28
PERKEMBANGAN PSIKOLOGI LANJUTAN GGGB 6223 Dr Ku Suhaila bt Ku Johari Hajijah Maulad Abdul Rahsip (P76411) Noor Suhada bt Aziz (P76417) Solehah bt Ghazali (P76418) Program Bimbingan & Kaunseling, Fakulti Pendidikan Perkembangan Awal Kanak-kanak (Early Childhood Development)”

perkembangan awal kanak-kanak

  • Upload
    cik-gee

  • View
    762

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

PERKEMBANGAN PSIKOLOGI LANJUTAN GGGB 6223

Dr Ku Suhaila bt Ku JohariHajijah Maulad Abdul Rahsip (P76411)Noor Suhada bt Aziz (P76417)Solehah bt Ghazali (P76418)Program Bimbingan & Kaunseling, Fakulti Pendidikan

“Perkembangan Awal Kanak-kanak (Early Childhood Development)”

Objektif pembelajaran : Perubahan Fizikal Perubahan Kognitif Perubahan bahasa Perbezaan kecerdikan (IQ) Teori perkembangan Sosial dan personality Personaliti dan konsep kendiri Perkembangan gender Struktur dan hubungan kekeluargaan Hubungan dengan rakan sebaya

Growth & Motor Development• Ketinggian & Berat berlaku perlahan• Perkembangan Motor berterusan

Tahap Perkembangan*Motor Kasar*Motor Halus

18-24 bulan

2-3 tahun

3-4 tahu

n

4-5 tahu

n

5-6 tahu

n

kanan

kiri

Otak

* instuisi*Kreativiti

* Musik

* Logik* Analisis

* Matematik

• Gaya Pemakanan

• Penyakit & Kemalangan

Kesihatan & Kesejahteraa

n

• Kesan• PencegahanPenderaan &

pengabaian

Perubahan Kognitif

1 • sensorimotor

2 • praoperational

3 • Operational Konkrit

4 • Operational FormalTAHAP PERKEMBANGAN MENURUT PIAGET

Tahap PRA OPERATIONA

L

Pandangan

Teori of Mind

SET OF IDEAS THAT EXPLAIN OTHERS PEOPLE’S IDEA, BELIEF, DESIRE AND

BEHAVIOR

• KEPERCAYAAN PALSU - Eksperimen gula- gula

Teori alternatif perkembangan pemikiran awal kanak-kanak

Neo Piagetian theories

Vygotsky’s sococultural theory

Change in Language1

Fast Mapping2

Grammar Explosion3Phonological Awareness

PERBEZAAN KECERDIKAN (difference in intelligence)

“A child is like a butterfly

In the windSome can fly higher

than others,But each one flies

the best it can. Why compare one against the other?

Each one is different. Each one is special.

Each one is beautiful.”

Alfred Binet & Theodora Simon (1905) telah melaksanakan ujian

kecerdikanTujuan

Mengenal pasti kanak-kanak yang berkemungkinan

menghadapi kesukaran di sekolah.

SCHOOL TASK

Peringkat Permulaan

Alat Ujian Kecerdikan Moden (Modern Intelligence Test)

Telah dibangunkan oleh David Wechsler.Terbahagi kepada 4 bahagian skala iaitu :

Verbal Scales Performance

ScalesWorking Memory Scales

Processing Speed Scales

Rules of Thumb“Older the child, the more stable

the IQ score”

Kestabilan dan jangkaan nilai skor IQ (Stability & Predective

value of IQ Scores)

Batasan Ujian IQ (limitations of IQ Test)

Skor ujian yang diperolehi tidak membuktikan IQ secara keseluruhan

Terdapat beberapa perkara yang tidak boleh diukur secara fizikalnya.

Faktor perbezaan tahap IQ

Keturunan Keluarga prasekolah

Teori perkembangan Sosial dan Personaliti

Psikoanalitik

Sosial-kognitif

Frued : :

Anal ( 1-3yrs)Phallic (3-6yrs)

Erikson :

Autonomy vs shame & doubt (1-3yrs)Initiative vs guilt (3-6 yrs)

Persepsi /pandangan

Memahami peraturan

Memahami niat/ tujuan

Personaliti dan Konsep

kendiri

Daripada tabiat menjadi personaliti

Contohnya :

Aktiviti Duck, Duck, Goose

Konsep KendiriEmosi

Sosial

Global Empathy

Egocentric empathy

Empathy for another’s feeling

Empathy for another’s life condition

Peringkat Perkembangan Empati, Hoffman

GENDER DEVELOPMENT

MENURUT TEORI₂

Cognitive-developmental

• keupayaan melabelkan diri sendiri dan orang lain sebagai lelaki dan perempuan

Gender identity

• pemahaman bahawa manusia dalam gender yang sama sepanjang hayat

Gender stability

• Meletakan bahawa seseorang tetap memiliki gender yang sama walaupun penampilan berbeza

Gender constancy

Information-processing approach

Pembelajaran sosial

Perkembangan kognitif

Gender schema theory

Biological approaches

Gender development

Gen

hormone

Sex-role knowledge &

sex-typed behavior

Streotaip mula terbentuk sejak awal-3tahun, respon kepada perkara

yang dilihat-4tahun, mula melihat kepada kebolehan/keupayaan-5 tahun, mula melihat kepada

personaliti******Kanak-kanak dapat maklumat melalui apa yang dilihat dan apa yang didengar

Usia 3 tahun, memilih rakan sepermainan yang sama jantina

Berlaku pengasingan gender dan membentuk tingkahlaku

Hubungan & struktur keluarga

Single parent

Two parents

divorce

GAYA KEIBUBAPAAN

Permisif:::::-komunikasi secara terbuka-tidak ada peraturan-sentiasa memenuhi keperluan anak-anakAutoritarian::::-kawalan yang ketat-guna kaedah disiplin dan hukumanAutoritatif:::-beri anak untuk buat keputusan-Bersikap terbuka dan rasionla

autoritatifautoritarianpermisif

PEER RELATIONSHIP

Membentuk tingkahlaku

Wujud perhubungan(persahabata

n)

Perbincangan

Sekian Terima Kasih