adviesrapport Veronica volledig

  • View
    1.034

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of adviesrapport Veronica volledig

ADVIESRAPPORT

VEIF Consultancy GroupADVIESRAPPORTVoor het Veronica schip

Vincent van Leeuwen | Emiel Schnell | Irvin de Vette | Ferris-Dean van der DriftBegeleidend docent: Ernst de Roos

Inhoud1. Samenvatting42. Inleiding63. Theoretisch Kader74. Kernconclusies onderzoeksrapport94.1 Conclusie Micro analyse94.2 Conclusie Meso analyse94.3 Conclusie Macro analyse104.4 Conclusie Field Research104.5 Eindconclusie onderzoeksrapport115. SWOT analyse125.1Toelichting SWOT135.2 Swot conclusies155.3 Confrontatiematrix165.4 Strategische issues175.4.1 Kansvelden175.4.2 Probleemvelden175.5 Conclusie186. Strategisch opties196.1 De opties196.2 FOETSJE-model206.2.1 Financieel206.2.2 Organisatorisch216.2.3 Economisch226.2.4 Technologisch236.2.5 Sociaal236.2.6 Juridisch246.2.7 Ecologisch246.2.8 Eindscore FOETSJE-model256.2.9 Conclusie FOETSJE-model257. Strategische keuze267.1 ABELL model267.2 Waarde strategien van Treacy en Wiersema277.2.1 Operational Excellence277.2.2 Product Leadership277.2.3 Customer Intimacy287.3 Doelgroep287.4 Positionering298. Concept308.1 Nieuwe Visie308.2 Nieuwe missie308.3 Talenten318.4 Publiek328.5 Nieuwe verdienmodellen338.6 Conclusie Concept339. Operationeel marketingplan349.1 Marketingbeleid349.1.1 Stream349.1.2 Advertenties349.2 Marketingmix349.2.1 Product349.2.2 Prijs359.2.3 Plaats359.2.4 Promotie359.3 Marketingdoelstelling3610. Canvasmodel37Toelichting canvas3711. Implementatieplan3911.1 Uitleg kosten en financiering:3911.1.1 Inhuren technische ondersteuning:3911.1.2 Muziekleraar inhuren:3911.1.3 Begeleiders muziekavonden inhuren:4011.1.4 Investeringen in servers:4011.1.5 Flyers4011.1.6 Posters4011.1.7 Opzetten webshop:4011.2 Verdienmodellen online omgeving4011.2.1 Streaming-dienst4011.2.2 Verkoop geluidsopnames4312. Conclusie46

1. Samenvatting

Voor dit adviesrapport zijn de resultaten gevonden in het onderzoeksrapport zorgvuldig in overweging genomen. Deze gegevens zijn verder verwerkt in een SWOT waar de kans en bedreigingsvelden uit zijn gekomen. Door de SWOT zijn er ook twee strategische opties goed genoeg bevonden om te gaan toetsen door middel van het FOETSJE-model.

Dit model geeft scores aan een optie op basis van zeven dimensies. VEIF Consultancy Group heeft de opties getoetst en daar is uitgekomen dat intensivering van het talentenprogramma de beste optie is. Deze optie is daarna verder beschreven. Doordat steeds meer organisaties lucht krijgen van deze talentenmarkt moet het Veronica schip simpelweg de beste zijn in de markt.

VEIF Consultancy Group verwacht dit te realiseren door middel van het uitbreiden naar de online omgeving. Zo zal de website aangepast worden om een stream te kunnen voorzien. Dit zal er ook voor zorgen dat het Veronica schip een grotere doelgroep weet te bereiken. Verder wordt het podium voor talenten op deze manier interessanter omdat ook zij een groter publiek kunnen bereiken.

Het nieuwe marketingbeleid kan vooral samengevat worden als intensivering. Er zal meer gebruik gemaakt gaan worden van Facebook en Twitter. Ook zal om deze verandering van koers bekend te maken bij muzikale talenten geflyerd worden bij het Conservatorium en de Herman Brood Academy. Dit om zo een begin te creren qua talenten die de boot bezoeken.

Ook voor het publiek wordt het makkelijker om in aanraking te komen met het Veronica schip. Zo kan er door middel van de stream veel makkelijker gekeken worden naar wat er zich op het Veronica schip afspeelt. Ook zal het mogelijk worden om tegen betaling uitzendingen terug te kijken of nummers te kopen die in de smaak zijn gevallen.

Dit maakt het verder mogelijk voor het Veronica schip om via meer dan n inkomstenbron te gaan werken. Door deze nieuwe inkomstenbronnen wordt het Veronica schip in staat gesteld om te verdienen aan mensen die niet het Veronica schip fysiek bezoeken. Dit is ook omdat er uit veldonderzoek is gebleken dat het Veronica schip nog van aardig wat bekendheid mag genieten maar dat deze mensen nauwelijks het Veronica schip bezoeken.

Tot slot zullen er kosten gemaakt moeten worden om dit plan in werking te stellen. Deze kosten zijn echter niet zo hoog omdat het in wezen een uitbreiding is van de investeringen die al gemaakt zijn. Met dit concept verwacht VEIF Consultancy Group een vruchtbare toekomst te realiseren voor het Veronica schip. De combinatie van muziek met alle verdienmodellen zorgen ervoor dat het Veronica schip terug gaat naar haar roots.

2. Inleiding

Het adviesrapport dat nu voor u ligt is geschreven in opdracht van het Veronica schip. Het Veronica schip is een begrip in de Nederlandse maatschappij. In de jaren 60 diende het als zendschip voor de piratenzender Veronica die zo een hele generatie benvloedde met de hits uit die tijd. Daardoor heeft het Veronica schip voor een hele groep mensen emotionele waarde gekregen, want het heeft er voor gezorgd dat ze vrijer zijn gaan denken. Na de legalisering van de commercile zenders op het vasteland werd de boot uit dienst gehaald.

Na een groot aantal jaren overal te hebben rondgezworven kwam het schip uiteindelijk in handen van onder andere onderneemster Nimet Akdemir. Mevrouw Akdemir heeft het schip op laten knappen en uiteindelijk kwam het te liggen aan een kade op het NDSM-terrein te Amsterdam. Hier ligt het schip nog steeds en doet het dienst als horeca gelegenheid waar af en toe feesten worden gegeven. Het schip haalt echter nog niet de gewenste bezoekersaantallen.

De koers die op dit moment gezet is door mevrouw Akdemir is er n vol cultuur, muziek en vooral een podium geven aan talenten om zich te laten zien aan een groter publiek. Voor deze talenten worden speciale evenementen gehouden die vaak aan elkaar gepraat worden door een ambassadeur. Met deze evenementen weet het schip wel een doelgroep te bereiken die het Veronica schip ook bezoekt. Onderzoek heeft uitgewezen dat de groep die zich het meest betrokken voelt bij het Veronica schip in de leeftijdscategorie 45-54 jaar bevindt.

Hoewel deze evenementen een succes kunnen worden genoemd is het de rest van de week te rustig op het schip. Na onderzoek te hebben uitgevoerd blijkt ook dat het Veronica schip geen duidelijk concept heeft geformuleerd en ook nergens blijkt kernwaarden te willen uitdragen naar de klant toe. VEIF Consultancy Group heeft dan ook de probleemstelling als volgt opgesteld: In hoeverre kan de implementatie van een nieuw concept helpen een vaste bezoekersstroom te genereren?

Om deze probleemstelling kracht bij te zetten heeft VEIF Consultancy Group de centrale vraag als volgt omschreven:

Op welke manier zal het Veronica schip haar bestemming moeten aanpassen om een groei te realiseren in omzet en bezoekersaantallen?

Voor dit adviesrapport zijn de resultaten die gevonden zijn in het onderzoeksrapport gebruikt. Deze resultaten zijn gevonden door middel van uitgevoerd deskresearch, field-research, expert interviews en consumentenonderzoek onder Amsterdammers in de leeftijd 16-65 jaar.

VEIF Consultancy Group heeft de volgende doelstellingen vastgesteld voor het Veronica schip. Een meer constantere bezoekersstroom die verdeeld kan worden over n week.

3. Theoretisch Kader

Voor het opstellen van het adviesrapport zal VEIF Consultancy Group gebruik maken van de onderstaande rapporten. De rapporten geven inzicht in de toekomst van de NDSM-werf en welke effecten dat heeft op het gebied. Ook worden er rapporten gebruikt die inzicht verschaffen in de overige gebieden van Amsterdam.

Investeringsbesluit NDSM-werf [http://www.m-11.nl/downloads/Investeringsbesluit%20NDSM%20Werf.pdf]

Dit rapport uit 2010 geeft inzicht in de toekomst van het terrein. Het geeft de beslissingen weer die genomen zijn door de gemeente om het gebied te veranderen naar woon- en werkgebied. Met een maximaal van 3800 woningen en het behouden van de creatieve achtergrond van het gebied verwacht gemeente Amsterdam een nieuw en interessant gebied te ontwikkelen.

Bijlagenboek investeringsbesluit NDSM-werf [file:///C:/Users/Ferris-Dean/Downloads/02_bijlagenboek_investeringsbesluit_ndsm-werf_d_d_3_april_2012.pdf]

Dit rapport ondersteunt het investeringsbesluit NDSM-werf en gaat dieper op de zaken in. Het geeft extra achtergrondinformatie over de keuzes die gemaakt zijn door de gemeente ten aanzien van het terrein. Dit bijlagenboek is uit 2012 dus twee jaar na het eerdere investeringsbesluit. In die twee jaar zijn de plannen verder gefinaliseerd en dus uitgebreid terug te vinden in dit bijlagenboek.

Potenties voor retail & horeca in het 1012-gebied [http://www.amsterdamcity.nl/media/uploads/ushmanWakefield-1012.pdf]

Dit rapport is uitgevoerd door Cushman & Wakefield in opdracht van de gemeente Amsterdam. Het geeft inzicht in de horeca en retail van Amsterdam. Ook laat het rapport de kansen zien die er op deze twee gebieden zijn. Tot slot geeft het rapport ook inzicht in de concentraties bezoekers en waar ze zich bevinden.

Huren op de NDSM-werf [http://gerritjw.home.xs4all.nl/NDSM/NDSMsite/info%20afbouw%20kunststad/infoboekje%20Huren%20op%20de%20NDSMwerf.pdf]

Dit rapport geeft inzicht in de huurprijzen op het terrein zelf. Verder staan hier ook de prijzen in voor het water en energieverbruik. Dit rapport kan meer worden gezien als prijslijst en contractvoorbeeld voor het terrein zelf en kan zo inzicht geven in potentile concurrenten die zich op deze manier zouden willen vestigen op het terrein.

Tall Ship Pollux [http://klaassenbv.nl/bogdocumenten/6386_5c5e2921-3e1a-4732-a7c2-e37dcee45874.pdf]

Deze brochure van Klaassen Horecamakelaardij B.V. gaat over het schip dat tegenover het Veronica schip ligt. Het geeft inzicht in de prijs die betaald zou moeten worden voor het schip alsmede gegevens over het oppervlak van het schip en hoe de locatie gebruikt zou kunnen worden. Op deze manier kan