AKOMODACJA _ WYKŁAD SRD

  • View
    358

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of AKOMODACJA _ WYKŁAD SRD

STEROWANIE AKOMODACYJNE

SKRZYOWANIA IZOLOWANE

dr in. Marek Buda in Wydzia Transportu PW Wydzia

WYKAD "STEROWANIE RUCHEM WYK DROGOWYM" sem V 2009/2010

1

KLASYFIKACJA UKADW STEROWANIASterowanie dziaanie na okrelony proces majce na celuzapewnienie jego przebiegu w podany sposb

Rodzaje ukadw sterowania:

Otwarte

(bez sprzenia zwrotnego) bez moliwoci wpywu wielkoci zakcajcych na przebieg procesu(sterowanie cykliczne, staoczasowe, fixed-time control)

Zamknite (ze sprzeniem zwrotnym) ukady regulacji(sterowanie zalene od ruchu, akomodacyjne, adaptacyjne, traffic-dependent control, traffic responsive control, actuated control, adaptive control)

dr in. Marek Buda in Wydzia Transportu PW Wydzia

WYKAD "STEROWANIE RUCHEM WYK DROGOWYM" sem V 2009/2010

2

KLASYFIKACJA ZAMKNITYCH UKADW STEROWANIABez optymalizacji funkcji celuSkrzyowanie nieprzecione Skrzyowanie przecione

Z optymalizacj funkcji celuSkrzyowanie nieprzecione Skrzyowanie przecione

Wybr programu sygnalizacji

Sterowanie maksymalnym przepywem pojazdw

Sterowanie z wyrwnaniem stopnia obcienia

Sterowanie dugoci kolejki

Wybr programu sygnalizacji z modyfikacj sygnaw zielonych

Sterowanie dugoci kolejki

Sterowanie z wyrwnaniem strat czasu

Sterowanie z minimalizacj strat czasu Sterowanie dugoci kolejki z minimalizacj strat czasu

Wybr faz sygnalizacji

Sterowanie z minimalizacj strat czasu

Sterowanie akomodacyjne

dr in. Marek Buda in Wydzia Transportu PW Wydzia

WYKAD "STEROWANIE RUCHEM WYK DROGOWYM" sem V 2009/2010

3

ZASADY STEROWANIA AKOMODACYJNEGO (1)Sterowanie akomodacyjne:

dostosowanie do aktualnego obcienia na skrzyowaniu, moliwo pomijania i zmiany kolejnoci faz, maksymalne dugoci sygnaw zielonych wyznaczane na podstawie obcienia w okresie szczytowym lub akceptowanych czasw oczekiwania (w innych fazach), w porwnaniu ze sterowaniem cyklicznym bardziej zoone do wyznaczenia i wymagajce dodatkowego wyposaenia skrzyowania

W sterowaniu akomodacyjnym stan procesu ruchu na skrzyowaniu moe wpywa na:

dugoci sygnaw zielonych, czas cyklu, zestaw realizowanych faz, kolejno faz

dr in. Marek Buda in Wydzia Transportu PW Wydzia

WYKAD "STEROWANIE RUCHEM WYK DROGOWYM" sem V 2009/2010

4

ZASADY STEROWANIA AKOMODACYJNEGO (2)Wyposaenie skrzyowania

czujniki + ukady formujce

- detektory punktowe (przejazdu), rejestruj fakt przejazdu pojazdu nad detektorem, - detektory obszarowe (obecnoci), rejestruj stan zajtoci w obszarze detekcji,

urzdzenie sterujce sterownik (mikroprocesorowy) sygnalizatory (o rdachwiata standardowych, halogenowych, diodowych)

dr in. Marek Buda in Wydzia Transportu PW Wydzia

WYKAD "STEROWANIE RUCHEM WYK DROGOWYM" sem V 2009/2010

5

ZASADY STEROWANIA AKOMODACYJNEGO (3)Zasada funkcjonowania:

Warunki zakoczenia sygnau zielonego: zarejestrowanie zapotrzebowania w fazie konfliktowej, odstp midzy pojazdami wikszy od przeduenia jednostkowego, dugo sygnau zielonego osiga zadane maksimum

dr in. Marek Buda in Wydzia Transportu PW Wydzia

WYKAD "STEROWANIE RUCHEM WYK DROGOWYM" sem V 2009/2010

6

RODZAJE STEROWANIA AKOMODACYJNEGO czciowa akomodacja (typ I) detektory umieszczone tylko nawlotach ulic podporzdkowanych sygna zielony dla ulicy gwnej wywietlany jest do chwili zarejestrowania zgoszenia pojazdu na wlocie ulicy podporzdkowanej, wlotach skrzyowania, ktre w sterowaniu traktowane s jako rwnorzdne,

pena akomodacja (typ II) detektory umieszczone na wszystkich akomodacja z kontrol natenia/gstoci (typ III) penaakomodacja z dodatkowymi funkcjami (zmienne przeduenie, zmienny minimalny sygna zielony),

dr in. Marek Buda in Wydzia Transportu PW Wydzia

WYKAD "STEROWANIE RUCHEM WYK DROGOWYM" sem V 2009/2010

7

PARAMETRY STEROWANIA AKOMODACYJNEGO skad faz(zestawy strumieni obsugiwanych w danej fazie sygnalizacji),

minimalny sygna zielony Gmin(warunki sterowania dopuszczalnego percepcja uczestnikw ruchu, warunki geometryczne, lokalizacja czujnikw detektorw),

sekwencja faz(nastpstwo przej pomidzy poszczeglnymi fazami),

przeduenie jednostkowe G(odstpy

czasu, lokalizacja czujnikw detektorw),

maksymalny sygna zielony Gmax(warunki ruchu, ograniczenia od gry na czas cyklu, aspekty psychologiczne kierowcw),

przedziay midzyfazowe(programy przej pomidzy poszczeglnymi fazami)

minimalny sygna czerwony Rmin(warunki sterowania dopuszczalnego percepcja uczestnikw ruchu)dr in. Marek Buda in Wydzia Transportu PW Wydzia WYKAD "STEROWANIE RUCHEM WYK DROGOWYM" sem V 2009/2010

8

ZASADY LOKALIZACJI DETEKTORW (1) 1. sterowanie powinno zapewnia obsug pojazdw, ktre zostan wykryte przez detektory, zainstalowane czujniki detektorw okrelaj na stae obszar pomiaru zgosze, od lokalizacji czujnikw zale wartoci niektrych parametrw sterowania. Lokalizacja ustalana arbitralnie:LD = 15 20 [m] od linii zatrzymania

2.

Lokalizacja ustalana z zalenoci np. :LD Lu (Gmin/eK 1) wzgldem linii zatrzymania

Lu - efektywna dugo pojazdu [m], d ugo eK odstp czasu midzy pojazdami kolejki [s]. odst mi

Gmin minimalny sygna zielony [s], sygna

dr in. Marek Buda in Wydzia Transportu PW Wydzia

WYKAD "STEROWANIE RUCHEM WYK DROGOWYM" sem V 2009/2010

9

ZASADY LOKALIZACJI DETEKTORW (2)3. Lokalizacja ustalana w zalenoci od nastaw w sterowniku i mediany prdkoci:

- obszar teoretyczny

LDmin = V50% x Gmin LDmax = V50% x Gmax- obszar praktyczny - uwzgldniaograniczenia geometryczne na wlotach skrzyowania

dr in. Marek Buda in Wydzia Transportu PW Wydzia

WYKAD "STEROWANIE RUCHEM WYK DROGOWYM" sem V 2009/2010

10

ZASADY LOKALIZACJI DETEKTORW (3)4. Lokalizacja ustalana w zalenoci od :

-

chwili rozruchu pierwszego pojazdu zatrzymanego przed czujnikiem detektora, wartoci minimalnego sygnau zielonego, usytuowania przedziau oczekiwania na zgoszenie

-

-

dr in. Marek Buda in Wydzia Transportu PW Wydzia

WYKAD "STEROWANIE RUCHEM WYK DROGOWYM" sem V 2009/2010

11

ZASADY LOKALIZACJI DETEKTORW (4)5. Dugi obszar detekcjiduga ptla lub kilka mniejszych w odlegoci 15-30 [m] przed lini STOP, przeduenie jednostkowe G 0,5 [s], ukad zalecany dla wlotw o niewielkich prdkociach (np. wydzielone pasy dla relacji skrtu)

-

6.

Detektory przedue bez detektora obecnoci przed lini STOPdetektory zliczaj wzbudzenia w trakcie sygnau czerwonego wpywajc na Gmin (obsuga pojazdw kolejki), ukad zalecany dla wlotw o duych prdkociachWYKAD "STEROWANIE RUCHEM WYK DROGOWYM" sem V 2009/2010

-

dr in. Marek Buda in Wydzia Transportu PW Wydzia

12

ZASADY LOKALIZACJI DETEKTORW (5)7. Detektory przedue z detektorem obecnoci przed lini STOPdetektor przed lini STOP sygna o obecnoci pojazdu w trakcie sygnau czerwonego (nieaktywny w trakcie sygnau zielonego), pozostae detektory przeduenie jednostkowe G, ukad zalecany dla wlotw o duych prdkociach detektory w odlegoci 15-45 [m] od siebie, przeduenie G zapewnia przejazd do kolejnego detektora (kilkakrotne przeduanie sygnau zielonego przez pojazd, ukad zalecany dla wlotw o duych prdkociach (redukuje przybycia w strefie dylematu), nie jest zalecany dla wlotw przecionychWYKAD "STEROWANIE RUCHEM WYK DROGOWYM" sem V 2009/201013

-

8.

Detektory przedue-

-

dr in. Marek Buda in Wydzia Transportu PW Wydzia

ZASADY LOKALIZACJI DETEKTORW (6)9. Detektory Typu3 na linii STOPdetektor T-3 - wzbudzenie w takcie sygnau czerwonego oraz w trakcie 4-10 [s] sygnau zielonego (obsuga pojazdw ciarowych), pozostae detektory przeduenie jednostkowe G, ukad zalecany dla wlotw o duych prdkociach

-

-

dr in. Marek Buda in Wydzia Transportu PW Wydzia

WYKAD "STEROWANIE RUCHEM WYK DROGOWYM" sem V 2009/2010

14

ZASADY LOKALIZACJI DETEKTORW (7)10. Przykady zastosowa praktycznych:a) b) c) skrzyowania z preferowanym kierunkiem gwnym w sterowaniu (izolowane i w cigach komunikacyjnych), skrzyowania bez preferowanego lub z preferowanym kierunkiem gwnym w sterowaniu ( izolowane), skrzyowania bez preferowanego kierunku gwnego w sterowaniu ( izolowane all red ),

dr in. Marek Buda in Wydzia Transportu PW Wydzia

WYKAD "STEROWANIE RUCHEM WYK DROGOWYM" sem V 2009/2010

15

ZASADY DOBORU PODSTAWOWYCH PARAMETRW STEROWANIA AKOMODACYJNEGO (1)

-

minimalny sygna zielony Gmin(warunki sterowania dopuszczalnego percepcja uczestnikw ruchu, warunki geometryczne, lokalizacja czujnikw detektorw)

arbitralnie 5 [s] lub zgodnie z potrzebami innych uczestnikw ruchu (np. pieszych)

- z przeksztacenia zalenoci dotyczcej lokalizacji czujnikw:

Gmin eK (LD/Lu + 1)Lu - efektywna dugo pojazdu [m], d ugo eK odstp czasu midzy pojazdami kolejki [s]. odst mi LD odlego czujnika detektora od linii zatrzymania [m], odleg

- z zalenoci:

Gmin = (LD/Lu s) + trtr czas reakcji kierowcy na podanie sygnau zielonego [s] ; s intensywno nasycenia [1/s] sygna intensywnodr in. Marek Buda in Wydzia Transportu PW Wydzia WYKAD "STEROWANIE RUCHEM WYK DROGOWYM" sem V 2009/201016

ZASADY DOBORU PODSTAWOWYCH PARAMETRW STEROWANIA AKOMODACYJNEGO (2)- z warunku stochastycznego efektywnego funkcjonowania sterowania

akomodacyjnego (due prawdopodobiestwo obsugi pojazdw z kolejki)

Gmin = trzg + 3tzgzg warto trzg - warto rednia z chwil zgosze nad czujnikiem detektora; tzg odchylenie standardowe chwil zgosze zg osze zg osze tzg

Przypadek zgoszenia pojazdu z kolejki po czasie minimalnego sygnau zielonegodr in. Marek Buda in