of 28/28
PERKEMBANGAN PSIKOLOGI LANJUTAN GGGB 6223 Dr Ku Suhaila bt Ku Johari Hajijah Maulad Abdul Rahsip (P76411) Noor Suhada bt Aziz (P76417) Solehah bt Ghazali (P76418) Program Bimbingan & Kaunseling, Fakulti Pendidikan Perkembangan Awal Kanak-kanak (Early Childhood Development)”

perkembangan awal kanak-kanak

  • View
    710

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of perkembangan awal kanak-kanak

PERKEMBANGAN PSIKOLOGI LANJUTAN GGGB 6223

Dr Ku Suhaila bt Ku JohariHajijah Maulad Abdul Rahsip (P76411)Noor Suhada bt Aziz (P76417)Solehah bt Ghazali (P76418)Program Bimbingan & Kaunseling, Fakulti PendidikanPerkembangan Awal Kanak-kanak (Early Childhood Development)

Objektif pembelajaran : Perubahan Fizikal Perubahan KognitifPerubahan bahasaPerbezaan kecerdikan (IQ)Teori perkembangan Sosial dan personalityPersonaliti dan konsep kendiri Perkembangan gender Struktur dan hubungan kekeluargaanHubungan dengan rakan sebaya

Growth & Motor DevelopmentKetinggian & Berat berlaku perlahanPerkembangan Motor berterusan

* instuisi*Kreativiti* Musik

* Logik* Analisis* Matematik

Perubahan KognitifTAHAP PERKEMBANGAN MENURUT PIAGET

Teori of MindSet of ideas that explain others peoples idea, belief, desire and behavior

Kepercayaan palsu - Eksperimen gula- gula

Teori alternatif perkembangan pemikiran awal kanak-kanakNeo Piagetian theoriesVygotskys sococultural theory

Change in Language

PERBEZAAN KECERDIKAN (difference in intelligence)

A child is like a butterflyIn the windSome can fly higher than others,But each one flies the best it can. Why compare one against the other?Each one is different. Each one is special.Each one is beautiful.

Alfred Binet & Theodora Simon (1905) telah melaksanakan ujian kecerdikan

TujuanMengenal pasti kanak-kanak yang berkemungkinan menghadapi kesukaran di sekolah.

SCHOOL TASKPeringkat Permulaan

Alat Ujian Kecerdikan Moden (Modern Intelligence Test)Telah dibangunkan oleh David Wechsler.Terbahagi kepada 4 bahagian skala iaitu :

Verbal Scales

Performance Scales

Working Memory Scales

Processing Speed Scales

Rules of ThumbOlder the child, the more stable the IQ score Kestabilan dan jangkaan nilai skor IQ (Stability & Predective value of IQ Scores)Batasan Ujian IQ (limitations of IQ Test)Skor ujian yang diperolehi tidak membuktikan IQ secara keseluruhan

Terdapat beberapa perkara yang tidak boleh diukur secara fizikalnya.

15

Faktor perbezaan tahap IQ

Teori perkembangan Sosial dan PersonalitiPsikoanalitikSosial-kognitifFrued : :

Anal ( 1-3yrs)Phallic (3-6yrs)Erikson :

Autonomy vs shame & doubt (1-3yrs)Initiative vs guilt (3-6 yrs)Persepsi /pandanganMemahami peraturan Memahami niat/ tujuan

Personaliti dan Konsep kendiri

Daripada tabiat menjadi personalitiContohnya :

Aktiviti Duck, Duck, Goose

Konsep KendiriEmosi

Sosial Peringkat Perkembangan Empati, Hoffman

GENDER DEVELOPMENT

MENURUT TEORI

Cognitive-developmental

Information-processing approach

Biological approaches

Sex-role knowledge & sex-typed behavior

Streotaip mula terbentuk sejak awal-3tahun, respon kepada perkara yang dilihat-4tahun, mula melihat kepada kebolehan/keupayaan-5 tahun, mula melihat kepada personaliti******Kanak-kanak dapat maklumat melalui apa yang dilihat dan apa yang didengarUsia 3 tahun, memilih rakan sepermainan yang sama jantinaBerlaku pengasingan gender dan membentuk tingkahlaku

Hubungan & struktur keluarga

GAYA KEIBUBAPAANPermisif:::::-komunikasi secara terbuka-tidak ada peraturan-sentiasa memenuhi keperluan anak-anakAutoritarian::::-kawalan yang ketat-guna kaedah disiplin dan hukumanAutoritatif:::-beri anak untuk buat keputusan-Bersikap terbuka dan rasionla

PEER RELATIONSHIPMembentuk tingkahlakuWujud perhubungan(persahabatan)

Perbincangan

Sekian Terima Kasih