of 30/30
Wykład 1-2 Wykład 1-2 Leszek Smolarek Leszek Smolarek Akademia Morska w Gdyni Akademia Morska w Gdyni 2005/2006 2005/2006 Modelowanie procesów Modelowanie procesów transportowych transportowych

Wykład 1-2

 • View
  54

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Wykład 1-2. Modelowanie procesów transportowych. Leszek Smolarek Akademia Morska w Gdyni 2005/2006. Proces ten jest realizowany przez ustalony system transportowy przy użyciu wybranych typów środków transportowych, - PowerPoint PPT Presentation

Text of Wykład 1-2

 • Wykad 1-2Leszek Smolarek

  Akademia Morska w Gdyni2005/2006Modelowanie procesw transportowych

 • Proces transportowy dotyczy przemieszczania adunkw (ludzi, towarw, informacji) z miejsc ich nadania do miejsc odbioru.

  Proces ten jest realizowany przez ustalony system transportowy przy uyciu wybranych typw rodkw transportowych, jak na przykad samochodw, wagonw kolejowych, samolotw, statkw, rurocigw, tasmociagw, wind itp..

 • Opis systemu transportowegoUjcie systemoweSystem jest to wyodrbniony z otoczenia zbir elementw materialnych lub abstrakcyjnych majcych wzajemne powizania wewntrzne i rozwaanych z pewnego punktu widzenia jako cao.

  J. Kurnal, 1982Ujcie cybernetyczneSystem jest to wyodrbniony fragment rzeczywistoci rozwaany jako transformator otrzymanych bodcw na wysyane reakcje.

  W.R. Ashby, 1963

 • Opis systemu transportowegoSystem - wyodrbniony realnie z otoczenia (fizyczny);tylko mylowo (konceptualny).

  Teoria systemwL. Bertalaffy, 1985

 • System: otwarty (dokonujcy wymiany z otoczeniem) zamknity.Opis systemu transportowego

 • Opis systemu transportowegoSystem transportowy jest wyodrbnion z rzeczywistoci caoci realizujc proces transportowy.

  System transportowy mona rnicowa (dzieli):gaziowo;terytorialnie;obiektowo.Elementy systemu transportowego:infrastruktura transportowa;rodki transportu;kadry;regulacje.

 • Opis systemu transportowegoCechy systemu transportowegozoono;losowo;zdolno do samoregulacji;dynamiczno.

 • Opis systemu transportowego

 • Sie transportow mona przedstawi w postaci grafu

  G=(W;)

  dla ktrego W jest zbiorem wierzchokw grafu, odpowiadajcym wzom sieci transportowej, natomiast jest zbiorem ukw grafu, przy czym liczebno zbioru jest rwna liczbie L. Opis formalny

 • Systemem transportowym nazywamy zbir elementw oraz zbir relacji zachodzcych pomidzy tymi elementami i zbir procesw, ktre przetwarzaj strumie adunkw i pasaerw okrelany popytem na usugi transportowe w strumie wyjcia z tego systemu.

  ST=(W;;PT)Opis formalny

 • Schemat blokowy

  wywodzi si z informatyki, gdzie zosta zastosowany do tworzenia algorytmw programw komputerowychma rwnie zastosowanie w teorii procesw; Jest narzdziem graficznym uatwiajcymidentyfikacj istniejcego procesu zaprojektowanie/przebudow procesu przedstawienie dziaa wyrnionych w procesie, z zachowaniem zasad logicznoci uporzdkowania wystarczalnoci opisu czytelnoci Opis formalny

 • Aby identyfikacja procesu i jego zapis przebiegay bez zakce wartopostpowa w nastpujcej kolejnoci 1: okreli jaki proces ma by poddany analizie i zbudowa zesp specjalistw zzakresu tego procesu np.: proces transportowy 2: okreli pocztek i koniec analizowanego procesu np.: pocztek to wystawnie zlecenia wydania z magazynu, a koniec w momencierozadowania towaru u klienta 3: zidentyfikowa gwne czynnoci i punkty decyzyjne procesu, przy zachowaniujednolitego poziomu szczegowoci przeprowadzi burz mzgw w celu wyodrbnienia czynnoci 4: uporzdkowa chronologicznie zidentyfikowane czynnoci i zapisa je w postaci graficznej kolejno realizacji czynnoci moe by okrelona rwnie z wykorzystaniem burzy mzgw 5: zbyt skomplikowane procesy naley podzieli na czci 6: oceni czytelno, jednoznaczno i logik zapisu

  Piotr Sawicki

 • Schemat blokowy operuje jzykiem graficznym, ktrym mona wyraziwejcie i wyjcie do/z procesu (pocztek i koniec)kolejno czynnoci / dziaarwnoczesno (rwnolego) dziaaalternatywne omijanie niektrych dziaa, w zalenoci od decyzjiwystpowanie adunkw/pasaerw rodkw transportu przemieszczania adunku w tokukierunek przepywu adunkukierunek przepywu informacyjnego

 • Konwencja zapisy graficznego. Podstawowe ksztaty.

 • Konwencja zapisy graficznego. Opis.

 • Procesem transportowymnazywamy zbir wyspecjalizowanych skorelowanych czynnoci (wzajemnie ze sob powizanych), wystpujcych w okrelonej kolejnoci czasowej, powodujcych przemieszczanie adunkw z miejsc produkcji do miejsc konsumpcji i pasaerw z punktu pocztkowego podry do punktu jej koca. Opis formalny

 • Rodzaje procesw transportowych:

  bezporedni jest to taki proces, ktrym adunek z miejsca produkcji do miejsca konsumpcji i pasaerw z punktu pocztkowego podry do punktu koca podry przemieszcza si jednym rodkiem transportu jednej gazi transportu. kombinowany proces, w ktrym adunek z punktu produkcji do punktu konsumpcji i pasaerw z punktu pocztkowego podry do punktu koca podry przemieszcza si dwoma i wicej rodkami transportu z dwch i wicej gazi transportu.

  amany proces, w ktrym adunek z punktu produkcji do punktu konsumpcji i pasaer z punktu pocztkowego podry do punktu koca podry przemieszczany jest dwoma i wicej rodkami transportu jednej gazi transportu.

 • Gaziowym procesem przewozowym

  nazywamy zbir wyspecjalizowanych czynnoci wzajemnie ze sob powizanych, wystpujcych w okrelonej kolejnoci czasowej, ktrego zadaniem jest przewz pasaerw i adunkw z punktu pocztkowego przewozu do punktu koca przewozu, przy czynnym zaangaowaniu rodkw przewozowych danej gazi transportu.

 • Kolejowy proces przewozowy

  zbir wyspecjalizowanych czynnoci wzajemnie ze sob powizanych wystpujcych w okrelonej kolejnoci czasowej, ktrego zadaniem jest przewz pasaerw z punktu pocztku podry do punktu kocowego i/lub adunkw ze stacji nadania do stacji przeznaczenia przy czynnym zaangaowaniu kolejowych rodkw przewozowych.

 • Samochodowym procesem przewozowym

  nazywamy zbir wyspecjalizowanych czynnoci wzajemnie ze sob powizanych, wystpujcych w okrelonej kolejnoci czasowej, ktrego zadaniem jest przewz pasaerw z punktu pocztkw podry do punktw koca podry i/lub adunkw z punktu nadania do punktu przeznaczenia przy czynnym zaangaowaniu samochodowych rodkw przewozowych.

 • Lotniczym/wodnym procesem przewozowym

  nazywamy zbir wyspecjalizowanych czynnoci wzajemnie ze sob powizanych, wystpujcych w okrelonej kolejnoci czasowej, ktrego zadaniem jest przewz osb i/lub adunkw z lotniczego/wodnego portu nadania do lotniczego/wodnego portu przeznaczenia przy czynnym zaangaowaniu lotniczych/pywajcych rodkw transportowych.

 • ISTOTA TRANSPORTU INTERMODALNEGODefinicja zawarta w konwencji o midzynarodowym transporcie intermodalnym towarw z 1980r. :

  Midzynarodowy transport intermodalny oznacza przewz towarw przy uyciu co najmniej dwch rnych gazi transportu na podstawie umowy o przewz intermodalny z miejsca pooonego w jednym kraju, gdzie towar przej w piecz operator transportu intermodalnego do oznaczonego miejsca przeznaczenia pooonego w innym kraju.

 • RODZAJE PRZEWOZW INTERMODALNYCHTransport intermodalny - mona

  podzieli ze wzgldu na: - zasig, (przewozy krajowe, midzynarodowe, kontynentalne, midzykontynentalne); - rodzaj uytych jednostek transportowych: (przewozy kontenerw, naczep, nadwozi wymiennych, samochodw ciarowych , pojemnikw specjalistycznych); - charakter uytych rodkw transportowych , (przewozy szynowo drogowe, szynowo drogowo morskie, szynowo drogowo lotnicze, szynowo drogowo rzeczne); - ze wzgldu na sposb i charakter organizacji, (przewozy operatorskie i konwencjonalne).wyszczeglni trzy podstawowe rodzaje:- przewozy kontenerowe;- przewozy szynowo drogowe;- przewozy ldowo promowe.

 • Bezporedni - proces, w ktrym pasaer i/lub adunek ze rdldowego/morskiego portu nadani do rdldowego/morskiego portu przeznaczenia przewoony jest jednym pywajcym rodkiem transportu.

  2. Poredni - proces, w ktrym adunek ze rdldowego/morskiego portu nadania do rdldowego/morskiego portu przeznaczenia przewoony jest jednym rdldowym/morskim rodkiem przewozowym, ale w dwch i wicej zestawach eglugowych. rdldowy zestaw eglugowy to np. dwie barki i pchacz.

  3. amany - proces, w ktrym pasaer ze rdldowego/morskiego portu pocztku podry do rdldowego/morskiego portu koca podry i/lub adunek ze rdldowego/morskiego portu nadania do rdldowego/morskiego portu przeznaczenia przewoony jest dwoma i wicej pywajcymi rodkami przewozowymi.Proces przewozu adunkw w transporcie wodnym.

 • I. Faza czynnoci odprawy pocztkowej port nadaniaCzynnoci odprawy technicznej- podstawienie rodka przewozowego na stanowisko obsugi przy nabrzey lub dalbie w stanie prnym lub czciowo adownym- zaadunek; - zabezpieczenie adunku;- odbicie P od nabrzea lub dalby; - pynicie po basenach i kanaach portowych- wypynicie z portu nadaniaOdprawa handlowa- zgoszenie usugi przewozowej; - potwierdzenie realizacji usugi przewozowej- dostarczenie adunku; - sprawdzenie stanu technicznego adunkuprzyjcie adunku do przewozu; - zawarcie umowy o przewz

  II. Faza przemieszczania sie drg wodnych eglugowych

  III. Faza czynnoci porednich port poredni

  IV. Faza czynnoci odprawy kocowejCzynnoci odprawy technicznej:- wpynicie P do portu przeznaczenia; - pynicie po kanaach i basenach portu- cumowanie na stanowisku obsugowym- wyadunek- obsuga techniczna POdprawa handlowa- sprawdzanie stanu technicznego adunku; - wydanie adunku- rozwizanie umowy o przewzFazy wodnego procesu przewozowego adunku

 • MODELOWANIE PROCESW TRANSPORTOWYCH

  Modele systemu transportowego elementy modelu, struktura, potoki ruchu.

  Modele rozoenia potokw w sieci transportowej koszty przewozu, kongestia ruchu, rozoenie potokw o minimalnym koszcie i rozoenie rwnowagi, model liniowy i nieliniowy.

  Modele otoczenia systemu transportowego zapotrzebowanie na przewz i jego podzia.

  Modele rozwoju systemu transportowego dobr rodkw do zada, zwizek z wymiarowaniem wyposaenia.

  Modele procesu transportowego dynamika procesu, struktura sieci faz procesu, trajektorie realizacji procesu, symulacja procesw transportowych.

 • Dzikuj za uwag