Click here to load reader

WYKŁAD 11

 • View
  42

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

WYKŁAD 11. CHINY. CHINY. CYWILIZACJA CHIŃSKA UPADEK DYNASTII MING I IZOLACJONI Z M CHI Ń SKI . IMPERIALIZM A CHINY . UPADEK CESARSTWA TAIPINGÓW REFORMY ,REWOLUCJE,MILITARYZM WOJNA Z JAPONIĄ 1937-45 ZWYCIĘSTWO KOMUNISTÓW NAD KUOMINTANGIEM WIELKI SKOK 1958-59 - PowerPoint PPT Presentation

Text of WYKŁAD 11

 • WYKAD 11CHINY

  W-11 Chiny

 • CHINYCYWILIZACJA CHISKAUPADEK DYNASTII MING I IZOLACJONIZM CHISKI. IMPERIALIZM A CHINY.UPADEK CESARSTWA TAIPINGWREFORMY ,REWOLUCJE,MILITARYZMWOJNA Z JAPONI 1937-45ZWYCISTWO KOMUNISTW NAD KUOMINTANGIEMWIELKI SKOK 1958-59REWOLUCJA KULTURALNA 1966-76REFORMY TENG SIAO PINGA 1979OD IDELOOGII DO PRAGMATYZMU

  W-11 Chiny

 • CHINYLUDNO CHIN 1.300 MLN OSB 21,5% LUDNOCI WIATALUDNO INDII 1000 MLN OSB PRACUJCY W CHINACH - 620 MLN OSB, W STANACH ZJEDNOCZONYCH 125 MLN, WIELKIEJ BRYTANII 25 MLN , POLSCE 15 MLNPKB CHIN W PPP DOLARACH 3800 MLD (JAPONIA 3500 MLD)PKB PER CAPITA W CHINACH W DOLARACH WG.PPP $ 3500 W 2002 (wg. ANGUS MADDISON)

  W-11 Chiny

 • CHINYMODEL AZJATYCKI. CHISKI ? STAGNACJA, POSZUKIWANIA, EKSPERYMENTY ? TRADYCJA. KONFUCJANIZM A MODEL SPOECZNO-GOSPODARCZY?WADZA POLITYCZNA A REFORMY GOSPODARCZESTOPNIOWA I CZSTKOWA LIBERALIZACJAOTWIERANIE GOSPODARKI CHINHARMONIA A DYSHARMONIA ? WYSOKA DYNAMIKA I ROWNOWAGA EKONOMICZNA

  W-11 Chiny

 • CHINY

  STABILIZACJA POLITYCZNO-SPOECZNA A PRZEWIDYWALNO ZMIAN SYSTEMOWYCH I POLITYKI GOSPODARCZEJ .TENG-SIAO-PING :DEMOKRACJA DWA KROKI W PRZD I JEDEN W TY,LUB W BOK.NADRABIANIE ZALEGOSCIRADYKALNE ZMIANY SPOECZNE. WYZWOLENIE PRZEDSIEBIORCZOSCI, INICJATYWY, GOTOWOCI CIKIEJ PRACY. RYZYKA.OD IDEOLOGII DO PRAGMATYZMUWOLNO GOSPODARCZA POD KONTROL PASTWASTOPNIOWE BUDOWANIE PANSTWA PRAWA. ZMIANY KONSTYTUCJI. UMOCNIENIE ROLI PRAWA I INSTYTUCJI

  W-11 Chiny

 • CHINY.TRANSFORMACJASTABLIZACJA POLITYCZNA I SPOECZNAREFORMY GOSPODARCZE:OD LIBERALIZACJI W ROLNICTWIE WZROST ZAMONOCI SPOECZENSTWA. PRZEAMANIE KRGU UBSTWAPARTIA KOMUNISTYCZNA A GOSPODRKA RYNKOWA I LIBERALIZACJA PROBLEM WOLNOCI OBYWATELSKIEJ UMOCNIENIE MIDZYNARODOWEJ POZYCJI GOSPODARCZEJ I POLITYCZNEJ CHIN

  W-11 Chiny

 • CHINY TENDENCJE ROZWOJU PO 1979.25 LAT EKSPANSYWNEGO WZROSTU PKB WEJSCIE W FAZ EKSPANSJI BEZ FAZY RECESYJNO-STABLIZACYJNEJ ZNACZCA POPRAWA WARUNKW YCIAINTERNACJONALIZACJA GOSPODARKI.SILNY WZROST INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH EKSPANSJA EKSPORTOWARWNOWAGA PATNICZA KRAJUINFLACJA NA POZIOMIE KRAJOW ESWDUE ZRNICOWANIE REGIONALNE ROZWOJU I POZIOMW YCIA LUDNOCI

  W-11 Chiny

 • CHINYPODSTAWOWE DANE O TRANSFORMACJIREDNIOROCZNA DYNAMIKA WZROSTU PKB : LATA 80-TE - 9,5%,LATA 90-TE 9 %PROGNOZA WZROSTU PKB 2000-2010 7,5%5 KROTNIE WYSZA DYNAMIKA WZROSTU NI KRAJW EUROPY RODKOWEJNISKA INFLACJA,NISKIE BEZROBOCIERWNOWAGA BUDETOWA1979-93 8-KROTNA DEPRECJACJA JUANA A NASTPNIE ZWIZANIE Z DOLAREM W RELACJI 8,28 Y=1DOLAR. NAJWIKSZY I NAJSZYBCIEJ ROZWIJAJCY SI KRAJ AZJI

  W-11 Chiny

 • CHINYETAPY LIBERALIZACJI 1979-LIBERALIZACJA W ROLNICTWIE I OBROCIE ROLNYM1980 4 SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE : SZENZEN,ZUHAI,SHANTU I XIAMEN1984 OTWARCIE 14 PORTOW W TYM SZANGHAJU,TIANJIN I KANTONU1985 OTWARCIE PORTOW RZECZNYCH1988 OTWARCIE WYSPY HAINAN1990 STREFA EKONOMICZNA W SZANGHAJU1992 OTWARCIE 12 MIAST GRANICZNYCH1993 NOWE OTWARTE MIASTA NA PROWINCJI1997 PRZYCZENIE HONGKONGU

  W-11 Chiny

 • CHINY PERSPEKTYWA MIDZYNARODOWANOWY, OGROMNY I DYNAMICZNIE ZWIEKSZJACY SI RYNEK ZBYTUATRAKCYJNY RYNEK DLA INWESTYCJI BEZPOREDNICHNIEZWYKLE WYSOKI POZIOM OSZCZDNOCI ROZWJ WSPPRACY REGIONALNEJ (APEC,ASEAN)KRYZYS FINANSOWY 1997/98 A CHISKA EKSPANSJAPODWARTOSCIOWY YUAN.PRESJA NA APRECJACJNAJWIKSZE REZERWY DEWIZOWE SWIATAOGROMNY WZROST IMPORTUCZONKOSTWO CHIN W WTO OD 2002R

  W-11 Chiny

 • CHINYPERSPEKTYWA MIDZYNARODOWAROLA CHIN, JAPONII I KOREI W GOSPODARCE SWIATOWEJ ZA 1O LAT ?ZA 3-5 LAT CHISKI EKSPORT I IMPORT BD WIKSZE OD JAPOSKIEGORYNEK CHISKI .NAJWIKSZY I NAJBARDZIEJ DYNAMICZNY RYNEK ZBYTU W AZJINAJWIKSZY RYNEK DLA INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH POZYTYWNY WPYW EKSPANSJI CHISKIEJ NA GOSPODARK WIATOW

  W-11 Chiny

 • CHINYDOWIADZENIA CHISKIEIM STABILNIEJSZY SYSTEM POLITYCZNY TYM WIKSZE SZANSE POWODZENIA TRANSFORMACJI I EKSPANSJI GOSPODARCZEJ. REFORMY STARANNIE PRZYGOTOWANE. ADNEJ IMPROWIZACJI .ODRZUCENIE TERAPII SZOKOWYCH.SYSTEM DEMOKRATYCZNY ROZBUDZA (WG.TENG SIAO PINGA) SPRZECZNOCI INTERESW SPOECZNYCH I NIE JEST W STANIE ZAPEWNI KONSEKWENTNEJ REALIZACJI REFORM INSTYTUCJONALNYCH .REFORMY TE MUSZ BY ODGRNELIBERALIZACJA GOSPODARCZA POWINNA POPRZEDZA DEMOKRAYTZACJ NA WZR SINGAPURU, KOREI, TAIWANU, HISZPANII,JAPONII,CHILECHISKI MODEL GOSPODARCZY ?

  W-11 Chiny

 • MODEL CHISKI ?CHINY A ZASADA ZGODNOCI SYSTEMU SPOECZNO-POLITYCZNEGO I EKONOMICZNEGONATURALNY SYSTEM SPOECZNY A KONCEPCJA UMOWY SPOECZNEJCZY SOCJALIZM MONA POGODZI Z GOSPODARK RYNKOWCZY/KIEDY CHINY WEJD W FAZ DEMOKRATYZACJI SYSTEMUJAKA /KIEDY BDZIE DEMOKRACJA CHISKA ?MODEL CHINSKI A DOSWIADCZENIA KRAJW EUROPY RODKOWEJ I WSCHODNIEJ

  W-11 Chiny

 • TRANSFORMACJA CHIN A DOWIADCZENIA ESWREFORMY CHISKIE (1979-) POPRZEDZIY REFORMY W ESWBRAK REFORMY SYSTEMU POLITYCZNEGO BRAK REFORMY SYSTEMU SOCJALNEGOBRAK PROGRAMU PRYWATYZACJI PRZEDSIBIORSTW PASTWOWYCHBRAK PROBLEMOW RWNOWAGI WEWNTRZNEJ I ZEWNETRZNEJ. BRAK ZADU ENIA NA POCZTKU REFORMROZPOCZCIE REFORM OD ROLNICTWAUDZIAU W INTEGRACJI REGIONALNEJ

  W-11 Chiny

 • SYSTEM PRAW WASNOCIDUALIZM GOSPODARCZYSTREFY EKONOMICZNERWNOUPRAWNIENIE SEKTORW W 1997PROCESY OGRANICZONEJ PRYWATYZACJIOCHRONA FDIOCHRONA WASNOCI INTELEKTUALNEJROZWJ RYNKU KAPITAOWEGOWSPLNOTY WIEJSKO-MIEJSKIESYSTEM PRAW WASNOSCI W ROLNICTWIE

  W-11 Chiny

 • SYSTEM FINANSOWY CHINUMOCNIENIE POZYCJI BANKU CHINOGRANICZONA LIBERALIZACJA SYSTEMU BANKOWEGOPOWIAZANIA BANKW CHISKICH Z HONGKONGIEMRYNEK KAPITAOWYZAGRANICZNE INWESTYCJE BEZPOSREDNIE W CHINACHKURS NOMINALNY A PPP I KURS REALNY EFEKTYWNYSTOPA OSZCZDNOCI I INWESTYCJIREZERWY WAULTOWE CHIN

  W-11 Chiny

 • SYSTEM PODATKOWY I BUDETOWY CHINSYSTEM PODATKOWY SYSTEM PODATKOWY A STREFY EKONOMICZNEOPODATKOWANIE NOMINALNE I EFEKTYWNE KORPORACJIPOZIOM FISKALIZMUBUDET JEGO RWNOWAGAUBEZPIECZENIA SPOECZNE

  W-11 Chiny

 • STOSUNKI PRACYPOTENCJA LUDZKISTRUKTURA ZATRUDNIENIA I TENDENCJE JEJ ZMIANAKTYWNOC ZAWODOWAELASTYCZNOC I MOBILNOC PRACYCZAS PRACYKOSZT GODZINOWY PRACYWYDAJNOSC PRACYJEDNOSTKOWE KOSZTY PRACY

  W-11 Chiny

 • CHINY NA RYNKACH MIDZYNARODOWYCHOTWARCIE CHINNAPYW ZAGRANICZNEGO KAPITAU I WZROST EKSPORTUNADWYKI EKSPORTOWECHINY JAKO POTGA EKSPORTOWAWZROST REZERW WALUTOWYCHKURS YUANA DO DOLARA I KOSZYKA WALUT.PROBLEM APRECJACJIZRDA PRZEWAGI KONKURECYJNEJ CHINCHINY JAKO IMPORTER I WIELKI RYNEK ZBYTU

  W-11 Chiny

 • ZAGRANICZNE INWESTYCJE W CHINACHZAGRANICZNE INWESTYCJE A STOPA OSZCZDNOCI I INWESTYCJIFDI A TRANSFER TECHNOLOGII I KNOW-HOWFDI A KONKURENCJA FDI A EKSPORTFDI A KOSZTY I STOSUNKI PRACY

  W-11 Chiny

 • CHINYDANE PODSTAWOWE

  W-11 Chiny

  Arkusz1

  CHINY199819992005

  STOPA INWESTYCJI(%)35.936.146

  KONSUMPCJA (%)59.260.954

  INFLACJA.CPI (%)-0.8-1.40.4

  REZERWY DEW(MLD DOL)145155740

  EKSPORT(MLD DOL)183194650

  IMPORT (MLD DOL)140165550

  BILANS KAPITAOWY485256

  ZATRUDNIENIE(MLN)699706735

  BEZROBOCIE(MLN)5.75.76

  Arkusz2

  Arkusz3

 • W-11 Chiny

 • W-11 Chiny

 • W-11 Chiny

 • W-11 Chiny

 • W-11 Chiny

 • W-11 Chiny

 • W-11 Chiny

 • W-11 Chiny

 • W-11 Chiny

 • W-11 Chiny

 • W-11 Chiny

 • W-11 Chiny

 • W-11 Chiny