of 125 /125
SZTUCZNA NERKA Joanna Grabska - Chrząstowska HEMODIALIZA

Wykład 2 (PDF)

Embed Size (px)

Text of Wykład 2 (PDF)

 • SZTUCZNA NERKA Joanna Grabska - Chrzstowska

  HEMODIALIZA

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  UMIEJSCOWIENIE NEREK

  LEWA NERKA

  MOCZOWODY

  KOCI MIEDNICY

  PRAWA NERKA

  CEWKA MOCZOWA

  PCHERZ MOCZOWY

  MOCZOWODY

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  UMIEJSCOWIENIE NEREK U czowieka nerki znajduj si po obu

  stronach krgosupa, za odkiem i

  pod wtrob, prawa nieco niej ni

  lewa. Przecitna masa pojedynczej

  nerki wynosi od 130-170g. Do wnki

  nerki dochodz dwa due naczynia

  krwionone: ttnica (najczciej

  pojedyncza) i ya nerkowa oraz

  dodatkowo naczynia limfatyczne.

  Ponadto z wnki kadej nerki

  prowadzi te pojedynczy moczowd.

  Do grnej powierzchni nerek

  przylegaj nadnercza (gruczoy

  wydzielania wewntrznego). Nerk

  otacza torebka wknista oraz torebka

  tuszczowa.

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  BUDOWA

  NERKI

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  BUDOWA

  MISZU

  NERKI

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  BUDOWA

  NEFRONU

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  Podstawow jednostk strukturaln nerki jest

  NEFRON.

  Liczba nefronw w nerce: rednio okoo 1 miliona.

  Nefron skada si:

  z 2 podjednostek strukturalnych:

  cewek oraz kbuszka nerkowego.

  Wyrniamy dwa rodzaje nefronw, o dugiej i krtkiej ptli. Z

  nefronw o krtkiej ptli zbudowana jest kora nerki, za nefrony o

  ptli dugiej przenikaj do ciemniejszego rdzenia nerki, ktry

  wsptworzy piramidy nerkowe. W wierzchoku kadej piramidy

  znajduj si ujcia przewodw wyprowadzajcych mocz przez

  kielichy nerkowe do lejkowatej miedniczki nerkowej, z ktrej mocz

  odprowadza moczowd. Ukad kielichowo-miedniczkowy (UKM)

  oraz moczowd wsptworz grne drogi moczowe, za pcherz i

  cewka moczowa - dolne drogi moczowe.

 • BUDOWA NEFRONU

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  BUDOWA NEFRONU

  Krew dopywajca do k-

  buszkw nerkowych (znaj-

  dujcych si w torebce

  Bowmana) poddawana jest

  filtracji. Pyn, ktry wwczas

  powstaje to mocz pierwotny

  (180 l / dob)

  Ulega on obrbce polegajcej na resorpcji (zwrotnemu

  wchanianiu) oraz sekrecji (wydzielaniu okrelonych

  substancji). Kocowym elementem jest mocz ostateczny

  wydalany drogami moczowymi na zewntrz.

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  ZAGSZCZANIE MOCZU

  mocznik

  H20

  H20 H20

  H20

  Na Cl

  NaCl

  Na Cl

  mocznik

  Woda - 99

  Glukoza -100

  Aminokwasy - 98

  Na+ - 99

  Ca++ - 99

  Mg++ 95

  Mocznik 50

  Wchanianie zwrotne %

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  FUNKCJA WYDALNICZA NEREK

  POKARMY

  METABOLIZM SD

  POTAS

  WAP

  FOSFORANY

  MAGNEZ

  MOCZNIK

  KWAS MOCZOWY

  KREATYNINA

  inne...

  PYNY WODA

  LEKI METABOLIZM

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  FUNKCJA WEWNTRZWYDZIELNICZA

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  FUNKCJE NEREK

  usuwanie z moczem szkodliwych produktw przemiany materii

  zatrzymywanie skadnikw niezbdnych dla organizmu, ktre ulegaj przefiltrowaniu do moczu pierwotnego (reabsorbcja)

  regulacja objtoci pynw ustrojowych

  wydalanie lekw i trucizn rozpuszczalnych w wodzie (barbiturany, salicylany, preparaty naparstnicy i wikszo antybiotykw

  wpyw na cinienie ttnicze krwi (ukad renina-angiotensyna-aldosteron)

  wpyw na prawidow erytropoez (produkcja erytropoetyny)

  wpyw na rwnowag kwasowo-zasadow (pH krwi), dziki moliwoci zakwaszania moczu

  wpyw na ukad kostny przez produkcj aktywnych postaci witaminy D3

 • OB

  JAW

  Y K

  LIN

  ICZ

  NE

  M

  OC

  ZN

  ICY

  PR

  AW

  DZ

  IWE

  J

  Objawy oglne osabienie, uczucie zmczenia, zmiany iloci

  oddawanego moczu (wielomocz, skpomocz),

  zaburzenia nawodnienia organizmu

  Objawy skrne sucho, blado, wid, zadrapania

  Objawy ze strony

  przew. pokarmowego

  niesmak w ustach, nudnoci, wymioty,

  niedrono jelit

  Objawy psychiczne depresja, niepokj, psychozy,

  odwrcenie rytmu dzie noc

  Objawy neurologiczne ble gowy, drenie miniowe, przeczulica,

  upoledzenie suchu

  Objawy oczne zaburzenia widzenia, oczopls

  Objawy ze strony

  ukadu krenia

  nadcinienie ttnicze, ble w okolicy serca,

  nadmierne zmczenie duszno wysikowa i/lub

  spoczynkowa, obrzki, zaburzenia rytmu serca

  Objawy ze strony

  ukady oddechowego

  duszno, ble przy oddychaniu,

  zaburzenia oddechu

  Objawy ze strony

  ukadu krwiononego

  niedokrwisto, skonno do krwawie

  Objawy ze strony

  ukadu ruchu

  ble kostne i stawowe, osabienie i zaniki mini

  Objawy ze strony

  narzdw pciowych

  obniony popd pciowy, impotencja, niepodno,

  u kobiet zaburzenia miesiczkowania

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  NIEWYDOLNO NEREK Ostra niewydolno nerek (ONN) jest potencjalnie odwracalnym stanem nagego pogorszenia czynnoci wydalniczej nerek. Wyrniamy ONN przednerkow, nerkow oraz pozanerkow.

  Przewleka niewydolno nerek (PNN) jest stanem nieodwracalnego uszkodzenia kbuszkw nerkowych, ktra wymaga leczenia nerkozastpczego dla utrzymania chorego przy yciu. Najczstsz przyczyn PNN s choroby kbuszkw nerkowych, nefropatia cukrzycowa, choroby naczy, choroby cewkowo-rdmiszowe, choroby z towarzyszcymi torbielami nerek i inne. Leczenie nerkozastpcze:

  hemodializa

  dializa otrzewnowa

  transplantacja nerki

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  NERKA DO PRZESZCZEPU

 • Joanna Grabska-Chrzstowska Peritoneal dialysis

  Hemo-dialysis

  PRZESZCZEP

  NERKI

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  PROBLEMY TRANSPLANTOLOGII

  2 kwietnia 2014

  Testy kliniczne przeprowadzone na Emory University w Atlancie daj nadziej,

  e w przyszoci osoby po przeszczepach nie bd musiay przyjmowa lekw

  immunosupresyjnych. Zesp Allana Kirka zastosowa na 20 osobach po

  przeszczepach nerek technik resetu ukadu odpornociowego. W

  zamierzeniach ma ona doprowadzi do zaakceptowania obcych organw przez

  organizm biorcy.

  Przed eksperymentem biorcy nerek musieli zaywa do 20 lekw dziennie,

  ryzykujc przez to rozwojem nowotworw, uszkodzeniem nerek i dowiadczajc

  biegunek czy wzd.

  Po testach okazao si, e u siedmiu pacjentw do zapobieenia odrzuceniu

  wystarczy jeden zastrzyk miesicznie, a pozostaych 13 osb zaywa oprcz

  tego 1 tabletk leku dziennie.

  Transplantolodzy s pod olbrzymim wraeniem osigni zespou Kirka.

  Sdziwy Roy Yorke Calne, pionier przeszczepw wielonarzdowych, stwierdzi:

  myl, e uzyskanie tolerancji na obecno obcych organw bdzie wielkim

  krokiem naprzd. Przede wszystkim zwikszy si komfort ycia pacjentw.

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  PROBLEMY TRANSPLANTOLOGII

  Terapia Kirka skada si z trzech elementw. Pierwszy z nich, lek

  alemtuzumab, jest podawany doylnie podczas transplantacji. Zabija

  on wszystkie limfocyty, ktre zaatakowayby nowy organ. Liczba

  limfocytw powraca do normy po 12-18 miesicach, jednak nowe s

  uczone akceptowa organ. Nauka odbywa si dziki drugiemu z lekw,

  belataceptowi, ktry pocztkowo podawany jest czsto, ale ju p roku

  po przeszczepie wystarczy jeden zastrzyk miesicznie. Ostatnim z

  elementw jest codziennie przyjmowana piguka sirolimusa. To agodny

  immunosupresant, ktrego zadaniem jest zabicie starszych limfocytw,

  ktre mogy przetrwa dziaanie alemtuzumabu.

  Rok po przeszczepie u adnej z osb, ktre wziy udzia w testach

  klinicznych, nie wystpiy objawy odrzucenia organw. adna z nich nie

  musiaa te bra standardowych lekw. Kirk zapyta wwczas 10 osb,

  czy chc zaprzesta przyjmowania sirolimusa. Siedem osb wyrazio

  zgod. Obecnie pacjenci ci otrzymuj tylko comiesiczn doyln dawk

  belataceptu. Od przeszczepw mino ju 3,5 roku. Wszystkie 20 osb

  ma si dobrze.

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  PROBLEMY TRANSPLANTOLOGII

  Od czasu pierwszego testu Kirk przeprowadzi te swoje eksperymentalne

  leczenie na grupie kolejnych 18 osb. Obecnie znajduj si one na etapie

  odstawiania sirolimusa. W przyszym miesicu uczony chce rozpocz testy

  na kolejnej, tym razem wikszej, grupie osb.

  Kirk ma nadziej, e w przyszoci uda si zmodyfikowa jego technik tak,

  e osoby po przeszczepach nie bd musiay przyjmowa nawet belataceptu.

  Z udziaem 2 pacjentw przeprowadzi ju prb odstawienia tego leku,

  jednak musiano do niego wrci, gdy pojawiy si objawy odrzucenia.

  Autor: Mariusz Boski

  rdo: New Scientist

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  HEMODIALIZA

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  DIALIZA OTRZEWNOWA

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  DIALIZA OTRZEWNOWA

  Dializa otrzewnowa w swoim zamyle podobna jest do zabiegu

  hemodializy, ma doprowadzi do usunicia z organizmu

  substancji toksycznych i w miar moliwoci pomc w

  utrzymaniu adekwatnego bilansu pynowego. Jednak w tym

  przypadku, pprzepuszczaln bon dializacyjn jest

  otrzewna, ktra wyciea jam brzuszn i pokrywa znajdujce

  si w niej narzdy. Do jamy brzusznej wprowadza si

  specjalnie przygotowany pyn dializacyjny. Wymagane jest

  zaoenie staego dostpu poprzez stosowany najczciej

  cewnik Tenckhoffa, ktry umieszcza si na stae w jamie

  brzusznej pacjenta w miar moliwoci na dnie jamy

  otrzewnej, w jamie Douglasa. Ten cewnik pozwala na

  swobodne wprowadzanie i wyprowadzanie pynu z otrzewnej.

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  DIALIZA OTRZEWNOWA Istnieje kilka schematw prowadzenia dializy otrzewnowej:

  ciga ambulatoryjna dializa otrzewnowa (CADO)

  nocna/automatyczna dializa otrzewnowa (NADO/ADO)

  przerywana dializa otrzewnowa (PDO)

  ciga cykliczna dializa otrzewnowa (CCDO)

  dializa typu "tidal" (TDO)

  ciga ekwilibracyjna dializa otrzewnowa (CEDO)

  ciga przepywowa dializa otrzewnowa (CPDO).

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  HEMODIALIZA POZAUSTROJOWE OCZYSZCZANIE KRWI

  Hemodializa polega na usuwaniu produktw przemiany materii i wody lub lekw oraz toksyn z krwi pacjenta poprzez sztuczn bon pprzepuszczaln, zabieg umoliwia take korekt kwasicy metabolicznej oraz zaburze elektrolitowych. Podczas zabiegu krew jest wielokrotnie przepompowywana na zewntrz ciaa do dializatora, ktry dziaa jak sztuczna nerka. W trakcie zabiegu krew kry pomidzy aparatem sztuczn nerk a pacjentem. Krew jest oczyszczana przepywajc przez dializator. W przypadku dostpu czasowego cewnika dreny sztucznej nerki s bezporednio do niego podczane; w przypadku wyksztaconej przetoki ttniczo-ylnej naley najpierw naku y w 2 miejscach, a nastpnie podczy dreny.

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  HEMODIALIZA

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  HEMODIALIZA

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  HEMODIALIZA

  SUBSTANCJA WYDALANIE

  DOBOWE

  WODA 1500 ml

  CHLOREK SODU 8 15 g

  POTAS 2,5 g

  MOCZNIK 15 20 g

  KWAS MOCZOWY 0,5 - 0,8 g

  KREATYNINA 1-2 g

  AMONIAK 0,7 g

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  HEMODIALIZA

  UPROSZCZONY MODEL DIALIZATORA

  BONA DIALIZACYJNA PPRZEPUSZCZALNA

  KREW

  PYN

  DIALIZACYJNY

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  HEMODIALIZA

  BONA DIALIZACYJNA

  PPRZEPUSZCZALNA

  KREW

  PYN

  DIALIZACYJNY

  stenie mocznika we krwi i w

  pynie dializacyjnym

  UKAD PRZECIWBIENY

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  HISTORIA

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  Thomas Graham - 1861

  1805 - 1869

  opisa swoj metod oddzielania

  pynw ustrojowych za pomoc

  dializy

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  fizjolog John J. Abel - 1913

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  George Haas lato 1924

  pierwszy zastosowa sztuczn nerk u chorego

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  Practical haemodialysis began

  with cellophane and heparin:

  the crucial role of

  William Thalhimer

  (18841961)

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  4 kwietnia 1943 roku holenderski

  lekarz

  Willem Johan Kolff

  w okupowanym przez Niemcw

  kraju przy pomocy

  skonstruowanego przez siebie

  aparatu utrzyma przy yciu 29-

  letni pacjentk - Jann Schrivner.

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  HISTORIA

  wirtualne muzem:

  http://homedialysis.org/home-

  dialysis-basics/machines-and-

  supplies/dialysis-museum

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  RODZAJE

  DIALIZATORW

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  1964 summer

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  DIALIZATOR ARKUSZOWY

  DIALIZATOR ARKUSZOWY FIRMY

  GAMBRO

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  RODZAJE

  DIALIZATORW

  DIALIZATOR

  ARKUSZOWY

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  RODZAJE DIALIZATORW

  DIALIZATOR

  ARKUSZOWY

  FIRMY GAMBRO

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  DIALIZATOR KAPILARNY

  Dializator kapilarny najbliszy ideaowi:

  -wysoki stopie oczyszczenia dla maych i rednich czsteczek

  -efektywna ultrafiltracja

  -minimalna ilo krwi traconej

  -moliwa wielokrotna reutylizacja

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  DIALIZATOR KAPILARNY

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  POLIMERY I ZWIZKI

  NIEORGANICZNE STOSOWANE DO

  WYTWARZANIA MEMBRAN:

  Najwczeniej zastosowane i do dzi stosowane:

  celuloza, octan i azotan celulozy,

  Hydrofobowe: teflon, polifluorek winylidenu,

  polipropylen

  Hydrofilowe: poliamidy, polisulfon,

  poliwglany, polialkohol winylowy

  Nieorganiczne: tlenki metali gwnie

  przejciowych ZrO2, grafit, szko, metale

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  RODZAJE DIALIZATORW

  DIALIZATORY KAPILARNE

  firma Bellco

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  Polyflux H Dialyzer

  Polyflux

  L Dialyzer

  Polyflux LR

  Koncentraty

  DIALIZATORY FIRMY GAMBRO

  http://193.15.174.142/Default.asp?id=30

 • Janna Grabska-Chrzstowska

  SYSTEMY

  UZDATNIANIA

  WODY DO

  DIALIZ

 • Janna Grabska-Chrzstowska

  SYSTEMY

  UZDATNIANIA

  WODY DO

  DIALIZ

 • Janna Grabska-Chrzstowska

  SYSTEMY UZDATNIANIA

  WODY DO DIALIZ

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  MODU

  ODWR-

  CONEJ

  OSMOZY

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  SYSTEMY

  UZDATNIANIA

  WODY DO

  HEMO-

  DIALIZY

  wstpne

  oczyszczanie

  wody

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  Systemy uzdatniania wody do hemodializy:

  Phoenix Dialysis System

  The Gambro Central Water

  Purification (CWP) System

  W kilka sekund wprowadza

  zdezynfekowan wod do

  systemu hemodializy.

  Gambro WRO 95 jest ju

  wycofywany ze sprzeday. Wzek

  i dostpne akcesoria s bardzo

  pomocne w dostarczaniu wody do

  hemodializy.

  http://193.15.174.142/Page.asp?id=1991http://193.15.174.142/Default.asp?id=30

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  SKAD PYNU DIALIZACYJNEGO

  PYN DIALIZACYJNY jest to tak dobrany roztwr

  elektrolitw aby korygowa zaburzenia we krwi pacjenta

  Substancja Pyn dializacyjny

  [mmol/l]

  Surowica krwi

  [mmol/l]

  SD 135 135-145

  POTAS 2 3,5 5,0

  WAP 1,75 2,1 2,6

  MAGNEZ 0,75 0,75 1,25

  CHLOR 105 95-106

  OCTAN 38 0

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  PYN DIALIZACYJNEGO

  Ze wzgldu na sposb wytwarzania lub obiegu plynu

  dializacyjnego aparaty mona podzieli na:

  Ukady ze zbiornikiem o pojemnoci 75 l-160

  - Single Pass System (jednokrotny przepyw)

  - ukad z recyrkulacj

  Ukady z regeneracj pynu dializacyjnego

  Ukad z proporcjonowaniem wytwarzanie cige

  w czasie dializy

 • BU

  DO

  WA

  AP

  AR

  AT

  U

  SZ

  TU

  CZ

  NE

  J N

  ER

  KI

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  BUDOWA

  APARATU

  GAMBRO

  AK 10

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  BUDOWA

  APARATU

  GAMBRO

  AK 10

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  OBIEG PYNU DIALIZACYJNEGO

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  OBIEG PYNU DIALIZACYJNEGO

  SCHEMAT

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  Obieg pynu z reguy skada si na pocztku toru ze zbiornika, w ktrym nastpuje mieszanie koncentratu i wody; nastpnie z podgrzewacza, dopasowujcego temperatur pynu do fizjologicznej. Skadniki pynu do mieszacza doprowadzane s za porednictwem systemu proporcjonalizujcego, zoonego np. z pompy zbatej dla koncentratu i reduktora cinienia dla wody (ktra jest dostarczana do nerki pod duym cinieniem). Po podgrzaniu, pyn przepywa przez komor odpowietrzajc. Po przejciu przez czujniki, pyn przechodzi do dializatora. Z niego wypywa do fotometrycznego detektora wycieku krwi, a dalej do wskanika przepywu (rotometru), by w kocu dosta si do pompy (zbatej), przy ktrej znajduje si miernik cinienia, sucy za wskanik ultrafiltracji.

  OBIEG PYNU

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  OBIEG PYNU DIALIZACYJNEGO

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  WPROWADZANIE WODY

  Odpowietrzanie wody

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  WYTWORZENIE PYNU

  MIESZANIE PYNU (koncentratw pynu z wod)

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  STEROWANIE ULTRAFILTRACJ

  Kontrola odwodnienia pacjenta

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  OBIEG KRWI

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  OBIEG KRWI

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  Obieg krwi skada si natomiast z igie, ktre s wpite do

  yy i ttnicy pacjenta i cz si z gumow rurk. Z

  ttnicy, poprzez detektor cinienia (waciwie detektor

  poziomu krwi-poduszka, ktra po napompowaniu krwi

  odchyla zawr obiegu) krew wpywa do pompy

  perystaltycznej. Pompa ta, z ustalon wydajnoci,

  przetacza krew do dializatora i przepycha j przez

  cieniutkie kapilary. Przed wejciem do dializatora, w

  obiegu krwi znajduje si wskanik cinienia i ujcie

  pompki heparyny (jest ona zwykle realizowana na bazie

  strzykawki, lub maej pompki perystaltycznej). Na wyjciu

  znajduje si ultradwikowy detektor powietrza, a za nim

  ju odpyw do pacjenta.

  OBIEG KRWI

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  POMPA

  KRWI

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  POMPA KRWI

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  CZUJNIKI

  Ultradwikowy

  czujnik poziomu

  krwi

  i kontroli

  pcherzykw

  powietrza w

  przedziale krwi

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  CZUJNIKI

  Czujnik przecieku krwi w pynie dializacyjnym

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  ODPOWIETRZANIE KRWI

  Czujnik ultradwikowy

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  RODZAJE ALARMW

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  SCHEMAT DIALIZY NA JEDN IG

  DWIE POMPY JEDNA POMPA - DWA ZAWORY

  zaworami

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  SCHEMAT DIALIZY NA JEDN IG

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  WARUNKI DIALIZY Typ koncentratu zawarto potasu, wapnia,

  (ewentualnie glukozy) ustala lekarz

  Rodzaj heparyny i dawk (w trakcie zabiegu

  konieczne jest hamowanie krzepnicia krwi)

  ustala lekarz

  Szybko przepywu krwi (tzw. obroty) ustala

  lekarz uwzgldniajc stan przetoki lub cewnika,

  mas ciaa chorego, czas zabiegu hemodializy

  Ultrafiltracja (UF) ilo pynu, ktra zostanie

  odprowadzona z organizmu w trakcie zabiegu

  (nie powinna przekracza 3 l)

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  WARUNKI DIALIZY

  Rodzaj heparyny i dawk (w trakcie zabiegu

  konieczne jest hamowanie krzepnicia krwi)

  ustala lekarz

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  WARUNKI DIALIZY Typ koncentratu zawarto potasu, wapnia,

  (ewentualnie glukozy) ustala lekarz

  Rodzaj heparyny i dawk (w trakcie zabiegu

  konieczne jest hamowanie krzepnicia krwi)

  ustala lekarz

  Szybko przepywu krwi (tzw. obroty) ustala

  lekarz uwzgldniajc stan przetoki lub cewnika,

  mas ciaa chorego, czas zabiegu hemodializy

  Ultrafiltracja (UF) ilo pynu, ktra zostanie

  odprowadzona z organizmu w trakcie zabiegu

  (nie powinna przekracza 3 l)

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  Czas zabiegu ustala lekarz

  uwzgldniajc stan chorego

  (przewanie od 4 do 6 godzin)

  Czsto zabiegw (u chorych z

  przewlek niewydolnoci nerek)

  2 do 3 razy w tygodniu

  WARUNKI DIALIZY

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  PRZETOKI

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  PRZETOKI

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  Zawory (np. dwigniowe, gdy na

  kana wylotowy opada rami

  dwigienki lub grzybkowe, gdy

  zawr opada swoj powierzchni na

  gumow zatyczk, a po jego

  uniesieniu, przepyw si otwiera;

  zawr wraz z zatyczk maj posta

  grzyba, ktrego nk jest zatyczka,

  a kapeluszem zawr)

  Reduktory cinienia (np. przy doprowadzaniu wody do mieszania

  z koncentratem podczas produkcji pynu dializacyjnego)

  Zbiorniki do nagrzewania, mieszania pynu dializacyjnego

  ELEMENTY APARATU

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  Pompy (zbate-np. do zadawania koncentratu pynu dializa-

  cyjnego; membranowe (w nerce Freseniusa w obiegu pynu

  dializa-cyjnego), wirnikowe; perystaltyczne-do przetaczania

  krwi-pompa ta zapewnia atwo sterylizacji; strzykawkowe-do

  zadawania heparyny)

  Rotometry-do badania przepywu pynu

  Detektory wycieku krwi do pynu dializacyjnego

  Konduktometry-do kontroli prawidowego skadu pynu

  dializacyjnego.

  Ultradwikowe czujniki pcherzykw powietrza we krwi

  Czujniki cinienia ttniczego, odcinajce nerk podczas

  zatoru w torze krwi.

  ELEMENTY APARATU

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  Ocena efektywnoci hemodializy w

  czasie rzeczywistym, leczenie

  optymalne poprzez nieinwazyjn

  ocen i bez dodatkowych bada i

  labolatoryjnych kosztw,

  Unikalny wywietlacz Plasma

  Conductivity i Ionic mass Balance

  pomagal ustawi odpowiedni ilo

  pynu dializujcego i szybko

  usuwania pynu

  Wizualny efekt leczenia pozwala

  klinicznie stwierdzi kiedy osignity

  jest zaoony efekt dializy.

  Phoenix Dialysis System

  http://193.15.174.142/Default.asp?id=30

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  DIALOG

  FIRMY

  BRAUN

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  DIALOG

  FIRMY

  BRAUN

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  DIALOG

  FIRMY

  BRAUN

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  DIALOG

  FIRMY

  BRAUN

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  DIALOG

  FIRMY

  BRAUN

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  AK 96

  Kompaktowe urzdzenie AK 96

  umoliwia orodkom dializacyjnym

  zapewnianie najwyszego poziomu

  jakoci i bezpieczestwa w kadym

  zabiegu hemodializy (HD) przy

  obnionych kosztach.

  Innowacyjne funkcje, takie jak

  system Diascan i cakowicie nowy

  interfejs uytkownika, oferuj

  uproszczony sposb na wykonanie

  dostosowanej do potrzeb

  wysokojakociowej dializy w

  kadym zabiegu.

  http://193.15.174.142/Default.asp?id=30

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  APARAT

  FIRMY

  BRAUN STARSZA

  WERSJA

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  APARATY

  FIRMY BAXTER ARENA

  MERIDIAN

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  FRANCUSKI

  APARAT

  INTEGRA

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  4008S

  Classix

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  JAPOSKI

  APARAT

  INTEGRA

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  Starszy aparat

  GAMBRO AK 200

  http://193.15.174.142/Default.asp?id=30

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  Gambro AK 90

  Gambro AK 10

  GAMBRO

  http://193.15.174.142/Default.asp?id=30

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  Aparat do hemodializy Tina uywany jest

  gwnie do leczenia chorych w orodkach

  szpitalnych oraz satelitarnych. Ma on take

  zastosowanie w hemodializie domowej.

  Ekran dotykowy uatwiajcy programowanie i obsug.

  Alarmy wizualne wywietlane s w sposb prosty

  pomagaj unikn nieporozumie i pomyek mogcych

  wystpi w odczycie kodowanych informacji

  Kompletne raporty danych na ekranie.

  Cigy pomiar cinienia ttniczego krwi

  i ttna.

  Termiczna sterylizacja kwasem cytrynowym wraz z

  zautomatyzowanym pobudzeniem i aktywacj.

  BAXTER TINA

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  HomeChoice PRO z oprogramowaniem PD

  Link jest zaawansowanym cyklerem do

  Automatycznej Dializy Otrzewnowej. PD

  Link to prosty, oparty na systemie Windows

  pakiet monitorujcy leczenie, ktry

  komunikuje si z HomeChoice PRO.

  Automatyczna Dializa Otrzewnowa jest

  form dializy otrzewnowej prowadzonej

  przy pomocy aparatu. Wymiany s

  wykonywane w nocy podczas snu pacjenta.

  BAXTER HomeChoice PRO

  BAXTER HomeChoicePRO

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  BELLCO FORMULA

  Aparat dializacyjny znanej firmy Bellco

  umoliwia przeprowadzanie:

  dializ z jedn ig,

  dializ z dwoma igami,

  dializ sekwencyjnych,

  Przepyw krwi:

  Podwjna iga 0 500 ml/min - step 20 ml/min

  Pojedyncza iga 0 700 ml/min - step 20 ml/min

  Cinienie krwi:

  400 880 mmHg

  BELLCO FORMULA

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  Aparat Bellco Formula 2000 jest

  udoskonalon wersj aparatu

  Formula. Przepyw krwi:

  Podwjna iga 0 500 ml/min krok 20 ml/min

  Pojedyncza iga 0 700 ml/min krok 20

  ml/min

  Pojedyncza iga wraz z automatycznym

  dostosowaniem si do cinienia krwi 20 700

  ml/min - krok 20 ml/min

  Cinienie krwi:

  400 880 mmHg

  Przepyw: od 0,5 do 8 l/h

  BELLCO FORMULA 2000

  BELLCO FORMULA 2000

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  Stacja Dializ INCP NZOZ w ywcu Lubelskie Centrum Maych Zwierzt

  STACJE

  DIALIZ

  Stacja Dializ w Lublinie

  Koszaliska stacja dializ

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  STACJA DIALIZ WE FRANCJI

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  STACJA DIALIZ W USA

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  Rekordzista na Oddziale Dializ Kliniki Nefrologii na

  ul. Kopernika 15C w Krakowie

  18 MAJA 2013 roku

  OBCHODZI

  35- lecie dializowania

  Rozpocz dializy w wieku 15 lat w 1978 roku.

 • Guma do ucia eliminuje

  fosforany 17-02-2009

  These findings were published in March issue of the Journal of the American Society

  Nephrology

  Vincenzo Savica, Lorenzo A. Cal

  z Uniwersytetw w Mesynie i Padwie

 • Guma do ucia eliminuje fosforany 17-02-2009

  ucie gumy z wysok zawartoci skadnika wicego fosforany moe pomc

  obniy stenie tych zwizkw u dializowanych pacjentw z przewlek chorob

  nerek, zmniejszajc jednoczenie ryzyko wystpienia u nich chorb serca.

  Hiperfosfatemia to zjawisko czste u dializowanych chorych z przewlek chorob

  nerek. Wielu z nich cierpi na ni nawet wtedy, gdy poziom fosforanw

  przyjmowanych z pokarmem jest regulowany farmakologicznie.

  Poniewa w linie rwnie stwierdza si podwyszone stenie fosforanw, Vincenzo

  Savica i Lorenzo A. Cal z Uniwersytetw w Mesynie i Padwie postanowili

  sprawdzi, co si stanie, gdy podczas posikw chorzy bd zaywa przepisane leki,

  a pomidzy nimi u 2 razy dziennie specjaln 20-mg gum. W pionierskim

  eksperymencie wzio udzia 13 osb.

  Pierwsze spadki zaobserwowano ju w pierwszym tygodniu terapii, a po 14 dniach

  stenie fosforanw w linie byo mniejsze od wyjciowego o 55%, a we krwi o 31%.

  Po przerwaniu leczenia poziom fosforanw w linie powrci do wartoci

  odnotowywanych przed rozpoczciem studium ju po 15 dniach, lecz stenie we

  krwi zrwnao si z odczytami wyjciowymi dopiero po miesicu.

  Wyniki uzyskane przez woski zesp s wstpne i musz zosta potwierdzone w

  badaniach na szersz skal z wykorzystaniem placebo.

 • PAP, JG /24.11.2008

  Diamentowa sztuczna nerka

 • PAP, JG /24.11.2008

  Diamentowa sztuczna nerka

  Zbudowany z diamentowych warstw filtr dializacyjny moe by skuteczniejszy i

  bardziej niezawodny ni konwencjonalny, a take na tyle may, e da si go wszczepi

  do wntrza ciaa.

  Niewydolno nerek jest problemem milionw ludzi na caym wiecie. By y, potrzebuj

  przeszczepu lub cyklicznego podczania do sztucznej nerki.

  Dializa zmusza pacjentw do podporzdkowania jej caego trybu ycia, sztuczna nerka nie

  jest te tak skuteczna, jak prawdziwa - usuwa mniej szkodliwych substancji, a traci wicej

  potrzebnych organizmowi bioczsteczek. Stosowane obecnie filtry do dializ maja szczeglne

  problemy z usuwaniem czsteczek o rednich rozmiarach, jak wytwarzana przez ukad

  odpornociowy mikroglobulina beta-2, ktrej nadmiar jest szkodliwy. Problem w tym, e

  wiksze od niej czsteczki biaek zatykaj filtry o odpowiedniej dla beta-2 mikroglobuliny

  wielkoci otworw. William Fissel z Z Cleveland Clinic w Ohio wraz z kolegami z

  University of Michigan opracowa filtr zbudowany z warstw diamentu - kada z nich ma

  otworki o coraz mniejszej rednicy, przepuszczajce tylko czsteczki o okrelonych

  rozmiarach. Wiksze czsteczki, ktre mogyby zatka otworki, odpycha adunek

  elektryczny.

  Taki filtr jest skuteczniejszy w dziaaniu, moe pracowa przy normalnym cinieniu krwi i

  na tyle may, e daoby si go wszczepi do wntrza organizmu.

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  Prototyp sztucznej nerki, ktr mona wszczepi choremu

  Shuvo Roy, PhD

  Director and Principal

  Investigator

  [email protected]

  University of California,

  San Francisco

  Image credit: majedphoto.com

  mailto:[email protected]

 • Prototyp sztucznej nerki, ktr mona wszczepi choremu

  Urzdzenie opracowane przez zesp, ktrym kieruje doktor Shuvo Roy

  skada si z tysicy mikroskopijnych filtrw oraz zawierajcego ywe

  komrki kanalikw nerki bioreaktora. Dziki takiemu rozwizaniu

  urzdzenie moe spenia w moliwie duej mierze funkcje prawdziwej

  nerki - przede wszystkim utrzymywa rwnowag elektrolitow

  i wydala szkodliwe substancje. Nie bdzie wymagao dodatkowej

  pompy - wystarczy samo cinienie krwi.

  Wczeniej powsta i zosta wyprbowany w przypadku ciko chorych

  pacjentw prototyp o rozmiarach pokoju, jednak dziki wykorzystaniu

  technologii stosowanych w obrbce krzemu udao si zmniejszy

  zawierajce ywe komrki nerki urzdzenie do wielkoci filianki.

  Sztuczna nerka po wszczepieniu nie bdzie wymagaa podawania

  rodkw osabiajcych odporno - co jest bardzo wane wobec coraz

  czstszego pojawiania si odpornych na leki szczepw bakterii.

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  Nerka z hodowli (na razie dla szczura)

  Image credit: majedphoto.com

  (Fot. HANDOUT REUTERS)

  15.04.2013

  Harald Ott, MD i jego zesp

  z Massachusetts General

  Hospital

  Stany Zjednoczone

  Harald Ott, M.D. Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School 55 Fruit Street Boston, MA 02114 United States 1 612 819-8228 [email protected]

  mailto:[email protected]

 • Nerka z hodowli (na razie dla szczura)

  W skrcie polega ona na tym, e od pacjenta (w tym przypadku by nim

  mody szczur) pobiera si nerk. Nastpnie, za pomoc odpowiednich

  substancji niszczy si w niej wszystkie ywe komrki, pozostawiajc

  jedynie zbudowane z kolagenu rusztowanie. Teraz od zwierzcia, ktre

  ma otrzyma now nerk, pobiera si odpowiednie typy komrek,

  namnaa je i zasiedla nimi nerkowe rusztowanie. Wszystko to odbywa

  si oczywicie w specjalnym bioreaktorze, w ktrym panuj optymalne

  do rozwoju nowego narzdu warunki (m.in. jest on stale omywany

  substancjami odywiajcymi rozmnaajce si komrki).

  Po 12 dniach nowy narzd by ju gotowy. Teraz przyszed kluczowy

  etap dowiadczenia - wszczepienie nerki zwierzciu. Ku satysfakcji

  naukowcw zabieg powid si i nerka zacza produkowa mocz.

 • Nerka z hodowli (na razie dla szczura)

  Jak to czsto bywa przy pionierskich

  eksperymentach, wiele pozostao jeszcze do

  zrobienia. Przede wszystkim musi zosta

  poprawiona skuteczno czy raczej

  wydajno nowego narzdu. W laboratorium

  wyhodowane nerki byy w stanie osign 23

  proc. wydajnoci normalnej zdrowej nerki

  szczura. Po wszczepieniu do organizmu

  zwierzcia wydajno jednak wyranie spada

  - do poziomu okoo 5 proc. Jednak jak

  podkrela dr. Otta, na pocztek dobre i to, tym

  bardziej e nie odbiega to wiele od

  wydajnoci obserwowanej u chorych

  poddawanych dializom.

  http://wyborcza.pl/1,75476,13742088,Pierwsza_nerka_z_hodowli.html#ixzz2QXddN6sF

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  MODELO-

  WANIE

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  MODELO-

  WANIE

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  MODELO-

  WANIE

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  MODELO-

  WANIE

 • Joanna Grabska-Chrzstowska