of 11 /11
Het maken van een adviesrappo rt

Het maken van een adviesrapport

Embed Size (px)

Text of Het maken van een adviesrapport

Page 1: Het maken van een adviesrapport

Het maken van een

adviesrapport

Page 2: Het maken van een adviesrapport

Een adviesrapport heeft de volgende opbouw:

• Titelpagina• Voorwoord*• Inhoudsopgave• Inleiding• Hoofdstukken• Conclusies• Aanbevelingen• Nawoord*• Bronvermelding

*Eén van beiden

Page 3: Het maken van een adviesrapport

Titelpagina

• Titel en eventuele ondertitel• Namen van de groepsleden• Klas• Vak• Opdrachtgever • Docent• (Inlever)datum• Relevante illustratie(s) (om het

rapport er aantrekkelijk uit te laten zien)

Page 4: Het maken van een adviesrapport

Voorwoord (of nawoord)• Persoonlijk, gaat niet over inhoud • In plaats van een voorwoord kun je ook een nawoord schrijven• Beschrijving van het proces, denk bijvoorbeeld aan:

‐ Gegevens over de taakverdeling binnen de groep ‐ Hoe verliep de samenwerking?‐ Problemen die de totstandkoming van het rapport hebben vertraagd of bemoeilijkt Wat

ging niet zo goed en waardoor kwam dat?‐ Wat ging er allemaal wel goed?‐ Wat vond je van het project?‐ Wat heb je van het project geleerd? ‐ Wat ga je bij het volgende project anders doen?

• Dankwoord

Page 5: Het maken van een adviesrapport

Inhoudsopgave

Zorg voor een duidelijke hoofdstuk indeling, bijvoorbeeld:

* 1. Hoofdstuktitel* 1.1 Paragraaftitel* 1.2 Paragraaftitel* 1.2.1 Subparagraaftitel

Page 6: Het maken van een adviesrapport

Inleiding

Korte beschrijving van o.a.:• Aanleiding• Opdracht• Opdrachtgever• Relevante begrippen

etc.

Page 7: Het maken van een adviesrapport

Hoofdstukken

• Het is belangrijk bij ieder hoofdstuk en paragraaf te beginnen met een korte inleiding, hierdoor wordt het voor de lezer duidelijk waar het betreffende stuk over gaat.

• NB: Let erop dat de informatie die je verworven hebt bij de deelopdrachten terug te vinden is in de hoofdstukken!

• Gebruik voor de teksten een lettertype dat niet groter is dan 13. De hoofdstuktitels mogen iets groter zijn (en eventueel vet gedrukt)

• Gebruik een lettertype dat prettig leest voor iedereen (b.v. Times New Roman, Arial of Calabri)

Page 8: Het maken van een adviesrapport

Conclusies

• Conclusies moeten zelfstandig leesbaar zijn voor iemand die de rest van het rapport niet gelezen heeft

• Conclusies volgen direct uit eerdere hoofdstukken (conclusies dus van de deelopdrachten!)

• Conclusies moeten kernachtig en duidelijk geformuleerd worden.

Page 9: Het maken van een adviesrapport

Aanbevelingen

• Aanbevelingen moeten direct aansluiten op de conclusies • Vaak heeft een aanbeveling het karakter van een idee voor

bijvoorbeeld een nieuwe benaderingswijze, een vervolgonderzoek, een specifieke praktische toepassing, een te nemen maatregel of een uit te voeren actie

• Aanbevelingen moeten concreet zijn. Beschrijf wat er moet worden gedaan en door wie.

Page 10: Het maken van een adviesrapport

BronvermeldingVermelden van gebruikte bronnen:• Websites• Artikelen• Boeken

Let op!• Betrouwbaarheid van de gebruikte bronnen• Geen plagiaat• Overzichtelijke weergave

Page 11: Het maken van een adviesrapport

Voorbeeld bronverwijzing (met voetnoten in de tekst)