of 38/38
JAN.W.BOSSAK W-3 EFEKTYWNOŚĆ I KONKUR ENCYJNOŚĆ 1 WYKŁAD 3 PORÓWNANIA I ANALIZY SYSTEMÓW GOSPODARCZYCH: EFEKTYWNOŚĆ, SPRAWNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ

WYKŁAD 3

 • View
  44

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

WYKŁAD 3. PORÓWNANIA I ANALIZY SYSTEMÓW GOSPODARCZYCH: EFEKTYWNOŚĆ, SPRAWNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ. KATEGORIE EKONOMICZNE. OTWARTOŚĆ SYSTEMU GOSPODARCZEGO OTOCZENIE SYSTEMU EKONOMICZNEGO ATRAKCYJNOŚC INWESTYCYJNA KRAJU ZDOLNOŚĆ DOSTOSOWAWCZA SYSTEMU EFEKTYWNOŚĆ I SPRAWNOŚĆ SYSTEMU - PowerPoint PPT Presentation

Text of WYKŁAD 3

 • WYKAD 3PORWNANIA I ANALIZY SYSTEMW GOSPODARCZYCH:EFEKTYWNO, SPRAWNO I KONKURENCYJNO

  W-3 EFEKTYWNO I KONKURENCYJNO

 • KATEGORIE EKONOMICZNEOTWARTO SYSTEMU GOSPODARCZEGO OTOCZENIE SYSTEMU EKONOMICZNEGOATRAKCYJNOC INWESTYCYJNA KRAJUZDOLNO DOSTOSOWAWCZA SYSTEMUEFEKTYWNO I SPRAWNO SYSTEMUPODMIOT,UKAD,SYSTEMUKAD PROSTY I ZOONYSYSTEM MECHANICZNY I INTELIGENTNYPRAKSEOLOGIA EKONOMICZNACYBERNETYKA EKONOMICZNASENSORY,RECEPTORY,ALGORYTM,EFEKTORY, REGULATOR, REGULACJA, SPRZENIA ZWROTNE, STEROWANIEEFEKTYWNO, SPRAWNO, STOPIE REALIZACJI CELU (SKUTECZNO)WARTO A KONKURENCYJNO I ZDOLNO KONKURENCYJNA PODMIOTU

  W-3 EFEKTYWNO I KONKURENCYJNO

 • LITERATURAJ.BOSSAK, SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALNA KONKURENCJA ,SGH WARSZAWA 2006J.BOSSAK,INSTYTUCJE, RYNEK I KONKURENCJA WE WSPCZESNYM WIECIE, WORLD COMPETITIVENESS YEARBOOK, IMDGLOBAL COMPETITIVENESS REPORT,WEFECONOMIC FREEDOM REPORT, HERITAGE FOUNDATIONWORLD DEVELOPMENT INDICATORS,WORLD BANKDOING BUSINESS 2007,THE WORLD BANK 2007EUROPEAN INNOVATION REPORT, EIS 2007LISBON STRATEGY ASSESSMENT, WEF

  W-3 EFEKTYWNO I KONKURENCYJNO

 • KRYTERIA OCENY SPRAWNOCI SYSTEMU GOSPODARCZEGOOSIGANE WYNIKI I ICH ZGODNO Z OCZEKIWANIAMIDYNAMIKA WZROSTU REALNEGO DOCHODU PER CAPITAPOZIOM AKUMULACJI , MOBILIZACJI I WYKORZYSTANIA ZASOBWPRZEDSIBIORCZO I ZATRUDNIENIERWNOWAGA EKONOMICZNA I SPOECZNASPRAWNO ALOKACYJNAPOZIOM KOSZTW TRANSAKCYJNYCHPOZIOM RYZYKAINNOWACYJNO

  W-3 EFEKTYWNO I KONKURENCYJNO

 • OTWARTO SYSTEMU

  SYSTEMY GOSPODARCZE I ICH OTWARTOGLOBALIZACJA I INTEGRACJA REGIONALNA OTWARTO SYSTEMU A PROTEKCJONIZM I LIBERALIZMPROTEKCJONIZM I LIBERALIZM A ALOKACJA ZASOBWOTWARTOC SYSTEMU A WIEDZA, DOSTOSOWANIE I ROZWJOTWARTOC SYSTEMU A RWNOWAGA PATNICZAATRAKCYJNOC INWESTYCYJNA KRAJUGLOBALIZACJA RYNKOW FINANSOWYCH. KORZYSCI I ZAGROENIA

  W-3 EFEKTYWNO I KONKURENCYJNO

 • OTOCZENIE ,SYSTEM I POLITYKA A PERSPEKTYWY ROZWOJUOTOCZENIE SYSTEMU: SZANSE I ZAGROENIAOTOCZENIE INSTYTUCJONALNE, KONKURENCJA INFORMACJE, WIEDZA I TECHNOLOGIE ZDOLNO DOSTOSOWAWCZA SYSTEMU DO ZMIAN W OTOCZENIU .LOGIKA SYSTEMUSTEROWOWANIE I AUTOREGULACJASENSORY I RECEPTORY A MECHANIZM DOSTOSOWASYSTEM STEROWANIA A ZDOLNO DOSTOSOWAWCZA INSTYTUCJIINNOWACYJNO I PRZEDSIEBIORCZOZRDA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJOTOCZENIE A STRATEGIE PRZEDSIEBIORSTWOTOCZENIE A PERSPEKTYWY ROZWOJU KRAJU

  W-3 EFEKTYWNO I KONKURENCYJNO

 • SYSTEM GOSPODARCZY A ZDOLNO DOSTOSOWAWCZAZDOLNO DOSTOSOWAWCZASTOPIE REALIZACJI CELU CELE EKONOMICZNE I SPOECZNEEFEKTYWNO, SPRAWNO, KONKURENCYJNOMOBILIZACJA ZASOBWKOSZTY TRANSAKCYJNE I RYZYKO PROWADZENIA DZIAALNOCI GOSPODARCZEJ DYNAMIKA I RWNOWAGA SYSTEMUPOSTP EKONOMICZNY A CYWILIZACYJNY

  W-3 EFEKTYWNO I KONKURENCYJNO

 • SYSTEM I POLITYKA ARWNOWAGA I DYNAMIKA GOSPODARCZACELE EKONOMICZNE A CELE SPOECZNE OTWARTO SYSTEMU I POLITYKISTEROWANIE A RYNEKOCHRONA WASNOCIAUTONOMIA BANKU CENTRALNEGO POLITYKA SPOECZNO-EKONOMICZNA RZDUMECHANIZM KURSU WALUTOWEGOFISKALIZM A RWNOWAGA I DYNAMIKA GOSPODARCZA

  W-3 EFEKTYWNO I KONKURENCYJNO

 • EFEKTYWNO,SPRAWNO I KONKURENCYJNO PODMIOTU GOSPODARUJACEGO

  ZARZADZANIE OPERACYJNE I STRATEGICZNEEFEKTYWNO WYKORZYSTANIA ZASOBWSPRAWNO ZARZDZANIA A EFEKTYWNO I DOSTOSOWYWANIE SI PRZEDSIEBIORSTW DO ZMIAN RYNKOWYCHJAKO INSTYTUCJI A SPRAWNO MECHANIZMU KOORDYNACJI DZIAALNOCI GOSPODARCZEJOTOCZENIE A STRATEGIE PRZEDSIEBIORSTWKONKURENCYJNO PRZEDSIEBIORSTWA TO ZDOLNO DO TWORZENIA WARTOCI DODANEJ DLA KLIENTW I WACICIELI EFEKTYWNO , SPRAWNO , PRZEDSIEBIORCZO I INNOWACYJNO PODSTAW KONKURENCYJNOCI

  W-3 EFEKTYWNO I KONKURENCYJNO

 • ETAPY ROZWOJU A ZRDA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ ETAPY ROZWOJUZASOBY NATURALNEAKUMULACJA FINANSOWA, WIEDZY, MOBILIZACJA I WZROST NAKADW UPRZEMYSOWIENIEPOPRAWA EFEKTYWNOCIPOPRAWA JAKOSCI I INNOWACYJNOCIZRDA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJNISKIE KOSZTY . OBFITO ZASOBW,SKALA PRODUKCJI. NAKADY NA INFRASTRUKTUR ZRNICOWANIE I JAKO PRODUKTW PRZEMYSOW PRZETWORCZYCH,WZROST WARTOSCI DODANEJ INNOWACYJNO. ELEKTRONIKA,KOMPUTERY, BIOTECHNOLOGIE, TELEKOMUNIKACJA, FARMACJA , INTERNET, NANANOTECHNOLOGIE, GISWOLNO , KONKURENCJA, JAKO INSTYTUCJI I KAPITAU LUDZKIEGO

  W-3 EFEKTYWNO I KONKURENCYJNO

 • SYSTEM I POLITYKA A MOBILIZACJA I WYKORZYSTANIE ZASOBW WOLNOC,PRZEDSIBIORCZO POZIOM OSZCZDNOCI KRAJOWYCH INWESTYCJE ZAGRANICZNEDOSTPNO I KOSZT KAPITAUPOZIOM INWESTYCJIALOKACJA KAPITALUAKTYWNO KAPITAU LUDZKIEGOPOZIOM ZATRUDNIENIANAKADY NA EDUKACJE ORAZ R&D

  W-3 EFEKTYWNO I KONKURENCYJNO

 • SYSTEM I POLITYKA A EFEKTYWNO WYKORZYSTANIA ZASOBWWOLNO,RYNEK I KONKURENCJA HARMONIZACJA I ORGANIZACJA A EFEKTYWNOSPRAWNO ALOKACYJNA MECHANIZMW GOSPODARCZYCHKOSZTY TRANSAKCYJNE I RYZYKO GOSPODARCZE POLITYKA A RWNOWAGA I DYNAMIKA GOSPODARCZAWASNO I NADZR KORPORACYJNY A JAKO ZARZDZANIA PRZEDSIEBIORSTWEMLIBERALIZM A PROTEKCJONIZM GOSPODARCZYSYSTEM I POLITYKA KURSOWA A WYKORZYSTANIE ZASOBW

  W-3 EFEKTYWNO I KONKURENCYJNO

 • SYSTEM I POLITYKA A PRZEDSIBIORCZO, ELASTYCZNO, INNOWACYJNO

  ZAKRES WOLNOCI I INTENSYWNOCI KONKURENCJI A PRZEDSIEBIORCZOJAKO PRAWA I ORGANIZACJI A PRZEDSIEBIORCZOPOZIOM OCHRONY PRAW WASNOSCI I WIERZYCIELIDOSTEPNO I KOSZTY FINANSOWE,KOSZTY I ELASTYCZNOSC RYNKU PRACYPOZIOM I SPOSB OPODATKOWANIAPOZIOM RYZYKA A PRZEDSIEBIORCZOSPOSB ZARZDZANIA,RENTOWNO I WARTO PRZEDSIBIORSTWA

  W-3 EFEKTYWNO I KONKURENCYJNO

 • OTWARTO I ZALENO GOSPODAREKOD RYNKU WIATOWEGOSTOPIE OTWARCIA I ZALENOSCI KRAJW OD RYNKU WIATOWEGOSTANY ZJEDNOCZONE I JAPONIA. NISKA ZALENO,WYSOKI UDZIA. ASYMETRIA.KRAJE UE. ROSNCY UDZIA WYMIANY WZAJEMNEJCHINY I NKP.WYSOKA DYNAMIKA WZROSTU OBROTW HANDLOWYCH ,TECHNOLOGICZNYCH I KAPITAOWYCHEUROPA RODKOWA I WSCHODNIA. OTWARCIE, DEFICYT HANDLOWY,WZROST ZALEZNOSCI OD FDIBLISKI WSCHD.WYSOKI UDZIAL .ZRONICOWANA SYTUACJA,NIESTABILNO,NADWYKI PETRODOLAROWE KRAJW NAFTOWYCHAMERYKA ACISKA.ZADUENIE ZAGRANICZNE,WZROST ZALENOCI OD FDI. NIESTABILNO

  W-3 EFEKTYWNO I KONKURENCYJNO

 • EFEKTYWNO A KONKURENCYJNO EFEKTYWNO PROCESOWA I ORGANIZACYJNA ELASTYCZNO A DOSTOSOWANIE DO POTRZEB RYNKU I OCZEKIWA INWESTORWJAKO INSTYTUCJI I POLITYKI A SPRAWNO MECHANIZMU W REALIZACJI FUNKCJI INFORMACYJNEJ, MOTYWACYJNEJ, SELEKCYJNEJ, ALOKACYJNEJ,RWNOWAENIA PODAY I POPYTUORAZ PODZIAU KORZYSCIKONKURENCYJNO PODMIOTU TO EFEKTYWNO WRAZ Z ELASTYCZNOCI I INNOWACYJNOCI TWORZCE WARTO DODAN DLA KONSUMETOW I INWESTORW

  W-3 EFEKTYWNO I KONKURENCYJNO

 • SPRAWNO A ZDOLNO ADAPTACYJNA SYSTEMU SPRAWNO MECHANIZMUELASTYCZNO SYSTEMUSAMOREGULACJA W OKRESLONYCH WARUNKACH I ZAKRESIESPRAWNO ZACHOWANIA RWNOWAGI SYSTEMU (HOMEOSTAZA) ZMIANA WARUNKOW ZEWNETRZNYCH I ZADAN A ZDOLNO ADAPTACYJNA SYSTEMUPRZEDSIEBIORCZO I INNOWACYJNOZNACZENIE INSTYTUCJI , JAKOCI KAPITAU LUDZKIEGO I POTENCJAU GOSPODARCZEGO

  W-3 EFEKTYWNO I KONKURENCYJNO

 • ANCUCH WARTOI A ZRDA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJOBFITO I TANIO ZASOBWEFEKTYWNO KOSZTOWAINDYWIDUALIZACJA, STOPIE PRZETWORZENIA, ELASTYCZNO, DOSTOSOWANIEJAKO PRODUKTU,USUGIPRZEDSIEBIORCZO, INNOWACYJNODOSTP DO SIECI BIZNESOWEJ (ALIANSE,NETWORKING, GRUPY KAPITAOWE, TECHNOLOGICZNE)

  W-3 EFEKTYWNO I KONKURENCYJNO

 • INNOWACYJNO GOSPODARKIINNOWACYJNO TECHNOLOGICZNA (PROCESOWA) , PRODUKTOWA, USUGOWA,ORGANIZACYJNA, FINANSOWA, HANDLOWAINNOWACYJNO : MOLIWOCI TWORZENIE NOWEJ WARTOCI DLA KLIENTW I INWESTORW I PRAWNYCH WACICIELI INNOWACJI KONKURENCJA INNOWACJPREMIA ZA RYZYKO I INNOWACJE

  W-3 EFEKTYWNO I KONKURENCYJNO

 • INNOWACYJNO GOSPODARKIINNOWACYJNO GOSPODARKI. UWARUNKOWANIA REALNE , SYSTEMOWE I KULTUROWEGLOBALNA KONKURENCJA. PREMIA ZA INNOWACYJNOKRAJE INNOWACYJNE .KRYTERIA OCENYGOSPODARKA OPARTA O WIEDZJAKO KAPITAU LUDZKIEGO A INNOWACYJNOINFRASTRUKTURA EDUKACYJNA I BADAWCZA A INNOWACYJNOMODEL SPOECZNY A INNOWACYJNO

  W-3 EFEKTYWNO I KONKURENCYJNO

 • GCI I INNOWACYJNO WEDUG WORLD ECONOMIC FORUMGROWTH COMPETITIVENESS INDEX (GCI)5-LETNIA PERSPEKTYWA ROZWOJUKRAJE INNOWACYJNE :50% WARTOCI INDEXU GCI ZWIZANE Z SUBINDEKSAMI INNOWACJI, INFORMACJI I TELEKOMUNIKACJI (ICT) 25% NA JAKO INSTYTUCJI I25% OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE GCI POZOSTAYCH KRAJW : 1/3 SUBINDEX INNOWACJI,1/3 JAKOCI INSTYTUCJI,1/3 OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE

  W-3 EFEKTYWNO I KONKURENCYJNO

 • INDEKS KONKURENCYJNOCI PRZEDSIBIORSTW (MICI)MICI (MICRO ECONOMIC COMPETITIVENESS INDEX)KOMPOZYTOWA MIARA BIEZACEJ KONKURENCYJNOCI PRZEDSIBIORSTWJAKO OTOCZENIA BIZNESOWEGO (WAGA 63%)JAKO ZARZDZANIA OPERACYJNEGO I STRATEGICZNEGO PRZEDSIEBIORSTW (WAGA 37%)TRZY RELACJE MIDZY GCI I MICI :MICI>GCIGCI>MICIGCI=MICI

  W-3 EFEKTYWNO I KONKURENCYJNO

 • METODA WORLD COMPETITIVENESS YEARBOOK (IMD)CZYNNIKI OKRESLAJACE KONKURENCYJNO KRAJU (KADY SKADA SI Z 5 ELEMENTW )WYNIKI EKONOMICZNE KRAJUEFEKTYWNO PASTWA (RZDU,ADMINISTRACJI)EFEKTYWNO I ZARZDZANIE PRZEDSIBIORSTWAMIJAKO INFRASTRUKTURY

  W-3 EFEKTYWNO I KONKURENCYJNO

 • KRYTERIA OCENY JAKOCI KRAJOWEGO OTOCZENIA PRZEDSIBIORSTWBANK WIATOWYCZAS PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI, ZEZWOLE, AKTOW NOTARIALNYCHCZAS REJESTRACJI FIRMYKOSZT REJESTRACJI A REDNI DOCHDMINIMALNY KAPITA ZAOYCIELSKICZAS NA PRAWNE DOCHODZENIE ROSZCZECZAS MIDZY ZOENIEM POZWU A DECYZJ SDUKOSZT PROCEDURY ROSZCZENIOWEJCZAS OD ZLOZENIA POZWU DO UREGULOWANIA DUGUKOSZT DO WYSOKOCI ROSZCZENIA

  W-3 EFEKTYWNO I KONKURENCYJNO

 • OD SKALI PRODUKCJI DO PARADYGMATU WIEDZY I ELASTYCZNOCIINTEGRACJA PIONOWA A KOSZTY TRANSAKCYJNE I RYZYKOREWOLUCJA ICT A UPADEK MONOPOLI NATURALNYCHKOSZTY STAE I KOSZTY ZMIENNEKOMPETENCJE A PRZEWAGA KONKURENCYJNAOUTSOURCINGFRANCHISINGALIANSE STRATEGICZNENETWORKING

  W-3 EFEKTYWNO I KONKURENCYJNO

 • KONKURENCJAKONKURENCJA ,RYWALIZACJA O KORZYCI ZE SPOECZNEGO PODZIAU PRACYPODMIOTY I PRZEDMIOT KONKURENCJIRYWALIZACJA NA RYNKU PRODUKTOW,USUG I CZYNNIKW PRODUKCJIINSTYTUCJE,WOLNO I GRANICE KONKURENCJICZYNNIKI KSZTALTUJACE KONKURENCJ W SEKTORZE (M.PORTER)POSTP TECHNOLOGICZNY I WASNO INTELEKTUALNA A KONKURENCJA

  W-3 EFEKTYWNO I KONKURENCYJNO

 • KONKURENCYJNO I ZDOLNO KONKURENCYJNAKONKURENCYJNO PRZEDMIOTU TO WZGLDNA OCENA JEGO AKTUALNEJ WARTOI DLA KLIENTW I INWESTORWZDOLNO KONKURENCYJNA DOTYCZY PODMIOTU I JEGO MOLIWOCI JEDNOCZESNEGO WYTWORZENIA WARTOCI DODANEJ DLA KLIENTOW I INWESTOROW WIKSZYM STOPNIU NI MOG TO UCZYNI KONKURENCIZDOLNO KONKURENCYJN PRZEDSIEBIORSTWA OKRESLA JAKO ZARZADZANIA OPERACYJNEGO I STRATEGICZNEGO ORAZ JAKO OTOCZENIA INSTYTUCJONALNEGO, POLITYKI MAKOROEKONOMICZNEJ, INFRASTRUKTURY ORAZ STOPIE LIBERALIZACJI SYSTEMU ,SZANSE I ZAGROZENIA ORAZ SIA MOTYWACJI

  W-3 EFEKTYWNO I KONKURENCYJNO

 • KONKURENCYJNE PRZEDSIBIORSTWOTWORZY PONADPRZECIETN WARTO DODATKOW DLA KLINETW I INWESTORWWYTWARZA,DOSTARCZA PRODUKTY I USUGI : TANIEJ, SZYBCIEJ, LEPSZEJ JAKOCI, O BOGATSZYM ASORTYMENCIE NI KONKURENCI WPROWADZA WICEJ NOWOCI NI KONKURENCJAZWIEKSZA UDZIA W RYNKUMA DOBRY DOSTP DO SIECI ZBYTU I FINANSOWANIADOSTARCZA PRODUKTY MARKOWEJEST PONADPRZECITNIE RENTOWNYMA WYSOK PYNNO FINANSOW

  W-3 EFEKTYWNO I KONKURENCYJNO

 • ZDOLNO KONKURENCYJNA KRAJUSTOPIE OTWARCIA I POWIZA Z GOSPODARK WIATOWTENDENCJE ZMIAN NA RACHUNKU BIECYM I POZIOMIE REZERW WALUTOWYCHPOZIOM ZADUZENIA I RYZYKO INWESTYCYJNE KRAJUBILANS INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH NETTOTENDENCJE ZMIAN KURSU WALUTOWEGO ORAZ TERMS OF TRADEIMPORT/EKSPORT OSZCZEDNOCIIMPORT/EKSPORT BEZROBOCIAINTENSYWNO I BILANS OBROTW TECHNOLOGICZNYCH I USUG HIGH-TECH TENDENCJE W ZAKRESIE PRYWATYZACJI I FISKALIZMUZMNIEJSZENIE RYZYKA INWESTYCYJNEGO I WZROST ZDOLNOCI KREDYTOWEJ

  W-3 EFEKTYWNO I KONKURENCYJNO

 • ZDOLNO KONKURENCYJNA KRAJUPOPRAWA JAKOCI I PRZEJRZYSTOCI PRAWA ORAZ SKUTECZNEJ JEGO REALIZACJILIBERALIZACJA, DEREGULACJA, DEMONOPOLIZACJA I PRYWATYZACJA SPADEK FISKALIZMUOBNIKA KOSZTW I WZROST ELASTYCZNOCI RYNKU PRACYPOPRAWA SPRAWNOCI RYNKUZMNIEJSZENIE KOSZTW TRANSAKCYJNYCH I RYZYKA

  W-3 EFEKTYWNO I KONKURENCYJNO

 • ATRAKCYJNO INWESTYCYJNA KRAJURANKINGI BANKW INWESTYCYJNYCHPOTENCJALNA RENTOWNOINFLACJA I POZIOM RYZYKA INWESTYCYJNEGOSTABILNO I PRZEJRZYSTO PRAWA GOSPODARCZEGOPRZWIDYWALNO POLITYKI GOSPODARCZEJLIBERALIZACJA,DEREGULACJA, PRYWATYZACJASPADEK FISKALIZMUELASTYCZNO RYNKU PRACY, JEDNOSTKOWE KOSZTY PRACY POZIOM REZERW WALUTOWYCH , SYSTEM I STABILNO KURSU WALUTOWEGO

  W-3 EFEKTYWNO I KONKURENCYJNO

 • STRATEGIA LIZBOSKA UEKONKURENCYJNY KRAJ ZAPEWNIA WYSOKIE TEMPO WZROSTU I ZATRUDNIENIA W REDNIM OKRESIEKONKURENCYJNO TO ZDOLNO DOSTOSOWAWCZA SYSTEMU I POLITYKI DO GLOBALNEJ KONKURENCJIZALEY ONA OD JAKOCI INSTYTUCJI SPOECZNYCH, POLITYCZNYCH I EKONOMICZNYCH KRAJW ORAZ STOPNIA W JAKIM WSPIERAJ ONE TWORZENIE WARTOCI I DOSTOSOWANIE DO ZMIENIAJACEGO SI SZANS I ZAGROE

  W-3 EFEKTYWNO I KONKURENCYJNO

 • STRATEGIA LIZBOSKACELEUTWORZENIE SPOECZENSTWA INFORMACYJNEGOSTWORZENIE EUROPEJSKIEJ PRZESTRZENII DLA BADA I INNOWACJIUTWORZENIE JEDNOLITEGO RYNKU USUG INTEGRACJA SYSTEMOW TELEKOMUNIKACJI W TYM WPROWADZENIE SYSTEMU GALILEOZINTEGROWANIE I POPRAWA EFEKTYWNOSCI RYNKW FINANSOWYCHDEREGULACJA I POBUDZENIE PRZEDSIEBIORCZOCI ZWASZCZA MSPSPOECZNA SPJNO ,MODERNIZACJA SYSTEMU OCHRONY SPOLECZNEJTRWAY WZROST LIKWIDACJA BEZROBOCIA

  W-3 EFEKTYWNO I KONKURENCYJNO

 • OCENA REALIZACJI LIZBONSKIEJ STRATEGIITRUDNOCI W ROZWOJU PRZEMYSW SIECIOWYCHOGRANICZONY POSTP W LIBERALIZACJI USUGBRAK POSTPU W MODERNIZACJI MODELU SPOECZNEGOOGRANICZONY POSTP W DEREGULACJI I POBUDZANIU PRZEDSIBIORCZOCI I ZATRUDNIENIABRAK ZNACZACEGO POSTPU W INTEGRACJI TELEKOMUNIKACJI I GISBRAK PRZEOMU W BUDOWIE EUROPEJSKIEJ PRZESTRZENI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOCINISKI POZIOM AKTYWNOCI GOSPODARCZEJ I WYSOKI BEZROBOCIARAPORT WIMA KOKA2005 DECYZJE RADU EUROPEJSKIEJ W SZTOKHOLMIE

  W-3 EFEKTYWNO I KONKURENCYJNO

 • METODA ANALIZY PORWNAWCZEJ SYSTEMWEKONOMICZNYCHCEL: OKRESLENIE PRZYCZYN RNIC W DYNAMICE , KIERUNKACH ROZWOJU I KONKURENCYJNOCI SYSTEMWPRZEDMIOT BADANIA: JAKO INSTYTUCJI : PRAWA, ORGANIZACJI I MECHANIZMW POZIOM ROZWOJU I STRUKTURY GOSPODARCZEJ A SYSTEM EKONOMICZNY I JEGO SPRAWNOPOLITYKA GOSPODARCZA A RWNOWAGA I ROZWJJAKO KAPITAU LUDZKIEGO I JEGO WYKORZYSTANIEINSTYTUCJONALNE UWARUNKOWANIA ZACHOWANIA PODMIOTW GOSPODARUJCYCHUWARUNKOWANIA KULTUROWE I NORMY SPOECZNE WPYWAJCE NA INTERAKCJE PODMIOTW GOSPODARUJACYCH , ICH EFEKTYWNO I INNOWACYJNO

  W-3 EFEKTYWNO I KONKURENCYJNO

 • OCENA WOLNOCI GOSPODARCZEJ

  HERITAGE FOUNDATION I FRASER INSTITUTECZTERY KATEGORIE : KRAJE WOLNE, KRAJE REPRESYJNE, ZASADNICZO WOLNE, O OGRANICZONEJ WOLNOCI10 KRYTERIW OCENY WOLNOCI I JAKOCI INSTYTUCJI:WOLNO OBROTW HANDLOWYCH, POLITYKA PODATKOWA, MONETARNA, SWOBODA OBROTW KAPITAOWYCH,WOLNO I OCHRONA PRAWA WASNOCI,PRZEDSIEBIORCZO, REGULACJA RYNKU PRACY, KORUPCJA, CZARNY RYNEKKRAJE WOLNE : HONGKONG, SINGAPUR, DANIA, USA, FINLANDIAWOLNO A JAKO INSTYTUCJI ,PRZEDSIEBIORCZO ,SPRAWNO I KONKURENCYJNORONICE METODOLOGICZNE

  W-3 EFEKTYWNO I KONKURENCYJNO

 • EFEKTYWNO I KONKURENCYJNO DWA PODEJSCIAZYSK A DYNAMIKA I ROZWJKONKURENCJA,RYWALIZACJA,DOBR NATURALNYELIMINACJA SABYCHPOPIERANIE SILNYCHRYNEK HARMONIZUJE INTERES INDYWIDUALNY ZE SPOECZNYMORGANIZACJA I WSPDZIAANIE PODZIA PRACYKOORDYNACJA,HARMONIZACJA,UMOWYWYMIANY INFORMACJIREDUKOWANIE RYZYKA I KOSZTW TRANSAKCYJNYCH

  W-3 EFEKTYWNO I KONKURENCYJNO

 • UJCIE REALNE I PODMIOTOWO -CELOWEUJECIE REALNE:RELACJE MATERIALNO-ENERGETYCZNEINPUT/OUTPUTMETODY ILOCIOWEREGULACJAAUTOMATYZMDENIE DO MAKSYMALIZACJI WYDAJNOCI

  UJCIE PODMIOTOWO-CELOWE RELACJE INFORMACYJNE PODMIOTW RYNKOWYCHEFEKTYWNO PODMIOTU TO STOPIE REALIZACJI CELURYNEK,ZMIENNO,DOSTOSOWANIE A DOSKONALENIE , ELASTYCZNO I INNOWACJEOPTYMALIZACJA A MAKSYMALIZACJA

  W-3 EFEKTYWNO I KONKURENCYJNO

 • W-3 EFEKTYWNO I KONKURENCYJNO