Click here to load reader

Het maken van een adviesrapport

  • View
    1.501

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Het maken van een adviesrapport

Het maken van een adviesrapport

Het maken van een adviesrapport

Een adviesrapport heeft de volgende opbouw:TitelpaginaVoorwoord*InhoudsopgaveInleidingHoofdstukkenConclusiesAanbevelingenNawoord*Bronvermelding

*En van beiden

TitelpaginaTitel en eventuele ondertitelNamen van de groepsledenKlasVakOpdrachtgever Docent(Inlever)datumRelevante illustratie(s) (om het rapport er aantrekkelijk uit te laten zien)

Voorwoord (of nawoord)Persoonlijk, gaat niet over inhoud In plaats van een voorwoord kun je ook een nawoord schrijvenBeschrijving van het proces, denk bijvoorbeeld aan:Gegevens over de taakverdeling binnen de groep Hoe verliep de samenwerking?Problemen die de totstandkoming van het rapport hebben vertraagd of bemoeilijkt Wat ging niet zo goed en waardoor kwam dat?Wat ging er allemaal wel goed?Wat vond je van het project?Wat heb je van het project geleerd? Wat ga je bij het volgende project anders doen?Dankwoord

InhoudsopgaveZorg voor een duidelijke hoofdstuk indeling, bijvoorbeeld:

* 1. Hoofdstuktitel* 1.1 Paragraaftitel* 1.2 Paragraaftitel* 1.2.1 Subparagraaftitel

InleidingKorte beschrijving van o.a.:AanleidingOpdrachtOpdrachtgeverRelevante begrippen etc.

HoofdstukkenHet is belangrijk bij ieder hoofdstuk en paragraaf te beginnen met een korte inleiding, hierdoor wordt het voor de lezer duidelijk waar het betreffende stuk over gaat.NB: Let erop dat de informatie die je verworven hebt bij de deelopdrachten terug te vinden is in de hoofdstukken!

Gebruik voor de teksten een lettertype dat niet groter is dan 13. De hoofdstuktitels mogen iets groter zijn (en eventueel vet gedrukt)Gebruik een lettertype dat prettig leest voor iedereen (b.v. Times New Roman, Arial of Calabri)

ConclusiesConclusies moeten zelfstandig leesbaar zijn voor iemand die de rest van het rapport niet gelezen heeftConclusies volgen direct uit eerdere hoofdstukken (conclusies dus van de deelopdrachten!) Conclusies moeten kernachtig en duidelijk geformuleerd worden.

AanbevelingenAanbevelingen moeten direct aansluiten op de conclusies Vaak heeft een aanbeveling het karakter van een idee voor bijvoorbeeld een nieuwe benaderingswijze, een vervolgonderzoek, een specifieke praktische toepassing, een te nemen maatregel of een uit te voeren actieAanbevelingen moeten concreet zijn. Beschrijf wat er moet worden gedaan en door wie.

BronvermeldingVermelden van gebruikte bronnen:WebsitesArtikelenBoeken

Let op!Betrouwbaarheid van de gebruikte bronnenGeen plagiaatOverzichtelijke weergave

Voorbeeld bronverwijzing (met voetnoten in de tekst)