27
1 PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI KANAK-KANAK (PRA 3107)

M1 Perkembangan Sosial Kanak-kanak

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: M1 Perkembangan Sosial Kanak-kanak

1

PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI KANAK-KANAK

(PRA 3107)

Page 2: M1 Perkembangan Sosial Kanak-kanak

2

PERKEMBANGAN SOSIAL

KANAK-KANAK

Page 3: M1 Perkembangan Sosial Kanak-kanak

3

PERKEMBANGAN SOSIAL

Satu proses perkembangan yang membolehkan kanak-kanak berinteraksi dengan orang lain mengikut cara yang diterima oleh masyarakat dan budayanya

Melibatkan proses sosialisasi atau melakukan penyesuaian sosial dalam sesuatu persekitaran atau lingkungan sosial

Page 4: M1 Perkembangan Sosial Kanak-kanak

4

PERKEMBANGAN SOSIAL

Terdiri daripada kemahiran berinteraksi, pembentukan kendiri, penghargaan kendiri dan kawalan kendiri.

Melibatkan proses peniruan, identifikasi kemahiran bermain, perkembangan kognisi sosial persahabatan dan perhubungan rakan sebaya

Page 5: M1 Perkembangan Sosial Kanak-kanak

5

KANAK-KANAK AKAN MEMPELAJARI

Tradisi kepercayaan nilai dan adat kumpulan sosial

Peraturan-peraturan sosial yang menjadi amalan kumpulan sosial

Budaya-budaya sosial yang bersesuaian Tingkah laku sosial yang universal merentasi

pelbagai kumpulan etnik & budaya

Page 6: M1 Perkembangan Sosial Kanak-kanak

6

PERINGKAT PERKEMBANGAN SOSIAL

TEORI PERKEMBANGAN PSIKOLSOSIAL ERIKSON

Page 7: M1 Perkembangan Sosial Kanak-kanak

7

Menurut Erikson… Perkembangan sosial kanak-kanak

mementingkan hubungan baik/ sosial dengan individu di persekitarannya.

Personaliti seorang kanak-kanak akan dibentuk pada peringkat ini.

Kejayaan/kegagalan mencapai matlamat akan membawa akibat kepada imej kendiri individu tersebut.

Page 8: M1 Perkembangan Sosial Kanak-kanak

8

0-1½ TAHUN ( KEPERCAYAAN vs KETIDAK PERCAYAAN)

Membina rasa kepercayaan secara

berperingkat Hubungan yang erat dan rapat dengan

ibu bapa Jika gagal ketidakpercayaan akan timbul Ketidakpercayaan boleh membentuk

tingkah laku negatif

Page 9: M1 Perkembangan Sosial Kanak-kanak

Implikasinya…. Kepercayaan akan dipupuk sekiranya

keperluan seseorang bayi dapat dipenuhi.

Kepercayaan akan terus dipupuk jika kanak-kanak itu sentiasa berasa selamat, disayangi serta diberi perhatian oleh ibu bapanya.

Page 10: M1 Perkembangan Sosial Kanak-kanak

10

1½- 3 TAHUN ( AUTONOMI vs KERAGUAN)

Banyak tertumpu pada perkembangan

fizikal Memerlukan sokongan insan terdekat Jika berjaya dapat sokongan, timbul rasa

percaya pada keupayaan diri. Jika gagal mereka akan ragu-ragu pada

keupayaan diri mereka

Page 11: M1 Perkembangan Sosial Kanak-kanak

Implikasinya…

Jika seseorang kanak-kanak merasakan dirinya kurang cekap, dia akan berasa malu dan mula meragui kebolehan dirinya.

Tingkah laku kanak-kanak yang sentiasa diterima dan dipuji akan menyebabkan dia berasa lebih yakin lagi.

Tingkah laku yang tidak diingini hendaklah dikawal dan yang diingini dipuji

Page 12: M1 Perkembangan Sosial Kanak-kanak

12

4 - 5 TAHUN ( INISIATIF vs RASA BERSALAH)

Cuba berdikari Ada inisiatif untuk melakukan sesuatu

sendiri Jika berjaya timbul rasa yakin pada

keupayaan diri. Jika gagal membawa kepada rasa

bersalah Perlukan ibu bapa sebagai sokongan

Page 13: M1 Perkembangan Sosial Kanak-kanak

Implikasinya…

Melalui galakan yang diberi kepada kanak-kanak untuk meneroka dan mencuba, mereka akan menyedari keupayaan serta potensi mereka.

Mereka juga akan mula mengetahui yang mereka itu boleh mengarahkan diri sendiri untuk mencapai sesuatu yang berfaedah.

Page 14: M1 Perkembangan Sosial Kanak-kanak

14

6 - 11 TAHUN ( RAJIN vs RASA RENDAH DIRI)

Membentuk nilai kendiri yang kuat melalui

interaksi dengan rakan sebaya Membentuk kemahiran-kemahiran tertentu Kegagalan membentuk kemahiran akan

membawa kepada rasa rendah diri atau

tiada keupayaan Masih perlukan ibu bapa sebagai sokongan

Page 15: M1 Perkembangan Sosial Kanak-kanak

Implikasinya..

Sekiranya keinginan untuk menjalankan suatu aktiviti dihalang, maka perasaan rendah diri dan kurang yakin akan terbentuk.

Page 16: M1 Perkembangan Sosial Kanak-kanak

16

PERINGKAT PERKEMBANGAN SOSIAL

TEORI PERKEMBANGAN OLEH ROBERT HAVIGHURST

Page 17: M1 Perkembangan Sosial Kanak-kanak

17

0-6 TAHUN MEMBEZAKAN JANTINA

MULA MEMBENTUK KEMAHIRAN SOSIAL UNTUK BERKAWAN

MULA BELAJAR NILAI BERTOLAK ANSUR, BERTIMBANG RASA, SEDIA TERIMA PENDAPAT ORANG LAIN

Page 18: M1 Perkembangan Sosial Kanak-kanak

18

6 – 12 TAHUN MEMBENTUK KONSEP DIRI SEMAKIN MEMBENTUK KEMAHIRAN

SOSIAL UNTUK BERKAWAN DENGAN RAKAN SEBAYA

BELAJAR BERDIKARI BELAJAR BEZAKAN PERANAN LELAKI

DAN PEREMPUAN

Page 19: M1 Perkembangan Sosial Kanak-kanak

19

CARA PERKEMBANGAN SOSIAL

PENIRUAN

MODEL/PEMERHATIAN

Page 20: M1 Perkembangan Sosial Kanak-kanak

20

KONSEP TEORI PERSAHABATAN( 3 TAHAP- Robert Selman)

TAHAP 1- berlaku semasa kanak-kanak prasekolah. Sahabat dianggap kawan sepermainan sahaja.

TAHAP 2- pembentukan karekteristik pada permulaan persekolahan. Kawan adalah sahabat setia yang boleh dipercayai & diharapkan untuk membantu.

TAHAP 3- Persahabatan lebih kepada hubungan intim, hubungan yang matang dan nilai persahabatan mula difahami

Page 21: M1 Perkembangan Sosial Kanak-kanak

BAGAIMANA SOSIAL BERKEMBANG MELALUI PENIRUAN DAN PEMERHATIAN ATAU MODEL?

RAKAN SEBAYA

a) Sahabat sebagai agen peneguhani. Memberi sokongan dan persetujuan positif kepada sahabat

dalam bentuk senyuman, menawarkan bantuan, memuji dan sebagainya.

ii. Menerima segala kelemahan dan kebaikan seseorang sahabat

iii. Berkongsi, menerima idea-idea kanak-kanak yang lain, membenarkan kanak-kanak lain bermain bersama-sama, bekerjasama dan lain-lain.

b) Sahabat sebagai model sosiali. Memperoleh pengetahuan serta mempelajari gerak balas

tertentu dengan memerhati tingkah laku sahabatnya.ii. Kanak-kanak gemar meniru tingkah laku kanak-kanak yang

popular dan sesiapa yang lebih rapat dengannya.

Page 22: M1 Perkembangan Sosial Kanak-kanak

BAGAIMANA INTERAKSI RAKAN SEBAYA, PERSAHABATAN, DAN JANTINA BOLEH MEMPENGARUHI

PERKEMBANGAN KECEKAPAN SOSIAL

RAKAN SEBAYA DAN PERSAHABATANa) Interaksi positif dengan rakan membolehkan kanak-kanak

memperoleh semangat bersaing serta kemahiran penyesuaian dengan orang lain. (kajian Harlow 1962).

b) Interaksi antara kanak-kanak boleh mempercepatkan perkembangan kognitif seseorang kanak-kanak. Contohnya : seorang kanak-kanak pendiam akan mengalami perubahan hampir 80% apabila belajar bercakap daripada rakan yang gemar bercakap.

JANTINAa) Kanak-kanak lebih memberi peneguhan kepada rakan sejantina

kerana mereka lebih gemar berinteraksi dengan sahabat yang sejantina. Kanak-kanak akan bijak mengawal dan mengenalpasti had-had batasan pergaulan sosial dengan rakan berlainan jantina.

Page 23: M1 Perkembangan Sosial Kanak-kanak

23

TINGKAH LAKU PROSOSIAL

Perkembangan perasaan empati kanak-kanak menunjukkan perasaan prihatin terhadap mereka yang lemah.

Cenderung untuk menunjukkan sikap membantu dan bekerjasama

Tingkah laku untuk bekerjasama dan keinginan untuk berkongsi boleh dipertingkatkan melalui teladan dan peneguhan

Page 24: M1 Perkembangan Sosial Kanak-kanak

24

TINGKAH LAKU ANTISOSIAL

Tingkah laku agresif, intrusif, disruptif, asertif dan suka mengawal orang lain, melakukan keganasan atau mencederakan orang lain

Tingkah laku antisosial kanak-kanak – berbohong, bergaduh, mencuri dan lari dari rumah

Punca – modelling, kegagalan mencapai matlamat (kecewa)

Page 25: M1 Perkembangan Sosial Kanak-kanak

25

TINGKAH LAKU SOSIAL SEMASA BERMAIN

PENIRUANSUKA BERTANDING

BERKAWAN SETIABEKERJASAMA

SIMPATIPENGIKTIRAFAN SOSIAL

Page 26: M1 Perkembangan Sosial Kanak-kanak

26

IMPLIKASI TERHADAP P&P Beri peluang dan sokongan untuk mencuba

pelbagai aktiviti mengikut kebolehan Jangan menghukum jika tersalah langkah Peraturan bersifat ringkas & mudah difahami Berikan pujian/ motivasi apabila kanak-kanak

tunjukkan inisiatif Laksanakan kurikulum yang meransang

perkembangan- Galakkan persaingan secara sihat Gunakan kaedah bermain/ elemen permainan Galakkan kanak-kanak kemuka/ bertanyakan

soalan- guru perlu berikan maklum balas.

Page 27: M1 Perkembangan Sosial Kanak-kanak

27

SEKIAN…. TERIMA KASIH