of 60 /60
VEIF Consultancy Group ADVIESRAPPORT Voor het Veronica schip Vincent van Leeuwen | Emiel Schnell | Irvin de Vette | Ferris-Dean van der Drift Begeleidend docent: Ernst de Roos

adviesrapport Veronica volledig

Embed Size (px)

Text of adviesrapport Veronica volledig

Page 1: adviesrapport Veronica volledig

VEIF Consultancy Group

ADVIESRAPPORT

Voor het Veronica schip

Vincent van Leeuwen | Emiel Schnell | Irvin de Vette | Ferris-Dean van der DriftBegeleidend docent: Ernst de Roos

Page 2: adviesrapport Veronica volledig

1

Page 3: adviesrapport Veronica volledig

Inhoud1. Samenvatting......................................................................................................................................................4

2. Inleiding..............................................................................................................................................................6

3. Theoretisch Kader..............................................................................................................................................7

4. Kernconclusies onderzoeksrapport....................................................................................................................9

4.1 Conclusie Micro analyse...............................................................................................................................9

4.2 Conclusie Meso analyse...............................................................................................................................9

4.3 Conclusie Macro analyse............................................................................................................................10

4.4 Conclusie Field Research............................................................................................................................10

4.5 Eindconclusie onderzoeksrapport..............................................................................................................11

5. SWOT analyse...................................................................................................................................................12

5.1Toelichting SWOT........................................................................................................................................13

5.2 Swot conclusies..........................................................................................................................................15

5.3 Confrontatiematrix.....................................................................................................................................16

5.4 Strategische issues.....................................................................................................................................17

5.4.1 Kansvelden..........................................................................................................................................17

5.4.2 Probleemvelden..................................................................................................................................17

5.5 Conclusie....................................................................................................................................................18

6. Strategisch opties.............................................................................................................................................19

6.1 De opties....................................................................................................................................................19

6.2 FOETSJE-model...........................................................................................................................................20

6.2.1 Financieel............................................................................................................................................20

6.2.2 Organisatorisch...................................................................................................................................21

6.2.3 Economisch.........................................................................................................................................22

6.2.4 Technologisch.....................................................................................................................................23

6.2.5 Sociaal.................................................................................................................................................23

6.2.6 Juridisch..............................................................................................................................................24

6.2.7 Ecologisch...........................................................................................................................................24

6.2.8 Eindscore FOETSJE-model...................................................................................................................25

6.2.9 Conclusie FOETSJE-model...................................................................................................................25

7. Strategische keuze............................................................................................................................................26

7.1 ABELL model..............................................................................................................................................26

7.2 Waarde strategieën van Treacy en Wiersema...........................................................................................27

7.2.1 Operational Excellence.......................................................................................................................27

7.2.2 Product Leadership.............................................................................................................................27

2

Page 4: adviesrapport Veronica volledig

7.2.3 Customer Intimacy..............................................................................................................................28

7.3 Doelgroep..................................................................................................................................................28

7.4 Positionering..............................................................................................................................................29

8. Concept............................................................................................................................................................30

8.1 Nieuwe Visie..............................................................................................................................................30

8.2 Nieuwe missie............................................................................................................................................30

8.3 Talenten.....................................................................................................................................................31

8.4 Publiek.......................................................................................................................................................32

8.5 Nieuwe verdienmodellen...........................................................................................................................33

8.6 Conclusie Concept......................................................................................................................................33

9. Operationeel marketingplan............................................................................................................................34

9.1 Marketingbeleid.........................................................................................................................................34

9.1.1 Stream................................................................................................................................................34

9.1.2 Advertenties.......................................................................................................................................34

9.2 Marketingmix.............................................................................................................................................34

9.2.1 Product...............................................................................................................................................34

9.2.2 Prijs.....................................................................................................................................................35

9.2.3 Plaats..................................................................................................................................................35

9.2.4 Promotie.............................................................................................................................................35

9.3 Marketingdoelstelling................................................................................................................................36

10. Canvasmodel..................................................................................................................................................37

Toelichting canvas............................................................................................................................................37

11. Implementatieplan.........................................................................................................................................39

11.1 Uitleg kosten en financiering:..................................................................................................................39

11.1.1 Inhuren technische ondersteuning:..................................................................................................39

11.1.2 Muziekleraar inhuren:......................................................................................................................39

11.1.3 Begeleiders muziekavonden inhuren:...............................................................................................40

11.1.4 Investeringen in servers:...................................................................................................................40

11.1.5 Flyers................................................................................................................................................40

11.1.6 Posters..............................................................................................................................................40

11.1.7 Opzetten webshop:...........................................................................................................................40

11.2 Verdienmodellen online omgeving..........................................................................................................40

11.2.1 Streaming-dienst...............................................................................................................................40

11.2.2 Verkoop geluidsopnames.................................................................................................................43

12. Conclusie........................................................................................................................................................46

3

Page 5: adviesrapport Veronica volledig

4

Page 6: adviesrapport Veronica volledig

1. Samenvatting

Voor dit adviesrapport zijn de resultaten gevonden in het onderzoeksrapport zorgvuldig in overweging genomen. Deze gegevens zijn verder verwerkt in een SWOT waar de kans en bedreigingsvelden uit zijn gekomen. Door de SWOT zijn er ook twee strategische opties goed genoeg bevonden om te gaan toetsen door middel van het FOETSJE-model.

Dit model geeft scores aan een optie op basis van zeven dimensies. VEIF Consultancy Group heeft de opties getoetst en daar is uitgekomen dat intensivering van het talentenprogramma de beste optie is. Deze optie is daarna verder beschreven. Doordat steeds meer organisaties lucht krijgen van deze talentenmarkt moet het Veronica schip simpelweg de beste zijn in de markt.

VEIF Consultancy Group verwacht dit te realiseren door middel van het uitbreiden naar de online omgeving. Zo zal de website aangepast worden om een stream te kunnen voorzien. Dit zal er ook voor zorgen dat het Veronica schip een grotere doelgroep weet te bereiken. Verder wordt het podium voor talenten op deze manier interessanter omdat ook zij een groter publiek kunnen bereiken.

Het nieuwe marketingbeleid kan vooral samengevat worden als intensivering. Er zal meer gebruik gemaakt gaan worden van Facebook en Twitter. Ook zal om deze verandering van koers bekend te maken bij muzikale talenten geflyerd worden bij het Conservatorium en de Herman Brood Academy. Dit om zo een begin te creëren qua talenten die de boot bezoeken.

Ook voor het publiek wordt het makkelijker om in aanraking te komen met het Veronica schip. Zo kan er door middel van de stream veel makkelijker gekeken worden naar wat er zich op het Veronica schip afspeelt. Ook zal het mogelijk worden om tegen betaling uitzendingen terug te kijken of nummers te kopen die in de smaak zijn gevallen.

Dit maakt het verder mogelijk voor het Veronica schip om via meer dan één inkomstenbron te gaan werken. Door deze nieuwe inkomstenbronnen wordt het Veronica schip in staat gesteld om te verdienen aan mensen die niet het Veronica schip fysiek bezoeken. Dit is ook omdat er uit veldonderzoek is gebleken dat het Veronica schip nog van aardig wat bekendheid mag genieten maar dat deze mensen nauwelijks het Veronica schip bezoeken.

Tot slot zullen er kosten gemaakt moeten worden om dit plan in werking te stellen. Deze kosten zijn echter niet zo hoog omdat het in wezen een uitbreiding is van de investeringen die al gemaakt zijn. Met dit concept verwacht VEIF Consultancy Group een vruchtbare toekomst te realiseren voor het Veronica schip. De combinatie van muziek met alle verdienmodellen zorgen ervoor dat het Veronica schip terug gaat naar haar roots.

5

Page 7: adviesrapport Veronica volledig

2. Inleiding

Het adviesrapport dat nu voor u ligt is geschreven in opdracht van het Veronica schip. Het Veronica schip is een begrip in de Nederlandse maatschappij. In de jaren 60 diende het als zendschip voor de piratenzender Veronica die zo een hele generatie beïnvloedde met de hits uit die tijd. Daardoor heeft het Veronica schip voor een hele groep mensen emotionele waarde gekregen, want het heeft er voor gezorgd dat ze vrijer zijn gaan denken. Na de legalisering van de commerciële zenders op het vasteland werd de boot uit dienst gehaald.

Na een groot aantal jaren overal te hebben rondgezworven kwam het schip uiteindelijk in handen van onder andere onderneemster Nimet Akdemir. Mevrouw Akdemir heeft het schip op laten knappen en uiteindelijk kwam het te liggen aan een kade op het NDSM-terrein te Amsterdam. Hier ligt het schip nog steeds en doet het dienst als horeca gelegenheid waar af en toe feesten worden gegeven. Het schip haalt echter nog niet de gewenste bezoekersaantallen.

De koers die op dit moment gezet is door mevrouw Akdemir is er één vol cultuur, muziek en vooral een podium geven aan talenten om zich te laten zien aan een groter publiek. Voor deze talenten worden speciale evenementen gehouden die vaak aan elkaar gepraat worden door een ambassadeur. Met deze evenementen weet het schip wel een doelgroep te bereiken die het Veronica schip ook bezoekt. Onderzoek heeft uitgewezen dat de groep die zich het meest betrokken voelt bij het Veronica schip in de leeftijdscategorie 45-54 jaar bevindt.

Hoewel deze evenementen een succes kunnen worden genoemd is het de rest van de week te rustig op het schip. Na onderzoek te hebben uitgevoerd blijkt ook dat het Veronica schip geen duidelijk concept heeft geformuleerd en ook nergens blijkt kernwaarden te willen uitdragen naar de klant toe. VEIF Consultancy Group heeft dan ook de probleemstelling als volgt opgesteld: In hoeverre kan de implementatie van een nieuw concept helpen een vaste bezoekersstroom te genereren?

Om deze probleemstelling kracht bij te zetten heeft VEIF Consultancy Group de centrale vraag als volgt omschreven:

“Op welke manier zal het Veronica schip haar bestemming moeten aanpassen om een groei te realiseren in omzet en bezoekersaantallen?”

Voor dit adviesrapport zijn de resultaten die gevonden zijn in het onderzoeksrapport gebruikt. Deze resultaten zijn gevonden door middel van uitgevoerd deskresearch, field-research, expert interviews en consumentenonderzoek onder Amsterdammers in de leeftijd 16-65 jaar.

VEIF Consultancy Group heeft de volgende doelstellingen vastgesteld voor het Veronica schip. Een meer constantere bezoekersstroom die verdeeld kan worden over één week.

6

Page 8: adviesrapport Veronica volledig

3. Theoretisch Kader

Voor het opstellen van het adviesrapport zal VEIF Consultancy Group gebruik maken van de onderstaande rapporten. De rapporten geven inzicht in de toekomst van de NDSM-werf en welke effecten dat heeft op het gebied. Ook worden er rapporten gebruikt die inzicht verschaffen in de overige gebieden van Amsterdam.

Investeringsbesluit NDSM-werf [http://www.m-11.nl/downloads/Investeringsbesluit%20NDSM%20Werf.pdf]

Dit rapport uit 2010 geeft inzicht in de toekomst van het terrein. Het geeft de beslissingen weer die genomen zijn door de gemeente om het gebied te veranderen naar woon- en werkgebied. Met een maximaal van 3800 woningen en het behouden van de creatieve achtergrond van het gebied verwacht gemeente Amsterdam een nieuw en interessant gebied te ontwikkelen.

Bijlagenboek investeringsbesluit NDSM-werf [file:///C:/Users/Ferris-Dean/Downloads/02_bijlagenboek_investeringsbesluit_ndsm-werf_d_d_3_april_2012.pdf]

Dit rapport ondersteunt het investeringsbesluit NDSM-werf en gaat dieper op de zaken in. Het geeft extra achtergrondinformatie over de keuzes die gemaakt zijn door de gemeente ten aanzien van het terrein. Dit bijlagenboek is uit 2012 dus twee jaar na het eerdere investeringsbesluit. In die twee jaar zijn de plannen verder gefinaliseerd en dus uitgebreid terug te vinden in dit bijlagenboek.

Potenties voor retail & horeca in het 1012-gebied [http://www.amsterdamcity.nl/media/uploads/ushmanWakefield-1012.pdf]

Dit rapport is uitgevoerd door Cushman & Wakefield in opdracht van de gemeente Amsterdam. Het geeft inzicht in de horeca en retail van Amsterdam. Ook laat het rapport de kansen zien die er op deze twee gebieden zijn. Tot slot geeft het rapport ook inzicht in de concentraties bezoekers en waar ze zich bevinden.

Huren op de NDSM-werf [http://gerritjw.home.xs4all.nl/NDSM/NDSMsite/info%20afbouw%20kunststad/infoboekje%20Huren%20op%20de%20NDSMwerf.pdf]

Dit rapport geeft inzicht in de huurprijzen op het terrein zelf. Verder staan hier ook de prijzen in voor het water en energieverbruik. Dit rapport kan meer worden gezien als prijslijst en contractvoorbeeld voor het terrein zelf en kan zo inzicht geven in potentiële concurrenten die zich op deze manier zouden willen vestigen op het terrein.

7

Page 9: adviesrapport Veronica volledig

Tall Ship Pollux [http://klaassenbv.nl/bogdocumenten/6386_5c5e2921-3e1a-4732-a7c2-e37dcee45874.pdf]

Deze brochure van Klaassen Horecamakelaardij B.V. gaat over het schip dat tegenover het Veronica schip ligt. Het geeft inzicht in de prijs die betaald zou moeten worden voor het schip alsmede gegevens over het oppervlak van het schip en hoe de locatie gebruikt zou kunnen worden. Op deze manier kan inzicht worden gekregen in wat dit schip biedt ten opzichte van het Veronica schip om zo te kijken naar mogelijke voordelen die te behalen vallen.

Locaties genoeg, Frustraties teveel. Eindrapportage Ligplaatsenregisseur [https://www.waternet.nl/media/638320/locaties_genoeg_frustraties_te_veel_-_eindrapportage_ligplaatsenregisseur.pdf]

Dit rapport is opgesteld door de gemeente Amsterdam en geeft inzicht in alle ligplaatsen van Amsterdam dus ook het NDSM-terrein. Verder kunnen hier ook eventueel substituut ligplaatsen uitgehaald worden mocht het Veronica schip om wat voor reden dan ook verplaatst moeten worden.

Kerncijfers Amsterdam 2013 [http://www.os.amsterdam.nl/media/Kerncijfers%20Amsterdam%202013/#/4/zoomed]

Dit rapport geeft inzicht in alle feiten over Amsterdam die plaats hebben gevonden in het afgelopen jaar. Dit rapport zal gebruikt worden bij de analyses van de macro omgeving en het onderbouwen van de gekozen doelgroep.

Hervormingsagenda 2014-2018 D66 [http://d66amsterdam.nl/download/Hervormingsagenda%20internet.pdf]

Dit rapport geeft inzicht in de mogelijke veranderingen die Amsterdam de komende tijd zal ondergaan. Er zal een grotere nadruk worden gelegd op cultuur en natuur. Denk hierbij aan meer geld voor kunst en meer fietspaden om zo een internationale groene stad te creëren. Trendrede 2014 [http://www.marketingonline.nl/bericht/trendrede-2014-de-14-belangrijkste-trends]

Dit artikel opgesteld door marketingonline en geeft inzicht in alle trends die er op dit moment spelen. Door gebruik te maken van dit artikel kan VEIF Consultancy Group een beter inzicht krijgen in de routes die er zijn te nemen.

8

Page 10: adviesrapport Veronica volledig

4. Kernconclusies onderzoeksrapport

Hieronder zullen de belangrijkste conclusies worden omschreven die gevonden zijn in het uitgevoerde onderzoeksrapport. De kernconclusies zijn opgedeeld in de volgende vier omgevingen: Micro analyse, Meso analyse, Macro analyse en tot slot de belangrijkste conclusies uit het field-research. Tot slot zal er antwoord worden gegeven op de centrale onderzoeksvraag: Hoe ziet de interne en externe omgeving van het Veronica schip eruit en wie zijn de potentiële doelgroep?

4.1 Conclusie Micro analyse

Het Veronica schip heeft de organisatie nog niet helemaal op orde. Hoewel er een missie en visie zijn geformuleerd mist het Veronica schip doelstellingen en een strategie om deze te verwezenlijken. Ook heeft het Veronica schip nergens haar kernwaarden geformuleerd waardoor het moeilijker wordt om een bepaalde identiteit uit te dragen naar de potentiële doelgroep.

De organisatie zoals hij nu binnen het schip is georganiseerd is redelijk. Mevrouw Akdemir staat aan het hoofd van een tien koppige organisatie. Verder maakt het Veronica schip gebruik van ambassadeurs, veelal bekende Nederlanders, die de organisatie inzet op georganiseerde evenementen. Toch missen er wel schakels in de organisatie. Zo omschrijft het Veronica schip ook een plek voor theater te willen zijn maar nergens is iemand te vinden die daar verantwoordelijk voor is.

Op het gebied qua marketing is het grootste probleem te vinden. Dit zijn de openingstijden en de communicatie hierover. Het Veronica schip maakt gebruik van een website, Facebook- en Twitter-account. Via deze verschillende outlets wordt echter andere informatie gegeven met betrekking tot de openingstijden. Op de website wordt vrijdag t/m zondag vanaf 12.00u gegeven. Kijkend naar het Facebook-account van het Veronica schip dan is er een begintijd van 10.00u gegeven. Verder is er op Twitter gemeld dat het schip 7 dagen per week open zal zijn. Dit alles laat het nogal chaotisch overkomen naar de potentiële doelgroep toe.

Tot slot is de plaats waar het schip nu ligt, het NDSM-terrein, volop in ontwikkeling. Het hele terrein zal worden her ontwikkeld en er zal ruimte komen voor maximaal 3500 woningen. Voor het Veronica schip betekent dit dat de lange termijn wat onzeker is. De gemeente heeft aangegeven het Veronica schip te willen behouden maar weet niet of het NDSM-terrein op de lange termijn de plek blijft waar het schip blijft liggen.

4.2 Conclusie Meso analyse

Met de huidige opzet van regelmatig evenementen organiseren zoals het Nieuw Amsterdams Peil weet het Veronica schip toch een bepaalde doelgroep te bereiken. De groep die zich het meest betrokken voelt met het schip is de leeftijdscategorie 45-54 jaar.

Als er verder gekeken wordt naar andere horecagelegenheden op het NDSM-terrein dan valt vooral op dat de entree naar het schip niet ideaal is en mensen ervan kan weerhouden het schip op te stappen. De prijzen die het Veronica schip

9

Page 11: adviesrapport Veronica volledig

berekent voor haar assortiment zijn echter wel goed en er zijn toch aardig wat mensen bekend met het schip zelf.

4.3 Conclusie Macro analyse

Op het macrogebied zijn er een aantal interessante ontwikkelingen gaande. Het eerste dat opvalt is dat net zoals de rest van Nederland de groep 65-plussers het snelst groeit met 3.4% in het afgelopen jaar. Verder wordt verwacht dat de explosieve groei van de afgelopen zes jaar dit jaar zal afvlakken.

Verder begint Nederland voorzichtig uit de crisis te komen. Bedrijven beginnen voorzichtig te investeren en consumenten beginnen ook weer geld uit te geven maar dan vooral aan duurzame goederen zoals auto’s. De werkloosheid blijft desalniettemin hoog en hoewel deze is gedaald is dit vooral te danken aan mensen die zich terugtrekken van de arbeidsmarkt door bijvoorbeeld weer te gaan studeren.

Door deze crisis zijn er verder nieuwe trends te ontdekken op sociaal-cultureel niveau als reactie op de situatie. Op individueel niveau is op te merken dat men veerkrachtiger wordt en steeds meer doorzet. Op collectief niveau is wat omschreven wordt als The Rise of the Sharing Economy op komst. Dit houdt in dat men niet meer 24/7 alles in eigen bezit hoeft te hebben en sites als airbnb zijn hier een goed voorbeeld van.

Op technologisch gebied is vooral de cloud in opkomst. Mensen zetten veel sneller al hun data en gegevens ergens in de cloud waar het makkelijker toegankelijk is. Hierdoor is er ook veel meer data beschikbaar voor onderzoekers waardoor er betere onderzoeken kunnen worden opgesteld in de toekomst. Verder zijn mensen tegenwoordig beter in staat de consequenties van hun acties bij te houden en hun levensstijl hierop aan te passen, men leeft dus bewuster. Verder nemen games een steeds prominentere rol in het alledaagse leven in, met zogenaamde ‘serious games’ die gebruikt worden in bijvoorbeeld het onderwijs.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen blijft bij bedrijven hoog in het vaandel staan en door de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen ziet het politieke landschap er totaal anders uit voor Amsterdam. D66 is de grote winnaar geworden en deze partij wil ook gaan werken aan een groenere stad met meer geld voor kunst en cultuur.

4.4 Conclusie Field Research

Met de eerder beantwoorde deelvragen kan de hoofdvraag worden beantwoord:

De doelgroep van het Veronica schip is op dit moment mensen in de leeftijdsgroep 45-54 jaar met een affiniteit met het schip. Verder kan het Veronica schip nog steeds rekenen op een goede bekendheid, maar het probleem is dat deze personen het schip niet bezoeken. Verder blijkt wel dat deze doelgroep één van de grootste uitgevers is als ze uitgaan.

Uit expertonderzoek is verder gebleken dat op de lange termijn de locatie onzeker is. De gemeente heeft aangegeven het schip graag in Amsterdam te willen houden maar kon niet specificeren of dat op het NDSM-terrein blijft of elders. Dit is echter wel gebaseerd op de langere termijn.

10

Page 12: adviesrapport Veronica volledig

11

Page 13: adviesrapport Veronica volledig

4.5 Eindconclusie onderzoeksrapport

In het onderzoeksrapport zijn de interne en externe omgeving van het Veronica schip uitvoerig onderzocht. Uit dit onderzoeksrapport zijn er verschillende resultaten gevonden die VEIF Consultancy Group in staat stelt antwoord te geven op de centrale onderzoeksvraag:

Hoe ziet de interne en externe omgeving van het Veronica schip eruit en wie zijn de potentiële doelgroep?

Het Veronica schip is na een aantal jaar te hebben rondgezworven sinds eind 2013 open voor het publiek. Het Veronica schip organiseert op dit moment regelmatig evenementen die in het teken staan van nieuw talent. Deze evenementen worden over het algemeen goed bezocht maar andere dagen komt er bijna niemand op af.

Het Veronica schip moet vooral werken aan haar communicatie naar de doelgroep toe. Er ontstaat behoorlijk wat verwarring met betrekking tot de openingstijden als er op de drie verschillende kanalen iets anders wordt gemeld. Verder moet het Veronica schip kernwaarden en een strategie hebben waardoor alles meer focus krijgt. Op dit moment wil er teveel gedaan worden in een te beperkte tijd.

Het eind van de crisis begint wel voorzichtig aan in beeld te komen. Desalniettemin blijven de consumentenbestedingen laag en de werkloosheid relatief hoog. Er zijn in Amsterdam wel wat interessante ontwikkelingen aan de gang. Net zoals de rest van Nederland vergrijst ook Amsterdam, maar minder hard dan het landelijk gemiddelde. Verder is er op politiek gebied een grote verandering geweest. D66 is als grote winnaar uit de gemeenteraadsverkiezingen gekomen. De plannen die de partij heeft door laten schemeren wijzen erop dat Amsterdam groener gaat worden met meer ruimte voor kunst en cultuur.

Het Veronica schip geniet echter nog steeds van een goede bekendheid. Dit komt vooral door de historie die het schip met zich meebrengt. Verder zijn er door de ontwikkelingen op macrogebied aardig wat kansen ontstaan,

Uit het veldonderzoek is verder gebleken dat het Veronica schip nog steeds van behoorlijk wat bekendheid mag genieten. Toch bezoeken deze personen niet het Veronica schip zoals die nu is. Het Veronica schip schiet vooral tekort op het gebied van identiteit en dat zal vooral beter moeten worden.

Om het Veronica schip in de toekomst ook open te kunnen houden dient er wel wat te veranderen, Allereerst zal er een duidelijk keus moeten worden gemaakt waarop gefocust wordt. Dit zal er voor zorgen dat het Veronica schip een identiteit krijgt waar mensen associaties mee hebben. Verder zal een nieuw concept ontwikkeld moeten worden die aansluit bij deze focus. Het uiteindelijke doel is dan ook dit nieuwe concept succesvol te implementeren.

12

Page 14: adviesrapport Veronica volledig

Weaknesses

W1- Lage naamsbekendheid onder jongerenW2- Geen eigen identiteitW3- Hoge drempelwaardeW4- Kleine organisatieW5- Doelgroep onduidelijk

Strenghts

S1- Rijke historieS2- Verbinding met ambassadeurs S3- indeling van het schipS4 Search engine marketing

Opportunities

O1:NDSM-werf grote doelgroepO2: Omzet stijging horeca NLO3:Nieuwe trend: ExperienceO4: Online interactieO5: politieke veranderingen in AmsterdamO6: nieuwe bestemmingsplan gemeente Amsterdam

Threats

T1: Concurrentie T2: Nieuwe bestemmingsplan gemeente AmsterdamT3: dreiging van substitutenT4: Locatie en bereikbaarheid

5. SWOT analyse In het onderzoeksrapport is er een externe en interne analyse uitgevoerd. Daarin zijn de Macro-, Meso-, en Micro analyse gehanteerd, waaruit de

belangrijkste bevindingen in deze SWOT

analyse zijn

verwerkt.

13

Page 15: adviesrapport Veronica volledig

14

Page 16: adviesrapport Veronica volledig

5.1Toelichting SWOT

StrengthsS1: Het Veronica schip kent een rijke historie, omdat het schip vroeger gediend heeft als radio zendschip. Dit zorgt tegenwoordig nog steeds bij veel naamsbekendheid bij de generatie waarbij het schip in de jaren 70 zo populair was. Het Veronica schip heeft het voordeel cultureel erfgoed te zijn in de hoofden van een groot aantal mensen door wat het is geweest vroeger. Dit heeft er ook voor gezorgd dat het Veronica schip veel exposure kreeg eind 2013 toen het aanmeerde aan het NDSM-terrein. S2: Het schip is verbonden met een aantal bekende Nederlanders, zoals Do (ambassadrice) en Jeroen Pauw. Dit kan zorgen voor een verhoging van de naamsbekendheid. Dit geeft het Veronica schip een sterk onderscheidend vermogen. Deze ambassadeurs worden op dit moment gebruikt voor het aankondigen van opkomende talenten tijdens georganiseerde evenementen.S3: De aantrekkelijke indeling van de boot met drijvend terras maakt het mogelijk om een breed scala aan activiteiten te kunnen organiseren. Hierdoor krijgt het schip een bredere doelgroep met meerdere mogelijkheden om zich te ontpoppen tot een eigen identiteit.S4: Als er gekeken wordt op het gebied van Search Engine Marketing dan moet er geconcludeerd worden dat het Veronica schip goed te vinden is. Bij zowel de zoektermen ‘Veronica schip’ als ‘Veronicaboot’ verschijnt het Veronica schip bovenaan de zoekresultaten.

Weaknesses W1: Het schip kent een lage naamsbekendheid bij de jongere generatie. Iedereen kent Veronica en associeert het met radio en tv, maar tegenwoordig heeft het schip vrijwel niks met Veronica te maken ook al staat het er wel heel groot op aangegeven.W2: Het schip ontbreekt nog aan een duidelijk creatief concept en heeft daardoor nog geen eigen identiteit en kernwaardes kunnen ontwikkelen. Bezoekers kunnen hierdoor geen beeld schetsen van het schip waardoor een duidelijk imago achterwege blijft.W3: Omdat het Veronica schip een schip is, zijn bezoekers minder geneigd om zomaar binnen te lopen. De drempelwaarde om zomaar op een schip te stappen is over het algemeen veel hoger dan bijvoorbeeld een café, restaurant of een kroeg. Aan de andere kant geeft een schip wel weer onderscheidend vermogen.W4: het Veronica schip heeft een kleine organisatie, Hoewel het op dit moment goed is ingedeeld moet er een kanttekening gemaakt worden bij het gemis van enkele personen die verantwoordelijk zijn voor bepaalde elementen die wel omschreven worden in de visie.W5: het Veronica schip laat weten zich te richten op de doelgroep in de leeftijd van 16-65 jaar. Kijkend naar de informatie die bijgehouden wordt op de Facebook pagina van het Veronica schip dan is er te stellen dat de groep die zich het meest betrokken voelt bij de organisatie tussen de 45-54 jaar oud is en komt uit Amsterdam. Verder is het interessant dat Amsterdam voor bijna de helft bestaat uit de leeftijdscategorie 20- 49 jaar.W6: Als er op internet wat globaler gezocht wordt op alleen de term ‘Veronica’ dan staat het Veronica schip als vijfde genoteerd onder ‘Veronica Magazine’. Wordt er echter gezocht op het ‘NDSM-terrein’ als zoekterm dan is het Veronica schip niet te vinden, zelfs niet als er toevoegingen worden gedaan als muziek of eten op het NDSM-terrein.

15

Page 17: adviesrapport Veronica volledig

Opportunities:O1: Het NDSM-werf is een populair gebied voor festivalgangers. Er worden jaarlijks tientallen festivals georganiseerd op het NDSM-werf en aangezien het Veronica schip op een steenworp afstand ligt van de aankomst haven voor de pont kan dit gezien worden als een enorme kans. Op het terrein zijn ook 380 tijdelijke studentenwoningen geplaatst. Op dit moment zijn er drie hotels te vinden op het terrein, Botel, Faraida NDSM Crane Hotel en het recent geopende Brooklyn hotel. Qua retail zit er onder het hoofdkantoor van HEMA een winkel van dezelfde onderneming.O2: Uit gegevens van het CBS blijkt dat er in 2013 een omzetstijging bij de traditionele horeca waar te nemen is. 6,9% ten opzichte van dezelfde periode in 2010. O3: Mensen willen belevenissen ervaren die ze al dan niet kunnen delen met hun familie en vrienden via sociale media. Mensen willen betrokken zijn bij een product, of dienst en herinneringen eraan over houden.O4: Internet heeft een prominente rol in de maatschappij ingenomen en de opkomst van sociale media heeft ertoe geleid dat iedereen overal zijn mening over kan geven. Dit geeft voor het Veronica schip de kans om direct te communiceren met hun klanten en zo direct feedback te krijgen op hun gemaakte keuzes. O5: De gemeenteraadsverkiezingen hebben het politieke landschap van Amsterdam veranderd. Er is een einde gekomen aan de jarenlange grip van de PvdA op het Amsterdamse politieke landschap. D66 is als grote winnaar uit de bus gekomen en dit brengt veranderingen met zich mee. Zo gaan zij samenwerken met GroenLinks om de binnenstad van Amsterdam groener te maken. Hierbij moet gedacht worden aan maximaal 30 km/u voor auto’s of meer groen dat geplant wordt. Dit betekend dat er meer met het openbaar vervoer gereisd gaat worden waaronder het veerpont.O6: 55% van de 700.000m2 zal gebruikt worden voor niet-wonen. Hieronder vallen creatieve bedrijven, kantoren, cultuur, onderwijs, leisure en retail.De overige 45% zal worden gebruikt voor woningen. De gemeente Amsterdam heeft in haar strategiebesluit zich voorgenomen om tussen de 2500 en 3000 woningen te ontwikkelen op het NDSM-terrein. De gemeente Amsterdam begroot hierdoor verder dat er tussen de 5000 en 10000 bewoners zullen gaan vestigen. Voordeel is dat er straks een veel groter publiek op het terrein zelf woont en/of werkt.

ThreatsT1: Op het NDSM-werf liggen een aantal concurrenten gehuisvest. Concurrenten in de zin van ontspanning, horeca en uitgaan. Deze beschikken in tegenstelling tot het Veronica schip wel over een eigen identiteit.T2:. 55% van de 700.000m2 zal gebruikt worden voor niet-wonen. Hieronder vallen creatieve bedrijven, kantoren, cultuur, onderwijs, leisure en retail.De overige 45% zal worden gebruikt voor woningen. De gemeente Amsterdam heeft in haar strategiebesluit zich voorgenomen om tussen de 2500 en 3000 woningen te ontwikkelen op het NDSM-terrein. De gemeente Amsterdam begroot hierdoor verder dat er tussen de 5000 en 10000 bewoners zullen gaan vestigen. Dit is een bedreiging omdat er nu opkomst is van meer concurrentie en de gemeente zal ruimte vrijmaken voor festivals en andere evenementen wat zorgt voor veel geluidsoverlast. Nadeel is ook dat de plannen van de gemeente niet eenduidig zijn en het op de lange termijn kan betekenen dat er naar een andere aanlegplaats gezocht moet worden.

16

Page 18: adviesrapport Veronica volledig

T3: In de horeca is de dreiging van substituten vrijwel altijd groot. Horeca staat voor ontspanning en eventueel entertainment. Dit zijn behoeften die makkelijk vervangbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan een bioscoop, een sportwedstrijd, zwembad etc.T4: Ondanks dat het schip in het meest creatieve gebied van de stad ligt, is het nog steeds lastig te bereiken. Om aan de andere kant van het IJ te komen kan dat alleen met de pont of met de bus.

5.2 Swot conclusiesStrengthsEen sterkte van het schip is dat het rust op een sterke historische fundering. Aan naamsbekendheid komt het schip niet tekort en met behulp van de ambassadeurs die aankomende talenten aankondigen bij georganiseerde evenementen schept het schip meer onderscheidend vermogen. Ook op het gebied van zoekmachine marketing staat het schip relatief erg hoog. Hierdoor is het schip makkelijk te vinden op internet. Dankzij een drijvend terras dat aan de boot is vastgemaakt kan het schip voor meerdere doeleinden worden gebruikt, wat het ook makkelijker maakt om later te kiezen uit eventuele nieuwe concepten.

Weaknesses De grootste zwakte is dat het schip geen creatief concept heeft waardoor het geen eigen identiteit heeft weten te realiseren. Bezoekers kunnen daardoor geen beeld schetsen van het schip. Gevolg hiervan is dat de naamsbekendheid onder de jongere generatie hier onder lijdt. Ook het feit dat het Veronica schip daadwerkelijk een schip is, is de drempelwaarde te hoog voor vele bezoekers om naar binnen te gaan. Het kan ook juist een sterkte zijn in de vorm van onderscheidend vermogen, maar de lage naamsbekendheid en het ontbreken van een eigen identiteit zorgt ervoor dat het schip nog in een te vroeg stadium is om die drempel te overzien.

OpportunitiesDe belangrijkste kans voor het schip is het nieuwe bestemmingsplan van de gemeente waardoor er in de toekomst 5.000 tot 10.000 meer mensen te komen wonen op het NDSM-werf. Dit maakt de doelgroep stukken groter en tevens de markt. Ook betekent dit dat er meer aandacht wordt besteed aan de infrastructuur in dat gebied om het beter bereikbaar te maken.

Threats Het nieuwe bestemmingsplan van de gemeente kan ook zorgen voor eventuele dreiging waar zeker op gelet moet worden. Er zal meer concurrentie komen en de kans dat het schip op zoek moet gaan naar een andere locatie is ook aanwezig, omdat de pier waar het schip nu gelegen ligt zal worden gebruikt voor andere doeleinden.

17

Page 19: adviesrapport Veronica volledig

5.3 ConfrontatiematrixVanuit de SWOT analyse worden de belangrijkste kansen en bedreigingen in de markt met de sterktes en zwaktes van het Veronica schip geconfronteerd. In de onderstaande tabel worden de sterktes aangeduid met een ‘S’, de zwaktes met een ‘W’, de kansen met een ‘O’ en de bedreigingen met een ‘T’.

kansen BedreigingenO1 O2 O3 T1 T2 T3

Sterktes S1 Rijke historie

XO X O O O

S2 Verbinding met ambassadeurs XX O O O X OS3 Indeling van het schip X O O XX X O

Zwaktes

W1 hoge drempelwaarde XX X XX O

OX

W2

Lage naamsbekendheid onder jongeren X XX XX X XX XX

W3 Geen eigen identiteit X XX X X X O

De cirkels geven aan op welke gebieden het Veronica schip kan inspelen. De plustekens in de confrontatiematrix laten zien dat hier mogelijk een verbetering kan plaatsvinden. De sterktes kunnen beter gepositioneerd worden en zo inspelen op de verschillende kansen en bedreigingen. Een sterkte kan namelijk beter in beeld gebracht worden en zo een bedreiging wegspelen. De nultekens laten zien dat deze sterkte/zwakte geen invloed kan uitoefenen op de desbetreffende kans en/of bedreiging. De dubbele plustekens laten zien dat hier een grote verbetering plaats kan vinden. De (dubbele) plustekens bij de zwaktes tegenover de kansen en bedreigingen worden alleen zo beoordeeld wanneer er aan deze zwaktes gesleuteld wordt. De zwaktes kunnen dus inspelen om verschillende kansen en bedreigingen positief te beïnvloeden wanneer deze worden aangepast.

O1:NDSM-werf grote doelgroepO2: politieke veranderingen in AmsterdamO3: nieuwe bestemmingsplan gemeente Amsterdam

T1: Concurrentie T2: Nieuwe bestemmingsplan gemeente AmsterdamT3: Locatie en bereikbaarheid

18

Page 20: adviesrapport Veronica volledig

5.4 Strategische issuesIn de strategische issues worden de kansvelden en probleemvelden uiteengelegd die zichtbaar zijn geworden in de confrontatiematrix. Deze zullen worden aangeduid met bijv. S1K1, wat staat voor sterkte 1 tegenover kans 1.

5.4.1 KansveldenDe rijke historie van het schip kan ervoor zorgen dat er veel bezoekers een kijkje willen nemen op het schip. Omdat het schip op het NDSM-werf staat heeft het veel huidige potentiele bezoekers zoals mensen in hotels, gevestigde bedrijven en studenten, maar volgens het nieuwe bestemmingsplan kan deze doelgroep nog verder uitgebreid worden als het Veronica schip zich zal positioneren vanuit haar rijke historie. (S1O1 en S1O3)

Mede dankzij de nauwe verbinding van het Veronica schip met haar ambassadeurs kunnen zij op doelgroep veel invloed uitoefen wat betreft promotie. Het Veronica schip kan haar ambassadeurs ook inzetten als wapen tegen het nieuwe bestemmingsplan van de gemeente wanneer deze besluiten het schip te verhuizen naar een andere locatie. Bekende Nederlanders kunnen er namelijk voor zorgen dat een gebied aantrekkelijk wordt om in te wonen/werken. (S2O1 en S2T2)

Door de veelzijdige indeling van het schip, binnen, op het dek en op het terras, maakt het voor het Veronica schip mogelijk om in te spelen op de behoefte van alle doelgroepen. Ook het verkleinen van de concurrentiekracht kan hierdoor een grote rol spelen en wanneer het schip zich beter kan onderscheiden ten opzichte van andere concurrenten zal dat ook mee worden genomen in de beslissingen van het bestemmingsplan van de gemeente. (S3O1 en S3T1T2)

5.4.2 ProbleemveldenDe hoge drempelwaarde van het schip is een grote zwakte van het schip. Deze dient aangepast te worden op een wijze waardoor het voor bezoekers makkelijker wordt om het schip te betreden. Het schip wordt nu door middel van een loopbrug verbonden met het vaste land. Aan de achterkant drijft het terras. Wordt het schip omgedraaid geeft het de bezoekers de gelegenheid eerst om eerst plaats te nemen aan het terras. Hierdoor is de bezoeker gelijk een stapje dichterbij bij het betreden van het schip en maakt het als locatie ook aantrekkelijker. (W1O1 en W1T1)

De lage naamsbekendheid onder de jongere generatie zorgt voor een laag bezoekersopkomst. Wil het invloed hebben op het bestemmingsplan van de gemeente is het schip gediend hier meer rekening mee te houden door ook activiteiten te organiseren die voor de jongere generatie interessant is. Als dat wordt gerealiseerd is het voor de gemeente aantrekkelijker een goeie infrastructuur aan te leggen dat zorgt voor een betere bereikbaarheid(W2T2T3 en W2O2O3)

Het creëren van een identiteit is op dit moment de belangrijkste prioriteit. Een grote zwakte van het schip is dat het bezoekers niet de gelegenheid kan geven

19

Page 21: adviesrapport Veronica volledig

een beeld te vormen over het schip. Men moet weten wat ze op het schip kunnen verwachten.

Met een nieuw concept inclusief missie, visie en kernwaarden geeft dit het schip onderscheidend vermogen en kan het eenvoudiger inspelen op bijna alle bovenstaande kansen en bedreigingen. (W3O1O2O3 en W3T1T2)

5.5 Conclusie

Belangrijkste conclusie van de strategische issues is het creëren van een eigen identiteit. Zonder eigen identiteit is het bijna onmogelijk om met de sterktes en zwaktes in te spelen op de kansen en bedreigingen van het Veronica schip. Verder is het belangrijk om de hoge drempelwaarde te verlagen naar een door bezoekers meer geaccepteerde ingang door het schip om te draaien met het terras eerst. Over de naamsbekendheid onder jongeren kan worden geconcludeerd dat deze in combinatie met de ambassadeurs een goede optie is voor de promotie van het schip.

20

Page 22: adviesrapport Veronica volledig

6. Strategisch opties

VEIF Consultancy Group heeft er voor gekozen om vier opties op te stellen die mogelijk zijn te implementeren op het Veronica schip. De opties zullen hieronder worden beschreven waarna iedere optie getoetst zal worden via het FOETSJE-model. Elke optie zal een score krijgen op financieel, organisatorisch, economisch, technologisch, sociaal, juridisch en ecologisch gebied. Deze scores zullen daarna bij elkaar worden opgeteld en dan zal er een optie komen bovendrijven.

6.1 De opties

Optie 1: Huidige koers aanhouden

Het Veronica schip organiseert op dit moment regelmatig evenementen die in het teken staan van nieuw talent. Mevrouw Akdemir heeft ook aangegeven dat ze het graag een muziekboot zou willen zien blijven. Op deze evenementen komt ook genoeg publiek af. Het probleem zit hem vooral in de overige dagen waarop het Veronica schip nauwelijks bezoekers krijgt te verwerken.

Zoals eerder gezegd komt er op de dagen dat er een evenement is aardig wat publiek af. Op het gebied van talentenpodia zijn er wat ontwikkelingen aan de gang in Amsterdam. Zo heeft bijvoorbeeld de V&D Amsterdam-Noord afgelopen maand een podium gehad waarop jonge talenten hun muzikaliteit konden laten horen. In Amsterdam moeten deze talenten het vooral hebben van dit soort speciaal georganiseerde evenementen.

Er zijn ook andere organisaties die deze ontwikkeling hebben opgemerkt en ook zijn gaan investeren in het organiseren van talenten evenementen. Amsterdam heeft verder met het Conservatorium en de Herman Brood Academie ook genoeg instanties waar deze talenten zich op latere leeftijd kunnen ontwikkelen. Enkel in het weekend een talentenevenement organiseren zal het dan ook op de lange termijn niet redden.

Optie 2: Uitbreiding talentprogramma

Er is dus genoeg draagvlak voor het ondersteunen van deze talenten. Amsterdam beschikt over aardig wat grotere muziekscholen. Zo zijn er alleen al in de binnenstad negen van deze muziekscholen. Dan zijn er ook nog het Conservatorium en de Herman Brood academie waar muzikale talenten een opleiding kunnen volgen tot professioneel muzikant.

Het Veronica schip zou hierop kunnen inspelen door het talentenprogramma te intensiveren en uit te breiden. Gedacht moet worden aan een zevendaags programma vol met muzikale activiteiten. Op maandag, dinsdag, donderdag is er de ruimte voor muzikanten om elkaar te ontmoeten en te “jammen” met elkaar. Op woensdag zal er voor de jongere doelgroep muziekles gegeven worden.

21

Page 23: adviesrapport Veronica volledig

Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de ambassadeurs die het schip al aan zich verbonden heeft. Op vrijdag, zaterdag en zondag zal er ruimte gegeven worden aan dit talent om zich te laten horen aan het grotere publiek.

Om dit extra kracht bij te zetten en een zwakte uit te schakelen dat de bereikbaarheid van het NDSM-terrein is zal alles live gestreamd worden op internet. Zo is er een groter publiek te bereiken. Verder ontstaan er op deze manier ook nieuwe verdienmodellen die later beschreven zullen worden.

Optie 3: Het Veronica schip ombouwen tot groen café

Door de verandering van PvdA naar D66 zal er de komende tijd meer nadruk komen te liggen op het ontwikkelen van een groene stad. Verder is het ook de trend dat men steeds bewuster is van het milieu en hoe belangrijk het is om gezond te leven. Het Veronica schip zou hierop kunnen inspringen door deze groene koers te gaan bevaren.

Zo zijn er in andere wereldsteden waar de luchtkwaliteit ronduit slecht is zuurstofbars geopend. Dit zijn cafés waar mensen naast een gezond hapje en drankje ook een zuurstofshot kunnen bestellen. Men krijgt een headset op die de gebruiker voorziet van 97% puur zuurstof. Uit de luchtmetingen uitgevoerd door de gemeente Amsterdam, blijkt dat de luchtkwaliteit de laatste jaren flink achteruit is gegaan. Door dit als belangrijk punt op te voeren in een eventuele marketingcampagne kunnen er zeker mensen geprikkeld worden.

Verder zal de menukaart aangepast moeten worden op echt gezonde dingen die op een biologisch verantwoorde manier zijn geproduceerd. Op het moment van schrijven zijn er nog geen vergelijkbare concepten te vinden in Amsterdam. Toch is er draagvlak voor als er gekeken wordt naar zowel de trend van het bewuster leven alsmede het bewustzijn dat het zo niet door kan gaan met het milieu. Verder is er ook de gemeente die de komende tijd meer gaat investeren in een groenere stad.

6.2 FOETSJE-model

De opties zullen nu getoetst worden door middel van het FOETSJE-model. Dit betekent dat er op financieel, organisatorisch, economisch, technologisch, sociaal, juridisch en ecologisch gebied een score zal worden gegeven van één tot vijf. Uiteindelijk zullen deze scores bij elkaar worden opgeteld en dan zal er één van deze opties de beste score behalen. Deze zal dan verder uitgediept worden.6.2.1 Financieel

Optie 1: Op financieel gebied lijkt de huidige koers te blijven bevaren één die zeker kan worden gedaan. Er zullen nauwelijks investeringen gedaan hoeven worden want de middelen zijn al aanwezig. Toch zit er een heel groot probleem en dat is dat andere organisaties zich ook gaan begeven op deze evenementen. Dit zorgt ervoor dat op de langere termijn het Veronica schip simpelweg weggeconcurreerd zal worden.Bovendien beschikken deze organisaties over andere

verdienmodellen en kunnen zij het op die manier langer uithouden dan het Veronica schip.

Score: 1 punt

22

Page 24: adviesrapport Veronica volledig

Optie 2: Voor optie twee zullen er investeringen gedaan moeten worden. Door de intensivering van het programma zal er doordeweeks personeel

aanwezig moeten zijn om deze groep te helpen. Verder dienen er investeringen gedaan te moeten worden op het gebied van techniek.Dit zodat het online streamen van alles wat er gedaan wordt op het Veronica schip een mogelijkheid wordt. Uiteindelijk is het doel van

deze investeringen om het schip een groter publiek te laten aanspreken. Via de stream kunnen namelijk reclame

inkomsten worden ontvangen alsmede abonnementskosten, Er zijn nog meer verdienmodellen mogelijk en dat maakt dit een erg

aantrekkelijke en veelzijdige optie.

Score: 5 punten

Optie 3: Het Veronica schip ombouwen naar een groen café vergt veelinvesteringen. Er zijn echter genoeg trends en ontwikkelingen aan

de gang die deze investeringen kunnen ondersteunen. Allereerst zal de uitstraling van de boot wat moeten veranderen. Hoewel een deel

van het interieur behouden kan blijven moet het voor de rest toch allemaal een meer lichte uitstraling krijgen. Verder zal er geïnvesteerd moeten worden in de zuurstof-dispensers. In Nederland is daar het bedrijf Zuurstofbar.nl in gespecialiseerd en dit bedrijf verhuurt en verkoopt deze installaties. Kortom de investeringskosten zullen vrij hoog zijn. Ook zal deze optie de historie van het schip achter zich laten waardoor er flink wat marketingkosten zullen moeten worden gemaakt om dit onder de mensen te brengen. Toch zal het Veronica schip zich dan weten te onderscheiden van de overige gelegenheden die al te

vinden zijn in Amsterdam. Qua verdienmodellen is er echter niet veel mogelijk naast de horeca omzet.

Score: 2 punten6.2.2 Organisatorisch

Optie 1: Op organisatorisch gebied hoeft er niet veel te veranderen als de huidige koers blijft worden bevaren. De organisatie kan blijven functioneren zoals deze dat nu doet. Wel zou er iemand aangesteld moeten worden die over alle sociale media gaatom zo communicatie problemen te voorkomen. Verder zal er

ook iemand aangesteld moeten worden die zich bezig houdt met het beoogde theaterprogramma.

Score: 4 punten

Optie 2: Voor optie 2 dient er organisatorisch het één en ander te veranderen. Allereerst zal er iemand moeten worden aangesteld die de technische kant voor zijn rekening neemt. Het onderhouden van een stream dient vakkundig gedaan te worden en als er eventueel problemen optreden dienen deze snel te worden verholpen. Deze persoon hoeft echter niet op het schip zelf aanwezig te zijn. Verder zal er een persoon aangesteld moeten worden die de muzieklessen inroostert.

Dit zal in overleg moeten worden gedaan met de ambassadeurs die beschikbaar zijn. Als die niet beschikbaar zijn dan zal er een persoon

23

Page 25: adviesrapport Veronica volledig

gezocht moeten worden die instaat is les te geven. Verder kan de organisatie blijven zoals hij is.

Score: 3 punten

Optie 3: Om een groen café te maken van het Veronica schip hoeft er op organisatorisch gebied niet veel te gebeuren. De organisatie

die er nu is dan zelfs iets te uitgebreid en er zullen dan dus mensen los kunnen worden gelaten. De organisatie beschikt nu over een structuur die geschikt is een café te kunnen laten draaien. Met drie barvrouwen

en een chef daar boven is het voldoende om klanten van dienst te zijn.

Score: 4 punten6.2.3 Economisch

Optie 1: Op dit moment behaalt het Veronica schip op de dagen dat zij een evenement organiseren een goede opkomst. De overigedagen zijn dan ook het probleem. Omdat het Veronica schip geenduidelijke doelstelling heeft geformuleerd met betrekking tot het

aantal bezoekers kan er niet worden gezegd dat hier niet aan wordt voldaan. Feit is wel dat als deze koers wordt aangehouden het economisch uiteindelijk niet meer te handhaven blijft.

Score: 1 punt

Optie 2: Voor intensivering van het talentenprogramma zullen kosten gemaakt moeten worden. Er ontstaan echter wel nieuwe verdienmodellen. Zo kan er verdiend worden op de reclame inkomsten van de stream. Verder zal er een contract moeten worden opgesteld waarin staat dat de opnames die gemaakt worden op het Veronica schip eigendom blijven van het Veronica schip. Deze opnames kunnen verder worden gecommercialiseerd door middel van een webwinkel waar deze opnames gekocht kunnen worden. Om dit interessant te maken voor artiesten kan er gekozen worden de opbrengst te delen met de artiest. Een verdeling van 60% voor de artiest en 40% voor het Veronica schip bij een prijs van €0,79 per nummer. Omdat het bereik hierdoor groter wordt kunnen er zo veel meer inkomsten gegenereerd worden.

Score: 5 punten

Optie3: Het Veronica schip ombouwen tot groen café vergt erg veel investeringen. De organisatie kan wel kleiner worden waardoor er

daar kosten zouden kunnen worden bespaard. Verder zal het onderscheidend vermogen wel groeien waardoor het Veronica schipeen totaal eigen identiteit krijgt. Op deze manier kan het Veronica schip verder zeven dagen per week open zijn en bezoekers

ontvangen zonder dat daar evenementen voor georganiseerd moeten worden.

Score: 2 punten

24

Page 26: adviesrapport Veronica volledig

6.2.4 Technologisch

Optie 1: Op technologisch gebied zal er niet veel veranderd hoeven worden als er gekozen wordt alles bij het oude te laten. Hoogstens zullen er wat

kosten gemaakt moeten worden bij het aanstellen van iemand die de sociale media kant voor zijn of haar rekening neemt.

Score: 4 punten

Optie 2: Om deze optie goed uit te kunnen voeren zal er flink geïnvesteerd moeten worden in de technologische infrastructuur. Allereerst zal

de huidige website moeten worden aangepast om plek te maken voor de stream. Verder zal er een webshop gedeelte moeten komen waar klanten nummers kunnen kopen die ze hebben gehoord. Achter de schermen dienen er vooral veel geïnvesteerd moeten worden op het gebied van servers. Al deze data zal namelijk ergens moeten worden neergezet. Cloud computing is hiervoor een goedkope manier om hierin te voorzien. Verder zullen twee personen aangesteld moeten worden die al deze nieuwe voorzieningen in goede banen leiden. Verder heeft het Veronica schip al veel voorzieningen op het gebied van opnameapparatuur dus die hoeven niet worden aangeschaft.

Score: 2 punten

Optie 3: Voor deze optie zal er geïnvesteerd moeten worden in een nieuwewebsite. Verder hoeft er niet veel te veranderen behalve de

aanschaf van de zuurstofdispensers.

Score: 3 punten6.2.5 Sociaal

Optie 1: Op sociaal gebied verandert er bij optie 1 niet veel. De doelgroep die nu op de evenementen afkomt zal blijven komen. Het probleemblijft dat deze groep niet komt als er geen evenement is.

Score: 2 punten

Optie 2: Bij intensivering van het talentenprogramma zal er sociaal aardig wat veranderen. Door muzikanten doordeweeks de optie te geven elkaar

te ontmoeten voor jamsessies die uitgezonden worden op internet kan er een totaal nieuwe sfeer ontstaan. Door de muzieklessen op

woensdag komt een jonge doelgroep ook in aanraking met hetVeronica schip. Verder ontstaat er op deze manier ook online een

hele sociale omgeving. Door mensen de optie te geven om bijvoorbeeld te stemmen op wat zij goed vinden of een opmerking te plaatsen tijdens een online stream ontstaat er iets nieuws. Deze zal dan wel goed gemonitord moeten worden om te voorkomen dat mensen onnodig gekwetst worden en er zullen dus richtlijnen opgesteld moeten worden.

Score: 5 puntenOptie 3: Bij deze optie zal er een ander publiek worden aangesproken. In het

onderzoeksrapport is al naar voren gekomen dat mensen steeds

25

Page 27: adviesrapport Veronica volledig

bewuster gaan leven. Dit betekent dat het publiek wel divers zal blijven. Ook zijn er meer contactmomenten met klanten aangezien deze optie ervoor zorgt dat het Veronica schip 7 dagen per week open kan blijven.

Score: 3 punten6.2.6 Juridisch

Optie 1: Bij deze optie zal er niet veel hoeven veranderen juridisch gezien. De

contracten die zijn afgesloten kunnen blijven zoals ze zijn. En met de artiesten zal gewoon per evenement moeten worden bepaald water op wordt gesteld.

Score: 5 punten

Optie 2: Bij deze optie zal het juridisch wat moeten worden uitgebreid. Er zullen contracten moeten worden opgesteld voor artiesten waarin de

voorwaarden staan. Voor kijkers online zullen de voorwaarden moeten worden beschreven alsmede de voorwaarden voor het kopen van een nummer. Verder zullen er nieuwe contracten moeten komen voor de personen die verantwoordelijk zullen zijn voor het technologische

aspect.

Score: 3 punten

Optie 3: Voor het ombouwen van het Veronica schip naar een groen café dient er juridisch gezien niet ontzettend veel te veranderen. Het

Veronica schip mag op dit moment al geëxploiteerd worden als horecagelegenheid. Er zullen wel contracten moeten worden

opgesteld met nieuwe leveranciers voor de groene producten.

Score: 4 punten6.2.7 Ecologisch

Optie 1: Op ecologisch gebied zal er bij deze optie niks veranderen. Omdathet Veronica schip beperkt open is zijn er weinig energiekosten. Dit zorgt er verder voor dat het schip dus niet veel verbruikt wat weer

goed is voor het milieu.

Score: 3 punten

Optie 2: Door intensivering van het gebruik zullen de energiekosten stijgen. Verder zal er door het intensievere gebruik meer afval

gegenereerd worden. Dit alles bij elkaar zorgt ervoor dat het ecologisch wat minder verantwoord wordt.

Score: 2 puntenOptie 3: Ecologisch gezien is dit natuurlijk de interessantste optie. Om een echt groen café te realiseren dient er uiteraard overgestapt te worden naar een groene energiemaatschappij. Verder zal er wel meer afval

ontstaan wat minder ecologisch verantwoord is. Door natuurlijke

26

Page 28: adviesrapport Veronica volledig

producten te gebruiken in de gerechten compenseer je dat weer want deze producten zullen biologisch beter afbreekbaar zijn.

Score: 4 punten6.2.8 Eindscore FOETSJE-model

Als alle bovenstaande resultaten bij elkaar worden opgeteld ontstaat het volgende model:

Opties F O E T S J E Totaal

Huidige koers aanhouden

1 4 1 4 2 5 3 20

Intensivering talentenprogramma

5 3 5 2 5 3 2 25

Groen café 2 4 2 3 3 4 4 22

6.2.9 Conclusie FOETSJE-model

Uit de tabel komt naar voren dat intensivering van het talentenprogramma wint van de optie groen café. De opties die het intensiveren van het talentenprogramma geeft op het gebied van verdienmodellen is uiterst aantrekkelijk. In de tijd van digitalisering en sociale media speelt deze optie op beide gevallen in.

De huidige koers aanhouden levert op de lange termijn niks op en vooral op de financiële en economische gebieden is het niet rendabel om daaraan vast te houden. Maar door het programma te intensiveren kan een hoop van het geïnvesteerde geld mee genomen worden naar het nieuwe concept.

Het Veronica schip ombouwen tot groen café lijkt na aanleiding van het FOETSJE-model een goeie keus. Maar het brengt wel een onzekerheid met zich mee omdat de locatie niet ideaal is. Het zorgt er wel voor dat het onderscheidend vermogen omhoog gaat en dat is terug te zien in de score.

Kortom er kan geconcludeerd worden dat er één optie bovenuit springt. Het intensiveren van het talentprogramma zal dan ook uitgebreid beschreven gaan worden in de volgende hoofdstukken om zo alle kosten en tijd die het kost om het te implementeren op een rij te zetten.

27

Page 29: adviesrapport Veronica volledig

7. Strategische keuze

VEIF Consultancy Group zal nu de strategische keuze verder uitwerken door middel van een aantal modellen. Dit zijn het ABELL model, de drie waarde strategieën van Treacy en Wiersema en vervolgens zal er een doelgroep worden bepaald alsmede een positionering.

7.1 ABELL model

Om een duidelijk inzicht te verschaffen in de omvang van de markt die bereikt wordt zal er een ABELL model opgesteld worden. Dit model kan verder in de toekomst worden gebruikt om eventueel uit te breiden.

Toegankelijk

kinderenTalenten

Bekendheid

Educatief

Gemak

Belevenis

PubliekArtiesten

Goede bereikbaarheid

online

Muziek events

Divers

In het bovenstaande model worden de afnemers, behoeften en technologiën aangegeven. Met de introductie van het intensiveren van de talenten wordt er een groot publiek bereikt. Dit komt vooral door de aanwezigheid van de online kanalen. De fysieke bereikbaarheid blijft een minpunt maar dat wordt goed gemaakt door de online componenten.

28

Page 30: adviesrapport Veronica volledig

7.2 Waarde strategieën van Treacy en Wiersema

In de volgende analyse zullen de waarde strategieën behandeld worden. Er zijn drie verschillende strategieën te onderscheiden: Operational Excellence, Product Leadership en Customer Intimacy.

Om een goed concept te ontwikkelen moet er een focus bepaald worden waarin dit concept het best tot bloei komt. Natuurlijk betekent dit niet dat de overige twee strategieën genegeerd kunnen worden. VEIF Consultancy Group heeft besloten om voor het Veronica schip Product Leadership als dominante strategie te kiezen. Hoe deze strategieën zullen worden toegepast op het Veronica schip zal worden behandeld in de onderstaande paragrafen.

7.2.1 Operational Excellence

Het Veronica schip heeft een kleine organisatie. Dit betekent dat de efficiency al relatief hoog ligt. Om dit concept te implementeren zullen er echter wat dingen moeten veranderen. Zo is er een persoon nodig die verantwoordelijk zal zijn voor alle sociale media. Dit om de continuïteit te waarborgen. Kijkende naar de huidige organisatie dan kan dat gedaan worden door Peter Vermeer die al aangewezen staat als de man voor de sociale media. Echter er komen wel wat taken bij, zo zal deze persoon ook verantwoordelijk worden voor het waarborgen van een prettige sfeer op de stream.

Verder moet er iemand aangesteld worden die de stream in de lucht houdt en bij eventuele problemen kan ingrijpen. Dit zou door dezelfde persoon gedaan kunnen worden die de sociale media beheert maar daarover zal dan onderhandeld moeten worden. Verder blijft de fysieke bereikbaarheid een probleem, maar bij uitbreiding van het NDSM-terrein zal ook een nieuwe metro aansluiting komen die het gebied makkelijker bereikbaar maakt. Echter, de online infrastructuur maakt het makkelijker voor mensen om toch het Veronica schip te bereiken.

Kortom als het Veronica schip dit concept implementeert dan zal het iets efficiënter moeten worden met de online infrastructuur. Dit betekent vooral dat er een nieuwe positie gecreëerd moet worden of een huidige positie uitgebreid.

7.2.2 Product Leadership

Dit is de strategie waar VEIF Consultancy Group verwacht de grootste slag te slaan. Steeds meer organisaties beginnen talentenjachten te ontdekken. Het voordeel dat het Veronica schip heeft is dat zij er al mee begonnen zijn. Door de concurrentie voor te blijven en sterk te innoveren qua online infrastructuur en nieuwe verdienmodellen die dit met zich meebrengt.

Door de concurrentie voor te blijven en zich als eerste op deze manier te begeven in de online wereld krijgt het Veronica schip behoorlijk wat exposure. Dat gecombineerd met de geschiedenis die het schip als zendschip heeft past het perfect in het imago.

29

Page 31: adviesrapport Veronica volledig

Verder zal het Veronica schip moeten blijven innoveren op online gebied wil het relevant blijven. Wanneer het concept een succes blijkt te zijn zal er snel een reactie komen van concurrenten. 7.2.3 Customer Intimacy

Ook deze strategie blijft een belangrijke pijler. Omdat het Veronica schip met dit concept veel gebruiksgroepen zal krijgen zal er ook een goeie service moeten worden geleverd die op maat is voor elk van deze groep. Zo zal er een technicus aanwezig moeten zijn op het schip om alles aan te sluiten en in de gaten te houden. Verder zal er iemand moeten zijn die altijd aanspreekbaar is voor eventuele vragen.

Om het online gedeelte te laten slagen zal er ook daar geïnvesteerd moeten worden in service. Er zal iemand aanwezig moeten zijn die vragen of problemen kan beantwoorden van klanten en er zal online een FAQ opgesteld moeten worden om mensen snel antwoord te geven op de meest gestelde vragen. Om verder de gesprekken die eventueel ontstaan tijdens een online uitzending in goede banen te leiden moet er iemand worden aangesteld die dit monitort. Dit zou ook geautomatiseerd kunnen worden door de aanschaf van een BOT die dit automatisch oplost binnen vooraf ingestelde grenzen.

Kortom het is belangrijk dat de klant en gebruiker het gevoel krijgt dat ze ertoe doen. De betrokkenheid moet hoog blijven anders valt alles in het water. Nu heeft het Veronica schip het voordeel dat het nog steeds kan rekenen op veel sympathie door haar vroegere functie als zendschip. Door in te spelen hierop kan het concept zich uitbreiden naar generaties die na deze groep zijn gekomen.

7.3 Doelgroep

Door dit nieuwe concept in te voeren zullen er meerdere doelgroepen ontstaan. Allereerst zijn daar de talenten. Zonder deze groep over te halen naar de boot te komen zal het concept niet van de grond komen. Deze groep heeft uiteraard een affiniteit met muziek. Om de doelgroep zo breed mogelijk te houden en de creativiteit te waarborgen wordt er niet gefocust op een specifieke muziekstroming. Ook zal er niet gericht worden op een bepaalde leeftijdsgroep, dit omdat muziek geen onderscheid maakt in leeftijd en wederom de creativiteit van de talenten te waarborgen.

Verder zal er ook een off- en online publiek moeten worden aangesproken. Wederom zal deze groep een affiniteit hebben met muziek. Ook zal deze groep zo breed mogelijk worden gehouden en er niet gefocust gaan worden op een bepaalde muziekstroming. Dit betekent verder dat de leeftijdsgroep voor dit publiek bepaald zal worden op 6-65+. In Nederland worden kinderen gemiddeld rond hun zesde gestimuleerd om hun eerste muziekles te nemen. Om hierop in te spelen is er woensdagmiddag de mogelijkheid voor de jongere om muziekles te hebben op het Veronica schip. Deze les zal ook online te volgen zijn als iemand niet in staat is te komen. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de aanwezigheid van de stream.

Verder zal er na verloop van tijd een goeie doelgroep geanalyseerd worden. Maar nogmaals om de creativiteit te waarborgen en het concept organisch te laten groeien is er gekozen om niet teveel af te bakenen. In principe is er alles mogelijk op muzikaal gebied en dat zal dan uiteindelijk zijn eigen doelgroep krijgen.

30

Page 32: adviesrapport Veronica volledig

7.4 Positionering

Het Veronica schip zal nog nadrukkelijker gepositioneerd worden als broedplaats voor muzikaal talent. De naam wordt op deze manier ook een sterk punt. Het Veronica schip kan inspelen op nostalgische gevoelen bij de oudere doelgroep terwijl de jongere doelgroep geprikkeld kan worden door de nieuwe geluiden die komen uit het schip. In het hoofd van het publiek moet het Veronica schip de plek worden waar nieuw talent gesmeed wordt en nieuwe sounds als eerste ontdekt kunnen worden.

Door de online infrastructuur betekent het ook dat het Veronica schip een internationaler karakter zal krijgen. Mocht er een uitzonderlijk talent zich kenbaar maken dan staat het via viral video’s op youtube. Dit kan ervoor zorgen dat ook publiek van buiten Nederland interesse gaan tonen in het Veronica schip. Daardoor moet het ook internationaal gepositioneerd worden door een Engelse site.

8. Concept

In dit hoofdstuk zal het concept stapsgewijs worden uitgelegd. Het concept is tot stand gekomen naar analyse doormiddel van een SWOT en een scorekaart doormiddel van het FOETSJE-model. In het nieuwe concept staan creativiteit en interactie centraal.

8.1 Nieuwe Visie

VEIF Consultancy Group formuleert de nieuwe visie voor het Veronica schip als volgt:

Het bieden van een uitgebreid talentenplatform waar talent wordt gesmeed en publiek word verrast ondersteund door een online omgeving die de interactie tussen beide bevorderd.

8.2 Nieuwe missie

VEIF Consultancy Group formuleert de nieuwe missie voor het Veronica schip als volgt

De broedplaats worden voor muzikaal talent waar, dankzij de combinatie van educatie, het bij elkaar brengen van talent en het bieden van financiële vergoeding, de stap van talent naar muzikant kleiner wordt. Daarnaast wordt het publiek zowel on- als offline betrokken bij dit proces en wordt er aan jonge muzikale kinderen de gelegenheid gegeven tot het leren van een instrument.

31

Page 33: adviesrapport Veronica volledig

8.3 Talenten

Voor talenten zal het Veronica schip een nog prominentere hotspot worden dan het nu is. Door op maandag, dinsdag en donderdag open te gaan als broedplaats kan deze muzikale groep hun geluid laten horen. Verder wordt er op deze manier creativiteit gestimuleerd. Door het bijeenbrengen van talenten kunnen nieuwe geluiden ontstaan. Denk hierbij aan een rockband die met een rapper samen gaat werken of een DJ die Jazz integreert in zijn werk. Het is voor het Veronica schip dan ook van essentieel belang zich niet toe te spitsen tot één bepaalde muziekstroming.

Voor deze talenten wordt op vrijdag, zaterdag en zondag de gelegenheid geboden om op te treden niet alleen voor het publiek aanwezig op de boot maar ook de personen die online de stream volgen. Verder zullen de opnames die gemaakt worden het eigendom blijven van het Veronica schip. Talenten worden wel gecompenseerd, want 60% van de opbrengst die een nummer opbrengt zal naar de band of persoon gaan die dat nummer gemaakt heeft. De overige 40% zal voor het Veronica schip zijn. Op deze manier zal het Veronica schip proberen de stap van talent naar muzikant kleiner te maken.

Deze talenten zullen eerst worden gezocht bij het Conservatorium en de Herman Brood academie. Hierna wordt er uitgebreid naar diverse muziekscholen in Amsterdam. Het idee is dat het via sociale media ze hun muziek kunnen verspreiden. Deze groep is namelijk hard bezig met het idee om een muzikant te worden en daar past dit nieuwe Veronica schip heel goed bij.

32

Page 34: adviesrapport Veronica volledig

8.4 Publiek

Voor het publiek zal het makkelijker worden naar deze talenten te luisteren. Er hoeft niet meer rekening gehouden te worden met het reizen naar de locatie. Hoewel de geluidskwaliteit natuurlijk beter live is biedt de stream mensen de optie om thuis of waar dan ook te luisteren naar dit opkomend talent. Dit roept ook associaties op met de vroegere functie van het Veronica schip als zendschip.

Verder krijgt het publiek ook de mogelijkheid om on- en offline interactie te hebben met de talenten. Zo zullen reacties die gemaakt worden tijdens de stream op schermen in de boot getoond worden aan de talenten. Verder is dat offline natuurlijk ook mogelijk via de traditionele manier.

Verder wordt ook de mogelijkheid geboden om opnames van nummers aan te schaffen via een webshop. De prijs van deze nummers zal komen te liggen op €0,79 dit om het vergelijkbaar te houden met andere aanbieders van digitale distributie en ook omdat het Veronica schip de rechten zal behouden op de specifieke opname. Kortom het nummer zal in die vorm niet ergens anders verkrijgbaar zijn.

In de toekomst zijn er mogelijkheden om dit verder uit te bouwen naar compilaties van de populairste nummers. Verder wordt er op deze manier erg veel waardevolle informatie verzameld over wat populair is. Deze informatie zou erg waardevol kunnen blijken voor bepaalde bedrijven die zich bevinden in de muziekmarkt.

Ook voor het jongere publiek zal in de nieuwe opzet een plek zijn. Op de woensdagmiddag zal er elke week een les worden georganiseerd voor deze groep. Hier gaat het niet zozeer om één specifiek instrument maar gewoon een eerste aanraking met muziek. Hier zal ook gebruik van de ambassadeurs worden gemaakt om deze lessen één keer in de zoveel tijd iets extra’s te geven.

33

Page 35: adviesrapport Veronica volledig

8.5 Nieuwe verdienmodellen

De insteek van dit concept is ook om meer verdienmodellen te realiseren. Door het online aan te pakken komen er nieuwe mogelijkheden op het gebied van geld verdienen. Door deze verdienmodellen is het Veronica schip niet meer afhankelijk van één enkele inkomstenbron. De verdienmodellen op een rij:

Barinkomsten: De bar zal blijven bestaan in de vorm zoals deze nu is. Ook de kaart zal niet veranderen. Doordat de frequenties van bezoekers, talenten en publiek, hoger zal liggen kan ervan uitworden gegaan dat de omzet hoger zal liggen.

Reclame: Op de stream zal op een interval van een halfuur één of tweereclames te zien zijn. Deze opbrengsten van deze reclames

zullen voor een deel naar de partner die de stream mogelijk maakt gaan en voor een deel naar het Veronica schip.

Abonnement: Om deze reclames te voorkomen en toegang te hebben tot oudere opnames wordt er aan gebruikers de mogelijkheid

gegeven om een abonnement af te sluiten. Deze zal op €10,- per jaar komen.

Opname verkoop: De opnames die gemaakt worden tijden een evenement ofjamsessie zullen eigendom blijven van het Veronica schip.

Deze unieke opnames zullen ook aangeboden worden aan de doelgroep via de webshop. Om de talenten tegemoet te komen zullen zij 60% van de €0,79 krijgen.

Lessen: Elke woensdag zal er een les georganiseerd worden voor de jongere muzikantjes onder ons. Deze les zal meer een

introductie tot een instrument of zang zijn en bedoeld zijn om ook deze doelgroep kennis te laten maken met het Veronica schip. Deze lessen zullen ook online gevolgd kunnen worden.

Kortom met dit concept is er meer dan één manier waardoor omzet gegenereerd kan worden. Daardoor is het Veronica schip niet meer afhankelijk van fysieke bezoekers maar kan er ook online goed zaken gedaan worden. Door met zo’n model te werken komen er ook meer mensen in contact met het Veronica schip.

8.6 Conclusie Concept

Door dit concept wordt er voort geborduurd op de investeringen die al gedaan zijn en zal het geheel uitgebreid worden. Verder wordt het bereik fors vergroot en kunnen veel meer mensen in contact komen met het Veronica schip. Voor talenten wordt het makkelijker gemaakt om de stap te maken naar muzikant en voor publiek makkelijker om de sfeer van het Veronica schip te proeven. De nieuwe verdienmodellen die het met zich meebrengt zijn verder een hele interessante propositie en zorgen ervoor dat het Veronica schip niet meer afhankelijk is van één enkele inkomstenstroom.

34

Page 36: adviesrapport Veronica volledig

9. Operationeel marketingplan

Hier zal het nieuwe marketingbeleid worden uitgestippeld alsmede de nieuwe indeling van de 4 P’s.

9.1 Marketingbeleid

Het nieuwe marketingbeleid zal vooral in het teken staan van intensivering. Op dit moment wordt er vooral gebruik gemaakt van Facebook en Twitter om evenementen aan te kondigen. Dit zal in de toekomst ook worden gedaan maar wel met een hogere frequentie. Verder komt er ook de stream bij die het eerste is wat je ziet als een persoon de website bezoekt. Dit genereert ook aandacht en uiteindelijk is het de bedoeling dat het Veronica schip een totaal talentenplatform worden.

9.1.1 Stream

De stream van het Veronica schip zal bestaan uit opnames die gemaakt zijn tijdens jamsessies en evenementen. Ook zullen de lessen op de woensdagmiddag te zien zijn. Om iets terug te kunnen kijken on-demand zal een abonnement moeten worden aangeschaft. De stream zal verder 24/7 aanstaan en ook beelden herhalen. Maar als er een optreden is zal deze naar live switchen en een notificatie sturen naar mensen die zich hebben aangemeld.

9.1.2 Advertenties

Om talenten er bewust van te maken dat het Veronica schip er voor hun is zal er geflyerd worden bij het Conservatorium en de Herman Brood Academy. VEIF Consultancy Group verwacht een kettingreactie wanneer een talent het Veronica schip bezoekt via de sociale media.

9.2 Marketingmix

De marketingmix zal worden behandeld aan de hand van de 4 P’s. Dit zijn Prijs, product, promotie en plaats.

9.2.1 Product

Het Veronica schip bied met dit concept meerder producten aan. Het biedt talent een ruimte om zichzelf te etaleren en om als locatie te dienen als netwerk, het biedt muziekles aan elke woensdag, in het weekend is het een plaats voor optredens voor het exclusieve publiek en natuurlijk biedt het Veronica schip op die manier een leuke avond of middag met live muziek voor de bezoekers. Ook bied het Veronica schip een online stream aan voor de mensen voor wie het niet mogelijk is om naar het Veronica schip te komen. Natuurlijk is het Veronica schip voorzien van catering met hapjes en drankjes.9.2.2 Prijs

35

Page 37: adviesrapport Veronica volledig

De online omgeving zal de grootste verandering met zich meebrengen op het gebied van prijs. Allereerst is daar de streaming-dienst. Tijdens een live stream is er ieder half uur een reclameblok van twee minuten. Dit geeft de talenten wat tijd om op adem te komen of te verwisselen van instrument of een nieuwe band/talent tijd om zichzelf te installeren.

Om deze reclames te vermijden en toegang te krijgen tot eerder opgenomen beeldmateriaal kan een gebruiker er voor kiezen abonnee te worden van de Veronica-stream voor €10,- per jaar. Verder is er de mogelijkheid om nummers te kopen die op een avond gespeeld zijn. De prijs voor één nummer is vastgesteld op €0,79. Dit is gedaan na het analyseren van andere online platformen waar nummers worden aangeboden.

De prijzen van de menukaart blijven voor de rest hetzelfde en zullen niet aangepast worden.9.2.3 Plaats

Het Veronica schip is gelegen aan de NDSM-werf in Amsterdam Noord. Het nadeel van deze locatie is dat het niet erg goed bereikbaar is je moet met de pont of de auto. De mogelijkheden met het openbaar vervoer zijn vaak te omslachtig en voor veel mensen is het toch een drempel om met de pont te gaan. Wel zijn er plannen om een metro lijn te laten gaan naar Amsterdam Noord. De andere plaats waar het Veronica schip te vinden is, is op het internet. Er wordt live gestreamd vanuit het Veronica schip als er activiteiten zijn.

9.2.4 Promotie

De promotie zal natuurlijk gaan via de eigen online stream en de andere social media waarvan het Veronica schip gebruik maakt. Op Facebook en Twitter is het veronica schip heel actief. Verder worden er flyers uitgedeeld en posters opgehangen. Dit gebeurt voornamelijk in de buurt van muziekscholen zoals het Conservatorium en de Herman Brood Academie.

9.3 Marketingdoelstelling

36

Page 38: adviesrapport Veronica volledig

Op dit moment is het Veronica schip een gelegenheid zonder eigen identiteit, kernwaardes of een echt concept. VEIF consultancy group wil dit veranderen en heeft daarom een concept opgesteld waarbij een podium bieden aan talent centraal staat en dit voor een groot publiek bereikbaar te maken door alles online te streamen. Het stimuleren van de muziek en jong creatief talent komt tot uiting in de muzieklessen die gegeven worden elke woensdag en de optredens in het weekend, doordeweeks is er kans om te netwerken en te jammen of voor opnames.

VEIF consultancy group heeft verschillende marketing doelstellingen geformuleerd voor het Veronica schip deze doelstellingen zijn gebaseerd op de online markt die het Veronica schip probeert aan te boren via de live stream en natuurlijk op het aantal opnames dat er wordt gehouden op het Veronica schip. Daarnaast wordt ook het aantal bezoekers getoetst en moet het Veronica schip natuurlijk ook zijn omzet vergroten.

De doelstellingen worden allemaal SMART geformuleerd. Smart houdt in dat de doelstellingen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden zijn.

Het Veronica schip heeft na een half jaar gemiddeld 2500 unieke bezoekers voor de streaming dienst per maand.

Van deze 2500 bezoekers is 5% een abonnee. Dit komt neer op 125 gebruikers die €10,- hebben betaald voor een jaar abonnement wat neerkomt op €1250,- omzet.

Het Veronica schip heeft na een half jaar een totaal van 2000 originele songs in de webshop staan.

De webshop heeft na een half jaar een omzet gegenereerd van €6320,- wat neerkomt op een totaal van 8000 transacties.

Het Veronica schip heeft na een half jaar 400 unieke talenten op het podium gehad.

37

Page 39: adviesrapport Veronica volledig

10. Canvasmodel

Toelichting canvasDe verschillende onderdelen van het business canvas model zijn hier per kop uitgelegd. Key partners De belangrijkste partners waar het bedrijf mee te maken heeft. Key activities De belangrijkste activiteiten in het uitvoeren van de waarde propositie van het bedrijf. Key resources De vereiste middelen om waarde te kunnen creëren voor de klant. Value propositions De producten en diensten die het bedrijf aanbied om te kunnen voldoen aan de eisen van de klant.

38

Page 40: adviesrapport Veronica volledig

Customer relationships Om het succes van het bedrijf te verzekeren moet het bedrijf identificeren op welke manier zij een relatie aangaat met haar klanten.

ChannelsEen bedrijf kan zijn waarde propositie door middel van verschillende kanalen bezorgen aan haar klanten. In het ideale geval zijn deze kanalen snel, efficiënt en economisch. Customer segments Om een effectief business model te bewerkstelligen moet het bedrijf de klantengroepen identificeren die zij tracht te bedienen. Cost structure Dit beschrijft de belangrijkste monetaire consequenties van het uitvoeren van het business model. Revenue streams De manier waarop het bedrijf inkomen genereerd van de verschillende afnemers.

39

Page 41: adviesrapport Veronica volledig

11. Implementatieplan

In dit hoofdstuk is optie 2 uit het FOETSJE-model vastgesteld: intensivering van het talentenprogramma. Om deze optie kracht bij te zetten worden de werkzaamheden uiteengezet en de betreffende kosten voor het implementeren van dat idee er naast gezet. Daaronder krijgt u een uitgebreide detaillering van de kosten te zien.

Werkzaamheden AugustusPersoneel1. Inhuren technische ondersteuning €2.000,-2. Muziekleraar inhuren €1.280,-3. Begeleiders muziekavonden inhuren €2.000,-

Overige kosten4. Investeringen in servers €46,-

11.1 Uitleg kosten en financiering:

11.1.1 Inhuren technische ondersteuning:De kosten die hierbij komen kijken zijn onder andere dat het Veronica schip een sterke internetverbinding moet hebben. Een stream opzetten kan moeilijk zijn. Er zal een extern persoon worden ingehuurd die dat regelt en die de stream kan aanbieden aan het publiek. VEIF Consultancy Group denkt dat het handig is om iemand in te huren die een vast bedrag per maand krijgt om die stream lopend te houden. Die persoon hoeft namelijk niet op de boot aanwezig te zijn waardoor het lastig is om zijn uren in de gaten te houden.

Daarnaast moet er personeel ingehuurd worden die de overige technische voorzieningen ondersteunen, zoals cloud computing. In de eerste twee maanden wordt hier 1 persoon voor ingehuurd. Er van uitgaande dat dit goed loopt zal er 1 extra bijkomen.

11.1.2 Muziekleraar inhuren:De muziekleraar zijn/haar eerste taak is natuurlijk het overbrengen van de kennis die hij heeft naar de bezoekers toe. Zijn tweede taak is het inroosteren van deze activiteiten en samen met de begeleider deze activiteiten begeleiden. Een gemiddelde muziekleraar verdient ongeveer €40,- per uur. Dit is eenmaal in de week waardoor dit uitkomt op €320,- per week en €1.280,- per maand.

40

Page 42: adviesrapport Veronica volledig

Dit zou in combinatie kunnen worden gedaan door artiesten die wat willen teruggeven aan de maatschappij en dit voor deze zachte prijs, of gratis, muziekles willen geven.

11.1.3 Begeleiders muziekavonden inhuren:Deze begeleiders zullen alles begeleiden in verband met de programma’s die er op de planning staan. In het begin zal 1 begeleider voldoende zijn, in de toekomst zal er 1 bijkomen om de ander te ondersteunen als het goed begint te lopen. Een begeleider financieren zal rond de €2.000,- gaan kosten.

11.1.4 Investeringen in servers:

Als er voor wordt gekozen om dit via Cloud Computing te doen. Betaalt men hier abonnementskosten voor per persoon. Dit komt neer op ongeveer €46,- per persoon per maand. Aangezien er eerst één persoon en daarna twee personen zijn aangenomen om met die software om te gaan wordt dit eerst €46,- per persoon en later €92,- per persoon.11.1.5 Flyers

Om 5000 flyers te laten drukken wordt inclusief BTW €73,81,- betaald. Deze flyers zullen op scholen worden uitgedeeld en in de buurt van Amsterdam-Noord.11.1.6 Posters

De posters worden (met toestemming) opgehangen in scholen. Voor 100 posters wordt inclusief BTW €37,51 betaald.11.1.7 Opzetten webshop:

Na veelvuldig onderzoek op internet is er een budget vastgesteld van €5.000,-. Bij deze webshop kunnen bezoekers nummers kopen die bij de talentenjachten gemaakt zijn. Dit is inclusief onderhoud en is een eenmalig budget. Het Veronica schip hoeft hierbij geen voorraad aan te houden want de nummers kunnen digitaal verkocht worden.

11.2 Verdienmodellen online omgeving

In deze paragrafen zal dieper in worden gegaan op de manier hoe de online omgeving kan bijdragen aan de omzet en hoe het uiteindelijk rendabel wordt. Allereerst zal de streaming-dienst behandeld worden waarna daarna het verdienmodel van de opnames behandeld zal worden.11.2.1 Streaming-dienst

VEIF Consultancy Group stelt voor gebruik te maken van een streaming service die de gebruiker in staat stelt optredens te volgen die aan de gang zijn op het Veronica schip. Naast het live streamen van de optredens zal er doordeweeks de optredens die in het weekend zijn geweest worden herhaald en gedurende de hele dag beschikbaar zijn.

Het bedrijf dat VEIF Consultancy Group voorstelt als leverancier van de streaming dienst is streampartner.nl. Het pakket dat het best aansluit bij dit concept is

41

Page 43: adviesrapport Veronica volledig

degene van €9,- per slot per maand. Dit pakket biedt aan gebruikers de mogelijkheid naast het streamen vanaf een PC ook te streamen naar Iphone, Ipad en Android devices. Het dataverkeer is bovendien onbeperkt en dit pakket biedt ook een nacalculatie mode. Dit houdt in dat als er blijkt in één keer meer vraag te zijn naar de stream automatisch de capaciteit wordt verhoogd en aan het eind van de maand zal worden doorberekend aan het Veronica schip.

In de marketingdoelstelling staat omschreven dat er in het eerste half jaar gestreefd wordt naar 2500 unieke bezoekers per maand. Van deze unieke bezoekers wordt bovendien verwacht dat 5% zich in het eerste half jaar abonneert op de dienst.

Voor de reclame inkomsten stelt VEIF Consultancy Group voor om gebruik te maken van hetzelfde model dat een streaming-dienst als twitch.com hanteert. Dit model houdt in dat een adverteerder betaald per gebruiker die daadwerkelijk de advertentie te zien krijgt. Elke reclameblok bestaat uit 2 minuten, het Veronica schip biedt adverteerders de ruimte om voor 15, 30, 60 of 120 seconde zendtijd in te kopen. Een televisiereclame voor een publiek van 10000 mensen kost gemiddeld €3000,-. Dit komt neer op €0,15 cent per 15 seconde per kijker. Om het voor adverteerders aantrekkelijk te maken te adverteren op de stream van het Veronica schip wordt er een tarief berekend van €0,05 per 15 seconde per kijker.

Het Veronica schip zal op vrijdag, zaterdag en zondag van 20:30 tot 00:30 de gelegenheid bieden aan talenten om op te treden, deze tijd is zo bepaald omdat om 01:00 de laatste pont van het NDSM-terrein vertrekt. Op een avond zullen talenten een half uur de tijd krijgen om iets te laten horen. De reclameblokken zullen zo worden gedaan dat elk talent na een kwartier twee minuten pauze krijgt en daarna weer verder gaat. Dit zal ook worden gedaan om te zorgen dat gebruikers die kijken voor dat specifieke talent ook naar het volledige reclameblok bekijkt. De reclameblokken zullen dus als volgt worden ingepland:

20:45 21:15 21:45 22:15 22:45 23:15 23:45 00:15

Naast de livestream van de optredens van talenten zullen er ook herhalingen van deze optredens worden gestreamd op de dagen dat er geen livestream is. In deze stream zal niet elk half uur een reclame verschijnen slechts een pre-roll. Een pre-roll is een blokje van 30 seconde voordat de stream begint waarin één of twee reclames kunnen worden vertoond. Het tarief voor deze pre-roll zal hetzelfde zijn als voor de reclames omdat de adverteerder toch per kijker betaald.

Aan adverteerders wordt deze reclameruimte aangeboden als pakket. Omdat er afgerekend wordt per kijker die de reclame daadwerkelijk afgespeeld krijgt op zijn of haar scherm kan het op deze manier. Per maand zullen er gemiddeld 192 reclameminuten beschikbaar zijn in totaal gedurende de livestream van de optredens. Dit zorgt voor de volgende verdeling qua totaal aantal reclames:

Reclameduur

15s 30s 60s 120s

Max. capaciteit p/m

768* 384* 192 96

42

Page 44: adviesrapport Veronica volledig

Aan adverteerders wordt het vervolgens als volgt verkocht. Allereerst wordt er rekening gehouden met de duur van de reclame. *Hierbij moet de opmerking gemaakt worden dat reclames van 15 en 30 seconde in de pre-roll gezien kunnen laten worden terwijl dit niet mogelijk is voor de reclames van 60 en 120 seconden. Adverteerders kunnen vervolgens een pakket kopen waarin een reclame een ‘x’ aantal keer zal worden uitgezonden.

Het voordeel van dit model is dat het indelen van de reclames geautomatiseerd kan worden zolang er niet over de maximale capaciteit per maand wordt verkocht. De reclames van 60 en 120 seconde krijgen dan voorrang tijdens de livestream van de optredens van de talenten en zullen worden opgevuld met reclames van 30 en 15 seconde. De 30 en 15 seconde reclames zullen bovendien in de pre-roll worden gedraaid om op die manier ook een hoeveelheid te behalen.

In de eerste maand is VEIF Consultancy Group uitgegaan van een piek van 50 gebruikers die op hetzelfde moment de stream bekijken. Het aantal unieke bezoekers is in de eerste maand gezet op 200. Dit is bepaald door het aantal optredens dat het Veronica schip kan realiseren in deze eerste maand van het nieuwe concept. VEIF Consultancy Group heeft berekend dat er in deze eerste maand 48 optredens worden gegeven, dat is 50% van de maximale capaciteit in een maand. VEIF Consultancy Group verwacht dat in de sociale kring rondom deze talenten gemiddeld 4 tot 5 personen de moeite nemen om de stream aan te zetten.

Zoals eerder bepaald in de doelstellingen word er op gemikt dat 5% van de gebruikers een abonnement afsluit. Dit komt in de eerste maand neer op 10 personen die voor €10,- een jaar abonnement kopen om bijvoorbeeld een optreden terug te kunnen zien. Een andere factor die meegenomen dient te worden in de berekening van de opbrengsten is het percentage gebruikers dat Adblock heeft geïnstalleerd op een browser. Deze plug-in zorgt ervoor dat reclames niet gezien worden en dus niet doorberekend kunnen worden naar de klant. In 2013 was het percentage Adblocks 9.26%. Als deze factoren worden meegenomen dan zien de kosten/opbrengsten er in de eerste maand als volgt

uit. Week 1 Week 2 Week 3 week 40

500

1000

1500

2000

2500

KostenOpbrengsten

43

Page 45: adviesrapport Veronica volledig

De kosten zijn in dit geval personeelskosten en de huurkosten van de slots. Er is gekozen in de eerste maand voor 50 slots te budgetteren dit komt neer op een bedrag van €30,- waarmee de totale kosten in de eerste maand €2030,- bedragen. Voor de reclameopbrengsten is uitgegaan van een gemiddelde van 20 kijkers die de reclameblokken gestart krijgen op hun stream. Dit is na aftrek van abonnees en adblock gebruikers. Kortom in de eerste maand zal een verlies worden gemaakt op de streaming-dienst van €1162,-.

De grafiek voor de eerste zes maanden ziet er als volgt uit.

Maand 1 Maand 2 Maand 3 Maand 4 Maand 5 Maand 60

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

KostenOpbrengsten

Uiteindelijk zal de som van de opbrengsten €13922,- bedragen en de som van de kosten €12480,- om uiteindelijk op een winst van €1442,- uit te komen na de eerste zes maanden. Pas vanaf maand drie zal de maximale capaciteit qua optredens gebruikt worden. De abonnees zijn in de model verdeeld als volgt, 10 in de eerste maand, 15 in de tweede maand en dan 25 abonnees in de vier daarop volgende maanden. Het aantal mensen dat reclames gestart krijgt is berekend op het volgende, 20 in de eerste maand, 30 in de tweede, 40 in de derde maand, 60 in de vierde maand, 80 in de vijfde maand en 100 in de zesde maand. De uiteindelijke piek capaciteit in de zesde maand is bepaald op 250 slots oftewel 10% van de beoogde unieke gebruikers.

Dit verdienmodel laat zien dat er binnen na een half jaar al winst kan worden gerealiseerd. Ook maakt dit verdienmodel het interessant voor adverteerders om te adverteren tegen een laag tarief. En het model is eerlijk want een adverteerder betaalt niet voor iemand die een reclame niet bekijkt. 11.2.2 Verkoop geluidsopnames

Zoals eerder vermeld zullen de geluidsopnames die gemaakt worden tijdens de avonden ook kunnen worden gekocht. De prijs van deze nummers is vastgesteld op €0,79 dit omdat deze zo overeenkomt met wat andere online platformen waar nummers aangeboden worden zoals iTunes. Om het interessant te maken voor talenten zal hen een marge van 60% worden geschonken, ongeveer €0,49.Het budget voor het ontwikkelen van een webshop is gesteld op €5000,- verder zijn de kosten voor de servers €46,- per maand. Dit alles dient ervoor te zorgen

44

Page 46: adviesrapport Veronica volledig

een goeie online infrastructuur aan te kunnen bieden aan de klant. De grootste omzet op het online gebied zal komen van de streaming-dienst. Toch is het verkoop van de nummers een essentiële pijler van het concept.

VEIF Consultancy Group stelt voor dat de specifieke opnames die worden gemaakt tijdens de optredens in het bezit blijven van het Veronica schip. De talenten worden wel beloond want zoals eerder vermeld krijgen zij €0,49 van de €0,79. De maximale capaciteit qua optredens in een weekend is 24. Talenten krijgen ieder minimaal een half uur de tijd voor een optreden en als het rustig is wat meer. In een live omgeving wordt er gemiddeld vijf minuten gerekend per nummer. Dus bij de maximale capaciteit zullen er zo’n 120 nummers te horen zijn in een weekend met aftrek van reclame tijd en het verwisselen van talent.

In de analyse van de streaming-dienst is al bepaald dat in de eerste maand slechts de helft van de capaciteit zal worden gebruikt. Pas vanaf de derde maand wordt er vanuit gegaan de volle capaciteit aan optredens zal worden gebruikt. Dit brengt het totaal aantal nummers dat te kopen valt in de webshop na zes maanden op zo’n 2500 nummers. Omdat het VEIF Consultancy Group aanraadt om het zo vrij mogelijk te houden voor talenten om iets te spelen zullen er ook covers tussen zitten. Deze covers zullen niet aangeboden worden op de webshop om juridische beslommeringen te voorkomen. VEIF Consultancy Group verwacht dat zo’n 20% van de gespeelde nummers een cover zal zijn. Dit is bepaald na onderzoek naar het aantal coverbands in Amsterdam. Dit maakt het dat de webshop na een half jaar uit ongeveer 2000 nummers bestaat die nergens anders te verkrijgen zijn.

VEIF Consultancy Group heeft als doelstelling voor het Veronica schip bepaald dat er na een half jaar 8000 transacties dienen te hebben plaatsgevonden. Dit zou betekenen dat er door het Veronica schip €2400,- wordt verdiend. Bij het bepalen van het aantal transacties is gekeken naar het aantal abonnees. VEIF Consultancy Group verwacht dat deze abonnees goed zijn voor gemiddeld één nummer per week. Dit komt dan neer op in totaal zo’n 500 nummers per maand die gekocht worden door de abonnees. Verder zal een talent in een half uur ongeveer 6 nummers ten gehore kunnen brengen. Omdat het ook voor de talenten zelf wat oplevert verwacht VEIF dat ze dan ook zichzelf zullen gaan verkopen bij vrienden, familie en kennissen.

Uiteindelijk wordt er vanuit gegaan dat de talenten samen die 2000 nummers 3x weten te verkopen aan iemand wat neerkomt op één persoon uit elke kenniskring (vrienden, familie, kennissen). Dat gecombineerd met abonnees brengt het totaal na zes maanden op 8000 transacties.

Door het op deze manier te doen zal het Veronica schip na een jaar de investeringen die gedaan zijn in de webshop en streaming-dienst meer dan terug hebben verdiend. Daarna zal er alleen maar verder worden gegroeid. In de volgende tabel zal de gecombineerde prognose voor de eerste drie jaar te zien zijn.

45

Page 47: adviesrapport Veronica volledig

Halfjaar Jaar 1 Jaar 2 Jaar 30

20000

40000

60000

80000

100000

120000

KostenOpbrengsten

Zoals de tabel laat zien is er na een jaar sprake van winst als beide online gebieden bij elkaar worden gedaan. In het resterende half jaar wordt er een extra persoon deeltijd aangenomen om mee te helpen met de drukte. Verder wordt de maximale capaciteit op piekmomenten op 500 kijkers gezet.

In jaar twee wordt ervan uitgegaan dat van de abonnees 125 mensen opnieuw lid worden of voor het eerst lid worden. Verder wordt er ook rekening gehouden met Adblock. Over de gehele reclame omzet is een extra 10% afgehaald omdat mensen die de site vaker bezoeken eerder geneigd zijn Adblock aan te zetten. Verder is de omzet van de nummers voor het Veronica schip bepaald op €6000,- oftewel 20000 transacties. In jaar 2 zal verder ook de maximale piek capaciteit van 1000 gebruikers worden gerealiseerd.

In jaar 3 wordt er een tweede voltijd persoon aangenomen. Dit schroeft de kosten wat op maar zoals te zien is stijgen de opbrengsten ook flink. Er is wederom op het gebied van abonnees gebudgetteerd op 125 terugkerende of nieuwe abonnees. Verder is er net als jaar 2 rekening gehouden met Adblock en 10% van de totale omzet afgehaald. Qua nummers is net als jaar twee geen groei gebudgetteerd en dus weer een omzet van €6000,-/20000 transacties. In jaar 3 wordt er vanuit gegaan dat gemiddeld 220 gebruikers de reclames afgespeeld krijgen.

Kortom met de online verdienmodellen is te zien dat er goed geld in te verdienen valt tegen relatief lage kosten. De winst die hiermee behaald wordt kan weer verder geïnvesteerd worden in betere opnameapparatuur of speciale zang workshops waar een bekende Nederlandse zanger/zangeres voor wordt ingehuurd om het jonge publiek nog meer reden te geven op woensdagmiddag naar het Veronica schip te laten komen.

46

Page 48: adviesrapport Veronica volledig

12. Conclusie

Voor dit adviesrapport is een centrale adviesvraag geformuleerd die door uitvoering van alles analyses beantwoord kan worden:

“Op welke manier zal het Veronica schip haar bestemming moeten aanpassen om een groei te realiseren in omzet en bezoekersaantallen”

Het Veronica schip begon ooit als zendschip voor de toen nog piratenzender Veronica. Het inspireerde op die manier talloze Nederlanders door de sound van die tijd naar het Nederlandse publiek te brengen. Vooral de jeugd van die tijd pikte het massaal op en daardoor heeft het Veronica schip tot de dag van vandaag nog ontzettend veel emotionele en nostalgische waarde voor deze groep.

Na een aantal jaar te hebben rondgezworven is het schip uiteindelijk terecht gekomen in de handen van Nimet Akdemir die van het schip het liefst een echt muziekboot wil maken. VEIF Consultancy Group heeft uitvoerig onderzoek verricht en daar kwam al naar voren dat het Veronica schip nog steeds van ontzettend veel bekendheid kan genieten. Het probleem is dat deze mensen het schip niet bezoeken. Hiervoor is VEIF Consultancy Group op zoek gegaan naar een passend concept.

Uit de strategische opties kwam het concept om het talentenprogramma te intensiveren. Om in te spelen op de gevonden resultaten uit het veldonderzoek is verder besloten om online een grote speler te gaan worden. Talentenjachten worden namelijk door steeds meer organisaties ontdekt als echt publiekstrekkers. Een voorbeeld hiervan is de V&D in Amsterdam-Noord die afgelopen maand drie weekenden lang een podium gaf aan talenten om zich kenbaar te maken aan de wereld.

VEIF Consultancy Group vond het erg belangrijk om vooral op het gebied van de verdienmodellen iets nieuws te creëren. Vooral omdat steeds meer organisaties die makkelijker bereikbaar zijn zich gaan mengen in de talentenmarkt. Dit heeft ervoor gezorgd dat het concept een uitgebreid online gedeelte bevat namelijk een streaming-dienst en een webshop die het mogelijk maakt exclusieve opnames te kopen.

Talenten zullen hier ook voor worden beloond doormiddel van 60% van een nummer aan hun te schenken. Hierdoor fungeert het Veronica schip ook als brug voor talenten om muzikanten te worden. Het maakt het gemakkelijker om iets te verdienen aan origineel materiaal.

Berekeningen hebben ook uitgewezen dat dit online concept absoluut rendabel is en sterker nog binnen een jaar de belangrijkste inkomstenstroom zal gaan zijn. Om verder te investeren in de toekomst en ook de jonge doelgroep aan te spreken, zeker met het oog op de woningen die de gemeente op het NDSM-terrein wil gaan neerzetten, is er besloten om op woensdag muzieklessen te organiseren. Ook deze lessen zullen live te volgens zijn via de streaming-dienst. Op deze manier komen ook de jongste onder ons in aanraking met het Veronica schip en muziek in het algemeen.

47