Sosiodrama dalam perkembangan kanak-kanak

Embed Size (px)

Citation preview

Sosiodrama dalam perkembangan kanak-kanak

Permainan sosial (social play)Main sosial berlaku apabila kanak-kanak bermain bersama kumpulan atau berada dalam lingkungan kawasan permainan. Main sosial juga berlaku apabila kanakkanak bermain secara bersendirian atau berinteraksi dengan bahan.

Permainan sosial Unoccupied Play Onlooker Play Soliditary Play Parallel Play Associative Play Cooperative Play

Murid tidak bermain dengan apa-apa alatan atau sesiapa dalam kumpulan tetapi berada dalam kawasan permainan

Penglibatan murid dalam permainan ini adalah minimum dan mereka lebih banyak memerhati rakan yang lain bermain. Mereka mungkin kelihatan pasif tetapi peka terhadap permainan tersebut

Murid tersebut bermain sendirian tanpa menghiraukan rakan dan sekelilingnya

Murid tersebut bermain bersendirian dengan menggunakan alatan dan cara yang sama dengan rakannya

Murid bermain secara berkumpulan menggunakan perlatan yang sama tetapi tiada matlamat dan peranan ditentukan

Murid bermain dalam kumpulan dan bekerjasama capai satu matlamat

Permainan sosio dramatik

Permainan ini melibatkan interaksi verbal antara kanak-kanak untuk melakonkan watak-watak dalam permainan tersebut.

Kategori permainan sosiodrama

Main sosiodrama yang melibatkan peristiwa harian yang benar dan realistik

Main sosiodrama fantasi dan imaginasi kanak-kanak