Adviesrapport dmxy

 • View
  132

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Adviesrapport dmxy

 • Daan de Jager Xander van Berckel Bik

  Yoshi Knotter Michael Neervoort

  HAAGSE HOGESCHOOL BIM-I, Intervention Research Project

  15 juni 2016, versie 1.0

  ADVIESRAPPORT Intervention Research Project

  Design thinking

 • Voorwoord De afgelopen zes weken zijn wij als projectgroep bezig geweest om een (technologische)oplossing te bedenken die de levenssituatie onder ouderen moet verbeteren. Deze opdracht voeren wij uit in opdracht van het lectoraat van de Haagse Hogeschool en de gemeente Zoetermeer. Om dit onderzoek mogelijk te maken hebben een aantal partijen zich aangemeld/beschikbaar gesteld. Allereerst willen wij de gemeente van Zoetermeer bedanken voor het beschikbaar stellen van deze real life opdracht. Ten tweede willen wij de betrokken ouderen bedanken voor de tijd, moeite en gastvrijheid gedurende ons onderzoek. Ten derde willen wij de gesproken experts bedanken, in het bijzonder mevrouw M. Kessels (beweging), mevrouw E. Doon (wonen), J. Slotman (eenzaamheid) en I-J. Lemstra (thuiszorg). Ten slotte willen wij de begeleidende docent, R. Loggen, bedanken voor zijn begeleiding gedurende dit project. Zoetermeer, Juni 2016 Daan de Jager Michael Neervoort Yoshi Knotter Xander van Berckel Bik

 • Management samenvatting De aanleiding van dit onderzoek is om de leefsituatie van ouderen (65+) binnen de gemeente Zoetermeer te verbeteren. Dit onderzoek is daarom ook in samenwerking met de gemeente Zoetermeer, De Haagse Hogeschool en Ouderenbond uitgevoerd. Het onderzoek betreft het in kaart brengen van behoeftes van de doelgroep (ouderen 65+), tot nieuwe inzichten komen en het vraagstuk vanuit de doelgroep invulling te geven. De fundering van het onderzoek is opgebouwd vanuit verschillende methodes. Deze methodes zijn toegepast in de verschillende fases, empathy, define, ideate en prototying/testing van het onderzoek. Voor de verantwoording van de gekozen methoden en technieken verwijzen wij naar hoofdstuk 3. Om de behoeftes vanuit de doelgroep vast te stellen hebben wij in de empathy fase, empatische interviews afgenomen. Deze interviews zijn afgenomen met de, door de vakdocent toegewezen, ouderen. De informatie vanuit deze interviews is met alle onderzoekteams gedeeld zodat er een realistisch beeld ontstaat van de doelgroep. De informatie van deze interviews zijn ook visueel verwerkt met post-its, zodat deze in de define fase te gebruiken zijn. De define fase betreft het structureren van de informatie die verkregen is in de empathy fase. De informatie is middels verschillende themas gestructureerd en middels deze structuur werden er patronen zichtbaar binnen de verkregen informatie. Om een gezicht te vormen achter deze informatie zijn er personas opgesteld. Deze personas vertegenwoordigen een belangrijk gedeelte uit de doelgroep en worden daarom gebruikt als weerspiegeling van de doelgroep. Aan de hand van structurering van de informatie zijn er op verschillende creatieve manieren (methodes) oplossingen bedacht voor het vraagstuk vanuit de doelgroep. Middels deze methodes zijn er een grote hoeveelheid aan oplossingen voorgekomen. Aan de hand van interviews met experts zijn wij ook tot nieuwe inzichten gekomen op gebied van wonen, beweging, thuiszorg en eenzaamheid. Niet al deze oplossingen zijn even goed of even relevant aan de doelgroep. Middels verschillende methodes hebben wij in de prototyping en testfase de hoeveelheid oplossingen gereduceerd naar een top vijf. Deze oplossingen zijn middels de engaging testmethode getest bij de experts. Aan de hand van deze informatie en deskresearch hebben wij bepaald dat de motivatieweegschaal onze oplossing is voor het vraagstuk vanuit de doelgroep. De motivatieweegschaal is een motiverende tool om ouderen aan het bewegen te krijgen. Uit

  onderzoek blijkt namelijk dat 60% van de ouderen de minimale bewegingsnorm van 30 minuten per

  dag niet haalt. Dit is zorgwekkend, maar de motivatieweegschaal biedt hier de oplossing voor.

 • Inhoudsopgave

  1. Inleiding ............................................................................................................................... 1

  2. Projectgroep ......................................................................................................................... 3

  3. Gebruikte methoden ............................................................................................................. 4 3.1. Empathy fase ........................................................................................................................... 4

  Empathische interviews .................................................................................................................. 4 Deskresearch en literatuuronderzoek ............................................................................................. 4 Day-in-a-life ..................................................................................................................................... 4

  3.2. Define fase ............................................................................................................................... 4 Brainstormen ................................................................................................................................... 4 Share & capture ............................................................................................................................... 5 Categoriseren .................................................................................................................................. 5 Themas & patronen ........................................................................................................................ 5 Inzicht statements ........................................................................................................................... 5 Personas ......................................................................................................................................... 5 How Might Wes .............................................................................................................................. 5 Expertinterviews .............................................................................................................................. 6

  3.3. Ideation fase ............................................................................................................................ 6 635 Brainstorm ................................................................................................................................ 6 Mash-up ideen ............................................................................................................................... 6 Fast Idea Generator ......................................................................................................................... 6 COCD Box ......................................................................................................................................... 7

  3.4. Prototype & test fase ............................................................................................................... 7 Engaging testing .............................................................................................................................. 7 Prototyping on paper ...................................................................................................................... 7

  3.5. Ecosysteem fase ...................................................................................................................... 7 Logic model ..................................................................................................................................... 7

  4. Onderzoeksopzet .................................................................................................................. 8 4.1. Traceability .............................................................................................................................. 8 4.2. Openstaande beperkingen ...................................................................................................... 9

  5. Empathy fase ...................................................................................................................... 10

  6. Define fase ......................................................................................................................... 13

  7. Ideate fase .......................................................................................................................... 16

  8. Prototype & Test fase .......................................................................................................... 19 8.1. Opbouw prototype ................................................................................................................ 20

  9. Ecosysteem fase .................................................................................................................. 22

  10. Het idee .......................................................................................................................... 24

  11. Advies & aanbevelingen .................................................................................................. 26 11.1. Acties voor in de toekomst ................................................................................................ 27 11.2. Stakeholders ...................................................................................................................... 27

  12. Conclusie ........................................................................................................................ 28

 • Referentie tabel .......................................................................................................