36
1.0 PENGENALAN Pertumbuhan dan perkembangan manusia merupakan paten perubahan fizikal, kognitif dan sosio-emosi sepanjang pusingan hayat manusia. Manusia secara fitrahnya berkembang seperti bulan sabit: bersifat lemah pada usia awalnya, semakin membesar dan kuat pada usia pertengahan dan menjadi lemah kembali pada usia emas. Justeru, pertumbuhan dan perkembangan manusia meliputi dari saat terbentuknya janin manusia sehingga menjadi seorang bayi dan seterusnya berkembang menjadi seorang kanak-kanak, remaja, dewasa dan berakhir dengan detik kematian. Sudah menjadi lumrah manusia, kanak-kanak yang dilahirkan sentiasa berkembang dari saat kelahirannya hinggalah ia dewasa. Kanak-kanak mempunyai ciri- ciri yang unik dan istimewa di mana ia akan berubah mengikut tahap-tahap yang ditetapkan secara semulajadi dan seterusnya mewujudkan keseimbangan terhadap kanak-kanak tersebut. Ini juga menunjukkan kita bahawa alangkah indahnya kebesaran dan kekuasaan Tuhan yang Maha Mengetahui. Pelbagai hasil kajian telah dikemukakan tokoh-tokoh sains dan falsafah dalam membicarakan perkembangan kanak-kanak khususnya yang berkaitan dengan emosi kanak-kanak hinggalah ia menjadi dewasa kelak. Dalam perbincangan selanjutnya akan diterangkan lebih lanjut tentang kajian dan perkembangan kanak-kanak yang diperoleh. 20 KONSEP DAN PRINSIP PERKEMBANGAN KANAK-KANAK 1

24805166 Perkembangan Kanak Kanak

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 24805166 Perkembangan Kanak Kanak

1.0 PENGENALAN

Pertumbuhan dan perkembangan manusia merupakan paten perubahan fizikal,

kognitif dan sosio-emosi sepanjang pusingan hayat manusia. Manusia secara fitrahnya

berkembang seperti bulan sabit: bersifat lemah pada usia awalnya, semakin membesar

dan kuat pada usia pertengahan dan menjadi lemah kembali pada usia emas. Justeru,

pertumbuhan dan perkembangan manusia meliputi dari saat terbentuknya janin

manusia sehingga menjadi seorang bayi dan seterusnya berkembang menjadi seorang

kanak-kanak, remaja, dewasa dan berakhir dengan detik kematian.

Sudah menjadi lumrah manusia, kanak-kanak yang dilahirkan sentiasa

berkembang dari saat kelahirannya hinggalah ia dewasa. Kanak-kanak mempunyai ciri-

ciri yang unik dan istimewa di mana ia akan berubah mengikut tahap-tahap yang

ditetapkan secara semulajadi dan seterusnya mewujudkan keseimbangan terhadap

kanak-kanak tersebut. Ini juga menunjukkan kita bahawa alangkah indahnya kebesaran

dan kekuasaan Tuhan yang Maha Mengetahui. Pelbagai hasil kajian telah dikemukakan

tokoh-tokoh sains dan falsafah dalam membicarakan perkembangan kanak-kanak

khususnya yang berkaitan dengan emosi kanak-kanak hinggalah ia menjadi dewasa

kelak. Dalam perbincangan selanjutnya akan diterangkan lebih lanjut tentang kajian dan

perkembangan kanak-kanak yang diperoleh.

20 KONSEP DAN PRINSIP PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

1

Page 2: 24805166 Perkembangan Kanak Kanak

Perkembangan ialah perubahan kualitatif yang tidak dapat diukur secara

kuantitatif tetapi dapat dilihat daripada sifat baru yang berlainan daripada peringkat

awal. Selain itu, perkembangan juga dapat dilihat melalui perubahan dalam corak

biologi, kognitif, dan sosioemosi individu yang bermula daripada peringkat

percambahan sehingga ke akhir hayat. Menurut Crow, perkembangan merupakan

perubahan secara ‘kualitatif’ serta cenderung ke arah yang lebih baik dari segi

pemikiran, rohani, moral dan sosial. Menurut Karl E. Garrison pula, perkembangan

terhasil daripada tindakan yang saling berkait antara perkembangan jasmani dan

pembelajaran. Semua perkembangan, sama ada berbentuk struktur, kemahiran satu siri

tingkah laku ataupun keseluruhan sahsiah, adalah mengikut beberapa aturan semula

jadi dan sifat-sifat yang sejagat. Secara ringkas, perkembangan boleh disifatkan

sebagai pengaliran yang saling berkait antara perubahan kuantitatif dan perubahan

kualitatif yang menuju ke arah tertentu dan yang dijangkakan.

D.S. Wright dan Ann Taylor mentakrifkan perkembangan sebagai perubahan

yang berlaku dalam warisan hayat (baka) dan organisasi kepada struktur organisma

dalam keadaan yang saling berkait serta berhubung dengan pertambahan umur.

Menurut Atan Long pula, perkembangan ialah perubahan kualitatif. Ia tidak dapat diukur

secara kuantitatif tetapi jelas dilihat perubahan telah berlaku kerana sifat baru berlainan

daripada peringkat yang lebih awal. Tambahan pula, perkembangan sentiasa berlaku

secara berterusan dari permulaan percambahan hingga ke akhir hayat organisma. Ini

bermakna, perkembangan bukan sahaja membawa sesuatu organisma ke peringkat

matang, tetapi perkembangan berterusan berlaku walaupun peringkat kematangan

dilampaui. Tegasnya, perkembangan sentiasa berlaku terus-menerus, dari awal

sehingga akhir hayat sesuatu organisma.

Berdasarkan pentafsiran-pentafsiran di atas, dapat dibuktikan bahawa

perkembangan adalah bersifat kualitatif dan perubahan-perubahan yang berlaku adalah

dari segi pemikiran, emosi, sosial, moral dan rohani. Tidak dapat diukur di sini

bermaksud tidak dapat diukur secara objektif. Misalnya kita boleh membuat ramalan

tentang ketajaman fikiran seseorang berdasarkan data atau bukti yang ada, tetapi

ramalan itu tidak semestinya tepat. Perubahan-perubahan yang berlaku ini adalah

stabil, berlaku secara teratur dan progresif dalam arah tertentu. Misalnya kanak-kanak

2

Page 3: 24805166 Perkembangan Kanak Kanak

akan mula mengenal objek, memberi nama kepada objek, mengenal huruf, mengaitkan

huruf dengan objek, mengenal perkataan dan mengaitkannnya denagn objek.

Perkembangan fikiran ialah tahap-tahap kebolehan seseorang itu memerhati,

meneliti, menyimpan, mentafsir, menyelesaikan masalah, memproses dan

mengeluarkan buah fikirannya. Perkembangan emosi bermaksud peningkatan

kebolehan seseorang itu merasai sesuatu, mengawal perasaan dan menghayati

peristiwa dan fenomena alam. Perkembanagn sosial pula pula bermaksud peningkatan

kebolehan berinteraksi dalam kelompok, berinteraksi dan berkomunikasi dengan

berkesan. Ia juga bermaksud kebolehan memerima kewujudan diri sendiri bersama

dengan kewujudan orang lain dalam persekitaran hidupnya. Kanak-kanak yang

sosialnya belum berkembang akan bersifat egosentrik iaitu sifat mementingkan diri

sendiri dan menganggap orang lain juga berfikiran sepertinya. Kanak-kanak yang

sosialnya belum berkembang juga tidak bersedia untuk bermain dan berkongsi

barangan dengan orang lain.

Perkembangan moral bermaksud peningkatan tahap kesedaran akhlak,

peraturan, nilai dan norma yang telah tetap yang dikongsi bersama. Ini bermaksud

kanak-kanak yang telah ada kesedaran moral akan faham keperluan penghormatan

kepada orang dewasa dan kenapa kita perlu mengikut peraturan yang telah ditetapkan.

Perkembangan rohani pula bermaksud kesedaran tentang perasaan hati, hakikat

kehidupan dan kewujudan Tuhan. Kanak-kanak yang telah berkembang rohaninya akan

sedar akan hukum-hukum dan peraturan yang ditentukan oleh Tuhan dan cuba

menurutinya. Perkembangan akan berlaku secara berterusan sehingga mati.

Umpamanya perkembangan kematangan fikiran. Semakin lama seseorang itu, semakin

matang pemikirannya. Makin banyak pengalaman seseorang itu, makin mudah ia

menyelesaikan masalah. Proses perkembangan itu juga turut dipengaruhi oleh faktor

baka dan persekitaran.

Perkembangan juga mempunyai beberapa prinsip asas yang perlu diketahui.

Antara prinsip-prinsip perkembangan ialah, perkembangan berlaku mengikut arah

tertentu. Perkembangan mempunyai arah sama ada sewaktu peringkat sebelum lahir

mahupun pada peringkat sudah lahir. Arah-arah itu seperti arah kepala ke kaki

(cephalocaudal) dan arah tengah ke tepi (proximodistal). Mengikut arah kepala ke kaki,

3

Page 4: 24805166 Perkembangan Kanak Kanak

perkembangan bermula dari kepala dan bergerak ke arah kaki. Ini bermakna,

perubahan awal pada struktur dan juga fungsi berlaku di bahagian kepala, kemudian di

bahagian badan dan akhir sekali di bahagia kaki. Kepala kanak-kanak kecil biasanya

berat kerana perkembangan sudah banyak berlaku di bahagian kepala berbanding

dengan bahagian lain misalnya bahagian kaki. Itu sebabnya apabila kanak-kanak

ditiarapkan, dia hanya akan dapat mengangkat kepalanya dahulu berbanding

badannya. Mengikut arah tengah ke tepi pula, perkembangan itu berlaku dari arah

tengah badan menghala ke luar badan dan ke bahagian hujung anggota badan.

Sewaktu di dalam kandungan, iaitu ketika bahagian kepala dan badan dikatakan sudah

cukup terbentuk, bahagian anggota kaki dan tangan hanya merupakan puntung-

puntung yang belum tumbuh. Secara beransur-ansur, puntung tangan ini memanjang

dan berkembang menjadi tangan dan jari. Daripada segi fungsi, bayi yang dikandung

menggunakan lengan terlebih dahulu sebelum dapat menggunakan tangan dan jari.

Prinsip perkembangan kanak-kanak yang seterusnya ialah proses

perkembangan berlaku mengikut aturan. Misalnya seseorang bayi pada peringkat

awal boleh duduk dengan bantuan kemudian merangkak diikuti dengan kebolehan

berdiri dan seterusnya berjalan. Perkembangan ini juga bermula daripada konkrit

kepada abstrak. Ini dapat dilihat khususnya dalam perkembangan kognitif dan bahasa.

Prinsip yang seterusnya ialah perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan

beransur daripada keadaan umum kepada yang lebih spesifik. Misalnya seorang

bayi boleh menggenggam objek dengan tangan sebelum belajar menggunakan jari

tangan. Pertumbuhan berlaku dengan otot-otot kasar terlebih dahulu sebelum beransur

ke otot-otot halus.

Selain itu, corak dan aturan perkembangan adalah hampir sama tetap kadar

perkembangan manusia berbeza untuk setiap individu. Walaupun susunan

perkembangan sama, tetapi corak perkembangan adalah berbeza. Dengan itu, tidak

semua kanak-kanak mencapai peringkat perkembangan yang sama. Contohnya,

sesetengah kanak-kanak boleh berjalan pada umur 10 bulan manakala ada kanak-

kanak yang hanya boleh berjalan pada usia 18 bulan. Ini adalan salah satu faktor yang

4

Page 5: 24805166 Perkembangan Kanak Kanak

membawa kepada perbezaan di antara manusia yang kita dapat lihat di dalam

sesebuah bilik darjah.

Prinsip perkembangan juga menekankan perkembangan dan pertumbuhan

adalah satu proses yang berlaku secara berterusan. Perkembangan berlaku secara

berterusan sejak daripada percambahan sehingga mati. Namun demikian,

perkembangan juga mungkin terganggu. Oleh itu jika perkembangan emosi terganggu,

ia mungkin akan mengganggu perkembangan jasmani. Dalam proses perkembangan,

seorang kanak-kanak akan menambah kemahiran sedia ada. Kemahiran yang ada

padanya sekarang adalah merupakan asas untuk mencapai kemahiran-kemahiran baru

kelak. Perkembangan juga bergantung kepada hasil interaksi di antara

kematangan dan pembelajaran. Kematangan adalah kemunculan potensi yang sedia

ada di dalam diri seseorang individu, misalnya merangkak, duduk, berjalan dan

kemudian berlari. Ia dipengaruhi oleh faktor-faktor genetik. Pembelajaran adalah hasil

daripada latihan, proses peniruan atau identifikasi dan memerlukan usaha. Proses

pembelajaran membantu seseorang individu memperkembangkan potensi yang sedia

ada di dalam dirinya. Misalnya perkembangan otot dan saraf anggota badan yang

sempurna memungkinkan seseorang itu berenang tetapi dia hanya boleh berenang jika

berlatih atau meniru cara-cara berenang.

30 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi perkembangan kanak-kanak. Faktor-

faktor tersebut ialah faktor baka, dan faktor persekitaran. Satu fitrah kejadian

manusia yang tidak dapat dinafikan adalah sifat dan ciri yang dimiliki oleh anak pertama

tidak menyerupai anak kedua. Contohnya, anak yang pertama berbadan tegap dan

tinggi lampai, tetapi tidak semestinya anak kedua mempunyai ciri-ciri yang sama.

Sebenarnya hal ini berlaku kerana ciri-ciri dan sifat-sifat yang ada pada anak adalah

pewaris baka daripada ibu atau bapa ataupun salasilah keluarga yang terdahulu. Baka

5

Page 6: 24805166 Perkembangan Kanak Kanak

merujuk kepada ciri-ciri biologi, atau gen-gen yang diperturunkan melalui ibu bapa

kepada anaknya. Gen-gen ini terkandung dalam kromosom. Ia menguasai

perkembangan manusia dan adalah unik bagi setiap individu. Oleh yang demikian, baka

memainkan peranan yang penting terhadap pertumbuhan dan perkembangan kanak-

kanak. Sebagai contoh jika ibu bapanya berkulit hitam anak mereka juga akan berkulit

hitam. Jika anak mereka berkulit putih, ianya bukan suatu yang mustahil, kerana

keadaan ini berlaku mungkin salah seorang dari datuk atau nenek sebelah ibu atau

bapanya berkulit putih. Mungkin juga keadaan ini berlaku kerana salah seorang

daripada keturunan mereka berkulit putih. Sifat-sifat seseorang itu ditentukan oleh gen.

Apek-aspek yang dipengaruhi oleh faktor baka adalah seperti fizikal, mental,

personaliti, dan emosi. Bentuk dan keadaan fizikal seseorang adalah dipengaruhi oleh

faktor baka. Misalnya seperti ketinggian, rangka tubuh, warna kulit, warna rambut,

warna mata, jenis darah dan sebagainya. Malah penyakit-penyakit tertentu seperti lelah,

sakit jantung, hemofilia, darah tinggi, talasemia dan kekerdilan adalah dipengaruhi oleh

baka. Sebagai contoh, penyakit talasemia adalah dipengaruhi oleh baka. Talasemia

adalah penyakit keturunan yang disebabkan pesakit mengalami kekurangan

hemoglobin sel darah merah. Kekurangan ini mengakibatkan pesakit mengalami

pertumbuhan tidak normal serta kesan terhadap fungsi jantung. Kemungkinan untuk

anak menghidap penyakit talasemia adalah tinggi jika kedua-dua ibu bapa mereka

menghidapi penyakit talasemia. Oleh itu sebelum seseorang itu berkahwin mereka

mestilah menyelidik latar belakang bakal suami atau isteri mereka kerana jika kedua-

dua mereka membawa penyakit yang sama, anak-anak mereka berkemungkinan besar

dijangkiti oleh penyakit yang diwarisi itu.

Keupayaan mental dan kecerdasan seseorang juga dipengaruhi oleh baka. Jika

kedua-dua ibu bapa mereka pintar maka potensi anak-anak mereka untuk menjadi

pintar adalah besar. Namun demikian, mengikut teori kecerdasan terkini, kepintaran

seseorang boleh dibentuk misalnya menerusi proses pembelajaran. Ertinya

persekitaran juga memainkan peranan yang penting dalam membentuk kecerdasan.

Personaliti juga adalah dipengaruhi oleh faktor baka. Umpamanya sifat kecelaruan dan

kebimbangan mempunyai pertalian yang kuat dengan baka. Emosi seseorang juga turut

dipengaruhi oleh baka. Jika ibu bapa mereka mempunyai emosi yang tidak stabil, maka

6

Page 7: 24805166 Perkembangan Kanak Kanak

kemungkinan besar anak-anak mereka juga mempunyai emosi yang tidak stabil. Bapa

yang garang atau bengis mungkin menyebabkan anak mereka menjadi bengis juga.

Persekitaran pula merujuk kepada semua pengalaman luar individu tersebut. Ia

termasuk pengalaman sebelum dan selepas lahir. Pengalaman sebelum lahir

merangkumi pemakanan dan kesihatan ibu, gaya hidup ibu misalnya adakah ibunya

merokok semasa hamil, rawatan yang diterima ibu, usia dan keadaan emosi ibu.

Faktor-faktor selepas kelahiran pula adalah seperti pemakanan, sosio ekonomi dan

tahap pendidikan keluarga, rakan sebaya, sekolah, masyarakat, tempat ibadat, media

dan persekitaran dunia. Semua ini dikatakan mempengaruhi perkembangan individu.

Teori Ekologi Bronfenbrenner menjelaskan perkembangan kanak-kanak sebagai hasil

interaksi antara alam persekitaran dengan kanak-kanak tersebut. Menurut beliau,

perkembangan kanak-kanak adalah kesan persekitaran terhadap kanak-kanak dan juga

ciri-ciri kanak-kanak tersebut ke atas persekitaran.

Antara aspek-aspek persekitaran yang mempengaruhi perkembangan kanak-

kanak ialah kesihatan ibu semasa penghamilan. Jika ibu berada dalam keadaan tidak

sihat semasa hamil, anak dalam kandungan akan terencat pertumbuhannya, sama ada

pertumbuhan otak atau fizikal. Jika anak itu dilahirkan keadaannya tidak cukup berat

dan mungkin mengalami berbagai-bagai komplikasi. Masa di dalam kandungan adalah

sangat penting. Ibu hendaklah menjaga kesihatannya dan makan makanan yang berzat

dan seimbang. Jika sebelum lahir bayi tersebut tidak membesar mengikut kadar yang

sewajarnya, apabila lahir nanti pertumbuhannya akan terencat. Waktu kelahiran juga

adalah penting dalam menentukan pertumbuhan yang sihat. Misalnya jika semasa lahir,

bayi itu mengalami pendarahan otak, lemas, lambat dikeluarkan atau dipaksa keluar

sebelum masanya, maka bayi tersebut akan mengalami kecacatan. Perkembangan

bayi tersebut sudah tentu terbantut.

Aspek persekitaran yang lain ialah aspek pemakanan dan keperluan badan.

Pemakanan hendaklah diberi perhatian yang serius oleh ibu sama ada semasa

mengandung atau selepas lahir. Manakala ibu mesti menjaga makanannya, dia juga

mesti memberi makanan yang seimbang kepada bayinya. Bayi dan kanak-kanak juga

memerlukan senaman, rehat dan tidur yang mencukupi. Tidur yang cukup adalah

sangat penting kepada kanak-kanak kerana semasa kanak-kanak tidur, semua sel-sel

7

Page 8: 24805166 Perkembangan Kanak Kanak

otaknya akan bekerja dan berkembang selain memberi tenaga kepada kanak-kanak

untuk aktiviti pada keesokan harinya. Jika tidak cukup waktu rehat dan tidur maka

pertumbuhan badan dan otaknya akan terencat.

Selain daripada itu, aspek kecacatan fizikal dan kesihatan kanak-kanak turut

mempengaruhi kadar perkembangannya. Kanak-kanak yang cacat fizikal yang sentiasa

tidak sihat akan mengalami pertumbuhan yang terganggu sama ada pertumbuhan dari

segi fizikal, emosi, kognitif atau sosial. Budaya masyarakat juga boleh mempengaruhi

pertumbuhan dan perkembangan. Masyarakat yang mementingkan aktiviti lasak seperti

menunggang kuda, memburu, mendaki gunung dan sebagainya akan melahirkan

generasi yang sihat, kuat dan yakin menghadapi cabaran. Pengaruh rakan sebaya juga

adalah aspek-aspek persekitaran yang mendorong perkembangan kanak-kanak. Ini

kerana rakan sebaya yang baik akhlaknya dan tinggi kecerdasan dapat membantu

membentuk keperibadian yang positif. Yang terakhir, guru dan sekolah juga turut

memberi pengaruh. Ini kerana guru yang penyayang, cekap menguruskan aktiviti

pengajaran dan pembelajaran akan melahirkan pelajar yang berilmu, berketrampilan,

berakhlak mulia dan bertanggungjawab.

40 PERKEMBANGAN FIZIKAL PERINGKAT KANAK-KANAK

Perkembangan fizikal merujuk kepada perubahan saiz fizikal, kadar

pertumbuhan bahagian-bahagian badan, fungsi anggota-anggota badan dan

perawakan manusia (Woolfolk & Margetts,2007). Semasa pembesaran, kanak-kanak

akan mengalami perubahan dalam ketinggian, berat badan, menjadi lebih kuat dan

dapat melibatkan diri dalam kegiatan fizikal yang lebih kompleks.

Perubahan-perubahan ini mempengaruhi tingkah laku kanak-kanak secara

lansung dan tidak langsung (Hurlock, 1978). Perkembangan fizikal menentukan

kebolehan kanak-kanak melakukan sesuatu misalnya keupayaan mereka bersaing

dengan rakan sebaya dalam sukan atau permainan. Jika kanak-kanak tersebut tidak

dapat bersaing, ia mungkin mengakibatkan mereka disisih daripada kumpulan rakan

sebaya mereka. Secara tidak langsung, perkembangan fizikal mempengaruhi

8

Page 9: 24805166 Perkembangan Kanak Kanak

keyakinan terhadap diri sendiri dan orang lain. Penyisihan kanak-kanak daripada

kumpulan mungkn mempengaruhi perkembangan personalitinya.

4.1 PRINSIP ASAS DALAM PERKEMBANGAN FIZIKAL

Prinsip asas dalam perkembangan fizikal

1. Perkembangan fizkal bermula daripada kepala dan beransur ke

kaki.

Selepas kelahiran, saiz kepala seorang bayi berkembang dahulu

diikuti dengan perkembangan badan, kaki dan tangan. Seseorang

kanak-kanak dapat mengawal pergerakan kepelanya dahulu

kemudian diikuti dengan lengan dan seterusnya kaki. Seseorang

bayi dapat mengawal pergerakan kepala dan ekspresi muka dalam

masa 2 bulan selepas lahir. Dalam beberapa bulan selepas itu,

bayi boleh meniarap dan mengangkat badannya menggunakan

lengan. Pada usia 6 hingga 12 bulan, bayi tersebut boleh

mengawal kakinya, dapat merangkak, berdiri dan seterusnya

berjalan.

2. Arah perkembangan berlaku daripada tengah badan dan

berterusan ke luar badan.

Pada peringkat pre natal, jantung dan organ-organ terbentuk

dahulu sebelum kaki dan tangan. Otot halus pada jari dan kaki

merupakan bahagian akhir perkembangan fizikal badan.

Seseorang bayi selepas kelahiran akan cuba mencapai objek yang

dilihatnya tetapi gagal kerana masih tidak dapat mengawal otot-otot

tangannya. Selepas beberapa bulan, bayi boleh menggunakan

kedua-dua tangan untuk menggengam objek dengan sebelah

tangan menggunakan jair tangan kerana otot tanga sudah

berkembang.

3. Kebolehan menyanyi bertambah jelas dan spesifik.

Sebagai contoh, sekiranya kepala bayi terhantuk sesuatu, bayi

akan menagais kuat.

9

Page 10: 24805166 Perkembangan Kanak Kanak

Selepas beberapa bulan, jika insiden sama berlaku, bayi masih

akan menangis tetapi boleh menunjuk kepada kepalanya yang

sakit.

4. Aspek berbeza berkembang pada tahap yang berbeza.

Kaki dan tangan mencapai tahap perkembangan maksimum

semasa peringkt remaja tetapi bahagian bahu mangambil masa

lebih lama. Kreativiti misalnya berkembang dengan cepat dan

mencapai tahap maksimum pada peringkat remaja tetapi

kebolehan menaakul berkembang dengan lebih perlahan.

4.2 PERINGKAT-PERINGKAT PERKEMBANGAN FIZIKAL

Prenatal

Perkembangan organisma bermula pada masa persenyawaan, iaitu

apabila sperma bapa bersatu dengan ovum telur ibu. Seseorang wanita

dilahirkan dengan simpanan telur di dalam kedua-dua ovarinya. Selepas

seseorang wanita mencapai akil baligh, satu ovum akan mencapai tahap

kematangan setiap 28 hari di dalam ovari. Ovum tersebut kemudiannya akan

memasuki tiub falopia. Proses ini dipanggil ovulasi.

Selpas ovulasi, ovum tersebut akan bergerak ke tiub falopia.

Persenyawaan berlaku apabila ovum ibu bergabung dengan sperma bapa dia

bahagian atas tiub falopia bersebelahan dengan ovari. Sekiranya ovum tersebut

tidak disenyawakan dalam masa 48 jam selepas ovulasi, ia akan dikeluarkan

sebaga haid. Manakal ovumyang disenyawakan oleh sperma dinamakan zigot.

Kadangkala seseorang wanita akan menghasilkan lebih daripad satu telur,

samada secara semulajadi ataupun dengan rangsangan dadah. Persenyawaan

dua ovum ole dua sperma berbeza menghasilkan kebar dwizigot atau lebih

dikelnali sebagai kembar bersaudara.

10

Page 11: 24805166 Perkembangan Kanak Kanak

Jika ovum yang disenyawakan oleh sperma bercerai kepada dua

bahgian, iaitu zigot mambahagi kepada dua dan setiap bahgian melalui

pembahagian sel dan berkembang menjadi dua individu yang serupa maka

kembar monozigot atau serupa terhasil. Kembar monozigot terhasil daripada

zigot yang sama, oleh itu dia mewarisi gen yang sama daripada ibu dan bapa.

Peringkat prenatal ialah selam sembilan bulan dan terbahgi kepada tiga

fasa, iaitu pembenihan (geminal stage), embrio dan fetal.

Awal kanak-kanak (2-6 tahun)

Awal kanak-kanak biasanya bermula daripada dua hingga enam tahun.

Pada peringkat ini, kadar pertumbuhan fizikal perlahan jika dibanding dengan

pertumbuhan pada tahun pertama kanak-kanak tersebut. Ketinggian kanak-

kanak pada perigkat ini dua kali ketinggiannya semasa lahir dan berat badannya

mungkin empat kali ganda.

Otot-otot besar sydah berkembang tetapi otot-otot halus belum

berkembang dengan sempurna. Kajian menunjukkan kadar perkembangan

kanak-kanak perempuan pada peringkat ini lebih cepat daripada perkembangan

kanak-kanak lelaki. Perubahan dalam kebolehan psikomotor mengikut aturan,

misalnya seorang kanak-kanak boleh berlari terlebih dahulu sebelum dia boleh

belajar bergerak menggunakan kasut roda.

Kanak-kanak (7-12 tahun)

Kadar pertumbuhan dan perkembangan pada peringkat ini stabil dan tidak

begitu pesat jika dibandingkan dengan peringkat-peringkat sebelum ini.

Pertumbuhan dan perkembangan pada peringkat ini lebih bercorak

penambahbaikan kemahiran-kemahiran psikomotor yang sedia ada.

Pada peringkat ini, pertumbuhan gigi kakal bermula dan gigi susu diganti.

Ketinggian kanak-kanak perempuan bertambah pada umur 8 sehingga 10 tahun

11

Page 12: 24805166 Perkembangan Kanak Kanak

dan mencapa tahap kemuncak pada 12 tahun. Ketinggian kanak-kanak lelaki

ual bertambah apabila mereka be\rumur antara 10 hingga 12 tahun dan

mencapai tahap kemuncak semasa mereka berumur 15 tahun. Pada umumnya

kanak-kanak menjadi lebih kurus. Pada umur 11 tahun apabila kanak-kanak

menghampiri akil baligh, kanak-kanak kelihatan lebih kuat, cepat dan mempunyai

keupayaan untuk fokus kepada aktiviti atau tugasan yang diberi keppada

meraka. Perkembangan otot-otot halus, keordinasi mata dan tangan sudah

mencukupi untuk kanak-kanak menulis degan lebih kemas, belajar bermain alat-

alat muzik seperti piano dan biola, manjahit, manait , mebina model,belajar

gimnastik, berenang, tenis dan olahraga. Kanak-kanak lelaki lebih cenderung

kepada permainan lasak misalnya permainan di padang.

Awal remaja (12-15 tahun)

Kadar pertumbuhan dan perkembangan pada peringkat ini adalah cepat

dan pesat, sam seperti kadar perkembangan semasa bayi. Perubahan fizikal

fizikal seperti ketnggian, saiz dan bentuk badan mula ke arah dewasa.

Perubahan saiz bagi remaja perempuan berlaku dengan cepat bermula satu atau

dua tahun sebelum mancapai akil baligh.

Apabila mencapai akil baligh, bentuk badan remaja perempuan mula

menunjukan sifat kewanitaannya dan bulu ketiak mula tumbuh. Remaja lelaki

yang mencapai akil baligh akan melalui perubahan suara atau ‘suara pecah’.

Tubuh badannya bertambah tegap, buku ketiak dan misai mula kelihatan.

Perubahan ketinggiandan akil baligh berlaku pada remaja perempuan terlebih

dahulu sebalum remaja lelaki, namun tempoh pertumbuhan lelaki semas

mencapai akil baligh lebih lama. Pertumbuhan otot lebih ketara pada remaja

12

Page 13: 24805166 Perkembangan Kanak Kanak

lelaki dan akibatnya mereka pada umumnya lebih kuat secara fizikal berbanding

dengan remaja perempuan.

5.0 TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF JEAN PIAGET

Teori Perkembangan Kognitif, dikembangkan oleh Jean Piaget, seorang psikologi

Swiss yang hidup pada tahun 1896-1980. Teorinya memberikan banyak konsep utama

dalam lapangan psikologi perkembangan dan berpengaruh terhadap perkembangan

konsep kecerdasan, yang bagi Piaget, bererti kemampuan untuk secara lebih tepat

merepresentasikan dunia dan melakukan operasi logis dalam representasi konsep yang

berdasar pada kenyataan. Teori ini membahas munculnya dan diperolehnya schemata

—skema tentang bagaimana seseorang mempersepsi lingkungannya— dalam tahapan-

tahapan perkembangan, saat seseorang memperoleh cara baru dalam

merepresentasikan informasi secara mental. Teori ini digolongkan ke dalam

konstruktivisme, yang berarti, tidak seperti teori nativisme (yang menggambarkan

perkembangan kognitif sebagai pemunculan pengetahuan dan kemampuan bawaan),

teori ini berpendapat bahwa kita membangun kemampuan kognitif kita melalui tindakan

yang termotivasi dengan sendirinya terhadap lingkungan. Untuk pengembangan teori

ini, Piaget memperoleh Erasmus Prize. Piaget membagi skema yang digunakan anak

13

Page 14: 24805166 Perkembangan Kanak Kanak

untuk memahami dunianya melalui empat periode utama yang berkorelasi dengan dan

semakin canggih seiring pertambahan usia:

• Peringkat sensorimotor (usia 0–2 tahun)

• Peringkat praoperasi (usia 2–7 tahun)

• Peringkat operasi konkrit (usia 7–11 tahun)

• Peringkat operasi formal (usia 11 tahun sampai dewasa)

Peringkat sensorimotor

Menurut Piaget, bayi lahir dengan sejumlah refleks bawaan selain juga dorongan untuk

mengeksplorasi dunianya. Skema awalnya dibentuk melalui diferensiasi refleks bawaan

tersebut. Peringkat sensorimotor adalah peringkat pertama dari empat peringkat.

Piaget berpendapat bahawa tahap ini menandai perkembangan kemampuan dan

pemahaman spatial penting dalam enam sub-tahap:

1. Sub-tahap skema refleks, muncul saat lahir sampai usia enam minggu dan

berhubungan terutama dengan refleks.

2. Sub-tahap fase reaksi sirkular primer, dari usia enam minggu sampai empat

bulan dan berhubungan terutama dengan munculnya kebiasaan-kebiasaan.

3. Sub-tahap fase reaksi sirkular sekunder, muncul antara usia empat sampai

sembilan bulan dan berhubungan terutama dengan koordinasi antara

penglihatan dan pemaknaan.

4. Sub-tahap koordinasi reaksi sirkular sekunder, muncul dari usia sembilan sampai

dua belas bulan, saat berkembangnya kemampuan untuk melihat objek sebagai

sesuatu yang permanen walau kelihatannya berbeza walau dilihat dari sudut

berbeza (permanensi objek).

5. Sub-tahap fase reaksi sirkular tersier, muncul dalam usia dua belas sampai

lapan belas bulan dan berhubungan terutama dengan penemuan cara-cara baru

untuk mencapai tujuan.

6. Sub-tahap awal representasi simbolik, berhubungan terutama dengan tahap

awal kretiviti.

Peringkat praoperasi

14

Page 15: 24805166 Perkembangan Kanak Kanak

Tahap ini merupakan tahap kedua dari empat tahap. Dengan mengamati urutan

permainan, Piaget biasanya menunjukkan bahawa setelah akhir usia dua tahun jenis

yang secara kualitatif baru dari fungsi psikologis muncul. Pemikiran (Pra)Operasi

dalam teori Piaget adalah prosedur melakukan tindakan secara mental terhadap objek-

objek. Ciri dari tahap ini adalah operasi mental yang jarang dan secara logika tidak

memadai. Dalam tahap ini, anak belajar menggunakan dan merepresentasikan objek

dengan gambaran dan kata-kata. Pemikirannya masih bersifat egosentris: anak

kesulitan untuk melihat dari sudut pandang orang lain. Anak dapat mengklasifikasikan

objek menggunakan satu ciri, seperti mengumpulkan semua benda merah walau

bentuknya berbeza-beza atau mengumpulkan semua benda bulat walau warnanya

berbeza-beza.

Menurut Piaget, peringkat pra-operasi mengikuti peringkat sensorimotor dan muncul

antara usia dua sampai enam tahun. Dalam tahap ini, anak mengembangkan

keterampilan berbahasanya. Mereka mulai merepresentasikan benda-benda dengan

kata-kata dan gambar. Bagaimanapun, mereka masih menggunakan penalaran intuitif

bukan logis. Di permulaan tahap ini, mereka cenderung egosentris, iaitu, mereka tidak

dapat memahami tempat di dunia dan bagaimana hal tersebut berhubungan satu sama

lain. Mereka kesulitan memahami bagaimana perasaan dari orang di sekitarnya. Tetapi

seiring pendewasaan, kemampuan untuk memahami perspektif orang lain semakin

baik. Anak memiliki fikiran yang sangat imaginatif di saat ini dan menganggap setiap

benda yang tidak hidup pun memiliki perasaan.

Peringkat operasi konkrit

Tahap ini adalah tahap ketiga dari empat tahap. Muncul antara usia enam sampai dua

belas tahun dan mempunyai ciri berupa penggunaan logika yang memadai. Proses-

proses penting dalam tahap ini adalah:

Pengurutan—kemampuan untuk menilai objek menurut ukuran, bentuk, atau ciri

lainnya. Contohnya, bila diberi benda berbeza ukuran, mereka dapat membezakannya

dari benda yang paling besar ke yang paling kecil.

Klasifikasi—kemampuan untuk memberi nama dan mengidentifikasi serangkaian

benda menurut tampilannya, ukurannya, atau karakteristik lain, termasuk gagasan

bahawa serangkaian benda-benda dapat menyertakan benda lain ke dalam rangkaian

15

Page 16: 24805166 Perkembangan Kanak Kanak

tersebut. Anak tidak lagi memiliki keterbatasan logika berupa animisme (anggapan

bahawa semua benda hidup dan berperasaan)

Decentering—anak mulai mempertimbangkan beberapa aspek dari suatu

permasalahan untuk boleh memecahkannya. Sebagai contoh anak tidak akan lagi

menganggap bekas lebar tapi pendek lebih sedikit isinya dibanding bekas kecil yang

tinggi.

Reversibility—anak mulai memahami bahawa jumlah atau benda-benda dapat diubah,

kemudian kembali ke keadaan awal. Untuk itu, anak dapat dengan cepat menentukan

bahwa 4+4 sama dengan 8, 8-4 akan sama dengan 4, jumlah sebelumnya.

Konservasi—memahami bahawa kuantiti, panjang, atau jumlah benda-benda adalah

tidak berhubungan dengan pengaturan atau tampilan dari objek atau benda-benda

tersebut. Sebagai contoh, bila anak diberi bekas yang seukuran dan isinya sama

banyak, mereka akan tahu bila air dituangkan ke gelas lain yang ukurannya berbeza, air

di gelas itu akan tetap sama banyak dengan isi bekas lain.

Penghilangan sifat Egosentrisme—kemampuan untuk melihat sesuatu dari sudut

pandang orang lain (bahkan saat orang tersebut berfikir dengan cara yang salah).

Sebagai contoh, tunjukkan komik yang memperlihatkan Azman menyimpan boneka di

dalam kotak, lalu meninggalkan ruangan, kemudian Ujang memindahkan boneka itu ke

dalam laci, setelah itu baru Azman kembali ke ruangan. Anak dalam tahap operasi

konkrit akan mengatakan bahawa Azman akan tetap menganggap boneka itu ada di

dalam kotak walau anak itu tahu bahwa boneka itu sudah dipindahkan ke dalam laci

oleh Ujang.

Peringkat operasi formal

Tahap operasi formal adalah peringkat terakhir perkembangan kognitif dalam teori

Piaget. Tahap ini mulai dialami anak dalam usia sebelas tahun (saat pubertas) dan

terus berlanjut sampai dewasa. Karakteristik tahap ini adalah kemampuan untuk berfikir

secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang

tersedia. Dalam tahap ini, seseorang dapat memahami hal-hal seperti cinta, bukti logis,

dan nilai. Ia tidak melihat segala sesuatu hanya dalam bentuk hitam dan putih, namun

ada "gradasi abu-abu" di antaranya. Dilihat dari faktor biologis, tahap ini muncul saat

pubertas (saat terjadi berbagai perubahan besar lainnya), menandai masuknya ke

16

Page 17: 24805166 Perkembangan Kanak Kanak

dunia dewasa secara fisiologis, kognitif, penalaran moral, perkembangan psikoseksual,

dan perkembangan sosial. Beberapa orang tidak sepenuhnya mencapai perkembangan

sampai tahap ini, sehingga ia tidak mempunyai keterampilan berfikir sebagai seorang

dewasa dan tetap menggunakan penalaran dari tahap operasional konkrit.

Informasi umum mengenai tahap-tahap

Keempat tahap ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

• Walau tahap-tahap itu biasanya dicapai dalam usia bervariasi tetapi urutannya

selalu sama. Tidak ada tahap yang diloncati dan tidak ada urutan yang mundur.

• Universal (tidak terkait budaya)

• Biasanya digeneralisasi: representasi dan logika dari operasi yang ada dalam diri

seseorang berlaku juga pada semua konsep dan isi pengetahuan

• Tahap-tahap tersebut berupa keseluruhan yang terorganisasi secara logis

• Urutan tahap bersifat hirarki (setiap tahap mencakup elemen-elemen dari tahap

sebelumnya, tapi lebih terdiferensiasi dan terintegrasi)

• Tahap merepresentasikan perbezaan secara kualitatif dalam model berfikir,

bukan hanya perbedaan kuantitatif

Proses perkembangan

Seorang individu dalam hidupnya selalu berinteraksi dengan lingkungan. Dengan

berinteraksi tersebut, seseorang akan memperoleh skema. Skema berupa kategori

pengetahuan yang membantu dalam menginterpretasi dan memahami dunia. Skema

juga menggambarkan tindakan baik secara mental mahupun fizik yang terlibat dalam

memahami atau mengetahui sesuatu. Sehingga dalam pandangan Piaget, skema

mencakup baik kategori pengetahuan mahupun proses perolehan pengetahuan

tersebut. Seiring dengan pengalamannya mengeksplorasi lingkungan, informasi yang

baru didapatinya digunakan untuk memodifikasi, menambah, atau mengganti skema

yang sebelumnya ada. Sebagai contoh, seorang anak mungkin memiliki skema tentang

sejenis binatang, misalnya dengan burung. Bila pengalaman awal anak berkaitan

dengan burung kenari, anak kemungkinan beranggapan bahawa semua burung adalah

kecil, berwarna kuning, dan mencicit. Suatu saat, mungkin anak melihat seekor burung

17

Page 18: 24805166 Perkembangan Kanak Kanak

unta. Anak akan perlu memodifikasi skema yang ia miliki sebelumnya tentang burung

untuk memasukkan jenis burung yang baru ini.

Asimilasi adalah proses menambahkan informasi baru ke dalam skema yang sudah

ada. Proses ini bersifat subjektif, kerana seseorang akan cenderung memodifikasi

pengalaman atau informasi yang diperolehnya agar boleh masuk ke dalam skema yang

sudah ada sebelumnya. Dalam contoh di atas, melihat burung kenari dan memberinya

label "burung" adalah contoh mengasimilasi binatang itu pada skema burung si anak.

Akomodasi adalah bentuk penyesuaian lain yang melibatkan pengubahan atau

penggantian skema akibat adanya informasi baru yang tidak sesuai dengan skema

yang sudah ada. Dalam proses ini dapat pula terjadi pemunculan skema yang baru

sama sekali. Dalam contoh di atas, melihat burung unta dan mengubah skemanya

tentang burung sebelum memberinya label "burung" adalah contoh mengakomodasi

binatang itu pada skema burung si anak.

Melalui kedua proses penyesuaian tersebut, sistem kognisi seseorang berubah dan

berkembang sehingga boleh meningkat dari satu tahap ke tahap di atasnya. Proses

penyesuaian tersebut dilakukan seorang individu kerana ia ingin mencapai keadaan

equilibrium, iaitu berupa keadaan seimbang antara struktur kognisinya dengan

pengalamannya di lingkungan. Seseorang akan selalu berupaya agar keadaan

seimbang tersebut selalu tercapai dengan menggunakan kedua proses penyesuaian di

atas.

Dengan demikian, kognisi seseorang berkembang bukan kerana menerima

pengetahuan dari luar secara pasif tapi orang tersebut secara aktif mengkonstruksi

pengetahuannya.

Isu dalam perkembangan kognitif

Isu utama dalam perkembangan kognitif serupa dengan isu perkembangan psikologi

secara umum.

Tahap perkembangan

• Perbezaan kualitatif dan kuantitatif

Terdapat kontroversi terhadap pembahagian tahap perkembangan berdasarkan

perbezaan kualitas atau kuantitas kognisi.

18

Page 19: 24805166 Perkembangan Kanak Kanak

• Kontinuitas dan diskontinuitas

Kontroversi ini membahas apakah pembahagian tahap perkembangan merupakan

proses yang berlanjutan atau proses terputus pada tiap tahapnya.

• Homogenitas dari fungsi kognisi

Terdapat perbezaan kemampuan fungsi kognisi dari tiap individu

Natur dan nurtur

Kontroversi natur dan nurtur berasal dari perbezaan antara filsafat nativisme dan filsafat

empirisme. Nativisme mempercayai bahawa pada kemampuan otak manusia sejak lahir

telah dipersiapkan untuk tugas-tugas kognitif. Empirisme mempercayai bahwa

kemampuan kognisi merupakan hasil dari pengalaman.

Stabiliti dan kelenturan dari kecerdasan

Secara relatif kecerdasan seorang anak tetap stabil pada suatu darjat kecerdasan,

namun terdapat perbezaan kemampuan kecerdasan seorang anak pada usia 3 tahun

dibandingkan dengan usia 15 tahun.

Sudut pandang lain

Pada saat ini terdapat beberapa pendekatan yang berbeza untuk menjelaskan

perkembangan kognitif.

• Teori perkembangan kognitif neurosains

Kemajuan ilmu neurosains dan teknologi memungkinkan mengaitkan antara aktiviti otak

dan perilaku. Biologis menjadi dasar dari pendekatan ini untuk menjelaskan

perkembangan kognitif. Pendekatan ini memiliki tujuan untuk dapat mengantarai

pertanyaan mengenai umat manusia yaitu

1. Apakah hubungan antara pemikiran dan tubuh, khususnya antara otak

secara fisik dan mental proses

2. Apakah filogeni atau ontogeni yang menjadi awal mula dari struktur

biologis yang teratur

• Teori Konstruksi pemikiran-sosial

19

Page 20: 24805166 Perkembangan Kanak Kanak

Selain biologi, konteks sosial juga merupakan salah satu sudut pandang dari

perkembangan kognitif. Perspektif ini menyatakan bahawa lingkungan sosial dan

budaya akan memberikan pengaruh terbesar terhadap pembentukan kognisi dan

pemikiran anak. Teori ini memiliki implikasi langsung pada dunia pendidikan. Teori

Vygotsky menyatakan bahawa anak belajar secara aktif lebih baik daripada secara

pasif. Tokoh-tokohnya diantaranya Lev Vygotsky, Albert Bandura, Michael Tomasello

• Teori Theory of Mind (TOM)

Teori perkembangan kognitif ini percaya bahwa anak memiliki teori maupun skema

mengenai dunianya yang menjadi dasar kognisinya. Tokoh dari ToM ini diantaranya

adalah Andrew N. Meltzoff

6.0 TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF LEY VYGOTSKY

Lev Semenovich Vygotsky (1896-1934) merupakan ahli psikologi Rusia. Beliau

mendalami bidang ilmu perubatan dan kemudian beralih kepada pengaijian undang –

undang dan pada masa yang sama mendalami bidang kesusasteraan. Penerbitan dan

kajian beliau yang mendapat perhatian bertajuk “The Psychology of Art”.

Vygotsky mengemukakan ada empat prinsip kunci dalam pembelajaran, iaitu:

(1) penekanan pada hakikat sosio-kultural pada pembelajaran (the

sosiocultural of learning)

(2) zona perkembangan terdekat (zone of proximal development)

(3) pemagangan kognitif (cognitive appreticeship)

(4) perancahan (scaffolding).

Keempat prinsip tersebut secara singkat dijelaskan berikut ini.

Prinsip pertama menurut Vygotsky siswa belajar melalui interaksi dengan orang dewasa

20

Page 21: 24805166 Perkembangan Kanak Kanak

dan teman sebaya yang lebih mampu. Vygotsky menekankan pentingnya interaksi

sosial dengan orang lain dalam proses pembelajaran.

Prinsip kedua menurut Vygotsky dalam proses perkembangan kemampuan

kognitif setiap anak memiliki apa yang disebut zona perkembangan proksimal (zone of

proximal development) yang didefinisikan sebagai jarak atau selisih antara tingkat

perkembangan anak yang aktual dengan tingkat perkembangan potensial yang lebih

tinggi yang bisa dicapai si anak jika ia mendapat bimbingan atau bantuan dari

seseorang yang lebih dewasa atau lebih berkompeten.

Prinsip ketiga menurut Vygotsky adalah pemagangan kognitif, iaitu suatu proses

dimana seorang siswa belajar setahap demi setahap akan memperoleh keahlian dalam

interaksinya dengan seorang ahli. Seorang ahli bisa orang dewasa atau orang yang

lebih tua atau teman sebaya yang telah menguasai permasalahannya.

Prinsip keempat menurut Vygotsky adalah perancahan atau scaffolding,

merupakan satu ide kunci yang ditemukan dari gagasan pembelajaran sosial Vygotsky.

Perancahan berarti pemberian sejumlah besar bantuan kepada seorang anak selama

tahap-tahap awal pembelajaran dan kemudian secara perlahan bantuan tersebut

dikurangi dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengambil alih

tanggungjawab setelah ia mampu mengerjakan sendiri.

Berdasarkan huraian di atas, maka implikasi utama dari teori Vygotsky terhadap

pembelajaran adalah kemampuan untuk mewujudkan tatanan pembelajaran kooperatif

dengan dibentuk kelompok-kelompok belajar yang mempunyai tingkat kemampuan

berbeda dan penekanan perancahan dalam pembelajaran supaya siswa mempunyai

tanggungjawab terhadadap pelajar.

21

Page 22: 24805166 Perkembangan Kanak Kanak

70 PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN KOGNITIF PERINGKAT KANAK-KANAK

7.1 PERKEMBANGAN FIZIKAL

Perkembangan fizikal merujuk kepada perubahan saiz fizikal, kadar

pertumbuhan bahagian-bahagian badan, fungsi anggota-anggota badan dan

perawakan manusia (Woolfolk & Margetts, 2007). Semasa pembesaran, kanak-kanak

akan mengalami perubahan dalam ketinggian, berat badan, menjadi lebih kuat dan

dapat melibatkan diri dalam kegiatan fizikal yang lebih kompleks mengikut tahap umur

serta keupayaan mereka. Perubahan-perubahan ini mempengaruhi tingkahlaku kanak-

kanak secara langsung dan tidak langsung ( Hurlock, 1978). Secara langsung,

perkembangan fizikal menentukan kebolehan kanak-kanak melakukan sesuatu

misalnya keupayaan mereka bersaing dengan rakan sebaya yang lain dalam sukan

atau permainan. Jika kanak-kanak tersebut tidak dapat bersaing, ia mungkin akan

menyebabkan mereka tersisih daripada rakan sebaya. Secara tidak langsung,

perkembanagn fizikal akan mempengaruhi keyakinan terhadap diri sendiri dan orang

lain. Hal ini akan mempengaruhi perkembangan personalitinya.

Jika diperhatikan perkembangan fizikal secara keseluruhan, pertumbuhan dan

perkembangan jasmani menunjukkan sifat pertumbuhan dan perkembangan yang

pesat. Daripada masa dilahirkan sehingga kepada umur dua tahun, terdapat zaman

pertumbuhan cepat. Kemudian diikuti oleh zaman pertumbuhan dan perkembangan

yang lambat sehingga ke peringkat sebelum baligh yang bermula daripada biasanya di

antara umur 8 sehingga 11 tahun. Daripada masa permulaan baligh terdapat

pertumbuhan dan perkembangan jasmani yang melonjak-lonjak. Peringkat ini berakhir

dengan pencapaian baligh yang mutlak iaitu pada masa kanak-kanak berumur 15 tahun

22

Page 23: 24805166 Perkembangan Kanak Kanak

atau 16 tahun. Selepas itu, pertumbuhan jasmani terhenti dan mendatar sehingga ke

peringkat dewasa.

Bagi kanak-kanak yang mengalami masalah fizikal atau kanak-kanak yang

mengalami ketidakupayaan fizikal, gerak-geri mereka akan terbatas. Ketidakupayaan

boleh berbentuk neurologi yang melibatkan otak, spinal cord atau urat saraf yabg rosak.

Ia juga boleh merujuk kepada kelukaan ortopedik yang melibatkan luka pada tulang,

sendi, dan otot-otot. Gangguan neurologi dapat mempengaruhi kecerdasan pertuturan.

Kanak-kanak yang mengalami kelemahan fizikal senang diperhatikan kerana gaya

mereka berjalan ataupun mereka menggunakan alat-alat khusus seperti kereta tolak,

tongkat penyokong atau sendi-sendi palsu.

Dalam prinsip asas perkembangan fizikal, perkembangan kanak-kanak bermula

dari kepala dan berunsur ke kaki. Selepas kelahiran, saiz kepala seorang bayi

berkembang dahulu diikuti dengan perkembangan badan, kaki dan tangan. Seorang

kanak-kanak dapat mengawal pergerakan kepalanya terlebih dahulu, kemudian diikuti

dengan lengan dan seterusnya kaki. Arah perkembanagn bayi juga berlaku daripada

tengah badan dan berterusan ke luar. Perkembangan bermula dari tulang belakang dan

menuju kearah luar badan. Pada peringkat pre-natal, jantung dan organ-organ

terbentuk dahulu sebelum kaki dan tangan. Otot halus pada jari tangan dan kaki

merupakan bahagian akhir dalam perkembangan fizikal badan.

Maklumat yang saya peroleh dari Sekolah Kebangsaan Seri Makmur, Sungai

Besar, Selangor bagi perbezaan purata fizikal kanak-kanak dari peringkat umur 6

hingga 12 tahun adalah seperti dalam jadual berikut:-

MURID UMUR 6 TAHUN

23

Page 24: 24805166 Perkembangan Kanak Kanak

MURID UMUR 7 TAHUN

MURID UMUR 8 TAHUN

24

Page 25: 24805166 Perkembangan Kanak Kanak

MURID UMUR 9 TAHUN

MURID UMUR 10 TAHUN

25

Page 26: 24805166 Perkembangan Kanak Kanak

MURID UMUR 11 TAHUN

MURID UMUR 12 TAHUN

UMUR

(tahun)

SAIZ PINGGANG

(cm)

SAIZ KEPALA

(cm)

BERAT (kg) TINGGI (cm)

6 56 49.67 18.33 109.17

7 54.33 51.5 16.33 123.17

8 55 50.3 18.67 119.33

26

Page 27: 24805166 Perkembangan Kanak Kanak

9 53 50.5 22.33 126.67

10 58.83 52.17 29.33 135

11 54.5 51.5 29 136.67

12 59 50.67 32.33 139.33

JADUAL 1: Perkembangan Fizikal Kanak-kanak (purata)

Jadual 1 menunjukkan data yang diperolehi bagi purata saiz pinggang, purata

saiz kepala, purata tinggi dan purata berat bagi kanak-kanak berumur antara 6 hingga

12 tahun. Ujian dijalankan terhadap 3 orang kanak-kanak bagi setiap peringkat umur.

GRAF 1: Saiz pinggang kanak-kanak dari umur 6 hingga 12 tahun.

Graf 1 menunjukkan graf bagi saiz pinggang kanak-kanak tersebut. Bentuk graf

tidak konsisten dan terdapat turun naik kerana saiz pinggang kanak-kanak tersebut

tidak bertambah berdasarkan pertambahan umur. Ini kerana ada kanak-kanak yang

bertubuh gempal dan mempunyai saiz pinggang yang lebih besar walaupun umurnya

masih kecil. Tetapi saiz pinggang kanak-kanak berumur 12 tahun adalah lebih besar

daripada kanak-kanak berumur 6 tahun.

GRAF 2: Saiz kepala kanak-kanak dari umur 6 hingga 12 tahun.

27

Page 28: 24805166 Perkembangan Kanak Kanak

Graf 2 menunjukkan saiz kepala kanak-kanak tersebut. Setiap umur bagi kanak-

kanak tersebut tidak menunjukkan perbezaan saiz kepala yang banyak. Saiz kepala

mereka adalah antara 49cm sehingga 51cm. Kadar pertumbuhan dan perkembangan

pada peringkat ini stabil dan tidak begitu pesat jika dibandingkan dengan peringkat

umur sebelum 7 tahun. Pertumbuhan dan perkembangan pada peringkat 6 hingga 12

tahun ini lebih bercorak penambahbaikan kemahiran-kemahiran psikomotor sedia ada.

Maka, pertumbuhan saiz kepala dan saiz pinggang tidak begitu ketara.

GRAF 3: Berat kanak-kanak dari umur 6 hingga 12 tahun.

GRAF 4: Tinggi kanak-kanak dari umur 6 hingga 12 tahun.

Graf 3 adalah graf bagi menunjukkan perubahan berat dan graf 4 menunjukkan

perubahan tinggi bagi kanak-kanak tersebut. Kedua-dua graf tersebut menunjukkan

kenaikan pada paksi-y mengikut peningkatan umur kanak-kanak tersebut. Kanak-kanak

berumur 12 tahun mempunyai tinggi dan berat yang lebih berbanding dengan umur

kanak-kanak yang lain. Ketinggian kanak-kanak perempuan akan bertambah pada

umur 8 sehingga 10 tahun dan mencapai tahap kemuncak pada 12 tahun. Ketinggian

kanak-kanak lelaki pula mula bertambah apabila mereka berumur antara 10 sehingga

12 tahun dan mencapai tahap kemuncak semasa mereka berumur 15 tahun.

28

Page 29: 24805166 Perkembangan Kanak Kanak

7.2 PERKEMBANGAN KOGNITIF

Ujian-ujian kognitif yang saya jalankan semasa Pengalaman Berasaskan

Sekolah (PBS) adalah seperti berikut:-

UJIAN 1:-

1. 2 baris gula-gula disusun sama panjang dan setiap baris mempunyai 5 biji gula-

gula.

2. Kemudian salah satu baris gula-gula itu dipanjangkan.

3. Soalan yang ditanya: Adakah bilangan gula-gula bagi kedua-dua baris masih

sama?

29

Page 30: 24805166 Perkembangan Kanak Kanak

RAJAH 1: Gula-gula dirapatkan.

RAJAH 2: Baris gula-gula yang kedua dijarakkan.

UJIAN 2:-

1. Dua helai kertas yang sama panjang disusun dalam dua baris.

2. Kemudian sehelai kertas itu dipotong kepada beberapa bahagian.

3. Soalan: Adakah kertas yang telah dipotong mempunyai panjang yang sama

dengan kertas yang tidak dipotong apabila panjang setiap kertas yang dipotong

dicampurkan?

RAJAH 3: Dua kertas yang sama panjang.

30

Page 31: 24805166 Perkembangan Kanak Kanak

RAJAH 4: Sehelai dari kertas tersebut dipotong.

UJIAN 3:-

1. Dua buah gelas A dan B diisi dengan air yang sama banyak.

2. Kemudian air dari gelas B dituang ke dalam gelas C yang lebih panjang dan

tirus.

3. Soalan: Adakah jumlah air dalam gelas A dan C masih sama banyak?

RAJAH 5: Gelas A, B dan C.

KEPUTUSAN UJIAN:-

UMUR UJIAN 1 UJIAN 2 UJIAN 3

6

• Menjawab soalan

dengan salah.

• Bilangan gula-gula

yang dijarakkan

lebih banyak.

• Menjawab soalan

dengan salah.

• Kertas yang

dipotong lebih

panjang.

• Menjawab soalan

dengan salah.

• Air dalam gelas C

lebih banyak

berbanding gelas

A kerana aras air

lebih tinggi.

7

• Dapat menjawab

soalan dengan

betul.

• Menjawab soalan

dengan salah.

• Kertas yang

dipotong lebih

panjang.

• Menjawab soalan

dengan salah.

• Air dalam gelas C

lebih banyak

berbanding gelas

31

CAA B

C

Page 32: 24805166 Perkembangan Kanak Kanak

A kerana aras air

lebih tinggi.

8

• Dapat menjawab

soalan dengan

betul.

• Menjawab soalan

dengan salah.

• Kertas yang

dipotong lebih

panjang.

• Menjawab soalan

dengan salah.

• Air dalam gelas C

lebih banyak

berbanding gelas

A kerana aras air

lebih tinggi.

9

• Dapat menjawab

soalan dengan

betul.

• Dapat menjawab

soalan dengan

betul.

• Menjawab soalan

dengan salah.

• Air dalam gelas C

lebih banyak

berbanding gelas

A kerana aras air

lebih tinggi.

10

• Dapat menjawab

soalan dengan

betul.

• Menjawab soalan

dengan salah.

• Kertas yang

dipotong lebih

panjang.

• Dapat menjawab

soalan dengan

betul.

11 • Dapat menjawab

soalan dengan

betul.

• Dapat menjawab

soalan dengan

betul.

• Dapat menjawab

soalan dengan

betul.

12 • Dapat menjawab

soalan dengan

betul.

• Dapat menjawab

soalan dengan

betul.

• Dapat menjawab

soalan dengan

betul.

JADUAL 3: Keputusan ujian kognitif bagi kanak-kanak 6 tahun hingga 12 tahun.

32

Page 33: 24805166 Perkembangan Kanak Kanak

8.0 IMPLIKASI PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN KOGNITIF

Daripada apa yang dilihat, kesimpulan yang boleh saya buat berdasarkan

pemerhatian dan langkah-langkah yang telah diambil semasa menjalankan tugasan ini

ialah kita haruslah memberi peluang kepada pelajar untuk meneroka alternatif

penyelesaian dan membuat hipótesis. Kita haruslah memberi lebih banyak peluang

untuk pelajar menyelesaikan masalah sendiri. Apa yang perlu kita bantú adalah

membimbing pelajar untuk membuat anadaian – andaian penyelesaian dan meneroka

jalan penyelesaian.

Kita juga haruslah mengemukakan konsep yang luas tidak hanya terikat dengan

fakta. Hendaklah membiarkan pelajar meneroka dan mengkaji sendiri konsep tersebut.

Kita juga hendaklah menerima pendapat pelajar dan bimbing pelajar untuk belajar

menerima pendapat orang lain.

33

Page 34: 24805166 Perkembangan Kanak Kanak

9.0 RUMUSAN DAN CADANGAN

Berdasarkan pemerhatian dan kajian yang telah dibuat, jelas di sini bahawa

penekanan terhadap perkembangan fizikal dan kognitif perlu dititik beratkan kerana ia

penting untuk perkembangan kanak-kanak. Sekiranya pendidikan ini diabaikan,

kemungkinan kanak-kanak akan bersifat rendah diri dan cuba menjauhkan diri daripada

individu lain. Jika perkara ini terjadi, kanak-kanak tersebut akan bersifat pasif

bertentangan apa yang dituntut oleh kehidupan masyarakat kita.

Kita boleh membuat andaian di sini sekiranya kanak-kanak mempunyai

perkembangan fizikal dan kognitif yang baik, mereka akan dapat menyemai sikap yakin

terhadap diri mereka. Mereka juga dapat berkomunikasi baik dengan masyarakat

kerana mereka mempunyai keyakinan untuk bergaul dengan individu yang sebaya

dengan mereka atau pun lebih tua dari mereka. Kanak-kanak yang mempunyai

perkembangan yang baik akan mempunyai rakan yang ramai dan mudah untuk mereka

menjalankan sesuatu aktiviti.

Untuk memastikan semua ini dapat berjalan dengan lancar, guru merupakan

individu yang paling penting dalam memainkan peranan mereka. Guru haruslah

menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif dan selesa untuk murid-

muridnya di samping menyediakan alat bantuan mengajar yang mencukupi. Kanak-

kanak juga perlu diberi peluang untuk memperkembangkan sosio-emosi mereka

dengan memberi peluang untuk menyatakan pendapat mereka. Secara tidak langsung,

ia dapat mewujudkan keyakinan di dalam di kanak-kanak untuk menyuarakan pendapat

mereka terhadap sesuatu perkara kepada orang lain.

Selain itu, ibu bapa juga perlu memainkan peranan mereka dengan memberi

peluang kepada anak-anak untuk belajar dengan lebih mendalam lagi. Jangan biarkan

mereka terabai dan bimbing mereka untuk membentuk sosio-emosi mereka supaya

berada di tahap yang lebih baik. Sekiranya anak-anak terdedah dengan persekitaran

dan sosio-emosi yang baik, mereka akan dapat membentuk jati diri dan personaliti serta

keperibadian yang baik.

34

Page 35: 24805166 Perkembangan Kanak Kanak

Secara tidak langsung, Malaysia akan mempunyai masyarakat yang Cemerlang,

Gemilang dan Terbilang selara dengan yang dikehendaki oleh Perdana Menteri

Malaysia.

REFLEKSI

Bersyukur ke hadrat ilahi kerana saya berjaya menyiapkan tugasan kerja kursus

Perkembangan Kanak - Kanak pada masa yang telah ditetapkan. Saya, Afiq Syazwan

mengucapkan jutaan terima kasih kepada para pensyarah dan terutama sekali kepada

pensyarah kursus ini kerana telah membantu dalam memberi maklumat sepanjang

menyiapkan tugasan ini. Tidak lupa juga kepada para rakan yang secara tidak langsung

turut membantu dalam menyiapkan tugasan yang telah diberi.

Saya telah merancang dengan teratur dalam menyiapkan tugasan ini. Pada

permulaan saya mendapat tugasan ini, saya dan rakan-rakan telah bersama-sama

mengumpul maklumat di perpustakaan. Disebabkan saya dan rakan-rakan mendapat

tugasan sehari sebelum cuti pertengahan semester, saya tidak dapat mengumpul

maklumat yang banyak daripada perpustakaan. Namun, saya tetap meminjam buku

berkaitan dengan tugasan untuk dibawa pulang.

Selepas berjaya menyiapkan tugasan ini, secara tidak langsung dapat

membantu saya dalam mengulang kaji subjek ini. Saya juga mendapat gambaran yang

semakin jelas mengenai perkembangan kanak - kanak. Faktor perkembangan murid

35

Page 36: 24805166 Perkembangan Kanak Kanak

memang perlu diketahui oleh saya sebagai seorang bakal guru agar sesi pengajaran

dan pembelajaran dapat dijalankan dengan jayanya.

Saya berbangga kerana dilahirkan sebagai rakyat Malaysia yang mempunyai

dasar pendidikan yang bagus dan sentiasa diperbaharui ke arah penambahbaikan dan

sejajar dengan pembangunan yang sedang diharungi.

BIBLIOGRAFI

1) Haliza Hamzah, Joy N.Samuel, Rafidah Kastawi (2008), Perkembangan Kanak-

Kanak untuk Program Perguruan Pendidikan Rendah Pengajian Empat Tahun,

Kuala Lumpur, Kumpulan Budiman Sdn.Bhd.

2) http://teoripiaget.blogspot.com

3) http://perkembangan.blogspot.com/2007/02/perkembangan-kanak-kanak-dari-

aspek_23.html

4) http://el-children.blogspot.com/2007/03/perkembangan-kognitif_23.html

36