of 17/17
WYKŁAD DRUGI WYKŁAD DRUGI ROZWÓJ HISTORYCZNY SYSTEMÓW ROZWÓJ HISTORYCZNY SYSTEMÓW PRAWNYCH I POLITYCZNYCH PRAWNYCH I POLITYCZNYCH

WYKŁAD DRUGI

 • View
  43

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

WYKŁAD DRUGI. ROZWÓJ HISTORYCZNY SYSTEMÓW PRAWNYCH I POLITYCZNYCH. RECEPCJA PRAWA RZYMSKIEGO. KODEKS JUSTYNIANA ( IUS CIVILE ) XII WIEK: GLOSATORZY (BOLONIA) PRZYCZYNY RECEPCJI (FORMALNE, MERYTORYCZNE) METODY RECEPCJI RÓŻNE WPŁYWY NA RÓŻNYCH TERENACH KODYFIKACJA PRAWA KONTYNENTALNEGO. - PowerPoint PPT Presentation

Text of WYKŁAD DRUGI

 • WYKAD DRUGIROZWJ HISTORYCZNY SYSTEMW PRAWNYCH I POLITYCZNYCH

 • RECEPCJA PRAWA RZYMSKIEGOKODEKS JUSTYNIANA (IUS CIVILE)

  XII WIEK: GLOSATORZY (BOLONIA)

  PRZYCZYNY RECEPCJI (FORMALNE, MERYTORYCZNE)

  METODY RECEPCJI

  RNE WPYWY NA RNYCH TERENACH

  KODYFIKACJA PRAWA KONTYNENTALNEGO

 • NARODZINY COMMON LAWROZDROBNIENIE PRAWA

  ROLA ZWYCZAJU

  STWORZENIE SYSTEMU SDW KRLEWSKICH

  SYSTEM PRAWA PRECEDENSOWEGO

  BRAK KODYFIKACJI PRAWA

  RECEPCJA COMMON LAW W STANACH ZJEDNOCZONYCH

 • RNICEKODYFIKACJA

  BRAK KODYFIKACJI

  NORMA GENERALNANORMA INDYWIDUALNARDA PRAWA STANOWIONEGORDA PRAWA PRECEDENSOWEGOSDZIOWIE WYDAJ WYROKISDZIOWIE TWORZ PRAWO

 • FORMA PASTWAMONARCHIA PASTWO NA CZELE KTREGO STOI KORONOWANY, DOYWOTNI I DZIEDZICZNY WADCA (KRL, KSI, CESARZ, CAR, SUTAN)STANOWAKONSTYTUCYJNAABSOLUTNAOGRANICZONANIEOGRANICZONAOGRANICZONAFEUDALIZMXVIXVIII WIEKXIX-XX WIEKPARLAMENTARNA

 • FORMA PASTWAREPUBLIKA PASTWO, W KTRYM GOWA PASTWA (JEDNOSTKA LUB GRUPA OSB) POCHODZI Z WYBORW I SPRAWUJE URZD PRZEZ OKRELONY CZAS (kadencj)PREZYDENCKAPARLAMENTARNAMIESZANAPREZYDENT GOW PASTWA I SZEFEM RZDUPREZYDENT MA FUNKCJE FORMALNESILNY PREZYDENT, WPYWOWY PARLAMENTPODZIA WADZY, RZD NIE ODPOWIADA PRZED PARLAMENTEMRZD ODPOWIADA PRZED PARLAMENTEMPREZYDENT I PREMIER WSPRZDZ

 • REIM POLITYCZNYDEMOKRATYCZNYNIEDEMOKRATYCZNYTOTALITARYZMAUTOKRACJADYKTATURA TYRANIA DESPOTYZM ABSOLUTYZMFASZYZM KOMUNIZM FUNDAMENTALIZMGRECKIE POLIS, WIKSZO WSPCZESNYCH PASTW

 • DEMOKRACJAKRYTERIA PASTW DEMOKRATYCZNYCH:

  ZASADA SUWERENNOCI NARODUDEMOKRATYCZNY SYSTEM RZDW (DEMOKRACJA PRZEDSTAWICIELSKA)WYBORY (WOLNE I POWSZECHNE)GWARANCJA OCHRONY PRAW I WOLNOCI OBYWATELSKICHSYSTEM PARTYJNY (PLURALISTYCZNY) oraz RYWALIZACJA I KOMPROMIS POLITYCZNYPODZIA WADZY (BRAK KUMULACJI)RZDY PRAWA, A NIE RZDY LUDZI

 • DEMOKRACJA BEZPOREDNIAPODEJMOWANIE WANYCH DECYZJI (POLITYCZNYCH, SPOECZNYCH) PRZEZ SPOECZESTWO (PASTWOWE LUB LOKALNE)

  RODZAJE DEMOKRACJI BEZPOREDNIEJ: REFERENDUM: GOSOWANIE W FORMIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE(A)

  PLEBISCYT: ZA I PRZECIW DANEJ KWESTII (TERYTORIALNEJ)

  INICJATYWA LUDOWA: INICJOWANIE PROCESU LEGISLACYJNEGO

  WETO LUDOWE: ZNIESIENIE AKTU PRAWNEGO LUB DECYZJI ORGANW WADZY

 • DEMOKRACJA POREDNIADEMOKRACJA PRZEDSTAWICIELSKA, WYBORY:

  * WOLNE* POWSZECHNE* TAJNE* RWNE* BEZPOREDNIE LUB POREDNIE* WIKSZOCIOWE LUB PROPORCJONALNE

  PRAWNE I POLITYCZNE ASPEKTY SYSTEMU WYBORCZEGO

  SYSTEM WYBORCZY = ORDYNACJA WYBORCZA

 • SYSTEM WYBORCZYWYBORY: POKOJOWY SPOSB ROZTRZYGNICIA WALKI O WADZ

  SYSTEM WYBORCZY: OG NORM REGULUJCYCH WYBORY

  * CZYNNE I BIERNE PRAWO WYBORCZE* KAMPANIA WYBORCZA* SPOSB LICZENIA GOSW

  WYBORY:* LEGITYMIZUJ WADZ* UMOLIWIAJ WIKSZY DOSTP DO WADZY* TWORZ ODPOWIEDZIALNO POLITYCZN

 • SYSTEM PARTYJNYPODZIA ILOCIOWY:

  SYSTEM JEDNOPARTYJNY ZAKAZ DZIAANIA INNYCH PARTII (OGRANICZENIE DEMOKRACJI, CIGO RZDW, DELEGALIZACJA, FASZYZM I KOMUNIZM)SYSTEM DWUPARTYJNY DWIE PARTIE DOMINUJCE (MAE PARTIE BEZ SZANS, POLARYZACJA SPOECZESTWA, PARTIE ZBLIONE DO CENTRUM, STANY ZJEDNOCZONE, WIELKA BRYTANIA, KANADA ?) SYSTEM WIELOPARTYJNY TRZY LUB WICEJ PARTII MA SZANS NA ZDOBYCIE WADZY (ROZDROBNIENIE, CZSTA ZMIANA RZDZCYCH, POLSKA, WOCHY)SYSTEM PARTII DOMINUJCEJ (INDIE, MEKSYK)

 • SYSTEM PARTYJNYPODZIA JAKOCIOWY:

  SYSTEM HEGEMONICZNY JEDNA PARTIA U WADZY PRZEZ DUGI OKRES CZASU, BEZ WZGLDU NA FORM RZDW (SAMODZIELNE LUB KOALICYJNE)SYSTEM ZRWNOWAONY POLARYZACJA, ALE BEZ DOMINACJI JAKIEJKOLWIEK PARTII, NAJCZCIEJ DWUPARTYJNY LUB DWUBLOKOWY SYSTEM ZMIENNY CZSTE ZMIANY PARTII RZDZCYCH, ALE BRAK SFORMALIZOWANYCH REGU (RNE PARTIE RZDZ, ZAWIERAJ RNE KOALICJE)SYSTEM ROZPROSZONY WIELE PARTII UZYSKUJE PODOBN ILO GOSW (ZMIANY PODCZAS KADENCJI)

 • PRAWA I WOLNOCI OBYWATELSKIEPRAWA CZOWIEKA A PRAWA OBYWATELA

  RDO OCHRONY: PRAWO MIDZYNARODOWE I PRAWO KRAJOWE (KONSTYTUCJE)

  NAJWANIEJSZE WSPCZESNE PRAWA I WOLNOCI OBYWATELSKIE: * PRAWO DO YCIA* WOLNO SOWA, PRASY, ZGROMADZE* WOLNO RELIGIJNA, WOLNO SUMIENIA* PRAWO WASNOCI* PRAWO DO PRYWATNOCI* WOLNOCI PROCESOWE* PRAWA SOCJALNE

 • TOTALITARYZMKRYTERIA PASTW TOTALITARNYCH:

  MONOPOL IDEOLOGICZNYMONOPOL PARTYJNYSTAA KONTROLA PASTWA NAD SPOECZNOCIKONCENTRACJA WADZY PASTWOWEJDYKTATURA JEDNOSTKI STOJCEJ NA CZELE PASTWABRAK LEGALNIE DZIAAJCEJ OPOZYCJI

  HISTORYCZNIE W XX WIEKU REIM TOTALITARNY ISTNIA W HITLEROWSKICH NIEMCZECH I STALINOWSKIM Z.S.R.R.

 • AUTORYTARYZMKRYTERIA PASTW AUTORYTARNYCH:RZDY JEDNOSTKI LUB GRUPY OSB (SZACUNEK I POSUSZESTWO SPOECZESTWA)POLICYJNE (SIOWE) METODY RZDZENIAPASTWO JEST WANIEJSZE OD PRAW JEDNOSTEKNACJONALIZM I RASIZM JAKO ELEMENT CODZIENNOCI FUNKCJONOWANIA PASTWAOGRANICZONE MOLIWOCI ORGANIZOWANIA SI SPOECZESTWA

  HISTORYCZNIE W XX WIEKU REIM AUTORYTARNY ISTNIA W HISZPANII FRANCO, PORTUGALII SALAZARA, PERONA W ARGENTYNIE, PINOCHETA W CHILE oraz W INNYCH PASTWACH AMERYKI ACISKIEJ

 • STRUKTURA TERYTORIALNAUNITARNEZOONEKONFEDERACJAFEDERACJASTANY ZJEDNOCZONESZWAJCARIAJEDEN PORZDEK PRAWNY I SPOECZNY