of 22 /22
Łódź 2008 Banki danych WYKŁAD 2 dr Łukasz Murowaniecki [email protected] T-109

Banki danych WYKŁAD 2

 • Author
  zuzela

 • View
  34

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Banki danych WYKŁAD 2. dr Łukasz Murowaniecki [email protected] T-109. PRZYPOMNIENIE. Baza danych opisuje w sposób uproszczony pewien fragment rzeczywistości. Opisuje go przy pomocy modelu danych. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Banki danych WYKŁAD 2

 • Banki danychWYKAD 2dr ukasz [email protected]

 • PRZYPOMNIENIEBaza danych opisuje w sposb uproszczony pewien fragment rzeczywistoci. Opisuje go przy pomocy modelu danych.Model danych - zbir oglnych zasad posugiwania si danymi. Zbir ten obejmuje trzy gwne czci:Definicja danych: zbir regu okrelajcych struktur danych; Operowanie danymi: zbir regu dotyczcych procesu dostpu do danych i ich modyfikacji; Integralno danych: zbir regu okrelajcych, ktre stany bazy danych s poprawne (a wic zarazem jakie operacje prowadzce do modyfikacji danych s dozwolone)

 • System zarzdzania baz danychArchitektura ANSI/SPARCpoziom zewntrzny - odnosi si do sposobu w jaki dane s widziane przez poszczeglnych uytkownikw

  poziom pojciowy - jest abstrakcyjnym, lecz wiernym opisem pewnego wycinka rzeczywistoci; sposb widzenia danych przez grup uytkownikw

  poziom wewntrzny (fizyczny) - okrela sposoby organizacji danych w pamici zewntrznej. Trzy poziomy architektury DBMS (poziomy abstrakcji)

  Poziom zewntrzny

  Poziom wewntrzny (fizyczne)

  Odwzorowanie zewntrzno-pojciowe

  Odwzorowanie pojciowe-fizyczne

  Poziom pojciowy

 • Podstawy baz danych modele danychRozrnia si trzy gwne typy (lub generacje) modeli danych:Proste modele danych - dane zorganizowane s w struktur rekordw zgrupowanych w plikach. Gwnymi dostpnymi operacjami s operacje na rekordach (ewentualnie na ich poszczeglnych polach).

  Klasyczne modele danych - nale do nich modele hierarchiczne, sieciowe i relacyjne. Modele relacyjne stanowi obecnie najbardziej popularn podstaw architektury systemw baz danych.

  Semantyczne modele danych - semantyka to inaczej znaczenie. Klasyczne modele danych nie dostarczaj atwego sposobu odczytania informacji o semantyce danych, std podejmuje si prby stworzenia innych modeli, uzupeniajcych ten brak. Przykadem czciowej realizacji tego programu s obiektowe modele danych.

 • Podstawy baz danych model relacyjnydane przechowywane s w dwuwymiarowych tabelach (relacjach)w nagwku relacji s podane atrybutyschemat relacji = nazwa relacji + atrybuty; zbir schematw relacji to schemat relacyjny bazy danychWiersze relacji to krotkiodpowiednik atrybutw relacji w krotce to skadowe krotkidziedzina (domain) atrybutu typ elementarny okrelajcy zbir moliwych wartoci atrybutuliczebno relacji (cardinality) liczba krotekstopie relacji (degree) liczba atrybutwkada krotka jest jednoznacznie identyfikowana przez klucz gwny (primary key)

 • Podstawy baz danych model relacyjny

 • Podstawy baz danych model relacyjny

  Arkusz1

  Formalny termin relacyjnyNieformalny rwnowanik

  relacjatabela

  krotkawiersz lub rekord

  liczebno tabeliliczba wierszy

  atrybutkolumna lub pole

  stopie tabeliliczba kolumn

  klucz gwnyjednoznaczny identyfikator

  dziedzinazbir wartoci dopuszczalnych

  Arkusz2

  Arkusz3

 • Podstawy baz danych model relacyjnyWasnoci relacji:Nie ma podwjnych krotekKrotki nie s uporzdkowane z gry na dAtrybuty nie s uporzdkowane z lewa do prawaWszystkie wartoci atrybutw s atomowe

 • Integralno danych relacyjnychIntegralno baz danych: formalna poprawno bazy danych, ich fizycznej organizacji, zgodnoci ze schematem bazy danych i reguami dostpu.Integralno encjiIntegralno referencyjna

 • Integralno danych relacyjnychIntegralno encjiKlucz kandydujcy w relacji R jest podzbiorem K zbioru atrybutw relacji R, majcych wasnoci:Jednoznacznoci adne dwie krotki R nie maj tej samej wartoci dla KNieredukowalnoci aden waciwy podzbir K nie ma wasnoci jednoznacznociCechy kluczy kandydujcych:W jednej relacji moe wystpi kilka rnych kluczy kandydujcychKlucz kandydujcy zawierajcy wicej ni jeden atrybut nazywa si kluczem zoonym, za klucz kandydujcy zawierajcy dokadnie jeden atrybut kluczem prostymKlucze kandydujce nie zawieraj adnych atrybutw, ktre s zbdne do jednoznacznej identyfikacjiKlucze kandydujce zapewniaj podstawowy mechanizm adresowania na poziomie krotek w systemie relacyjnym.

 • Integralno danych relacyjnychIntegralno referencyjnaKlucz gwny (primary key) wybrany klucz kandydujcyKlucze alternatywne (alternate keys) pozostae klucze kandydujceKlucze obce (foreign keys) - klucz obcy relacji pochodnej R2 jest to podzbir FK, zbioru atrybutw R2 takich, e:Istnieje relacja podstawowa R1 (relacje R1 i R2 niekoniecznie s rne) z kluczem kandydujcym CK orazW kadej chwili kada warto FK w aktualnej wartoci relacji R2 jest taka sama, jak warto CK w pewnej krotce aktualnej wartoci R1

  IDImiNazwisko1JanKowalski2AnnaMalinowska3StefanKwiatkowski

  IDMarkaNr_rejWaciciel1FordEL1234512FiatEL2345623SeatWE333331

 • Integralno danych relacyjnychIntegralno referencyjnaCechy kluczy obcych:Kada warto danego klucza obcego musi pojawi si jako warto odpowiedniego klucza kandydujcego. Klucz kandydujcy, odpowiadajcy danemu kluczowi obcemu moe zawiera warto, ktra nie wystpuje aktualnie jako warto klucza obcegoKlucz obcy jest zoony skada si z wicej ni jednego atrybutu tylko i tylko wtedy, gdy klucz kandydujcy, ktremu on odpowiada jest zoonyKlucz obcy jest prosty wtedy i tylko wtedy, gdy odpowiadajcy mu klucz kandydujcy jest prostyKady skadowy atrybut danego klucza obcego musi by zdefiniowany na tej samej dziedzinie, co odpowiadajcy mu skadnik waciwego klucza kandydujcegoIntegralno referencyjna w bazie danych nie mog wystpowa adne niedopasowane wartoci kluczy obcych

 • Integralno danych relacyjnychIntegralno referencyjnaReguy kluczy obcych:Usuwanie:RESTRICTED usuwanie jest ograniczone do przypadkw, gdy nie ma krotek powizanychCASCADE usuwane s rwnie krotki powizaneAktualizacja:RESTRICTED aktualizacja jest ograniczana do przypadkw, gdy nie ma krotek powizanychCASCADE aktualizacja jest propagowana na krotki powizaneNULL (brak informacji)Usuwanie:NULLIFIES klucz obcy zostaje ustawiony na null i potem krotka powizana jest usuwanaAktualizacja:NULLIFIES klucz obcy zostaje ustawiony na null i potem krotka powizana jest aktualizowana

 • Rodzaje powizaJeden do jeden (1:1)

  Jeden do wiele (1:n)

  Wiele do - wiele (m:n)

 • Podstawy baz danych model relacyjnyOperacje na danych - algebra relacyjnaOperatory algebry relacyjnej:Restrykcja (restrict)Rzut (project)Iloczyn (product)Suma (union)Przecicie (intersect)Rnica (difference)Iloraz (divide)Zczenie (join)

 • Podstawy baz danych model relacyjnyOperacje na danych - algebra relacyjna - restrykcja

  SELECT imi, nazwisko, wiekFROM studentWHERE wiek >20;

  Arkusz1

  STUDENT

  ImiNazwiskoWiek

  AnnaNowak21

  PiotrKwiatkowski20

  MariaKowal19

  OlgaPastusiak22

  MarcinProca21

  Stefanbik23

  JanuszMilke22

  Boenaled19

  BarbaraBroda18

  Arkusz2

  Arkusz3

  Arkusz1

  STUDENT

  ImiNazwiskoWiekImiNazwiskoWiek

  AnnaNowak21AnnaNowak21

  PiotrKwiatkowski20OlgaPastusiak22

  MariaKowal19MarcinProca21

  OlgaPastusiak22Stefanbik23

  MarcinProca21JanuszMilke22

  Stefanbik23

  JanuszMilke22

  Boenaled19

  BarbaraBroda18

  Arkusz2

  Arkusz3

 • Podstawy baz danych model relacyjnyOperacje na danych - algebra relacyjna - rzut

  SELECT imi, nazwiskoFROM student;

  Arkusz1

  STUDENT

  ImiNazwiskoWiek

  AnnaNowak21

  PiotrKwiatkowski20

  MariaKowal19

  OlgaPastusiak22

  MarcinProca21

  Stefanbik23

  JanuszMilke22

  Boenaled19

  BarbaraBroda18

  Arkusz2

  Arkusz3

  Arkusz1

  STUDENT

  ImiNazwiskoWiekImiNazwiskoWiek

  AnnaNowak21AnnaNowak21

  PiotrKwiatkowski20OlgaPastusiak22

  MariaKowal19MarcinProca21

  OlgaPastusiak22Stefanbik23

  MarcinProca21JanuszMilke22

  Stefanbik23

  JanuszMilke22ImiNazwisko

  Boenaled19AnnaNowak

  BarbaraBroda18PiotrKwiatkowski

  MariaKowal

  OlgaPastusiak

  MarcinProca

  Stefanbik

  JanuszMilke

  Boenaled

  BarbaraBroda

  Arkusz2

  Arkusz3

 • Podstawy baz danych model relacyjnyOperacje na danych - algebra relacyjna - iloczyn

  SELECT imi, nazwisko, nazwa FROM student, przedmiot;

  Arkusz1

  STUDENT

  ImiNazwiskoWiekImiNazwiskoWiek

  AnnaNowak21AnnaNowak21

  PiotrKwiatkowski20OlgaPastusiak22

  MariaKowal19MarcinProca21

  OlgaPastusiak22Stefanbik23

  MarcinProca21JanuszMilke22

  Stefanbik23

  JanuszMilke22ImiNazwisko

  Boenaled19AnnaNowak

  BarbaraBroda18PiotrKwiatkowski

  MariaKowal

  PRZEDMIOTOlgaPastusiak

  NazwaImiprowadzcegoNazwiskoprowadzcegoMarcinProca

  EkonomiaStefanKrajewskiStefanbik

  EkonometriaJanGajdaJanuszMilke

  AlgebraAnnatowskaBoenaled

  PrawoAnnaBaraskaBarbaraBroda

  ImiNazwiskoNazwa

  AnnaNowakEkonomia

  AnnaNowakEkonometria

  AnnaNowakAlgebra

  AnnaNowakPrawo

  PiotrKwiatkowskiEkonomia

  PiotrKwiatkowskiEkonometria

  PiotrKwiatkowskiAlgebra

  PiotrKwiatkowskiPrawo

  Arkusz2

  Arkusz3

  Arkusz1

  STUDENT

  ImiNazwiskoWiekImiNazwiskoWiek

  AnnaNowak21AnnaNowak21

  PiotrKwiatkowski20OlgaPastusiak22

  MariaKowal19MarcinProca21

  OlgaPastusiak22Stefanbik23

  MarcinProca21JanuszMilke22

  Stefanbik23

  JanuszMilke22ImiNazwisko

  Boenaled19AnnaNowak

  BarbaraBroda18PiotrKwiatkowski

  MariaKowal

  PRZEDMIOTOlgaPastusiak

  NazwaImiprowadzcegoNazwiskoprowadzcegoMarcinProca

  EkonomiaStefanKrajewskiStefanbik

  EkonometriaJanGajdaJanuszMilke

  AlgebraAnnatowskaBoenaled

  PrawoAnnaBaraskaBarbaraBroda

  ImiNazwiskoNazwa

  AnnaNowakEkonomia

  AnnaNowakEkonometria

  AnnaNowakAlgebra

  AnnaNowakPrawo

  PiotrKwiatkowskiEkonomia

  PiotrKwiatkowskiEkonometria

  PiotrKwiatkowskiAlgebra

  PiotrKwiatkowskiPrawo

  Arkusz2

  Arkusz3

  Arkusz1

  STUDENT

  ImiNazwiskoWiekImiNazwiskoWiek

  AnnaNowak21AnnaNowak21

  PiotrKwiatkowski20OlgaPastusiak22

  MariaKowal19MarcinProca21

  OlgaPastusiak22Stefanbik23

  MarcinProca21JanuszMilke22

  Stefanbik23

  JanuszMilke22ImiNazwisko

  Boenaled19AnnaNowak

  BarbaraBroda18PiotrKwiatkowski

  MariaKowal

  PRZEDMIOTOlgaPastusiak

  NazwaImiprowadzcegoNazwiskoprowadzcegoMarcinProca

  EkonomiaStefanKrajewskiStefanbik

  EkonometriaJanGajdaJanuszMilke

  AlgebraAnnatowskaBoenaled

  PrawoAnnaBaraskaBarbaraBroda

  ImiNazwiskoNazwa

  AnnaNowakEkonomia

  AnnaNowakEkonometria

  AnnaNowakAlgebra

  AnnaNowakPrawo

  PiotrKwiatkowskiEkonomia

  PiotrKwiatkowskiEkonometria

  PiotrKwiatkowskiAlgebra

  PiotrKwiatkowskiPrawo

  Arkusz2

  Arkusz3

 • Podstawy baz danych model relacyjnyOperacje na danych - algebra relacyjna - suma

  SELECT imi, nazwisko FROM studentUNIONSELECT Imi_prowadzcego, nazwisko_prowadzcego FROM przedmiot;

  Arkusz1

  STUDENT

  ImiNazwiskoWiekImiNazwiskoWiek

  AnnaNowak21AnnaNowak21

  PiotrKwiatkowski20OlgaPastusiak22

  MariaKowal19MarcinProca21

  OlgaPastusiak22Stefanbik23

  MarcinProca21JanuszMilke22

  Stefanbik23

  JanuszMilke22ImiNazwisko

  Boenaled19AnnaNowak

  BarbaraBroda18PiotrKwiatkowski

  MariaKowal

  PRZEDMIOTOlgaPastusiak

  NazwaImiprowadzcegoNazwiskoprowadzcegoMarcinProca

  EkonomiaStefanKrajewskiStefanbik

  EkonometriaJanGajdaJanuszMilke

  AlgebraAnnatowskaBoenaled

  PrawoAnnaBaraskaBarbaraBroda

  ImiNazwiskoNazwa

  AnnaNowakEkonomia

  AnnaNowakEkonometria

  AnnaNowakAlgebra

  AnnaNowakPrawo

  PiotrKwiatkowskiEkonomia

  PiotrKwiatkowskiEkonometria

  PiotrKwiatkowskiAlgebra

  PiotrKwiatkowskiPrawo

  Arkusz2

  Arkusz3

  Arkusz1

  STUDENT

  ImiNazwiskoWiekImiNazwiskoWiek

  AnnaNowak21AnnaNowak21

  PiotrKwiatkowski20OlgaPastusiak22

  MariaKowal19MarcinProca21

  OlgaPastusiak22Stefanbik23

  MarcinProca21JanuszMilke22

  Stefanbik23

  JanuszMilke22ImiNazwisko

  Boenaled19AnnaNowak

  BarbaraBroda18PiotrKwiatkowski

  MariaKowal

  PRZEDMIOTOlgaPastusiak

  NazwaImiprowadzcegoNazwiskoprowadzcegoMarcinProca

  EkonomiaStefanKrajewskiStefanbik

  EkonometriaJanGajdaJanuszMilke

  AlgebraAnnatowskaBoenaled

  PrawoAnnaBaraskaBarbaraBroda

  ImiNazwiskoNazwa

  AnnaNowakEkonomia

  AnnaNowakEkonometria

  AnnaNowakAlgebra

  AnnaNowakPrawo

  PiotrKwiatkowskiEkonomia

  PiotrKwiatkowskiEkonometria

  PiotrKwiatkowskiAlgebra

  PiotrKwiatkowskiPrawo

  Arkusz2

  Arkusz3

  Arkusz1

  STUDENT

  ImiNazwiskoWiekImiNazwiskoWiek

  AnnaNowak21AnnaNowak21

  PiotrKwiatkowski20OlgaPastusiak22

  MariaKowal19MarcinProca21

  OlgaPastusiak22Stefanbik23

  MarcinProca21JanuszMilke22

  Stefanbik23

  JanuszMilke22ImiNazwisko

  Boenaled19AnnaNowak

  BarbaraBroda18PiotrKwiatkowski

  MariaKowal

  PRZEDMIOTOlgaPastusiak

  NazwaImiprowadzcegoNazwiskoprowadzcegoMarcinProca

  EkonomiaStefanKrajewskiStefanbik

  EkonometriaJanGajdaJanuszMilke

  AlgebraAnnatowskaBoenaled

  PrawoAnnaBaraskaBarbaraBroda

  ImiNazwiskoNazwaImiNazwisko

  AnnaNowakEkonomiaAnnaNowak

  AnnaNowakEkonometriaPiotrKwiatkowski

  AnnaNowakAlgebraStefanKrajewski

  AnnaNowakPrawoJanGajda

  PiotrKwiatkowskiEkonomiaAnnatowska

  PiotrKwiatkowskiEkonometriaAnnaBaraska

  PiotrKwiatkowskiAlgebra

  PiotrKwiatkowskiPrawo

  Arkusz2

  Arkusz3

 • Podstawy baz danych model relacyjnyOperacje na danych - algebra relacyjna - przecicie

  SELECT imi FROM studentINTERSECTIONSELECT Imi_prowadzcego FROM przedmiot;

  Arkusz1

  STUDENT

  ImiNazwiskoWiekImiNazwiskoWiek

  AnnaNowak21AnnaNowak21

  PiotrKwiatkowski20OlgaPastusiak22

  MariaKowal19MarcinProca21

  OlgaPastusiak22Stefanbik23

  MarcinProca21JanuszMilke22

  Stefanbik23

  JanuszMilke22ImiNazwisko

  Boenaled19AnnaNowak

  BarbaraBroda18PiotrKwiatkowski

  MariaKowal

  PRZEDMIOTOlgaPastusiak

  NazwaImiprowadzcegoNazwiskoprowadzcegoMarcinProca

  EkonomiaStefanKrajewskiStefanbik

  EkonometriaJanGajdaJanuszMilke

  AlgebraAnnatowskaBoenaled

  PrawoAnnaBaraskaBarbaraBroda

  ImiNazwiskoNazwa

  AnnaNowakEkonomia

  AnnaNowakEkonometria

  AnnaNowakAlgebra

  AnnaNowakPrawo

  PiotrKwiatkowskiEkonomia

  PiotrKwiatkowskiEkonometria

  PiotrKwiatkowskiAlgebra

  PiotrKwiatkowskiPrawo

  Arkusz2

  Arkusz3

  Arkusz1

  STUDENT

  ImiNazwiskoWiekImiNazwiskoWiek

  AnnaNowak21AnnaNowak21

  PiotrKwiatkowski20OlgaPastusiak22

  MariaKowal19MarcinProca21

  OlgaPastusiak22Stefanbik23

  MarcinProca21JanuszMilke22

  Stefanbik23

  JanuszMilke22ImiNazwisko

  Boenaled19AnnaNowak

  BarbaraBroda18PiotrKwiatkowski

  MariaKowal

  PRZEDMIOTOlgaPastusiak

  NazwaImiprowadzcegoNazwiskoprowadzcegoMarcinProca

  EkonomiaStefanKrajewskiStefanbik

  EkonometriaJanGajdaJanuszMilke

  AlgebraAnnatowskaBoenaled

  PrawoAnnaBaraskaBarbaraBroda

  ImiNazwiskoNazwa

  AnnaNowakEkonomia

  AnnaNowakEkonometria

  AnnaNowakAlgebra

  AnnaNowakPrawo

  PiotrKwiatkowskiEkonomia

  PiotrKwiatkowskiEkonometria

  PiotrKwiatkowskiAlgebra

  PiotrKwiatkowskiPrawo

  Arkusz2

  Arkusz3

  Arkusz1

  STUDENT

  ImiNazwiskoWiekImiNazwiskoWiek

  AnnaNowak21AnnaNowak21

  PiotrKwiatkowski20OlgaPastusiak22

  MariaKowal19MarcinProca21

  OlgaPastusiak22Stefanbik23

  MarcinProca21JanuszMilke22

  Stefanbik23

  JanuszMilke22ImiNazwisko

  Boenaled19AnnaNowak

  BarbaraBroda18PiotrKwiatkowski

  MariaKowal

  PRZEDMIOTOlgaPastusiak

  NazwaImiprowadzcegoNazwiskoprowadzcegoMarcinProca

  EkonomiaStefanKrajewskiStefanbik

  EkonometriaJanGajdaJanuszMilke

  AlgebraAnnatowskaBoenaled

  PrawoAnnaBaraskaBarbaraBroda

  ImiNazwiskoNazwaImi

  AnnaNowakEkonomiaAnna

  AnnaNowakEkonometria

  AnnaNowakAlgebra

  AnnaNowakPrawo

  PiotrKwiatkowskiEkonomia

  PiotrKwiatkowskiEkonometria

  PiotrKwiatkowskiAlgebra

  PiotrKwiatkowskiPrawo

  Arkusz2

  Arkusz3

 • Podstawy baz danych model relacyjnyOperacje na danych - algebra relacyjna - rnica

  SELECT imi FROM studentDIFFERENCESELECT Imi_prowadzcego FROM przedmiot;

  Arkusz1

  STUDENT

  ImiNazwiskoWiekImiNazwiskoWiek

  AnnaNowak21AnnaNowak21

  PiotrKwiatkowski20OlgaPastusiak22

  MariaKowal19MarcinProca21

  OlgaPastusiak22Stefanbik23

  MarcinProca21JanuszMilke22

  Stefanbik23

  JanuszMilke22ImiNazwisko

  Boenaled19AnnaNowak

  BarbaraBroda18PiotrKwiatkowski

  MariaKowal

  PRZEDMIOTOlgaPastusiak

  NazwaImiprowadzcegoNazwiskoprowadzcegoMarcinProca

  EkonomiaStefanKrajewskiStefanbik

  EkonometriaJanGajdaJanuszMilke

  AlgebraAnnatowskaBoenaled

  PrawoAnnaBaraskaBarbaraBroda

  ImiNazwiskoNazwa

  AnnaNowakEkonomia

  AnnaNowakEkonometria

  AnnaNowakAlgebra

  AnnaNowakPrawo

  PiotrKwiatkowskiEkonomia

  PiotrKwiatkowskiEkonometria

  PiotrKwiatkowskiAlgebra

  PiotrKwiatkowskiPrawo

  Arkusz2

  Arkusz3

  Arkusz1

  STUDENT

  ImiNazwiskoWiekImiNazwiskoWiek

  AnnaNowak21AnnaNowak21

  PiotrKwiatkowski20OlgaPastusiak22

  MariaKowal19MarcinProca21

  OlgaPastusiak22Stefanbik23

  MarcinProca21JanuszMilke22

  Stefanbik23

  JanuszMilke22ImiNazwisko

  Boenaled19AnnaNowak

  BarbaraBroda18PiotrKwiatkowski

  MariaKowal

  PRZEDMIOTOlgaPastusiak

  NazwaImiprowadzcegoNazwiskoprowadzcegoMarcinProca

  EkonomiaStefanKrajewskiStefanbik

  EkonometriaJanGajdaJanuszMilke

  AlgebraAnnatowskaBoenaled

  PrawoAnnaBaraskaBarbaraBroda

  ImiNazwiskoNazwa

  AnnaNowakEkonomia

  AnnaNowakEkonometria

  AnnaNowakAlgebra

  AnnaNowakPrawo

  PiotrKwiatkowskiEkonomia

  PiotrKwiatkowskiEkonometria

  PiotrKwiatkowskiAlgebra

  PiotrKwiatkowskiPrawo

  Arkusz2

  Arkusz3

  Arkusz1

  STUDENT

  ImiNazwiskoWiekImiNazwiskoWiek

  AnnaNowak21AnnaNowak21

  PiotrKwiatkowski20OlgaPastusiak22

  MariaKowal19MarcinProca21

  OlgaPastusiak22Stefanbik23

  MarcinProca21JanuszMilke22

  Stefanbik23

  JanuszMilke22ImiNazwisko

  Boenaled19AnnaNowak

  BarbaraBroda18PiotrKwiatkowski

  MariaKowal

  PRZEDMIOTOlgaPastusiak

  NazwaImiprowadzcegoNazwiskoprowadzcegoMarcinProca

  EkonomiaStefanKrajewskiStefanbik

  EkonometriaJanGajdaJanuszMilke

  AlgebraAnnatowskaBoenaled

  PrawoAnnaBaraskaBarbaraBroda

  ImiNazwiskoNazwaImi

  AnnaNowakEkonomiaPiotr

  AnnaNowakEkonometria

  AnnaNowakAlgebra

  AnnaNowakPrawo

  PiotrKwiatkowskiEkonomia

  PiotrKwiatkowskiEkonometria

  PiotrKwiatkowskiAlgebra

  PiotrKwiatkowskiPrawo

  Arkusz2

  Arkusz3

 • Podstawy baz danych model relacyjnyOperacje na danych - algebra relacyjna - iloraz

  Arkusz1

  axImiNazwiskoWiek

  ayAnnaNowak21

  azOlgaPastusiak22

  byMarcinProca21

  bxStefanbik23

  cyJanuszMilke22

  Stefanbik

  JanuszMilkeImiNazwisko

  BoenaledAnnaNowak

  BarbaraBrodaPiotrKwiatkowski

  MariaKowal

  PRZEDMIOTOlgaPastusiak

  NazwaImiprowadzcegoNazwiskoprowadzcegoMarcinProca

  EkonomiaStefanKrajewskiStefanbik

  EkonometriaJanGajdaJanuszMilke

  AlgebraAnnatowskaBoenaled

  PrawoAnnaBaraskaBarbaraBroda

  ImiNazwiskoNazwa

  AnnaNowakEkonomia

  AnnaNowakEkonometria

  AnnaNowakAlgebra

  AnnaNowakPrawo

  PiotrKwiatkowskiEkonomia

  PiotrKwiatkowskiEkonometria

  PiotrKwiatkowskiAlgebra

  PiotrKwiatkowskiPrawo

  Arkusz2

  Arkusz3

  Arkusz1

  STUDENT

  ImiNazwiskoWiekImiNazwiskoWiek

  AnnaNowak21AnnaNowak21

  PiotrKwiatkowski20OlgaPastusiak22

  MariaKowal19MarcinProca21

  OlgaPastusiak22Stefanbik23

  MarcinProca21JanuszMilke22

  Stefanbik23

  JanuszMilke22ImiNazwisko

  Boenaled19AnnaNowak

  BarbaraBroda18PiotrKwiatkowski

  MariaKowal

  PRZEDMIOTOlgaPastusiak

  NazwaImiprowadzcegoNazwiskoprowadzcegoMarcinProca

  EkonomiaStefanKrajewskiStefanbik

  EkonometriaJanGajdaJanuszMilke

  AlgebraAnnatowskaBoenaled

  PrawoAnnaBaraskaBarbaraBroda

  ImiNazwiskoNazwaa

  AnnaNowakEkonomiaPiotr

  AnnaNowakEkonometria

  AnnaNowakAlgebra

  AnnaNowakPrawo

  PiotrKwiatkowskiEkonomia

  PiotrKwiatkowskiEkonometria

  PiotrKwiatkowskiAlgebra

  PiotrKwiatkowskiPrawo

  Arkusz2

  Arkusz3

  Arkusz1

  xImiNazwiskoWiek

  yAnnaNowak21

  Stefan

  JanuszImiNazwisko

  BoenaAnnaNowak

  BarbaraPiotrKwiatkowski

  MariaKowal

  PRZEDMIOTOlgaPastusiak

  NazwaNazwiskoprowadzcegoMarcinProca

  EkonomiaKrajewskiStefanbik

  EkonometriaGajdaJanuszMilke

  AlgebratowskaBoenaled

  PrawoBaraskaBarbaraBroda

  ImiNazwiskoNazwa

  AnnaNowakEkonomia

  AnnaNowakEkonometria

  AnnaNowakAlgebra

  AnnaNowakPrawo

  PiotrKwiatkowskiEkonomia

  PiotrKwiatkowskiEkonometria

  PiotrKwiatkowskiAlgebra

  PiotrKwiatkowskiPrawo

  Arkusz2

  Arkusz3