Click here to load reader

2. Adviesrapport

 • View
  223

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of 2. Adviesrapport

 • Adviesrapport

  Naam: Emily de VogelStudentnummer: 483101Begeleider HAN: Carlo VerhaarDatum: 18 maart 2013Hogeschool Arnhem & Nijmegen

  Afstudeerstage bij Waterschap Rijn & IJssel

  376werkn e m e r s

  Waterschap Rijn & IJssel

  Versie 1.0

 • 2 Adviesrapport v1.0

  Achtergronden 3 - Inleiding 3 - Achtergrond Waterschap 4

  Communicatiemiddelen 6 - Motion Graphics 6 - Social Media 7 - Presentaties 8 - Illustraties 10 - Interactieve websites & applicaties 11

  Ideen 11 - Tijdlijn - Explanimation 12 - Infographics 15 - Enhanced ebook 16 - ReDesign 17

  Bijlage - Conceptomschrijving 19 -Definitielijst 20

  Inhoud

 • 3We leven in een tijd waarin digitale communicatie een ontzettend grote rol speelt in

  zowel het bedrijfsleven als priv.

  Het is welbekend dat beelden beter worden onthouden en begrepen dan tekst, en met

  de communicatiemiddelen en software die we tegenwoordig tot onze beschikking hebben

  wordt het steeds populairder en makkelijker om met (bewegend) beeld een boodschap

  over te brengen en te verspreiden. De rol van digitale communicatie en het visualiseren

  van informatie zal vermoedelijk alleen maar groter worden, en de mogelijkheden

  oneindig. Maar hoe vertaal je precies je soms lange of ingewikkeld boodschap in een

  beeld en met welke middelen breng je deze over op je publiek?

  In dit Adviesrapport doe ik bespreek ik een aantal communicatiemiddelen die relevant

  zouden kunnen zijn voor Waterschap Rijn & IJssel en doe ik suggesties voor hoe het

  Waterschap zijn informatie en visie kan overbrengen.

  Dit is de eerste versie van het Adviesrapport. In de uiteindelijke versie zijn de suggesties

  verder uitgewerkt en aangepast naar wat het Waterschap het meest interessant en

  relevant vindt.

  Inleiding

 • 4 Adviesrapport v1.0

  Er zijn op het moment verschillende activiteiten aan de gang bij het Waterschap waar

  digitale middelen eventueel een rol bij zouden kunnen spelen:

  -

  -

  -

  Deze ontwikkelingen en visie van het Waterschap hebben een belangrijke rol gespeeld

  in mijn onderzoek en het uitwerken van mijn ideen & suggesties. Andere factoren waar

  ik geprobeerd rekening mee te houden:

  - De identiteit en het imago van het Waterschap

  - Welke middelen en stijlen bij het Waterschap passen (en welke niet)

  - Richtlijnen, tools en informatie waar de afdeling Communicatie baat bij heeft

  - Wat realistisch is om te ontwikkelen, qua kosten tijd en vaardigheden.

  Achtergrond

  Er wordt een nieuwe bedrijfsvisie ontwikkeld, genaamd de Watervisie, waar

  werknemers en woordvoerders van het bedrijf kennis mee moeten gaan maken, en

  wat op een gegeven moment ook naar buiten toe moet worden gepromoot.

  Er wordt gewerkt aan een nieuwe website, qua design en inhoud. Het idee is om meer

  klantgericht te gaan werken, bezoekers moeten op de website op een makkelijke

  manier snel de informatie kunnen vinden die ze zoeken. Op het moment wordt er

  teveel (wellicht) voor sommige irrelevante informatie op de website getoond waar

  de gebruiker zich een weg doorheen moet banen.

  Het Waterschap wil meer doen met het direct aanspreken van de burger, door

  bijvoorbeeld boodschappen via social media te verspreiden. Ze zijn op zoek

  naar leuke, originele en interessante manieren om hun doelgroepen te bereiken

  en informatie gericht te verspreiden. Ook is er behoefte aan het structureren,

  trechteren, maar met name ook visualiseren van de informatie en boodschappen die

  het Waterschap wil uitzenden.

 • 5In de afgelopen weken bij het Waterschap heb ik het bedrijf inmiddels een beetje

  leren kennen. Ik heb geleerd dat er een heleboel geschiedenis en kennis achter het

  Waterschap en de Unie van Waterschappen zit. In het gebouw zit een archief ruimte

  met ontzettend veel materiaal dat eeuwen teruggaat in de tijd. Het benadrukken van de

  kennis, informatie en historie achter het Waterschap is denk ik een belangrijk onderdeel

  van het aantonen van het bestaansrecht van de Waterschappen.

  Het Waterschap is een overheidsinstantie. Een instantie met veel lagen, procedures en

  eenbepaaldimago.EriseenstromingbinnendeWaterschappenomvanhetstoffige

  imago af te komen, zich niet meer als autoriteit op te stellen, maar door samen te werken

  aan innovatieve projecten en zich meer te richten op de behoefte(s) van de burger. Ook

  dit zijn ontwikkelingen die overtuigend gecommuniceerd moeten worden, zowel intern

  als extern.

  Tijdens mijn opleiding heb ik geleerd dat de relatie tussen vorm en inhoud zeer belangrijk

  is. Een lap tekst, kort door de bocht de voornaamste manier waarop WRIJ communiceert,

  is misschien niet altijd de meest effectieve vorm van een boodschap over brengen.

  Ontvangers van informatie zijn sinds de digitale revolutie kritischer geworden, hebben

  een korte aandachtspan en moeten geprikkeld worden, wil de boodschap aankomen.

  Vorm(geving) kan hier een grote rol bij spelen.

  In een notendop: het Waterschap wil burgers informeren en activiteiten en projecten

  promoten. Belangrijk hierbij is het overtuigen van mensen van het bestaansrecht van de

  Waterschappen en, door deze boodschap vermakelijk te verpakken, komt deze wellicht

  ook (nog) beter over. Dit geld voor zowel interne communicatie, als externe communicatie.

  De middelen en ideen die in de volgende hoofdstukken worden besproken dragen bij

  aan deze doelen van het Waterschap Rijn & IJssel.

  Informeren Overtuigen VermakenPromoten

 • 6 Adviesrapport v1.0

  Digitale communicatie kan op allerlei verschillende manieren met verschillende doelen.

  In dit hoofdstuk komen globaal een aantal middelen aan bod, sommige die al gebruikt

  worden door RIjn & IJssel, sommige niet. Deze middelen en formats zijn naar mijn idee

  interessant voor het Waterschap, maar het is vooral belangrijk om vast te stellen wanneer

  je welk middel inzet en hoe.

  1. Motion Graphics

  Motiongraphicsgebruikenillustraties,tekst,geluid,animatie-enfilmtechnologienom

  eenbewegendbeeldtecreren;infeitezijnhetfilmpjeswaarbijallerleibewegende

  elementeninenuithetframebewegen.Allerleiproductenmakenhiergebruikvan,film

  en televisie titels, televisiereclames, animatie sequenties en muziek videos.

  Wat motion graphics zo interessant maakt dat het een medium is dat allerlei eigenschappen

  van andere media en kunstvormen met elkaar combineert:

  Dit maakt van motion graphics een veelzijdig, maar ook zintuigelijk sterk medium.

  Illustratie, animatie & geluid werken samen om een boodschap over te brengen.

  Middelen

 • 7Motion graphics kunnen voor verschillende doeleinden worden ontwikkeld: als een

  kunstzinnige uiting, voor het overbrengen van informatie, voor reclame, voor instructie, of

  voor het creren van een hype (denk aan een viral video). Voorbeelden:

  Animaties Explanimations

  Reclames Kunstzinnige uitingen

  Titelsequenties & Idents

  Korte animaties die een probleem of concept

  uitleggen met behulp van bewegende tekst en

  illustraties, en eventueel een voice-over.

  Geen duidelijk doel of boodschap, maar

  bedoeld voor het creren van sfeer of een

  gevoel.

  Korte animaties die een verhaal vertellen

  zonder commercieel of informatief oogmerk,

  maar wel met MG eigenschappen zoals tekst

  in beeld en van korte duur.

  Bedoeld om een product of dienst te promoten

  en verkopen. Vaak worden geschoten beelden

  en (3D) animatie gecombineerd.

  Sfeervolle animaties die een programma of

  filmbegeleiden

 • 8 Adviesrapport v1.0

  Wat motion graphics relevant maakt is dat een vorm van digitale communicatie is die op

  dit moment heel erg in trek is. Steeds meer bedrijven gebruiken motion design om een

  product te promoten of uit te leggen en om dit vervolgens via verschillende kanalen te

  verspreiden. Maar ook kunstenaars en ontwerpers gebruiken animatie om een sfeerbeeld

  te creren of een mooi verhaal te vertellen. Door het gebruik van verschillende elementen

  en media zijn de (creatieve) mogelijkheden van motion graphics oneindig.

  2. Social Media

  Sociale media zijn goede tools om contact te maken en onderhouden. Met bijvoorbeeld

  een Facebookpagina, Twitter of LinkedIn account communiceer je direct, werk je

  samen, verstrek je informatie en entertain je (mogelijke) klanten. En de inhoud die je

  wil verstrekken kan varieren van een document tot een nieuwsbericht, een link naar een

  interessantartikel,eenfoto,video,illustratieofanimatiefilmpje.

  Bij het Waterschap wordt al best wat gebruik gemaakt van social media. Maar er

  zijn voor zover ik heb kunnen vinden geen richtlijnen of regels voor het gebruik van de

  verschillende media en middelen. Het is mogelijk om bewuster onderscheid te maken

  tussen de verschillende social media en hun functies, welke content hoe en waar geplaatst

  wordt en of dit allemaal in lijn is met de visie en het image van het Waterschap.

  Een aantal mogelijke richtlijnen die uitgewerkt zouden kunnen worden:

  - Onderscheid maken tussen Facebook & Twitter (Facebook is een luchtiger

  communicatiemiddel met verschillende tools zoals

Search related