Click here to load reader

Wykład volumed

  • View
    75

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Wykład volumed

Prezentacja nowego produktu

Cia bez depresji

Rola ultrasonografii w ksztatowaniu wizi
rodzic- dziecko oraz kilka trudnych pyta

Czy cia to stan odmienny, czy choroba?

Fakty medyczne:

1. organizm matki dostosowuje si do zwikszonych wymaga,jakie stawia rozwijajce si dziecko

2. organiczne i psychiczne zmiany adaptacyjne s spowodowanegwnie przez hormony produkowane przez oysko

Czy cia to stan odmienny, czy choroba?

Fakty medyczne:

1. organizm matki dostosowuje si do zwikszonych wymaga,jakie stawia rozwijajce si dziecko

2. organiczne i psychiczne zmiany adaptacyjne s spowodowanegwnie przez hormony produkowane przez oysko

Czy cia to stan odmienny, czy choroba?

Fakty medyczne:

1. organizm matki dostosowuje si do zwikszonych wymaga,jakie stawia rozwijajce si dziecko

2. organiczne i psychiczne zmiany adaptacyjne s spowodowanegwnie przez hormony produkowane przez oysko

Czy cia to stan odmienny, czy choroba?

Zmiany organiczne w organizmie kobiety:

- macica zwiksza swoj wielko i mas z 60 do 1000g- woda gromadzca si w organizmie kobiety to okolo 6-7 litrw:35% -w naczyniach kwiononych-rozcieczenie krwi65% -w tkankach (przestrze midzykomrkowa)-skonno do obrzkw- serce musi wykonywa wieksz prac co manifestuje si zwikszeniem czstoci uderze o ok. 20/min

Czy cia to stan odmienny, czy choroba?

- wzrost masy ciaa w trakcie ciy to 7-11kg- nieznaczne obnienie cinienia ttniczego w pierwszej poowie ciy- od 10 tc. poszerzenie drg odprowadzajcych mocz-skonno do infekcji- skonno do hiperwentylacji (obnienie pCO2) co powoduje u 50% ciarnych duszno wysikow, a u 20% take spoczynkow.

- obniona perystaltyka jelit -skonno do zapar, a w konsekwencji do ylakw odbytu, wymioty- czstsze oddawanie moczu

Czy lekarz jest przyjacielem kobiety,
czy specjalist do ktrego idzie si po diagnoz?

Popiech i poonictwo wykluczaj si.Pacjentka powinna mie czas na zadanie pyta.Lekarz powinien:- udzieli rzetelnej informacji zgodnej z obecn wiedz medyczn.-zaproponowa badania dodatkowezalecane przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne.

Pacjentka ma prawo wyboru, moe zaproponowanych bada nie wykona, ale musi w zwizku z tym wiedzie jakie mog by tego konsekwencje.

Czy lekarz jest przyjacielem kobiety,
czy specjalist do ktrego idzie si po diagnoz?

Pacjentka powinna mie zaufanie do lekarza prowadzcego co pozwala unikn pewnych sytuacji stresowych dotyczacych:

stosowania lekw w ciy

koniecznoci hospitalizacji

koniecznoci wykonania dadatkowych bada

konsultacji z innymi lekarzami, ktrzy mog mie inne zdanie

Dlaczego kobiety w ciy obawaj si diagnostyki prenatalnej?

Diagnostyka prenatalna- nieinwazyjna - inwazyjna

Wynik:- oszacowanie grupy ryzyka w jakiej znajduje si pacjentka- to nie jest odpowied jednoznaczna czy dziecko jest zdrowe, czy jest chore.

Dlaczego kobiety w ciy obawiaj si diagnostyki prenatalnej?

Diagnostyka prenatalna nieinwazyjnabadanie ultrasonograficzne- I trymestr ciy (11- 14 tc)markery genetyczne:

NT-szeroko przeziernoci karkuobecno koci nosowej

przepyw krwi przez zastawk trjdzieln

przepyw krwi w przewodzie ylnym

badania laboratoryjne - test podwjny (test PAPP-A)

biako PAPP-A

hormon -HCG

Dlaczego kobiety w ciy obawiaj si diagnostyki prenatalnej?

Czuo badania ultrasonograficznego to ok. 90%Czuo badania ultrasonograficznego poczonego z biochemi to ok. 97 %

Ok. 10% dzieci z Zespoem Downa moe by niemych ulrasonograficznie Badanie biochemiczne skojarzone z ultrasonografi pozwala na wykrycie ok 5-7% z tych dzieci.

Dlaczego kobiety w ciazy obawaj si diagnostyki prenatalnej?

Diagnostyka prenatalna inwazyjna
to ocena genetyczna komrek dzieckabiopsja kosmwkiamniopunkcja- pobranie do badania wd podowych Po badaniu genetycznym uzyskujemy rozpoznanie choroby genetycznej (czuo 100 % ). Procedury te s jednak obarczone ok. 0,5-1% ryzykiem poronienia.

Korzy musi wic przewysza ryzyko.

Ryzyko amniopunkcji1:100

Ryzyko wady genetycznej1:100

Co osigamy po diagnostyce nieinwazyjnej?

diagnostyka inwazyjna

Jeli choroba jest nieuleczalna lub obarczona upoledzeniem umysowym moliwo zakoczenia ciy na yczenie rodzicw lub kontynuacja ciy i przygotowanie si na przyjcie chorego dziecka.

grupa niskiego ryzyka- dziecko jest zdrowe ( 97%)

grupa wysokiego ryzyka

Wynik

prawidowy

nieprawidowy

kariotyp

Rola ultrasonografii w ksztatowaniu wizi rodzic-dziecko

- moemy dziki obrazowaniu 3D, 4D pokaza rodzicom bardziej zrozumiay dla nich obraz dziecka

- jest to moliwe ju od pierwszych tygodni

Rola ultrasonografii w ksztatowaniu wizi rodzic-dziecko

Czy badanie ultasonograficzne podu pozwala rozpozna kad chorob podu?

Zalety badania:- moemy oceni budow podu : mzg

twarz

serce

puca

watrob

nerki

pcherz moczowy

krgosup

ebra

koczyny

Czy badanie ultasonograficzne podu pozwala rozpozna kad chorob podu?

Czy badanie ultasonograficzne podu pozwala rozpozna kad chorob podu?

moemy oceni dobrostan podu : badanie dopplerowskie

ocena ruchw podu

ocena zachowa (poykanie, ulewanie, wysuwanie jzyka)

Czy badanie ultasonograficzne podu pozwala rozpozna kad chorob podu?

Czy badanie ultasonograficzne podu pozwala rozpozna kad chorob podu?

wada badania:- ma ono czuo diagnostyczn ok 90%-jako badania zaley od:

gruboci tkanki podskrnej matki

uoenia podu

iloci pynu owodniowego

dowiadczenia lekarza

jakoci sprztu ultrasonograficznego

Zapraszamy do naszych gabinetw

Kontakt:Volumed Gabinety Specjalistyczne ul. Zdrowa 1/3 31-216 KrakwRejestracja:pn.-pt. 10-18 Pobieranie krwi na badanie Testem Podwjnym: pn.-pt. 10-16tel. kom (+48) 695 490 400; tel. kom (+48) 780 562 646 email:[email protected]