of 79 /79
INFORMATYKA INFORMATYKA -wykład 1 -wykład 1 mgr Magdalena Kondraciuk Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Wydziału Rolnictwa i Biologii Wydziału Rolnictwa i Biologii w Leśnej Podlaskiej w Leśnej Podlaskiej Rok I sem.2 rok ak.2005/2006 Rok I sem.2 rok ak.2005/2006 Kierunek: rolnictwo Kierunek: rolnictwo

INFORMATYKA -wykład 1

 • Author
  len

 • View
  70

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Wydziału Rolnictwa i Biologii w Leśnej Podlaskiej. INFORMATYKA -wykład 1. Rok I sem.2 rok ak.2005/2006 Kierunek: rolnictwo. mgr Magdalena Kondraciuk. Historia systemów przetwarzania informacji. Czasy najdawniejsze     . - PowerPoint PPT Presentation

Text of INFORMATYKA -wykład 1

 • INFORMATYKA-wykad 1mgr Magdalena KondraciukSzkoa Gwna Gospodarstwa WiejskiegoZamiejscowy Orodek DydaktycznyWydziau Rolnictwa i Biologiiw Lenej PodlaskiejRok I sem.2 rok ak.2005/2006Kierunek: rolnictwo

 • Historia systemwprzetwarzania informacji

 • Czasy najdawniejsze Czowiek wykonywa obliczenia ju w czasach najdawniejszych. Musia policzy zwierzta, onierzy, zboe. Pocztkowo uywa do tego celu najprostszych przedmiotw takich jak kamienie, czy nawet palce u rk. Jednak wykonanie nawet mao skomplikowanych dziaa mnoenia i dzielenia na cyfrach rzymskich (arabskie pojawiy si w wieku XVI-tym) sprawiao duo kopotw i zajmowao wiele czasu. rzymskie kamyczki calculi, std kalkulacja, kalkulator.

 • 4000-1200 p.n.e. Sumerowie zaczynaj zapisywa transakcje handlowe na glinianych tabliczkach.

 • Okoo 3000 lat p.n.e. W rodkowej Azji wynalezione zostao liczydo (ang. "abacus"). Zbudowane z kuleczek lub talerzykw poruszajcych si po metalowych prcikach, uywao kombinowanego systemu dwjkowo-pitkowego. Wszystkie rozwinite kultury staroytne posugiway si jak odmian liczyde. Co ciekawe nawet dzisiaj mona znale osoby posugujce si na co dzie tymi urzdzeniami

 • Rok 1614szkocki teolog i matematyk, John Napier, odkry logarytmy, dziki ktrym skomplikowane mnoenie mona zastpi prostym dodawaniem. Wprowadzi te tzw. tabliczki Napiera.

 • Bazujc na jego dokonaniach, w roku 1622, William Oughtred stworzy suwak logarytmiczny, ktry jeszcze bardziej uatwi wykonywanie oblicze.

 • Rok 1642we Francji, Blaise Pascal skonstruowa mechaniczn maszyn do dodawania, ktr nazwano Pascaline. Miaa pomc jego ojcu, poborcy podatkowemu, w wykonywaniu swojej pracy. Ograniczeniem maszyny byo to, e wykonywaa obliczenia na liczbach skadajcych si maksymalnie z omiu cyfr. Wynalazek Pascala jest uwaany za pierwsz dodajc maszyn, mimo e ju w roku 1623 niemiecki profesor, Wilhelm Schickard, zbudowa kalkulator o wikszych moliwociach. Niestety wynalazek zosta zapomniany i nikt nie zwrci na niego uwagi.

 • rda informatyki1673 Gottfried Leibniz, buduje czterodziaaniow maszyn liczc, ktr Piotr wielki podarowa cesarzowi Chin. Odkrywa ukad dwjkowy (pod wpywem Ying-Yang), marzy o "liczeniu zamiast filozofowania".

 • Rok 1673wybitny niemiecki filozof, polityk i matematyk, Gottfried Wilhelm von Leibnitz, skonstruowa maszyn arytmetyczn. Chocia zdobya ona znaczny rozgos, jej twrca nie zdoa znale nikogo chtnego do jej budowy. Dwa lata pniej Leibnitz odkry rachunek rniczkowy, cakowy, system dwjkowy. W roku 1694 stworzy kalkulator, ktry mg wykonywa operacje dodawania, odejmowania, mnoenia, dzielenia, a take pierwiastkowania. Zasady jego konstrukcji byy wykorzystywane jeszcze przez kilka stuleci w budowie podobnych urzdze.

 • Rok 1822Osob yjc w owych czasach, ktra bya najblisza wynalezienia "prawdziwego komputera" by angielski matematyk i wynalazca, Charles Babbage.

 • Maszyna Analityczna, bo tak j nazwa, gdyby zostaa zbudowana, byaby pierwszym programowalnym komputerem. Wprowadzanie i wyprowadzanie danych miao przebiega na kartach dziurkowanych. Projekt nie zosta zrealizowany z powodu istniejcego wwczas niskiego poziomu techniki. W 1991 w Science Museum w Londynie wykonano wg oryginalnych planw fragment (arytmometr) Drugiej Maszyny Rnicowej, udowadniajc poprawno konstrukcji.

 • Rok 1938angielski inynier budownictwa, Konrad Zuse zbudowa komputer Z1, oparty na przekanikach. Urzdzenie nalece do zerowej generacji, korzystao z binarnego systemu liczbowego, co byo swoist innowacj. Wikszo komputerw generacji pierwszej uywao bowiem innych systemw, np. dziesitnego.

 • Rok 1941 Zuse skoczy komputer Z3, ktry by w peni funkcjonalnym automatem liczcym sterowanym programem. Co ciekawe, potrafi wykonywa take operacje na liczbach zmiennoprzecinkowych.

 • Rok 1944Powstaje komputer Harvard Mark I przeznaczony dla uniwersytetu w Harwardzie.16 m d, 2.5 m wys, 750 tys. czci. Dzielenie w 12 sekund. Konstrukcja elektromechaniczna, Dane: dziurkowana papierowa tama; Brak pamici, program = zmiana poczenia kabli.

 • Rok 1945John von Neumann, wgierski matematyk pracujcy w USA, take w ogromnym stopniu przyczyni si do rozwoju maszyn liczcych. W roku 1945 opublikowa raport, w ktrym opisa projekt uniwersalnego komputera, znanego pod nazw maszyna z Princeton.

 • Mia on spenia kilka podstawowych zaoe. Po pierwsze powinien mie stosunkowo prost budow fizyczn. Po drugie program powinien by przechowywany w pamici operacyjnej razem z danymi. Program, jak i kolejno wykonywania instrukcji maj by modyfikowalne w zalenoci od uzyskanych wczeniej wynikw oblicze. Postulaty te stanowi do dzisiaj podstaw budowy komputerw. Jeszcze w roku 1945 rozpoczto prace nad realizacj maszyny von Neumanna, urzdzenia o nazwie EDVAC. Zostay one jednak zakoczone, z rnych powodw, dopiero w roku 1951.

 • Rok 194614 lutego ENIAC zostaje ukoczony. Skada si z 17 468 lamp elektronowych, pobr mocy wynosi 130 kW, mg wykona 5 tys. operacji dodawania lub 300 operacji mnoenia na sekund, a take przechowa w pamici 20 liczb dziesiciocyfrowych. ENIAC liczy w ukadzie dziesitnym, a jego programowanie polegao na rcznej konstrukcji pocze na specjalnych tablicach poczeniowych, w przeciwiestwie do pniejszych maszyn, w ktrych konstrukcja fizyczna nie ulega zmianie a zmienia si jedynie wykonywany kod.

 • Rok 1948Richard Hamming z Bell Labs opracowuje sposb wykrywania i usuwania bdw w programach. Jesieni IBM przedstawia model 604. Jest to programowalny kalkulator oraz dziurkarka kart perforowanych. Zawiera tylko 1400 lamp elektro- nowych. Potrafi on przeczyta kart, przeprowadzi do 60 operacji w cigu 80 milisekund i wyprowadzi rezultaty na t sam kart.

 • W styczniu Wallace Eckert z IBM, wraz ze wsppracownikami koczy SSEC (Selective Sequence Electronic Calculator). SSEC jest pierwszym kalkulatorem, ktry wykonuje instrukcje krok po kroku i jest w stanie zmienia dziaanie programu w zalenoci od wczeniej uzyskanych rezultatw. SSEC jest 250 razy szybszy od MARK I. Zawiera 8 rejestrw, pami o pojemnoci 150 sw oraz 66 tam papierowych o cakowitej pojemnoci 20000 sw. Sowo ma rozmiar 20 cyfr. Maszyna jest zbudowana z 12000 lamp elektronowych oraz 21400 przekanikw. Jest bardzo gona i wydziela mnstwo ciepa.

 • SSEC

 • Zostaje wprowadzony nowy nonik pamici - bben magnetyczny, cechujcy si maym poborem energii. Jego konstruktorem jest Andrew Donald Booth. Newman i Williams kocz budow prototypowej maszyny Manchester MARK I. Jest to pierwszy programowalny komputer, w ktrym cay program jest umieszczony w pamici (pami lampowa). Programy s wprowadzane za pomoc klawiatury w postaci binarnej, a wynik jest odczytywany, take w postaci binarnej, na jednej z lamp. Pierwszy program zosta uruchomiony 21 czerwca. Jego autorem jest prof. Tom Kilburn.

 • Manchester Mark I

 • Harvard MARK-III

 • Rok 1949Eckert i Mauchly kocz budow komputera UNIVAC. Jest on pierwszym urzdzeniem komercyjnie dostpnym w USA, sprzedanym za milion dolarw. Komputer jest programowalny, zatem nie ma potrzeby, przy kadym nowym zadaniu, przebudowy ukadw i zmiany przecznikw. Maszyna pobiera instrukcje bezporednio z programu umieszczonego w pamici. Jej pojemno to 1000 12-cyfrowych sw. UNIVAC potrafi wykona 8333 operacji dodawania lub 555 mnoenia w cigu sekundy. Zbudowany jest z 5000 lamp i zajmuje 200 stp kwadratowych powierzchni.

 • UNIVAC

 • Rok 1953

  IBM wprowadza pierwszy komputer produkowany na skal masow. Jest to model 650 (znany take jako Magnetic Drum Computer). Ju w pierwszym roku sprzedano 450 sztuk, a przez cae 15 lat produkcji okoo 1500.

 • RAMAC 350IBM tworzy pierwszy dysk twardy - RAMAC 350. Jego pojemno to 5MB, natomiast cena - milion dolarw. W laboratoriach MIT ukoczony zostaje pierwszy komputer tranzystorowy. Jest to TX-O (Transistorized Experimental Computer). Komputery oparte na tranzystorach rozpoczynaj drug generacj. John McCarthy uywa po raz pierwszy terminu sztuczna inteligencja. A. Newell, D. Shaw i F. Simon wynajduj IPL (Information Processing Language - jzyk przetwarzania informacji).

 • 1957Stany Zjednoczone powouj agencj ARPA (Advanced Research Projects Agency) jako kontrreakcj na wystrzelenie przez Zwizek Radziecki sputnika. Organizacja te pniej przyczynia si do stworzenia Internetu.

 • W laboratoriach Bell zbudowany zostaje pierwszy modem. Jego prdko to 300 bitw na sekund.

 • Rok 1960W listopadzie firma DEC prezentuje PDP-1, pierwszy dostpny w sprzeday minikomputer, z monitorem i klawiatur. Gwnym projektantem maszyny jest Benjamin Curley.

 • Ivan Sutherland tworzy pierwszy system graficzny - Sketchpad, ktry potrafi wywietla obrazy na ekranie, a nie tylko tekst, jak dotd.

 • Rok 1963 Narodowy Instytut Standardw w USA (ANSI) akceptuje standard ASCII w wersji siedmio-bitowej. Dziki niemu moliwa staje si bezproblemowa wymiana informacji pomidzy maszynami rnych producentw. w kalifornijskim Xerox PARC Douglas Engelbert otrzymuje patent na wymylon przez siebie mysz. Rok pniej buduje pierwszy dziaajcy egzemplarz.

 • Rok 1965 Firma DEC przedstawia pierwszy prawdziwy minikomputer. Jest to model PDP-8. Maurice Wilkes buduje pierwszy chip pamici podrcznej - cache. Jest on uywany zarwno w minikomputerach jak i komputerach typu mainframe.

 • Rok 1967 IBM tworzy pierwsz dyskietk. Jej rozmiar to 8 cali. Opracowany zostaje jzyk programowania LOGO. Zosta napisany z myl gwnie o dzieciach i pocztkujcych uytkownikach komputera. Ole-Johan Dahl i Kristen Nygaard z Norweskiego Centrum Obliczeniowego kocz prac nad jzykiem Simula. Jest to pierwszy obiektowy jzyk programowania. Jack Kilby, John Merryman oraz James Van Tassel z Texas Instruments tworz pierwszy kalkulator kieszonkowy. Wykonuje on cztery podstawowe dziaania: dodawanie, odejmowanie, mnoenie, dzielenie.

 • Rok 1968 Robert Noyce, Andy Grove i Gordon Moore zakadaj firm Intel (INTegrated ELectronics). Formalnie korporacja rozpoczyna prac 18 lipca. Douglas Engelbart z Instytutu Bada w Stanford (Stanford Research Institute) demonstruje na konferencji Joint Computer Conference w San Francisco pierwszy system wykorzystujcy klawiatur, mysz oraz okienkowy interfejs uytkownika. Edsgar Dijkstra pisze artyku o szkodliwych efektach uywania instrukcji GOTO, wprowadzonej w roku 1955 podczas opracowywania jzyka FORTRAN. Przyjty zostaje 6-cyfrowy format zapisu daty (RRMMDD). Decyzja ta bdzie przyczyn problemu roku 2000.

 • Rok 1969Intel zapowiada pami RAM o pojemnoci 1KB (kilobajt). Jest to wielko znacznie przewyszajca poprzednie ukady tego typu. Zaoona zostaje firma AMD (Advanced Micro Devices). Stanie si ona gwnym konkurentem Intela na rynku mikroprocesorw. Kenneth Thomson i Dennis Ritchie rozpoczynaj prac nad systemem UNIX. Jego pierwsza wersja, napisana w asemblerze, przeznaczona jest dla komputera PDP-7 firmy DEC. System UNIX stanie si jednym z najczciej uywanych systemw operacyjnych na wiecie.

 • 1969 Departament Obrony USA zleca utworzenie ARPANet. Celem przedsiwzicia jest budowa sieci komputerowej, ktra mogaby przetrwa atak nuklearny - w przypadku zniszczenia czci sieci, czno pomidzy pozostaymi elementami miaa zosta zachowana. Jest to pocztek tego, co znamy dzisiaj pod pojciem Internet. Bya to sie czca komputery wojskowe w taki sposb, aby zapewni armii amerykaskiej dostp do najwaniejszych danych nawet wtedy, gdyby cz sieci ulega zniszczeniu w skutek uderzenia bomby atomowej.

 • Agencja ARPA tworzy sie skadajc si z czterech komputerw. Powstaje ARPAnet. W 1971 sie ARPAnet tworzy 13 komputerw, a w 1973 roku - ju 35. Sie ARPAnet od pocztku staje si platform komunikacji midzy orodkami naukowymi. Przy jej pomocy przesyane s listy elektroniczne oraz tworzone s wsplne projekty naukowe.

 • Rok 1970 Pracownicy Intela wynajduj pami ROM (Read Only Memory - pami bez moliwoci zapisu). Technologia ta pozwala na przechowywanie informacji nawet po odczeniu komputera od rda prdu. Kenneth Thompson tworzy jzyk programowania B - przodka jzyka C.

 • 1970 Uruchomiona zostaa pierwsza wersja FTP (File Transfer Protocol), dziki ktremu powstan w Internecie biblioteki programw i sterownikw do sprztu oraz dokumentacji.

 • Rok 1971 Niklaus Wirth tworzy jzyk programowania Pascal. Programy w nim napisane maj budow strukturaln - podzielone s na funkcje i procedury. Pascal bdzie powszechnie uywany przez ponad 20 lat. Wayne Pickette z firmy Intel wynalaz sposb tworzenia mikroprocesora, czyli komputera umieszczonego na chipie. Ted Hoff (take z Intela) zgadza si z Pickettem i doprowadzi do stworzenia pierwszego mikroprocesora. W styczniu Intel wypuszcza model 4004, ktry zajmuje powierzchni 12 mm kw.

 • W Bell Labs. dostpny jest ju system operacyjny UNIX. W tym roku zostaje on take przepisany w jzyku B, a nastpnie przeniesiony na platform PDP-11. Dennis Ritchie z Bell Labs. tworzy, na podstawie jzyka B, jzyk programowania C. Firma Kenback wypuszcza na rynek model Kenback-1, najwczeniejszy model komputera osobistego (PC). Komputer wykorzystuje 130 ukadw scalonych, posiada pami pojemnoci 256 bajtw oraz wykonuje 1000 instrukcji na sekund. Koszt urzdzenia to 750 dolarw.

 • 1971Pierwsza wiadomo elektroniczna wysana przez Ray'a Tomlison'a z firmy Bolt Beranek & Newman zapocztkowuje er poczty elektronicznej.

 • 1972 Ray Tomlinson tworzy program do wysyania listw elektronicznych e-mail. To wanie on zadecydowa o uyciu znaku @ w adresie poczty elektronicznej. Zostaje stworzony Telnet - aplikacja umoliwiajca prac i czenie si z odlegymi komputerami oraz na uruchamianie na nich programw.

 • Rok 1973Naukowcy z Xerox PARC tworz eksperymentalny komputer osobisty Alto, korzystajcy ze rodowiska graficznego, sterowanego mysz. Robert Metcalfe z Xerox PARC tworzy specyfikacj budowy sieci lokalnych (LAN - Local Area Network) - Ethernet. Scelbi Computer Consulting Company oferuje pierwszy zestaw komputerowy do samodzielnego zoenia, oparty o procesor Intel 8008. Cena zestawu z 1 kB pamici wynosi 565 USD, dodatkowe 15 KB kosztuje 2760 USD!

 • 1973Do ARPAnetu przyczone zostaj: University College of London w Wielkiej Brytanii i Royal Radar Establishment w Norwergii. S to pierwsze instytucje spoza Stanw Zjednoczonych.

 • 1974Vinton Cerf i Bob Kahn w raporcie badawczym "A Protocol for Packet Intercommunication" dotyczcym protokou TCP po raz pierwszy na wiecie uywaja sowa Internet.

 • Rok 1975 Ed Roberts z MITS (Micro Instrumentation and Telemetry Systems) tworzy jeden z pierwszych komputerw osobistych (PC). Jest to Altair 8800. Urzdzenie zbudowane jest na bazie mikroprocesora Intel 8080 i dysponuje pamici 256 bajtw. Cena komputera to 395 dolarw, jednak naley zoy go samemu, a do dziaania potrzebuje dodatkowych czci wartych 2000 dolarw. Mimo to w pierwszym roku sprzedano 2000 sztuk komputerw Altair 8800. IBM przedstawia drukark laserow.

 • 1977Powstaje pierwsza lista dyskusyjna (mailing list) dziki TheoryNet, ktra poczya przy uyciu poczty elektronicznej stu naukowcw. Opracowane zostaj protokoy TCP i IP. Prezydent Clinton po raz pierwszy wspomina Internet w swej odezwie do narodu.

 • Rok 1978Intel przedstawia swj pierwszy procesor 16-bitowy. Jest to 8086, o czstotliwoci zegara 4,77 MHz. Ukad ten uywa rejestrw 16-bitowych oraz 16-bitowej szyny danych. Zbudowany jest z 29000 tranzystorw w technologii 3 mikronw. Potrafi zaadresowa 1MB pamici. DEC wprowadza na rynek VAX 11/780, komputer 32-bitowy, ktry staje si platform dla wielu aplikacji naukowych i technicznych.

 • 1978W Chicago powstaje RPCM, pierwszy BBS (bulletin-board system). Stopniowo BBS oferuje pogawdki, gry, dyskusje, biblioteki programw i poczt elektroniczn.

 • 1979Studenci Tom Truscott, Jim Ellis i Steve Bellovin tworz Usenet, tekstowe grupy dyskusyjne. Do dzi w Usenecie jest kilkadziesit tysicy grup i miliony uytkownikw.

 • Rok 1980Hewlett-Packard nie chcc pozosta w tyle na rynku komputerw osobistych, wypuszcza wasny model - HP-85. Jego cena to 3250 dolarw. IBM rozpoczyna prace nad stworzeniem komputera osobistego. Jednak nie jest to zadanie priorytetowe. Zesp skada si z dwunastu ludzi, jego szefem jest Don Estridge. IBM zatrudnia ma firm z Seattle - Microsoft, ktra ma napisa system operacyjny dla nowego komputera. Microsoft wykupuje prawa do systemu DOS od firmy Seattle Computer Products za mniej ni 100 tys. dolarw i przerabia go na wasne potrzeby. System zostaje nazwany MS-DOS.

 • W czerwcu Seagate Technologies prezentuje dysk Winchester 5,25 cala. Uywa on czterech talerzy i ma 5 MB pojemnoci. Kosztuje 600 USD.

 • 1980H&R Block kupuje system, ktry zostaje przeksztacony w Compuserve. Jest to jedna z najwikszych usug on-line. Pniej w 1997 roku Compuserve nie wytrzymuje konkurencji z America Online i zostaje przez ni wchonity.

 • Rok 1981Adam Osborne tworzy pierwszy udany komputer przenony - Osborne 1. Way on "jedynie" 12kg. Zosta zbudowany na bazie mikroprocesora Z-80, posiada 64Kb(?) pamici RAM i korzysta z systemu operacyjnego CP/M. Cena urzdzenia jest stosunkowo niska - 1795 dolarw. Dodatkowo Osborne dodaje do swojego komputera du ilo wartociowego oprogramowania, m.in. WordStar, SuperCalc, BASIC. Niestety popenia bardzo duy marketingowy bd: zapowiada komputer Osborne 2, kiedy model pierwszy sprzedaje si znakomicie i jest na niego due zapotrzebowanie. Przez to sprzeda Osoborne 1 drastycznie spada i firma Osborne'a bankrutuje.

 • 12 sierpnia IBM przedstawia swj pierwszy komputer osobisty - IBM 5150 PC. Zawiera on procesor Intel 8088, 64KB pamici RAM, 40 KB ROM oraz jedn stacj dyskietek 5,25 cala. Na komputerze zainstalowany jest system MS-DOS Microsoftu. Cena urzdzenia waha si od 3000 do 6000 dolarw. Dziki swojej polityce udostpniania innym firmom licencji na produkcj podobnych maszyn, IBM stworzy standard przemysowy. W cigu 4 lat przyniesie to firmie zyski w wysokoci 4,5 mld. dolarw.

 • 1981Ted Nelson tworzy koncepcj hipertekstowej baz danych "Xanadu" w skad ktrej wchodz informacje z patnym dostpem. Rozwizanie to nigdy nie doczekao si realizacji. Pewnym pokrewiestwem do "Xanadu" moe legitymowa si World Wide Web.

 • 1982Po raz pierwszy pojawiaj si, tak powszechne dzisiaj w poczcie i grupach dyskusyjnych, umieszki (smileys), tekstowe znaczki wyraajce emocje.

 • 1983Stworzona zostaje wojskowa sie MILnet poprzez oddzielenie wzw wojskowych od ARPAnet. W ARPAnet hosty i sieci zaczynaj uywa protokou TCP/IP. Powstaje waciwy Internet.

 • Rok 1984 Firmy Sony oraz Philips wprowadzaj dyski CD-ROM (Compact Disk ROM), ktre pozwalaj na przechowywanie znacznej, jak na owe czasy, iloci danych.

 • 1984National Science Fundation tworzy NSFNET, sie szybkich superkomputerw wykorzystywanych do celw naukowych. Paul Mockapetris publikuje specyfikacj DNS (Domain Name System). Powstaje NNTP (Network News Transfer Protocol), protok uywany do wymiany grup dyskusyjnych. Powstaje usuga on-line "Prodigy", usuga pozwalajca na zakupy, dostp do informacji i rozrywki.

 • 1986Grupy dyskusyjne Usenet zostaj zorganizowane w hierarchie takie jak comp.*, news.* i misc.*. Rok pniej, jako efekt niezadowolenia Johna Gilmorea i Briana Reida z podziau hierarchii, powstaje hierarchia alt.* - obecnie skupiajc najwicej grup dyskusyjnych. W Polsce powstaje wze Fidnet w redakcji pisma Komputer.

 • Rok 1988 Intel przedstawia procesor 80386SX, tasz wersj 80386 z 16-bitow szyn danych. Cena ukadu to 219 dolarw, a prdko 2 MIPS (milionw instrukcji na sekund). Fiski student Jarkko Oikarinen tworzy IRC (Internet Relay Chat). Jest to system pozwalajcy wielu uczestnikom jednoczenie prowadzi dyskusje na ywo.

 • 2 listopada w Internecie pojawia si pierwszy robak. Zaraa on ok. 6 tys. komputerw. Autorem jest Robert Morris Jr., ktry pragn zwrci uwag na bardzo mae bezpieczestwo sieci. Po tym wydarzeniu ARPA postanawia stworzy CERT (Computer Emergency Response Team), grup odpowiedzialn za utrzymywanie bezpieczestwa w sieci.

 • 1988Powstaj grupy dyskusyjne: alt.sex, alt.drugs i alt.rock-n-roll. Internet Relay Chat (IRC) zostaje stworzony przez Jarkko Oikarinena jako system internetowych pogawdek.

 • Rok 1990W maju odbywa si premiera systemu Microsoft Windows 3.0. Jest to system napisany zupenie od nowa, wyposaony w graficzny interfejs uytkownika (GUI), wzorowany na interfejsie komputera Macintosh. W zwizku z tym IBM postanawia zaprzesta wsppracy z Microsoftem w tworzeniu systemu OS/2, gdy sdzi, e Windows stanie si jego konkurentem i wpynie na ma popularno "dwjki".

 • 1990Tim Berners-Lee tworzy World Wide Web pocztkowo jako wsparcie dla fizykw w CERN. Jest to system umoliwiajcy na czenie: sw, zdj i dwiku. Projekt World Wide Web powstaje na komputerze "NeXT". Sie WWW uywa stworzonego take przez niego protokou HTTP i adresw URL. WWW w pocztkach swojego istnienia umoliwia jednoczenie przegldanie i edycj hipertekstowych dokumentw. W rok pniej zostaje zainstalowany na serwerach CERN, a z nich rozpowszechnia si na cay wiat.

 • Rok 19915 padziernika ukazuje si pierwsza oficjalna wersja systemu Linux. Jego autorem jest Linus Torvalds, mody student z Finlandii. Linux jest darmowym systemem operacyjnym, rozprowadzanym wraz z kodem rdowym. Cao oparta jest na specyfikacji POSIX. System stanie si jedn z najpopularniejszych alternatyw dla Windows Opracowany zostaje format kompresji grafiki - JPEG (Joint Photographic Experts Group).

 • 1991Paul Linder i Mark P. McCahil z uniwersytetu w Minessocie opracowuj system "Gopher". Powstaje usuga wyszukiwawcza "Archie". 23 sierpnia przychodzi z Hamburga pierwsza odpowied na poczt elektroniczn wysan z Polski. liczba uytkownikw sieci w Polsce przekracza 2000 osb. WAWPOLIP zostaje przyznana klasa adresowa. uruchomione zostaje pierwsze poczenie internetowe z Warszawy do Kopenhagi. Cyfronet w Krakowie buduje Internet, korzystajc z przemyconego przez COCOM routera CISCO.

 • Rok 1993wiatu pokazany zostaje procesor Intel Pentium, wyprodukowany w technologii 0,8 mikrona. Taktowany jest zegarem 60 MHz, lub 66 MHz. Ukad zawiera ok. 3,1 miliona tranzystorw. W roku 1994 odkryty zostanie bd w budowie procesora, powodujcy nieprawidowe wykonywanie oblicze. Microsoft wydaje system Windows NT. Poniewa jest w niego wbudowany system DOS, nie ma ju potrzeby kupna oddzielnej kopii.

 • 1993Powstaje pierwsza graficzna przegldarka World Wide Web - "Mosaic". Dziki niej znacznie wzrasta popularno Internetu i World Wide Web. Microsoft stwierdza, e "wikszo ludzi nigdy nie bdzie potrzebowa modemw szybszych ni 2400 bps".W Internecie pojawia si strona Biaego Domu. W Polsce powstaje Naukowa i Akademicka Sie Komputerowa - NASK. Na Wydziale Fizyki UW zostaje uruchomiony pierwszy polski serwer WWW.

 • Rok 1996Na rynku debiutuje Palm Pilot - prosty bezklawiaturowy model komputera narcznegoNa rynku pojawiaj si nowe produkty Microsoftu: systemy Windows NT 4.0 i Windows CE, przeznaczony dla komputerw kieszonkowych oraz przegldarka internetowa Internet Explorer 3.0, majca konkurowa z produktem Netscape'a. W odpowiedzi na nowe systemy Microsoftu, IBM wydaje wersj 4 swojego OS/2 Warp. powstaje pyta CD-RW (CD-ReWritable)

 • 1996Wprowadzone zostaje na rynek WebTV majce na celu wypenienie luki pomidzy Internetem a telewizj. Procter & Gamble staje si pierwszym duym reklamodawc internetowym, ktry zamierza paci nie za "spojrzenia" (eyeballs), ale za "kliknicia" (click-throughs) na banner reklamowy. rozpoczyna dziaalno MSNBC, wsplny projekt Microsoft i telewizji NBC. Microsoft i Netscape wypuszczaj wersje 3.0 swoich przegldarek. David Bovie wypuszcza swj nowy singiel - Telling Lies - tylko w Internecie.