SDP : Perkembangan Kanak-kanak

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/30/2019 SDP : Perkembangan Kanak-kanak

  1/22

  Seni Dalam Pendidikan

  Perkembangan Kanak-Kanak,Remaja dan Seni

 • 7/30/2019 SDP : Perkembangan Kanak-kanak

  2/22

  PENGENALAN

  Seni merupakan asas kepada perkembanganindividu. Jika diajar dengan baik, maka dapatmeransang kepekaan deria kerana semua deriamerupakan ruang bagi pembelajaran.

  Kanak-kanak mesti diberi peluang untukmenyatakan pendapat dan pengetahuan yangmereka temui. Suara keriangan kanak-kanak yang

  jelas kedengaran dalam bilik darjah patutdigalakkan semasa pembelajaran. Justeru itu senimembolehkan kanak-kanak menyertai prosespendidikan sepenuhnya tanpa merasa sebarangperbezaan.

 • 7/30/2019 SDP : Perkembangan Kanak-kanak

  3/22

  Melalui aktiviti seni, daya estetik kanak-kanak dapat dipertingkatkan. Contohnya,menggunakan lagu untuk memperkenalkantajuk Lebah. Semasa kanak-kanakmenyanyikan lagu, mereka akan bergerak

  mengikut irama seperti lebah sedangterbang. Seterusnya kanak-kanakmenghasilkan gambar lebah. Ini membantupembelajaran terhadap tajuk tersebut.

  Semasa belajar bersama-sama, merekamembina konsep kendiri dalam kumpulanrakan sebaya dan masyarakat umum.

 • 7/30/2019 SDP : Perkembangan Kanak-kanak

  4/22

  Keperluan dan keinginan asas

  kanak-kanak dan remaja

  Sembilan Keinginan Asas Kanak-Kanak.

  1. Keinginan untuk bergerak.

  -Kanak-kanak suka mengambil peluanguntuk bermain dan melibatkan diri

  dalam sebarang kegiatan fizikal

 • 7/30/2019 SDP : Perkembangan Kanak-kanak

  5/22

  Sembilan Keinginan Asas Kanak-Kanak.

  2. Keinginan untuk berjaya dan diiktiraf

  - Kanak-kanak bukan sekadar ingin

  berjaya tetapi inginkan kejayaan itudihargai

 • 7/30/2019 SDP : Perkembangan Kanak-kanak

  6/22

  Sembilan Keinginan Asas Kanak-Kanak.

  3. Keinginan untuk diterima oleh kumpulan

  sebaya dan sebagai ahli dalam masyarakat

  - Kanak-kanak inginkan diri mereka diterima,disanjung, dihargai dan dihormati oleh orang

  lain

 • 7/30/2019 SDP : Perkembangan Kanak-kanak

  7/22

  Sembilan Keinginan Asas Kanak-Kanak.

  4. Keinginan untuk bersaing

  - Kanak-kanak suka bersaing untuk

  memperlihatkan kemahiran dankekuatan fizikal dan setara dengan

  rakan-rakan sebaya.

 • 7/30/2019 SDP : Perkembangan Kanak-kanak

  8/22

  Sembilan Keinginan Asas Kanak-Kanak.

  5. Keinginan ketangkasan fizikal dan

  sebagai sumber daya penarik.

  - Kanak-kanak gemar kepada aktiviti fizikal

  dan membentuk penampilan diri atau

  harga diri untuk menyesuaikan dirinya

  dalam masyarakat.

 • 7/30/2019 SDP : Perkembangan Kanak-kanak

  9/22

  Sembilan Keinginan Asas Kanak-Kanak.

  6. Keinginan untuk meneroka

  - Kanak-kanak gemar melibatkan diri

  dalam sesuatu kegiatan yang luarbiasa tetapi menyeronokkan.

 • 7/30/2019 SDP : Perkembangan Kanak-kanak

  10/22

  Sembilan Keinginan Asas Kanak-Kanak.

  7. Keinginan untuk pencapaian kreatif.

  - Kanak-kanak gemar mengalami

  perkara baru melalui aktiviti kreatif

 • 7/30/2019 SDP : Perkembangan Kanak-kanak

  11/22

  Sembilan Keinginan Asas Kanak-Kanak.

  8. Keinginan untuk meluahkan perasaan

  melalui pergerakan.

  - Kanak-kanak gemar aktiviti yang

  memberi peluang untuk meluahkan idea

  mengenai diri dan persekitaran mereka.

 • 7/30/2019 SDP : Perkembangan Kanak-kanak

  12/22

  Sembilan Keinginan Asas Kanak-Kanak.

  9. Keinginan untuk kefahaman.

  - Kanak-kanak mempunyai keperluan

  dan ingin mengembangkan kefahaman

  dan ingin mempelajari perkara baru.

  Justeru itu mereka dapat meneroka,

  menyentuh dan merasai pemikiran serta

  interaksi mereka dengan persekitaran.

 • 7/30/2019 SDP : Perkembangan Kanak-kanak

  13/22

  Semasa sekumpulan kanak-kanak sedang bermain

  Sembunyi Sembunyi (Hide and Seek), cuba

  perhatikan perkara-perkara berikut :

  Bagaimana mereka menguruskan

  permainan ini

  Bagaimana menyembunyikan diri mereka

  Tindakan-tindakan yang boleh diambil

  oleh orang yang mencari

  Ekspresi mereka apabila mereka ditemui.

 • 7/30/2019 SDP : Perkembangan Kanak-kanak

  14/22

  Perkembangan dan Pertumbuhan

  Kanak-kanak dan Remaja

  Kebolehan kanak-kanak adalah selari dengan

  perkembangan diri mereka. Untuk mencipta

  sesuatu yang baru, kanak-kanak akan

  bergantung kepada pengalaman dan kreativitidalam memanipulasikan alatan dan bahan yang

  mereka gunakan.

  Kefahaman yang baik tentang perkembangan

  kanak-kanak dapat membantu kita mengaturbahan-bahan pembelajaran secara berperingkat

  dan juga bersepadu supaya kanak-kanak boleh

  belajar mengikut pengalaman lama

 • 7/30/2019 SDP : Perkembangan Kanak-kanak

  15/22

  Teori Perkembangan Piaget

  Fasa Umur kanak-Kanak

  Deria motor 0 hingga 2 tahun

  Praoperasi 2 hingga 7 tahunOperasi konkrit 7 hingga 12 tahun

  Operasi formal 12 tahun ke atas

 • 7/30/2019 SDP : Perkembangan Kanak-kanak

  16/22

  Tahap Deria Motor

  0 hingga 2 tahun

  Sifat kanak-kanak pada peringkat ini lebih

  berdasarkan interaksi mereka dengan alam

  sekeliling melalui pancaindera masing-

  masing.

  Kanak-kanak sedar akan kewujudan

  sesuatu benda hanya jika benda itu boleh

  dikesan oleh salah satu deria pancaindera.

 • 7/30/2019 SDP : Perkembangan Kanak-kanak

  17/22

  Fasa Praoperasi

  2 hingga 7 tahun

  Kanak-kanak mula memperoleh

  kebolehan pengekalaniaitu kebolehanuntuk menyimpan imej-imej mental

  tentang sesuatu konsep abstrak atauobjek fizikal. Ini dapat dibuktikan melalui

  kebolehan mereka berbahasa pada

  peringkat ini.

 • 7/30/2019 SDP : Perkembangan Kanak-kanak

  18/22

  Fasa Operasi Konkrit

  7 hingga 12 tahun

  Kebolehan pengekalansepenuhnyadiperoleh pada peringkat ini. Contoh :kefahaman tentang seketul tanah liat

  dalam bentuk bola tidak akan berubahberatnya walau pun diubah bentuknya.

  Kanak-kanak boleh mengcam melodisesebuah lagu walau pun dimainkandengan tempo atau alat muzik yangberbeza.

 • 7/30/2019 SDP : Perkembangan Kanak-kanak

  19/22

  Fasa Operasi Formal

  12 tahun ke atas

  Kanak-kanak dalam fasa ini dapatmenyelesaikan masalah dengan lebihbaik, iaitu mereka berkebolehan

  menggunakan pelbagai strategi untukmenyelesaikan masalah.

  Cara kanak-kanak berinteraksi dan berfikiradalah lebih rumit kerana faktor-faktoremosi, intelek dan alam fizikal dilibatkansekarang.

 • 7/30/2019 SDP : Perkembangan Kanak-kanak

  20/22

  Perkembangan dan Pertumbuhan Kanak-kanak

  dan remaja mengikut Viktor Lowenfeld

  Viktor Lowenfeld dan Brittain(1986) telah meneliti

  lukisan kanak-kanak mengikut peringkat-peringkat

  perkembangan kanak-kanak dan menerangkan

  bagaimana bahan kamdungan subjek danenvironmen belajar dapat disesuaikan mengikut

  peringkat perkembangan untuk meransangkan

  pengutaraan tampak kanak-kanak, perkembangan

  kreatif dan mental dan seterusnya perkembanganmenyeluruh kanak-kanak.

 • 7/30/2019 SDP : Perkembangan Kanak-kanak

  21/22

  Perkembangan dan Pertumbuhan Kanak-kanak

  dan remaja mengikut Viktor Lowenfeld

  Menurut Lowenfeld dan Brittain lagi, pengetahuan

  sedia ada boleh dikaitkan melalui cara-cara yang

  sesuai kepada tahap perkembangan kanak-

  kanak. Antaranya ialah menggunakan aksikanak-kanak, objek yang konkrit dan isi

  kandungan yang ada kaitan dengan kehidupan

  seharian di peringkat itu. Apabila pengetahuan

  pasif diaktifkan, persepsi, kognisi danpembelajaran berlaku secara semulajadinya.

 • 7/30/2019 SDP : Perkembangan Kanak-kanak

  22/22

  Cuba teliti bagaimana Pica R.(2000) menerangkan

  peranan pergerakan dalam perkembangan kanak-kanak dengan memberi contoh aktiviti pergerakan

  di bilik darjah. Dalam bahagian empat bukunya

  Experiences in Movement with Music, Activities

  and Theory , Pica juga telah memberikan contohbagaimana pergerakan boleh diintegrasikan

  menerusi kurikulum dalam mata pelajaran yang

  tertentu seperti Sains, Matematik, Bahasa,Seni dan

  Kajian Sosial.