Click here to load reader

Adviesrapport Feenstra

  • View
    97

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Adviesrapport Feenstra

Door: Edwin van Wijngaarden, Madelon Kooij, Mearg Tafla, Sihem el Attabi, Zineb Kharmich'Werken bij Feenstra

Onderwerp:Onderzoeks- en adviesrapport: Werken bij Feenstra

Datum:18 Januari 2015Plaats: Amsterdam

Auteur:Consultants van PeperclipEdwin van WijngaardenMadelon KooijMearg TaflaSihem el AttabiZineb Kharmich

Consultatie: Kenneth Barr

In opdracht van:FeenstraOpdrachtgever(s): Functie: P&O Adviseur

VOORWOORD

Dit rapport vormt het resultaat van zowel intern als extern project bij Feenstra. Dit rapport is geschreven in het kader van het werken bij Feenstra. Hierin is vooral de focus de middelen waarmee Feenstra de gewenste doelgroep kan bereiken.

Wij willen gebruik maken van deze gelegenheid om onze dank te betuigen naar iedereen die heeft bijgedragen aan het onderzoek. In het bijzonder: Mirjam Visser, Remco van den Beld, Marc van den Beld en Martin de Haan.

Daarnaast willen wij de opdrachtgevers, Frank Jansdam en Miranda van Amerongen, bedanken voor al hun hulp met betrekking tot het project. Ook willen wij onze begeleider, Kennetth Barr , bedanken voor zijn steun en hulp bij het onderzoek. Wij hebben veel profijt gehad van de genomen kennis van de meetings met Kenneth Barr.

MANAGEMENTSAMENVATTING

In dit rapport wordt onderzocht welke onderdelen van essentieel belang zijn voor de nieuwe wervingsstrategie van Feenstra. Tijdens de probleemanalyse wordt aandacht besteed aan het werkelijke probleem waarmee Feenstra kampt. Uit de probleemanalyse blijkt dat Feenstra momenteel geen concrete en duidelijke wervingsstrategie heeft. Hierdoor lijkt het moeilijk te zijn om goede service- en onderhoudsmonteurs te werven. Het is noodzakelijk dat hier gauw verandering in komt omdat Feenstra productie mis loopt door het tekort aan monteurs. Wat Feenstra vooral belangrijk vond is hoe het werken bij website bij kan dragen aan het werven van service- onderhoudsmonteurs. Daarom wordt in dit onderzoek daar veel aandacht aan besteed. Nog een reden om hier veel aandacht aan te besteden is omdat uit dit onderzoek blijkt dat de werken-bij-website een belangrijk onderdeel speelt bij het werven van monteurs. Op dit moment lijkt de website van Feenstra erg onaantrekkelijk en niet gericht op het werven van nieuw personeel. Een van de adviezen is om een werkenbijfeenstra.nl website op te richten. Een aantal tips voor deze website zijn: maak het de sollicitant makkelijk om te solliciteren, maak via beeldmateriaal duidelijk wat je als organisatie te bieden hebt en overtuig mensen dat ze moeten solliciteren. Ook wordt aandacht besteed aan hoe Feenstra aantrekkelijk kan zijn voor de doelgroep. Uit onderzoek blijkt dat laaggeschoolde medewerkers vaak naar twee dingen kijken voordat ze solliciteren, namelijk: Geld en arbeidsintensiteit. Dit zijn onderdelen waar Feenstra lijkt op in te kunnen spelen. Uit interviews blijkt namelijk dat Feenstra gemiddeld betere arbeidsvoorwaarden biedt dan de concurrent. Een ander resultaat uit dit onderzoek is dat Feenstra zich nog beter moet profileren als (goede) werkgever. Hiermee bereikt Feenstra dat er vaker aan deze organisatie gedacht wordt op moment mensen opzoek zijn naar werk. De doelgroep monteurs wordt in dit rapport gecategoriseerd in de leeftijd van 16 34 jaar. Dit is volgens verschillende onderzoeken een generatie die actief is op social media. In dit rapport wordt vertelt hoe Feenstra hierop kan inspelen en hiermee aantrekkelijke werkgever kan worden. Comment by K. Barr: In de managementsamenvatting zeg je wat je gevonden hebt. Het moet onafhankelijk zijn van de rest.Uiteindelijk blijkt dat het raadzaam is voor Feenstra een aantal dingen in de vacature te schrappen. Dit is bijvoorbeeld de werkervaringseis en de opleidingsniveau. De doelgroep wordt met deze eis namelijk drastisch verkleind, vooral in een krappe arbeidsmarkt. Hierdoor bestaat ook de mogelijkheid om een samenwerkingsverband met de ROC aan te gaan, dit lijkt een uitstekende kans om de instroom te verhogen. Wat voor Feenstra een geschikte wervingsstrategie is wordt verteld in de aanbevelingen. Hier wordt vertelt waarom bepaalde adviezen worden gegeven en waarom dit effectief is voor de instroom van service- en onderhoudsmonteurs. Comment by K. Barr: Hetzelfde.

INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD3MANAGEMENTSAMENVATTING4INHOUDSOPGAVE51. INLEIDING71.1 Onderzoeksorganisatie71.2 Aanleiding71.2.1 Huidige situatie81.3 Probleemanalyse101.3.1 Toegankelijkheid van Website101.3.2 Goede werkgever111.3.3 Gevolgen111.3.4. Werken-bij-Feenstra121.3.5. Arbeidsmarktanalyse121.4 Doelstelling141.4.1. Hoofdvraag141.4.2. Deelvragen141.5 Leeswijzer152. THEORETISCHE KADER152.1 Begripsbepaling152.2 Toepasbare theorie173. METHODISCHE VERANTWOORDING193.1 Soort onderzoek193.1.1. Dataverzamelingsmethode193.1.2. Fieldresearch203.1.3. Data203.2 Conclusie214. BEANTWOORDING DEELVRAGEN214.1 Hoe kan Feenstra aantrekkelijk worden voor de doelgroep?214.1.1 Intrinsiek of Extrinsiek gemotiveerd214.1.2. Doorgroeimogelijkheden214.1.3. Flexibele werktijden224.1.4. Primaire Arbeidsvoorwaarden224.1.5. Secundaire Arbeidsvoorwaarden224.1.6. Arbeidsidentiteit224.2 Welke middelen moet Feenstra in zetten om de gewenste doelgroep te bereiken?234.2.1. Samenwerking met ROC234.2.2. Werken bij Feenstra244.2.3. Onderzoek meest gebruikte online kanalen voor werkzoekende244.2.4. Social Media244.3. Vacaturewebsites254.3 Hoe draagt het werken-bij-Feenstra website bij aan het werven van de geschikte medewerkers?254.3.1. Employer Information264.3.2. Job Information264.3.3. People Information274.3.4. Voordelen E-Recruitment285. CONCLUSIE HOOFDVRAAG295.1 Discussie306. Aanbevelingen316.1 Samenwerking met het ROC316.2 Het veranderen van arbeidsvoorwaarden326.3 Optimaliseren van het 'Werken bij Feenstra' website326.4 Gebruik maken van vacaturewebsites327. BRONNENLIJST338. BIJLAGE34BIJLAGE I: Functie inhoud onderhoud- servicemonteur34Bijlage II Stakeholdersanalyse35BIJLAGE III Reflectie teamsamenwerking op basis van 360 feedback36Bijdrage aan het plan van aanpak & adviesrapport36De werkwijze36Communicatie naar opdrachtgever en begeleider36Professionele ontwikkeling van de leden ten opzichte van de tussentijdse reflectie op basis van een 360 feedback36

1. INLEIDING

In dit hoofdstuk zullen onderwerpen besproken worden die in het kader van dit onderzoek essentieel zijn. Allereerst zal er worden ingegaan op de organisatie(context). Vervolgens zal de aanleiding voor het project belicht worden. Daarna zal het probleem en de doelstelling uiteen worden gezet. Tot slot zal dit hoofdstuk worden afgesloten met de hoofd- en deelvragen.1.1 Onderzoeksorganisatie

Feenstra is van origine een familiebedrijf uit Sneek en bestaat meer dan 65 jaar. Het is inmiddels uitgegroeid van het eerste bedrijf in Nederland dat individuele verwarming leverde tot de grootste installateur van Nederland met een compleet aanbod van energie gerelateerde services. Feenstra is een dochteronderneming van Nuon en kent meer dan 1500 medewerkers. Verder beheert Feenstra meer dan 800.000 contracten. Feenstra heeft 29 vestigingen verspreid over het hele land, deze bestaan onder andere uit negen thuisvestigingen en zes zakelijke vestigingen. De dienstverlening van Feenstra is zeven dagen per week en 24 uur per dag beschikbaar. Dat betekent dat er altijd een monteur in de buurt is om de verwarming te repareren (Feenstra,z.d.). Feenstra is sinds 1947 marktleider in de installatietechniek en biedt optimale dienstverlening aan zakelijke en particuliere klanten. De tevredenheid van de klant staat voorop samen met het wooncomfort van de klant, de kostenbeheersing en de kwaliteit. 1.2 Aanleiding

Feenstra ondervindt momenteel problemen met het vervullen van de vacatures voor service- en onderhoudsmonteurs. Momenteel zijn de instroomcijfers als volgt: 25-30 nieuwe medewerkers per jaar, waarvan 2/3 service- onderhoudsmonteur is. Voor de exacte werkzaamheden van een service- onderhoudsmonteur wordt doorverwezen naar bijlage 1. Voor Feenstra is de huidige instroom nog te weinig. Zij streven naar een instroom van minimaal 60 medewerkers per jaar. Volgens de opdrachtgever heeft dit te maken met de onbekendheid van Feenstra onder de werkzoekenden. Feenstra vindt dat ze een goede werkgever is die o.a. goede arbeidsvoorwaarden heeft en goede faciliteiten voor zijn werknemers regelt. De vacaturesite, waar slechts een lijst met vacatures in Pdf-formaat op staan is volgens de opdrachtgever onaantrekkelijk en ontoegankelijk. Het gevoel bij Feenstra is dat het verbeteren van de website de instroom van de juiste medewerkers kan stimuleren. Feenstra ondervindt momenteel problemen met het vervullen van de vacatures voor service- en onderhoudsmonteurs. Feenstra weet echter niet of het verbeteren van de website ook direct voor meer sollicitanten zorgt. Feenstra wil daarom graag onderzocht hebben welke wervingsstrategie geschikt is voor de doelgroep die Feenstra probeert te bereiken.Naast het adviseren over de wervingsstrategie wil Feenstra ook graag weten hoe de website werken-bij-Feenstra bij kan dragen aan de wervingsstrategie. Feenstra wil graag advies hebben over welke informatie van belang op de website voor werkzoekenden. Om achter te komen wat het probleem werkelijk bij Feenstra is zijn de volgende acties verricht: Er zijn drie gesprekken gevoerd met de opdrachtgevers: F. Jansdam & M. van Amerongen. Er is een gesprek gevoerd met Hoofd Communicatie: M. Visser. Er is een gesprek gevoerd met de ketenmanager van Amsterdam: R. van den Beld. Er is een arbeidsmarktanalyse uitgevoerd. Er is een webseminar over Recruitment trens in Nederland (2015) gevolgd. Hieronder worden de resultaten uit het vooronderzoek weergeven. 1.2.1 Huidige situatieFeenstra heeft tot heden zelf weinig tot geen acties verricht om dit probleem op te lossen. Dit heeft te maken met de tijd die Feenstra hier in moet steken, deze tijd konden ze niet opbrengen.

Search related