiode bij de piek van het golfspectrum

5,4 s Bij ontwerppeil +3,70 m NAP (Ontwerpnota Vooroeververdediging Hoedekenskerke) [2]

α Hellingshoek 18,4°

2,9°

Onderste deel: Kreukelberm bevindt zich onder een helling van 1:3 (18,4°), afgeleid uit tekening. Bovenste deel: Kreukelberm bevindt zich onder een helling van 1:20 (2,9°), afgeleid uit tekening: zie tekening "Controle project Schermdijk, IJsseloog" .

γs Volumieke massa 26,5 kN/m3

Van breuksteen volgens de NEN-EN-13383, algemene gegevens

ρw massadichtheid water 1025 kg/m3

Massadichtheid van zoutwater

Over de gehele kreukelberm wordt dezelfde steensortering toegepast echter is er variatie in de hellingshoek. Het bovenste deel (1:20) bevindt zicht boven de maximale golfoploop waardoor deze nagenoeg niet blootgesteld zal zijn aan golfslag. Daarnaast is de hellingshoek dermate klein dat wanneer het water zo hoog wordt het de vraag is of dit deel onder invloed staat van golfslag. Echter voor het zeker zijn wordt ook de doorponskracht als gevolg van de golfslag voor dit gedeelte van de kreukelberm bepaald. Bovenste deel De doorponskracht als gevolg van groot materieel en golfslag wordt voor dit deel van de kreukelberm bepaald.

Page 88: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 129 F. Bakker & K. van Stee

Bepalen doorponskracht afkomstig van groot materieel op breuksteen sortering van 40-200 kg:

De belastingafdracht aan één rupsband kan berekend worden met behulp van de formule:

De bovenbelasting van het groot materieel voor de situatie met een breuksteen sortering van 40-200 kg:

De doorponskracht voor de situatie met een breuksteen sortering van 40-200 kg is dan:

De trekkracht voor de situatie met een breuksteen sortering van 40-200 kg is dan:

Bepalen doorponskracht afkomstig van golfslag op breuksteen sortering van 40-200 kg:

De golfbrekerparameter kan bepaald worden met behulp van de formule:

De Ag is afhankelijk van de golfbrekerparameter (ξop) en de demping van de golfslag, de Ag kan berekend worden met de volgende formule:

De bovenbelasting geleverd door golfslag voor de situatie met een breuksteen sortering van 40-200 kg is:

Page 89: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 130 F. Bakker & K. van Stee

De doorponskracht voor de situatie met een breuksteen sortering van 40-200 kg is dan:

De trekkracht die geleverd wordt ten opzicht van de situatie met een breuksteen sortering van 40-200 kg is dan:

Onderste deel De doorponskracht als gevolg van groot materieel en golfslag wordt voor dit deel van de kreukelberm bepaald. Bepalen doorponskracht afkomstig van groot materieel op breuksteen sortering van 40-200 kg:

De belastingafdracht aan één rupsband kan berekend worden met behulp van de formule:

De bovenbelasting van het groot materieel voor de situatie met een breuksteen sortering van 40-200 kg:

De doorponskracht voor de situatie met een breuksteen sortering van 40-200 kg is dan:

De trekkracht voor de situatie met een breuksteen sortering van 40-200 kg is dan:

Page 90: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 131 F. Bakker & K. van Stee

Bepalen doorponskracht afkomstig van golfslag op breuksteen sortering van 40-200 kg:

De golfbrekerparameter kan bepaald worden met behulp van de formule:

De Ag is afhankelijk van de golfbrekerparameter (ξop) en de demping van de golfslag, de Ag kan berekend worden met de volgende formule:

De bovenbelasting geleverd door golfslag voor de situatie met een breuksteen sortering van 40-200 kg is:

De doorponskracht voor de situatie met een breuksteen sortering van 40-200 kg is dan:

Maatgevende doorponskracht

De trekkracht die geleverd wordt ten opzicht van de situatie met een breuksteen sortering van 40-200 kg is dan:

De maatgevende doorponskracht als gevolg van het groot materieel die uit de berekeningen voortkomen zijn zo extreem groot, dat het verstandiger is om een verbod te leggen op het manoeuvreren van groot materieel. De kreukelberm is in totaal een kleine 9 meter lang waarbij er verder geen sprake is van een glooiingsconstructie. De rupskraan R906 kan met gemak over deze lengte werken zonder op de steenbekleding te manoeuvreren. Bij toepassing van een andere kraan zal bij een niet toereikende lengte van de arm een kraan moeten worden toegepast met een langere arm. Hierdoor zal er op de kreukelberm geen sprake zijn van doorponskrachten als gevolg van groot materieel en zal alleen worden uitgegaan van de golfslag.

Page 91: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 132 F. Bakker & K. van Stee

1.1.3 Rekvermogen

Het rekvermogen van het geotextiel is afhankelijk van zowel perforatie als doorpons, hierdoor dient te worden ontworpen op het rekvermogen onder invloed van perforatie met daarop komend een doorponskracht. De benodigde rek dient te worden bepaald voor de situatie van breuksteen met een sortering van 40-200 kg op het bovenste en onderste deel. Beide situaties zullen worden berekend en de situatie met de grootste benodigde rek is maatgevend. De benodigde gegevens voor het bepalen van de benodigde rek zijn weergegeven in tabel 6.3. Tabel 6.3: Parameters voor het bepalen van de benodigde rek

Symbool Omschrijving Waarde Toevoeging

Asteen Oppervlakte steen breuksteen sortering 40-200

0,221 m2

¼ * π * D2 ¼ * π * 2 = 0,221 m2

D40-200 Maximale D85 van de steen sortering 40-200 kg

0,53 m Volgens de NEN-EN-13383, maximale D85 van de steen sortering

Esurface Elasticiteitmodulus van de ondergrond 45 *106

N/m2

De ondergrond bestaat uit zand, voortgekomen uit het grondonderzoek [3] waarbij vervolgens op basis van de NEN 6740 de elasticiteitsmodulus is aangenomen

FN Bovenbelasting gedragen door een enkele steen, inclusief gewicht steenbekleding

N Berekenen met behulp van formule

Pgolf Bovenbelasting, inclusief gewicht breuksteen sortering 40-200 kg

46,1 kN/m2 Bovenbelasting als gevolg van golfslag = Pgolf + belasting

breuksteen = 30,2 + 26,5 * 0,6 = 46,1 kN/m²

Z Indrukkingsdiepte steenbekleding m Berekenen met behulp van formule

νsurface Coëfficiënt van Poisson van de ondergrond

0,325 De ondergrond bestaat uit zand, voortgekomen uit het grondonderzoek [3]. De coëfficiënt van Poisson voor zand ligt tussen 0,2 en 0,45, hier is de gemiddelde waarde aangehouden.

Bepalen benodigde rek onder invloed van perforatie en doorpons ten opzichte van een breuksteen sortering van 40-200 kg: De bovenbelasting PNeer is berekend per m2, omdat het hier gaat om een enkele steen dient de bovenbelasting per steen bepaald te worden, dit kan met behulp van de volgende formule:

De indrukking in zand is te bepalen met behulp van de volgende formule:

De verhouding is als volgt: Lengte inklemming (0,75 D) Indrukking (Z) 0,75 . 0,53 = 0,398 0,184 Hierdoor kan de volgende formule worden aangehouden voor de lengte vervorming van het geotextiel:

Page 92: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 133 F. Bakker & K. van Stee

Het oppervlak bij vervorming van het geotextiel: Het oppervlak van het geotextiel in vlakke positie:

De rek van het geotextiel:

Maatgevende benodigde rek

1.1.4 Treksterkte

De uitvoeringswijze betreft uitvoering in den droge, gedurende de uitvoering in den droge is het geotextiel onderhevig aan trekkrachten tijdens het uitrollen en het aanbrengen van de breuksteen en tijdens het manoeuvreren van groot materieel op de steenbekleding. Aan de uitvoering wordt echter de eis gesteld dat er geen zwaar materiaal over de bekleding mag rijden. Hierdoor wordt het geotextiel alleen in de gebruiksfase belast als gevolg van het bekledingsmateriaal. De treksterkte dient voor twee situaties bepaald te worden, dit zijn voor het onderste (1:3) en het bovenste deel (1:20. Beide situaties zullen worden berekend en de situatie met de grootste trekkracht is maatgevend. De benodigde gegevens voor het bepalen van de treksterkte zijn weergegeven in tabel 6.4. Tabel 6.4: Parameters voor het bepalen van de trekkracht

Symbool Omschrijving Waarde Toevoeging

Ftt Totale trekkracht kN/m1 Berekenen met behulp van formule

G Gewicht van de toplaag per eenheid van oppervlak

kN/m2

Berekenen met behulp van formule

Ggeo Gewicht van het geotextiel bij steen sortering 40-200 kg

0,90 kg/m2 Met behulp van de formule van Lawson : Ggeo =

1,2*20,5

*0,53 = 0,90 kg/m2

Gstort Minimale storthoeveelheid van de steen sortering 40-200 kg

1000 kg/m2 Afgeleid vanuit de ontwerptekening: zie tekening "Controle

project Schermdijk, IJsseloog" .

Lgeo Lengte geotextiel loodrecht op de glooiing 6,96 m 1,90 m

Onderste deel: afgeleid uit tekening. Bovenste deel: afgeleid uit tekening: zie tekening "Controle project Schermdijk, IJsseloog" .

α Hellingshoek 18,4°

2,9°

Onderste deel: Kreukelberm bevindt zich onder een helling van 1:3 (18,4°), afgeleid uit tekening: zie tekening "Controle project Schermdijk, IJsseloog" . Bovenste deel: Kreukelberm bevindt zich onder een helling van 1:20 (2,9°), afgeleid uit tekening: zie tekening "Controle project Schermdijk, IJsseloog" .

δw wrijvingshoek tussen het geotextiel en de ondergrond

10,8° De grondsoort is voortgekomen uit het bodemonderzoek [3], waarna vervolgens op basis van 6740 de wrijvingshoek is aangenomen (de gemiddelde waarde wordt gebruikt) = 32,5°: omdat klei een halfruw materiaal is wordt hier de factor van 1/3 over gedaan, dit wordt dan: 1/3*32,5= 10,8°

Bovenste deel

Page 93: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 134 F. Bakker & K. van Stee

De treksterkte als gevolg van de gebruiksfase wordt voor dit deel van de kreukelberm bepaald. Eerst dient de eis bepaald te worden of het geotextiel ten opzichte van de basislaag (klei) wilt afschuiven. De veiligheid tegen afschuiven is dan:

Hieruit blijkt dat het geotextiel niet wil afschuiven, er vinden dus geen trekkrachten plaats op het geotextiel. Onderste deel De treksterkte als gevolg van de gebruiksfase wordt voor dit deel van de kreukelberm bepaald. Eerst dient de eis bepaald te worden of het geotextiel ten opzichte van de basislaag (klei) wilt afschuiven. De veiligheid tegen afschuiven is dan:

Hieruit blijkt dat het geotextiel wil afschuiven, er vinden dus trekkrachten plaats op het geotextiel. Bepalen treksterkte tijdens de gebruiksfase ten opzichte van een breuksteen sortering van 40-200 kg: Het gewicht van het geotextiel kan berekend worden met behulp van de volgende formule:

De maximale trekkracht die in het geotextiel kan optreden is dan:

Maatgevende trekkracht Bepalen treksterkte afkomstig van doorponskracht door groot materieel op breuksteen sortering van

10-60 kg:

De maatgevende trekkracht voor de situatie met een breuksteen sortering van 40-200 kg is bepaald in paragraaf 1.1.2:

De geleverde trekkracht zal deels opgenomen worden door het geotextiel en deels door de wrijving tussen het geotextiel en de ondergrond, de totale trekkracht op het geotextiel is dan:

Page 94: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 135 F. Bakker & K. van Stee

1.1.5 Gronddichtheid

De gronddichtheid van het geotextiel is gebaseerd op de graderingskromme weergegeven in figuur 6.2. Op basis van deze graderingskromme is tabel 6.5 met omgevingscondities en grondgegevens opgesteld. Tabel 6.5: Omgevingscondities en grondgegevens voor het bepalen van de gronddichtheid

D10

[mm] D40

[mm] D50

[mm] D60

[mm] D85

[mm] D90

[mm] Belastingsgeval Mobiliteit

korreldeeltjes

0,024 0,125 0,175 0,225 0,485 0,785 Dynamische belasting

met een niet aanliggend geotextiel

Instabiele grond

Op basis van de grondeigenschappen en het belastinggeval die van toepassing is op de constructie, kan de criteria die van toepassing is op de constructie bepaald worden. Hieruit komen de volgende criteria waar de gronddichtheid van het geotextiel op bepaald kan worden naar voren.

Maatgevende openingsgrootte

en

O95 < 300 μm 1.1.6 Waterdoorlatendheid

De waterdoorlatendheid van het geotextiel is gebaseerd op de graderingskromme weergegeven in figuur 6.2. Op basis van deze graderingskromme, de pakking van de grond en de stroming van het water, zie tabel 6.6, kan de waterdoorlatendheid van het geotextiel bepaald worden. Tabel 6.6: Omgevingscondities en grondgegevens voor het bepalen van de waterdoorlatendheid

D10

[mm] D40

[mm] D50

[mm] D60

[mm] D85

[mm] D90

[mm] Pakking Stroming Samenhang

0,024 0,125 0,175 0,225 0,485 0,785 Middelmatige gepakte grond

Niet-stationaire stroming

Niet cohesieve grond

In eerste instantie dient de uniformiteit van de ondergrond bepaald te worden:

Op basis van de uniformiteit kan gesteld worden met behulp van de volgende eis of de grond uniform of niet-uniform is: Cu > 5 = 9,4 > 5 Dit betekent dat de grond niet uniform is. Voor niet-uniforme grondsoorten geldt bepaling van de waterdoorlatendheid op basis van de methode van Beyer.

De CB kan bepaald worden volgens de figuur van Beyer, hieruit volgt een factor 0,008. De waterdoorlatendheid van de grond wordt dan: m/s

Page 95: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 136 F. Bakker & K. van Stee

Vervolgens kan met onderstaande formule de waterdoorlatendheid van het geotextiel worden berekend.

De cm is een veiligheidsfactor op basis van de stroming van het water en de samenhang van de ondergrond. Op basis van deze gegeven volgt een waarde van cm van 10. De waterdoorlatendheid van het geotextiel moet dan minimaal zijn:

1.2 Afwegingsaspecten geotextielen

De afweging tussen de geotextielen zal in twee stappen plaats vinden, de eerste afweging is specifiek op de eigenschappen en de tweede afweging is naar de vraag en aanbod van het geotextiel. Het is vanzelfsprekend dat de eigenschappen van het geotextiel moeten voldoen op robuustheid en functionaliteit, om zorg te dragen dat de (dijk)constructie niet zal bezwijken tijdens de gebruiksfase. Daarnaast dient ook naar de verkrijgbaarheid en de kosten van het geotextiel te worden gekeken.

De scores van de geotextielen in de afweging op de verschillende afwegingsaspecten zijn onderverdeeld in een drietal niveaus, dit zijn 3 punten, 1 punt en 0 punten. Deze onderverdeling is gemaakt op basis van of het voldoet, twijfelachtig is of onvoldoende is. Er is geen lineair verloop aangehouden voor de puntenindeling, dit omdat een geotextiel dat twijfelachtig scoort op een aspect niet gelijk is aan de helft van een geotextiel dat voldoende scoort op een project. Een geotextiel dat twijfelachtig is zit dichter tegen een geotextiel aan dat onvoldoende scoort, maar is ook weer niet gelijk aan het geotextiel dat onvoldoende scoort. Daarom is gekozen voor deze middenweg.

1.2.1 Afweging specifiek op de eigenschappen

De afweging specifiek gericht op de eigenschappen gaat in op kwaliteit van het geotextiel gedurende de uitvoering en de gebruiksfase. Hieruit zal blijken wat het meest geschikte geotextiel is volgens de eisen die voortkomen uit de nieuwe ontwerprichtlijn. De weging specifiek op de eigenschappen is gelijk aan de afweging op vraag en aanbod.

1.2.1.1 Technische aspecten (75%)

De technische aspecten gaan in op de robuuste en functionele eigenschappen van het geotextiel. Dit is de belangrijkste criteria van de afweging, er wordt hier namelijk ingegaan op de kwaliteit van het geotextiel. De kwaliteit van het geotextiel draagt immers zorg voor het niet bezwijken van de (dijk)constructie. De technische aspecten hebben een waarde van 75 % op de afweging “specifiek op de eigenschappen”.

De technische aspecten zijn onderverdeeld in robuustheid en functionaliteit, ofwel de sterkte die het geotextiel moet hebben om niet te bezwijken gedurende de uitvoering en de eigenschappen die het geotextiel moet bevatten om gedurende de gebruiksfase als filterconstructie van de dijkconstructie te kunnen functioneren.

De afweging op technische aspecten gebeurd op basis van een drietal niveaus, dit zijn:

3 punten: hierbij voldoen de eigenschappen van het geotextiel aan de vereiste eigenschappen volgens de nieuwe ontwerprichtlijn;

1 punt: hierbij zijn de eigenschappen van het geotextiel twijfelachtig, ten opzichte van de vereiste eigenschappen volgens de nieuwe ontwerprichtlijn;

0 punten: hierbij voldoen de eigenschappen van het geotextiel niet aan de vereiste eigenschappen volgens de nieuwe ontwerprichtlijn.

Page 96: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 137 F. Bakker & K. van Stee

Robuustheid De robuustheid van het geotextiel gaat in op de sterkte die het geotextiel moet bevatten zodat het geotextiel niet bezwijkt onder extreme uitvoeringsomstandigheden. De robuustheid van het geotextiel wordt aangetoond met de treksterkte en het rekvermogen, de doorponsweerstand en de perforatieweerstand. In de huidige Nederlandse waterbouw worden geotextielen toegepast, waarbij enkel op basis van functionaliteit is aangetoond dat het geotextiel voldoet. Er is echter onduidelijkheid over de sterkte van het geotextiel gedurende de uitvoering, terwijl dit de maatgevende eigenschappen van het geotextiel zijn. De robuustheid zal 60 % van de afweging op technische aspecten bedragen, zodat er een aantoonbaar goed geotextiel wordt toegepast dat voldoet tijdens de uitvoering. De ontstane problemen zijn namelijk allen ontstaan door schades gedurende de uitvoering. Treksterkte en rekvermogen (18 %) Een geotextiel dat wordt toegepast in een filterconstructie onder een breuksteen bekleding en wordt aangebracht door middel van storten in den droge, heeft als maatgevende eis: een kleine trek met een hoge rek. Zodat het tijdens de uitvoering mee kan vervormen met de te storten breuksteen en bij extreme neerwaartse belastingen, waardoor het geotextiel goed in contact is met de ondergrond. Hierdoor zal er gedurende de gebruiksfase geen beweging van de gronddeeltjes direct onder het geotextiel mogelijk zijn en zal er een natuurlijk filter achter het geotextiel gevormd worden. Dit is de meest gunstige situatie ten opzichte van de functionaliteit van het geotextiel. De verhouding tussen treksterkte en rekvermogen zal 18 % van de afweging die specifiek ingaat op de eigenschappen bedragen. Doorponsweerstand (9%) De doorponsweerstand van het geotextiel toont aan hoe groot de weerstand is tegen een neerwaartse belasting op het geotextiel. De neerwaartse belasting is afkomstig van het groot materieel dat tijdens de uitvoering manoeuvreert over de aangebrachte breuksteen en afkomstig van golfslag dat tijdens de gebruiksfase op de constructie breekt. Het is echter zo dat de maatgevende doorponskracht geleverd wordt door het groot materieel, wat leidt tot extreme krachten tijdens de uitvoering. Er kan echter worden geëist dat gedurende uitvoering niet over de kreukelberm mag worden gemanoeuvreerd, dit zal leiden tot een veel lagere doorponskracht. Het is echter niet uit te sluiten dat het groot materieel zich hierover toch zal verplaatsen, maar door hier duidelijk op te letten kan dit vermeden worden. De doorponsweerstand dient wel te worden meegenomen in de afweging, maar door enkele maatregelen kan gesteld worden dat de doorponsweerstand maar 9 % van de afweging die specifiek ingaat op de eigenschappen zal bedragen.

Perforatieweerstand (18%)

Het aanbrengen van een breuksteen bekleding geschiedt altijd door middel van storten vanaf een bepaalde valhoogte. Tijdens dit stortproces wordt er bij het treffen van het geotextiel en de ondergrond door het breuksteen een valenergie geleverd. Hierbij kunnen gaten ontstaan in het geotextiel, waarna bij eventuele verschuiving van de breuksteen het geotextiel de functie gronddichtheid niet kan waarborgen. Dit zal leiden tot uitspoeling van de onderliggende basislaag, dat bezwijken van de (dijk)constructie tot gevolg heeft. Omdat perforatie van het geotextiel niet vermeden kan worden bij een breuksteen bekleding zal de perforatieweerstand 18 % van de afweging die specifiek ingaat op de eigenschappen bedragen.

Page 97: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 138 F. Bakker & K. van Stee

Functionaliteit De functionaliteit gaat in op de eigenschappen die het geotextiel moet hebben om tijdens de gebruiksfase als filterconstructie van de dijkconstructie te kunnen functioneren. De functionaliteit van het geotextiel wordt aangetoond met de gronddichtheid, waterdoorlatendheid en kans op vermindering van de doorlatendheid. De geotextielen die in de huidige Nederlandse waterbouw worden toegepast, worden enkel op basis van functionaliteit voorgeschreven. Hier is in het verleden door Nederlandse onderzoeksinstituten veelvuldig onderzoek naar gedaan, wat leidt tot een betrouwbaar geotextiel op basis van functionaliteit. De functionaliteit zal daarom 40 % van de afweging die specifiek ingaat op de eigenschappen bedragen. Gronddichtheid (11,25%) Gedurende de gebruiksfase is het toegestaan dat de kleinste 10% van de korreldeeltjes van de onderliggende basislaag door het geotextiel uitspoelt. Nadat dit deel is uitgespoeld dient er achter het geotextiel een natuurlijk filter te zijn ontstaan, dat in combinatie met het geotextiel zorg draagt voor een gronddichte constructie. Op deze manier wordt uitgesloten dat de dijkconstructie niet zal uitspoelen en niet zal bezwijken. De gronddichtheid zal 11,25 % van de afweging die specifiek ingaat op de eigenschappen bedragen. Waterdoorlatendheid (11,25%) Bij een variërend waterpeil, zal het waterpeil in de dijk moeten mee schommelen om zo waterstand verschillen te voorkomen. Het geotextiel dat dient als filterconstructie zal een waterdoorlatendheid moeten bevatten wat groter is dan de waterdoorlatendheid van de achterliggende basislaag om zo wateroverdrukken en -onderdrukken te voorkomen. Wateroverdruk in de dijk leidt namelijk tot het uitdrukken van de steenbekleding, terwijl wateronderdruk leidt tot extreme drukkrachten op de ondergrond, wat resulteert in verzakking van de dijkbekleding. De waterdoorlatendheid zal 11,25 % van de afweging die specifiek ingaat op de eigenschappen bedragen. Vermindering doorlatendheid (7,5%) Naast het voorkomen van uitspoeling van de onderliggende laag en het voorkomen van wateroverdrukken en -onderdrukken dient het geotextiel niet dicht te slibben doordat de korreldeeltjes van de onderliggende laag zich ophopen in het geotextiel. Dit leidt namelijk tot stroomafwaarts transportletsel, wat vervolgens wateroverdrukken in de dijk veroorzaakt. De vermindering van de doorlatendheid zal 7,5 % van de afweging die specifiek ingaat op de eigenschappen bedragen.

1.2.1.2 Aantoonbaarheid kwaliteit (25%)

De aantoonbaarheid van de kwaliteit is enkel van toepassing op de eigenschappen die gedurende de uitvoering van uiterst belang zijn. Dit zijn het rekvermogen en de perforatie weerstand van het geotextiel. De aantoonbaarheid van de kwaliteit van het geotextiel geschiedt door middel van testen, het is meer een afweging tussen de testen die gebruikt zijn voor huidige toegepaste geotextielen en de testen die toegepast worden volgens de nieuwe ontwerprichtlijn om de kwaliteit van het geotextiel aan te tonen. Hier wordt in feite gekeken naar de geschiktheid van de testen voor de belangrijkste parameters op een specifiek eigenschap.

Page 98: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 139 F. Bakker & K. van Stee

De afweging op de aantoonbaarheid van de kwaliteit gebeurd op basis van een drietal niveaus, dit zijn:

3 punten: hierbij kunnen de eigenschappen van het geotextiel aangetoond worden met een proef die daadwerkelijk de kwaliteit aantoont van het geotextiel die benodigd is gedurende de uitvoeringsfase;

1 punt: hierbij kunnen de eigenschappen van het geotextiel aangetoond worden met een proef. Echter uit deze proef volgt niet de daadwerkelijke kwaliteit die gedurende de uitvoeringsfase benodigd is, maar volgt er een eigenschap van het geotextiel die is aangetoond bij belastingen of omstandigheden die niet gelijk zijn aan de daadwerkelijke belastingen of omstandigheden.

0 punten: hierbij is er geen proef aanwezig die de kwaliteit van het geotextiel aantoont. Rek (12,5%) Het rekvermogen is te bepalen met behulp van de testen “val test” en de “doorpons test”. Hier zal een onderscheidt worden gemaakt tussen de testen die nu gehanteerd worden en de testen die volgens de nieuwe ontwerprichtlijn moeten worden gehanteerd. De test rek zal 12,5 % van de afweging die specifiek ingaat op de eigenschappen bedragen. Perforatie (12,5%) De perforatieweerstand van het geotextiel is te bepalen met behulp van de test “val test”. Hier zal net als bij de trek -rek proef onderscheid worden gemaakt tussen de test die nu gehanteerd wordt en de test die volgens de nieuwe ontwerprichtlijn moet worden gehanteerd. De test op perforatie zal 12,5 % van de afweging die specifiek ingaat op de eigenschappen bedragen. 1.2.2 Afweging op vraag en aanbod

Naast de afweging specifiek gericht op de eigenschappen van het geotextiel, dient er een afweging op verkrijgbaarheid en kosten van het geotextiel gemaakt te worden. Indien er nagenoeg geen verschil is tussen de eigenschappen van het geotextiel, kan er op basis van de verkrijgbaarheid of kosten gekozen worden voor het geschikte geotextiel. De weging van vraag en aanbod is gelijk aan de weging die specifiek ingaat op de eigenschappen van het geotextiel. Verkrijgbaarheid (30%) De verkrijgbaarheid van het geotextiel gaat voornamelijk over waar het geotextiel is te verkrijgen. Is het geotextiel te verkrijgen bij een leverancier in Nederland waar al meerdere malen producten zijn besteld of is het geotextiel enkel te verkrijgen bij een leverancier in Europa waar andere normen gelden. De verkrijgbaarheid zal 30 % van de afweging op vraag en aanbod bedragen. De afweging op de verkrijgbaarheid van het geotextiel gebeurd op basis van een drietal niveaus, dit zijn:

3 punten: hierbij gaat het om een Nederlands bedrijf dat al meerdere malen een geotextiel heeft geleverd;

1 punt: hierbij gaat het om een Europees bedrijf dat geotextielen wilt leveren op de Nederlandse markt;

0 punten: hierbij gaat het om een leverancier buiten Europa die een specifiek geotextiel kan leveren.

Kosten (70%) De kosten van het geotextiel geven bij nagenoeg gelijke eigenschappen van een geotextiel de doorslag voor de keuze van het geotextiel. De kosten zal 70 % van de afweging op vraag en aanbod bedragen.

Page 99: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 140 F. Bakker & K. van Stee

De afweging op de kosten van het geotextiel gebeurd op basis van een viertal niveaus, dit zijn:

0 punten: bij een prijs per m2 > € 12,-;

1 punten: bij een prijs per m2 € 8,00 – € 12,-;

2 punt: bij een prijs per m2 € 4,00 – € 8,00;

3 punten: bij een prijs per m2 < € 4,00. 1.3 Scores geotextiel

In deze paragraaf worden de scores per geotextiel op de aspecten toegelicht. Op basis van deze scores kunnen de afwegingen tussen de verschillende geotextielen worden gemaakt. 1.3.1 Propex 60-7050

Het geotextiel dat op basis van de standaard eisen die gehanteerd worden door projectbureau Zeeweringen een composiet toegepast, bestaande uit een propex 60-7050 weefsel + beschermvlies 170 g/m2. De eigenschappen van dit composiet met de eisen aan de eigenschappen volgens de nieuwe ontwerprichtlijn zijn weergegeven in tabel 6.7. Tabel 6.7: Eigenschappen huidig geotextiel met de gestelde eisen

Propex 60-750, type II + beschermvlies 170 gr/m

2

PP bandjes weefsel vlies Maatgevende

eigenschappen Eisen

ketting inslag

ketting inslag

ketting inslag

Treksterkte 55 55 kN/m 1,5 1,7 kN/m 55 55 kN/m ≥ 9,2 kN/m

Rekvermogen 11 9 % 78 60 % 11 9 % ≥ 25 %

Doorpons 4,5 kN 0,2 kN 4,7 kN ≥ 8,5 kN

Perforatie 10 mm - mm 10 mm ≥ 5539 Nm

Gronddichtheid 230 μm 100 μm 100 μm ≤ 110 μm

Waterdoorlatendheid 25 mm/s 25 mm/s 25 mm/s ≥ 4,6 *10-2 mm/s

Dikte 1,3 mm 1 mm 2,3 mm n.v.t. mm

Massa opp. Eenheid 220 g/m2 170 g/m

2 390 g/m

2 ≥ 900 g/m

2

Kosten € 3,50 per/m2 n.v.t. per/m

2

1.3.1.1 Technische aspecten

Trek -rek De verhouding tussen een kleine treksterkte met een hoog rekvermogen is niet van toepassing. Daarnaast is het rekvermogen van het geotextiel lager dan de minimale vereiste rek. Dit betekent dat het geotextiel niet voldoet. Doorpons De doorponsweerstand van het geotextiel is lager dan de vereiste doorponskracht. Dit betekent dat het geotextiel niet voldoet. Perforatie De perforatieweerstand van het geotextiel wordt weergegeven in millimeters, terwijl de eis is gegeven in een valenergie geleverd door de vallende steen. Om deze reden wordt de formule van “Lawson” hanteert , hieruit volgt een grotere waarde dan de daadwerkelijke massa van het geotextiel, dit betekend dat het geotextiel niet voldoet.

Page 100: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 141 F. Bakker & K. van Stee

Gronddichtheid De karakteristieke openingsgrootte van het geotextiel is kleiner dan maximaal toegestane karakteristieke openingsgrootte. Dit betekent dat het geotextiel voldoet. Waterdoorlatendheid De waterdoorlatendheid van het geotextiel is velen malen groter dan de vereiste waterdoorlatendheid afhankelijk van de ondergrond. Dit betekent dat het geotextiel voldoet. Vermindering doorlatendheid Met behulp van de volgende eis kan bepaald worden of er kans is op vermindering van de doorlatendheid door het mechanisme clogging: O90 / D15 > 3100/30 = 3,3 > 3, voldoet hieraan.

1.3.1.2 Aantoonbaarheid kwaliteit

Rek Om het rekvermogen aan te tonen van het werkelijke toegepaste geotextiel zijn er de conus valtest en de doorponstest uitgevoerd, zie CUR 174 "Geokunststoffen in de waterbouw" [4]. De conus valtest wordt echter uitgevoerd met een maximale hoogte van 0,5 meter, terwijl in de praktijk vanaf een hogere hoogte wordt gestort. De doorponstest daarin tegen wordt wel uitgevoerd op basis van de werkelijke belasting tijdens de uitvoering. Hieruit blijkt dat er wel een test wordt uitgevoerd, maar dat de test zelf niet voldoende kwaliteit aantoont. Perforatie Om de perforatieweerstand aan te tonen van het werkelijke toegepaste geotextiel wordt de conus valtest uitgevoerd, zie CUR 174 "Geokunststoffen in de waterbouw" [4]. De conus valtest wordt echter uitgevoerd met een maximale hoogte van 0,5 meter, terwijl in de praktijk vanaf een hogere hoogte wordt gestort. Hieruit blijkt dat er wel een test wordt uitgevoerd, maar dat de test zelf niet voldoende kwaliteit aantoont.

1.3.1.3 Vraag en aanbod

Verkrijgbaarheid Het huidige toegepaste geotextiel is al vele malen toegepast in de Nederlandse kust- en oeververdediging, er kan daarom gezegd worden dat dit geotextiel gemakkelijk te verkrijgen is. Kosten De prijs per m2 die gehanteerd wordt voor dit geotextiel door projectbureau “Zeeweringen” bedraagt € 3,50.

1.3.2 Geofabrics HPS 9

Het geotextiel dat op basis van de eisen: doorponssterkte, perforatieweerstand en functionaliteit volgens de nieuwe ontwerprichtlijn is gekozen, is een geofabrics HPS 9 vlies. De eigenschappen van dit vlies met de eisen aan de eigenschappen volgens de nieuwe ontwerprichtlijn zijn weergegeven in tabel 6.8.

Page 101: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 142 F. Bakker & K. van Stee

Tabel 6.8: Eigenschappen gekozen geotextiel met de gestelde eisen

Geofabrics HPS 9 -vlies Eigenschappen Eisen

(ketting) (inslag)

Treksterkte 50 kN/m ≥ 9,2 kN/m

Rekvermogen 80 % ≥ 25 %

Doorpons 9 kN ≥ 8,5 kN

Perforatie 2 mm ≥ 5539 Nm

Gronddichtheid 70 μm ≤ 110 μm

Waterdoorlatendheid 4,8 mm/s ≥ 4,6 *10-2 mm/s

Dikte 6 mm n.v.t. mm

Massa opp. Eenheid 907 g/m2 ≥ 900 g/m

2

Kosten € 11 € per/m2 n.v.t. per/m

2

1.3.2.1 Technische aspecten

Trek -rek De verhouding een kleine treksterkte met een hoog rekvermogen is hier duidelijk aanwezig. Tevens zit zowel de treksterkte als het rekvermogen van het geotextiel relatief dicht in de buurt van de eis. Dit betekent dat het geotextiel voldoet. Doorpons De doorponsweerstand van het geotextiel is hoger dan de vereiste doorponskracht. Dit betekent dat het geotextiel voldoet. Perforatie De perforatieweerstand van het geotextiel wordt weergegeven in millimeters, terwijl de eis is gegeven in een valenergie geleverd door de vallende steen. Om deze reden worden de formule van “Lawson” hanteert , hieruit volgt een kleinere waarde dan de daadwerkelijke massa van het geotextiel, dit betekend dat het geotextiel voldoet. Gronddichtheid De karakteristieke openingsgrootte van het geotextiel is kleiner dan maximaal toegestane karakteristieke openingsgrootte. Dit betekent dat het geotextiel voldoet. Waterdoorlatendheid De waterdoorlatendheid van het geotextiel is velen malen groter dan de vereiste waterdoorlatendheid afhankelijk van de ondergrond. Dit betekent dat het geotextiel voldoet. Vermindering doorlatendheid Met behulp van de volgende eis kan bepaald worden of er kans is op vermindering van de doorlatendheid door het mechanisme clogging: O90 / D15 > 370/30 = 2,3 < 3, voldoet hier niet aan.

1.3.2.2 Aantoonbaarheid kwaliteit

Rek Om het rekvermogen aan te tonen van het gekozen toegepaste geotextiel kunnen de valtest en de doorponstest worden uitgevoerd, zie hoofdstuk 5 van "Ontwerprichtlijn geokunststoffen onder steenbekleding". Beide testen kunnen zo worden uitgevoerd dat de belastingen of omstandigheden gelijk zijn aan de belastingen of omstandigheden uit de praktijk.

Page 102: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 143 F. Bakker & K. van Stee

Perforatie Om de perforatieweerstand aan te tonen van het werkelijke toegepaste geotextiel wordt de valtest uitgevoerd, zie hoofdstuk 5 van "Ontwerprichtlijn geokunststoffen onder steenbekleding". De test kan zo worden uitgevoerd dat de belastingen of omstandigheden gelijk zijn aan de belastingen of omstandigheden uit de praktijk.

1.3.2.3 Vraag en aanbod

Verkrijgbaarheid Het gekozen geotextiel wordt geproduceerd en geleverd door een bedrijf in Engeland wat hun geotextielen wilt leveren op de Nederlandse markt. Kosten De prijs per m2 die aangehouden wordt is een richtprijs, dit omdat de leveranciers hun exacte prijs niet wilden vrijgeven. De richtprijs voor dit geotextiel bedraagt € 11,- per m2. 1.3.3 TenCate Polyfelt PP 400

Het geotextiel dat op basis van de eisen, doorponssterkte en perforatieweerstand volgens de nieuwe ontwerprichtlijn, is gekozen betreft een TenCate Polyfelt Geolon PP 400 weefsel. De eigenschappen van dit weefsel met de eisen aan de eigenschappen volgens de nieuwe ontwerprichtlijn zijn weergegeven in tabel 6.9. Tabel 6.9: Eigenschappen gekozen geotextiel met de gestelde eisen

TenCate Polyfelt PP 400-weefsel Eigenschappen Eisen

(ketting) (inslag)

Treksterkte 440 400 kN/m ≥ 9,2 kN/m

Rekvermogen 10 9 % ≥ 25 %

Doorpons 12 kN ≥ 8,5 kN

Perforatie 7 mm ≥ 5539 Nm

Gronddichtheid 250 μm ≤ 110 μm

Waterdoorlatendheid 10 mm/s ≥ 4,6 *10-2 mm/s

Dikte n.v.t. mm n.v.t. mm

Massa opp. Eenheid 950 g/m2 ≥ 900 g/m

2

Kosten € 15 € per/m2 n.v.t. per/m

2

1.3.3.1 Technische aspecten

Trek -rek De verhouding een kleine treksterkte met een hoog rekvermogen is hier duidelijk niet aanwezig. Als gevolg van de golfslag wordt een doorponskracht geleverd die op het geotextiel werkt. Echter door de extreem hoge trekkrachten van het geotextiel zal er geen rek optreden maar zal de kracht worden opgenomen door de trekkracht. Hierdoor zal het oppervlak van het geotextiel niet geheel in contact staan met de ondergrond waardoor de gronddichtheid van het geotextiel niet kan worden gewaarborgd. Dit betekent dat het geotextiel niet voldoet. Doorpons De doorponsweerstand van het geotextiel is hoger dan de vereiste doorponskracht. Dit betekent dat het geotextiel voldoet.

Page 103: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 144 F. Bakker & K. van Stee

Perforatie De perforatieweerstand van het geotextiel wordt weergegeven in millimeters, terwijl de eis is gegeven in een valenergie geleverd door de vallende steen. Om deze reden worden de formule van “Lawson” hanteert , hieruit volgt een kleinere waarde dan de daadwerkelijke massa van het geotextiel, dit betekend dat het geotextiel voldoet. Gronddichtheid De karakteristieke openingsgrootte van het geotextiel is groter dan de maximaal toegestane karakteristieke openingsgrootte waardoor een onzekere gronddichtheid van het geotextiel wordt verkregen. Dit betekent dat het geotextiel niet voldoet. Waterdoorlatendheid De waterdoorlatendheid van het geotextiel is velen malen groter dan de vereiste waterdoorlatendheid afhankelijk van de ondergrond. Dit betekent dat het geotextiel voldoet. Vermindering doorlatendheid Met behulp van de volgende eis kan bepaald worden of er kans is op vermindering van de doorlatendheid door het mechanisme clogging: O90 / D15 > 3250/30 = 8,3 > 3, voldoet hieraan.

1.3.3.2 Aantoonbaarheid kwaliteit

Rek Om het rekvermogen aan te tonen van het gekozen toegepaste geotextiel kunnen de valtest en de doorponstest worden uitgevoerd, zie hoofdstuk 5 van "Ontwerprichtlijn geokunststoffen onder steenbekleding". Beide testen kunnen zo worden uitgevoerd dat de belastingen of omstandigheden gelijk zijn aan de belastingen of omstandigheden uit de praktijk. Perforatie Om de perforatieweerstand aan te tonen van het werkelijke toegepaste geotextiel wordt de valtest uitgevoerd, zie hoofdstuk 5 van "Ontwerprichtlijn geokunststoffen onder steenbekleding". De test kan zo worden uitgevoerd dat de belastingen of omstandigheden gelijk zijn aan de belastingen of omstandigheden uit de praktijk.

1.3.3.3 Vraag en aanbod

Verkrijgbaarheid Het gekozen geotextiel wordt geproduceerd en geleverd door een Nederlands bedrijf, waar dikwijls geotextielen worden besteld. Kosten De prijs is bepaald op basis van de catalogus van Joosten kunststoffen [5], waarbij de prijs voor dit geotextiele vlies op aanvraag is. Het geotextiel met iets lichtere (minder treksterkte, etc.) eigenschappen is € 13,45 per m². Hierdoor wordt de richtprijs gehouden op € 15,- per m². 1.3.4 TenCate Polyfelt P 100

Het geotextiel dat op basis van de eisen, doorponssterkte en functionaliteit volgens de nieuwe ontwerprichtlijn, is gekozen betreft een TenCate polyfelt P 100 vlies. De eigenschappen van dit vlies met de eisen aan de eigenschappen volgens de nieuwe ontwerprichtlijn zijn weergegeven in tabel 6.10.

Page 104: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 145 F. Bakker & K. van Stee

Tabel 6.10: Eigenschappen gekozen geotextiel met de gestelde eisen

TenCate Polyfelt P 100 -vlies Eigenschappen Eisen

(ketting) (inslag)

Treksterkte 55 kN/m 9,2 kN/m

Rekvermogen 105 100 % 25 %

Doorpons 9,6 kN ≥ 8,5 kN

Perforatie 6 mm ≥ 5539 Nm

Gronddichtheid 75 μm ≤ 110 μm

Waterdoorlatendheid 10 mm/s ≥ 4,6 *10-2 mm/s

Dikte 7,2 mm n.v.t. mm

Massa opp. Eenheid 1000 g/m2 ≥ 900 g/m

2

Kosten € 11 € per/m2 n.v.t. per/m

2

1.3.4.1 Technische aspecten

Trek -rek De verhouding een kleine treksterkte met een hoog rekvermogen is hier duidelijk aanwezig. Tevens zit zowel de treksterkte als het rekvermogen van het geotextiel relatief dicht in de buurt van de eis. Dit betekent dat het geotextiel voldoet. Doorpons De doorponsweerstand van het geotextiel is hoger dan de vereiste doorponskracht. Dit betekent dat het geotextiel voldoet. Perforatie De perforatieweerstand van het geotextiel wordt weergegeven in millimeters, terwijl de eis is gegeven in een valenergie geleverd door de vallende steen. Om deze reden worden de formule van “Lawson” hanteert , hieruit volgt een kleinere waarde dan de daadwerkelijke massa van het geotextiel, dit betekend dat het geotextiel voldoet. Gronddichtheid De karakteristieke openingsgrootte van het geotextiel is kleiner dan maximaal toegestane karakteristieke openingsgrootte. Dit betekent dat het geotextiel voldoet. Waterdoorlatendheid De waterdoorlatendheid van het geotextiel is velen malen groter dan de vereiste waterdoorlatendheid afhankelijk van de ondergrond. Dit betekent dat het geotextiel voldoet. Vermindering doorlatendheid Met behulp van de volgende eis kan bepaald worden of er kans is op vermindering van de doorlatendheid door het mechanisme clogging: O90 / D15 > 375/30 = 2,5 > 3, voldoet hier niet aan.

1.3.4.2 Aantoonbaarheid kwaliteit

Rek Om het rekvermogen aan te tonen van het gekozen toegepaste geotextiel kunnen de valtest en de doorponstest worden uitgevoerd, zie hoofdstuk 5 van "Ontwerprichtlijn geokunststoffen onder steenbekleding". Beide testen kunnen zo worden uitgevoerd dat de belastingen of omstandigheden gelijk zijn aan de belastingen of omstandigheden uit de praktijk.

Page 105: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 146 F. Bakker & K. van Stee

Perforatie Om de perforatieweerstand aan te tonen van het werkelijke toegepaste geotextiel wordt de valtest uitgevoerd, zie hoofdstuk 5 van "Ontwerprichtlijn geokunststoffen onder steenbekleding". De test kan zo worden uitgevoerd dat de belastingen of omstandigheden gelijk zijn aan de belastingen of omstandigheden uit de praktijk.

1.3.4.3 Vraag en aanbod

Verkrijgbaarheid Het gekozen geotextiel wordt geproduceerd en geleverd door een Nederlands bedrijf, waar dikwijls geotextielen worden besteld.

Kosten De prijs per m2 die aangehouden wordt is een richtprijs, dit omdat de leveranciers hun exacte prijs niet wilden vrijgeven. De richtprijs voor dit geotextiel bedraagt € 11,- per m2.

1.4 Toetsing

In deze paragraaf worden de Multicriteria analyses specifiek op de eigenschappen en vraag en aanbod weergegeven in tabel vorm, dit geeft een duidelijk beeld van de afweging. De Multicriteria analyses worden weergegeven als blanco en ingevuld. 1.4.1 Blanco Multicriteria analyse

De blanco Multicriteria analyse van de afweging die specifiek ingaat op de eigenschappen is weergegeven in tabel 6.11. De afweging specifiek op de eigenschappen heeft een weegfactor van 50% van de totale afweging.

Tabel 6.11: Blanco Multicriteria analyse voor de afweging specifiek op de eigenschap

Specifiek op de eigenschappen

Hoofdcriteria Weeg- factor

Subcriteria Weeg- factor

Pro

pe

x 6

0-7

50

Ge

ofa

bri

cs H

PS

9

Po

lyfe

lt P

P 4

00

Po

lyfe

lt P

10

0

Technische aspecten 70% Robuustheid

Trek - rek 18% Doorpons 0% Perforatie 18% Functionaliteit Gronddichtheid 11,25% Waterdoorlatendheid 11,25% Vermindering doorlatendheid 7,5% Aantoonbaarheid kwaliteit 30% Rek 12,5% Perforatie 12,5%

Totaal 100%

Page 106: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 147 F. Bakker & K. van Stee

De blanco Multicriteria analyse van de afweging die ingaat op de vraag en aanbod is weergegeven in tabel 6.12. De afweging op vraag en aanbod heeft een weegfactor van 50% van de totale afweging. Tabel 4.12: Blanco Multicriteria analyse voor de afweging vraag en aanbod

Vraag & aanbod

Hoofdcriteria Weeg- factor

Pro

pe

x 6

0-7

50

Ge

ofa

bri

cs H

PS

9

Po

lyfe

lt P

P 4

00

Po

lyfe

lt P

10

0

Verkrijgbaarheid 30%

Kosten 70%

Totaal 100%

De afweging specifiek op de eigenschappen (50% van de totale afweging) en de afweging vraag en aanbod (50% van de totale afweging), worden samen in een kleine Multicriteria analyse gezet waaruit blijkt welk geotextiel het meest geschikt is op basis technische aspecten, aantoonbaarheid kwaliteit, de verkrijgbaarheid en de kosten, zie tabel 6.13. Tabel 6.13: Blanco Multicriteria analyse voor de eind afweging

Eind afweging

Hoofdcriteria Weeg- factor

Pro

pe

x 6

0-7

50

Ge

ofa

bri

cs H

PS

9

Po

lyfe

lt P

P 4

00

Po

lyfe

lt P

10

0

Specifiek op de eigenschappen 50%

Vraag & aanbod 50%

Eindwaarde 100%

1.4.2 Ingevulde Multicriteria analyse

De ingevulde Multicriteria analyse van de afweging die specifiek ingaat op de eigenschappen is weergegeven in tabel 6.14. De afweging specifiek op de eigenschappen heeft een weegfactor van 50% van de totale afweging.

Page 107: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 148 F. Bakker & K. van Stee

Tabel 6.14: Ingevulde Multicriteria analyse voor de afweging specifiek op de eigenschap

Specifiek op de eigenschappen

Hoofdcriteria Weeg-factor

Subcriteria Weeg- factor

Pro

pe

x 6

0-7

50

Ge

ofa

bri

cs H

PS

9

Po

lyfe

lt P

P 4

00

Po

lyfe

lt P

10

0

Technische aspecten 70% Robuustheid

Trek - rek 18% 0 3 0 3

Doorpons 9% 0 3 3 3

Perforatie 18% 0 3 3 3

Functionaliteit

Gronddichtheid 11,25% 3 3 0 3

Waterdoorlatendheid 11,25% 3 3 3 3

Vermindering doorlatendheid 7,5% 3 0 3 0

Aantoonbaarheid kwaliteit 30% Rek 12,5% 1 3 3 3

Perforatie 12,5% 1 3 3 3

Totaal 100% 1,15 2,78 2,12 2,78

De ingevulde Multicriteria analyse van de afweging die ingaat op de vraag en aanbod is weergegeven in tabel 6.15. De afweging op vraag en aanbod heeft een weegfactor van 50% van de totale afweging. Tabel 6.15: Ingevulde Multicriteria analyse voor de afweging vraag en aanbod

Vraag & aanbod

Hoofdcriteria Weeg- factor

Pro

pe

x 6

0-7

50

Ge

ofa

bri

cs H

PS

9

Po

lyfe

lt P

P 4

00

Po

lyfe

lt P

10

0

Verkrijgbaarheid 30% 3 1 3 3

Kosten 70% 3 1 0 1

Totaal 100% 3 1 1,5 2

Page 108: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 149 F. Bakker & K. van Stee

De ingevulde eind afweging is weergegeven in tabel 6.16. Het geotextiel met de hoogste score is het meest geschikte geotextiel dat in deze constructie kan worden toegepast. Tabel 6.16: Ingevulde Multicriteria analyse voor de eind afweging

Eind afweging

Hoofdcriteria Weeg- factor

Pro

pe

x 6

0-7

50

Ge

ofa

bri

cs H

PS

9

Po

lyfe

lt P

P 4

00

Po

lyfe

lt P

10

0

Specifiek op de eigenschappen 50% 1,15 2,78 2,12 2,78

Vraag & aanbod 50% 3 1 1,5 2

Eindwaarde 100% 2,08 1,89 1,81 2,39

1.5 Gevoeligheidsanalyse

Voor het uitvoeren van de gevoeligheidsanalyse worden twee van de afgewogen geotextielen beschouwd. Allereest wordt nagegaan of er eisen aan de uitvoering kunnen worden gesteld met betrekking tot het voldoen van het standaard geotextiel dat door projectbureau ‘’Zeeweringen’’ wordt toegepast. Ook wordt geanalyseerd of er eisen aan de uitvoering kunnen worden gesteld voor het meest geschikte geotextiel vanuit de objectieve beoordeling. Hierdoor kan een geoptimaliseerd ontwerp worden gemaakt voor het geotextiel met aanvullende uitvoeringseisen waardoor de het geotextiel in tact blijft en de functie gegarandeerd wordt. 1.5.1 Geotextiel vanuit projectbureau Zeeweringen

Uit de afweging blijkt dat het geotextiel “ProPex 60-7050+beschermvlies 170 g/m2” dat volgens projectbureau ‘’Zeeweringen’’ als standaard wordt toegepast niet voldoet op robuustheid. Wanneer gekozen wordt om dit geotextiel toch toe te passen dienen er eisen te worden gesteld aan de uitvoering. Perforatieweerstand Het geotextiele weefsel met een beschermvlies heeft een lagere perforatieweerstand dan de perforatiekrachten die vanuit de uitvoering optreden. De perforatieweerstand van het geotextiel wordt weergegeven in millimeters, terwijl de eis is gegeven in een valenergie geleverd door de vallende steen. Om deze reden worden de formule van Lawson hanteert, zie CUR 174 "Geokunststoffen in de waterbouw" [4]. Lawson geeft namelijk een formule waarmee het benodigde gewicht van een geotextiel kan worden bepaald als functie van het stortmateriaal en de valhoogte: ma > Cs x H0,5 x D85. Op basis van deze formule kan berekend worden welke valhoogte gehanteerd moet worden bij de maatgevende breuksteen sortering 40-200 kg en een geotextiel met een massa van 0,39 kg/m2.

Minimale benodigde gewicht 0,39 kg/m2 ≤ Massa geotextiel 0,39 kg/m2 VOLDOET De maximale storthoogte die gehanteerd mag worden is 0,376 meter, hierbij is een geotextiel benodigd met een massa van 0,39 kg/m2 terwijl het gewicht van het geotextiel 0,39 kg/m2. Met een maximale storthoogte van 0,38 meter zou het geotextiel voldoen. Dit is ten opzichte van een maximale storthoogte van 2 meter waarop is ontworpen.

Page 109: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 150 F. Bakker & K. van Stee

Treksterkte en rekvermogen Het geotextiel voldoet ook niet aan de combinatie treksterkte en rekvermogen. Het geotextiele doek beschikt namelijk niet over het minimaal benodigde rekvermogen. Echter vanuit het ontwerp zijn er geen eisen te stellen aan de uitvoering wat betreft het rekvermogen, omdat deze voornamelijk afhankelijk is van de diameter van de toegepaste steen. Dit zou betekenen dat er een andere steensortering zou moeten worden toegepast wat echter niet mogelijk is vanuit de hydraulische randvoorwaarden waar de bepaalde steensortering op gebaseerd is. Vanuit dit oogpunt is er geen mogelijkheid tot het laten voldoen van het standaard geotextiel waardoor een ander geotextiel dient te worden gekozen en toegepast. Doorponsweerstand Wat de doorponsweerstand van het geotextiel betreft is deze geheel afhankelijk van de doorponskracht die geleverd wordt door de golfslag. Deze invloed is aanwezig op de projectlocatie en kan niet worden gereduceerd door de uitvoeringswijze aan te passen door bijvoorbeeld een kraan met een mindere massa, omdat vanuit het ontwerp al wordt vereist dat groot materieel niet op het geotextiele doek mag rijden. Vanuit dit oogpunt is er geen mogelijkheid tot het laten voldoen van het standaard geotextiel waardoor een ander geotextiel dient te worden gekozen en toegepast. 1.5.2 Geotextiel vanuit objectieve beoordeling

Uit de afweging blijkt dat het geotextiel ‘’TenCate Polyfelt P100’’ het meest geschikte geotextiel is dat kan worden toegepast. Het geotextiel voldoet enkel niet aan het criteria van de vermindering van de doorlatendheid op basis van de D15 van de ondergrond. Dit betekent dat er in de gebruiksfase mogelijk een vermindering van de doorlatendheid kan optreden als gevolg van clogging en blocking. Naast het criterium wat gesteld wordt van de ondergrond is ook de dikte van het geotextiel van invloed op de vermindering van de doorlatendheid. De dikte van het geotextiel heeft naast de robuustheidsfunctie ook het kenmerk dat het de cloggingsweg verlengd, waardoor gevaar voor blocking en clogging afneemt. Het geotextiele vlies heeft een dikte van 7,2 mm wat tamelijk fors is gezien de meest vliezen die toe worden gepast. Hieruit kan worden gesteld dat de cloggingsweg dermate wordt verlengd dat clogging en blocking mogelijk niet op kunnen treden. Het geotextiele vlies voldoet hierdoor aan het criteria ‘’vermindering doorlatendheid’’. Wanneer niet vertrouwd wordt op het voldoen van het geotextiel op de vermindering van de doorlatendheid met betrekking tot de dikte van het vlies, kan in het extreemste geval gekozen worden voor het toepassen van een grondverbetering. Hiervoor zou een grondverbetering kunnen worden toegepast waarbij dezelfde karakteristieke openingsgrootte kan worden gehanteerd en een kleinere D15 wordt gecreëerd. Een andere mogelijkheid is het toepassen van een kleilaag op het zandlichaam, zoals bij veel van de Zeeuwse dijkversterkingen gebeurd. Hierdoor wordt een geheel andere graderingskromme verkregen waardoor een nieuw ontwerp dient te worden gemaakt voor het geotextiele doek. Laatstgenoemde maatregelen gaan in het extreme waarbij na moet worden gegaan of deze oplossingen relevant en uitvoerbaar zijn in het kader van de omgevingscondities en budgettering.

Page 110: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 151 F. Bakker & K. van Stee

2. Vooroever In dit deel van de bijlage wordt de nieuwe ontwerprichtlijn ter controle op de kreukbelberm van de Schermdijk van het baggerspeciedepot IJsseloog toegepast. Eerst dient hier met behulp van de nieuwe ontwerprichtlijn eisen te worden gesteld aan de eigenschappen van het geotextiel, waarop een aantal geotextielen worden gekozen. Vervolgens wordt er ingegaan op de afwegingsaspecten, waarop de verschillende geotextielen op worden afgewogen. Hierna zal er ingegaan worden op de eigenschappen van de geotextielen en de eisen die gesteld zijn, waarop de score kan worden gebaseerd. De scores van de geotextielen en de afwegingsaspecten worden vervolgens in een Multicriteria analyse ingevuld, waaruit het meest geschikte geotextiel uit volgt. Tot slot volgt er een conclusie waarin wordt aangegeven bij welke omstandigheden of belastingen het geotextiel zal voldoen tijdens de uitvoering. Vanuit de hydraulische randvoorwaarden blijkt dat een breuksteen van 10-60 kg dient te worden toegepast. Voor deze steensortering is de eenvoudige methode niet toereikend waardoor het geotextiele doek wordt ontworpen conform de gedetailleerde methodiek. 2.1 Ontwerp geotextiel

De kreukelberm van de betreffende constructie bestaat uit breuksteen wat aangebracht is op een geotextiel, namelijk een composiet bestaande uit een weefsel met een vlies. De constructie heeft als functie het achterliggende land te beschermen tegen stromingen en golven. Het geotextiel heeft hierdoor een filterfunctie waarbij het van belang is dat juiste eisen gesteld worden aan de functionaliteit en robuustheid van het doek. Het geotextiel wordt in den natte als een kraagstuk van 12 bij 50 meter aangebracht. Het baggerspeciedepot IJsseloog is in 1999 met behulp van een spoeiponton aangelegd. Met behulp van het sproeiponton is een zandlichaam onder water (hydraulisch) aangebracht. De ondergrond van de kreukelbermconstructie geldt tevens voor de vooroeverconstructie omdat het zandlichaam met hetzelfde zand en op dezelfde wijze is aangebracht. Het zandlichaam is niet verdicht, echter door de aanbrenging onder water heeft het zand zich zodanig kunnen vestigen dat sprake is van een matige pakking. Voor de ondergrond wordt schoon zand met een matige consistentie aangehouden met eigenschappen conform de NEN 6740. De graderingkromme behorend aan de zandsoort is in figuur 6.3 weergegeven.

Figuur 6.3: Graderingskromme schoon zand

Page 111: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 152 F. Bakker & K. van Stee

Er dient een ontwerp te worden gemaakt voor een steensortering van 10-60 op een zinkstuk waarvoor de eenvoudige methode kan worden toegepast. Om de ontwerprichtlijn echter aan een vooroeververdedigingsconstructie te controleren zal tevens de gedetailleerde methode worden uitgevoerd. Vervolgens zal een geotextiel doek op basis van de eenvoudige methode en twee geotextiele doeken op basis van de gedetailleerde methode worden gekozen. Hiervoor wordt gekozen omdat de eenvoudige methode als standaard wordt gehanteerd en zo de verschillen tussen eenvoudig en gedetailleerd ontwerpen naar buiten kan worden gebracht. Tenslotte zal aan de hand van een objectieve beoordeling het meest geschikte geotextiel worden verkregen.

2.1.1 Eenvoudige methode

De eenvoudige methode zal tot een ontwerp leiden voor het geotextiel op basis van een grond- en steenclassificatie. Voor de functionaliteit van het geotextiel wordt uitgegaan van de grondclassificatie. Wat de robuustheid betreft maakt men gebruik van een steenclassificatie.

2.1.1.1 Functionaliteit

Gezien de graderingkromme van het zand wat aanwezig is bij de Schermdijk van het baggerspeciedepot IJsseloog wordt gesteld dat de grondsoort behoort aan grondklasse 3. Het zand heeft geen hoge hoeveelheid aan kleine (grondtype 4) en grove (grondtype 1) korrelfractie en is daarbij niet uniform (grondtype 2). Hierdoor behoort de grondsoort tot grondtype 3. Daarnaast behoort de zandgrond niet tot de samenhangende gronden. Vervolgens kan met behulp van tabel 1: eenvoudige methode functionaliteit, zie hoofdstuk 2 van "Ontwerprichtlijn geokunstsstoffen onder steenbekleding" eisen worden gesteld aan de gronddichtheid en waterdoorlatendheid van het geotextiel, zie tabel 6.17. Tabel 6.17: Bepaling functionaliteitseisen

2.1.1.2 Robuustheid

Op basis van de steenclassificatie die zal worden toegepast worden eisen gesteld aan de robuustheid van het geotextiele doek. In de Schermdijk op het baggerspeciedepot IJsseloog is breuksteen 10-60 kg/m² toegepast. Vervolgens kan met een tabel van de eenvoudige methode van de ontwerprichtlijn worden bepaald welke eisen aan de robuustheid van het geotextiel dienen te worden gesteld, zie tabel 6.18. Tabel 6.18: Ontwerpeisen aan de robuustheid van het geotextiel

Nr. Materiaaleigenschap Waterbouwsteen LMB10/60 (90 kg)

1 Treksterkte volgens DIN EN ISO 10319 in

lengte en dwarsrichting (kN/m) 14,0

3 Rekvermogen In den natte (%) 32,0

4 Slijtsterkte De resterende treksterkte mag na de test met

niet meer dan 25 % zijn afgenomen

5 Perforatieweerstand (Nm) 2208

Onder een waterdoorlatende toplaag

1 2 3 4 5

Nr. Grondtype van ondergrond

Toelaatbaar grondverlies Kn waarde van grond gevulde geotextiel

(m/s) Totaal afgedragen

gewicht (Mt) grond (g/184 cm2)

Afgedragen gewicht (M1) grond (g/184 cm2)

3 Grondtype 3 Mt ≤ 300 M1 ≤ 30 Kn ≥ 1∙10-4

Page 112: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 153 F. Bakker & K. van Stee

Vanuit de eenvoudige methode worden bovenstaande waarden als eis gesteld aan de eigenschappen van het geotextiele doek. 2.1.2 Gedetailleerde methode

Het gedetailleerde ontwerp gaat dieper op de eigenschappen van het geotextiel in door middel van rekenregels.

2.1.2.1 Perforatie weerstand

De vooroeververdedigingsconstructie wordt aangelegd door de uitvoering in den natte omdat deze zich onder de normale stilwaterlijn bevindt. Het construeren van een kraagstuk op een zate met transport naar de locatie van verwerking is hierbij van toepassing. Vervolgens wordt met een kraan het bestortingsmateriaal aangebracht. De vooroeverconstructie bestaat uit twee delen, namelijk een vlak deel en een deel onder een helling (1:4). Op beide delen is de opbouw van de bekleding hetzelfde. Afhankelijk van de helling kunnen de optredende belastingen groter of kleiner zijn waardoor voor beide delen een afzonderlijke ontwerp wordt gemaakt. Het deel met de grootste waarden met betrekking tot de optredende belastingen wordt als maatgevend beschouwd. Voor het ontwerp zal voor de vooroeverconstructie geen onderscheid worden gemaakt in het toe te passen geotextiel. Er wordt één type geotextiel toegepast, namelijk het type voor de maatgevende waarden. De benodigde gegevens voor het bepalen van de valenergie tijdens het aanbrengen van de waterbouwsteen zijn weergegeven in tabel 6.19. Tabel 6.19: Parameters voor het bepalen van de valenergie

Symbool Omschrijving Waarde Toevoeging

cr Reductie factor ondergrond

1 Omdat er bij het bodemonderzoek [3] geen onderzoek is gedaan naar de CBR waarde van de laag. Verondersteld wordt, omdat het gaat om een zandlaag, dat de CBR waarde tussen de 0-20 zit, dit geeft dan een reductiefactor van 1.

EN Valenergie loodrecht op het geotextiel

Nm Berekenen met behulp van formule

hval Valhoogte steen 2 m Uitgaande van een valhoogte van 2 meter, dit omdat de constructie onder een helling is aangebracht.

M10-60 Maximale M85 van de steen sortering 10-60

78 kg Volgens de NEN-EN-ISO-13383, maximale M85 van de steen sortering

α Hellingshoek 14°

Onderste deel: Vooroeverconstructie bevindt zich onder een helling van 1:4 (14°), afgeleid uit tekening: zie tekening "Controle project Schermdijk, IJsseloog" . Bovenste deel: Vooroeverconstructie is, afgeleid uit tekening: zie tekening "Controle project Schermdijk, IJsseloog" .

D 10-60 Maximale D85 van de steen sortering 10-60

0,37 m Volgens de NEN-EN-13383, maximale D85 van de steen sortering

De valenergie die loodrecht op het geotextiel werkt kan berekend worden met behulp van de volgende formule: Bepalen valenergie door breuksteen sortering van 10-60 kg (onderste deel):

Bepalen valenergie door breuksteen sortering van 10-60 kg (bovenste deel):

Page 113: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 154 F. Bakker & K. van Stee

Op dit moment hanteren de leveranciers voor de perforatieweerstand van het geotextiel een maximaal gat diameter. Terwijl de ontwerprichtlijn een eis stelt aan de valenergie die het geotextiel moet kunnen absorberen. Omdat er in Nederland nog nooit eisen zijn gesteld aan de valenergie die het geotextiel moet kunnen absorberen is dit ook een logische benadering. Nu er in deze ontwerprichtlijn een eis is gesteld aan de valenergie, zal dit ook in de loop van de tijd aangetoond moeten gaan worden door de leveranciers om geotextielen te kunnen leveren die voldoen aan deze eis. Om enige inzicht te krijgen in de perforatieweerstand zal om deze reden de formule van “Lawson” worden gehanteerd, hierbij moet vermeld worden dat deze formule enkel een inschatting geeft maar geen eis stelt. Lawson geeft namelijk een formule waarmee het benodigde gewicht van een geotextiel kan worden bepaald als functie van het stortmateriaal en de valhoogte. Vanwege de verschillende hellingshoeken van de vooroever wordt bij het onderste deel (1:4) de valhoogte op 2 meter gehouden. Voor het bovenste vlakke gedeelte geldt tevens een maximale valhoogte van 2 meter. De minimale massa van het geotextiel is: Bepalen minimaal benodigd gewicht bij breuksteen sortering van 10-60 kg (bovenste deel):

Maatgevend minimaal gewicht

2.1.2.2 Doorponsweerstand

De doorponsweerstand van het geotextiel zal bepaald worden voor breuksteen, de vooroever is namelijk opgebouwd uit breuksteen met een sortering van 10-60 kg die in den natte wordt aangelegd. Het geotextiele doek wordt aangelegd door middel van een kraagstuk waardoor er geen groot materieel over het geotextiel en het bekledingsmateriaal manoeuvreert, en daardoor geen doorponskrachten optreden.. De waterlijn is ter hoogte van het vlakke deel van de vooroever, namelijk -0,20 NAP. Hierdoor is het alleen het vlakke deel van de vooroever onderhevig aan golfbelastingen. Echter vanwege de vlakke ligging hebben de golfinvloeden geen effect en leveren geen doorponsbelastingen, waardoor de bepaling hiervan kan worden overgeslagen.

2.1.2.3 Rekvermogen

Het rekvermogen van het geotextiel is afhankelijk van perforatie, hierdoor dient te worden ontworpen op het rekvermogen onder invloed van perforatie. De benodigde rek dient te worden bepaald voor de situatie van breuksteen met een sortering van 10-60 kg op het bovenste en onderste deel. Beide situaties zullen worden berekend en de situatie met de grootste benodigde rek is maatgevend. De benodigde gegevens voor het bepalen van de benodigde rek zijn weergegeven in tabel 6.20. Tabel 6.20: Parameters voor het bepalen van de benodigde rek

Symbool Omschrijving Waarde Toevoeging

D10-60 Maximale D85 van de steen sortering 10-60 kg

0,37 m Volgens de NEN-EN-13383, maximale D85 van de steen sortering

γ Middelpuntshoek 44 0

Standaard waarde

Bovenste deel De treksterkte als gevolg van de gebruiksfase wordt voor dit deel van de kreukelberm bepaald.

Page 114: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 155 F. Bakker & K. van Stee

Bepalen benodigde rek onder invloed van perforatie ten opzichte van een breuksteen sortering van 10-60 kg: De boogstraal van de vervorming van het geotextiel is te berekenen met de volgende formule.

De vervorming van het geotextiel kan bepaald worden als lengte van de kromming en is te berekenen met behulp van de volgende formule.

Het bepalen van de oppervlakte bij vervorming van het geotextiel kan met behulp van de volgende formule. De oppervlakte van het geotextiel in een vlakke positie is te bepalen met behulp van de volgende formule

De rek van het geotextiel onder invloed van perforatie over een ingeklemd oppervlakte is te berekenen met de volgende formule.

Maatgevende benodigde rek

Onderste deel Gezien de parameters die in de formules dienen in te worden gevuld is het rekvermogen ten gevolge van perforatie niet afhankelijk van de hellingshoek waardoor voorgaande berekening geldig is voor het onderste deel van de vooroever.

2.1.2.4 Treksterkte

De uitvoeringswijze betreft de uitvoering in den natte waarin het geotextiel onderhevig is aan trekkrachten ten gevolge van gebruik- en uitvoeringsfase. Zo dient het kraagstuk te worden geconstrueerd en vervolgens te worden getransporteerd en tenslotte te worden geplaatst. Na het aanbrengen van het kraagstuk gaat de gebruiksfase van start waarin het geotextiel onderhevig is aan trekkrachten als gevolg van het afschuiven van het geotextiel en het bekledingsmateriaal. De treksterkte dient voor twee situaties bepaald te worden, dit zijn voor het bovenste deel (1:20) en het bovenste vlakke deel (Beide situaties zullen worden berekend en de situatie met de grootste trekkracht is maatgevend), de benodigde gegevens voor het bepalen van de treksterkte zijn weergegeven in tabel 6.21. Er wordt een zate zonder helling aangehouden waarop een kraagstuk wordt geconstrueerd met een twee lagen aan wiepen.

Page 115: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 156 F. Bakker & K. van Stee

Tabel 6.21: Parameters voor het bepalen van de trekkracht

Symbool Omschrijving Waarde Toevoeging

Ftt Totale trekkracht kN/m1 Berekenen met behulp van formule

G Gewicht van de toplaag per eenheid van oppervlak

kN/m2

Berekenen met behulp van formule

Gstort Minimale storthoeveelheid van de steen sortering 10-60 kg

750 kg/m2 Afgeleid vanuit de ontwerptekening: zie tekening "Controle

project Schermdijk, IJsseloog" .

Lgeo Lengte geotextiel loodrecht op de glooiing 7 m 4,5 m

Onderste deel: afgeleid uit tekening: zie tekening "Controle project Schermdijk, IJsseloog" . Bovenste deel: afgeleid uit tekening: zie tekening "Controle project Schermdijk, IJsseloog" .

α Hellingshoek 14°

Onderste deel: Vooroever bevindt zich onder een helling van 1:4 (14°), afgeleid uit tekening: zie tekening "Controle project Schermdijk, IJsseloog" . Bovenste deel: Is vlak, afgeleid uit tekening: zie tekening "Controle project Schermdijk, IJsseloog" .

δw Wrijvingshoek tussen het geotextiel en de ondergrond

10,8° De grondsoort is voortgekomen uit het bodemonderzoek [3], waarna vervolgens op basis van 6740 de wrijvingshoek is aangenomen (de gemiddelde waarde wordt gebruikt) = 32,5°: omdat klei een halfruw materiaal is wordt hier de factor van 1/3 over gedaan, dit wordt dan: 1/3*32,5= 10,8°

γg Gewicht van het geotextiel 0,63 kg/m2 Met behulp van de formule van Lawson : Ggeo =

1,2*20,5

*0,37 = 0,63 kg/m2

γw Gewicht van de wiep 5 kg/m1

Standaardwaarde vanuit de ontwerprichtlijn aangehouden.

bz Breedte van het kraagstuk 12 m Lengte waarover het geotextiel dient te worden toegepast

lz Lengte van het kraagstuk 50 m Breedte waarover het geotextiel dient te worden toegepast

w Wrijvingscoëfficiënt 0,65 Standaardwaarde 0,6 – 0,7 waarvan het gemiddelde is genomen, namelijk 0,65.

Ac Contactoppervlak met het ondervlak met de stroming

3,6 m² Dit is het ondervlak wat contact maakt met de stroming waar voor een kraagstuk de volgende verhouding geldt: 0,3 * b. Voor project IJsseloog geldt 0,3 * 12 = 3,6 m².

As Oppervlak van het ondervlak (kraagstuk) 600 m² Dit is het totale oppervlak van het kraagstuk dat in contact staat met het water, namelijk 12*50 = 600 m².

uo Snelheid van het water ten opzichte van het ondervlak

1,3 m/s Vanuit de Ontwerpnota Vooroeververdediging Hoedekenskerke [2]

Lgeo Lengte geotextiel loodrecht op de glooiing 7 m Het geotextiel zal enkel een trekkracht ondervinden, waar de kreukelbermconstructie onder een helling is aangebracht. Dit betekent dat de bovenste 4,5 meter niet mee zal worden gerekend, omdat deze vlak wordt aangebracht. De overgebleven afstand is dan 7 meter, : zie tekening "Controle project Schermdijk, IJsseloog" .

Uitvoeringsfase De trekkrachten die vanuit de uitvoeringsfase optreden worden hieronder berekend. Kraagstuk van de zate aftrekken Voor het berekenen van de optredende trekkracht voor situaties met twee lagen wiepen, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een helling, wordt onderstaande formule gehanteerd.

Maatgevende treksterkte

Page 116: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 157 F. Bakker & K. van Stee

Transporteren van kraagstuk door water De sleepkrachtcoëfficiënt voor het transporteren van het kraagstuk kan worden berekend met de volgende formule.

Door middel van de berekende waarde kan het getal van Reynolds worden afgelezen waarbij deze een factorwaarde heeft van 1,2. De resulterende trekkracht die optreedt in het geotextiel kan met onderstaande formule worden berekend:

Plaatsen en zinken van het kraagstuk De optredende trekkracht wordt bepaald met de volgende formule.

Voor L1 wordt de richtlijn gebruikt, namelijk L1 = 2/3 * L. Er wordt een kraagstuk van 12 x 50 m toegepast, voor L1 geldt 2/3 * 50 = 33⅓ m. Het diepste punt van het kraagstuk bevindt zich 1,75 m onder NAP, oftewel 1,50 m onder water. De verhouding tussen z/L1 = 1,50 / 50 = 0,03. Door middel van figuur 6.4 kan de coëfficiënt α worden bepaald, namelijk 400. Vervolgens kan Ftt worden bepaald.

Figuur 6.4: Coëfficiënt αt afhankelijk van de stroomsnelheid en het drijvend vermogen

Page 117: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 158 F. Bakker & K. van Stee

Invullen geeft:

Treksterkte ten gevolge van doorponskrachten Zoals eerder vermeld geschiedt de uitvoering van de aanbrenging van het kraagstuk in den natte. Hierdoor zijn er geen doorponskrachten ten gevolge van groot materieel en golfslag die trekkrachten veroorzaken. Gebruiksfase Deze treksterkte treedt alleen bij het onderste gedeelte van de vooroever op vanwege de ligging onder een hoek. Eerst dient de eis bepaald te worden of het geotextiel ten opzichte van de basislaag (klei) wilt afschuiven. De veiligheid tegen afschuiven is dan:

Hieruit blijkt dat het geotextiel wil afschuiven, er vinden dus trekkrachten plaats op het geotextiel. Bepalen treksterkte van het geotextiel tijdens de gebruiksfase ten opzichte van een breuksteen sortering van 10-60 kg: Het gewicht van het geotextiel kan berekend worden met behulp van de volgende formule:

De maximale trekkracht die ten gevolge van afschuiving in het geotextiel kan optreden is dan:

2.1.2.5 Gronddichtheid

De gronddichtheid van het geotextiel is gebaseerd op de graderingskromme weergegeven in figuur 6.3. Op basis van deze graderingskromme is tabel 6.22 met omgevingscondities en grondgegevens opgesteld. Tabel 6.22: Omgevingscondities en grondgegevens voor het bepalen van de gronddichtheid

D10

[mm] D40

[mm] D50

[mm] D60

[mm] D85

[mm] D90

[mm] Belastingsgeval Mobiliteit

korreldeeltjes

0,024 0,125 0,175 0,225 0,485 0,785 Dynamische belasting

met een niet aanliggend geotextiel

Instabiele grond

Op basis van de grondeigenschappen en het belastingsgeval die van toepassing is op de constructie, kan de criteria die van toepassing is op de constructie bepaald worden. Hieruit komen de volgende criteria waar de gronddichtheid van het geotextiel op bepaald kan worden naar voren.

Maatgevende openingsgrootte

en

O95 < 300 μm

Page 118: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 159 F. Bakker & K. van Stee

2.1.2.6 Waterdoorlatendheid

De waterdoorlatendheid van het geotextiel is gebaseerd op de graderingskromme weergegeven in figuur 6.3. Op basis van deze graderingskromme, de pakking van de grond en de stroming van het water, zie tabel 6.23, kan de waterdoorlatendheid van het geotextiel bepaald worden. Tabel 6.23: Omgevingscondities en grondgegevens voor het bepalen van de waterdoorlatendheid

D10

[mm] D40

[mm] D50

[mm] D60

[mm] D85

[mm] D90

[mm] Pakking Stroming Samenhang

0,024 0,125 0,175 0,225 0,485 0,785 Middelmatige gepakte grond

Niet-stationaire stroming

Niet cohesieve grond

In eerste instantie dient de uniformiteit van de ondergrond bepaald te worden:

Op basis van de uniformiteit kan gesteld worden met behulp van de volgende eis of de grond uniform of niet-uniform is: Cu > 5 = 9,4 > 5 Dit betekent dat de grond niet uniform is. Voor niet-uniforme grondsoorten geldt bepaling van de waterdoorlatendheid op basis van de methode van Beyer.

De CB kan bepaald worden volgens de figuur van Beyer, hieruit volgt een factor 0,008. De waterdoorlatendheid van de grond wordt dan: m/s

Vervolgens kan met onderstaande formule de waterdoorlatendheid van het geotextiel worden berekend.

De cm is een veiligheidsfactor op basis van de stroming van het water en de samenhang van de ondergrond. Op basis van deze gegeven volgt een waarde van cm van 10. De waterdoorlatendheid van het geotextiel moet dan minimaal zijn:

2.2 Afwegingsaspecten geotextielen

De afweging tussen de geotextielen zal in twee stappen plaats vinden, de eerste afweging is specifiek op de eigenschappen en de tweede afweging is naar de vraag en aanbod van het geotextiel. Het is vanzelfsprekend dat de eigenschappen van het geotextiel moeten voldoen op robuustheid en functionaliteit, om zorg te dragen dat de (dijk)constructie niet zal bezwijken tijdens de gebruiksfase. Daarnaast dient ook naar de verkrijgbaarheid en de kosten van het geotextiel te worden gekeken.

Page 119: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 160 F. Bakker & K. van Stee

De scores van de geotextielen in de afweging op de verschillende afwegingsaspecten zijn onderverdeeld in een drietal niveaus, dit zijn 3 punten, 1 punt en 0 punten. Deze onderverdeling is gemaakt op basis van of het voldoet, twijfelachtig is of onvoldoende is. Er is geen lineair verloop aangehouden voor de puntenindeling, dit omdat een geotextiel dat twijfelachtig scoort op een aspect niet gelijk is aan de helft van een geotextiel dat voldoende scoort op een project. Een geotextiel dat twijfelachtig is zit dichter tegen een geotextiel aan dat onvoldoende scoort, maar is ook weer niet gelijk aan het geotextiel dat onvoldoende scoort. Daarom is gekozen voor deze middenweg. 2.2.1 Afweging specifiek op de eigenschappen

De afweging specifiek gericht op de eigenschappen gaat in op kwaliteit van het geotextiel gedurende de uitvoering en de gebruiksfase. Hieruit zal blijken wat het meest geschikte geotextiel is volgens de eisen die voortkomen uit de nieuwe ontwerprichtlijn. De weging specifiek op de eigenschappen is gelijk aan de afweging op vraag en aanbod.

2.2.1.1 Technische aspecten (100%)

De technische aspecten gaan in op de robuuste en functionele eigenschappen van het geotextiel. Dit is de belangrijkste criteria van de afweging, er wordt hier namelijk ingegaan op de kwaliteit van het geotextiel. De kwaliteit van het geotextiel draagt immers zorg voor het niet bezwijken van de (dijk)constructie. De technische aspecten hebben een waarde van 70 % op de afweging “specifiek op de eigenschappen”. De technische aspecten zijn onderverdeeld in robuustheid en functionaliteit, ofwel de sterkte die het geotextiel moet hebben om niet te bezwijken gedurende de uitvoering en de eigenschappen die het geotextiel moet bevatten om gedurende de gebruiksfase als filterconstructie van de dijkconstructie te kunnen functioneren. De afweging op technische aspecten gebeurd op basis van een drietal niveaus, dit zijn:

3 punten: hierbij voldoen de eigenschappen van het geotextiel aan de vereiste eigenschappen volgens de nieuwe ontwerprichtlijn;

1 punt: hierbij zijn de eigenschappen van het geotextiel twijfelachtig, ten opzichte van de vereiste eigenschappen volgens de nieuwe ontwerprichtlijn;

0 punten: hierbij voldoen de eigenschappen van het geotextiel niet aan de vereiste eigenschappen volgens de nieuwe ontwerprichtlijn.

Robuustheid De robuustheid van het geotextiel gaat in op de sterkte die het geotextiel moet bevatten zodat het geotextiel niet bezwijkt onder extreme uitvoeringsomstandigheden. De robuustheid van het geotextiel wordt aangetoond met de treksterkte en het rekvermogen, de doorponsweerstand en de perforatieweerstand. In de huidige Nederlandse waterbouw worden geotextielen toegepast, waarbij enkel op basis van functionaliteit is aangetoond dat het geotextiel voldoet. Er is echter onduidelijkheid over de sterkte van het geotextiel gedurende de uitvoering, terwijl dit de maatgevende eigenschappen van het geotextiel zijn. De robuustheid van het geotextiel zorgt dat het geotextiel tijdens de uitvoering geen schade oploopt waardoor deze tevens garant staat voor de functionaliteit van het geotextiele doek. De robuustheid heeft door het in tact houden van het geotextiele doek een belangrijke taak ten opzichte van het behouden van de filterfunctie. Hierdoor zal de robuustheid 50 % van de afweging op technische aspecten bedragen, zodat er een aantoonbaar goed geotextiel wordt toegepast dat voldoet tijdens de uitvoering. De ontstane problemen zijn namelijk allen ontstaan door schades gedurende de uitvoering.

Page 120: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 161 F. Bakker & K. van Stee

Treksterkte (12,5 %) Het geotextiel dat wordt toegepast in de filterfunctie onder een breuksteenbekleding als een kraagstuk dat uitgevoerd is in den natte is niet onderhevig aan zware belastingen. De uitvoering in den natte zorgt ervoor dat het aanbrengen van het kraagstuk wordt gedaan vanaf het water, waardoor er geen sprake is van groot materieel wat over het geotextiele doek heen manoeuvreert. Daarnaast wordt het kraagstuk ter hoogte van de laag waterlijn geplaatst waardoor er nauwelijks invloed wordt uitgeoefend op het geotextiel als gevolg van golfslag. De treksterkte is van het kraagstuk is vooral afhankelijk van het aftrekken van het kraagstuk van de zate waardoor deze eis niet zeer belangrijk is. Het geotextiel dient echter wel over deze treksterkte te beschikken omdat anders voor aanbrenging van het geotextiele doek op de locatie al schade is gecreëerd. De eis aan de treksterkte zal 12,5 % van de afweging bedragen. Rekvermogen (12,5 %) Vanuit het de uitvoering in den natte worden voor het laten zinken van het kraagstuk stenen op het kraagstuk gestort. Daarnaast is de waterdiepte gering en is er een deel aanwezig wat droog ligt wanneer er stenen op het kraagstuk worden gestort. Door het storten van de stenen wordt er rek gecreëerd in het geotextiele doek waarvoor het bestand dient te zijn. Het geotextiele doek dient over een rekvermogen te beschikken dat groter is dan de optredende rek, om scheuren en andere schades aan het geotextiel te voorkomen. Voor de gebruiksfase is het in tact blijven van het geotextiele doek van groot belang waardoor het rekvermogen een belangrijk aspect is. De eis aan het rekvermogen van het geotextiele doek zal 12,5 % van de afweging bedragen. Doorponsweerstand (0%) De doorponsweerstand van het geotextiel toont aan hoe groot de weerstand is tegen een neerwaartse belasting op het geotextiel. De neerwaartse belasting is afkomstig van het groot materieel dat tijdens de uitvoering manoeuvreert over de aangebrachte breuksteen en afkomstig van golfslag dat tijdens de gebruiksfase op de constructie breekt. Tijdens de uitvoering in den natte is er echter geen sprake van groot materieel dat een belastende invloed heeft op het geotextiel. Daarnaast zal het kraagstuk nauwelijks onder invloed zijn van golfslag waardoor er geen sprake is van relevante doorponskrachten op het geotextiele doek. Omdat er op de kreukelbermconstructie geen groot materieel mag rijden vanwege de uitvoeringseisen, kan worden uitgesloten dat er geen groot materieel zich over de vooroeverconstructie verplaatst. Hierdoor hoeft dit aspect niet in de afweging te worden meegenomen en zal de doorponsweerstand 0 % van de afweging bedragen. De criteria zal daarom niet worden meegenomen in de objectieve beoordeling. Perforatieweerstand (25%)

Het aanbrengen van een breuksteen bekleding geschiedt altijd door middel van storten vanaf een bepaalde valhoogte. Tijdens dit stortproces wordt er bij het treffen van het geotextiel en de ondergrond door het breuksteen een valenergie geleverd. Hierbij kunnen gaten ontstaan in het geotextiel, waarna bij eventuele verschuiving van de breuksteen het geotextiel de functie gronddichtheid niet kan waarborgen. Dit zal leiden tot uitspoeling van de onderliggende basislaag, dat bezwijken van de (dijk)constructie tot gevolg heeft. Omdat perforatie van het geotextiel niet vermeden kan worden bij een breuksteen bekleding en deze bij de uitvoering in den natte één van de voornaamste aspecten is, zal de perforatieweerstand 25 % van de afweging bedragen. Functionaliteit De functionaliteit gaat in op de eigenschappen die het geotextiel moet hebben om tijdens de gebruiksfase als filterconstructie van de dijkconstructie te kunnen functioneren. De functionaliteit van het geotextiel wordt aangetoond met de gronddichtheid, waterdoorlatendheid en kans op vermindering van de doorlatendheid.

Page 121: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 162 F. Bakker & K. van Stee

De geotextielen die in de huidige Nederlandse waterbouw worden toegepast, worden enkel op basis van functionaliteit voorgeschreven. De belastingen die op het geotextiel optreden met betrekking op de robuustheid van het geotextiel zijn in dit project niet extreem hoog. Het is daarom van belang dat een goede filterfunctie wordt verkregen door een geotextiel met een juiste gronddichtheid en waterdoorlatendheid toe te passen. De functionaliteit zal daarom 50 % van de afweging die specifiek ingaat op de eigenschappen bedragen. Gronddichtheid (18,75%) Gedurende de gebruiksfase is het toegestaan dat de kleinste 10% van de korreldeeltjes van de onderliggende basislaag door het geotextiel uitspoelt. Nadat dit deel is uitgespoeld dient er achter het geotextiel een natuurlijk filter te zijn ontstaan, dat in combinatie met het geotextiel zorg draagt voor een gronddichte constructie. Op deze manier wordt uitgesloten dat de dijkconstructie niet zal uitspoelen en niet zal bezwijken. De gronddichtheid zal 18,75 % van de afweging die specifiek ingaat op de eigenschappen bedragen. Waterdoorlatendheid (18,75%) Bij een variërend waterpeil, zal het waterpeil in de dijk moeten mee schommelen om zo waterstand verschillen te voorkomen. Het geotextiel dat dient als filterconstructie zal een waterdoorlatendheid moeten bevatten wat groter is dan de waterdoorlatendheid van de achterliggende basislaag om zo wateroverdrukken en -onderdrukken te voorkomen. Wateroverdruk in de dijk leidt namelijk tot het uitdrukken van de steenbekleding, terwijl wateronderdruk leidt tot extreme drukkrachten op de ondergrond, wat resulteert in verzakking van de dijkbekleding. De waterdoorlatendheid zal 18,75 % van de afweging die specifiek ingaat op de eigenschappen bedragen. Vermindering doorlatendheid (12,5%) Naast het voorkomen van uitspoeling van de onderliggende laag en het voorkomen van wateroverdrukken en -onderdrukken dient het geotextiel niet dicht te slibben doordat de korreldeeltjes van de onderliggende laag zich ophopen in het geotextiel. Dit leidt namelijk tot stroomafwaarts transportletsel, wat vervolgens wateroverdrukken in de dijk veroorzaakt. De vermindering van de doorlatendheid zal 12,5 % van de afweging die specifiek ingaat op de eigenschappen bedragen.

2.2.1.2 Aantoonbaarheid kwaliteit (0%)

De aantoonbaarheid van de kwaliteit is enkel van toepassing op de eigenschappen die gedurende de uitvoering van uiterst belang zijn. Dit zijn het rekvermogen en de perforatie weerstand van het geotextiel. De aantoonbaarheid van de kwaliteit van het geotextiel geschiedt door middel van testen, het is meer een afweging tussen de testen die gebruikt zijn voor huidige toegepaste geotextielen en de testen die toegepast worden volgens de nieuwe ontwerprichtlijn om de kwaliteit van het geotextiel aan te tonen. Vanwege het ontbreken van de gegevens van het huidige geotextiel kan deze afweging niet worden gemaakt, waardoor de aantoonbaarheid van de kwaliteit voor de nieuw gekozen geotextiele doeken voor alle drie hetzelfde is. Hierdoor heeft de aantoonbaarheid van de kwaliteit geen toegevoegde waarde aan de objectieve beoordeling waardoor deze vervalt. 2.2.2 Afweging op vraag en aanbod

Naast de afweging specifiek gericht op de eigenschappen van het geotextiel, dient er een afweging op verkrijgbaarheid en kosten van het geotextiel gemaakt te worden. Indien er nagenoeg geen verschil is tussen de eigenschappen van het geotextiel, kan er op basis van de verkrijgbaarheid of kosten gekozen worden voor het geschikte geotextiel. De weging van vraag en aanbod is gelijk aan de weging die specifiek ingaat op de eigenschappen van het geotextiel.

Page 122: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 163 F. Bakker & K. van Stee

Verkrijgbaarheid (30%) De verkrijgbaarheid van het geotextiel gaat voornamelijk over waar het geotextiel is te verkrijgen. Is het geotextiel te verkrijgen bij een leverancier in Nederland waar al meerdere malen producten zijn besteld of is het geotextiel enkel te verkrijgen bij een leverancier in Europa waar andere normen gelden. De verkrijgbaarheid zal 30 % van de afweging op vraag en aanbod bedragen.

De afweging op de verkrijgbaarheid van het geotextiel gebeurd op basis van een drietal niveaus, dit zijn:

3 punten: hierbij gaat het om een Nederlands bedrijf dat al meerdere malen een geotextiel heeft geleverd;

1 punt: hierbij gaat het om een Europees bedrijf dat geotextielen wilt leveren op de Nederlandse markt;

0 punten: hierbij gaat het om een leverancier buiten Europa die een specifiek geotextiel kan leveren.

Kosten (70%) De kosten van het geotextiel geven bij nagenoeg gelijke eigenschappen van een geotextiel de doorslag voor de keuze van het geotextiel. De kosten zal 70 % van de afweging op vraag en aanbod bedragen. De afweging op de kosten van het geotextiel gebeurd op basis van een viertal niveaus, dit zijn:

0 punten: bij een prijs per m2 > € 12,-;

1 punten: bij een prijs per m2 € 8,00 – € 12,-;

2 punt: bij een prijs per m2 € 4,00 – € 8,00;

3 punten: bij een prijs per m2 < € 4,00.

2.3 Scores geotextiel

In deze paragraaf worden de scores per geotextiel op de aspecten toegelicht. Op basis van deze scores kunnen de afwegingen tussen de verschillende geotextielen worden gemaakt.

2.3.1 TenCate Polyfelt P70

Het geotextiel dat op basis van de eisen vanuit de eenvoudige methode is gekozen bestaat uit een TenCate Polyfelt P70 vlies. Dit geotextiel is gekozen op basis van de robuustheid en de functionaliteit. De eigenschappen van dit vlies met de eisen aan de eigenschappen volgens de nieuwe ontwerprichtlijn zijn weergegeven in tabel 6.24. Tabel 6.24: Eigenschappen geotextiel vanuit de eenvoudige methode met de gestelde eisen

TenCate Polyfelt P70 vlies

vlies Eisen

Treksterkte 43 43 kN/m ≥ 14 kN/m

Rekvermogen 90 73 % ≥ 32 %

Doorpons 7,5 kN - kN

Perforatie 7 mm ≥ 2208 Nm

Gronddichtheid 80 μm ≤ 300 g/184cm²

Waterdoorlatendheid 30 mm/s ≥ 0,1 mm/s

Dikte 4,4 mm n.v.t. mm

Massa opp. Eenheid 700 g/m2 ≥ 630 g/m

2

Kosten € 10 per/m2 n.v.t. per/m

2

Page 123: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 164 F. Bakker & K. van Stee

2.3.1.1 Technische aspecten

Treksterkte Het geotextiel heeft een veel hogere treksterkte dan de treksterkte die vereist wordt vanuit het eenvoudige ontwerp, waaruit geconcludeerd kan worden dat deze voldoet. Rekvermogen Het geotextiel heeft een veel hoger rekvermogen dan de rek die vereist wordt vanuit het eenvoudige ontwerp, waaruit geconcludeerd kan worden dat deze voldoet. Perforatieweerstand De perforatieweerstand van het geotextiel wordt weergegeven in millimeters, terwijl de eis is gegeven in een valenergie geleverd door de vallende steen. Om deze reden wordt de formule van “Lawson” hanteert , hieruit volgt een kleinere waarde dan de daadwerkelijke massa van het geotextiel, dit betekend dat het geotextiel voldoet. Gronddichtheid De karakteristieke openingsgrootte van het geotextiel is kleiner dan maximaal toegestane karakteristieke openingsgrootte. Dit betekent dat het geotextiel voldoet. Waterdoorlatendheid De waterdoorlatendheid van het geotextiel is velen malen groter dan de vereiste waterdoorlatendheid afhankelijk van de ondergrond. Dit betekent dat het geotextiel voldoet. Vermindering doorlatendheid Met behulp van de volgende eis kan bepaald worden of er kans is op vermindering van de doorlatendheid door het mechanisme clogging: O90 / D15 > 380/30 = 2,7 < 3, voldoet hier niet aan.

2.3.1.2 Vraag en aanbod

Verkrijgbaarheid Het huidige toegepaste geotextiel is al vele malen toegepast in de Nederlandse kust- en oeververdediging, er kan daarom gezegd worden dat dit geotextiel gemakkelijk te verkrijgen is. Kosten De prijs per m2 die aangehouden wordt is een richtprijs, dit omdat de leveranciers hun exacte prijs niet wilden vrijgeven. De richtprijs voor dit geotextiel bedraagt € 10,- per m2.

2.3.2 Geopex composiet

Op basis van de gedetailleerde methode is op basis van perforatie, rek en functionaliteitseisen gekozen voor een composiet bestaande uit een Geopex PP 6057-weefsel en een Geopex NW 560-vlies. De eigenschappen van dit vlies met de eisen aan de eigenschappen volgens de nieuwe ontwerprichtlijn zijn weergegeven in tabel 6.25.

Page 124: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 165 F. Bakker & K. van Stee

Tabel 6.25: Eigenschappen gekozen geotextiel met de gestelde eisen

Eigenschappen

Geopex PP 6057-weefsel

Geopex NW 560- vlies Maatgevende

eigenschappen Eisen

ketting inslag

ketting inslag

ketting inslag

Treksterkte 25 25 kN/m 40 40 kN/m 40 40 kN/m ≥ 3,55 kN/m

Rekvermogen 28 28 % 75 75 % 28 28 % ≥ 22 %

Doorpons 3 kN 7,7 kN 10,7 kN n.v.t. kN

Perforatie 13 mm 7 mm 20 mm ≥ 1856 Nm

Gronddichtheid 160 μm 60 μm 60 μm ≤ 110 μm

Waterdoorlatendheid 15 mm/s 35 mm/s 15 mm/s ≥ 4,6 *10-2 mm/s

Dikte 0,55 mm 3,9 mm 4,45 mm n.v.t. mm

Massa opp. Eenheid 119 g/m2 560 g/m

2 679 g/m

2 ≥ 630 g/m

2

Kosten € 16 per/m2 n.v.t. per/m

2

2.3.2.1 Technische aspecten

Treksterkte Het geotextiel heeft een veel hogere treksterkte dan de treksterkte die vereist wordt vanuit het eenvoudige ontwerp, waaruit geconcludeerd kan worden dat deze voldoet. Rekvermogen Het geotextiel heeft een hoger rekvermogen dan de rek die vereist wordt vanuit het eenvoudige ontwerp, waaruit geconcludeerd kan worden dat deze voldoet. Perforatieweerstand De perforatieweerstand van het geotextiel wordt weergegeven in millimeters, terwijl de eis is gegeven in een valenergie geleverd door de vallende steen. Om deze reden worden de formule van “Lawson” hanteert , hieruit volgt een kleinere waarde dan de daadwerkelijke massa van het geotextiel, dit betekend dat het geotextiel voldoet. Gronddichtheid De karakteristieke openingsgrootte van het geotextiel is kleiner dan maximaal toegestane karakteristieke openingsgrootte. Dit betekent dat het geotextiel voldoet. Waterdoorlatendheid De waterdoorlatendheid van het geotextiel is velen malen groter dan de vereiste waterdoorlatendheid afhankelijk van de ondergrond. Dit betekent dat het geotextiel voldoet. Vermindering doorlatendheid Met behulp van de volgende eis kan bepaald worden of er kans is op vermindering van de doorlatendheid door het mechanisme clogging: O90 / D15 > 360/30 = 2 < 3, voldoet hier niet aan.

2.3.2.2 Vraag en aanbod

Verkrijgbaarheid Het gekozen geotextiel wordt geproduceerd en geleverd door een bedrijf in Engeland wat hun geotextielen wilt leveren op de Nederlandse markt.

Page 125: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 166 F. Bakker & K. van Stee

Kosten De prijs per m2 die aangehouden wordt is een richtprijs, dit omdat de leveranciers hun exacte prijs niet wilden vrijgeven. De richtprijs voor dit geotextiel bedraagt vanwege het weefsels en vlies als composiet € 16,- per m2. 2.3.3 TenCate Polyfelt TS 80

Het geotextiel dat op basis van de eisen aan de functionaliteit volgens de nieuwe ontwerprichtlijn is gekozen betreft een TenCate Polyfelt TS 80 vlies. De eigenschappen van dit vlies met de eisen aan de eigenschappen volgens de nieuwe ontwerprichtlijn zijn weergegeven in tabel 6.26. Tabel 6.26: Eigenschappen gekozen geotextiel met de gestelde eisen

TenCate Polyfelt TS 80-vlies Eigenschappen Eisen

(ketting) (inslag)

Treksterkte 29 30 kN/m ≥ 3,55 kN/m

Rekvermogen 100 40 % ≥ 22 %

Doorpons 4,4 kN n.v.t. kN

Perforatie 13 mm ≥ 1856 Nm

Gronddichtheid 90 μm ≤ 110 μm

Waterdoorlatendheid 55 mm/s ≥ 4,6 *10-2 mm/s

Dikte 3,3 mm n.v.t. mm

Massa opp. Eenheid 385 g/m2 ≥ 630 g/m

2

Kosten € 4,30 per/m2 n.v.t. per/m

2

2.3.3.1 Technische aspecten

Treksterkte Het geotextiel heeft een veel hogere treksterkte dan de treksterkte die vereist wordt vanuit het eenvoudige ontwerp, waaruit geconcludeerd kan worden dat deze voldoet. Rekvermogen Het geotextiel heeft een hoger rekvermogen dan de rek die vereist wordt vanuit het eenvoudige ontwerp, waaruit geconcludeerd kan worden dat deze voldoet. Perforatieweerstand De perforatieweerstand van het geotextiel wordt weergegeven in millimeters, terwijl de eis is gegeven in een valenergie geleverd door de vallende steen. Om deze reden worden de formule van “Lawson” hanteert , hieruit volgt een kleinere waarde dan de daadwerkelijke massa van het geotextiel, dit betekend dat het geotextiel niet voldoet. Gronddichtheid De karakteristieke openingsgrootte van het geotextiel is kleiner dan maximaal toegestane karakteristieke openingsgrootte. Dit betekent dat het geotextiel voldoet. Waterdoorlatendheid De waterdoorlatendheid van het geotextiel is velen malen groter dan de vereiste waterdoorlatendheid afhankelijk van de ondergrond. Dit betekent dat het geotextiel voldoet.

Page 126: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 167 F. Bakker & K. van Stee

Vermindering doorlatendheid Met behulp van de volgende eis kan bepaald worden of er kans is op vermindering van de doorlatendheid door het mechanisme clogging: O90 / D15 > 390/30 = 3 > 3, voldoet hieraan.

2.3.3.2 Vraag en aanbod

Verkrijgbaarheid Het gekozen geotextiel wordt geproduceerd en geleverd door een Nederlands bedrijf, waar dikwijls geotextielen worden besteld. Kosten De prijs is bepaald op basis van de catalogus van Joosten kunststoffen [5], waarbij de prijs voor dit geotextiele vlies op € 4,30 per m² komt. 2.4 Toetsing

In deze paragraaf worden de Multicriteria analyses specifiek op de eigenschappen en vraag en aanbod weergegeven in tabel vorm, dit geeft een duidelijk beeld van de afweging. De Multicriteria analyses worden weergegeven als blanco en ingevuld. 2.4.1 Blanco Multicriteria analyse

De blanco Multicriteria analyse van de afweging die specifiek ingaat op de eigenschappen is weergegeven in tabel 6.27. De afweging specifiek op de eigenschappen heeft een weegfactor van 50% van de totale afweging. Tabel 6.27: Blanco Multicriteria analyse voor de afweging specifiek op de eigenschap

Specifiek op de eigenschappen

Hoofdcriteria Weeg- factor

Subcriteria Weeg- factor

Po

lyfe

lt P

70

Ge

op

ex

com

po

sie

t

Plo

yfe

lt T

S 8

0

Technische aspecten 100% Robuustheid

Treksterkte 8,75% Rekvermogen 8,75%

Perforatie 20%

Functionaliteit Gronddichtheid 15% Waterdoorlatendheid 15% Vermindering doorlatendheid 7,5%

Totaal 100%

Page 127: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 168 F. Bakker & K. van Stee

De blanco Multicriteria analyse van de afweging die ingaat op de vraag en aanbod is weergegeven in tabel 6.28. De afweging op vraag en aanbod heeft een weegfactor van 50% van de totale afweging. Tabel 6.28: Blanco Multicriteria analyse voor de afweging vraag en aanbod

Vraag & aanbod

Hoofdcriteria Weeg- factor

Po

lyfe

lt P

70

Ge

op

ex

com

po

sie

t

Plo

yfe

lt T

S 8

0

Verkrijgbaarheid 30%

Kosten 70%

Totaal 100%

De afweging specifiek op de eigenschappen (50% van de totale afweging) en de afweging vraag en aanbod (50% van de totale afweging), worden samen in een kleine Multicriteria analyse gezet waaruit blijkt welk geotextiel het meest geschikt is op basis technische aspecten, aantoonbaarheid kwaliteit, de verkrijgbaarheid en de kosten, zie tabel 6.29. Tabel 6.29: Blanco Multicriteria analyse voor de eind afweging

Eind afweging

Hoofdcriteria Weeg- factor

Po

lyfe

lt P

70

Ge

op

ex

com

po

sie

t

Plo

yfe

lt T

S 8

0

Specifiek op de eigenschappen 50%

Vraag & aanbod 50%

Eind waarde 100%

Page 128: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 169 F. Bakker & K. van Stee

2.4.2 Ingevulde Multicriteria analyse

De ingevulde Multicriteria analyse van de afweging die specifiek ingaat op de eigenschappen is weergegeven in tabel 6.30. De afweging specifiek op de eigenschappen heeft een weegfactor van 50% van de totale afweging. Tabel 6.30: Ingevulde Multicriteria analyse voor de afweging specifiek op de eigenschap

Specifiek op de eigenschappen

Hoofdcriteria Weeg- factor

Subcriteria Weeg- factor

Po

lyfe

lt P

70

Ge

op

ex

com

po

sie

t

Plo

yfe

lt T

S 8

0

Technische aspecten 100% Robuustheid

Treksterkte 12,5% 3 3 3

Rekvermogen 12,5% 3 3 3

Perforatie 25% 3 3 0

Functionaliteit Gronddichtheid 18,75% 3 3 3

Waterdoorlatendheid 18,75% 3 3 3

Vermindering doorlatendheid 12,5% 0 0 3

Totaal 100% 2,63 2,63 2,25

De ingevulde Multicriteria analyse van de afweging die ingaat op de vraag en aanbod is weergegeven in tabel 6.31. De afweging op vraag en aanbod heeft een weegfactor van 50% van de totale afweging. Tabel 6.31: Ingevulde Multicriteria analyse voor de afweging vraag en aanbod

Vraag & aanbod

Hoofdcriteria Weeg- factor

Po

lyfe

lt P

70

Ge

op

ex

com

po

sie

t

Plo

yfe

lt T

S 8

0

Verkrijgbaarheid 30% 3 3 3

Kosten 70% 1 0 2

Totaal 100% 1,6 0,9 2,3

Page 129: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 170 F. Bakker & K. van Stee

De ingevulde eindafweging is weergegeven in tabel 6.32. Het geotextiel met de hoogste score is het meest geschikte geotextiel dat in deze constructie kan worden toegepast. Tabel 6.32:Ingevulde Multicriteria analyse voor de eind afweging

Eind afweging

Hoofdcriteria Weeg- factor

Po

lyfe

lt P

70

Ge

op

ex

com

po

sie

t

Plo

yfe

lt T

S 8

0

Specifiek op de eigenschappen 50% 2,63 2,63 2,25

Vraag & aanbod 50% 1,6 0,9 2,3

Eind waarde 100% 2,12 1,77 2,28

2.5 Gevoeligheidsanalyse

Uit de afweging blijkt dat het geotextiel ‘’TenCate Polyfelt TS80’’ het meest geschikte geotextiel is dat kan worden toegepast. Dit geotextiel voldoet enkel niet aan de perforatie. In de berekeningen is echter uitgegaan van de meest nadelige situatie, namelijk een storthoogte van 2 meter. Wanneer een maximale storthoogte van 2 meter aan de uitvoeringseisen wordt gesteld geldt:

Maatgevend minimaal gewicht Het geotextiel heeft echter een gewicht van 385 g/m². Hierdoor dient een zwaardere eis te worden gesteld aan de uitvoering, namelijk het beperken van de valhoogte. Er geldt:

De maximale storthoogte die gehanteerd mag worden is 0,75 meter. Hierbij voldoet geotextiel met een gewicht van 385 g/m² ook op perforatie. Dit is ten opzichte van een maximale storthoogte van 2 meter waarop is ontworpen. De storthoogte van 0,75 meter is mogelijk, het zal echter meer precisie van de kraanmachinist vereisen waardoor de aanleg mogelijk meer tijd kost. Literatuur

1. Liebherr. (2012). Liebherr R906. Retrieved juni 2012, 2012, from www.liebherr.com:

http://www.liebherr.co.uk/EM/en-GB/products_uk-em.wfw/id-11794-0/measure-metric.

2. Fugro Ingenieurs B.V. (2004). Schade aan geotextiel onder dijkbekleding van steenbestorting.

Leidschendam.

3. Grond-, Gewas- en Milieulaboratorium "Zeeuws Vlaanderen" B.V. (2010). AP04-partijkeuring

Abraham Wissepolder te Sint Philipsland. Graauw.

4. CUR publicatie 174. (2009). Geokunststoffen in de waterbouw. Gouda: Stichting CURNET.

5. Joosten Kunststoffen BV. (2012). Retrieved juli 5, 2012, from www.joostenkunststoffen.com:

http://www.joostenkunststoffen.com/cms2/index.php/nl/product-database

Page 130: Adviesrapport Bijlagen - DeltaExpertise · Adviesrapport 03-08-2012 46 F. Bakker & K. van Stee Geomat Een geomat is een geokunststof in een 3 dimensionale vorm, met een duidelijke

Adviesrapport

03-08-2012 171 F. Bakker & K. van Stee

Bijlage 7. Tekeningen