Wykład Plan Wykład Etapy Podanie planu wykładu Rozwijanie

 • View
  217

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Wykład Plan Wykład Etapy Podanie planu wykładu Rozwijanie

 • 1

  Wykad

  Katarzyna WachstielAWP

  Metody aktywne

  Plan1. Czym jest wykad?2. Etapy wykadu3. Rodzaje wykadw4. Elementy wspierajce rozumienie i

  zapamitywanie informacji5. Kilka porad na temat prowadzenia

  wykadu6. Zasady owienia odbiorcy7. Podsumowanie

  Wykad

  Metoda polegajca na sownym przekazywaniu nowych wiadomoci.

  Przekazuje informacje w sposb systematyczny i logicznie konsekwentny.

  Etapy

  1. Podanie planu wykadu2. Rozwijanie poszczeglnych punktw

  wykadu3. Podsumowanie wykadu

  Podanie planu wykadu

  Zapisanie na tablicy Rozdanie kserokopii Wywietlenie foliogramu Wywietlenie na slajdzie

  Rozwijanie poszczeglnych punktw wykadu

  Wskazywanie przechodzenia do poszczeglnych punktw wykadu

  Powtarzanie, podkrelanie tych informacji, ktre powinny by zapisane

  Stosowanie wizualizacji treci Stosowanie technik wspierajcych

  rozumienie i zapamitywanie

 • 2

  Podsumowanie wykadu

  Przypomnienie, podsumowanie najwaniejszych informacji w oparciu o plan wykadu

  Rodzaje wykadw

  Informacyjny Analityczny Syntetyczny Problemowy

  Wykad informacyjny

  Suy przekazywaniu informacji, ktre s wprowadzeniem do realizowanego materiau, prezentuje zagadnienia, ktre uzupeniaj wczeniej poznane treci np. uzupenia treci podrcznika lub wiedz zdobyt w inny sposb

  Wykad informacyjny

  Minusy Niewielkie zaangaowanie suchaczy Ograniczone relacje interpersonalne Moliwa dekoncentracja suchaczy

  Wykad analityczny

  Suy przeprowadzeniu analizy faktu lub procesu, wskazuje na jego przyczyny, przebieg i skutki

  Wykad syntetyczny

  Suy podsumowaniu materiau, utrwalaniu i systematyzowaniu wiadomoci

 • 3

  Wykad problemowy

  Suy poszukiwaniu rozwizania problemu postawionego przez prowadzcego.

  Pozyskiwanie uwagi suchaczaKRZYWA UWAGI 1h

  CZAS

  NATENIE UWAGI

  pierwsze15 min

  ostatnie

  15 min

  Elementy wspierajce rozumienie i zapamitywanie:

  Wypunktowanie najwaniejsze zagadnieHasa klucze

  PrzykadyAnalogie

  Pomoce wizualne

  Elementy wspierajce rozumienie i zapamitywanie:

  Wypunktowanie najwaniejszych zagadnie Wypunktowanie najwaniejszych zagadnie

  Widzie cao

 • 4

  Bez caociowego spojrzenia, jestemy jak grono niewidomych, usiujcych zrozumie co to jest

  so.

  Powiedzcie mi prosz, co to

  jest?

  To w.

  To piedrzewa.

  To pachta niegarbowanejskry.

  To rura stalowa.

  Elementy wspierajce rozumienie i zapamitywanie:

  Hasa klucze

  Elementy wspierajce rozumienie i zapamitywanie:

  Hasa kluczoweSownik pojciowyPodstawowe treci

  Elementy wspierajce rozumienie i zapamitywanie:

  Analogie

  Gra lodowa JAWNE I NIEJAWNE

  Kada organizacja posiada dwa poziomy funkcjonowania:jawny wiadomy *misji, celw i zadaoraz ukryty niewiadomy *preferowane wartoci i cele, potrzeby czy wzorce zachowa . Wspistnienie tych dwch poziomw jest immanentn cech kadej organizacji.

 • 5

  Elementy wspierajce rozumienie i zapamitywanie:

  Pomoce wizualne

  PUBLIC RELATIONS

  dobry PR

  Brak PR

  Wizerunek

  Wizerunek

  Tosamo

  FIRMA

  OTOCZENIE

  Przykad reklamy kreatywnej

  Elementy wspierajce rozumienie i zapamitywanie:

  Przykady

  Jak daleko posuniesz si w dawaniu klientom tego, o czym mwi, e pragn?

  Czy wiksza prdko, wicej aplikacji oprogramowania, wiksza pami czy wiksza ilo klawiszy funkcyjnych na klawiaturze s zawsze wyej cenione?

  Czy wicej jakiej cechy moe spowodowa niezadowolenie klientw?

  Na ile orzeszek ziemny jest elastyczny?

  W poszukiwaniu funkcji reakcji rynku

 • 6

  Zamy, e moesz zaprojektowa idealny batonik. Ile orzeszkw ziemnych trzeba zawrze w batoniku, aby ciuszczliwi?

  Zero? Kilka? Gar? Mnstwo?

  Ktry batonik zawiera najwicej orzechw ziemnych?

  Mars Snickers Lion Milky Way

  Ktry batonik najbardziej ci smakuje?

  Mars Snickers Lion Milky Way

  Jaka jest twoja funkcja reakcji na ilo orzeszkw ziemnych?

  Czy wicej zawsze znaczy lepiej?

  Czy twoje zadowolenie zwikszaoby si wraz z kadym nastpnym orzeszkiem dodanym

  do batonika?

  Czy jest jakie ograniczenie?

  Ilo orzechw

  Wpyw orzeszkw ziemnych na przyjemno jedzenia batonika

  zero troch duo mnstwo

  Pyszny

  Paskudny

  Jaka byaby twoje funkcja reakcji na nastpujce skadniki?

  Czekolada Karmel Nugat Kokos Ry Maso

  orzechowe

 • 7

  Oto kilka funkcji reakcji. Ktra z nich stosuje si do orzeszkw

  ziemnych, czekolady, kokosa, itd.?

  Gorco

  Zimno

  Mniej Wicej

  Gorco

  Zimno

  Mniej Wicej

  Wicej zawsze znaczy lepiej

  Im wicej, tym lepiej do pewnego momentu,

  pniej ju wicej nie dodaje zadowolenia

  Maa ilowystarczy, wicej jedynie odbiera

  wartoproduktowi

  Zimno

  Gorco

  Mniej Wicej

  Gorco

  Zimno

  Mniej Wicej

  Wicej dodaje wartoci do

  pewnego momentu, a nastpnie jej

  odejmuje

  Funkcje reakcji

  Gorco

  Zimno

  Mniej Wicej

  Mae zainteresowanie, dopki nie przekroczy

  si pewnego progu

  Gorco

  Zimno

  Mniej Wicej

  Kada ilo jest za

  Funkcje reakcji

  Gorco

  Zimno

  Mniej Wicej

  Brak reakcji obojtno na dan cech

  Funkcje reakcji

  W przypadku jakiegokolwiek segmentu rynku: jakie wzbudzisz w nim zadowolenie, jeli w swoim komputerze zapewnisz:

  wicej pamici wicej funkcji na klawiaturze wicej oprogramowania wicej .

  Podobnie jak w przypadku batonika, musisz odkryfunkcje reakcji na kady komponent PC.

  PORADY

 • 8

  MARNOWANIE CZASU DZIAA NA TWOJ NIEKORZY

  informacje konieczne, zrozumiae, interesujce i zapadajce w pami

  Czas wykadu a szczeglnie prezentacji jest ograniczony

  Ile czasu potrzeba mi na t kwesti?

  Ile czasu moe mi powici odbiorca?

  Naucz si zarzdzainformacj, bd onglerem

  ANALIZA ABCA -co koniecznie musz powiedzie?B -Co powinienem powiedzie?

  C -Co warto abym powiedzia jeli starczy czasu?

  Niejednokrotnie komunikacja na wykadzie to prba przekonania

  szacunek akceptacja zrozumienie

  Wykad to wycig o pozyskanie uwagi suchacza

  Wycig wygrywa ten, ktry wystartuje i dobiegnie do koca z

  caym audytorium

 • 9

  Poznaj 6 zasad owienia odbiorcy

  1. Informacje podane na pocztku

  Staraj si wystpowa lub wypowiadana pocztku

  Mw rzeczy wane i istotne na pocztku

  Efekt pierwszestwa utrudnia zapamitanie pniejszych argumentw

  2. Informacje podane na kocu

  Staraj si koczy, podsumowywa dyskusj

  Efekt wieoci uatwia przechowanie informacji w pamici

  3. Informacje podane w wyjtkowy, niezwyky sposb

  Ludzie atwiej zapamituj rzeczy niezwyke

  Skorzystaj ze slajdw zawierajcych interesujce lub zaskakujce rysunki, dane, tabele lub rozdaj kolorowe plansze z zagadnieniami, o ktrych mwisz

  4. Informacje czone z wczeniejszymi dowiadczeniami

  Odwoujc si do dowiadcze suchaczy otwieramy w ich mzgu gotowe pliki wprowadzajc w nie nowe informacjeCzy kiedykolwiek chodzilicie po linie?Czy kiedykolwiek widzielicie kogo, kto chodzi po linie?Czy wiecie, ze w czerwcu 1859 roku Blondyn przeszedpo linie zawieszonej nad wodospadem Niagara?

  5. Informacje powtarzanePowtarzaj czsto ide komunikatu jak tabliczk

  mnoeniami Ucz odbiorc porusza si po wiadomociach,

  ktre prezentujesz jak gdyby chodzili po wasnym domu w ciemnociach

 • 10

  6. Entuzjazm

  Staraj si aby Twj dobry nastrj udzieli si publicznoci. Zaprzyjanij si ze stresem

  Sta si podobny do suchaczy

  Podziel si jakim osobistym wraeniemUdziel jakiej osobistej informacji