Click here to load reader

Project 1 Adviesrapport Finisol[1]

  • View
    96

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Project 1 Adviesrapport Finisol[1]

Adviesrapport Finisol

TK1AA Groep D Roseanne Westerdijk Jantje Zeelen Joeri Wouters Eric Vosters Richard Stoopen Steven Steenbakkers Dennis Rutten Wendy van der Weijer Luc van der Tuin Tilburg, Juni 2010

Adviesrapport Finisol

In opdracht van: Finisol, Fontys hogeschool BMKB Tutor: Raymond Burgers Auteurs: TK1AA Groep D Roseanne Westerdijk Jantje Zeelen Joeri Wouters Eric Vosters Richard Stoopen Steven Steenbakkers Dennis Rutten Wendy van der Weijer Luc van der Tuin In het kader van: Project 1 Tilburg, 9 juni 2010

SamenvattingFinisol is een zonwering en rolluikenbedrijf wat in 1952 is gestart als eenmanszaak. In 1967 is deze eenmanszaak op een commanditaire vennootschap overgestapt. In de jaren 80 is het bedrijf omgezet in een besloten vennootschap. Het bedrijf wordt geleid door Frits en Marieke van Son. Finisol maakt gebruik van de marketing mix (product, prijs, plaats en promotie). De huidige producten zijn een uitvalscherm, een standaardrolluik en een luxe rolluik. Finisol heeft tevens twee nieuwe producten om op de markt te brengen, een knikarmscherm met windcassette of een transparant pantserrolluik. Finisol vraagt zich af of het introduceren van een nieuw product op de consumenten en zakelijke markt commercieel, financieel en juridisch haalbaar is. Het bedrijf wil weten of het vervangen van het huidige rolluik in de luxe uitvoering door een speciaal windvast knikarmscherm met windcassette verstandig is. Ook is men benieuwd naar de mogelijkheden voor het introduceren van een transparant pantserrolluik voor de zakelijke markt. Naar aanleiding van deze probleemstelling is onze doelstelling een goed afgewogen beslissingstraject in kaart te brengen, zodat hierover een goed besluit kan worden genomen. De prijs van de producten die Finisol op de markt brengt, bestaat uit de kostprijs met een winstopslag van 15%. Het afzetgebied van Finisol is het zuiden van Nederland. Detaillisten in Zuid-Nederland zijn een belangrijke doelgroep. Het marktaandeel van Finisol kan berekend worden door middel van de direct methode en de distributiekengetallen. Bij de directe methode komen we uit op een marktaandeel van 3,23%. Volgens de distributiekengetallen komen we uit op een marktaandeel van 6% bij grote distributiepunten, 10% bij middelgrote distributiepunten en 14,95% bij kleine distributiepunten. Uit de resultatenrekening blijkt, dat het vervangen van het verliesgevende luxe rolluik door het knikarmscherm met windcassette een behoorlijke winst oplevert. Zelfs bij vervanging door het transparante pantserroluik wordt er winst gemaakt. Deze winst is echter een stuk lager dan bij het knikarmscherm met windcassette. Uit het interne onderzoek zijn de sterke en zwakke punten van Finisol naar voren gekomen. Zo heeft Finisol een goed georganiseerde managementstructuur. Er is veel aandacht voor innovatie en ontwikkeling. Dit betekent hoogwaardige producten leveren, iedere 5 jaar een nieuw product op de markt brengen en bestaande producten verbeteren. Tevens is de fabriek van Finisol goed bereikbaar en zijn er duidelijke afspraken gemaakt met detaillisten. Finisol is goed vertegenwoordigd bij grote en kleine vakhandelaren. De zwaktes van Finisol zijn voornamelijk dat het een kleine onderneming is met een slechte administratiestructuur en een gebrek aan financieel inzicht. Daarbij heeft Finisol maar een beperkt assortiment en liggen deze verkoopprijzen gemiddeld boven die van de concurrenten.

De belangrijkste trends op de consumentenmarkt zijn terraszonweringen, screens, markiezen, vensterzonweringen, ingebouwd rolluik, opgebouwd rolluik en roldeuren. De belangrijkste trends op de zakelijke markt zijn vrijstaande zonwering, pergolazonwering, terrasscherm, geperforeerd rolluik, transparant rolluik en opgebouwd rolluik. Finisol treedt op de markt op als handelaar en fabrikant, daardoor heeft Finisol last van interne concurrentie, externe concurrentie en potentile concurrentie. Finisol moet concurreren tegen substitutiegoederen als luxaflex en rolgordijnen. Daarom zullen ze voorkeur door meerwaarde af moeten dwingen. Bij de introductie van een nieuw product hoort een kwalitatief marktonderzoek, hiervoor zijn twee vragenlijsten opgesteld. n voor het knikarmscherm met windcassette gericht op de consumentenmarkt en n voor het transparante pantserrolluik gericht op de zakelijke markt. Uit het marktonderzoek is gebleken dat de vewachte afzetcijfers voor het knikarmscherm met windcassette 10.583 stuks zijn en voor het transparante pantserrolluik 1.392 stuks. De omgeving waar Finisol geen invloed op heeft is weergegeven door middel van een DESTEPanalyse. Hieruit blijkt dat Finisol vooral te maken heeft met overheden, de stand van de conjunctuur, politieke ontwikkelingen, maatschappelijke ontwikkelingen en technologische ontwikkelingen. De deels door Finisol benvloedbare omgeving bestaat uit de concurrenten, leveranciers, klanten en belanghebbenden. De belangrijkste kansen voor Finisol zijn het vergroten van het marktaandeel door de positie bij middelgrote detaillisten te verbeteren, zich te richten op nieuwbouw en in te spelen op het groeiende gevoel naar onveiligheid. Tevens kan het rookverbod zorgen voor een grotere afzet. Finisol heeft ook te maken met enkele bedreigingen zoals de kredietcrisis, verzadiging van de markt en het klimaat. Aan de hand van de SWOT-analyse blijkt dat Finisol een groot marktaandeel heeft, maar slechts een beperkt assortiment. Het marktaandeel kan vergroot worden door de positie bij de middelgrote detaillisten te verbeteren en in te spelen op de groeiende nieuwbouw in Zuid-Nederland. De belangrijkste bedreiging voor Finisol is de kredietcrisis. Uit de break-even analyse is gebleken dat er een afzet van 10.500 stuks kan worden gerealiseerd voor het knikarmscherm, de break-evenafzet is 5.707 stuks dit levert een verschil op van 4793 stuks, en een veiligheidsmarge van 46%. Uit de break-even analyse is gebleken dat er bij het pantserroluik een afzet kan worden gerealiseerd van 1400 stuks, de break-evenafzet is echter 1552 stuks dit betekend een tekort van 152 stuks bij de verkoop. Het is dus onverstandig om het pantserroluik in productie te nemen want deze zou een verlies veroorzaken. Financieel gezien moet Finisol kiezen voor het knikarmscherm ter vervanging van het luxe rolluik.

Voorwoord

In februari 2010 zijn wij, Roseanne Westerdijk, Steven Steenbakker, Eric Vosters, Richard Stoopen, Dennis Rutten, Luc van der Tuin, Wendy van der Weijer, Jantje Zeelen en Joeri Wouters, begonnen aan de studie bedrijfsmanagement aan de Fontys hogeschool voor bedrijfsmanagement en techniek. Als eerste project kregen wij de opdracht om een advies te geven aan een fictief bedrijf, Finisol, dat graag nieuwe producten op de markt zou willen introduceren. Aan ons de taak om erachter te komen of dit wel of niet lucratief was voor de onderneming. Het project was opgedeeld in zes weken waarin verschillende opdrachten aanbod kwamen, die ons steeds dichter tot het uiteindelijke advies brachten. Om de projectgroep te leiden werden twee leiders aangesteld die elkaar om de week afwisselden, in ons geval waren dit Roseanne Westerdijk en Jantje Zeelen. De opdrachten die iedere week aan bod kwamen werden aan het begin van de week besproken en verdeeld onder de groepsleden. De verdeling van de opdrachten verliep in overleg met elkaar, zodat iedereen aan zijn sterke en zwakke kanten kon werken. In de meeste gevallen werden steeds twee groepsleden op een opdracht gezet, maar soms moesten we ook compromissen maken en werden opdrachten ook alleen gemaakt. De samenwerking binnen de groep verliep goed. Zo nu en dan liepen we wel tegen wat mankementen op maar die konden altijd later verholpen worden door een goed gesprek. De motivatie in de groep was groot, maar de planning achteraf toch een probleem. Als groep zouden wij graag nog een woord van dank willen geven aan mijnheer Burgers die ons tijdens dit project heeft ondersteund en waarnodig geholpen. Verder willen wij natuurlijk alle andere docenten bedanken die ons dit project hebben geholpen en ondersteund, Dhr. Quak, Dhr. Verstappen, Dhr. Jacobs, Mvr. Hulsbergen Henning en natuurlijk ook Dhr. Aquarius.

Inhoudsopgave

Samenvatting VoorwoordVoorwoord.............................................................................................................. 4 ........................................................................................................................... 6 Samenvatting Voorwoord.......................................................................................................... 6 Inleiding.................................................................................................................. 7 2. Interne analyse...................................................................................................8 2.1 Het profiel van Finisol....................................................................................8 2.2 Organisatiestructuur Finisol..........................................................................9 3.2.1 Interne concurrentie..............................................................................15 3.2.2 Externe concurrentie.............................................................................15 3.2.3 Potentile concurrentie.........................................................................15 3.3 Marktonderzoek...........................................................................................15 3.3.1 Conclusie van het marktonderzoek.......................................................16 3.4 DESTEP-analyse..........................................................................................16 3.5 Conclusies Opportunities en Threats ..........................................................17 3.5.1 Opportunities........................................................................................17 3.5.2 Threats......................